RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Sosnovskikh, Vyacheslav Yakovlevich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 6
Scientific articles: 6

Number of views:
This page:171
Abstract pages:2005
Full texts:18
Professor
Doctor of chemical sciences
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person77840
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2019
1. L. V. Politanskaya, G. A. Selivanova, E. V. Panteleeva, E. V. Tretyakov, V. E. Platonov, P. V. Nikul'shin, A. S. Vinogradov, Ya. V. Zonov, V. M. Karpov, T. V. Mezhenkova, A. V. Vasilyev, A. B. Koldobskii, O. S. Shilova, S. M. Morozova, Ya. V. Burgart, E. V. Shchegolkov, V. I. Saloutin, V. B. Sokolov, A. Yu. Aksinenko, V. G. Nenajdenko, M. Yu. Moskalik, V. V. Astakhova, B. A. Shainyan, A. A. Tabolin, S. L. Ioffe, V. M. Muzalevskiy, E. S. Balenkova, A. V. Shastin, A. A. Tyutyunov, V. E. Boiko, S. M. Igumnov, A. D. Dilman, N. Yu. Adonin, V. V. Bardin, S. M. Masoud, D. V. Vorobyeva, S. N. Osipov, E. V. Nosova, G. N. Lipunova, V. N. Charushin, D. O. Prima, A. G. Makarov, A. V. Zibarev, B. A. Trofimov, L. N. Sobenina, K. V. Belyaeva, V. Ya. Sosnovskikh, D. L. Obydennov, S. A. Usachev, “Organofluorine chemistry: promising growth areas and challenges”, Usp. Khim., 88:5 (2019),  425–569  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 88:5 (2019), 425–569  isi  scopus
2. V. Yu. Korotaev, I. B. Kutyashev, A. Yu. Barkov, V. Ya. Sosnovskikh, “Recent advances in the chemistry of $3$-nitro-$2H$- and $3$-nitro-$4H$-chromenes”, Usp. Khim., 88:1 (2019),  27–58  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 88:1 (2019), 27–58  isi  scopus
2018
3. V. Ya. Sosnovskikh, “Synthesis and properties of 2-mono- and 2,3-disubstituted thiochromones”, Usp. Khim., 87:1 (2018),  49–88  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 87:1 (2018), 49–88  isi  scopus
2017
4. A. V. Safrygin, V. Ya. Sosnovskikh, “Synthesis and chemical properties of 2-acylchromones”, Usp. Khim., 86:4 (2017),  318–338  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 86:4 (2017), 318–338  isi  scopus
2013
5. V. Yu. Korotaev, V. Ya. Sosnovskikh, A. Yu. Barkov, “Synthesis and properties of 3-nitro-2H-chromenes”, Usp. Khim., 82:12 (2013),  1081–1116  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 82:12 (2013), 1081–1116  isi  elib  scopus
2003
6. V. Ya. Sosnovskikh, “Synthesis and reactions of halogen-containing chromones”, Usp. Khim., 72:6 (2003),  550–578  mathnet; Russian Chem. Reviews, 72:6 (2003), 489–516  isi

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019