Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Zel'manov, Efim Isaakovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 56
Scientific articles: 37

Number of views:
This page:4244
Abstract pages:15846
Full texts:5565
References:796
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
E-mail:
Website: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Zelmanov.html

http://www.mathnet.ru/eng/person9143
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/189654

Publications in Math-Net.Ru
2019
1. V. Bavula, V. Bekkert, O. Bezushchak, V. Bondarenko, Ie. Bondarenko, I. Burban, V. Futorny, R. Grigorchuk, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, V. Lyubashenko, V. Mazorchuk, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Sergeichuk, Ya. Sysak, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Yuriy Drozd (dedicated to 75th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 28:2 (2019),  C–F  mathnet
2017
2. O. D. Artemovych, A. Ballester-Bolinches, M. R. Dixon, F. de Giovanni, R. I. Grigorchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, V. S. Monakhov, J. Otal, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, M. V. Pratsiovytyi, A. M. Samoilenko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, E. I. Zelmanov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, “Nicolai N. Semko (dedicated to 60-th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 24:1 (2017),  C–F  mathnet
3. V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  C–F  mathnet
2016
4. José A. Anquela, Teresa Cortés, Efim Zelmanov, “Local nilpotency of the McCrimmon radical of a Jordan system”, Trudy Mat. Inst. Steklova, 292 (2016),  7–15  mathnet  mathscinet  elib; Proc. Steklov Inst. Math., 292 (2016), 1–9  isi  scopus
1991
5. E. I. Zel'manov, “A solution of the restricted Burnside problem for 2-groups”, Mat. Sb., 182:4 (1991),  568–592  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Sb., 72:2 (1992), 543–565  isi
1990
6. E. I. Zel'manov, I. P. Shestakov, “Prime alternative superalgebras and the nilpotence of the radical of a free alternative algebra”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 54:4 (1990),  676–693  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Izv., 37:1 (1991), 19–36
7. E. I. Zel'manov, “Solution of the restricted Burnside problem for groups of odd exponent”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 54:1 (1990),  42–59  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Izv., 36:1 (1991), 41–60
8. E. I. Zel'manov, A. I. Kostrikin, “A theorem on sandwich algebras”, Trudy Mat. Inst. Steklov., 183 (1990),  106–111  mathnet  mathscinet  zmath; Proc. Steklov Inst. Math., 183 (1991), 121–126
1989
9. A. Ya. Vaĭs, E. I. Zel'manov, “Kemer's theorem for finitely generated Jordan algebras”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1989, 6,  42–51  mathnet  mathscinet  zmath; Soviet Math. (Iz. VUZ), 33:6 (1989), 38–47
10. E. I. Zel'manov, “Solvability of Jordan nil algebras”, Trudy Inst. Mat. Sib. Otd. AN SSSR, 16 (1989),  37–54  mathnet  mathscinet
11. E. I. Zel'manov, “On some problems of groups theory and Lie algebras”, Mat. Sb., 180:2 (1989),  159–167  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Sb., 66:1 (1990), 159–168  isi
12. E. I. Zel'manov, “On the restricted Burnside problem”, Sibirsk. Mat. Zh., 30:6 (1989),  68–74  mathnet  mathscinet  zmath; Siberian Math. J., 30:6 (1989), 885–891  isi
1988
13. E. I. Zel'manov, “On Engel Lie algebras”, Sibirsk. Mat. Zh., 29:5 (1988),  112–117  mathnet  mathscinet  zmath; Siberian Math. J., 29:5 (1988), 777–781  isi
14. E. I. Zel'manov, “Goldie theorems for Jordan algebras. II”, Sibirsk. Mat. Zh., 29:4 (1988),  68–74  mathnet  mathscinet  zmath; Siberian Math. J., 29:4 (1988), 567–573  isi
1987
15. E. I. Zel'manov, “A class of local translation-invariant Lie algebras”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 292:6 (1987),  1294–1297  mathnet  mathscinet  zmath
16. E. I. Zel'manov, “Engel Lie algebras”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 292:2 (1987),  265–268  mathnet  mathscinet  zmath
17. E. I. Zel'manov, “Goldie theorems for Jordan algebras”, Sibirsk. Mat. Zh., 28:6 (1987),  44–52  mathnet  mathscinet  zmath; Siberian Math. J., 28:6 (1987), 899–906  isi
1986
18. E. I. Zel'manov, “Bi-representations of infinite-dimensional Jordan algebras”, Sibirsk. Mat. Zh., 27:6 (1986),  79–94  mathnet  mathscinet  zmath; Siberian Math. J., 27:6 (1986), 849–862  isi
1985
19. E. I. Zel'manov, “Isomorphisms of linear groups over an associative ring”, Sibirsk. Mat. Zh., 26:4 (1985),  49–67  mathnet  mathscinet  zmath; Siberian Math. J., 26:4 (1985), 515–530  isi
20. E. I. Zel'manov, “Prime Jordan triple systems. III”, Sibirsk. Mat. Zh., 26:1 (1985),  71–82  mathnet  mathscinet  zmath; Siberian Math. J., 26:1 (1985), 55–64  isi
1984
21. E. I. Zel'manov, “Lie algebras with a finite gradation”, Mat. Sb. (N.S.), 124(166):3(7) (1984),  353–392  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Sb., 52:2 (1985), 347–385
22. E. I. Zel'manov, “Characterization of the McCrimmon radical”, Sibirsk. Mat. Zh., 25:5 (1984),  190–192  mathnet  mathscinet  zmath
23. E. I. Zel'manov, “Prime Jordan triple systems. II”, Sibirsk. Mat. Zh., 25:5 (1984),  50–61  mathnet  mathscinet  zmath; Siberian Math. J., 25:5 (1984), 726–735  isi
1983
24. E. I. Zel'manov, V. G. Skosyrsky, “Special Jordan nil-algebras of bounded index”, Algebra Logika, 22:6 (1983),  626–635  mathnet  mathscinet
25. E. I. Zel'manov, “Lie algebras with an algebraic adjoint representation”, Mat. Sb. (N.S.), 121(163):4(8) (1983),  545–561  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Sb., 49:2 (1984), 537–552
26. E. I. Zel'manov, “Primary Jordan triple systems”, Sibirsk. Mat. Zh., 24:4 (1983),  23–37  mathnet  mathscinet  zmath; Siberian Math. J., 24:4 (1983), 509–520  isi
27. E. I. Zel'manov, “Prime Jordan algebras. II”, Sibirsk. Mat. Zh., 24:1 (1983),  89–104  mathnet  mathscinet  zmath; Siberian Math. J., 24:1 (1983), 73–85  isi
1982
28. E. I. Zel'manov, “Absolute zero divisors and algebraic Jordan algebras”, Sibirsk. Mat. Zh., 23:6 (1982),  100–116  mathnet  mathscinet  zmath; Siberian Math. J., 23:6 (1982), 841–854  isi
29. E. I. Zel'manov, “An example of a Jordan algebra of a countable number of dimensions that is not imbeddable in a finitely generated Jordan algebra”, Sibirsk. Mat. Zh., 23:1 (1982),  186–187  mathnet  mathscinet  zmath
1980
30. E. I. Zel'manov, “Absolute zero divisors in Jordan pairs and Lie algebras”, Mat. Sb. (N.S.), 112(154):4(8) (1980),  611–629  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Sb., 40:4 (1981), 549–565  isi
1979
31. E. I. Zel'manov, “Jordan division algebras”, Algebra Logika, 18:3 (1979),  286–310  mathnet  mathscinet
32. E. I. Zel'manov, “Primary Jordan algebras”, Algebra Logika, 18:2 (1979),  162–175  mathnet  mathscinet
33. E. I. Zel'manov, “Jordan nil-algebras of bounded index”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 249:1 (1979),  30–33  mathnet  mathscinet  zmath
34. E. I. Zel'manov, “An example of a finitely generated primary ring”, Sibirsk. Mat. Zh., 20:2 (1979),  423  mathnet  mathscinet  zmath
1978
35. E. I. Zel'manov, “Jordan algebras with finiteness conditions”, Algebra Logika, 17:6 (1978),  693–704  mathnet  mathscinet
36. E. I. Zel'manov, “Radical extensions of $PI$-algebras”, Sibirsk. Mat. Zh., 19:6 (1978),  1392–1394  mathnet  mathscinet  zmath; Siberian Math. J., 19:6 (1978), 982–983  isi
1977
37. E. I. Zel'manov, “Semigroup algebras with identities”, Sibirsk. Mat. Zh., 18:4 (1977),  787–798  mathnet  mathscinet  zmath; Siberian Math. J., 18:4 (1977), 557–565  isi

2021
38. V. A. Artamonov, V. S. Drenski, Yu. L. Ershov, M. V. Zaitsev, E. I. Zelmanov, T. Sh. Kal'menov, L. G. Makar-Limanov, A. A. Mikhalëv, A. V. Mikhalëv, V. N. Remeslennikov, N. S. Romanovskii, V. A. Roman'kov, I. P. Shestakov, “Ualbai Utmakhanbetovich Umirbaev (on his 60th birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 76:2(458) (2021),  187–192  mathnet; Russian Math. Surveys, 76:2 (2021), 373–378  isi
2020
39. O. D. Artemovich, A. Ballester-Bolinches, V. A. Bovdi, M. R. Dixon, F. de Giovanni, R. I. Grigorchuk, L. A. Kurdachenko, F. N. Liman, P. Longobardi, M. Maj, V. S. Monakhov, J. Otal, A. P. Petravchuk, A. A. Pypka, A. Russo, N. N. Semko, A. N. Skiba, G. Vincenzi, E. I. Zel'manov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, “Igor Ya. Subbotin (dedicated to 70th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 29:2 (2020),  C–F  mathnet
40. O. D. Artemovych, A. Ballester-Bolinches, V. A. Bovdi, M. R. Dixon, F. de Giovanni, R. I. Grigorchuk, W. Holubowski, F. M. Lyman, P. Longobardi, M. Maj, V. S. Monakhov, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, J. Otal, M. A. Perestyuk, A. P. Petravchuk, M. V. Pratsiovytyi, A. A. Pypka, A. Russo, A. M. Samoilenko, N. N. Semko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, G. Vincenzi, R. A. Zatorskii, E. I. Zel'manov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, “Leonid A. Kurdachenko (dedicated to 70th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 29:1 (2020),  C–H  mathnet
41. N. M. Adrianov, V. A. Artamonov, I. N. Balaba, Yu. A. Bahturin, L. A. Bokut', V. V. Borisenko, E. I. Bunina, S. A. Gaifullin, S. T. Glavatsky, I. Z. Golubchik, S. González, A. V. Grishin, A. È. Guterman, N. I. Dubrovin, M. V. Zaicev, E. I. Zel'manov, N. K. Il'ina, A. Ya. Kanel-Belov, A. L. Kanunnikov, E. S. Kislitsyn, A. A. Klyachko, I. B. Kozhukhov, E. M. Kreines, O. V. Kulikova, T. P. Lukashenko, O. V. Markova, C. Martínez, A. A. Mikhalev, A. V. Mikhalev, A. Yu. Ol'shanskii, A. E. Pentus, A. V.A. Petrov, Yu. G. Prokhorov, S. V. Pchelintsev, V. V. Tenzina, D. A. Timashev, A. A. Tuganbaev, I. N. Tumaikin, V. K. Kharchenko, I. A. Chubarov, A. A. Shafarevich, A. I. Shafarevich, I. P. Shestakov, E. E. Shirshova, V. É. Shpil'rain, “Viktor Timofeevich Markov (21.06.1948—15.07.2019)”, Fundam. Prikl. Mat., 23:2 (2020),  3–16  mathnet
42. S. I. Adian, V. M. Buchstaber, E. I. Zelmanov, S. V. Kislyakov, V. V. Kozlov, Yu. V. Matiyasevich, S. P. Novikov, D. O. Orlov, A. N. Parshin, V. L. Popov, D. V. Treschev, “Vladimir Petrovich Platonov (on his 80th birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 75:2(452) (2020),  197–200  mathnet; Russian Math. Surveys, 75:2 (2020), 387–391  isi
2019
43. V. V. Bavula, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futorny, O. G. Ganyushkin, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, M. F. Horodnii, A. I. Kashu, M. M. Kleiner, L. A. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. S. Monakhov, V. V. Nekrashevych, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, A. Yu. Olshanskii, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, I. V. Protasov, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, I. P. Shestakov, A. N. Skiba, I. Y. Subbotin, Ya. P. Sysak, V. A. Ustimenko, P. D. Varbanets, N. T. Vorob'ev, B. V. Zabavskyi, E. I. Zelmanov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, V. N. Zhuravlev, “Volodymyr Kyrychenko (to the 75th anniversary)”, Algebra Discrete Math., 27:1 (2019),  C–E  mathnet
2017
44. L. A. Bokut', E. I. Zelmanov, P. Zusmanovich, V. G. Kac, L. G. Makar-Limanov, Yu. I. Manin, S. P. Novikov, A. N. Parshin, V. P. Platonov, I. A. Taimanov, U. U. Umirbaev, I. P. Shestakov, “Askar Serkulovich Dzhumadil'daev (on his 60th birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 72:4(436) (2017),  199–202  mathnet  mathscinet  elib; Russian Math. Surveys, 72:4 (2017), 777–781  isi
2015
45. S. I. Adian, V. V. Benyash-Krivets, V. M. Buchstaber, E. I. Zel'manov, V. V. Kozlov, G. A. Margulis, S. P. Novikov, A. N. Parshin, G. Prasad, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev, V. I. Chernousov, “Vladimir Petrovich Platonov (to the 75 anniversary since the birth of)”, Chebyshevskii Sb., 16:4 (2015),  6–10  mathnet
46. S. I. Adian, V. V. Benyash-Krivets, V. M. Buchstaber, E. I. Zelmanov, V. V. Kozlov, G. A. Margulis, S. P. Novikov, A. N. Parshin, G. Prasad, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev, V. I. Chernousov, “Vladimir Petrovich Platonov (on his 75th birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 70:1(421) (2015),  204–207  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Russian Math. Surveys, 70:1 (2015), 197–201  isi
2013
47. Yu. Drozd, O. Bezushchak, V. Kirichenko, M. Komarnitsky, L. Kurdachenko, Yu. Lavrenyuk, V. Lyubashenko, V. Nekrashevich, B. Novikov, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, I. Subbotin, V. Sushchansky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Rostislav I. Grigorchuk. To the 60th anniversary”, Algebra Discrete Math., 15:1 (2013),  C–F  mathnet
48. D. Anosov, L. Bartholdi, A. Bufetov, T. Ceccherini-Silberstein, A. Erschler, M. Gromov, P. de la Harpe, Yu. Ilyashenko, A. Klimenko, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, Ya. Sinai, A. Stepin, E. Zelmanov, “Rostislav Ivanovich Grigorchuk”, Mosc. Math. J., 13:4 (2013),  733–734  mathnet  isi
49. D. A. Archangelsky, B. S. Baizhanov, O. V. Belegradek, V. Ya. Belyaev, L. A. Bokut, M. K. Valiev, S. K. Vodopyanov, M. Gitik, Yu. S. Gurevich, D. O. Daderkin, A. M. Dekhtyar, M. I. Dekhtyar, A. Ya. Dikovsky, S. M. Dudakov, E. I. Zelmanov, B. I. Zilber, S. L. Krushkal, S. S. Kutateladze, Yu. V. Matiyasevich, G. E. Mints, I. Kh. Musikaev, A. K. Rebrov, Yu. G. Reshetnyak, A. L. Semenov, A. P. Stolboushkin, I. A. Taimanov, B. A. Trakhtenbrot, “Mikhail Abramovich Taitslin (1936–2013)”, Sib. Èlektron. Mat. Izv., 10 (2013),  54–65  mathnet
2010
50. A. Ballester-Bolinches, N. N. Bilotskii, M. R. Dixon, R. I. Grigorchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, N. F. Kuzennyj, J. Otal, N. N. Semko, P. Shumyatsky, V. I. Sushchansky, E. I. Zel'manov, “Igor Ya. Subbotin: to the 60th birthday”, Algebra Discrete Math., 9:1 (2010),  E–H  mathnet
51. V. V. Benyash-Krivets, A. B. Zhizhchenko, E. I. Zel'manov, A. A. Mal'tsev, G. A. Margulis, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, G. Prasad, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev, “Vladimir Petrovich Platonov (on his 70th birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 65:3(393) (2010),  203–206  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Russian Math. Surveys, 65:3 (2010), 593–596  isi
2009
52. A. Ballester-Bolinches, R. I. Grigorchuk, M. R. Dixon, Yu. A. Drozd, V. V. Kirichenko, J. Otal, M. A. Perestyuk, A. P. Petravchuk, N. V. Polyakov, A. M. Samoilenko, N. N. Semko, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, V. I. Sushchansky, E. I. Zel'manov, “Leonid A. Kurdachenko: to the 60th birthday”, Algebra Discrete Math., 2009, 4,  E–H  mathnet
2007
53. V. I. Andriychuk, V. A. Artamonov, V. M. Babych, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, M. F. Gorodniy, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, P. M. Gudivok, A. I. Kashu, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, S. A. Ovsienko, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, A. M. Samoilenko, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, E. I. Zel'manov, V. N. Zhuravlyov, “Vladimir Kirichenko (on his 65th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, 4,  E–H  mathnet
54. V. A. Artamonov, O. E. Bezushchak, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, A. I. Kashu, V. V. Kirichenko, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, Yu. A. Lavrenyuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, M. O. Perestyuk, M. Sapir, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, E. I. Zel'manov, “Vitaliy Sushchansky (on his 60th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, 2,  E–F  mathnet
2001
55. È. B. Vinberg, E. S. Golod, E. I. Zel'manov, V. A. Iskovskikh, V. N. Latyshev, Yu. I. Manin, A. V. Mikhalev, A. N. Parshin, I. R. Shafarevich, “Aleksei Ivanovich Kostrikin (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 56:3(339) (2001),  143–145  mathnet  mathscinet  zmath; Russian Math. Surveys, 56:3 (2001), 559–561  isi
2000
56. S. I. Adian, E. I. Zel'manov, G. A. Margulis, S. P. Novikov, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev, V. I. Yanchevskii, “Vladimir Petrovich Platonov (on his 60th birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 55:3(333) (2000),  197–204  mathnet  mathscinet  zmath; Russian Math. Surveys, 55:3 (2000), 601–610  isi

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021