RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Zelenova, Sophia Anatolievna

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 5
Scientific articles: 5

Number of views:
This page:245
Abstract pages:779
Full texts:321
References:131
Birth date: 07.12.1977
E-mail:

Biography

   
Main publications:
  • Zelenova S. A. Kommutativnye podalgebry koltsa kvantovykh mnogochlenov i tela kvantovykh loranovskikh ryadov // Matem. sb., 2001, 192(3), 55–64.
  • Demakov A. V., Zelenova S. A., Zelenov S. V. Testirovanie parserov tekstov na formalnykh yazykakh //Programmnye sistemy i instrumenty, T. 2. M.: Izd. MGU, 2001, 150–156.

http://www.mathnet.ru/eng/person8751
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/679492

Publications in Math-Net.Ru
2017
1. S. A. Zelenova, S. V. Zelenov, “Non-conflict scheduling criterion for strict periodic tasks”, Proceedings of ISP RAS, 29:6 (2017),  183–202  mathnet  elib
2. S. V. Zelenov, S. A. Zelenova, “Modeling and risk analysis of hardware-software systems”, Proceedings of ISP RAS, 29:5 (2017),  257–282  mathnet  elib
2004
3. S. A. Zelenova, “Commutative Subalgebras of Quantum Algebras”, Mat. Zametki, 75:2 (2004),  208–221  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Math. Notes, 75:2 (2004), 190–201  isi
2003
4. S. A. Zelenova, “Certain commutative subalgebras of a quantum polynomial algebra are finitely generated”, Uspekhi Mat. Nauk, 58:3(351) (2003),  183–184  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Russian Math. Surveys, 58:3 (2003), 622–623  isi  scopus
2001
5. S. A. Zelenova, “Commutative subalgebras of the ring of quantum polynomials and of the skew field of quantum Laurent series”, Mat. Sb., 192:3 (2001),  55–64  mathnet  mathscinet  zmath; Sb. Math., 192:3 (2001), 375–384  isi  scopus

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019