RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Fomenko Anatoly Timofeevich

Total publications: 362 (319)
in MathSciNet: 229 (209)
in zbMATH: 141 (127)
in Web of Science: 55 (45)
in Scopus: 41 (40)
Cited articles: 178
Citations in Math-Net.Ru: 1158
Citations in Web of Science: 589
Citations in Scopus: 394
Presentations: 6

Number of views:
This page:21763
Abstract pages:28754
Full texts:8799
References:1676
Member of the Russian Academy of Sciences
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1973)
Speciality: 01.01.04 (Geometry and topology)
Birth date: 13.03.1945
E-mail: ,
Keywords: minimal surfaces; Plateau problem; topology and geometry of Lie groups; homogeneous spaces; dynamical systems; integrable Hamiltonian equations; topological invariants of dynamical systems; computer geometry; topology of three-dimensional manifolds; Hamiltonian mechanics; symplectic geometry.

Subject:

In the theory of minimal surfaces was proved the multidimensional Plateau problem in the class of spectral bordisms of Riemannian manifolds. Then, as application of this general construction, was proved the global minimality of many well-known submanifolds in homogeneous Riemannian spaces of compact Lie groups. New scientific branch was developed, namely, the theory of topological classification of nondegenerate Hamiltonian differential equations (dynamical systems) of general type. New topological invariants, describing the topological type of singularities of dynamical systems, were discovered. As a result, was obtained the classification of integrable Hamiltonian systems with two degrees of freedom, up to Liouville equivalence and up to orbital equivalence (of topological and smooth type).

Biography

Graduated from Faculty of Mathematics and Mechanics of M. V. Lomonosov Moscow State University (MSU) in 1967 (department of differential geometry). Ph. D. thesis was defended in 1970. D. Sci. thesis was defended in 1972. A list of my mathematical works contains more than 180 titles. A list of my books in mathematics contains 30 titles. Since 1980 I have led the research seminar "Modern Geometrical Methods" at MSU (Department of Mathematics and Mechanics).
Award of Moscow Mathematical Society, 1974. Award of the Presidium of Academy of Science, USSR, 1987. State Award of Russian Federation, 1996.

   
Main publications:
  1. Fomenko A. T., “Periodichnost Botta s tochki zreniya mnogomernogo funktsionala Dirikhle”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 35:3 (1971), 667–681  mathnet  mathscinet  zmath
  2. Fomenko A. T., “Mnogomernaya zadacha Plato v rimanovykh mnogoobraziyakh”, Matem. sb., 89:3 (1972), 475–519  mathnet  mathscinet  zmath
  3. Mischenko A. S., Fomenko A. T., “Obobschennyi metod Liuvillya integrirovaniya gamiltonovykh sistem”, Funkts. analiz i ego prilozh., 12:2 (1978), 46–56  mathnet  mathscinet  zmath
  4. Fomenko A. T., “Teoriya Morsa integriruemykh gamiltonovykh sistem”, Dokl. AN SSSR, 287:5 (1986), 1071–1075  mathscinet  zmath
  5. Fomenko A. T., “Simplekticheskaya topologiya vpolne integriruemykh gamiltonovykh sistem”, UMN, 44:1 (1989), 145–173  mathnet  mathscinet  zmath

http://www.mathnet.ru/eng/person8368
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:fomenko.anatolii-t
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/190963

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited | scientific publications | common list |



   2018
1. V. V. Vedyushkina, A. T. Fomenko, “Nevypuklye topologicheskie billiardy kak modeli integriruemykh geodezicheskikh potokov na orientiruemykh poverkhnostyakh”, Materialy Mezhdunarodnoi Konferentsii Voronezhskaya zimnyaya matematicheskaya shkola S.G. Kreina 2018, izdatelsko-poligraficheskii tsentr Nauchnaya kniga, Voronezh, 2018, 348–352
2. V. M. Buchstaber, V. A. Vassiliev, A. Yu. Vesnin, I. A. Dynnikov, Yu. G. Reshetnyak, A. B. Sossinsky, I. A. Taimanov, V. G. Turaev, A. T. Fomenko, E. A. Fominykh, A. V. Chernavskii, “Sergei Vladimirovich Matveev (on his 70th birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 73:4(442) (2018), 179–187  mathnet  crossref  elib
3. A. T. Fomenko, Naglyadnaya geometriya i topologiya. Matematicheskie obrazy v realnom mire, 3-e izd., ispr. i dop., URSS, 2018 , 480 pp.

   2017
4. V. V. Vedyushkina (Fokicheva), A. T. Fomenko, “Integrable topological billiards and equivalent dynamical systems”, Izv. Math., 81:4 (2017), 688–733  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 4)  elib  elib  scopus (cited: 2)
5. V. V. Vedyushkina, A. O. Ivanov, A .A. Tuzhilin, A. T. Fomenko, “Kompyuternye modeli v geometrii i dinamike”, Intellektualnye sistemy. Teoriya i prilozheniya, 20:1 (2017), 8 , 20 pp. http://intsysjournal.ru/articles/is2101/docklad_ffit.pdf
6. V. N. Chubarikov, A. T. Fomenko, S. S. Demidov, V. N. Chinenova, “Irina Alexandrovna Tulina is 95”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2017, no. 5, 70–71  mathnet

   2016
7. A. T. Fomenko, V. V. Fokicheva, S. S. Nikolaenko, “Topologicheski ekvivalentnye sluchai integriruemosti v dinamike”, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii Voronezhskaya zimnyaya matematicheskaya shkola S. G. Kreina-2016, Izdatelsko-poligraficheskii tsentr Nauchnaya kniga, Voronezh, 2016, 407–417
8. A. T. Fomenko, “Topologicheskie billiardy s bogatymi simmetriyami modeliruyut vazhnye sluchai gamiltonovoi dinamiki v fizike i mekhanike”, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii po algebre, analizu i geometrii (Kazan, 25 iyunya – 4 iyulya 2016 g.), Kazanskii federalnyi universitet, 2016, 35
9. A. Fomenko, D. Fuchs, Homotopical Topology, Graduate Texts in Mathematics, 273, 2nd edition, Springer, 2016 , 627 pp.  crossref  mathscinet
10. V. V. Fokicheva and A. T. Fomenko, “Billiard systems as the models for the rigid body dynamics”, Studies in Systems, Decision and Control, Advances in Dynamical Systems and Control, 69, eds. V. A. Sadovnichiy, M. Z. Zgurovsky, Springer International Publishing, 2016, 13–32  crossref  scopus (cited: 4)
11. D. A. Fedoseev, A. T. Fomenko, “Noncompact bifurcations of integrable dynamic systems”, Fundam. Prikl. Mat., 21:6 (2016), 217–243  mathnet
12. A. S. Mischenko, Yu. P. Solovev, A. T. Fomenko, Sbornik zadach po differentsialnoi geometrii i topologii, URSS, Moskva, 2016 , 416 pp.

   2015
13. A. T. Fomenko, V. V. Fokicheva, “Integrable billiards model important integrable cases of rigid body dynamics”, Doklady Mathematics, 92:3 (2015), 682–684  crossref  crossref  mathscinet (cited: 2)  isi (cited: 4)  scopus (cited: 3)
14. A. T. Fomenko, S. S. Nikolaenko, “The Chaplygin case in dynamics of a rigid body in fluid is orbitally equivalent to the Euler case in rigid body dynamics and to the Jacobi problem about geodesics on the ellipsoid”, Journal of Geometry and Physics, 87 (2015), 115–133  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  adsnasa  isi (cited: 8)  scopus (cited: 8)
15. A. T. Fomenko, E. O. Kantonistova, “Topological Classification of Geodesic Flows on Revolution 2-Surfaces with Potential”, Continuous and Distributed Systems II. Theory and Applications, Studies in Systems, Decision and Control, 30, Springer, 2015, 11–17  crossref  mathscinet (cited: 2)

   2014
16. A. T. Fomenko, A. Yu. Konyaev, “Algebra and Geometry Through Hamiltonian Systems”, Continuous and Distributed Systems. Theory and Applications, Solid Mechanics and Its Applications, 221, eds. V. Z. Zgurovsky, V. A. Sadovnichiy, Springer, 2014, 3–21  crossref  scopus (cited: 17)
17. V.V.Fokicheva, A.T.Fomenko, “Topologiya i osobennosti billiardov”, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii “Voronezhskaya zimnyaya matematicheskaya shkola S.G.Kreina-2014”, izd-vo Voronezhskogo un-ta, Voronezh, 2014, 372–385
18. A.T.Fomenko, “Topological classification of integrable systems and billiards in confocal quadrics”, Book of Abstracts. International Conference. 13th Serbian Mathematical Congress. (Vrnjacka Banja, Serbia, May 22–25, 2014), Mathematical Society of Serbia, Belgrade, Serbia, 2014, 82
19. A.T.Fomenko, “Topology of Integrable Hamiltonian Systems - Recent Results”, Book of Abstracts. International Conference. 13th Serbian Mathematical Congress (Vrnjacka Banja, Serbia, May 22-25, 2014), Mathematical Society of Serbia, Belgrade, Serbia, 2014, 83
20. A.T.Fomenko, “Topological classification of integrable systems and billiards in confocal quadrics”, Book of Abstracts. XVIII Geometrical Seminar (Vrnjacka Banja, Serbia, May 25-28, 2014), Faculty of Sciences and Mathematics, University of Nis, Serbia, 2014, 38–39
21. V. A. Sadovnichii , V. N. Chubarikov, V. I. Gavrilov, T. P. Lukashenko, A. T. Fomenko, I. Kh. Sabitov, A. K. Rybnikov, “Pamyati Leonida Evgenevicha Evtushika (25.05. 1931 - 16.02.2013)”, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 1: Matematika. Mekhanika, 2014, no. 5, 69–70  mathnet
22. A.A.Tuzhilin, A.T.Fomenko, Elementy geometrii i topologii minimalnykh poverkhnostei, Klassicheskii uchebnik MGU, izdanie vtoroe, dopolnennoe, URSS, 2014
23. A.T.Fomenko, D.B.Fuks, Kurs gomotopicheskoi topologii, Klassicheskii uchebnik MGU, Izdanie 2-e, URSS, Moskva, 2014
24. V.V.Aleksandrov, V.P.Karlikov, V.E.Podolskii, A.T.Fomenko, V.N.Chubarikov, A.A.Shkalikov, “Akademik Viktor Antonovich Sadovnichii”, Vestnik MGU, seriya matematika, mekhanika, 2014, 3–5  mathnet
25. A.A.Oshemkov, F.Yu.Popelenskii, A.A.Tuzhilin, A.T.Fomenko, A.I.Shafarevich, Kurs naglyadnoi geometrii i topologii, Klassicheskii uchebnik MGU, Lenand, Moskva, 2014 , 360 pp.
26. A. I. Aptekarev, P. A. Borodin, B. S. Kashin, Yu. V. Nesterenko, P. V. Paramonov, A. V. Pokrovskii, A. G. Sergeev, A. T. Fomenko, “Evgenii Prokof'evich Dolzhenko (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:6 (2014), 1143–1148  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2013
27. A.T.Fomenko, E.A.Kudryavtseva, “Each finite group is a symmetry group of some map (an "atom"-bifurcation)”, Moscow Univ. Math. Bull., 68:3 (2013), 148–155  mathnet  crossref  mathscinet  mathscinet

   2012
28. F. S. Avdeev, G. I. Arkhipov, S. B. Gashkov, N. M. Dobrovol'skii, B. S. Kashin, I. I. Mel'nikov, M. P. Mineev, Yu. V. Nesterenko, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. P. Platonov, Yu. V. Prokhorov, V. A. Sadovnichii, A. T. Fomenko, V. G. Chirskii, “Vladimir Nikolaevich Chubarikov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 67:1 (2012), 189–193  mathnet  crossref  mathscinet  mathscinet

   2013
29. B.A.Dubrovin, S.P.Novikov, A.T.Fomenko, Sovremennaya geometriya. Metody i prilozheniya, v. 1, Klassicheskii universitetskii uchebnik. Moskovskii gosudarstvennyi universitet im.M.V.Lomonosova, Geometriya poverkhnostei, grupp preobrazovanii i polei, Izdanie shestoe, izd-vo URRS, knizhnyi dom “Librokom”, Moskva, 2013
30. B.A.Dubrovin, S.P.Novikov, A.T.Fomenko, Sovremennaya geometriya. Metody i prilozheniya, v. 2, Klassicheskii universitetskii uchebnik. Moskovskii gosudarstvennyi universitet im.M.V.Lomonosova, Geometriya i topologiya mnogoobrazii, Izdanie shestoe, izd-vo URRS, knizhnyi dom “Librokom”, Moskva, 2013
31. B.A.Dubrovin, S.P.Novikov, A.T.Fomenko, Sovremennaya geometriya. Metody i prilozheniya, v. 3, Klassicheskii universitetskii uchebnik. Moskovskii gosudarstvennyi universitet im.M.V.Lomonosova, Teoriya gomologii, Izdanie shestoe, izd-vo URRS, knizhnyi dom “Librokom”, Moskva, 2013
32. A.T.Fomenko, A.S.Mishchenko, Yu.P.Solovyev, Selected Problems in Differential Geometry and Topology, Cambridge Scientific Publishers, 2013
33. V. N. Chubarikov, A. T. Fomenko, A. S. Mishchenko, E. V. Shchepin, B. A. Pasynkov, V. I. Ponomarev, S. D. Iliadis, Yu. V. Sadovnichii, K. L. Kozlov, “Vitalii Vital'evich Fedorchuk (01.11.1942 – 09.12.2012)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2013, no. 4, 70–71  mathnet

   2012
34. O.A.Zagryadskii, E.A.Kudryavtseva, D.A.Fedoseev, A.T.Fomenko, “Gamiltonovy sistemy i dvizheniya planet s zamknutymi orbitami”, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii. Voronezhskaya zimnyaya matematicheskaya shkola S.G.Kreina - 2012, Izdanie Voronezhskogo gos.universiteta, 2012, 68
35. A.T.Fomenko, A.Yu.Konyaev, “New approach to symmetries and singularities in integrable Hamiltonian systems”, Topology and its Applications, 159 (2012), 1964–1975  crossref  mathscinet (cited: 9)  zmath  isi (cited: 21)  scopus (cited: 22)
36. A.T.Fomenko, A.Yu.Konyaev, “New approach to symmetries and singularities in integrable Hamiltonian systems”, Topology and its Applications, 159 (2012), 1964–1975  crossref  mathscinet (cited: 9)  zmath  isi (cited: 21)  scopus (cited: 22)
37. E.A.Kudryavtseva, A.T.Fomenko, “Gruppy simmetrii pravilnykh funktsii Morsa na poverkhnostyakh”, Doklady RAN, seriya: matematika, 446:6 (2012), 615–617  mathscinet (cited: 10)  zmath
38. A.T.Fomenko, “Hidden Symmetries in Integrable Hamiltonian Systems”, Progress in Analysis. Proceedings of the 8th Congress of the International Society for Analysis, its Applications, and Computation, Volume 1, Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, 2012, 26–41
39. F. S. Avdeev, G. I. Arkhipov, S. B. Gashkov, N. M. Dobrovol'skii, B. S. Kashin, I. I. Mel'nikov, M. P. Mineev, Yu. V. Nesterenko, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. P. Platonov, Yu. V. Prokhorov, V. A. Sadovnichii, A. T. Fomenko, V. G. Chirskii, “Vladimir Nikolaevich Chubarikov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 67:1 (2012), 189–193  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2011
40. A. T. Fomenko, “Hidden symmetries in integrable dynamical systems”, Abstracts. 8th International ISAAC Congress (Moscow, August 22-27, 2011), Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, 2011, 36
41. A.T.Fomenko, “Geometricheskoe postroenie reshenii neavtonomnogo uravneniya X'(t) = K(t)X(t) dlya klassicheskikh trekhmernykh algebr Li”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, izd-vo MGU, Moskva, 2011, 173–230

   2010
42. Fomenko A.T., “Singularities and bifurcations of integrable Hamiltonian Systems”, Abstracts of 2010 International Conference on Topolody and its Applications (June 26–30 Nafpaktos, Greece), 2010, 98–99
43. Ivanov A.O., Ilyutko D.P., Nosovskii G.V., Tuzhilin A.A., Fomenko A.T., Kompyuternaya geometriya: praktikum, Osnovy informatiki i matematiki, Izd-vo Internet-Universiteta Informatsionnykh Tekhnologii, Moskva, 2010
44. Mischenko A.S., Fomenko A.T., Kurs differentsialnoi geometrii i topologii, izdanie trete, pererabotannoe i dopolnennoe, Izd-vo Lan, Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar, 2010
45. A. T. Fomenko, Nelin. Dinam., 6:4 (2010), 891–892  mathnet

   2009
46. Fomenko A.T., Mishchenko A.S., A short course in differential geometry and topology, Cambridge Scientific Pub., Cambridge, UK, 2009 , xi+273 pp.  mathscinet (cited: 2)
47. Kudryavtseva E.A., Nikonov I.M., Fomenko A.T., “Simmetrichnye i neprivodimyeabstraktnye mnogogranniki”, Matematika. Vypusk 2. Geometriya i topologiya, Sovremennye problemy matematiki i mekhaniki, Moskovskii gosudarstvennyi universitet im. M. V. Lomonosova, Moskva, 2009, 58–97

   2011
48. A. O. Ivanov, A. A. Tuzhilin, A. T. Fomenko, “Computer modeling of curves and surfaces”, J. Math. Sci., 172:5 (2011), 663–689  mathnet  crossref  mathscinet  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus

   2009
49. Aleksandrov V.V., Karlikov V.P., Kostyuchenko A.G., Podolskii V.E., Fomenko A.T., Chubarikov V.N., Shkalikov A.A., “Viktor Antonovich Sadovnichii (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya)”, Vestnik MGU. Ser. 1. Matem. Mekh., 2009, no. 3, 3–6
50. Nikonov I.M., Fomenko A.T., Shafarevich A.I., “K 75-letiyu konchiny Dmitriya Fedorovicha Egorova”, Istoriko-matematicheskie issledovaniya, vtoraya seriya, no. 13(48), Rossiiskaya Akademiya nauk, Institut istorii estestvoznaniya i tekhniki im. S. I. Vavilova, 2009, 49–53  mathscinet

   2008
51. E. A. Kudryavtseva, I. M. Nikonov, A. T. Fomenko, “Maximally symmetric cell decompositions of surfaces and their coverings”, Sb. Math., 199:9 (2008), 1263–1353  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 17)  elib (cited: 12)  elib (cited: 12)  scopus (cited: 10)
52. Fomenko A.T., Shnurnikov I.N., “Retragiruemye spainy s odnoi dvumernoi kletkoi”, Tezisy dokladov. Voronezhskaya zimnyaya matematicheskaya shkola S. G. Kreina - 2008, Voronezhskii gos. un-t, Voronezh, 2008, 140–141
53. Kudryavtseva E.A., Nikonov I.M., Fomenko A.T., “Maksimalno simmetrichnye kletochnye razbieniya poverkhnostei i ikh nakrytiya”, Mezhdunarodnaya konferentsiya “Differentsialnye uravneniya i topologiya”, posvyaschennaya 100-letiyu so dnya rozhdeniya Lva Semenovicha Pontryagina, Tezisy dokladov (Moskva, 17–22 iyunya 2008), Matematicheskii in-t im. V. A. Steklova RAN, Moskovskii gosudarstvennyi universitet im. M. V. Lomonosova, 2008, 471
54. Fomenko A.T., Goldberg V.V., Kirichenko V.F., Lychagin V.V., Shelekhov A.M., “Maks A. Akivis”, J. Gen. Lie Theory Appl., 2:1 (2008), 1–18  crossref  mathscinet  zmath
55. N. M. Bliznyakov, V. M. Buchstaber, Yu. E. Gliklikh, V. G. Zvyagin, A. S. Mishchenko, V. V. Obukhovskii, Yu. I. Sapronov, A. T. Fomenko, A. V. Chernavskii, “Yurii Grigor'evich Borisovich (obituary)”, Russian Math. Surveys, 63:4 (2008), 767–769  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
56. Fomenko A.T., Goldberg V.V., Kirichenko V.F., Lychagin V.V., “Maks A. Akivis. On the occasion of his 85-th birthday and 65 years of scientific activity”, Maks A. Akivis. Selected Papers, Heldermann Verlag, Germany, 2008, xi-xx
57. Kostin V.A., Maslov V.P., Ovchinnikov V.I., Sapronov Yu.I., Semenov E.M., Titov V.T., Fomenko A.T., “Voronezhskaya zimnyaya matematicheskaya shkola S. G. Kreina - 2008”, Vestnik RFFI, 2008, no. 2(58), aprel-iyun, 24–27

   2006
58. Fomenko A.T., Korotkevich A.A., “Novye serii integriruemykh sistem na algebrakh Li”, Voronezhskaya zimnyaya Matematicheskaya shkola S. G. Kreina. Tezisy dokladov, Voronezhskii gos. un-t, Voronezh, 2006, 102
59. Kalashnikov V.V., Nosovskii G.V., Fomenko A.T., Zvezdy. (Astronomicheskie metody v khronologii. Almagest Ptolemeya. Ptolemei. Tikho Brage. Kopernik. Egipetskie zodiaki), v. 1, Izd-vo RIMIS, Moskva, 2006
60. Nosovskii G.V., Fomenko A.T., Fomenko T.N., Zvezdy. (Astronomicheskie metody v khronologii. Almagest Ptolemeya. Ptolemei. Tikho Brage. Kopernik. Egipetskie zodiaki), v. 2, Izd-vo RIMIS, Moskva, 2006
61. Fomenko A.T., “Topology and geometry of integrable Hamiltonian systems on Lie algebras. New development”, International Conference on Topology and its Applications (June 23–26, 2006), Abstracts, Municipal Library of Aegon, Aegion, Greece, 2006, 68–69
62. Bolsinov A.V., Fomenko A.T., Oshemkov A.A., Topological methods in the theory of integrable Hamiltonian systems, Cambridge Scientific Publishers, 2006  mathscinet (cited: 1)
63. Fomenko A.T., Fomenko T.N., “O topologicheskikh rabotakh A. N. Tikhonova. (K 100-letiyu so dnya rozhdeniya)”, Akademik Andrei Nikolaevich Tikhonov. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya, Izd-vo MAKS-PRESS, Moskva, 2006, 109–115
64. Golovanov N.N., Ilyutko D.P., Nosovskii G.V., Fomenko A.T., Kompyuternaya geometriya, Prikladnaya matematika i informatika, Izdatelskii tsentr “Akademiya”, Moskva, 2006

   2004
65. Fomenko A.T., Morozov P.V., “Some new results in topological classification of integrable systems in rigid body dynamics”, Contemporary geometry and related topics, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 2004, 201–222  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath
66. Bolsinov A.V., Fomenko A.T., Integrable Hamiltonian systems, Geometry, topology, classification, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2004 , xvi+730 pp.  mathscinet (cited: 140)  zmath
67. Koschug D.G., Solovev Yu.P., Fomenko A.T., “Elektronnyi paramagnitnyi rezonans i matematicheskie modeli datirovaniya ostyvayuschikh prirodnykh sistem”, Trudy seminara “Vremya, khaos i matematicheskie modeli”, 3, ed. V. A. Sadovnichii, In-t matematicheskikh issledovanii slozhnykh sistem MGU, Moskva, 2004, 37–64
68. Mischenko A.S., Fomenko A.T., Kratkii kurs differentsialnoi geometrii i topologii, Klassicheskii universitetskii uchebnik, Fiziko-matematicheskaya literatura, MAIK “Nauka/Interperiodika”, Moskva, 2004 , 300 pp.
69. Mischenko A.S., Solovev Yu.P., Fomenko A.T., Sbornik zadach po differentsialnoi geometrii i topologii, pererabotannoe i dopolnennoe izdanie, Fizmatlit, Moskva, 2004
70. Bokan N., Djoric M., Fomenko A.T., Rakic Z., Weiss J. (Eds.), Proceedings of the Workshop “Contemporary Geometry and Related Topics” (Belgrade, Yugoslavia, 15–21 May 2002), World Scientific Publishing Co., 2004  mathscinet  zmath
71. V. V. Belokurov, A. A. Egorov, A. S. Mishchenko, F. Yu. Popelenskii, V. A. Sadovnichii, E. V. Troitskii, A. T. Fomenko, E. T. Shavgulidze, “Yurii Petrovich Solov'ev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 59:5 (2004), 941–947  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   2003
72. P. V. Morozov, A. T. Fomenko, “New results on topological classification of integrable systems in the mechanics of rigid body”, Tr. Geom. Semin., 24, Kazan Mathematical Society, Kazan, 2003, 107–120  mathnet
73. Solovev Yu.P., Fomenko A.T., “Mekhaniko-matematicheskomu fakultetu MGU ispolnyaetsya semdesyat let”, Vestnik Moskovskogo Universiteta, 2003, no. 3, 3–12  mathscinet
74. Fomenko A.T., Hayat-Legrand C., Shafarevich A.I., “Topology of low-dimensional manifolds and geometry of Hamiltonian systems with applications to physics and mechanics”, French-Russian A. M. Liapunov Institute for Applied Mathematics and Computer Science. Transactions, 4, MGU, Moskva, 2003, 190–199
75. Fomenko A.T., Ivanov A.A., Tuzhilin A.A., “Visual Topology and Variational Problems on Two-Dimensional Surfaces”, Mathematics and Culture. II. Visual Parfection: Mathematics and Creativity, ed. Michele Emmere, Springer Verlag, 2003, 99–123

   2002
76. Brailov Yury A., Fomenko Anatoly T., “Lie groups and integrable Hamiltonian systems”, Recent advances in Lie theory (Vigo, 2000), Res. Exp. Math., 25, Heldermann, Lemgo, 2002, 45–76  mathscinet (cited: 3)  zmath
77. V. V. Trofimov, A. T. Fomenko, “Riemannian geometry”, J. Math. Sci. (New York), 109:2 (2002), 1345–1501  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 5)
78. Fomenko A.T., Nosovskii G.V., “O “novgorodskikh datirovkakh” A. A. Zaliznyaka i V. L. Yanina”, Vestnik Rossiiskoi Akademii nauk, 72:2 (2002), 134–140  mathscinet (cited: 4)

   2001
79. Fomenko A.T., Matematika i mif skvoz prizmu geometrii, Izd-vo Mosk. un-ta, M., 2001
80. Mischenko A.S., Solovev Yu.P., Fomenko A.T., Sbornik zadach po differentsialnoi geometrii i topologii, Fizmatlit, M., 2001
81. D. V. Anosov, A. A. Bolibrukh, A. M. Vershik, A. A. Gonchar, R. I. Grigorchuk, V. V. Kozlov, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, Ya. G. Sinai, V. M. Tikhomirov, P. L. Ul'yanov, A. T. Fomenko, “Anatolii Mikhailovich Stepin (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 56:1 (2001), 201–205  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)

   2000
82. Bolsinov A.V., Fomenko A.T., Integrable geodesic flows on two-dimensional surfaces, Monographs in Contemporary Mathematics, Consultants Bureau, New York, 2000 , xiv+322 pp.  mathscinet (cited: 32)  zmath
83. Fomenko A., “Minimal surfaces”, Quantum, 10:5 (2000), 4–7  mathscinet
84. A. V. Bolsinov, P. H. Richter, A. T. Fomenko, “The method of loop molecules and the topology of the Kovalevskaya top”, Sb. Math., 191:2 (2000), 151–188  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 22)  elib (cited: 39)  scopus (cited: 19)
85. Mischenko A.S., Fomenko A.T., Kurs differentsialnoi geometrii i topologii, izdanie 2-e, dopolnennoe i pererabotannoe, Izd-vo Faktorial Press, Moskva, 2000
86. Kalashnikov V.V., Nosovskii G.V., Fomenko A.T., Astronomicheskii analiz khronologii. Almagest. Zodiaki, Finansovyi izdatelskii dom “Delovoi ekspress”, Moskva, 2000
87. Fomenko A.T., Nosovskii G.V., “Demagogicheskie rassuzhdeniya vmesto nauchnogo analiza”, Vestnik RAN, 9:9 (2000), 797–800

   1999
88. Bolsinov A.V., Fomenko A.T., Geometriya i topologiya integriruemykh geodezicheskikh potokov na poverkhnostyakh, v. 2, Biblioteka R&C Dynamics. Regulyarnaya i khaoticheskaya dinamika, URSS, Moskva, 1999  mathscinet (cited: 25)
89. Bolsinov A.V., Fomenko A.T., Integriruemye gamiltonovy sistemy. Geometriya. Topologiya. Klassifikatsiya, v. 1, 2, Izdatelskii dom “Udmurtskii universitet”, Izhevsk, 1999 , 1: 444 c.; 2: 447 pp.  mathscinet (cited: 25)  zmath
90. Fomenko A.T., “Three-dimensional visualization of multidimensional topological objects”, International Journal of Shape Modeling, 5:1 (1999), 39–54  crossref
91. Fomenko A.T., Metody statisticheskogo analiza istoricheskikh tekstov. Prilozheniya k khronologii, v. 1, 2, Izd-vo Kraft+Lean, Moskva, 1999
92. Kellin N.S., Nosovskii G.V., Fomenko A.T., “Vopros o podlinnosti “Drevnei Rosskiiskoi istorii” M. V. Lomonosova. Lomonosov ili Miller?”, Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 9: Filologiya, 1999, no. 1, 116–125
93. Fomenko A.T., Differentsialnaya geometriya i topologiya. Dopolnitelnye glavy, v. 3, Biblioteka “Matematika”, izdanie 2-e, ispravlennoe i dopolnennoe, Regulyarnaya i khaoticheskaya dinamika, Izhevsk, 1999
94. Fomenko A.T., Friedman Ya., Goldberg V.V., Kirichenko V.F., Shelekhov A.M., “Maks Aizikovich Akivis”, Webs & quasigroups, 1998–1999, Tver. Gos. Univ., Tver', 1999, 7–11  mathscinet
95. V. V. Aleksandrov, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, A. I. Grigor'ev, S. S. Grigoryan, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, S. K. Korovin, D. P. Kostomarov, L. D. Kudryavtsev, L. S. Logunov, O. B. Lupanov, V. P. Maslov, E. I. Moiseev, O. A. Oleinik, Yu. S. Osipov, A. A. Samarskii, P. L. Ul'yanov, L. D. Faddeev, A. T. Fomenko, “Viktor Antonovich Sadovnichiǐ (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Differ. Equ., 35:4 (1999), 433–446  mathnet  mathscinet

   1998
96. Bolsinov A.V., Fomenko A.T., “Orbital isomorphism between two classical integrable systems. The Euler case and the Jacobi problem”, Lie groups and Lie algebras, Math. Appl., 433, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1998, 359–382  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 24)
97. A. V. Bolsinov, V. S. Matveev, A. T. Fomenko, “Two-dimensional Riemannian metrics with integrable geodesic flows. Local and global geometry”, Sb. Math., 189:10 (1998), 1441–1466  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 35)  scopus (cited: 27)
98. Bolsinov A.V., Fomenko A.T., “Nekotorye aktualnye nereshennye zadachi po topologii integriruemykh gamiltonovykh sistem”, Topologicheskie metody v teorii gamiltonovykh sistem, izd-vo Faktorial, Moskva, 1998, 5–23  mathscinet (cited: 26)
99. Bolsinov A.V., Fomenko A.T., Matveev V.S., Riemannian metrics with integrable geodesic flows on surfaces: local and global geometry, Preprint series (120), Max-Planck-Institut für Mathematik, 1998 , 42 pp.  mathscinet (cited: 26)
100. Matveev S.V., Fomenko A.T., Algoritmicheskie i kompyuternye metody v trekhmernoi topologii, vtoroe izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe, Izd-vo Nauka, M., 1998  zmath
101. Fomenko A.T., Naglyadnaya geometriya i topologiya. Matematicheskie obrazy v realnom mire, vtoroe izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe, Izd-vo MGU, M., 1998
102. G. I. Arkhipov, V. I. Blagodatskikh, A. A. Bolibrukh, V. A. Iskovskikh, A. A. Karatsuba, Yu. V. Prokhorov, A. T. Fomenko, V. N. Chubarikov, I. R. Shafarevich, “Sergei Mikhailovich Voronin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 53:4 (1998), 777–781  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1997
103. A. V. Bolsinov, A. T. Fomenko, “On the dimension of the space of integrable Hamiltonian systems with two degrees of freedom”, Proc. Steklov Inst. Math., 216 (1997), 38–62  mathnet  mathscinet  zmath
104. Fomenko A.T., Matveev S.V., Algorithmic and computer methods for three-manifolds, Mathematics and its Applications, 425, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1997 , xii+334 pp.  mathscinet (cited: 40)  zmath
105. Fomenko A.T., Kunii T.L., Topological modeling for visualization, Springer-Verlag, Tokyo, 1997 , x+395 pp.  mathscinet (cited: 13)
106. Bolsinov A.V., Fomenko A.T., Vvedenie v topologiyu integriruemykh gamiltonovykh sistem, Nauka, M., 1997 , 352 pp.  mathscinet (cited: 21)

   1999
107. J. Math. Sci. (New York), 94:4 (1999), 1512–1557  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)
108. J. Math. Sci. (New York), 94:4 (1999), 1457–1476  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   1996
109. Bolsinov A.V., Fomenko A.T., “Application of classification theory for integrable Hamiltonian systems to geodesic flows on $2$-sphere and $2$-torus and to the description of the topological structure of momentum mapping near singular points”, Dynamical systems, 1, J. Math. Sci., 78:5 (1996), 542–555  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath  scopus (cited: 4)
110. Fomenko A.T., Metody matematicheskogo analiza istoricheskikh tekstov. Prilozheniya k khronologii, Nauka, M., 1996 , 478 pp.  mathscinet; Fomenko A.T., Statistichka Khronologija. Matematichki pogled na istoriju. U kom smo veku?, Beograd, Yugoslaviya, 1997
111. Nosovskii G.V., Fomenko A.T., “Matematiko-statisticheskie modeli raspredeleniya informatsii v istoricheskikh khronikakh”, Matematicheskie voprosy kibernetiki, 6, Nauka, fizmatlit, M., 1996, 71–116  mathscinet

   1995
112. Fomenko A.T., Symplectic geometry, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, 5, Ed. 2, Gordon and Breach Publishers, Luxembourg, 1995 , xvi+467 pp.  mathscinet (cited: 18)
113. Bolsinov A.V., Fomenko A.T., Zhang Xingru, “The strong, semi-strong, and quasi-semi-strong bordism groups of integrable Hamiltonian systems of differential equations with two degrees of freedom”, Russian J. Math. Phys., 3:4 (1995), 423–452  mathscinet  zmath  isi
114. A. V. Bolsinov, A. T. Fomenko, “Orbital Classification of Geodesic Flows on Two-Dimensional Ellipsoids. The Jacobi Problem is Orbitally Equivalent to the Integrable Euler Case in Rigid Body Dynamics”, Funct. Anal. Appl., 29:3 (1995), 149–160  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 13)  scopus (cited: 15)
115. A. V. Bolsinov, V. V. Kozlov, A. T. Fomenko, “The Maupertuis principle and geodesic flows on the sphere arising from integrable cases in the dynamics of a rigid body”, Russian Math. Surveys, 50:3 (1995), 473–501  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 34)
116. A. V. Bolsinov, A. T. Fomenko, “A criterion for the topological conjugacy of Hamiltonian flows on two-dimensional compact surfaces”, Russian Math. Surveys, 50:1 (1995), 193–194  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
117. A. V. Bolsinov, A. T. Fomenko, “Orbital invariants of integrable Hamiltonian systems. The case of simple systems. Orbital classification of systems of Euler type in rigid body dynamics”, Izv. Math., 59:1 (1995), 63–100  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)
118. Kalashnikov V.V., Nosovskii G.V., Fomenko A.T., Datirovka zvezdnogo kataloga “Almagesta”. Statisticheskii i geometricheskii analiz, Izd-vo Faktorial, M., 1995
119. Trofimov V.V., Fomenko A.T., Algebra i geometriya integriruemykh gamiltonovykh sistem differentsialnykh uravnenii, Izd-vo Faktorial, M.; iz-vo Udmurtskogo gos. un-ta “Prosperus”, 1995 , 448 pp.  mathscinet (cited: 54)
120. Fomenko A.T., “Giperbolicheskaya i kompyuternaya geometriya”, Doklad, prochitannyi na zasedanii Uchenogo Soveta MGU 26 aprelya 1994 g., Moskovskii Universitet-94, Izd-vo MGU, MALP, Moskva, 1995, 167–180
121. Aptekarev A.I., Kalyagin V.A., Kozlov V.V., Potapov M.K., Sorokin V.N., Ulyanov P.L., Fomenko A.T., Shidlovskii A.B., “Evgenii Mikhailovich Nikishin”, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 1. Matem. Mekh., 1995, no. 6, 110–111  mathscinet (cited: 1)  zmath
122. Bakhvalov N.S., Ilyushin A.A., Ishlinskii A.Yu.., Lupanov O.B., Sadovnichii V.A., Fomenko A.T., “Olga Arsenevna Oleinik (k soroka 45-letiyu nauchno-pedagogicheskoi deyatelnosti)”, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 1. Matem. Mekh., 1995, no. 5, 109–119  mathscinet
123. N. S. Bakhvalov, S. P. Novikov, A. T. Fomenko, “Ol'ga Arsen'evna Oleinik (on her seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 50:4 (1995), 837–848  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
124. A. V. Bolsinov, A. T. Fomenko, “Unsolved problems in the theory of topological classification of integrable systems”, Proc. Steklov Inst. Math., 205 (1995), 17–27  mathnet  mathscinet  zmath

   1994
125. Kalashnikov V.V., Nosovskii G.V., Fomenko A.T., “Geometricheskie statisticheskie i tochnostnye svoistva zvezdnogo kataloga «Almagesta» i ego chastei: Datirovka po sobstvennym dvizheniyam zvezd”, Na rubezhakh poznaniya vselennoi. 1992, Istoriko-astronomicheskie issledovaniya, 24, Yanus, M., 1994, 142–163  mathscinet

   1995
126. Bolsinov A.V., Fomenko A.T., “The geodesic flow of an ellipsoid is orbitally equivalent to the Euler integrable case in the dynamics of a rigid body”, Russian Acad. Sci. Dokl. Math., 50:3 (1995), 412–417  mathnet  mathscinet  zmath

   1994
127. Chacon R.V., Fomenko A.T., “Geometrical integration of the connection equation $X'=XK$ for $\mathrm{so}(3)$, $su(2)$, $e(2)$, $\mathrm{sl}(2,\mathbf R)$ and $\mathrm{sl}(2,\mathbf R)^+$”, C. R. Math. Rep. Acad. Sci. Canada, 16:4 (1994), 113–148  mathscinet  zmath  adsnasa
128. Fomenko A., Visual geometry and topology, Springer-Verlag, Berlin, 1994 , xvi+324 pp.  mathscinet (cited: 5)
129. A. V. Bolsinov, A. T. Fomenko, “Integrable geodesic flows on the sphere, generated by Goryachev–Chaplygin and Kowalewski systems in the dynamics of a rigid body”, Math. Notes, 56:2 (1994), 859–861  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  scopus (cited: 7)

   1995
130. A. V. Bolsinov, A. T. Fomenko, “Orbital equivalence of integrable Hamiltonian systems with two degrees of freedom. A classification theorem. II”, Russian Acad. Sci. Sb. Math., 82:1 (1995), 21–63  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)
131. A. V. Bolsinov, A. T. Fomenko, “Orbital equivalence of integrable Hamiltonian systems with two degrees of freedom. A classification theorem. I”, Russian Acad. Sci. Sb. Math., 81:2 (1995), 421–465  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 8)

   1994
132. A. T. Fomenko, “Preface”, New results in the theory of topological classification of integrable systems, Trudy Mat. Inst. Steklov., 205, Nauka, Moscow, 1994, 3  mathnet
133. Fomenko A.T., Empirico-Statistical Analysis of Narrative Material and its Applications to Historical Dating. Volume 1: The Development of the Statistical Tools, Volume 2: The Analysis of Ancient and Medieval Records, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 1994
134. Fomenko A.T., “Computers and visualization in hyperbolic three-dimensional geometry and topology: some open problems”, International Journal of Shape Modeling, 1:1 (1994), 41–62  crossref  zmath
135. Nosovskii G.V., Fomenko A.T., “Statisticheskie issledovaniya sobytiinykh i biograficheskikh parallelei na materiale angliiskoi khronologii i istorii”, Semiotika i informatika, 34, VINITI, M., 1994, 205–233  mathscinet

   1995
136. A. V. Bolsinov, A. T. Fomenko, X. Zhang, “Three types bordisms of integrable systems with two degrees of freedom. Computation of bordism groups”, Proc. Steklov Inst. Math., 205 (1995), 29–62  mathnet  mathscinet  zmath

   1994
137. Fomenko A.T., Kalashnikov V.V., Nosovsky G.V., “Errata: “The dating of Ptolemy's Almagest based on the coverings of the stars and on lunar eclipses” [Acta Appl. Math. 29 (1992), no. 3, 281–298]”, Acta Appl. Math., 34:3 (1994), 353  crossref  mathscinet  isi  scopus
138. Novye rezultaty v teorii topologicheskoi klassifikatsii integriruemykh sistem, Sbornik statei, Tr. MIAN, 205, ed. A. T. Fomenko, E. F. Mischenko, Nauka, M., 1994 , 208 pp.  mathnet  zmath

   1993
139. Fomenko A.T., “Linear-quadratic metrics “approximate” any nondegenerate, integrable Riemannian metric on the $2$-sphere and the $2$-torus”, Integrable systems (Luminy, 1991), Progr. Math., 115, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1993, 235–237  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)

   1994
140. Bolsinov A.V., Fomenko A.T., “Orbital classification of simple integrable Hamiltonian systems on three- dimensional constant-energy surfaces”, Russian Acad. Sci. Dokl. Math., 48:2 (1994), 365–369  mathnet  mathscinet  zmath

   1993
141. Fomenko A.T., “Rough classification of integrable Hamiltonians on four-dimensional symplectic manifolds”, From Topology to Computation: Proceedings of the Smalefest (Berkeley, CA, 1990), Springer, New York, 1993, 561–586  crossref  mathscinet  zmath
142. Fomenko A.T., “Minimization of length, area, and volume. Some solved and some unsolved problems in the theory of minimal graphs and surfaces”, Minimal surfaces, Adv. Soviet Math., 15, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1993, 1–13  mathscinet (cited: 1)  zmath
143. Fomenko A.T., Goldberg V.V., Kirichenko V.F., Ryzhkov V.V., Shelekhov A.M., “Maks Aizikovich Akivis”, Webs & quasigroups, Tver. Gos. Univ., Tver', 1993, 4–8  mathscinet
144. A. V. Bolsinov, A. T. Fomenko, “Trajectory classification of integrable systems of Euler type in the dynamics of a rigid body”, Russian Math. Surveys, 48:5 (1993), 165–166  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa
145. Fomenko A.T., Naglyadnaya geometriya i topologiya. Matematicheskie obrazy v realnom mire, izd-vo MGU, M., 1993; Fomenko A., Visual Geometry and Topology, Springer Verlag, 1994  mathscinet (cited: 5)
146. Fomenko A.T., Kalashnikov V.V., Nosovsky G.V., Geometrical and Statistical Methods of Analysis of Star Configurations. Dating Ptolemy's Almagest, CRC Press, USA, 1993
147. Bolsinov A.V., Trofimov V.V., Fomenko A.T., “Nereshennye problemy v teorii topologicheskoi klassifikatsii integriruemykh gamiltonovykh sistem”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, 25, no. 1, izd-vo MGU, M., 1993, 6–17
148. Fomenko A.T., Globalnaya khronologiya. (Issledovaniya po istorii drevnego mira i srednikh vekov. Matematicheskie metody analiza istochnikov. Globalnaya khronologiya), izd-vo mekhaniko-matematicheskogo f-ta MGU, Moskva, 1993
149. Fomenko A.T., Kritika traditsionnoi khronologii antichnosti i srednevekovya. (Kakoi seichas vek?), izd-vo mekhaniko-matematicheskogo f-ta MGU, Moskva, 1993
150. V. V. Goldberg, A. M. Shelekhov, A. T. Fomenko, V. F. Kirichenko, V. V. Ryzhkov, “Maks Aizikovich Akivis (on the occasion of his 70th birthday and 50 years of scientific activity)”, Russian Math. Surveys, 48:3 (1993), 219–223  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
151. V. V. Vishnevskii, B. N. Shapukov, A. P. Shirokov, M. A. Akivis, A. T. Fomenko, S. P. Novikov, Ya. G. Sinai, “Aleksandr Petrovich Norden (obituary)”, Russian Math. Surveys, 48:4 (1993), 185–187  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi

   1992
152. Fomenko A.T., “Computer geometry and topological classification of integrable Hamiltonian differential equations: visualization of concrete physical examples”, Modern geometric computing for visualization (Tokyo, 1992), Springer, Tokyo, 1992, 3–10  crossref  mathscinet  zmath
153. Fomenko A.T., Kalashnikov V.V., Nosovsky G.V., “The dating of Ptolemy's Almagest based on the coverings of the stars and on lunar eclipses”, Acta Appl. Math., 29:3 (1992), 281–298  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 3)
154. Nosovskiĭ G.V., Fomenko A.T., “Identifying duplicates in chronological lists (the method of frequency histograms for the spread of related names)”, Stability problems for stochastic models, J. Soviet Math., 59:4 (1992), 980–991  crossref  mathscinet  scopus
155. Dubrovin B.A., Fomenko A.T., Novikov S.P., Modern geometry—methods and applications. Part I. The geometry of surfaces, transformation groups, and fields, Graduate Texts in Mathematics, 93, Ed. 2, Springer-Verlag, New York, 1992 , xvi+468 pp.  crossref  mathscinet (cited: 56)  zmath

   1991
156. Ivanov A.O., Trofimov V.V., Tuzhilin A.A., Fomenko A.T., “Kompyuternye vychisleniya v geometricheskikh zadachakh SAPR”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, 24, 1991, 70–80  mathscinet  zmath
157. Fomenko A.T., “Theory of rough classification of integrable nondegenerate Hamiltonian differential equations on four-dimensional manifolds. Application to classical mechanics”, Topological classification of integrable systems, Adv. Soviet Math., 6, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1991, 305–345  mathscinet (cited: 2)
158. Fomenko A. T., Nguyen T. Z., “Topological classification of integrable nondegenerate Hamiltonians on the isoenergy three-dimensional sphere”, Topological classification of integrable systems, Adv. Soviet Math., 6, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1991, 267–296  mathscinet (cited: 7)
159. Fomenko A.T., “The theory of invariants of multidimensional integrable Hamiltonian systems (with arbitrary [arbitrarily] many degrees of freedom). Molecular table of all integrable systems with two degrees of freedom”, Topological classification of integrable systems, Adv. Soviet Math., 6, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1991, 1–35  mathscinet (cited: 31)
160. Fomenko A.T., Tuzhilin A.A., Elements of the geometry and topology of minimal surfaces in three-dimensional space, Translations of Mathematical Monographs, 93, American Mathematical Society, Providence, RI, 1991 , viii+142 pp.  mathscinet (cited: 11)  zmath
161. Fomenko A. T., “Topological classification of all integrable Hamiltonian differential equations of general type with two degrees of freedom”, The geometry of Hamiltonian systems (Berkeley, CA, 1989), Math. Sci. Res. Inst. Publ., 22, Springer, New York, 1991, 131–339  crossref  mathscinet (cited: 12)
162. Chacon R.V., Fomenko A.T., “Stokes' formula for Lie algebra valued connection and curvature forms”, Adv. Math., 88:2 (1991), 258–300  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 5)
163. Chacon R.V., Fomenko A.T., “Recursion formulas for the Lie integral”, Adv. Math., 88:2 (1991), 200–257  crossref  mathscinet (cited: 9)  zmath  isi (cited: 14)  scopus (cited: 13)
164. Fomenko A.T., “A new topological invariant of topological Hamiltonian systems of differential equations and applications to problems in physics and mechanics”, Mechanics, analysis and geometry: 200 years after Lagrange, North-Holland Delta Ser., North-Holland, Amsterdam, 1991, 127–155  mathscinet (cited: 1)
165. Ðào Trọng Thi, Fomenko A.T., Minimal surfaces, stratified multivarifolds, and the Plateau problem, Translations of Mathematical Monographs, 84, American Mathematical Society, Providence, RI, 1991 , x+404 pp.  mathscinet (cited: 15)
166. A. T. Fomenko, “A topological invariant which roughly classifies integrable strictly nondegenerate Hamiltonians on four-dimensional symplectic manifolds”, Funct. Anal. Appl., 25:4 (1991), 262–272  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 12)  scopus (cited: 17)

   1992
167. A. T. Fomenko, “A bordism theory for integrable nondegenerate Hamiltonian systems with two degrees of freedom. A new topological invariant of higher-dimensional integrable systems”, Math. USSR-Izv., 39:1 (1992), 731–759  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 10)

   1991
168. Tuzhilin A.A., Fomenko A.T., Elementy geometrii i topologii minimalnykh poverkhnostei, izd-vo Nauka, Moskva, 1991 , 175 pp.  mathscinet (cited: 1)  zmath
169. Matveev S.V., Fomenko A.T., Algoritmicheskie i kompyuternye metody v trekhmernoi topologii, izd-vo MGU, M., 1991 , 303 pp.  mathscinet (cited: 8)  zmath; Fomenko A.T., Matveev S.V., Algorithmical and computer methods in three-manifolds, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 1997  mathscinet (cited: 40)  zmath

   1990
170. Fomenko A. T., Kalashnikov V. V., Nosovskiĭ G. V., “Statistical analysis and dating of the observations on which Ptolemy's Almagest star catalogue is based”, Probability theory and mathematical statistics (Vilnius, 1989), v. I, “Mokslas”, Vilnius, 1990, 360–374  mathscinet
171. Novikov S.P., Fomenko A.T., Basic elements of differential geometry and topology, Mathematics and its Applications (Soviet Series), 60, Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, 1990 , x+490 pp.  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath
172. Fomenko A.T., Mathematical impressions, With writing assistance and a preface by Richard Lipkin, American Mathematical Society, Providence, RI, 1990 , 184 pp.  mathscinet  zmath
173. Fomenko A.T., Sharko V.V., “Exact round Morse functions, inequalities of Morse type and integrals of Hamiltonian systems [in Global analysis and nonlinear equations (Russian), 92–107, Voronezh. Gos. Univ., Voronezh, 1988]”, Global analysis—studies and applications, IV, Lecture Notes in Math., 1453, Springer, Berlin, 1990, 51–67  crossref  mathscinet  isi
174. Fomenko A.T., “List of all integrable Hamiltonian systems of general type with two degrees of freedom. “Physical zone” in this table”, Integrable and superintegrable systems, World Sci. Publ., Teaneck, NJ, 1990, 134–164  crossref  mathscinet (cited: 1)
175. Fomenko A.T., Variational problems in topology, The geometry of length, area and volume, Gordon and Breach Science Publishers, New York, 1990 , x+225 pp.  mathscinet (cited: 5)

   1991
176. Kalashnikov V.V., Nosovskij G.V., Fomenko A.T., “Statistical analysis of the star catalogue “Almagest”.”, Soviet Math. Dokl., 42:1 (1991), 168–173  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa

   1990
177. Dubrovin B.A., Fomenko A.T., Novikov S.P., Modern geometry—methods and applications. Part III. Introduction to homology theory, Graduate Texts in Mathematics, 124, Springer-Verlag, New York, 1990 , x+416 pp.  crossref  mathscinet (cited: 44)  zmath
178. Fomenko A.T., Variational principles of topology, Multidimensional minimal surface theory, Mathematics and its Applications (Soviet Series), 42, Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, 1990 , xviii+374 pp.  mathscinet (cited: 6)  zmath
179. Fomenko A.T., The Plateau problem. Part II, v. 1, Studies in the Development of Modern Mathematics, The present state of the theory, Gordon and Breach Science Publishers, New York, 1990 , xii+251 pp.  mathscinet (cited: 2)  zmath
180. Fomenko A.T., The Plateau problem. Part I, v. 1, Studies in the Development of Modern Mathematics, Historical survey, Gordon and Breach Science Publishers, New York, 1990 , xii+220 pp.  mathscinet (cited: 2)  zmath
181. Nguyen Tien Zung, A. T. Fomenko, “Topological classification of integrable non-degenerate Hamiltonians on a constant energy three-dimensional sphere”, Russian Math. Surveys, 45:6 (1990), 109–135  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 7)

   1991
182. A. T. Fomenko, H. Zieschang, “A topological invariant and a criterion for the equivalence of integrable Hamiltonian systems with two degrees of freedom”, Math. USSR-Izv., 36:3 (1991), 567–596  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa

   1990
183. A. V. Bolsinov, S. V. Matveev, A. T. Fomenko, “Topological classification of integrable Hamiltonian systems with two degrees of freedom. List of systems of small complexity”, Russian Math. Surveys, 45:2 (1990), 59–94  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 34)
184. A. T. Fomenko, R. V. Chakon, “Recursion relations for homogeneous terms of a convergent series of the logarithm of a multiplicative integral on Lie groups”, Funct. Anal. Appl., 24:1 (1990), 41–49  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 6)
185. Kalashnikov V.V., Nosovskii G.V., Fomenko A.T., “Zvezdnyi katalog Ptolemeya datiruet matematika”, Gipotezy, prognozy. Buduschee nauki, Mezhdunarodnyi ezhegodnik, 23, izd-vo Znanie, M., 1990, 78–92  mathscinet (cited: 2)
186. Fomenko A.T., “Statisticheskaya khronologiya”, Matematika. Kibernetika. Novoe v zhizni, nauke, tekhnike, 7, Izd-vo “Znanie”, M., 1990, 1–45  mathscinet
187. Fomenko A.T., Rachev S.T., “Volume functions of historical texts and the amplitude correlation principle”, Computers and the Humanities, 24 (1990), 187–206  crossref  mathscinet (cited: 4)  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
188. Fomenko A.T., Metody statisticheskogo analiza narrativnykh tekstov i prilozheniya k khronologii. (Raspoznavanie i datirovka zavisimykh tekstov, statisticheskaya drevnyaya khronologiya, statistika drevnikh astronomicheskikh soobschenii), izd-vo MGU, M., 1990

   1989
189. Fomenko A.T., Kalashnikov V.V., Nosovsky G.V., When was Ptolemy's star catalogue in “Almagest” compiled in reality?, Preprint No. 1989-04 / ISSN 0347-2809, Dept. of Math. Chalmers Univ. of Technology, The University of Goteborg, 1989  mathscinet (cited: 1)
190. Fomenko A.T., “Mathematical statistics and problems of ancient chronology. A new approach”, Acta Appl. Math., 17:3 (1989), 231–256  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)
191. Fomenko A. T., Kalashnikov V. V., Nosovsky G. V., “When was Ptolemy's star catalogue in Almagest compiled in reality? Statistical analysis”, Acta Appl. Math., 17:3 (1989), 203–229  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 6)
192. Fomenko A.T., “Recognition of dependences and stratified structures in narrative texts”, Stability problems for stochastic models, J. Soviet Math., 47:5 (1989), 2783–2795  crossref  mathscinet  zmath  scopus
193. Fomenko A.T., Kalashnikov V.V., Nosovsky G.V., “Dating the Almagest by variable star configurations”, Soviet Phys. Dokl., 34:8 (1989), 666–668 (1990)  mathnet  mathscinet  adsnasa
194. Nosovskii G.V., Fomenko A.T., “Sloistye struktury i analiz zvezdnykh konfiguratsii”, Issledovaniya operatsii i ASU, 33, 1989, 59–75  mathscinet  zmath
195. Fomenko A.T., Sharko V.V., “Exact round Morse functions, inequalities of Morse type and integrals of Hamiltonian systems”, Ukrainian Math. J., 41:6 (1989), 621–629 (1990)  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)
196. Fomenko A.T., “Visual and hidden symmetry in geometry”, Symmetry 2: unifying human understanding, Part 1, Comput. Math. Appl., 17:1-3 (1989), 301–320  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
197. A. T. Fomenko, “The symplectic topology of completely integrable Hamiltonian systems”, Russian Math. Surveys, 44:1 (1989), 181–219  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 29)
198. Kalashnikov V.V., Nosovskii G.V., Fomenko A.T., “Statisticheskii analiz i datirovka nablyudenii, lezhaschikh v osnove zvezdnogo kataloga iz “Almagesta””, Tezisy dokladov. Pyataya Mezhdunarodnaya Vilnyusskaya konferentsiya po teorii veroyatnostei i matematicheskoi statistike, v. 3, Institut matematiki i kibernetiki AN Litovskoi SSR, Vilnyus, 1989, 271–272
199. Nosovskii G.V., Fomenko A.T., “Postroenie mery blizosti i raspoznavanie dublikatov v khronologicheskikh spiskakh”, Tezisy dokladov. Pyataya Mezhdunarodnaya Vilnyusskaya konferentsiya po teorii veroyatnostei i matematicheskoi statistike, v. 4, Institut matematiki i kibernetiki AN Litovskoi SSR, Vilnyus, 1989, 111–112
200. Fomenko A.T., Fuks D.B., Kurs gomotopicheskoi topologii, Nauka, M., 1989 , 496 pp.  mathscinet (cited: 46)
201. Rachev S.T., Fomenko A.T., “Funktsii ob'emov istoricheskikh tekstov i printsip amplitudnoi korrelyatsii”, Metody izucheniya istochnikov po istorii russkoi obschestvennoi mysli perioda feodalizma, Sbornik nauchnykh trudov, Institut istorii SSSR AN SSSR, M., 1989, 161–180
202. Nosovskii G.V., Fomenko A.T., “Statisticheskie dublikaty v uporyadochennykh spiskakh s razbieniem”, Voprosy kibernetiki. Semioticheskie issledovaniya, Nauchnyi sovet po kompleksnoi probleme “Kibernetika”. AN SSSR, Moskva, 1989, 138–148
203. Nosovskii G.V., Fomenko A.T., “Raspoznavanie dublikatov v khronologicheskikh spiskakh (metod gistogramm chastot razneseniya svyazannykh imen)”, Problemy ustoichivosti stokhasticheskikh modelei. Trudy seminara, VNIISI, M., 1989, 112–125

   1988
204. Dubrovin B.A., Novikov S.P., Fomenko A.T., Geometria contemporanea. Metodi e applicazioni. Vol. II. Geometria e topologia delle varietà [Modern geometry. Methods and applications. Vol. II Geometry and topology of manifolds], Nuova Biblioteca di Cultura. [New Library of Culture], Editori Riuniti, Rome, 1988 , 367 pp. (Italian)  mathscinet (cited: 3)
205. Fomenko A.T., Symplectic geometry, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, 5, Gordon and Breach Science Publishers, New York, 1988 , xiv+387 pp.  mathscinet (cited: 37)  zmath
206. Mishchenko A., Fomenko A., A course of differential geometry and topology, “Mir”, Moscow, 1988 , 455 pp.  mathscinet (cited: 10)
207. Fomenko A.T., Integrability and nonintegrability in geometry and mechanics, Mathematics and its Applications (Soviet Series), 31, Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, 1988 , xvi+343 pp.  mathscinet (cited: 34)  zmath
208. Fomenko A.T., “Invariant portrait of Hamiltonian integrable in Liouville sense”, Topology and geometry—Rohlin Seminar, Lecture Notes in Math., 1346, Springer, Berlin, 1988, 57–76  crossref  mathscinet (cited: 1)  isi
209. Fomenko A.T., “Qualitative geometrical theory of integrable systems. Classification of isoenergetic surfaces and bifurcation of Liouville tori at the critical energy values”, Global analysis—studies and applications, III, Lecture Notes in Math., 1334, Springer, Berlin, 1988, 221–245  crossref  mathscinet (cited: 1)  isi (cited: 1)
210. Van Le Khong, Fomenko A.T., “Volumes of minimal surfaces and the curvature tensor Riemannian manifolds”, Soviet Math. Dokl., 37:3 (1988), 817–820  mathnet  mathscinet  zmath
211. Fomenko A.T., Trofimov V.V., Integrable systems on Lie algebras and symmetric spaces, v. 2, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, Gordon and Breach Science Publishers, New York, 1988 , xii+294 pp.  mathscinet (cited: 23)  zmath
212. Le Khong Van, Fomenko A.T., “Lagrangian manifolds and the Maslov index in the theory of minimal surfaces”, Soviet Math. Dokl., 37:2 (1988), 330–333  mathnet  mathscinet  zmath
213. A. T. Fomenko, “Topological invariants of Liouville integrable Hamiltonian systems”, Funct. Anal. Appl., 22:4 (1988), 286–296  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 20)  scopus (cited: 22)
214. S. V. Matveev, A. T. Fomenko, “Morse-type theory for integrable Hamiltonian systems with tame integrals”, Math. Notes, 43:5 (1988), 382–386  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  scopus (cited: 5)

   1989
215. A. T. Fomenko, H. Zieschang, “On typical topological properties of integrable Hamiltonian systems”, Math. USSR-Izv., 32:2 (1989), 385–412  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
216. S. V. Matveev, A. T. Fomenko, V. V. Sharko, “Round Morse functions and isoenergy surfaces of integrable Hamiltonian systems”, Math. USSR-Sb., 63:2 (1989), 319–336  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1988
217. S. V. Matveev, A. T. Fomenko, “Constant energy surfaces of Hamiltonian systems, enumeration of three-dimensional manifolds in increasing order of complexity, and computation of volumes of closed hyperbolic manifolds”, Russian Math. Surveys, 43:1 (1988), 3–24  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 60)
218. Fomenko A.T., Simplekticheskaya geometriya. Metody i prilozheniya, izd-vo MGU, M., 1988 , 414 pp.  mathscinet (cited: 17)  zmath
219. Matveev S.V., Fomenko A.T., “Teoriya slozhnosti trekhmernykh mnogoobrazii, klass $H$ i giperbolicheskie struktury”, Vsesoyuznaya konferentsiya po geometricheskoi teorii funktsii, Tezisy dokladov, In-t matematiki SO AN SSSR, Novosibirsk, 1988, 67
220. Fomenko A.T., Sharko V.V., “Tochnye kruglye funktsii Morsa, neravenstva tipa Morsa i integraly gamiltonovykh sistem”, Globalnyi analiz i nelineinye uravneniya, izd-vo Voronezhskogo un-ta, Voronezh, 1988, 92–107  mathscinet
221. Nosovskii G.V., Fomenko A.T., “Nekotorye metody i rezultaty analiza peremeshannykh posledovatelnostei”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, 23, izd-vo MGU, M., 1988, 104–121  mathscinet
222. Kalashnikov V.V., Nosovskii G.V., Fomenko A.T., “Geometriya podvizhnykh konfiguratsii zvezd i datirovka Almagesta”, Problemy ustoichivosti stokhasticheskikh modelei. Trudy seminara, VNIISI, M., 1988, 59–78  mathscinet  zmath
223. Fomenko A.T., “Empirico-Statistical Methods in Ordering Narrative Texts”, International Statistical Review, 56:3 (1988), 279–301  crossref  zmath  isi (cited: 2)
224. Manturov O.V., Novikov S.P., Sabinin L.V., Trofimov V.V., Fomenko A.T., “Anatolii Mikhailovich Vasilev (1923–1987)”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, no. 23, 1988, 5–6  mathscinet  zmath

   1987
225. Dubrovin B.A., Novikov S.P., Fomenko A.T., Geometria contemporanea. Metodi e applicazioni. Vol. I. Geometria delle superfici, dei gruppi di trasformazioni e dei campi [Modern geometry. Methods and applications. Vol. I. The geometry of surfaces, transformation groups and fields], Nuova Biblioteca di Cultura. [New Library of Culture], Editori Riuniti, Rome, 1987 , 416 pp. (Italian)  mathscinet (cited: 3)
226. Fomenko A. T., “Duplicates in mixed sequences and a frequency duplication principle. Methods and applications”, Probability theory and mathematical statistics (Vilnius, 1985), v. I, VNU Sci. Press, Utrecht, 1987, 439–465  mathscinet (cited: 1)
227. Fomenko A.T., Differential geometry and topology, Contemporary Soviet Mathematics, Consultants Bureau, New York, 1987 , xiv+323 pp.  mathscinet (cited: 17)

   1989
228. A. V. Brailov, A. T. Fomenko, “The topology of integral submanifolds of completely integrable Hamiltonian systems”, Math. USSR-Sb., 62:2 (1989), 373–383  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1987
229. V. V. Trofimov, A. T. Fomenko, “Geometric and algebraic mechanisms for the integrability of Hamiltonian systems on homogeneous spaces and Lie algebras”, Dynamical systems – 7, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Probl. Mat. Fund. Napr., 16, VINITI, Moscow, 1987, 227–299  mathnet  mathscinet  zmath
230. Le Khong Van, A. T. Fomenko, “Kriterii minimalnosti lagranzhevykh podmnogoobrazii v kelerovykh mnogoobraziyakh”, Matem. zametki, 42:4 (1987), 559–571  mathnet (cited: 2)  mathscinet (cited: 3)  zmath  isi
231. Fomenko A.T., Tsishang Kh., “O topologii trekhmernykh mnogoobrazii, voznikayuschikh v gamiltonovoi mekhanike”, Doklady AN SSSR, 294:2 (1987), 283–287  mathnet (cited: 18)  mathscinet (cited: 9)  zmath
232. Fomenko A.T., Zieschang H., On typical topological properties of integrable Hamiltonian systems, Preprint Nr. 92/1987, Ruhr-Universitat, Bochum, Germany, 1987 , 47 pp.  mathscinet (cited: 9)
233. Dao Chong Tkhi, Fomenko A.T., Minimalnye poverkhnosti i problema Plato, Nauka, M., 1987 , 312 pp.  mathscinet (cited: 6)  zmath; Dao Trong Thi, A. T. Fomenko, Minimal Surfaces, Stratified Multivarifolds and the Plateau Problem, Translation of Mathematical Monographs, 84, Amer. Math. Soc., 1991 , 404 pp.  mathscinet (cited: 15)
234. Fomenko A.T., “Raspoznavanie zavisimostei i sloistykh struktur v narrativnykh tekstakh”, Problemy ustoichivosti stokhasticheskikh modelei. Trudy seminara, VNIISI, M., 1987, 115–128
235. Morozova L.E., Fomenko A.T., “Kolichestvennye metody v “makrotekstologii” (na primere pamyatnikov “smuty” kontsa XVI – nachala XVII v.)”, Kompleksnye metody v izuchenii istoricheskikh protsessov, In-t Istorii SSSR. AN SSSR, M., 1987, 163–181
236. Novikov S.P., Fomenko A.T., Elementy differentsialnoi geometrii i topologii, Nauka, M., 1987 , 432 pp.  mathscinet (cited: 2); Novikov S.P., Fomenko A.T., Basic elements of differential geometry and topology, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 1990 , 490 pp.  mathscinet (cited: 4)  zmath
237. Fomenko A.T., “New topological invariant of integrable Hamiltonians”, Baku International Topological Conference, Abstracts. Part 2, In-t matematiki AN SSSR, In-t matematiki i mekhaniki AN Azerb. SSR, Baku, 1987, 316
238. Le Khong Van, Fomenko A.T., “Vliyanie krivizny mnogoobraziya na ob'emy ego minimalnykh podmnogoobrazii”, Vsesoyuznaya konferentsiya po geometrii “v tselom”, Tezisy, In-t matematiki SO AN SSSR, Novosibirsk, 1987, 70
239. Fomenko A.T., “Kachestvennaya geometricheskaya teoriya integriruemykh sistem, klassifikatsiya izoenergeticheskikh poverkhnostei i bifurkatsii torov Liuvillya pri kriticheskikh znacheniyakh energii”, Geometriya i teoriya osobennostei v nelineinykh uravneniyakh, Novoe v globalnom analize, izd-vo Voronezhskogo un-ta, Voronezh, 1987, 118–139  mathscinet (cited: 1); Fomenko A.T., “Qualitative geometrical theory of integrable systems. Classification of isoenergetic surfaces and bifurcation of Liouville tori at the critical values”, Lecture Notes in Math., 1334, Springer-Verlag, 1988, 221–245  crossref  mathscinet (cited: 1)
240. Fomenko A.T., “Topologicheskie svoistva mnogomernykh ekstremalei funktsionala ob'ema i funktsionala Dirikhle”, Dopolnenie k kn.: Federer G., Geometricheskaya teoriya mery, Nauka, M., 1987, 720–753  mathscinet (cited: 30)

   1986
241. Fomenko A.T., “Nekotorye novye topologicheskie zadachi gamiltonovoi mekhaniki”, Geometriya, differentsialnye uravneniyai mekhanika (Moskva, 1985), MGU, mekhmat f-t, M., 1986, 19–24  mathscinet (cited: 6)
242. Fomenko A.T., Fuchs D.B., Gutenmacher V.L., Homotopic topology, Akadémiai Kiadó (Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences), Budapest, 1986 , 310 pp.  mathscinet (cited: 19)
243. Dubrovin B.A., Novikov S.P., Fomenko A.T., Sovremennaya geometriya. Metody i prilozheniya, vtoroe izdanie, Nauka, M., 1986 , 760 pp.  mathscinet (cited: 57)
244. Fomenko A.T., “Symmetries of soap films”, Symmetry: unifying human understanding, II, Comput. Math. Appl. Part B, 12, no. 3-4, 1986, 825–834  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  scopus (cited: 1)

   1987
245. V. V. Trofimov, A. T. Fomenko, “The geometry of Poisson brackets and methods for integration, in the sense of Liouville, of systems on symmetric spaces”, J. Soviet Math., 39:3 (1987), 2683–2746  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)
246. A. T. Fomenko, “The topology of surfaces of constant energy in integrable Hamiltonian systems, and obstructions to integrability”, Math. USSR-Izv., 29:3 (1987), 629–658  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1986
247. Fomenko A.T., “Teoriya Morsa integriruemykh gamiltonovykh sistem”, Doklady AN SSSR, 287:5 (1986), 1071–1075  mathnet (cited: 45)  mathscinet (cited: 21)  zmath
248. Fomenko A.T., “New empirico-statistical dating methods and statistics of certain astronomical data”, Tezisy Pervogo Vsemirnogo Kongressa Obschestva matematicheskoi statistiki i teorii veroyatnostei im. Bernulli, v. 2, Nauka, M., 1986, 892
249. Fomenko A.T., “Nekotorye novye topologicheskie zadachi gamiltonovoi mekhaniki”, Geometriya, differentsialnye uravneniya i mekhanika, izd-vo MGU, M., 1986, 19–24  mathscinet (cited: 6)
250. Tuzhilin A.A., Fomenko A.T., “Mnogoznachnye otobrazheniya, minimalnye poverkhnosti i mylnye plenki”, Vestnik MGU. Seriya 1. Matematika, mekhanika, 1986, no. 3, 3–12  mathscinet
251. Matveev S.V., Fomenko A.T., Sharko V.V., Kruglye funktsii Morsa i izoenergetichseskie poverkhnosti integriruemykh gamiltonovykh sistem, Preprint 76, In-t matematiki AN USSR, Kiev, 1986 , 32 pp.
252. Kalashnikov V.V., Rachev S.T., Fomenko A.T., “Novye metodiki sravneniya funktsii ob'emov istoricheskikh tekstov”, Problemy ustoichivosti stokhasticheskikh modelei. Trudy seminara, VNIISI, M., 1986, 33–45
253. Fomenko A.T., Morozova L.E., “Nekotorye voprosy metodiki statisticheskoi obrabotki istochnikov s pogodnym izlozheniem”, Matematika v izuchenii srednevekovykh povestvovatelnykh istochnikov, Nauka, M., 1986, 107–129  mathscinet

   1985
254. Mishchenko A.S., Solovyev Yu.P., Fomenko A.T., Problems in differential geometry and topology, “Mir”, Moscow, 1985 , iv+208 pp.  mathscinet (cited: 2)
255. Doubrovine B., Novikov S., Fomenko A., Géométrie contemporaine. Méthodes et applications. 2-e partie, Géométrie et topologie des variétés. [Geometry and topology of manifolds], Traduit du Russe: Mathématiques. [Translations of Russian Works: Mathematics], “Mir”, Moscow, 1985 , 371 pp. (French)  mathscinet (cited: 3)
256. Doubrovine B., Novikov S., Fomenko A., Géométrie contemporaine. Méthodes et applications. 1-re partie, Géométrie des surfaces, des groupes de transformations et des champs. [Geometry of surfaces, transformation groups and fields], Traduit du Russe: Mathématiques. [Translations of Russian Works: Mathematics], “Mir”, Moscow, 1985 , 438 pp. (French)  mathscinet (cited: 3)
257. Dubrovin B. A., Fomenko A. T., Novikov S. P., Modern geometry—methods and applications. Part II. The geometry and topology of manifolds, Graduate Texts in Mathematics, 104, Springer-Verlag, New York, 1985 , xv+430 pp.  crossref  mathscinet (cited: 71)  zmath
258. Fomenko A.T., “Informativnye funktsii i svyazannye s nimi statisticheskie zakonomernosti”, Uchenye zapiski po statistike. Statistika. Veroyatnost. Ekonomika, 49, Nauka, M., 1985, 335–342
259. Fomenko A.T., “Dublikaty v peremeshannykh posledovatelnostyakh i printsip zatukhaniya chastot”, Tezisy dokladov 4-i Mezhdunarodnoi konferentsii po teorii veroyatnostei i matematicheskoi statistike, v. 3, In-t matematiki i kibernetiki AN Litovskoi SSR, Vilnyus, 1985, 246–248  mathscinet (cited: 3)
260. Fomenko A.T., Zieschang H., On the topology of three-dimensional manifolds arising in Hamiltonian mechanics, Preprint No. 55/1985, Ruhr Universitat, Bochum, Germany, 1985 , 10 pp.  mathscinet (cited: 9)
261. Fomenko A.T., “Topologiya trekhmernykh mnogoobrazii i integriruemye mekhanicheskie gamiltonovy sistemy”, V-i Tiraspolskii simpozium po obschei topologii i ee prilozheniyam, Kishinev, 1985, 235–237  mathscinet
262. Fomenko A.T., “O dvizhenii zhidkosti”, Khimiya i zhizn, 1985, no. 10, 84–91
263. Nosovskii G.V., Fomenko A.T., “Ob opredelenii iskhodnykh struktur v peremeshannykh posledovatelnostyakh”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, 22, izd-vo MGU, M., 1985, 119–131  mathscinet
264. Manturov O.V., Novikov S.P., Sabinin L.V., Trofimov V.V., Fomenko A.T., “Petr Konstantinovich Rashevskii (1907–1983)”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, 22, 1985, 4–5  mathscinet (cited: 1)  zmath
265. Fomenko A.T., “Simmetricheskie prostranstva i integrirovanie nekotorykh gamiltonovykh sistem”, Prilozhenie k kn.: O. Loos, Simmetricheskie prostranstva, Nauka, M., 1985, 183–201

   1984
266. Fomenko A.T., “Algebraic properties of some integrable Hamiltonian systems”, Topology (Leningrad, 1982), Lecture Notes in Math., 1060, Springer, Berlin, 1984, 246–257  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)
267. Dubrovin B.A., Fomenko A.T., Novikov S.P., Modern geometry—methods and applications. Part I. The geometry of surfaces, transformation groups, and fields, Graduate Texts in Mathematics, 93, Springer-Verlag, New York, 1984 , xv+464 pp.  crossref  mathscinet (cited: 45)  zmath
268. V. V. Trofimov, A. T. Fomenko, “Liouville integrability of Hamiltonian systems on Lie algebras”, Russian Math. Surveys, 39:2 (1984), 1–67  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 17)
269. Fomenko A.T., “O nekotorykh svoistvakh ekstremalei variatsionnykh zadach”, Geometriya i topologiya v globalnykh nelineinykh zadachakh, izd-vo Voronezhskogo un-ta, Voronezh, 1984, 114–122  mathscinet
270. Dubrovin B.A., Novikov S.P., Fomenko A.T., Sovremennaya geometriya. Chast 3. Metody teorii gomologii, Nauka, M., 1984 , 344 pp.  mathscinet (cited: 61); Dubrovin B.A., Fomenko A.T., Novikov S.P., Modern Geometry - Methods and Applications. Part III. Introduction to Homology Theory, Graduate Texts in Math., 124, Springer Verlag, 1990  crossref  mathscinet (cited: 44)  zmath
271. Fomenko A.T., Topologicheskie variatsionnye zadachi, izd-vo MGU, M., 1984 , 216 pp.  mathscinet (cited: 3)  zmath; Fomenko A.T., Variational Problems in Topology. The Geometry of Length, Area and Volume, Gordon and Breach Science Publishers, 1990 , 225 pp.  mathscinet (cited: 5)
272. Fomenko A.T., “Statisticheskaya metodika analiza zatukhaniya chastot v khronograficheskikh tekstakh i prilozheniya k globalnoi khronologii”, Issledovanie operatsii i ASU, 24, izd-vo Kievskogo un-ta, Kiev, 1984, 49–66  mathscinet
273. Fomenko A.T., “Novaya empiriko-statisticheskaya metodika obnaruzheniya parallelizmov i datirovaniya dublikatov”, Problemy ustoichivosti stokhasticheskikh modelei. Trudy seminara, VNIISI, M., 1984, 154–177
274. Dao Chong Tkhi, Fomenko A.T., “Topologiya absolyutnykh minimumov funktsionalov tipa ob'ema i funektsionala Dirikhle”, Sovremennye voprosy veschestvennogo i kompleksnogo analiza, In-t matematiki AN USSR, Kiev, 1984, 40–64  mathscinet; Dao Chong Tkhi and A. T. Fomenko, “Topology of Absolute Minima of Functionals of Volume Type and the Dirichlet Functional”, Amer. Math. Soc. Transl. (2), 145 (1989), 93–108  zmath
275. Fomenko A.T., “Chastotnye matritsy i ikh primenenie dlya statisticheskoi obrabotki narrativnykh istochnikov”, Tezisy dokladov soveschaniya “Kompleksnye metody v izuchenii istorii s drevneishikh vremen do nashikh dnei”, In-t Istorii SSSR. AN SSSR. Komissiya po primeneniyu metodov estestvennykh nauk v arkheologii, M., 1984, 135–136
276. Fomenko A.T., “Indeksy minimalnykh i garmonicheskikh poverkhnostei”, Metody topologii i rimanovoi geometrii v matematicheskoi fizike, izd-vo Vilnyusskogo un-ta, Vilnyus, 1984, 95–108
277. Fomenko A.T., “O probleme Puankare”, Nauka i chelovechestvo, Mezhdunarodnyi ezhegodnik. Razdel “Letopis nauki”, 1984, 301–305
278. Fomenko A.T., “Plato mnogomernaya zadacha”, Matematicheskaya entsiklopediya, v. 4, M., 1984, 303–307

   1983
279. Fomenko A. T., “The integrability of some Hamiltonian systems”, Ann. Global Anal. Geom., 1:2 (1983), 1–10  crossref  mathscinet (cited: 1)  scopus (cited: 5)
280. V. V. Trofimov, A. T. Fomenko, “Dynamical systems on the orbits of linear representations of Lie groups and the complete integrability of certain hydrodynamical systems”, Funct. Anal. Appl., 17:1 (1983), 23–29  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  scopus (cited: 13)
281. Fomenko A.T., “Novaya empiriko-statisticheskaya metodika uporyadocheniya tekstov i prilozheniya k zadacham datirovki”, Doklady AN SSSR, 268:6 (1983), 1322–1327  mathscinet (cited: 2)
282. Fomenko A.T., “O skorosti rosta i o naimenshikh ob'emakh globalno minimalnykh poverkhnostei v kobordizmakh”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, 21, izd-vo MGU, M., 1983, 3–12  mathscinet (cited: 1)  zmath
283. Fomenko A.T., “O geometrii raspredeleniya tselykh tochek v giperoblastyakh”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, 21, izd-vo MGU, M., 1983, 106–152  mathscinet  zmath
284. Trofimov V.V., Fomenko A.T., “Gruppovye neinvariantnye simplekticheskie struktury i gamiltonovy potoki na simmetricheskikh prostranstvakh”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, 21, izd-vo MGU, M., 1983, 23–83  mathscinet (cited: 5)  zmath; Trofimov V.V., Fomenko A.T., “Noninvariant symplectic group structures and Hamiltonian flows on symmetric spaces”, Selecta Matematica Sovietica, 7:4 (1988), 355–414
285. Fomenko A.T., “Avtorskii invariant russkikh literaturnykh tekstov”, Metody kachestvennogo analiza tekstov narrativnykh istochnikov, In-t Istorii SSSR, AN SSSR, M., 1983, 86–109
286. Fomenko A.T., “Algebraicheskaya struktura nekotorykh integriruemykh gamiltonovykh sistem”, Topologicheskie i geometricheskie metody v matematicheskoi fizike, Novoe v globalnom analize, izd-vo Voronezhskogo un-ta, Voronezh, 1983, 84–110  mathscinet (cited: 3); Fomenko A.T., “Algebraic structure of certain integrable Hamiltonian systems”, Global Analysis - Studies and Applications. 1, Lecture Notes in Math., 1108, Springer-Verlag, 1984, 103–127  crossref  mathscinet
287. Fomenko A.T., Differentsialnaya geometriya i topologiya. Dopolnitelnye glavy, izd-vo MGU, M., 1983  zmath  adsnasa; Fomenko A.T., Differential geometry and topology, Ser. Contemporary Soviet Mathematics, Plenum Publ. Corporation, Consultants Bureau–New York–London, 1987  mathscinet (cited: 17)  zmath
288. Fomenko A.T., “On absolute minima of a volume functional on Riemannian manifolds. Integration of Hamiltonian systems on Lie algebras”, Intern. Congress of Math. (Warszawa 1982), Short communications. Abstracts, v. 3, 1983, 17  zmath
289. Fedorov V.V., Fomenko A.T., “Statisticheskaya otsenka khronologicheskoi blizosti istoricheskikh tekstov”, Problemy ustoichivosti stokhasticheskikh modelei. Trudy seminara, VNIISI, M., 1983, 101–107  mathscinet; Fedorov V.V., Fomenko A.T., “Statistical estimation of chronological nearness of historical texts”, Journal of Soviet Math., 32:6 (1986), 668–675  crossref  zmath  scopus (cited: 2)
290. Fomenko A.T., “Globalnaya khronologicheskaya karta”, Khimiya i zhizn, 1983, no. 11, 85–92  mathscinet (cited: 1)
291. Fomenko A.T., “Ob absolyutnykh minimumakh funktsionala ob'ema i funktsionala Dirikhle na rimanovykh mnogoobraziyakh”, Vestnik MGU. Seriya 1, matematika i mekhanika, 1983, no. 6, 87–94  mathscinet (cited: 2)  zmath
292. Fomenko A.T., “Novye metodiki khronologicheski pravilnogo uporyadochivaniya tekstov i prilozheniya k zadacham datirovki drevnikh sobytii”, Issledovanie operatsii i ASU, 21, izd-vo Kievskogo un-ta, Kiev, 1983, 40–59
293. Fomenko A.T., “Metodika statisticheskoi obrabotki parallelei khronograficheskikh tekstakh i globalnaya khronologicheskaya karta”, Issledovanie operatsii i ASU, 22, izd-vo Kievskogo un-ta, Kiev, 1983, 29–40
294. Fomenko A.T., “Minimalnye poverkhnosti”, Kvant, 1983, no. 6, 18–25  mathscinet (cited: 2)

   1982
295. Doubrovine B., Novikov S., Fomenko A., Géométrie contemporaine. Méthodes et applications. II, Géométrie et topologie des variétés. [Geometry and topology of manifolds], “Mir”, Moscow, 1982 , 371 pp. (French)  mathscinet (cited: 3)
296. Doubrovine B., Novikov S., Fomenko A., Géométrie contemporaine. Méthodes et applications. I, Géométrie des surfaces, des groupes de transformations et des champs. [Geometry of surfaces, groups of transformations and fields], “Mir”, Moscow, 1982 , 438 pp. (French)  mathscinet (cited: 3)
297. Fomenko A.T., “Vychislenie vtoroi proizvodnoi lunnoi elongatsii i statisticheskie zakonomernosti v raspredelenii nekotorykh astronomicheskikh dannykh”, Issledovanie operatsii i ASU, 20, izd-vo Kievskogo un-ta, Kiev, 1982, 98–113
298. Fomenko A.T., “Algebraicheskie svoistva nekotorykh integriruemykh gamiltonovykh sistem”, Tezisy Leningradskoi mezhdunarodnoi topologicheskoi konferentsii, LOMI AN SSSR, Leningrad, 1982, 46
299. Fomenko A.T., “Polnaya integriruemost nekotorykh klassicheskikh gamiltonovykh sistem”, Monogennye funktsii i otobrazheniya, In-t matematiki AN USSR, Kiev, 1982, 3–19  mathscinet (cited: 3); Fomenko A.T., “Complete integrability of some classical Hamiltonian systems”, Amer. Math. Soc. Transl. (2), 133 (1986), 79–90  mathscinet (cited: 1)  zmath
300. Postnikov M.M., Fomenko A.T., “Novye metodiki statisticheskogo analiza narrativno-tsifrovogo materiala drevnei istorii”, Trudy po znakovym sistemam. XV. Tipologiya kultury, vzaimnoe vozdeistvie kultur, Uchenye zapiski Tartusskogo un-ta, 576, izd-vo Tartusskogo un-ta, Estoniya, Tartu, 1982, 24–43
301. Fomenko A.T., Variatsionnye metody v topologii, Nauka, M., 1982 , 344 pp.  mathscinet (cited: 8); Fomenko A.T., Variational Principles in Topology (Multidimensional Minimal Surface Theory), Kluwer Academic Publishers, 1990 , 374 pp.  mathscinet (cited: 6)
302. Fomenko A.T., “Geometriya mylnykh plenok”, Khimiya i zhizn, 1982, no. 6, 14–21  mathscinet
303. Fomenko A.T., “K voprosu o mistifikatsiyakh”, Tekhnika i nauka, 1982, no. 11, 26–29  mathscinet (cited: 8)
304. Fomenko A.T., “Minimalnoe mnozhestvo”, Matematicheskaya entsiklopediya, v. 3, M., 1982, 690

   1981
305. A. T. Fomenko, “Multi-dimensional variational methods in the topology of extremals”, Russian Math. Surveys, 36:6 (1981), 127–165  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)

   1982
306. A. T. Fomenko, “On minimal volumes of topological globally minimal surfaces in cobordisms”, Math. USSR-Izv., 18:1 (1982), 163–183  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
307. A. T. Fomenko, “On symplectic structures and integrable systems on symmetric spaces”, Math. USSR-Sb., 43:2 (1982), 235–250  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1981
308. Mischenko A.S., Fomenko A.T., “Integrirovanie gamiltonovykh sistem s nekommutativnymi simmetriyami”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, 20, izd-vo MGU, M., 1981, 5–54  mathscinet (cited: 5)
309. Fomenko A.T., “Informativnye funktsii i svyazannye s nimi statisticheskie zakonomernosti”, Tezisy dokladov 3-i Mezhdunarodnoi Vilnyusskoi konferentsii po teorii veroyatnostei i matematicheskoi statistike, v. 2, In-t matematiki i kibernetiki AN Litovskoi SSR, Vilnyus, 1981, 211–212
310. Fomenko A.T., “Metodika raspoznavaniya dublikatov i nekotorye prilozheniya”, Doklady AN SSSR, 258:6 (1981), 1326–1330  mathscinet (cited: 3)
311. Trofimov V.V., Fomenko A.T., “O realizatsii mekhanicheskikh sistem na orbitakh razreshimykh algebr Li”, Izvestiya AN SSSR. Mekhanika tverdogo tela, 1981, no. 3, 163  mathscinet (cited: 7)
312. Fomenko A.T., “O svoistvakh vtoroi proizvodnoi lunnoi elongatsii i svyazannykh s nei statisticheskikh zakonomernostyakh”, Voprosy vychislitelnoi i prikladnoi matematiki, 63, Redaktsionno-Izdatelskii Sovet AN Uzb.SSR, Tashkent, 1981, 136–150
313. Fomenko A.T., “The jump of the second derivative of the Moon's elongation”, Celestial mechanics, 29 (1981), 33–40  crossref  adsnasa  isi  scopus (cited: 7)
314. Mischenko A.S., Solovev Yu.P., Fomenko A.T., Sbornik zadach po differentsialnoi geometrii i topologii, izd-vo MGU, M., 1981  mathscinet (cited: 2)  zmath; Mishchenko A.S., Solovyev Yu.P., Fomenko A.T., Problems in Differential Geometry and Topology, MIR Publishers, Moscow, 1985  mathscinet (cited: 2)
315. Fomenko A.T., Novye eksperimentalno-statisticheskie metodiki datirovaniya drevnikh sobytii i prilozheniya k globalnoi khronologii drevnego i srednevekovogo mira, Preprint. Zak. 3672. Lit. ot 9/XI - 81 g. No. BO7201, Gos. Komitet Televid. i Radiovesch., Moskva, 1981  mathscinet (cited: 17)
316. Fomenko A.T., “Algebraicheskaya struktura nekotorykh klassov vpolne integriruemykh gamiltonovykh sistem na algebrakh Li”, Geometricheskaya teoriya funktsii i topologiya, In-t matematiki AN USSR, Kiev, 1981, 85–126  mathscinet
317. Fomenko A.T., “O naglyadnom izobrazhenii matematicheskikh ponyatii”, Khimiya i zhizn, 1981, no. 11, 84–89

   1980
318. Fomenko A.T., “Universalnaya otsenka snizu na skorost rosta globalno minimalnykh reshenii”, Doklady AN SSSR, 251:2 (1980), 295–299  mathscinet  zmath
319. Fomenko A.T., “Nekotorye statisticheskie zakonomernosti raspredeleniya plotnosti informatsii v tekstakh so shkaloi”, Semiotika i informatika, 15, VINITI, M., 1980, 99–124
320. Postnikov M.M., Fomenko A.T., Novye metodiki statisticheskogo analiza narrativno-tsifrovogo materiala drevnei istorii, Preprint, AN SSSR, Nauchnyi Sovet po kompleksnoi probleme “Kibernetika”, M., 1980 , 36 pp.
321. Fomenko A.T., “Gruppovye simplekticheskie struktury na odnorodnykh prostranstvakh”, Doklady AN SSSR, 253:5 (1980), 1062–1067  mathscinet  zmath
322. Trofimov V.V., Fomenko A.T., “Metodika postroeniya gamiltonovykh potokov na simmetricheskikh prostranstvakh i integriruemost gidrodinamicheskikh sistem”, Doklady AN SSSR, 254:6 (1980), 1349–1353  mathscinet (cited: 4)
323. Fomenko A.T., “O raschete vtoroi proizvodnoi lunnoi elongatsii”, Problemy mekhaniki upravlyaemogo dvizheniya. Ierarkhicheskie sistemy, izd-vo Permskogo un-ta, Perm, 1980, 161–166  adsnasa
324. Mischenko A.S., Fomenko A.T., Kurs differentsialnoi geometrii i topologii, izd-vo MGU, M., 1980 , 440 pp.  mathscinet (cited: 13); Mishchenko A., Fomenko A., A Course of Differential Geometry and Topology, MIR Publishers, Moscow, 1988

   1979
325. Mishchenko A.S., Fomenko A.T., “Symplectic Lie group actions”, Algebraic topology, Aarhus 1978 (Proc. Sympos., Univ. Aarhus, Aarhus, 1978), Lecture Notes in Math., 763, Springer, Berlin, 1979, 504–538  crossref  mathscinet (cited: 1)

   1980
326. A. S. Mishchenko, A. T. Fomenko, “The index of elliptic operators over $C^*$-algebras”, Math. USSR-Izv., 15:1 (1980), 87–112  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 46)

   1979
327. Mischenko A.S., Fomenko A.T., “Integriruemost uravnenii Eilera na poluprostykh algebrakh Li”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, no. 19, izd-vo MGU, M., 1979, 3–94  mathscinet (cited: 17); Mishchenko A.S., Fomenko A.T., “Integrability of Euler Equations on Semisimple Lie Algebras”, Sel. Math. Sov., 2, no. 3, 1982, 207–291.  mathscinet  zmath
328. Mischenko A.S., Fomenko A.T., S*-algebry i K-teoriya, Shkola po teorii operatorov v funktsionalnykh prostranstvakh (Preprint), SO AN SSSR, In-t matematiki, Novosibirsk, 1979
329. Dubrovin B.A., Novikov S.P., Fomenko A.T., Sovremennaya geometriya, Chasti 1, 2, Nauka, M., 1979 , 760 pp.  mathscinet (cited: 59); Dubrovin B.A., Fomenko A.T., Novikov S.P., Modern Geometry. Methods and Applications, Springer-Verlag , GTM 93, Part 1, 1984; GTM 104, Part 2, 1985; GTM 124, Part 3, 1990; Doubrovine B., Novikov S., Fomenko A., Géométrie Contemporaine. Méthodes et Applications. Premiere partie. Deuxieme partie, Editions de Moscou Mir, 1982

   1978
330. A. S. Mishchenko, A. T. Fomenko, “Generalized Liouville method of integration of Hamiltonian systems”, Funct. Anal. Appl., 12:2 (1978), 113–121  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 111)
331. A. S. Mishchenko, A. T. Fomenko, “Euler equations on finite-dimensional Lie groups”, Math. USSR-Izv., 12:2 (1978), 371–389  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
332. Fomenko A.T., “Mnogomernye zadachi Plato na rimanovykh mnogoobraziyakh i ekstraordinarnye teorii gomologii i kogomologii. Chast 2”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, 18, izd-vo MGU, M., 1978, 4–93  mathscinet  zmath
333. Volodin I.A., Fomenko A.T., “Mnogoobraziya. Uzly. Algoritmy”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, no. 18, izd-vo MGU, M., 1978, 94–128  mathscinet (cited: 2)  zmath; Volodin I.A., Fomenko A.T., “Manifolds. Knots and Algorithms”, Sel. Math. Sov., 3, no. 4, 1983, 311–341
334. Mischenko A.S., Fomenko A.T., “Nekommutativnoe integrirovanie gamiltonovykh sistem i ego prilozheniya”, Izvestiya AN SSSR. Mekhanika tverdogo tela, 1978, no. 4, 187–188
335. Novikov S.P., Mischenko A.S., Solovev Yu.P., Fomenko A.T., Sbornik zadach “Differentsialnaya geometriya i topologiya”, izd-vo MGU, M., 1978

   1977
336. Volodin I.A., Fomenko A.T., “Ob odnom topologicheskom algoritme”, Tezisy dokladov 7-oi Vsesoyuznoi topologicheskoi konferentsii, In-t matematiki AN BSSR, Minsk, 1977, 44
337. Mischenko A.S., Fomenko A.T., “Integrirovanie dinamicheskikh gamiltonovykh sistem na gruppakh Li”, Tezisy dokladov 7-oi Vsesoyuznoi topologicheskoi konferentsii, In-t matematiki AN BSSR, Minsk, 1977, 128
338. S. P. Novikov, A. T. Fomenko, “Petr Konstantinovich Rashevskii (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 32:5 (1977), 173–179  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa

   1976
339. Mischenko A.S., Fomenko A.T., “Integrirovanie uravnenii Eilera na poluprostykh algebrakh Li”, Doklady AN SSSR, 231:3 (1976), 536–538  mathscinet (cited: 18)

   1975
340. Fomenko A.T., “Multidimensional Plateau problem on Riemannian manifolds. On the problem of the algorithmical recognizability of the standard three-dimensional sphere”, Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Vancouver, B.C., 1974), v. 1, Canad. Math. Congress, Montreal, Que., 1975, 515–523  mathscinet

   1974
341. I. A. Volodin, V. E. Kuznetsov, A. T. Fomenko, “The problem of discriminating algorithmically the standard three-dimensional sphere”, Russian Math. Surveys, 29:5 (1974), 71–172  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
342. Fomenko A.T., “Mnogomernye zadachi Plato na rimanovykh mnogoobraziyakh. Chast 1”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, 17, izd-vo MGU, M., 1974, 3–176  mathscinet  zmath
343. Novikov S.P., Fomenko A.T., Differentsialnaya geometriya. Chast 3, izd-vo MGU, M., 1974

   1975
344. A. T. Fomenko, “Geometric variational problems”, J. Soviet Math., 3:2 (1975), 185–197  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1973
345. A. T. Fomenko, “The multidimensional plateau problem in Riemannian varieties”, Math. Notes, 13:1 (1973), 94–97  mathnet  crossref  mathscinet  scopus

   1972
346. A. T. Fomenko, “The multidimensional Plateau problem in Riemannian manifolds”, Math. USSR-Sb., 18:3 (1972), 487–527  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
347. A. T. Fomenko, “Minimal compacta in riemannian manifolds and Reifenberg's conjecture”, Math. USSR-Izv., 6:5 (1972), 1037–1066  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
348. Fomenko A.T., “Vpolne geodezicheskie modeli tsiklov”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, 16, izd-vo MGU, M., 1972, 14–98  mathscinet  zmath
349. Fomenko A.T., “Mnogomernaya zadacha Plato na rimanovykh mnogoobraziyakh”, Tezisy VI Vsesoyuznoi topologicheskoi konferentsii, Matem. in-t im. V. A. Steklova, Matem. in-t im. A. M. Razmadze, Tbilisi, 1972, 120

   1971
350. A. T. Fomenko, “Bott periodicity from the point of view of an $n$-dimensional Dirichlet functional”, Math. USSR-Izv., 5:3 (1971), 681–695  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
351. Fomenko A.T., “Mnogomernaya zadacha Plato v ekstraordinarnykh teoriyakh gomologii i kogomologii”, Doklady AN SSSR, 200:4 (1971), 797–800  mathnet (cited: 3)  mathscinet  mathscinet  zmath

   1970
352. Fomenko A.T., “Polinomy Puankare nekotorykh odnorodnykh prostranstv”, Trudy seminara po vektornomu i tenzornomu analizu, 15, izd-vo MGU, M., 1970, 128–152  mathscinet  zmath
353. Fomenko A.T., “Nekotorye sluchai realizatsii elementov gomotopicheskikh grupp odnorodnykh prostranstv vpolne geodezicheskimi sferami”, Doklady AN SSSR, 190:4 (1970), 792–795  mathnet (cited: 1)  mathscinet  mathscinet  zmath
354. Fomenko A.T., “Mnogomernaya zadacha Plato i osobye tochki minimalnykh kompaktov”, Doklady AN SSSR, 192:2 (1970), 293–296  mathnet (cited: 2)  mathscinet  mathscinet  zmath
355. Fomenko A.T., “Gomologicheskie svoistva minimalnykh kompaktov v mnogomernoi zadache Plato”, Doklady AN SSSR, 192:1 (1970), 38–41  mathnet (cited: 2)  mathscinet  mathscinet  zmath
356. Fomenko A.T., “Realizatsiya tsiklov v kompaktnykh simmetricheskikh prostranstvakh vpolne geodezicheskimi podmnogoobraziyami”, Doklady AN SSSR, 195:4 (1970), 789–792  mathnet (cited: 2)  mathscinet (cited: 3)  mathscinet (cited: 3)  zmath

   1969
357. Fomenko A.T., “Suschestvovanie i pochti vsyudu regulyarnost minimalnykh kompaktov s zadannymi gomologicheskimi svoistvami”, Doklady AN SSSR, 187:4 (1969), 747–749  mathnet (cited: 3)  mathscinet  mathscinet  zmath
358. Fuks D.B., Fomenko A.T., Gutenmakher V.L., Gomotopicheskaya topologiya, izd-vo MGU, M., 1969 , 460 pp.; Fomenko A.T., Fuchs D.B., Gutenmacher V.L., Homotopic topology, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986  mathscinet (cited: 19)

   1968
359. Fomenko A.T., “Veschestvennye kogomologii nekotorykh odnorodnykh prostranstv”, Referaty dokladov nauchnoi konferentsii molodykh uchenykh MGU, izd-vo MGU, Moskva, 1968, 20–22
360. Fuks D.B., Fomenko A.T., Gomotopicheskaya topologiya. Chast 2, izd-vo MGU, M., 1968 , 254 pp.  mathscinet

   1967
361. Fuks D.B., Fomenko A.T., Gutenmakher V.L., Gomotopicheskaya topologiya, pervoe izdanie, izd-vo MGU, Moskva, 1967 , 160 pp.  mathscinet (cited: 2)
362. Fuks D.B., Fomenko A.T., Gutenmakher V.L., Gomotopicheskaya topologiya, vtoroe izdanie, izd-vo MGU, Moskva, 1967 , 160 pp.

Presentations in Math-Net.Ru
1.
A. T. Fomenko, K. I. Solodskih
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
June 9, 2017 18:30
2. ,
A. T. Fomenko
Modern geometry methods
December 2, 2015 18:30
3. Bifurcational diagrams for some integrable Hamiltonian systems on surfaces of revolution with a given potential field
E. O. Kantonistova, A. T. Fomenko
Differential geometry and applications
April 22, 2013 16:45
4. The transfinite Lebesgue dimension (m,n)-dim
N. N. Martynchuk, V. V. Fedorchuk, A. T. Fomenko
Modern geometry methods
April 17, 2013 18:30
5. (3.07.1936 – 23.07.2011)
A. T. Fomenko, B. Yu. Sternin, V. O. Manturov, N. I. Goza
P.K. Rashevskii seminar on tensor and vector analysis with applications in geometry, mechanics and physics
September 26, 2011 18:30
6.
A. T. Fomenko
Annual scientific conference "Lomonosov Papers" in 2007
April 16, 2007 14:30

Books in Math-Net.Ru
  1. New results in the theory of topological classification of integrable systems, Trudy Mat. Inst. Steklov., 205, ed. A. T. Fomenko, E. F. Mishchenko, 1994, 208 .
    http://mi.mathnet.ru/book1092

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2018