RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Yakovlev, A V

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 4
Scientific articles: 2

Number of views:
This page:139
Abstract pages:824
Full texts:132
References:48

http://www.mathnet.ru/eng/person75578
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
1987
1. A. V. Yakovlev, “Direct decompositions of finite rank torsion-free Abelian groups”, Zap. Nauchn. Sem. LOMI, 160 (1987),  272–285  mathnet  zmath
1973
2. A. V. Yakovlev, “Symmetric cubature formulas for a truncated octahedron”, Mat. Zametki, 14:5 (1973),  667–675  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 14:5 (1973), 943–947

2016
3. L. A. Bokut', E. S. Golod, R. I. Grigorchuk, V. N. Zhelyabin, V. G. Kats, A. R. Kemer, V. V. Kirichenko, P. S. Kolesnikov, S. S. Kutateladze, V. N. Latyshev, Yu. N. Maltsev, G. A. Margulis, A. V. Mikhalev, A. G. Myasnikov, S. P. Novikov, A. Yu. Ol'shanskii, A. N. Parshin, V. P. Platonov, Yu. G. Reshetnyak, N. S. Romanovskii, I. A. Taimanov, O. G. Kharlampovich, V. K. Kharchenko, L. N. Shevrin, I. P. Shestakov, A. V. Yakovlev, “Efim Isaakovich Zelmanov is 60 years old”, Uspekhi Mat. Nauk, 71:4(430) (2016),  193–199  mathnet  mathscinet  elib; Russian Math. Surveys, 71:4 (2016), 793–800  isi
1994
4. Z. I. Borevich, A. P. Oskolkov, E. V. Podsypanin, A. I. Skopin, Yu. G. Teterin, A. V. Yakovlev, “A. V. Malyshev, scientist and teacher”, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 211 (1994),  7–13  mathnet  mathscinet; J. Math. Sci., 83:5 (1997), 565–574

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019