RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Berestovskii Valerii Nikolaevich

Total publications: 118 (114)
in MathSciNet: 79 (79)
in zbMATH: 36 (36)
in Web of Science: 42 (42)
in Scopus: 49 (49)
Cited articles: 72
Citations in Math-Net.Ru: 209
Citations in Web of Science: 299
Citations in Scopus: 276
Presentations: 5

Number of views:
This page:3809
Abstract pages:8593
Full texts:2747
References:702
Berestovskii Valerii Nikolaevich
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1990)
Speciality: 01.01.04 (Geometry and topology)
Birth date: 4.03.1949
Phone: +7 (3812) 97 22 51
E-mail: ,
Keywords: homogeneous spaces with inner metric.
UDC: 511, 511.26, 514.747, 514.764.2, 514.7, 519.46, 514.765, 514.752.7, 515.124.3, 519.1, 519.9, 513.813, 515.122.4, 514.764.227, 517.984.56, 517.1, 513.814
MSC: 22

Subject:

generalized Riemannian and Finslerian manifolds, topological and Lie groups.

   
Main publications:
  1. Berestovskii, V. N., “Zonal spherical functions on CROSS's and special functions”, SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL, 53:4 (2012), 611-624

http://www.mathnet.ru/eng/person8328
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/189636
http://elibrary.ru/author_items.asp?spin=6393-2941
http://www.researcherid.com/rid/E-8765-2013
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=13614192300

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |   2019
1. V. N. Berestovskii, Sibirsk. Mat. Zh., 60:1 (2019), 14–27  mathnet  crossref

   2018
2. V. N. Berestovskii, “Geodesics and curvatures of special sub-Riemannian metrics on Lie groups”, Siberian Math. J., 59:1 (2018), 31–42  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus

   2017
3. V. N. Berestovskiǐ, I. A. Zubareva, “Sub-Riemannian distance on the Lie group $\operatorname{SL}(2)$”, Siberian Math. J., 58:1 (2017), 16–27  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 2)

   2016
4. V. N. Berestovskii, I. A. Zubareva, “Locally isometric coverings of the Lie group $\mathrm{SO}_0(2,1)$ with special sub-Riemannian metric”, Sb. Math., 207:9 (2016), 1215–1235  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
5. V. N. Berestovskii, I. A. Zubareva, V. M. Svirkin, “The spectra of the Laplace operators on connected compact simple Lie groups of rank 3”, Siberian Adv. Math., 26:3 (2016), 153–181  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  elib  scopus

   2017
6. V. N. Berestovskiǐ, I. A. Zubareva, “Sub-Riemannian distance on the Lie group $SO_0(2,1)$”, St. Petersburg Math. J., 28:4 (2017), 477–489  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)

   2016
7. V. N. Berestovskiǐ, I. A. Zubareva, “Geodesics and shortest arcs of a special sub-Riemannian metric on the Lie group $SL(2)$”, Siberian Math. J., 57:3 (2016), 411–424  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 6)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 5)

   2015
8. V. N. Berestovskii, I. A. Zubareva, “Correct observer's event horizon in de Sitter space-time”, Sib. elektron. matem. izv., 12 (2015), 101–107  mathnet  crossref  elib

   2016
9. V. N. Berestovskii, “(Locally) shortest arcs of special sub-Riemannian metric on the Lie group $SO_0(2,1)$”, St. Petersburg Math. J., 27:1 (2016), 1–14  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 5)  elib  scopus (cited: 4)

   2015
10. V. N. Berestovskiǐ, I. A. Zubareva, “Geodesics and shortest arcs of a special sub-Riemannian metric on the Lie group $SO(3)$”, Siberian Math. J., 56:4 (2015), 601–611  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 5)

   2016
11. V. N. Berestovskii, I. A. Gribanova, “Sub-Riemannian distance in the Lie groups $\mathrm{SU(2)}$ and $\mathrm{SO(3)}$”, Siberian Adv. Math., 26:2 (2016), 77–89  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  elib

   2014
12. Berestovskiǐ, V.N., Nikonorov, Y.G., “Generalized normal homogeneous Riemannian metrics on spheres and projective spaces”, Annals of Global Analysis and Geometry, 45:3 (2014), 10.1007/s10455-013-9393-x , 167-196 pp.  crossref  isi (cited: 6)  scopus
13. Berestovskii V.N., Gorbatsevich V.V., “Homogeneous spaces with inner metric and with integrable distributions//”, Analysis and Mathematicsl Physics, 2014, 69 pp http://link.springer.com/article/10.1007/s13324-014-0083-z  crossref
14. V. N. Berestovskiǐ, “Universal methods of the search of normal geodesics on Lie groups with left-invariant sub-Riemannian metric”, Siberian Math. J., 55:5 (2014), 783–791  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 6)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 8)

   2015
15. V. N. Berestovskiǐ, I. A. Zubareva, “Functions with (non)timelike gradient on a space-time”, Siberian Adv. Math., 25:4 (2015), 243–254  mathnet  crossref  mathscinet  elib

   2013
16. V. N. Berestovskiǐ, “Generalized normal homogeneous spheres $S^{4n+3}$ with greatest connected motion group $Sp(n+1)\cdot U(1)$”, Siberian Mathematical Journal, 54:5 (2013), 776–789  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus (cited: 1)
17. V. N. Berestovskiǐ, “Generalized normal homogeneous spheres”, Siberian Mathematical Journal, 54:4 (2013), 588–603  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)

   2014
18. V. N. Berestovskiǐ, “Homogeneous almost normal Riemannian manifolds”, Siberian Advances in Mathematics, 24:1 (2014), 12–17  mathnet  crossref  mathscinet  elib  scopus

   2012
19. Berestovskii, V. N., “Zonal spherical functions on CROSS's and special functions”, SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL, 53:4 (2012), 611-624  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  isi  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
20. V. N. Berestovskii, Yu. G. Nikonorov, RIMANOVY MNOGOOBRAZIYa I ODNORODNYE GEODEZIChESKIE, Itogi nauki. Yug Rossii. Matematicheskaya monografiya. Vyp. 4., Seriya Matematicheskaya, Rossiiskaya akad. nauk, Vladikavkazskii nauch. tsentr, Yuzhnyi mat. in-t., Vladikavkaz, 2012 , 412 pp.  elib
21. Berestovskii V.N., Nikonorov Yu.G., “KILLINGOVY VEKTORNYE POLYa POSTOYaNNOI DLINY NA SFERAKh”, Sbornik nauchnykh statei mezhdunarodnoi shkoly-seminara ”Lomonosovskie chteniya na Altae, v 4 ch. (Barnaul, 20-23 noyabrya, 2012), eds. Rodionova E.D., Barnaulskii gosudarstvennyi universitet, Barnaul, 2012, 252-259  elib
22. Berestovskii V.N., “O spektre operatora Laplasa dlya veschestvennykh funktsii na kompaktnykh normalnykh odnorodnykh rimanovykh mnogoobraziyakh”, Trudy konferentsii “Dni geometrii v Novosibirske-2011”, posvyaschennoi 50-letiyu Kafedry geometrii i topologii Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta Geometry Days in Novosibirsk, proceeding of the International Conference “Geometry Days in Novosibirsk-2011” (Novosibirsk, 1-4 sentyabrya 2011 goda), Izd-vo NGU, 2012, S. 16-28  mathnet

   2011
23. Berestovskii V.N., “Ob odnoi zadache V. A. Toponogova”, Teoriya operatorov, kompleksnyi analiz i matematicheskoe modelirovanie, Tezisy dokladov Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Volgodonsk, Rossiya, 4-8 iyulya 2011), YuMI VNTs i RSO-A, 2011, 29-30
24. Berestovskiǐ, V. N.; Halverson, Denise M.; Repovš, Dušan, “Locally $G$ -homogeneous Busemann $G$ -spaces”, MR2795840, Differential Geom. Appl., 29:3 (2011), 299–318 (53Cxx (57N15 57N75))  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  scopus (cited: 4)
25. Berestovskiǐ, V. N.; Nikitenko, E. V.; Nikonorov, Yu. G., “Classification of generalized normal homogeneous Riemannian manifolds of positive Euler characteristic”, MR2811663, Differential Geom. Appl., 29:4 (2011), 533–546 , 53Cxx  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  scopus (cited: 6)
26. Berestovskii V.N., Zubareva I. A., “Nekotorye primeneniya dvoichnykh i troichnykh sistem schisleniya”, Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, no. 3/1, 106-118  elib
27. Berestovskii V.N., Nikonorov Yu.G., “Ogranichenno odnorodnye po Kliffordu-Volfu rimanovy mnogoobraziya”, Lomonosovskie chteniya na Altae, sbornik nauchnykh statei mezhdunarodnoi shkoly-seminara (Barnaul, 8-11 noyabrya 2011), v 4 ch. Ch. 1, Izdatelstvo AltGPA, Barnaul, 2011, 51-67
28. Berestovskii V.N., “Zonalnye sfericheskie funktsii na KROSPakh i spetsialnye funktsii”, Plenarnyi doklad, Dni geometrii v Novosibirske-2011, Mezhdunarodnaya konferentsiya, posvyaschennaya 50-letpiyu kafedry geometrii i topologii NGU (Novosibirsk, 2011, sentyabr), Izd-vo NGU, 2011 http://math.nsc.ru/conference/geomtop2011/list.html

   2010
29. Berestovskiǐ, V. N., “Solution of a Busemann problem. (Russian) 51 (2010), no. 6, 1215–1227”, MR2797592 (2012b:53059), Siberian Mathematical Journal, 51:6 (2010), 962-970  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
30. Berestovskiǐ, V. N., “On a problem of V. A. Toponogov. (Russian) 13 (2010), no. 1, 15–22”, MR2682766 (2011i:58009), Mat. Tr., 13:1 (2010), 15–22 , (Reviewer: Vladimir V. Gorbatsevich), 58C05 (53B30)  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  zmath  scopus
31. Berestovskiǐ, V. N.; Plaut, C. P., “Covering $\Bbb R$ -trees, $\Bbb R$ -free groups, and dendrites.”, MR2646109 (2011k:57002), Advances in Mathematics, 224:5 (2010), 1765–1783 , (Reviewer: Daniel P. Groves), 57M07 (20F65 28A80 53C23 54F50)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  scopus
32. Berestovskii V.N., “Reshenie odnoi zadachi G. Buzemana”, Plenarnyi doklad na Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Sovremennye dostizheniya v nauke i obrazovanii. Matematika i informatika, Materialy konferentsii (Arkhangelsk, 1-5 fevralya 2010 g.), Izd-vo Pomorskogo universiteta, Arkhangelsk, 2010, 13-16

   2009
33. V. N. Berestovskii, Yu. G. Nikonorov, “On $\delta$-homogeneous Riemannian manifolds. II”, Siberian Mathematical Journal, 50:2 (2009), 214–222  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 7)  elib (cited: 10)  elib (cited: 10)  scopus (cited: 9)
34. Berestovskii, Valerii N.; Nikonorov, Yurii G., “Clifford-Wolf homogeneous Riemannian manifolds. no. 3, 467–500. (Reviewer: Luis Guijarro), 53C30”, J. Differential Geom., 82:3 (2009), 467–500 , MR2534986 (2010i:53086)  mathscinet  zmath  isi (cited: 22)  elib (cited: 20)  scopus (cited: 26)

   2010
35. V. N. Berestovskii, V. M. Svirkin,, “The laplace operator on normal homogeneous Riemannian manifolds”, Siberian Advances in Mathematics, 20:4 (2010), 231–255  mathnet  crossref  mathscinet  elib  scopus (cited: 1)

   2009
36. V. N. Berestovskii, V. M. Svirkin, “The Laplace Operator Spectrum on Compact Simply Connected Rank Two Lie Groups”, Physics and mathematics, Kazan. Gos. Univ. Uchen. Zap. Ser. Fiz.-Mat. Nauki, 151, no. 4, Kazan University, Kazan, 2009, 15–35  mathnet  elib
37. Berestovskii V.N., Nikitenko E. V., Nikanorov Yu. G., “Klassiyaikatsiya b-odnorodnykh rimanovykh mnogoobrazii eilerovoi kharakteristiki (The classification of b-gomogeneous Rimannian manifokd with positive Euler characteristics)”, Plenarnyi doklad, Sovremennyi analiz i geometriya, Mezhdunarodnaya konferentsiya (Novosibirsk, 14-20 sentyabrya 2009 g.), Izd-vo IM SO RAN, 2009

   2008
38. V. N. Berestovskii, Yu. G. Nikonorov, “Killing vector fields of constant length on Riemannian manifolds”, SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL, 49:3 (2008), 395–407  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 21)  elib (cited: 15)  elib (cited: 15)  scopus (cited: 26)
39. Berestovskiǐ, V. N.; Nikonorov, Yu. G., “Killing vector fields of constant length on locally symmetric Riemannian manifolds”, MR2421316 (2009c:53042), Transform. Groups, 13:1 (2008), 25–45 , (Reviewer: Luis Guijarro), 53C20 (53C35)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 16)  scopus (cited: 16)
40. Berestovskiǐ, V. N.; Nikonorov, Yu. G., “The Chebyshev norm on the Lie algebra of the group of motions of a compact homogeneous Finsler manifold. (Russian)”, Sovrem. Mat. Prilozh. Algebra, 60 (2008), MR2676261 (2011f:53173) , 98-121 pp., 53C60 (17B99 53C30) (translation in J. Math. Sci. (N. Y.) 161 (2009), no. 1, 97– 121 (Reviewer: Vladimir V. Gorbatsevich),)  crossref  mathscinet  scopus (cited: 3)
41. Berestovskiǐ, V. N.; Nikonorov, Yu. G., “On $\delta$ -homogeneous Riemannian manifolds”, Differential Geom. Appl., 26:5 (2008), 514–535 , MR2458278 (2009g:53075) (Reviewer: Luis Guijarro), 53C30 (53C22)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 21)  elib (cited: 17)  scopus (cited: 23)
42. Berestovskii V.N., Nikonorov Yu.G, “ON CLIFFORD-WOLF HOMOGENEOUS RIEMANNIAN MANIFOLDS”, Doklady Mathematics, 78:3 (2008) , 807-810 pp.  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)

   2007
43. V. N. Berestovskii, “Poincaré conjecture and related statements”, Russian Math. (Iz. VUZ), 51:9 (2007), 1–36  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib

   2008
44. V. N. Berestovskii, Yu. G. Nikonorov, “Regular and Quasiregular Isometric Flows on Riemannian Manifolds”, Siberian Advances in Mathematics, 18:3 (2008), 153–162  mathnet  crossref  mathscinet  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)

   2007
45. V. N. Berestovskii, Yu. G. Nikonorov, “Continued Fractions, the Group $\mathrm{GL}(2,\mathbb Z)$, and Pisot Numbers”, Siberian Adv. Math., 17:4 (2007), 268–290  mathnet  crossref  mathscinet  elib
46. Berestovskii, V.N.a , Nikonorov, Yu.G., “On δ-homogeneous Riemannian manifolds”, Doklady Mathematics, 76:1 (2007), 596-598  mathnet  crossref  mathscinet  elib (cited: 4)  scopus (cited: 3)
47. Berestovskii V.N., Faizullin R.R., “RASSLOENNOE PROSTRANSTVO NAD PLOSKOSTYu LOBAChEVSKOGO . 2007. # 1. S. 27-32.”, Izvestiya Chelyabinskogo nauchnogo tsentra UrO RAN, 1 (2007. # 1. S. 27-32.) , 6 pp.  elib
48. Valera Berestovskii, Conrad Plaut, “Uniform universal covers of uniform spaces”, Topology and its Applications, 154:8 (2007), 1748-1777  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 20)  elib (cited: 17)  scopus
49. P. D. Andreev, V. N. Berestovskii, “Dimensions of $\mathbb R$-Trees and Self-Similar Fractal Spaces of Nonpositive Curvature”, Siberian Adv. Math., 17:2 (2007), 79–90  mathnet  crossref  mathscinet  elib

   2006
50. V. N. Berestovskii, “Spiral Dispositions of Nonnegative Integers at Lattice Points”, Siberian Adv. Math., 16:2 (2006), 43–61  mathnet  mathscinet  elib

   2004
51. V. N. Berestovskii, “Similarly homogeneous locally complete spaces with an intrinsic metric”, Russian Math. (Iz. VUZ), 48:11 (2004), 1–19  mathnet  mathscinet  elib
52. Berestovskii, Valera; Plaut, Conrad, “The universal cover of the quotient of a locally defined group”, Topology Proceedings. 18th Summer Conference on Topology and Its Applications held in Honor of W W Comfort, Sponsor(s): NSF; Howard Univ,, Coll Arts & Sci Source: Topology Proceedings, Vol 28, No 2, 2004 Book Series: Volume: 28 Issue: 2 (18th Summer Conference on Topology and Its Applications held in Honor of W W Comfort Location: Howard Univ, Washington, DC Date: JUL 09-12, 2003), NSF; Howard Univ,, Coll Arts & Sci, TOPOLOGY PROCEEDINGS (MONOGRAPHIC SERIES), 28, eds. Dydak, J; Gruenhage, G; Heath, J; et al., AUBURN UNIV, MATH DEPT,, AUBURN, AL 36849 USA, 2004, 335-342

   2003
53. Berestovskii V.N., “Odnorodnye prostranstva: rezultaty, perspektivy, nereshennye zadachi ISBN 5-86134-117-6”, Trudy po geometrii i analizu, ISBN 5-86134-117-6, Izd-vo IM SO RAN, Novosibirsk:, 2003, 26-68
54. Berestovskii V.N., “Pathologies in Aleksandrov spaces of curvature bounded above”, Siberian Advances in Mathematics, 13:4 (2003), 11-16  mathscinet
55. V. N. Berestovskii, “Buzeman spaces with upper bounded Aleksandrov curvature”, St. Petersburg Math. J., 14:5 (2003), 713–723  mathnet  mathscinet  zmath

   2002
56. Berestovskiǐ V.N., “ISOMETRIES IN ALEKSANDROV SPACES OF CURVATURE BOUNDED ABOVE”, Illinois Journal of Mathematics, 46:2 (2002), 645-656  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)
57. Berestovskii V., Plaut C., “EMBEDDING LATTICES IN L2([0, 1], ℤ)”, Journal of Geometry., 75:1-2 (2002), 27-45  mathscinet  zmath  elib  scopus
58. Berestovskii V.N., “Odnorodnye prostranstva: rezultaty, perspektivy, nereshennye zadachi”, Mezhdunarodnaya konferentsiya-shkola po geometrii i analizu, posvyaschennaya pamyati A. D. Aleksandrova (1912-1999) (Novosibirsk, 9-20 sent., 2002), Izd-vo IM SO RAN, Novosibirsk, 2002, 4-8

   2001
59. V. N. Berestovskii, I. A. Zubareva, “Shapes of spheres of special nonholonomic left-invariant intrinsic metrics on some Lie groups”, Siberian Mathematical Journal, 42:4 (2001), 613–628  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 10)  elib (cited: 6)  scopus (cited: 14)

   2004
60. V. N. Berestovskii, V. M. Gichev, “Metrized semigroups”, J. Math. Sci. (N. Y.), 119:1 (2004), 10–29  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   2001
61. Berestovskii V., Plaut C., “COVERING GROUP THEORY FOR LOCALLY COMPACT GROUPS”, General Topology and its Applications, 114:2 (2001), 187-199  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  elib (cited: 7)  scopus
62. Berestovskii V., Plaut C., “COVERING GROUP THEORY FOR TOPOLOGICAL GROUPS”, General Topology and its Applications, 114:2 (2001), 141-186  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 13)  elib (cited: 11)  scopus
63. Berestovskii V., Plaut C., “COVERING GROUP THEORY FOR COMPACT GROUPS”, Journal of Pure and Applied Algebra, 161:3 (2001), 255-267  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 4)  scopus
64. Berestovskii V.N., “Metricheskaya kharakterizatsiya rimanovykh submersii dlya mnogoobrazii A. D. Aleksandrova ogranichennoi krivizny”, Trudy konferentsii “Geometriya i prilozheniya”, posvyaschennoi 70-letiyu V. A. Toponogova (Novosibirsk, 13-16 marta, 2000), ISBN 5-86134-098-6, Izd-vo IM SO RAN, Novosibirsk, 2001, 11-16  mathscinet

   2000
65. Berestovskii V.N., Guijarro L., “A METRIC CHARACTERIZATION OF RIEMANNIAN SUBMERSIONS”, Annals of Global Analysis and Geometry, 18:6 (2000), 577-588  crossref  mathscinet  elib (cited: 26)  scopus (cited: 33)
66. Berestovskii V.N., Zubareva I.A., “O regulyarnosti i kriviznakh Gaussa-Kronekera granits dvoistvennykh tel”, Trudy po analizu i geometrii, ISBN 5-86134-091-9, eds. Vodopyanov S. K., Izd-vo IM SO RAN, Novosibirsk, 2000, 73-81  mathscinet  zmath
67. Berestovskii V.N., “Ultrametric Spaces”, Trudy po analizu i geometrii, ISSN 5-86134-091-9, eds. Vodopyanov S. K., Izd-vo Instituta matematiki im. S. L. Soboleva, Novosibirsk, Koptyuga 4, 2000, S. 47-72
68. V. N. Berestovskii, V. M. Gichev, “Metrized left-invariant orders on topological groups”, St. Petersburg Math. J., 11:4 (2000), 543–565  mathnet  mathscinet  zmath

   1999
69. Berestovskii V.N., Plaut, C.; Stallman, C., “GEOMETRIC GROUPS. I”, Transactions of the American Mathematical Society, 351:4 (1999), 1403-1422  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 12)  elib (cited: 14)  scopus (cited: 11)
70. Berestovskii V., Plaut C., “HOMOGENEOUS SPACES OF CURVATURE BOUNDED BELOW”, Journal of Geometric Analysis, 9:2 (1999), 203-219  crossref  mathscinet  elib (cited: 26)

   1998
71. Berestovskii V. N., Davydova E. V., “Linii krivizny i vodorazdela na poverkhnosti”, Matematicheskie struktury i modelirovanie, 1998, no. 2, 4-14
72. Berestovskii V.N., Bumina E.A., “TsELOChISLENNYE REShETKI I PROSTYE ChISLA.”, Vestnik Omskogo universiteta, 1998, no. 3, 13-15  mathscinet
73. Berestovskii V.N., Gichev V.M., METRIZOVANNYE PORYaDKI NA TOPOLOGIChESKIKh GRUPPAKh, otchet o NIR # 98-01-00385 (Rossiiskii fond fundamentalnykh issledovanii), 1998  elib

   1997
74. Berestovskii V.N., Gichev V.M., “METRIChESKII PODKhOD K IZUChENIYu STRUKTUR PORYaDKA NA GRUPPAKh LI”, Informatsionnyi byulleten RFFI, 5:1 (1997), 236  elib
75. Berestovskii V.N., Gichev V.M., METRIChESKII PODKhOD K IZUChENIYu STRUKTUR PORYaDKA NA GRUPPAKh LI, otchet o NIR # 97-01-00687 (Rossiiskii fond fundamentalnykh issledovanii), 1997  elib

   1999
76. J. Math. Sci. (New York), 94:2 (1999), 1145–1146  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1996
77. Berestovskii V. N., “Isometric embeddings of ultrametric spaves and groups”, Vtoroi Sibirskii kongress po prikladnoi i industrialnoi matematike-96 (Novosibirsk, 1996), Izd-vo IM AN, 1996, s. 88

   1995
78. V. N. Berestovskii, “Homogeneous Riemannian manifolds of positive Ricci curvature”, Math. Notes, 58:3 (1995), 905–909  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 11)
79. V. N. Berestovskii, “Compact homogeneous manifolds with integrable invariant distributions, and scalar curvature”, Sb. Math., 186:7 (1995), 941–950  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)
80. Berestovskii V.N., “O prostranstvakh A. D. Aleksandrova ogranichennoi sverkhu krivizny”, Doklady RAN, 324:3 (1995), 304-306  mathscinet
81. Berestovskii V. N., “Generalized gomogenneous Riemannian spaces”, Gruppy v analize i geometrii, mezhdunarodnaya konferentsiya (Omsk, avgust 1995), Izd-vo OmGU, 1995, 11-12

   1994
82. V. N. Berestovskii, “Homogeneous spaces with intrinsic metric (unsolved problems)”, Russian Math. (Iz. VUZ), 38:2 (1994), 15–19  mathnet  mathscinet  zmath
83. V. N. Berestovskii, “Geodesics of a left-invariant nonholonomic Riemannian metric on the group of motions of the Euclidean plane”, Siberian Mathematical Journal, 35:6 (1994), 1083–1088  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 3)
84. V. N. Berestovskii, “Geodesics of nonholonomic left-invariant intrinsic metrics on the Heisenberg group and isoperimetric curves on the Minkowski plane”, Siberian Mathematical Journal, 35:1 (1994), 1–8  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 14)  scopus (cited: 15)
85. Berestovskii V.N., “Mnogoobraziya s vnutrennei metrikoi odnostoronne ogranichennoi po A. D. Aleksandrovu krivizny”, Matematicheskaya fizika. analiz. Geometriya., 1:1 (1994), 41-59  mathscinet
86. Berestovskii V.N., “Homogeneous spaces with integrable invariant distributions and scalar curvature of homogeneous Rimannian spaces”, Congress of Mathematics (Zurich, Switzerland, aug 1994), Zurich, 1994, p. 42

   1993
87. V. N. Berestovskii, D. E. Vol'per, “A class of $U(n)$-invariant Riemannian metrics on manifolds diffeomorphic to odd-dimensional spheres”, Siberian Mathematical Journal, 34:4 (1993), 612–619  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 3)
88. V. N. Berestovskij I. G. Nikolaev, Multidimensional Generalized Riemannian Spaces, Non-regular Riemannian Geometry, Encyclopedia of Mathematical Sciences, 70, Geometry IV. Non-regular Riemannian Geometry, eds. Yu. G. Reshetnyak, Springer-Verlag, 1993 , C. 165-243 pp., ISSN 0938-0396 http://link.springer.com/chapter/10.1007  crossref  mathscinet

   1992
89. V. N. Berestovskii, “Compact homogeneous manifolds with integrable invariant distributions”, Russian Math. (Iz. VUZ), 36:6 (1992), 39–45  mathnet  mathscinet  zmath
90. Berestovskii V.N., Vershik A. M, “Manifolds with intrinsic metrics and nonholonomic spaces”, Advances in Soviet Mathematics, 1992, no. 9, 253-267  mathscinet
91. Berestovskii V.N., “Osnovaniya geometrii odnorodnykh mnogoobrazii s vnutrennei metrikoi”, Pamyati Lobachevskogo posvyaschaetsya, Sb. st. / Nauch. red. i sost. A. P. Shirokov. sbornik, posvyaschennyi 200-letiyu so dnya rozhdeniya Nikolaya Ivanovicha Lobachevskogo, ISBN 5-7464-0788-7, 1, eds. Shirokov A.P., Izdatelstvo Kazanskogo gosudarstaennogo universiteta, 1992, 3-18

   1990
92. Berestovskii V.N., Odnorodnye prostranstva s vnutrennei metrikoi, doktorskaya dissertatsiya po spetsialnosti 01.01.04, Novosibirsk, Novosibirsk, Koptyuga 4, 1990 , 269 pp.

   1989
93. V. N. Berestovskii, I. G. Nikolaev, “Multidimensional generalized Riemannian spaces”, Geometry – 4, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Probl. Mat. Fund. Napr., 70, VINITI, Moscow, 1989, 190–272  mathnet  mathscinet  zmath
94. Berestovskii V.N., “O strukture odnorodnykh lokalno kompaktnykh prostranstv s vnutrennei metrikoi”, Sibirskii matematicheskii zhurnal, 30:1 (1989), 23-24  mathscinet
95. Berestovskii V.N., “Odnorodnye mnogoobraziya s vnutrennei metrikoi II”, Sibirskii matematicheskii zhurnal, 30:2 (1989), 14-28  mathscinet
96. Berestovskii V.N., Nikolaev I. G., “Mnogomernye obobschennye rimanovy prostranstva”, Itogi nauki i tekhniki. sovremennye problemy matematiki. Fundamentalnye napravleniya, Itogi nauki i tekhniki. sovremennye problemy matematiki. Fundamentalnye napravleniya, 70, VINITI, Moskva, 1989, 190-271  mathnet (cited: 3)  mathscinet
97. Berestovskii V. N., “Kvazikonusy prostranstv Lobachevskogo v beskonechnosti”, Mezhdunarodnya konferentsiya po algebre, posvyaschennaya pamyati A. I. Maltseva (1909-1967). Algebraicheskaya geometriya, algebraicheskie metody v geometrii, analize i fizike. Prikladnaya i kompyuternaya algebra. (Novosibirsk, 1989), tezisy dokladov, Izd-vo IM SO, 1989, s. 9  mathscinet

   1988
98. BERESTOVSKII, VN, “HOMOGENEOUS SPACES WITH INNER METRIC”, DOKLADY AKADEMII NAUK SSSR, 301:2 (1988), 268-271  mathnet (cited: 4)  isi (cited: 3)
99. Berestovskii V.N., “ODNORODNYE MNOGOOBRAZIYa S VNUTRENNEI METRIKOI”, Sibirskii matematicheskii zhurnal, 29:6 (1988), 17-29  mathscinet  adsnasa
100. Berestovskii V. N., “Krivizny levoinvariantnykh rimanovykh metrik”, Geometriya i topologiya odnorodnykh prostranstv, Izd-vo Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta, Barnaul, 1988, 3-12  mathscinet

   1987
101. BERESTOVSKII, VN, “SUBMETRIES OF SPACE-FORMS OF NEGATIVE CURVATURE”, SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL, 28:4 (1987), 552-562  crossref  isi (cited: 7)  scopus (cited: 7)
102. Berestovskii V. N., “Ob odnorodnykh mnogoobraziyakh s vnutrennei metrikoi”, Vsesoyuznaya konferentsiya po geometrii v tselom (Novosibirsk, sentyabr 1987), Izd-vo IM SO, Novosibirsk, 1987, s. 14

   1986
103. A. D. Aleksandrov, V. N. Berestovskii, I. G. Nikolaev, “Generalized Riemannian spaces”, Russian Math. Surveys, 41:3 (1986), 1–54  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 26)
104. Berestovskii V.N., “SPACES WITH BOUNDED CURVATURE AND DISTANCE GEOMETRY”, Siberian Mathematical Journal, 27:8 (1986), 8-19  crossref  mathscinet  isi (cited: 10)  scopus (cited: 18)

   1985
105. BERESTOVSKII, VN, “GENERALIZED SYMMETRICAL-SPACES”, SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL, 26:2 (1985), 159-170  crossref  isi (cited: 2)  scopus (cited: 4)
106. Berestovskii V.N., Aleksandrov A. D., Finslerovo prostranstvo obobschennoe, Matematicheskaya entsiklopediya. T. 5. S. 624-625, 1985

   1984
107. Berestovskii V.N., Aleksandrov A. D., Rimanovo prostranstvo obobschennoe, Matematicheskaya entsiklopediya. T. 4. S. 1022-1026., 1984

   1983
108. BERESTOVSKII, VN, “BORSUK'S PROBLEM ON METRIZATION OF POLYHEDRON”, Soviet Math. Dokl., 27:1, http://www.mathnet.ru/personal/personpubs.phtml?option_lang=rus&wshow=personpubsedit# (1983), 56-59  mathnet  mathnet  mathscinet  isi (cited: 7)

   1982
109. BERESTOVSKII, VN, “HOMOGENEOUS BUSEMAN G-SPACES”, SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL, 23:2 (1982), 141-150  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  scopus (cited: 5)
110. Berestovskii V. N., “Reshenie zadachi K. Borsuka o metrizatsii poliedra”, Simpozium po geometrii v tselom i osnovaniyam teorii otnositelnosti (Novosibirsk, sentyabr 1982), Izd-vo IM SO, 1982, 9-10

   1981
111. BERESTOVSKII, VN,, “ON SPACES WITH LIMITED CURVATURE”, DOKLADY AKADEMII NAUK, 258:2 (1981), 491-493  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)

   1979
112. Berestovskii V. N., “On homogeneous Busemann G-spaces”, Russian Academy of Sciences. Doklady. Mathematics, 20 (1979), 727-730  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
113. Berestovskii V.N., K metricheskim osnovaniyam rimanovoi geometrii, kandidatskaya dissertatsiya, Kazanskii gosudarstvennyi universitet, KGU, 1979 , 77 pp.
114. Berestovskii V.N., “Odnorodnye G-prostranstva Buzemana”, VII Vsesoyuznaya konferentsiya po sovremennym problemam geometrii (Minsk, oktyabr 1979), Izd-vo Minskogo gosuniversiteta, 1979, s. 26

   1977
115. Berestovskii, V.N., “The finite-dimensionality problem for Busemann G-spaces”, Siberian Mathematical Journal, 18:1 (1977), 159-161  crossref  mathscinet  elib  scopus (cited: 3)
116. Berestovskii, V.N., “A condition of existence of the curvature tensor”, Siberian Mathematical Journal, 18:1 (1977), 29-35  crossref  mathscinet  scopus

   1975
117. Berestovskii V.N., “INTRODUCTION OF A RIEMANNIAN STRUCTURE INTO CERTAIN METRIC SPACES”, Siberian Mathematical Journal, 16:4 (1975), 499-507  crossref  mathscinet  scopus (cited: 5)

   1974
118. Berestovskii V.N., “Vvedenie rimanovoi struktury v nekotorykh prostranstvakh Buzemana”, Materialy XII Vsesoyuznoi nauchnoi strudencheskoi konferentsii (matematika) (Novosibirsk), Izd-vo NGU, Novosibirsk, 1974, 55-56

Presentations in Math-Net.Ru
1. Local isometric coverings of the Lie group SO0(2,1) with a sub-Riemannian metric
V. N. Berestovskii
International Conference "Geometric Analysis and Control Theory"
December 12, 2016 11:40   
2. Sub-Riemannian geometry on the ground of homogeneous spaces
V. N. Berestovskii
The International Conference "Geometric Control Theory and Analysis on Metric Structures"
August 4, 2014 10:00
3. Кратчайшие и расстояния для специальных левоинвариантных субримановых метрик на $SO(3)$ и $SO(2,1)$. Лекция 3
V. N. Berestovskii
Summer school "Geometric Control Theory and Analysis on Metric Structures"
July 30, 2014 09:00   
4. Кратчайшие и расстояния для специальных левоинвариантных субримановых метрик на $SO(3)$ и $SO(2,1)$. Лекция 2
V. N. Berestovskii
Summer school "Geometric Control Theory and Analysis on Metric Structures"
July 29, 2014 14:30   
5. Кратчайшие и расстояния для специальных левоинвариантных субримановых метрик на $SO(3)$ и $SO(2,1)$. Лекция 1
V. N. Berestovskii
Summer school "Geometric Control Theory and Analysis on Metric Structures"
July 28, 2014 09:00   

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019