RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Oliynyk, Bogdana

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 10
Scientific articles: 7

Number of views:
This page:76
Abstract pages:1187
Full texts:622
References:141
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person79194
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2018
1. M. Dudenko, B. Oliynyk, “On unicyclic graphs of metric dimension 2 with vertices of degree 4”, Algebra Discrete Math., 26:2 (2018),  256–269  mathnet
2017
2. Marharyta Dudenko, Bogdana Oliynyk, “On unicyclic graphs of metric dimension $2$”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  216–222  mathnet  isi
3. V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  C–F  mathnet
2015
4. Oleg Gerdiy, Bogdana Oliynyk, “On representations of permutations groups as isometry groups of $n$-semimetric spaces”, Algebra Discrete Math., 19:1 (2015),  58–66  mathnet  mathscinet  isi
2013
5. B. Oliynyk, “The diagonal limits of Hamming spaces”, Algebra Discrete Math., 15:2 (2013),  229–236  mathnet  mathscinet
6. B. Oliynyk, “Infinitely iterated wreath products of metric spaces”, Algebra Discrete Math., 15:1 (2013),  48–62  mathnet  mathscinet
2007
7. Bogdana Oliynyk, “Wreath product of metric spaces”, Algebra Discrete Math., 2007, 4,  123–130  mathnet  mathscinet  zmath

2014
8. T. Banakh, R. Grigorchuk, I. Guran, V. Kirichenko, V. Nekrashevich, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Sushchansky, M. Zarichnyi, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Igor Volodymyrovych Protasov (dedicated to 60-th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 17:2 (2014),  C–F  mathnet
2013
9. O. O. Bezushchak, Yu. V. Bodnarchuk, V. M. Bondarenko, Ye. V. Bondarenko, N. S. Chernikov, Yu. A. Drozd, N. S. Golovashchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, Ya. V. Lavrenyuk, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Monakhov, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, S. A. Ovsienko, A. P. Petravchuk, M. V. Selkin, V. N. Semenchuk, M. M. Semko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, V. I. Sushchanskiy, Ya. P. Sysak, A. F. Vasil'ev, N. T. Vorob'ev, “Leonid Aleksandrovich Shemetkov (3.07.1937–24.03.2013)”, Algebra Discrete Math., 15:2 (2013),  C–D  mathnet
10. Yu. Drozd, O. Bezushchak, V. Kirichenko, M. Komarnitsky, L. Kurdachenko, Yu. Lavrenyuk, V. Lyubashenko, V. Nekrashevich, B. Novikov, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, I. Subbotin, V. Sushchansky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Rostislav I. Grigorchuk. To the 60th anniversary”, Algebra Discrete Math., 15:1 (2013),  C–F  mathnet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020