RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Nemirovski, Stefan Yurievich

Total publications: 32 (26)
in MathSciNet: 29 (25)
in zbMATH: 26 (23)
in Web of Science: 25 (21)
in Scopus: 24 (24)
Cited articles: 23
Citations in Math-Net.Ru: 94
Citations in MathSciNet: 148
Citations in Web of Science: 146
Citations in Scopus: 116
Presentations: 31

Number of views:
This page:12949
Abstract pages:8515
Full texts:2696
References:725
Nemirovski, Stefan Yurievich
Corresponding member of RAS
Doctor of physico-mathematical sciences (2007)
Speciality: 01.01.01 (Real analysis, complex analysis, and functional analysis)
Birth date: 29.07.1973
Phone: +7 (495) 984 81 41 * 37 41
E-mail:
Keywords: complex manifold, holomorphic mapping, geometric topology, Lagrangian embedding, totally real embedding, Luttinger surgery.
UDC: 517.55, 513.8, 515.1
MSC: 32T15, 32A36, 32Q20, 32Q30

Subject:

Complex analysis in several variables, geometric and topological methods of analytic continuation, symplectic and contact topology.

   
Main publications:
  1. S. Nemirovski, “Complex analysis and differential topology on complex surfaces”, Russ. Math. Surv., 54:4 (1999), 729–752  mathnet  mathscinet  zmath
  2. S. Nemirovski, R. Shafikov, “Uniformization of strictly pseudoconvex domains. I, II”, Izv. Math., 69:6 (2005), 1189–1202  mathnet  mathscinet  zmath; 1203–1210  mathnet  mathscinet  zmath
  3. S. Nemirovski, “Lagrangian Klein bottles in $\mathbb R^{2n}$”, Geom. Funct. Anal., 19:3 (2009), 902–909  mathscinet  zmath
  4. V. Chernov, S. Nemirovski, “Legendrian links, causality, and the Low conjecture”, Geom. Funct. Anal., 19:5 (2010), 1320–1333  mathscinet  zmath
  5. S. Nemirovski, K. Siegel, “Rationally convex domains and singular Lagrangian surfaces in ${\mathbb C}^2$”, Invent. Math., 203:1 (2016), 333–358  mathscinet

http://www.mathnet.ru/eng/person8909
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:nemirovskij.stefan-yu
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/615116
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=15806

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |   2020
1. Analiz i matematicheskaya fizika, Sbornik statei. K 70-letiyu so dnya rozhdeniya professora Armena Glebovicha Sergeeva, Tr. MIAN, 311, ed. S. Yu. Nemirovskii, A. V. Komlov, MIAN, M., 2020  mathnet

   2019
2. Vladimir Chernov, Stefan Nemirovski, “Interval topology in contact geometry”, Commun. Contemp. Math., 2019, 1950042 (Published online)  mathnet  crossref  scopus

   2018
3. V. Chernov, S. Nemirovski, “Redshift and contact forms”, J. Geom. Phys., 123 (2018), 379–384 , arXiv: 1709.01741  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 3)
4. Stefan Nemirovski, Rasul Gazimovich Shafikov, “Uniformization and Steinness”, Canad. Math. Bull., 61 (2018), 637–639 , arXiv: 1705.05113  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus
5. A. I. Aptekarev, V. M. Buchstaber, V. A. Vassiliev, M. L. Gromov, Yu. S. Ilyashenko, B. S. Kashin, V. M. Keselman, V. V. Kozlov, M. L. Kontsevich, I. M. Krichever, N. G. Kruzhilin, S. K. Lando, Yu. I. Manin, G. A. Margulis, S. Yu. Nemirovski, S. P. Novikov, Yu. G. Reshetnyak, Ya. G. Sinai, S. P. Suetin, D. V. Treschev, D. B. Fuchs, A. G. Khovanskii, E. M. Chirka, A. S. Schwarz, A. N. Shiryaev, “Vladimir Antonovich Zorich (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 73:5 (2018), 935–939  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
6. A. I. Aptekarev, V. K. Beloshapka, V. I. Buslaev, V. V. Goryainov, V. N. Dubinin, V. A. Zorich, N. G. Kruzhilin, S. Yu. Nemirovski, S. Yu. Orevkov, P. V. Paramonov, S. I. Pinchuk, A. S. Sadullaev, A. G. Sergeev, S. P. Suetin, A. B. Sukhov, K. Yu. Fedorovskiy, A. K. Tsikh, “Evgenii Mikhailovich Chirka (on his 75th birthday)”, Russian Math. Surveys, 73:6 (2018), 1137–1144  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2016
7. Stefan Nemirovski, Kyler Siegel, “Rationally convex domains and singular Lagrangian surfaces in $\mathbb C^2$”, Invent. Math., 203:1 (2016), 333–358 , 26 pp., arXiv: 1410.4652  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib  scopus (cited: 4)  scopus (cited: 4)
8. Vladimir Chernov, Stefan Nemirovski, “Universal orderability of Legendrian isotopy classes”, J. Symplectic Geom., 14:1 (2016), 149–170 , arXiv: 1307.5694  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib  scopus (cited: 5)

   2014
9. A. I. Bufetov, A. A. Glutsyuk, S. M. Gusein-Zade, A. S. Gorodetski, V. Yu. Kaloshin, A. G. Khovanskii, V. A. Kleptsyn, S. Yu. Nemirovskii, A. B. Sossinsky, M. A. Tsfasman, V. A. Vassiliev, S. Yu. Yakovenko, “Yulij Sergeevich Ilyashenko”, Mosc. Math. J., 14:2 (2014), 173–179  mathnet  crossref  mathscinet  isi

   2013
10. V. Chernov, S. Nemirovski, “Cosmic censorship of smooth structures”, Comm. Math. Phys., 320:2 (2013), 469–473  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 9)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 7)
11. S. Nemirovski, “Levi problem and semistable quotients”, Complex Var. Elliptic Equ., 58:11 (2013), 1517–1525 , “Corrigendum”, ibid., 1633  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
12. F. A. Bogomolov, F. Kataneze, Yu. I. Manin, S. Yu. Nemirovskii, V. V. Nikulin, A. N. Parshin, V. V. Przhiyalkovskii, Yu. G. Prokhorov, M. Teikher, A. S. Tikhomirov, V. M. Kharlamov, I. A. Cheltsov, I. R. Shafarevich, V. V. Shokurov, “Viktor Stepanovich Kulikov (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya)”, UMN, 68:2(410) (2013), 205–207  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
13. S. Nemirovski, “Corrigendum. Levi problem and semistable quotients”, Complex Var. Elliptic Equ., 58:11 (2013), 1633  mathnet  crossref

   2010
14. V. Chernov, S. Nemirovski, “Legendrian links, causality, and the Low conjecture”, Geom. Funct. Anal., 19:5 (2010), 1320–1333  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 24)  elib (cited: 11)  scopus (cited: 23)
15. V. Chernov, S. Nemirovski, “Non-negative Legendrian isotopy in $ST^*M$”, Geom. Topol., 14:1 (2010), 611–626  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 22)  elib (cited: 12)  scopus (cited: 21)

   2009
16. S. Yu. Nemirovski, “Homology class of a Lagrangian Klein bottle”, Izv. Math., 73:4 (2009), 689–698  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 10)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 6)
17. S. Nemirovski, “Lagrangian Klein Bottles in $\mathbb R^{2n}$”, GAFA Geom. Funct. Anal., 19:3 (2009), 902–909  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  scopus

   2008
18. S. Yu. Nemirovski, “Finite unions of balls in $\mathbb C^n$ are rationally convex”, Russian Math. Surveys, 63:2 (2008), 381–382  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 5)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 5)

   2006
19. S. Yu. Nemirovski, R. G. Shafikov, “Conjectures of Cheng and Ramadanov”, Russian Math. Surveys, 61:4 (2006), 780–782  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)

   2005
20. S. Yu. Nemirovski, R. G. Shafikov, “Uniformization of strictly pseudoconvex domains. II”, Izv. Math., 69:6 (2005), 1203–1210  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 4)
21. S. Yu. Nemirovski, R. G. Shafikov, “Uniformization of strictly pseudoconvex domains. I”, Izv. Math., 69:6 (2005), 1189–1202  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  elib (cited: 6)  elib (cited: 6)  scopus (cited: 9)

   2003
22. S. Nemirovski, “Adjunction inequality and coverings of Stein surfaces”, Turkish J. Math., 27:1 (2003), 161–172  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)

   2002
23. S. Yu. Nemirovski, “Lefschetz pencils, Morse functions, and Lagrangian embeddings of the Klein bottle”, Izv. Math., 66:1 (2002), 151–164  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 6)  scopus (cited: 3)

   2001
24. S. Nemirovski, “Geometric methods in complex analysis”, European Congress of Mathematics (Barcelona, 2000), Vol. II, Progr. Math., 202, Birkhäuser, Basel, 2001, 55–64  mathscinet  zmath  isi
25. S. Yu. Nemirovski, “Kulikov's theorem on the Chisini conjecture”, Izv. Math., 65:1 (2001), 71–74  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  scopus
26. S. Yu. Nemirovski, “Topology of Hypersurface Complements in $\mathbb C^n$ and Rationally Convex Hulls”, Proc. Steklov Inst. Math., 235 (2001), 162–172  mathnet  mathscinet  zmath

   1999
27. S. Yu. Nemirovski, “Stein domains with Levi-plane boundaries on compact complex surfaces”, Math. Notes, 66:4 (1999), 522–525  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 16)  scopus (cited: 9)
28. S. Yu. Nemirovski, “Complex analysis and differential topology on complex surfaces”, Russian Math. Surveys, 54:4 (1999), 729–752  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 10)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 5)

   1998
29. S. Yu. Nemirovskij, “Embeddings of a two-dimensional sphere in Stein surfaces”, Dokl. Math., 58:2 (1998), 231–233  mathnet  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
30. S. Yu. Nemirovski, “Holomorphic functions and embedded real surfaces”, Math. Notes, 63:4 (1998), 527–532  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 3)

   1996
31. S. Yu. Nemirovski, “Strictly pseudoconvex domains and algebraic varieties”, Math. Notes, 60:3 (1996), 306–312  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
32. S. Yu. Nemirovski, “Stein domains on algebraic varieties”, Math. Notes, 60:2 (1996), 218–221  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 4)

Presentations in Math-Net.Ru
1. Interval topology in contact geometry
S. Yu. Nemirovski
International conference "Classical mechanics, dynamical systems and mathematical physics" on the occasion of V. V. Kozlov 70th birthday
January 24, 2020 11:50   
2. Instability of rational convexity
S. Yu. Nemirovski
Seminar on Complex Analysis (Gonchar Seminar)
November 25, 2019 17:00
3. Bergman kernel estimates and the Mahler conjecture (after Nazarov and Błocki)
S. Yu. Nemirovski
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
November 20, 2019 16:45
4. Трансверсальные семейства лежандровых подмногообразий
S. Yu. Nemirovski
Annual memorial conference dedicated to the memory of Andrei Nikolaevich Tyurin
October 28, 2019 11:30   
5. Envelopes and hulls of real submanifolds in ${\mathbb C}^n$
S. Yu. Nemirovski
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
March 27, 2019 16:45
6. Красное смещение и контактная геометрия
S. Yu. Nemirovski
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
November 29, 2018 11:00
7. Redshift and contact forms
S. Yu. Nemirovski
Scientific session of the Steklov Mathematical Institute of RAS dedicated to the results of 2018
November 21, 2018 11:30   
8. Levi-flats (after Brinkschulte, Brunella, and Ohsawa)
S. Yu. Nemirovski
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
October 10, 2018 16:45
9. Boundary properties of biholomorphic mappings
S. Yu. Nemirovskii
Seminar on Complex Analysis (Gonchar Seminar)
October 23, 2017 17:00
10. Униформизация и штейновость
S. Yu. Nemirovski
Seminar on Complex Analysis (Gonchar Seminar)
October 2, 2017 17:00
11. Cheng conjecture (after Fu–Wong, Nemirovski–Shafikov, Huang–Xiao)
S. Yu. Nemirovski
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
February 10, 2016 16:45
12. Rationally convex domains in $\mathbb C^2$
S. Yu. Nemirovski
Traditional winter session MIAN–POMI devoted to the topic "Complex analysis"
December 21, 2015 12:15   
13. (In)stability of rational convexity
S. Yu. Nemirovski
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
December 2, 2015 16:45
14. Rational approximation and Lagrangian singularities
S. Yu. Nemirovski
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
November 25, 2015 16:45
15. Complex analysis and symplectic geometry
S. Yu. Nemirovski
Steklov Mathematical Institute Seminar
September 24, 2015 16:00   
16. Lagrangian embeddings and approximation by rational functions
S. Yu. Nemirovskii
Seminar on Complex Analysis (Gonchar Seminar)
May 12, 2014 18:00
17. Rational convexity versus strict pseudoconvexity in $\mathbb C^2$
S. Yu. Nemirovski
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
April 2, 2014 16:45
18. Строгая космическая цензура и частичный порядок на небесах
S. Yu. Nemirovskii
Weekly seminar of Laboratory of algebraic geometry
December 13, 2013 17:00
19. Topology of rationally and polynomially convex domains in $\mathbb C^n$ (after Eliashberg, Cieliebak, and Murphy)
S. Yu. Nemirovski
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
November 27, 2013 16:45
20. Strictly plurisubharmonic functions vs holomorphic functions (after Forstnerič)
S. Yu. Nemirovski
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
February 27, 2013 16:45
21. Good quotients and nice varieties
S. Yu. Nemirovski
International conference "KUL!FEST" dedicated to the 60th anniversary of Vik. S. Kulikov
December 5, 2012 11:00   
22. Cosmic censorship hypothesis and smooth structures
S. Yu. Nemirovski
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
October 17, 2012 16:45
23. Universal coverings of strictly pseudoconvex domains
Stefan Nemirovski
Geometric structures on complex manifolds
October 4, 2011 16:10   
24. Несуществование лагранжевых вложений бутылки Клейна
S. Yu. Nemirovski
Knots and Representation Theory
May 17, 2011 18:30
25. Lorentz geometry, contact geometry, and a conjecture of Low
S. Yu. Nemirovski
Seminar on Complex Analysis (Gonchar Seminar)
September 27, 2010 18:00
26. Причинность и контактная геометрия
S. Yu. Nemirovskii
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 29, 2009 11:00
27. Causality and contact geometry
S. Yu. Nemirovski
The International Conference "Contemporary Mathematics"
June 10, 2009 12:30   
28. Speech at the General meeting of Steklov members dedicated to 75th anniversary of Steklov Mathematical Institute
S. Yu. Nemirovski
General meeting of Steklov members dedicated to 75th anniversary of Steklov Mathematical Institute
June 5, 2009 17:35   
29. Хирургия Люттингера, ее обобщения и применения
S. Yu. Nemirovski
Seminar by Algebra Department
April 15, 2008 15:00
30. Геометрия и топология трехмерных многообразий (по Г. Перельману)
S. Yu. Nemirovski
Meetings of the Moscow Mathematical Society
March 27, 2007
31. Униформизация строго псевдовыпуклых областей
S. Yu. Nemirovski
Seminar by Algebra Department
February 21, 2006

Books in Math-Net.Ru
  1. Анализ и математическая физика, Tr. Mat. Inst. Steklova, 311, ed. S. Yu. Nemirovski, A. V. Komlov, 2020
    http://mi.mathnet.ru/book1806

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020