RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Migulin, V V

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 5

Number of views:
This page:48
Abstract pages:727
Full texts:236

http://www.mathnet.ru/eng/person75606
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
1999
1. A. F. Andreev, K. P. Belov, Yu. V. Gulyaev, A. B. Granovskii, V. A. Magnitskii, V. P. Maslov, V. V. Migulin, Yu. A. Osip'yan, V. I. Trukhin, M. V. Chetkin, V. G. Shavrov, I. A. Yakovlev, “In memory of Georgii Sergeevich Krinchik”, UFN, 169:4 (1999),  475–476  mathnet; Phys. Usp., 42:4 (1999), 407–408  isi
1998
2. N. A. Armand, Yu. V. Gulyaev, N. D. Devyatkov, V. V. Migulin, “Vladimir Aleksandrovich Kotel'nikov (on his ninetieth birthday)”, UFN, 168:10 (1998),  1147–1148  mathnet; Phys. Usp., 41:10 (1998), 1043–1044  isi
1997
3. A. F. Andreev, A. S. Borovik-Romanov, F. V. Bunkin, A. V. Gaponov-Grekhov, Yu. V. Gulyaev, N. V. Karlov, Yu. A. Kravtsov, V. V. Migulin, M. A. Miller, V. G. Polevoi, A. M. Prokhorov, I. L. Fabelinskiĭ, E. L. Feinberg, “In memory of Sergei Mikhailovich Rytov”, UFN, 167:7 (1997),  787–788  mathnet; Phys. Usp., 40:7 (1997), 749–750  isi
1996
4. Zh. I. Alferov, A. F. Andreev, N. G. Basov, E. P. Velikhov, B. B. Kadomtsev, L. V. Keldysh, G. A. Mesyats, V. V. Migulin, Yu. S. Osipov, “Aleksandr Mikhailovich Prokhorov (on his eightieth birthday)”, UFN, 166:7 (1996),  805–806  mathnet; Phys. Usp., 39:7 (1996), 755–756  isi
1981
5. S. A. Akhmanov, N. G. Basov, F. V. Bunkin, V. S. Zuev, Yu. A. Il'inskii, I. N. Matveev, V. V. Migulin, A. L. Mikaelyan, A. M. Prokhorov, V. S. Solomatin, M. F. Stel'makh, A. P. Sukhorukov, V. S. Fursov, “Eduard Sergeevich Voronin”, Kvantovaya Elektronika, 8:5 (1981),  1152  mathnet [Sov J Quantum Electron, 11:5 (1981), 694]
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020