RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Zelikin Mikhail Il'ich

Total publications: 86
Scientific articles: 76
in MathSciNet: 81
in zbMATH: 67
in Web of Science: 41
in Scopus: 35
Cited articles: 52
Citations in Math-Net.Ru: 88
Citations in MathSciNet (by Sep 2017): 167
Citations in Web of Science: 29
Citations in Scopus: 49
Presentations: 14

Number of views:
This page:4483
Abstract pages:16858
Full texts:4821
References:990
Zelikin Mikhail Il'ich
Corresponding member of RAS
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
Speciality: 01.01.02 (Differential equations, dynamical systems, and optimal control)
Birth date: 11.02.1936
E-mail:
Keywords: Optimal Control Theory, Chattering control, multiple integrals, cross ratio, Riccati equation, phase constraints, Pontryagin's maximum principle, Lagrangian manifolds, blow up.
UDC: 512.542, 517.551, 517.958, 517.977, 517.977.5, 519.9, 517
MSC: 37K10, 37K20

Subject:

Optimal control theory, differential equations, differential games.

   
Main publications:
  1. M. I. Zelikin, Control Theory and Optimization I. Homogeneous Spaces and the Riccati Equation in the Calculus of Veriations, Springer-Verlag, Berlin, 2000  mathscinet
  2. M. I. Zelikin, V. F. Borisov, Theory of Chattering Control with applications to Astronautics, Robotics, Economics, and Engineering, Birkhäuser, Boston, MA, 1994  mathscinet  zmath
  3. M. I. Zelikin, Optimal control and variational calculus., URSS, Moscow, 2004
  4. M. I. Zelikin, “Hessian of the solution of the Hamilton–Jacobi equation in the theory of extremal problems”, Mat. Sb., 195:6 (2004), 57–70  mathnet  mathscinet  zmath
  5. M. I. Zelikin, “Superconductivity of Plasma and Fireballs”, CMFD, 19, 2006, 45–69  mathnet

http://www.mathnet.ru/eng/person8494
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:zelikin.mikhail-i
http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?return=viewitems&mrauthid=207861
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=69
https://www.researchgate.net/profile/Mikhail_Zelikin

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited | scientific publications | common list |   2017
1. M. I. Zelikin, L. V. Lokoutsievskiy, S. V. Skopintcev, “On Optimal Harvesting of a Resource on a Circle”, Math. Notes, 102:4 (2017), 521–532  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
2. M. I. Zelikin, “Analogue of Pontryagin's maximum principle for multiple integrals minimization problems”, Izv. RAN. Ser. Mat., 81:5 (2017)  mathnet  crossref  mathscinet  elib

   2015
3. M. I. Zelikin, L. V. Lokutsievskii, R. Khildebrand, “Tipichnost fraktalno-khaoticheskoi struktury integralnykh voronok v gamiltonovykh sistemakh s razryvnoi pravoi chastyu”, Optimalnoe upravlenie, SMFN, 56, RUDN, M., 2015, 5–128  mathnet (cited: 2); M. I. Zelikin, L. V. Lokutsievskii, R. Hildebrand, “Typicality of Chaotic Fractal Behavior of Integral Vortices in Hamiltonian Systems with Discontinuous Right Hand Side”, Journal of Mathematical Sciences, 221:1 (2017), 1–136  crossref
4. M. I. Zelikin, “Fractal Theory of Saturn's Ring”, Proc. Steklov Inst. Math., 291 (2015), 87–101  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus
5. S. M. Aseev, V. M. Buchstaber, R. I. Grigorchuk, V. Z. Grines, B. M. Gurevich, A. A. Davydov, A. Yu. Zhirov, E. V. Zhuzhoma, M. I. Zelikin, A. B. Katok, A. V. Klimenko, V. V. Kozlov, V. P. Leksin, M. I. Monastyrskii, A. I. Neishtadt, S. P. Novikov, E. A. Sataev, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, “Dmitrii Viktorovich Anosov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 70:2 (2015), 369–381  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib

   2013
6. M. I. Zelikin, D. D. Kiselev, L. V. Lokutsievskii, “Optimal control and Galois theory”, Sb. Math., 204:11 (2013), 1624–1638  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)
7. M. I. Zelikin, L. V. Lokutsievskii, R. Hildebrand, “Stochastic dynamics of lie algebras of Poisson brackets in neighborhoods of nonsmoothness points of Hamiltonians”, Dokl. Math., 87:3 (2013), 259–263  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)
8. R. Hildebrand, L. V. Lokoutsievskiy, M. I. Zelikin, “Generic fractal structure of finite parts of trajectories of piecewise smooth hamiltonian systems”, Russ. J. Math. Phys., 20:1 (2013), 25–32  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 4)

   2012
9. V. F. Borisov, V. V. Gael, M. I. Zelikin, “Chattering regimes and Lagrangian manifolds in problems with phase constraints”, Izv. Math., 76:1 (2012), 1–38  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
10. M. I. Zelikin, “Theory and applications of the problem of Euler elastica”, Russian Math. Surveys, 67:2 (2012), 281–296  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)
11. M. I. Zelikin, L. V. Lokutsievskiy, R. Hildebrand, “Geometry of neighborhoods of singular trajectories in problems with multidimensional control”, Proc. Steklov Inst. Math., 277 (2012), 67–83  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 2)
12. Yu. S. Osipov, M. I. Zelikin, “Higher-order elastics and elastic hulls”, Russ. J. Math. Phys., 19:2 (2012), 234–243  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 2)
13. Yu. S. Osipov, M. I. Zelikin, “Multidimensional generalizations of Jacobi's envelope theorem”, Russ. J. Math. Phys., 19:1 (2012), 101–106  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   2011
14. M. I. Zelikin, “Theory of fields of extremals for multiple integrals”, Russian Math. Surveys, 66:4 (2011), 733–765  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
15. M. I. Zelikin, “Lev Semenovich Pontryagin: reminiscences and reflections”, Istor.-Mat. Issled. (2), 2011, no. 14(49), 77–84, 357–358  mathscinet

   2010
16. V. F. Borisov, M. I. Zelikin, L. A. Manita, “Optimal synthesis in an infinite-dimensional space”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 34–52  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
17. M. I. Zelikin, V. F. Borisov, “Geometry of extremals with a countable number of contact points with the boundary of the phase constraint”, Dokl. Akad. Nauk, 430:1 (2010), 7–12  mathscinet  zmath
18. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, L. D. Faddeev, D. V. Anosov, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, S. P. Novikov, S. M. Aseev, A. B. Zhizhchenko, D. V. Treschev, A. A. Agrachev, E. A. Volkov, N. L. Grigorenko, A. A. Davydov, M. I. Zelikin, A. Yu. Kolesov, A. A. Mal'tsev, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, A. G. Sergeev, K. O. Besov, S. P. Konovalov, “In memory of Evgenii Frolovich Mishchenko”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi

   2009
19. M. I. Zelikin, “Chattering control in infinite-dimensional spaces”, Tezisy dokladov, Suzdal, 2009, 186

   2008
20. M. I. Zelikin, “A criterion for the symmetry of a spectrum”, Dokl. Akad. Nauk, 418:6 (2008), 737–740  mathnet  mathscinet (cited: 1)
21. V. F. Borisov, M. I. Zelikin, L. A. Manita, “Ekstremali s nakopleniem pereklyuchenii v beskonechnomernom prostranstve”, Optimalnoe upravlenie, Sovremennaya matematika i eë prilozheniya, 58, Tbilisi, 2008, 3–55  mathscinet (cited: 1); V. F. Borisov, M. I. Zelikin, L. A. Manita, “Extremals with accumulation of switchings in infinite-dimensional spaces”, J. Math. Sci., 160:2 (2009), 139–196  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
22. M. I. Zelikin, L. V. Lokutsievskii, R. A. Usachev, “Vikhrevye osobennosti optimalnykh strategiii pri nachale dvizheniya v zadachakh poiska na n-mernykh rimanovykh mnogoobraziyakh”, Optimalnoe upravlenie, Sovremennaya matematika i eë prilozheniya, 58, Tbilisi, 2008, 56–78  mathscinet (cited: 1); M. I. Zelikin, L. V. Lokutsievskii, R. A. Usachev, “Vortex singularities of optimal strategies in search games”, J. Math. Sci., 160:2 (2009), 197–220  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus

   2006
23. J. Appl. Math. Mech., 70:2 (2006), 264–273  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)
24. M. I. Zelikin, L. A. Manita, “Nakoplenie pereklyuchenii upravleniya v zadachakh s raspredelennymi parametrami”, Optimalnoe upravlenie, SMFN, 19, RUDN, M., 2006, 78–113  mathnet (cited: 4)  mathscinet (cited: 2)  zmath; M. I. Zelikin, L. A. Manita, “Accumulation of Switchings in Distributed Parameter Problems”, Journal of Mathematical Sciences, 151:6 (2008), 3506–3542  crossref  mathscinet  zmath  scopus
25. M. I. Zelikin, “Sverkhprovodimost plazmy i sharovaya molniya”, Optimalnoe upravlenie, SMFN, 19, RUDN, M., 2006, 45–69  mathnet (cited: 3)  zmath; M. I. Zelikin, “Superconductivity of Plasma and Fireballs”, Journal of Mathematical Sciences, 151:6 (2008), 3473–3496  crossref  zmath  elib (cited: 5)  scopus (cited: 5)
26. M. I. Zelikin, N. B. Melnikov, “Funktsiya Bellmana i optimalnyi sintez v zadache upravleniya s negladkimi ogranicheniyami”, Optimalnoe upravlenie i dinamicheskie sistemy, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 110, VINITI, M., 2006, 134–154  mathnet  mathscinet  zmath; M. I. Zelikin, N. B. Melnikov, “The Bellman function and optimal synthesis in control problems with nonsmooth constraints”, J. Math. Sci. (N. Y.), 121:2 (2004), 2281–2294  crossref  mathscinet  zmath
27. M. I. Zelikin, “Optimalnye zadachi na prostranstvakh gëlderovykh funktsii”, Optimalnoe upravlenie i dinamicheskie sistemy, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 110, VINITI, M., 2006, 109–133  mathnet  mathscinet  zmath; M. I. Zelikin, “Optimal problems on Hölder function spaces”, J. Math. Sci. (N. Y.), 121:2 (2004), 2265–2280  crossref  mathscinet  zmath
28. M. I. Zelikin, “Geometry of operator cross ratio”, Sb. Math., 197:1 (2006), 37–51  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
29. V. I. Arnol'd, L. R. Volevich, A. A. Gonchar, S. S. Demidov, M. I. Zelikin, Yu. S. Ilyashenko, G. G. Magaril-Il'yaev, A. V. Mikhalev, S. P. Novikov, I. V. Yaschenko, “Vladimir Mikhailovich Tikhomirov (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 61:1 (2006), 189–192  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2005
30. V. I. Arnol'd, A. S. Demidov, Yu. S. Ilyashenko, G. G. Magaril-Il'yaev, E. F. Mishchenko, K. Yu. Osipenko, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, V. A. Uspenskii, M. N. Vyalyi, I. V. Yaschenko, M. I. Zelikin, “Vladimir M. Tikhomirov”, Mosc. Math. J., 5:1 (2005), 295  mathnet  mathscinet

   2004
31. M. I. Zelikin, “An efficient criterion for optimality in terms of two solutions of the Riccati equation”, Dokl. Akad. Nauk, 397:3 (2004), 300–303  mathnet  mathscinet  scopus
32. J. Appl. Math. Mech., 68:4 (2004), 617–622  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus  scopus
33. M. I. Zelikin, “Hessian of the solution of the Hamilton–Jacobi equation in the theory of extremal problems”, Sb. Math., 195:6 (2004), 819–831  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 4)

   2003
34. M. I. Zelikin, V. F. Borisov, “Osobye optimalnye rezhimy v zadachakh matematicheskoi ekonomiki”, Optimalnoe upravlenie, Sovremennaya matematika i eë prilozheniya, 11, Tbilisi, 2003, 3–161  mathscinet (cited: 5)  zmath; M. I. Zelikin, V. F. Borisov, “Singular optimal regimes in problems of mathematical economics”, J. Math. Sci. (N. Y.), 130:1 (2005), 4409–4570  crossref  mathscinet  scopus (cited: 7)
35. M. I. Zelikin, “Hölderian extremal problems”, Patterns and waves (Saint Petersburg, 2002), AkademPrint, St. Petersburg, 2003, 412–432  mathscinet
36. M. I. Zelikin, “The $\zeta$-function of the cross-ratio on Sato's Grassmannian as an integral invariant of the Kadomtsev-Petviashvili hierarchy”, Dokl. Akad. Nauk, 389:2 (2003), 159–163  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 2)  zmath

   2002
37. M. I. Zelikin, V. F. Borisov, “Sintez optimalnykh upravlenii s nakopleniem pereklyuchenii”, Optimalnoe upravlenie – 4, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 90, VINITI, M., 2002, 5–189  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 2)  zmath; M. I. Zelikin, V. F. Borisov, “Optimal chattering feedback control”, J. Math. Sci. (N. Y.), 114:3 (2003), 1227–1344  crossref  mathscinet  zmath
38. M. I. Zelikin, “Chattering on optimal trajectories of Hölder problems”, Sb. Math., 193:5 (2002), 669–683  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
39. M. I. Zelikin, “The Structure of Optimal Synthesis in the Vicinity of Singular Manifolds for Problems Affine with Respect to Control”, Proc. Steklov Inst. Math., 236 (2002), 164–185  mathnet  mathscinet  zmath

   2001
40. Differ. Equ., 37:9 (2001), 1217–1223  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
41. M. I. Zelikin, “Optimal control in Hölder classes of functions”, Dokl. Akad. Nauk, 378:6 (2001), 733–736  mathnet  mathscinet  zmath
42. M. I. Zelikin, N. B. Melnikov, R. Hildebrand, “The Topological Structure of the Phase Portrait of a Typical Fiber of Optimal Synthesis for Chattering Problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 233 (2001), 116–142  mathnet  mathscinet  zmath
43. M. I. Zelikin, L. F. Zelikina, R. Hildebrand, “Asymptotics of Optimal Synthesis for One Class of Extremal Problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 233 (2001), 87–115  mathnet  mathscinet  zmath
44. M. I. Zelikin, “Synthesis of Optimal Trajectories That Defines the Reeb Foliation”, Proc. Steklov Inst. Math., 233 (2001), 81–86  mathnet  mathscinet  zmath
45. A. A. Bolibrukh, A. A. Irmatov, M. I. Zelikin, O. B. Lupanov, V. M. Maynulov, E. F. Mishchenko, M. M. Postnikov, Yu. P. Solov'ev, E. V. Troitskii, “Aleksandr Sergeevich Mishchenko (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 56:6 (2001), 1187–1191  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   2000
46. V. F. Borisov, M. I. Zelikin, “Approaching the intermediate thrust modes in control problems of space navigation”, Russ. J. Math. Phys., 7:2 (2000), 127–146  mathscinet  zmath  isi  scopus
47. M. I. Zelikin, “To the theory of chattering control”, Spectral and evolution problems (Sevastopol', 1999), Vol. 10, Natl. Taurida Univ. “V. Vernadsky”, Simferopol', 2000, 170–172  mathscinet
48. M. I. Zelikin, Control theory and optimization. I, Homogeneous spaces and the Riccati equation in the calculus of variations, Encyclopaedia of Mathematical Sciences, 86, Springer-Verlag, Berlin, 2000 , xii+284 pp.  mathscinet (cited: 17)  zmath

   1999
49. Differential Equations, 35:11 (1999), 1489–1493 (2000)  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
50. M. I. Zelikin, “The asymptotics of the deviation of a functional from its optimal value when chattering is replaced by a suboptimal regime”, Russian Math. Surveys, 54:3 (1999), 662–664  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
51. M. I. Zelikin, L. F. Zelikina, “Exact Constants in Kolmogorov-Type Inequalities”, Proc. Steklov Inst. Math., 227 (1999), 131–139  mathnet  mathscinet  zmath
52. M. I. Zelikin, “Optimal Synthesis Containing Successively Inserted Chattering Bundles”, Proc. Steklov Inst. Math., 224 (1999), 137–148  mathnet  mathscinet  zmath
53. M. I. Zelikin, V. A. Il'in, N. N. Krasovskiĭ, et al., “Lyudmila Filippovna Zelikina”, Differential Equations, 35:6 (1999), 856–857  mathnet  mathscinet  isi

   1998
54. M. I. Zelikin, “Cartan–Siegel homogeneous domains as integral manifolds of the complex Riccati-type equation”, Proc. Steklov Inst. Math., 220 (1998), 126–137  mathnet  mathscinet  zmath
55. M. I. Zelikin, “A quadratic system of partial differential equations that is associated with the problem of minimizing a multiple integral”, Dokl. Akad. Nauk, 358:1 (1998), 7–9  mathnet  mathscinet  zmath  isi  scopus
56. M. I. Zelikin, Odnorodnye prostranstva i uravnenie Rikkati v variatsionnom ischislenii, Faktorial, M., 1998 , 250 pp.  zmath
57. M. I. Zelikin, L. F. Zelikina, “The structure of optimal synthesis in a neighbourhood of singular manifolds for problems that are affine in control”, Sb. Math., 189:10 (1998), 1467–1484  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
58. N. S. Bakhvalov, M. I. Zelikin, A. S. Kalashnikov, V. L. Kamynin, O. A. Oleinik, E. Yu. Panov, N. S. Petrosyan, V. M. Tikhomirov, A. V. Faminskii, V. N. Chubarikov, “Stanislav Nikolaevich Kruzhkov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 53:5 (1998), 1071–1078  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1997
59. M. I. Zelikin, “One-parameter families of solutions to a class of PDE optimal control problems”, Optimization methods in partial differential equations (South Hadley, MA, 1996), Contemp. Math., 209, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1997, 339–349  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath
60. M. I. Zelikin, “On the connection generated by the problem of minimizing a multiple integral”, Sb. Math., 188:1 (1997), 61–74  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   1996
61. M. I. Zelikin, “The Fuller phenomenon in problems of vibration of two linked oscillators”, Dynamical systems, 1, J. Math. Sci., 78:5 (1996), 626–631  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath  scopus (cited: 3)

   1995
62. M. I. Zelikin, “Totally extremal manifolds for optimal control problems”, Semigroups in algebra, geometry and analysis (Oberwolfach, 1993), de Gruyter Exp. Math., 20, de Gruyter, Berlin, 1995, 339–354  mathscinet (cited: 1)  zmath
63. M. I. Zelikin, “Irregularity of optimal control in regular extremal problems”, Fundam. Prikl. Mat., 1:2 (1995), 399–408  mathnet  mathscinet  zmath

   1994
64. M. I. Zelikin, V. F. Borisov, Theory of chattering control, With applications to astronautics, robotics, economics, and engineering, Systems & Control: Foundations & Applications, Birkhäuser Boston Inc., Boston, MA, 1994 , xvi+242 pp.  mathscinet (cited: 72)  zmath

   1992
65. M. I. Zelikin, “K teorii matrichnogo uravneniya Rikkati. II”, Matem. sb., 183:10 (1992), 87–108  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)  zmath  adsnasa; M. I. Zelikin, “On the theory of the matrix Riccati equation. II”, Russian Acad. Sci. Sb. Math., 77:1 (1994), 213–230  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1991
66. M. I. Zelikin, V. F. Borisov, “Rezhimy uchaschayuschikhsya pereklyuchenii v zadachakh optimalnogo upravleniya”, Nekotorye voprosy teorii kolebanii i teorii optimalnogo upravleniya, Tr. MIAN SSSR, 197, Nauka, M., 1991, 85–166  mathnet (cited: 15)  mathscinet (cited: 10)  zmath; M. I. Zelikin, V. F. Borisov, “Regimes with frequented switches in the problems of optimal control”, Proc. Steklov Inst. Math., 197 (1993), 95–186  mathscinet  zmath
67. M. I. Zelikin, V. F. Borosov, “Optimal synthesis containing chattering arcs and singular arcs of the second order”, Nonlinear synthesis (Sopron, 1989), Progr. Systems Control Theory, 9, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1991, 283–296  mathscinet (cited: 1)
68. M. I. Zelikin, “K teorii matrichnogo uravneniya Rikkati”, Matem. sb., 182:7 (1991), 970–984  mathnet (cited: 4)  mathscinet  zmath  adsnasa; M. I. Zelikin, “On the theory of the matrix Riccati equation”, Math. USSR-Sb., 73:2 (1992), 341–354  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)

   1990
69. M. I. Zelikin, V. F. Borisov, “Synthesis in problems of optimal control containing trajectories with participating switchings and singular trajectories of the second order”, Math. Notes, 47:1 (1990), 41–49  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)

   1989
70. Soviet Math. Dokl., 39:1 (1989), 188–191  mathnet  mathscinet  isi

   1988
71. J. Appl. Math. Mech., 52:6 (1988), 731–737 (1990)  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)
72. M. I. Zelikin, “Group symmetry in degenerate extremal problems”, Russian Math. Surveys, 43:2 (1988), 189–190  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1987
73. M. I. Zelikin, “Sintez optimalnykh traektorii na prostranstvakh predstavlenii grupp Li”, Matem. sb., 132(174):4 (1987), 541–555  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 1)  zmath; M. I. Zelikin, “Synthesis of optimal trajectories on representation spaces of Lie groups”, Math. USSR-Sb., 60:2 (1988), 533–546  crossref  mathscinet  zmath

   1986
74. M. I. Zelikin, “The search for singular extremals”, Stochastic optimization (Kiev, 1984), Lecture Notes in Control and Inform. Sci., 81, Springer, Berlin, 1986, 738–746  crossref  mathscinet
75. A. G. Vitushkin, M. I. Zelikin, N. N. Krasovskii, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, K. A. Sitnikov, “Nicolai Terent'evich Tynyanskii (obituary)”, Russian Math. Surveys, 41:4 (1986), 173–174  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1985
76. M. I. Zelikin, Optimalnoe upravlenie i variatsionnoe ischislenie, Izd-vo MGU, M., 1985 , 96 pp.  mathscinet (cited: 1)  zmath
77. M. I. Zelikin, “Minimization of integrals of differential forms, and degenerate variational problems”, Wiss. Z. Tech. Hochsch. Leuna-Merseburg, 27:5 (1985), 526–534  mathscinet  zmath
78. M. I. Zelikin, “On the singular arcs”, Problems Control Inform. Theory/Problemy Upravlen. Teor. Inform., 14:2 (1985), 75–88, R1–R15  mathscinet (cited: 1)  zmath  scopus (cited: 5)

   1984
79. M. I. Zelikin, “Necessary conditions for optimality of singular trajectories in problems that are linear with respect to control”, Some problems in modern analysis, Moskov. Gos. Univ. Mekh.-Mat. Fak., Moscow, 1984, 35–41  mathscinet  zmath
80. M. I. Zelikin, “Minimization of integrals of differential forms”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 278:5 (1984), 1057–1059  mathnet  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 1)
81. M. I. Zelikin, “On the theory of linear control problems”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 277:4 (1984), 782–785  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 3)

   1982
82. M. I. Zelikin, “Optimality conditions for singular trajectories in a problem of curvilinear integral minimization”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 267:3 (1982), 528–531  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)

   1981
83. D. V. Anosov, V. I. Arnol'd, M. I. Zelikin, A. N. Kolmogorov, O. V. Lokutsievskii, Yu. S. Osipov, Ya. G. Sinai, V. M. Tikhomirov, M. V. Jakobson, “Vladimir Mikhailovich Alekseev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 36:4 (1981), 201–206  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1977
84. M. I. Zelikin, B. Ju. Sternin, “A system of integral equations that arises in the problem of S. L. Sobolev”, Sibirsk. Mat. Ž., 18:1 (1977), 97–102  mathscinet (cited: 3)  zmath

   1972
85. M. I. Zelikin, “A certain differential game with incomplete information”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 202 (1972), 998–1000  mathscinet (cited: 3)  zmath

   1965
86. M. I. Zelikin, N. T. Tynyanskii, “Determined differential games”, Uspekhi Mat. Nauk, 20:4(124) (1965), 151–157  mathnet  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. Singular extremals in the generalised Fuller problem
M. I. Zelikin, D. D. Kiselev, L. V. Lokutsievskiy
International Conference "Mathematical Theory of Optimal Control" dedicated to the 90th birthday of Academician R. V. Gamkrelidze
June 1, 2017 15:45   
2. Analogue of Pontryagin's maximum principle for multiple integrals minimization problems
M. I. Zelikin
International Conference "Mathematical Theory of Optimal Control" dedicated to the 90th birthday of Academician R. V. Gamkrelidze
June 1, 2017 12:35   
3. An analogue of the Pontryagin maximum principle for multiple integral minimizing problems
M. I. Zelikin
International conference "Dynamical Systems: Inverse Problems, Stability and Control Processes" dedicated to the 80th birthday of Yu. S. Osipov
September 22, 2016 11:00   
4. Заседание посвящено памяти Дмитрия Викторовича Аносова
A. M. Stepin, L. M. Lerman, V. Z. Grines, S. Yu. Pilyugin, M. I. Zelikin, V. P. Leksin, A. V. Klimenko, Yu. S. Ilyashenko
Meetings of the Moscow Mathematical Society
April 7, 2015
5. Фрактальная структура оптимального синтеза
M. I. Zelikin, L. V. Lokutsievskii, R. Hildebrand
All-Moscow regular scientific seminar "Control Theory and Optimization"
December 2, 2014 11:30
6. Chaos in optimal synthesis in problems with multidimensional control (part I)
M. I. Zelikin
The International Conference "Geometric Control Theory and Analysis on Metric Structures"
August 4, 2014 15:00
7. Singular orbits in hamiltonian systems with discontinous right term
M. I. Zelikin, L. V. Lokutsievskii
Differential geometry and applications
March 24, 2014 16:45
8. Chaotic dynamics of optimal trajectories in problems with multidimensional control
M. I. Zelikin, L. V. Lokutsievskii, R. Hildebrand
Conference "Optimal Control and Applications" dedicated to the 105th anniversary of Lev Semenovich Pontryagin
September 24, 2013 11:10   
9. Stochastic dynamics of Lie algebras of Poisson brackets in a neighbourhood of the points where the Hamiltonian is not smooth
M. I. Zelikin
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
April 3, 2013 16:45
10. Стохастическая динамика алгебр Ли скобок Пуассона в окрестности точек негладкости гамильтониана
M. I. Zelikin, L. V. Lokutsievskiy, R. Hildebrand
Meetings of the Moscow Mathematical Society
February 12, 2013 18:30
11. Euler's elastics and elastic shells
M. I. Zelikin
Differential geometry and applications
November 26, 2012 16:45
12. Fields of extremals for multiple integrals
M. I. Zelikin
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
March 23, 2011 16:45
13. Теория поля экстремалей для функционалов типа кратных интегралов
M. I. Zelikin
Meetings of the Moscow Mathematical Society
March 23, 2010
14. Фазовый портрет с накоплением переключений в бесконечномерном пространстве
M. I. Zelikin
Seminar of the Department of Differential Equations, Steklov Mathematical Institute of RAS
April 2, 2008 12:00

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2017