Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Gonchar, Andrei Aleksandrovich
(1931–2012)

Total publications: 113 (64)
in MathSciNet: 114 (69)
in zbMATH: 82 (55)
in Web of Science: 60 (19)
in Scopus: 39 (26)
Cited articles: 62
Citations in Math-Net.Ru: 1205
Citations in MathSciNet: 774
Citations in Web of Science: 337
Citations in Scopus: 587
Presentations: 4

Number of views:
This page:9325
Abstract pages:45705
Full texts:16560
References:1915
Gonchar, Andrei Aleksandrovich
Member of the Russian Academy of Sciences
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1964)
Speciality: 01.01.01 (Real analysis, complex analysis, and functional analysis)
Birth date: 21.11.1931
   
Main publications:
 1. A. A. Gonchar, “On Bogolyubov's “Edge-of-the-Wedge” Theorem”, Proc. Steklov Inst. Math., 228 (2000), 18–24  mathnet  mathscinet  zmath
 2. A. A. Gonchar, “Rational approximations of analytic functions”, Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Berkeley, Calif., 1986), v. 1, 2, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1987, 739–748  mathscinet
 3. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, “Equilibrium distributions and degree of rational approximation of analytic functions”, Math. USSR-Sb., 62:2 (1989), 305–348  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
 4. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, “On the convergence of simultaneous Padé approximants for systems of functions of Markov type”, Proc. Steklov Inst. Math., 157 (1983), 31–50  mathnet  mathscinet  zmath

http://www.mathnet.ru/eng/person8518
List of publications on Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:gonchar.andrei-a
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/190284
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=4652

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |   2012
1. D. V. Anosov, V. A. Vassiliev, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, A. V. Kryazhimskiy, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. M. Filippov, I. R. Shafarevich, “Lev Dmitrievich Kudryavtsev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 67:3 (2012), 569–571  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
2. Analiticheskie i geometricheskie voprosy kompleksnogo analiza, Sbornik statei, Trudy MIAN, 279, ed. A. A. Gonchar, A. G. Sergeev, MAIK źNauka/Interperiodika╗, M., 2012 , 287 pp.  mathnet

   2011
3. Russian Math. Surveys, 66:6 (2011), 1015–1048  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 11)  elib (cited: 5)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 9)
4. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, B. I. Golubov, A. A. Gonchar, M. I. D'yachenko, V. V. Kozlov, S. V. Konyagin, Yu. V. Malykhin, S. M. Nikol'skii, M. K. Potapov, V. A. Sadovnichii, S. A. Telyakovskii, “Boris Sergeevich Kashin (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 66:4 (2011), 825–828  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2010
5. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, S. P. Suetin, On the convergence of Chebyshev–Pade approximations to real-valued algebraic functions, 2010 , 10 pp., arXiv: 1009.4813  mathscinet
6. S. V. Bolotin, A. A. Gonchar, S. P. Konovalov, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, Ya. V. Tatarinov, D. V. Treschev, L. D. Faddeev, “Valerii Vasil'evich Kozlov has turned 60 years old”, Russian Math. Surveys, 65:2 (2010), 389–395  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
7. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, L. D. Faddeev, D. V. Anosov, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, S. P. Novikov, S. M. Aseev, A. B. Zhizhchenko, D. V. Treschev, A. A. Agrachev, E. A. Volkov, N. L. Grigorenko, A. A. Davydov, M. I. Zelikin, A. Yu. Kolesov, A. A. Mal'tsev, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, A. G. Sergeev, K. O. Besov, S. P. Konovalov, “In memory of Evgenii Frolovich Mishchenko”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib

   2009
8. S. M. Aldoshin, D. V. Anosov, G. G. Chernyi, V. N. Chubarikov, S. V. Emel'yanov, L. D. Faddeev, A. T. Fomenko, A. A. Gonchar, A. I. Grigor'ev, V. A. Il'in, M. P. Kirpichnikov, S. K. Korovin, M. V. Koval'chuk, V. V. Kozlov, A. B. Kurzhanskii, G. I. Marchuk, V. P. Maslov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, Yu. M. Okunev, Yu. S. Osipov, B. E. Paton, V. P. Skulachev, V. A. Tkachuk, E. P. Velikhov, Yu. I. Zhuravlev,, “Viktor Antonovich Sadovnichii. A tribute in honor of his seventieth birthday”, Differ. Equ., 45:4 (2009), 465–476  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib

   2008
9. B. I. Golubov, A. A. Gonchar, B. S. Kashin, S. M. Nikol'skii, A. M. Olevskii, M. K. Potapov, “On the 80th birthday of Petr Lavrent'evich Ul'yanov”, Russian Math. Surveys, 63:5 (2008), 989–994  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
10. S. I. Adian, O. V. Besov, A. A. Gonchar, M. I. Dyachenko, B. S. Kashin, S. M. Nikol'skii, M. K. Potapov, “Petr Lavrent'evich Ul'yanov”, Journal of Mathematical Sciences, 155:1 (2008), 1–4  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus

   2007
11. S. I. Adian, O. V. Besov, A. A. Gonchar, M. I. Dyachenko, B. S. Kashin, S. M. Nikol'skii, M. K. Potapov, “Petr Lavrent'evich Ul'yanov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 62:4 (2007), 767–773  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2006
12. A. A. Gonchar, “Singular points of meromorphic functions defined by their expansion in a $C$-fraction”, Sb. Math., 197:10 (2006), 1405–1416  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 2)
13. A. A. Gonchar, S. V. Emelĺyanov, V. A. Ilĺin, V. V. Kozlov, S. K. Korovin, N. N. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, V. A. Sadovnichii, L. D. Faddeev, A. V. Kryazhimskii, I. V. Gaishun, N. A. Izobov, N. L. Grigorenko, V. I. Maksimov, M. S. Nikolĺskii, “Yuriĭ Sergeevich Osipov (on the occasion of his seventieth birthday)”, Differ. Equ., 42:7 (2006), 925–931  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
14. Kompleksnyi analiz i prilozheniya, Sbornik statei, Trudy MIAN, 253, ed. A. A. Gonchar, E. F. Mischenko, Nauka, MAIK źNauka/Interperiodika╗, M., 2006 , 303 pp.  mathnet  zmath
15. V. I. Arnol'd, L. R. Volevich, A. A. Gonchar, S. S. Demidov, M. I. Zelikin, Yu. S. Ilyashenko, G. G. Magaril-Il'yaev, A. V. Mikhalev, S. P. Novikov, I. V. Yaschenko, “Vladimir Mikhailovich Tikhomirov (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 61:1 (2006), 189–192  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2011
16. A. A. Gonchar, S. P. Suetin, “On Padé approximants of meromorphic functions of Markov type”, Proc. Steklov Inst. Math., 272, suppl. 2 (2011), 58–95  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 3)

   2004
17. N. S. Bakhvalov, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, et al., “Viktor Antonovich Sadovnichiĭ (on the occasion of his 65th birthday)”, Differ. Equ., 40:4 (2004), 467–476  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
18. A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, M. V. Samokhin, V. M. Tikhomirov, P. L. Ul'yanov, V. P. Havin, V. Ya. Èiderman, “Semën Yakovlevich Khavinson (obituary)”, Russian Math. Surveys, 59:4 (2004), 777–785  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
19. K. A. Valiev, E. P. Velikhov, I. V. Gaishun, V. A. Gelovani, A. A. Gonchar, Yu. V. Gulyaev, V. A. Il'in, N. A. Izobov, S. K. Korovin, N. N. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, V. A. Sadovnichy, T. K. Shemjakina, Yu. S. Popkov, V. L. Arlazarov, “Stanislav Vasil'evich Emel'yanov (A Tribute in Honor of His 75th Birthday)”, Differ. Equ., 40:5 (2004), 621–624  mathnet  crossref  mathscinet

   2011
20. A. A. Gonchar, “Rational approximations of analytic functions”, Proc. Steklov Inst. Math., 272, suppl. 2 (2011), 44–57  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 21)  scopus (cited: 15)

   2003
21. D. V. Anosov, V. I. Arnol'd, V. M. Buchstaber, V. A. Golubeva, A. A. Gonchar, A. B. Zhizhchenko, Yu. S. Ilyashenko, V. V. Kozlov, S. P. Konovalov, L. D. Kudryavtsev, V. P. Leksin, O. B. Lupanov, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, M. M. Postnikov, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, L. D. Faddeev, A. V. Chernavskii, “Andrei Andreevich Bolibrukh (obituary)”, Russian Math. Surveys, 58:6 (2003), 1185–1189  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
22. A. A. Bolibrukh, A. A. Gonchar, I. V. Volovich, V. G. Kadyshevskii, A. A. Logunov, G. I. Marchuk, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, L. D. Faddeev, D. V. Shirkov, “Vasilii Sergeevich Vladimirov (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 58:1 (2003), 199–209  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   2002
23. V. K. Beloshapka, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, E. P. Dolzhenko, N. G. Kruzhilin, V. V. Napalkov, P. V. Paramonov, A. G. Sergeev, P. L. Ul'yanov, E. M. Chirka, “Anatolii Georgievich Vitushkin (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 57:1 (2002), 183–190  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   2001
24. Analiticheskie i geometricheskie voprosy kompleksnogo analiza, Sbornik statei. K 70-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Anatoliya Georgievicha Vitushkina, Trudy MIAN, 235, ed. A. A. Gonchar, E. F. Mischenko, Nauka, MAIK źNauka/Interperiodika╗, M., 2001 , 289 pp.  mathnet  mathscinet  zmath
25. D. V. Anosov, A. A. Bolibrukh, A. M. Vershik, A. A. Gonchar, R. I. Grigorchuk, V. V. Kozlov, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, Ya. G. Sinai, V. M. Tikhomirov, P. L. Ul'yanov, A. T. Fomenko, “Anatolii Mikhailovich Stepin (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 56:1 (2001), 201–205  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)

   2000
26. A. A. Gonchar, “On Bogolyubov's “Edge-of-the-Wedge” Theorem”, Proc. Steklov Inst. Math., 228 (2000), 18–24  mathnet  mathscinet  zmath
27. A. A. Gonchar, A. B. Zhizhchenko, L. D. Kudryavtsev, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, Yu. S. Osipov, L. D. Faddeev, “Faramaz Gazanfar ogly Maksudov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 55:6 (2000), 1131–1134  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1999
28. N. A. Bobylev, A. A. Gonchar, Yu. I. Zhuravlev, et al., “Stanislav Vasil'evich Emel'yanov (on the occasion of his seventieth birthday)”, Differential Equations, 35:5 (1999), 577–591  mathnet  mathscinet  isi
29. A. A. Aleksandrov, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, et al., “Viktor Antonovich Sadovnichiĭ (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Differential Equations, 35:4 (1999), 433–446  mathnet  mathscinet  isi

   1998
30. V. V. Andrievskii, A. A. Gonchar, V. Ya. Gutlyanskii, V. K. Dzyadyk, A. A. Dovgoshey, N. P. Korneichuk, O. I. Kuznetsova, V. V. Maimeskul, F. G. Maksudov, S. M. Nikol'skii, I. V. Skrypnik, R. M. Trigub, “Vladimir Ivanovich Belyi (obituary)”, Russian Math. Surveys, 53:6 (1998), 1333–1334  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi

   1997
31. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, V. N. Sorokin, “Hermite–Pade approximants for systems of Markov-type functions”, Sb. Math., 188:5 (1997), 671–696  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 72)  scopus (cited: 57)
32. D. V. Anosov, A. A. Bolibrukh, V. A. Vassiliev, A. M. Vershik, A. A. Gonchar, M. L. Gromov, S. M. Gusein-Zade, V. M. Zakalyukin, Yu. S. Ilyashenko, V. V. Kozlov, M. L. Kontsevich, Yu. I. Manin, A. I. Neishtadt, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, M. B. Sevryuk, Ya. G. Sinai, A. N. Tyurin, L. D. Faddeev, B. A. Khesin, A. G. Khovanskii, “Vladimir Igorevich Arnol'd (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 52:5 (1997), 1117–1139  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
33. A. G. Vitushkin, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, V. V. Napalkov, S. M. Nikol'skii, A. M. Sedletskii, P. L. Ul'yanov, Yu. N. Frolov, “Aleksei Fedorovich Leont'ev (1917–1987) (on the 80th anniversary of his birth)”, Russian Math. Surveys, 52:3 (1997), 635–637  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
34. A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, M. V. Samokhin, P. L. Ul'yanov, “Semen Yakovlevich Khavinson (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 52:3 (1997), 631–633  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1996
35. O. V. Besov, V. M. Buchstaber, A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, S. V. Konyagin, L. D. Kudryavtsev, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, A. Yu. Popov, V. A. Sadovnichii, A. F. Sidorov, Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, P. L. Ul'yanov, N. I. Chernykh, “Sergei Borisovich Stechkin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 51:6 (1996), 1007–1014  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
36. A. A. Gonchar, O. B. Lupanov, V. A. Sadovnichii, P. L. Ul'yanov, “Yurii Aleksandrovich Kaz'min (obituary)”, Russian Math. Surveys, 51:1 (1996), 135–136  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
37. A. F. Andreev, F. V. Bunkin, V. L. Ginzburg, A. A. Gonchar, V. E. Zakharov, V. V. Zheleznyakov, L. V. Keldysh, A. G. Litvak, G. A. Mesyats, M. A. Miller, V. I. Talanov, Ya. I. Khanin, “Andrei Viktorovich Gaponov-Grekhov (on his seventieth birthday)”, Phys. Usp., 39:6 (1996), 647–649  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi

   1995
38. Yu. S. Osipov, A. A. Gonchar, S. P. Novikov, V. I. Arnol'd, G. I. Marchuk, P. P. Kulish, V. S. Vladimirov, E. F. Mishchenko, “Lyudvig Dmitrievich Faddeev (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 50:3 (1995), 643–659  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
39. A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, S. M. Nikol'skii, E. A. Sevast'yanov, S. B. Stechkin, P. L. Ul'yanov, “Evgenii Prokof'evich Dolzhenko (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 50:1 (1995), 227–229  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1994
40. V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, G. M. Kobel'kov, V. I. Lebedev, G. I. Marchuk, S. M. Nikol'skii, P. L. Ul'yanov, “Nikolai Sergeevich Bakhvalov (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 49:5 (1994), 189–198  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus

   1993
41. A. A. Gonchar, G. I. Marchuk, S. P. Novikov, “Vasilii Sergeevich Vladimirov (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 48:1 (1993), 201–212  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus

   1992
42. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, S. P. Suetin, “On the rate of convergence of Padé approximants of orthogonal expansions”, Progress in approximation theory (Tampa, FL, 1990), Springer Ser. Comput. Math., 19, Springer, New York, 1992, 169–190  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 23)
43. A. A. Borovkov, A. A. Gonchar, I. A. Ibragimov, A. M. Il'in, Yu. V. Prokhorov, A. V. Skorokhod, “Rafail Zalmanovich Khas'minskii (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 47:4 (1992), 243–246  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus
44. V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, A. B. Zhizhchenko, V. P. Maslov, Yu. A. Mitropol'skii, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Ya. G. Sinai, L. D. Faddeev, “Nikolai Nikolaevich Bogolyubov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 47:3 (1992), 1–3  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus
45. A. A. Gonchar, N. N. Novikova, G. M. Henkin, “Multipoint Padé approximants in the inverse Sturm–Liouville problem”, Math. USSR-Sb., 73:2 (1992), 479–489  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 7)  scopus (cited: 6)

   1993
46. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, S. P. Suetin, “On the convergence of Padé approximation of orthogonal expansions”, Proc. Steklov Inst. Math., 200 (1993), 149–159  mathnet  mathscinet  zmath

   1991
47. V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, L. D. Kudryavtsev, S. M. Nikol'skii, S. A. Telyakovskii, P. L. Ul'yanov, “Sergei Borisovich Stechkin (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 46:3 (1991), 255–258  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi  scopus
48. A. A. Gonchar, O. B. Lupanov, V. A. Sadovnichii, P. L. Ul'yanov, “Yurii Aleksandrovich Kaz'min (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 46:2 (1991), 265–267  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1989
49. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, Lopez Guillermo, “Some old and new results in rational approximation theory”, Rational approximation and orthogonal polynomials (Zaragoza, 1988), Univ. Zaragoza, Zaragoza, 1989, 1–30  mathscinet
50. R. A. Avetisyan, N. U. Arakelyan, A. A. Gonchar, “Asymptotic properties of meromorphic functions”, Soviet J. Contemporary Math. Anal., 24:3 (1989), 1–19  mathscinet  zmath
51. I. A. Vinogradova, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, E. P. Dolzhenko, V. Ya. Kozlov, S. M. Nikol'skii, P. L. Ul'yanov, “Dmitrii Evgen'evich Men'shov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 44:5 (1989), 185–188  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  scopus
52. V. I. Vorotnikov, L. N. Zaikov, E. K. Ligachev, A. N. Yakovlev, G. I. Marchuk, V. A. Grigor'ev, G. A. Yagodin, V. A. Kotel'nikov, P. N. Fedoseev, E. P. Velikhov, K. V. Frolov, A. A. Logunov, A. L. Yanshin, I. M. Makarov, N. G. Basov, N. N. Bogolyubov, V. S. Vladimirov, I. M. Gel'fand, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, M. M. Lavrent'ev, V. A. Mel'nikov, Yu. A. Mitropol'skii, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, V. P. Platonov, A. V. Pogorelov, Yu. V. Prokhorov, L. I. Sedov, S. L. Sobolev, A. N. Tikhonov, L. D. Faddeev, R. V. Gamkrelidze, “Academician Lev Semenovich Pontryagin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 44:1 (1989), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1988
53. A. A. Gončar, E. A. Rakhmanov, “On the rate of rational approximation of analytic functions”, Approximation and optimization (Havana, 1987), Lecture Notes in Math., 1354, Springer, Berlin, 1988, 25–42  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)
54. N. S. Bakhvalov, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, L. D. Kudryavtsev, V. I. Lebedev, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, O. A. Oleinik, Yu. G. Reshetnyak, “Sergei L'vovich Sobolev (on his eightieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 43:5 (1988), 1–18  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
55. A. A. Gonchar, M. M. Dzhrbashyan, A. F. Leont'ev, G. Ts. Tumarkin, P. L. Ul'yanov, B. V. Shabat, “Semen Yakovlevich Khavinson (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 43:2 (1988), 209–211  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi  scopus

   1987
56. A. A. Gonchar, S. P. Suetin, “Uniform convergence of Padé approximants”, Investigations in the theory of the approximation of functions, Akad. Nauk SSSR Bashkir. Filial Otdel Fiz. Mat., Ufa, 1987, 70–84  mathscinet
57. A. A. Gonchar, “Rational approximations of analytic functions”, Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Berkeley, Calif., 1986), v. 1, 2, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1987, 739–748  mathscinet

   1989
58. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, “Equilibrium distributions and degree of rational approximation of analytic functions”, Math. USSR-Sb., 62:2 (1989), 305–348  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 19)  scopus (cited: 88)

   1988
59. A. A. Gonchar, L. D. Grigoryan, “On an estimate of the components of bounded analytic functions”, Math. USSR-Sb., 60:2 (1988), 291–295  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)

   1987
60. A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, E. P. Dolzhenko, V. V. Napalkov, A. M. Sedletskii, S. B. Stechkin, Yu. N. Frolov, “Aleksei Fedorovich Leont'ev”, Math. Notes, 42:4 (1987), 765–772  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus
61. A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, B. S. Kashin, A. I. Kostrikin, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, P. L. Ul'yanov, L. D. Faddeev, “Evgenii Mikhailovich Nikishin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 42:5 (1987), 153–160  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
62. A. G. Vitushkin, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, V. V. Napalkov, S. M. Nikol'skii, A. M. Sedletskii, P. L. Ul'yanov, Yu. N. Frolov, “Aleksei Fedorovich Leont'ev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 42:5 (1987), 145–152  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
63. A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, V. A. Zorich, P. L. Ul'yanov, “Boris Vladimirovich Shabat (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 42:4 (1987), 191–192  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1986
64. A. A. Gonchar, “Some recent convergence results on diagonal Padé approximants”, Approximation theory. V, Proceedings of the fifth international symposium (Texas A & M University, College Station, Tex., 1986), Academic Press, Boston, MA, 1986, 55–70  mathscinet

   1985
65. A. A. Gonchar, “On analytic continuation from the “edge of the wedge””, Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A I Math., 10 (1985), 221–225  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 15)
66. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, “On the equilibrium problem for vector potentials”, Russian Math. Surveys, 40:4 (1985), 183–184  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 55)  scopus (cited: 37)

   1984
67. A. A. Gonchar, “O skhodimosti diagonalnykh approksimatsii Pade v sfericheskoi metrike”, Matematicheskie struktury — vychislitelnaya matematika — matematicheskoe modelirovanie, v. 2, Izd-vo Bolgar. Akad. nauk, Sofiya, 1984, 29–35  mathscinet  zmath

   1986
68. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, “Equilibrium measure and the distribution of zeros of extremal polynomials”, Math. USSR-Sb., 53:1 (1986), 119–130  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 73)
69. A. A. Gonchar, “The rate of rational approximation of analytic functions”, Proc. Steklov Inst. Math., 166 (1986), 53–61  mathnet  mathscinet  zmath

   1983
70. W. H. J. Fuchs, A. A. Gončar, “Approximation of entire functions on unbounded continua”, Second Edmonton conference on approximation theory (Edmonton, Alta., 1982), CMS Conf. Proc., 3, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1983, 171–184  mathscinet

   1984
71. V. I. Buslaev, A. A. Gonchar, S. P. Suetin, “On convergence of subsequences of the $m$th row of a Padé table”, Math. USSR-Sb., 48:2 (1984), 535–540  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 17)

   1983
72. N. N. Bogolyubov, G. I. Marchuk, N. P. Erugin, E. F. Mischenko, V. P. Mikhailov, A. A. Gonchar, V. M. Millionschikov, “Vasilii Sergeevich Vladimirov (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya)”, Differents. uravneniya, 19:2 (1983), 187–195  mathnet  mathscinet  zmath
73. A. A. Gonchar, “On uniform convergence of diagonal Padé approximants”, Math. USSR-Sb., 46:4 (1983), 539–559  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 19)

   1982
74. A. A. Gonchar, “Poles of rows of the Padé table and meromorphic continuation of functions”, Math. USSR-Sb., 43:4 (1982), 527–546  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 24)

   1983
75. A. A. Gonchar, E. A. Rakhmanov, “On the convergence of simultaneous Padé approximants for systems of functions of Markov type”, Proc. Steklov Inst. Math., 157 (1983), 31–50  mathnet  mathscinet  zmath

   1981
76. A. A. Gonchar, K. N. Lungu, “Poles of diagonal Padé approximants and the analytic continuation of functions”, Math. USSR-Sb., 39:2 (1981), 255–266  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 5)

   1979
77. N. U. Arakelian, A. G. Vitushkin, V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, “Mkhitar Mkrtichevich Dzhrbashyan (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 34:2 (1979), 269–275  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus

   1978
78. A. A. Gonchar, G. López Lagomasino, “On Markov's theorem for multipoint Padé approximants”, Math. USSR-Sb., 34:4 (1978), 449–459  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 51)  scopus (cited: 42)
79. A. A. Gonchar, “On the speed of rational approximation of some analytic functions”, Math. USSR-Sb., 34:2 (1978), 131–145  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 26)  scopus (cited: 24)

   1984
80. A. A. Gonchar, “5.6. Rational approximation of analytic functions”, J. Soviet Math., 26:5 (1984), 2218–2220  mathnet  crossref  elib (cited: 4)  scopus (cited: 5)

   1976
81. A. A. Gonchar, L. D. Grigoryan, “On estimates of the norm of the holomorphic component of a meromorphic function”, Math. USSR-Sb., 28:4 (1976), 571–575  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 12)  scopus (cited: 11)

   1975
82. A. A. Gonchar, “On the convergence of generalized Padé approximants of meromorphic functions”, Math. USSR-Sb., 27:4 (1975), 503–514  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 46)
83. A. A. Gonchar, “On convergence of Padé approximants for some classes of meromorphic functions”, Math. USSR-Sb., 26:4 (1975), 555–575  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 45)

   1974
84. A. A. Gonchar, “The rate of rational approximation and the property of single-valuedness of an analytic function in the neighborhood of an isolated singular point”, Math. USSR-Sb., 23:2 (1974), 254–270  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 7)
85. A. A. Gonchar, “On a theorem of Saff”, Math. USSR-Sb., 23:1 (1974), 149–154  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 11)
86. A. A. Gonchar, “A local condition for the single-valuedness of analytic functions of several variables”, Math. USSR-Sb., 22:2 (1974), 305–322  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 14)

   1973
87. A. A. Gonchar, “On the convergence of Padé approximants”, Math. USSR-Sb., 21:1 (1973), 155–166  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 6)

   1972
88. A. A. Gonchar, “Rational approximation of the function $x^{\alpha}$”, Konstruktivnaya teoriya funktsii, Trudy mezhdunarodnoi konferentsii (Zolotye peski, Varna, 1970), Izd-vo Bolgar. Akad. nauk, Sofiya, 1972, 51–53  mathscinet
89. A. A. Gonchar, “Piecewise polynomial approximation”, Math. Notes, 11:2 (1972), 83–86  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  scopus
90. A. A. Gonchar, “A local condition of single-valuedness of analytic functions”, Math. USSR-Sb., 18:1 (1972), 151–167  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 18)

   1971
91. A. A. Gonchar, “Kvazianaliticheskie klassy funktsii, svyazannye s nailuchshimi priblizheniyami ratsionalnymi funktsiyami”, Izvestiya AN ArmSSR. Matematika, 6:2-3 (1971), 148–159  mathscinet  zmath

   1969
92. A. A. Gonchar, “Zolotarev problems connected with rational functions”, Math. USSR-Sb., 7:4 (1969), 623–635  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1968
93. A. A. Gonchar, “Skorost priblizheniya ratsionalnymi drobyami i svoistva funktsii”, Trudy mezhdun. kongressa matematikov (Moskva, 1966), Mir, M., 1968, 329–356  mathscinet
94. A. A. Gonchar, “On a generalized analytic continuation”, Math. USSR-Sb., 5:1 (1968), 129–140  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
95. S. A. Gal'pern, A. A. Gonchar, M. A. Kreines, “Boris Afanas'evich Vostretsov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 23:3 (1968), 193  mathnet  crossref  zmath  adsnasa

   1967
96. A. A. Gonchar, “On the rapidity of rational approximation of continuous functions with characteristic singularities”, Math. USSR-Sb., 2:4 (1967), 561–568  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
97. A. A. Gonchar, “Estimates of the growth of rational functions and some of their applications”, Math. USSR-Sb., 1:3 (1967), 445–456  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1966
98. A. A. Gonchar, S. N. Mergelyan, “O ravnomernom priblizhenii analiticheskimi i garmonicheskimi funktsiyami”, Sovremennye problemy teorii analiticheskikh funktsii, Mezhdunarodnaya konferentsiya (Erevan, 1965), eds. M. A. Lavrentev, Nauka, M., 1966, 94–101  mathscinet
99. A. A. Gonchar, “O kvazianaliticheskom prodolzhenii analiticheskikh funktsii cherez zhordanovu dugu”, Dokl. AN SSSR, 166:5 (1966), 1028–1031  mathnet (cited: 3)  mathscinet  mathscinet  zmath

   1965
100. A. A. Gonchar, “O svoistve «neustoichivosti» garmonicheskoi emkosti”, Dokl. AN SSSR, 165:3 (1965), 479–481  mathnet (cited: 1)  mathscinet  mathscinet  zmath

   1964
101. A. A. Gonchar, “O primerakh needinstvennosti analiticheskikh funktsii”, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 1. Matem. Mekh., 1964, no. 1, 37–43  mathscinet  zmath
102. A. A. Gonchar, “O priblizhenii nepreryvnykh funktsii garmonicheskimi”, Dokl. AN SSSR, 154:3 (1964), 503–506  mathnet (cited: 3)  mathscinet  mathscinet  zmath

   1963
103. A. A. Gonchar, “On the uniform approximation of continuous functions by harmonic functions”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 27:6 (1963), 1239–1250  mathnet  mathscinet  zmath
104. A. A. Gonchar, “The minimal boundary of the algebra $A(E)$”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 27:4 (1963), 949–955  mathnet  mathscinet  zmath

   1962
105. A. A. Gonchar, “O ryadakh ratsionalnykh funktsii”, Dokl. AN SSSR, 143:6 (1962), 1246–1249  mathnet (cited: 1)  mathscinet  mathscinet  zmath

   1961
106. A. A. Gonchar, “On overconvergence of sequences of rational functions”, Dokl. AN SSSR, 141:5 (1961), 1019–1022  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
107. A. A. Gonchar, “On quasi-analytic continuation of analytic functions”, Dokl. AN SSSR, 141:6 (1961), 1287–1289  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
108. A. A. Gonchar, “Converse theorems concerning best approximations by rational functions”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 25:3 (1961), 347–356  mathnet  mathscinet  zmath

   1960
109. A. A. Gonchar, “An inverse theorem in the theory of best approximation”, Dokl. AN ArmSSR, 30 (1960), 193–196  mathscinet  zmath
110. A. A. Gonchar, “Best approximations of measurable functions by rational functions and polynomials”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1960, no. 6, 74–81  mathnet  mathscinet  zmath

   1959
111. A. A. Gonchar, “Obratnye teoremy o nailuchshikh priblizheniyakh na zamknutykh mnozhestvakh”, Dokl. AN SSSR, 128:1 (1959), 25–28  mathscinet  zmath

   1956
112. A. A. Gonchar, “O novom kvazianaliticheskom klasse funktsii”, Dokl. AN SSSR, 111:5 (1956), 930–932  mathscinet  zmath

   1955
113. A. A. Gonchar, “O nailuchshikh priblizheniyakh ratsionalnymi funktsiyami”, Dokl. AN SSSR, 100:2 (1955), 205–208  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. On the behavior of the support of the equilibrium measure, depending on a parameter
A. A. Gonchar, V. S. Buyarov
Seminar on Complex Analysis (Gonchar Seminar)
March 26, 2012 18:00
2. On the convergence of Padé–Chebyshev approximations to real-valued algebraic functions (continuation)
A. A. Gonchar, S. P. Suetin
Seminar on Complex Analysis (Gonchar Seminar)
March 22, 2010 18:00
3. On the convergence of Padé–Chebyshev approximations to real-valued algebraic functions
A. A. Gonchar, S. P. Suetin
Seminar on Complex Analysis (Gonchar Seminar)
March 15, 2010 18:00
4. 1. Sergei N. Mergelian in Moscow. 2. Inverse problems in the theory of Padé approximants
A. A. Gonchar
Second Russian-Armenian Workshop on Mathematical Physics, Complex Analysis and Related Topics
October 7, 2008 10:00   

Books in Math-Net.Ru
 1. Analytic and geometric issues of complex analysis, Collected papers, Trudy MIAN, 279, ed. A. A. Gonchar, A. G. Sergeev, 2012, 287 ˝.
  http://mi.mathnet.ru/book1465
 2. Complex analysis and applications, Collected papers, Trudy MIAN, 253, ed. A. A. Gonchar, E. F. Mishchenko, 2006, 303 ˝.
  http://mi.mathnet.ru/book266
 3. A. A. Gonchar, S. P. Suetin, On Padé Approximants of Meromorphic Functions of Markov Type, Sovrem. Probl. Mat., 5, 2004, 68 ˝.
  http://mi.mathnet.ru/book472
 4. Analytic and geometric issues of complex analysis, Collected papers. Dedicated to the 70th anniversary of academician Anatolii Georgievich Vitushkin, Trudy MIAN, 235, ed. A. A. Gonchar, E. F. Mishchenko, 2001, 289 ˝.
  http://mi.mathnet.ru/book248

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021