RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Sobenina, Lyubov Nikolaevna

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 4
Scientific articles: 4

Number of views:
This page:56
Abstract pages:300
Full texts:3

http://www.mathnet.ru/eng/person77919
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2019
1. L. V. Politanskaya, G. A. Selivanova, E. V. Panteleeva, E. V. Tretyakov, V. E. Platonov, P. V. Nikul'shin, A. S. Vinogradov, Ya. V. Zonov, V. M. Karpov, T. V. Mezhenkova, A. V. Vasilyev, A. B. Koldobskii, O. S. Shilova, S. M. Morozova, Ya. V. Burgart, E. V. Shchegolkov, V. I. Saloutin, V. B. Sokolov, A. Yu. Aksinenko, V. G. Nenajdenko, M. Yu. Moskalik, V. V. Astakhova, B. A. Shainyan, A. A. Tabolin, S. L. Ioffe, V. M. Muzalevskiy, E. S. Balenkova, A. V. Shastin, A. A. Tyutyunov, V. E. Boiko, S. M. Igumnov, A. D. Dilman, N. Yu. Adonin, V. V. Bardin, S. M. Masoud, D. V. Vorobyeva, S. N. Osipov, E. V. Nosova, G. N. Lipunova, V. N. Charushin, D. O. Prima, A. G. Makarov, A. V. Zibarev, B. A. Trofimov, L. N. Sobenina, K. V. Belyaeva, V. Ya. Sosnovskikh, D. L. Obydennov, S. A. Usachev, “Organofluorine chemistry: promising growth areas and challenges”, Usp. Khim., 88:5 (2019),  425–569  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 88:5 (2019), 425–569  isi  scopus
2014
2. L. N. Sobenina, D. N. Tomilin, B. A. Trofimov, “C-Ethynylpyrroles: synthesis and reactivity”, Usp. Khim., 83:6 (2014),  475–501  mathnet  elib; Russian Chem. Reviews, 83:6 (2014), 475–501  isi  elib  scopus
2002
3. L. N. Sobenina, A. P. Demenev, A. I. Mikhaleva, B. A. Trofimov, “Synthesis of <i>C</i>-vinylpyrroles”, Usp. Khim., 71:7 (2002),  641–671  mathnet; Russian Chem. Reviews, 71:7 (2002), 563–591  isi
1989
4. L. N. Sobenina, A. I. Mikhaleva, B. A. Trofimov, “Synthesis of pyrroles from aliphatic compounds”, Usp. Khim., 58:2 (1989),  275–302  mathnet; Russian Chem. Reviews, 58:2 (1989), 163–180  isi

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019