Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Сысак Ярослав П

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 12
Научных статей: 7

Статистика просмотров:
Эта страница:480
Страницы публикаций:1249
Полные тексты:608
Списки литературы:99

http://www.mathnet.ru/rus/person24014
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/195970

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2019
1. V. Bavula, V. Bekkert, O. Bezushchak, V. Bondarenko, Ie. Bondarenko, I. Burban, V. Futorny, R. Grigorchuk, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, V. Lyubashenko, V. Mazorchuk, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Sergeichuk, Ya. Sysak, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Yuriy Drozd (dedicated to 75th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 28:2 (2019),  C–F  mathnet
2017
2. V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  C–F  mathnet
2016
3. I. Yu. Raievska, M. Yu. Raievska, Ya. P. Sysak, “Finite local nearrings with split metacyclic additive group”, Algebra Discrete Math., 22:1 (2016),  129–152  mathnet  mathscinet  isi
2012
4. I. Yu. Raievska, Ya. P. Sysak, “Finite local nearrings on metacyclic Miller–Moreno $p$-groups”, Algebra Discrete Math., 13:1 (2012),  111–127  mathnet  mathscinet  zmath
1990
5. Я. П. Сысак, “Линейные группы, разложимые в произведения локально нильпотентных подгрупп”, УМН, 45:4(274) (1990),  165–166  mathnet  mathscinet  zmath; Ya. P. Sysak, “Linear groups that are decomposable into products of locally nilpotent subgroups”, Russian Math. Surveys, 45:4 (1990), 186–187  isi
1986
6. Я. П. Сысак, “Произведения локально-циклических групп без кручения”, Алгебра и логика, 25:6 (1986),  672–686  mathnet  mathscinet
1982
7. Я. П. Сысак, “О конечных группах вида $ABA$”, Алгебра и логика, 21:3 (1982),  344–356  mathnet  mathscinet

2020
8. O. D. Artemovych, V. M. Bondarenko, M. G. Drushlyak, R. I. Grigorchuk, L. A. Kurdachenko, T. D. Lukashova, V. S. Monakhov, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, A. P. Petravchuk, M. V. Pratsiovytyi, A. A. Pypka, N. N. Semko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, Ya. P. Sysak, R. A. Zatorskii, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, “Fedir Mykolayovych Lyman (22.02.1941 – 13.06.2020)”, Algebra Discrete Math., 30:1 (2020),  C–E  mathnet
2019
9. V. V. Bavula, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futorny, O. G. Ganyushkin, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, M. F. Horodnii, A. I. Kashu, M. M. Kleiner, L. A. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. S. Monakhov, V. V. Nekrashevych, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, A. Yu. Olshanskii, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, I. V. Protasov, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, I. P. Shestakov, A. N. Skiba, I. Y. Subbotin, Ya. P. Sysak, V. A. Ustimenko, P. D. Varbanets, N. T. Vorob'ev, B. V. Zabavskyi, E. I. Zelmanov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, V. N. Zhuravlev, “Volodymyr Kyrychenko (to the 75th anniversary)”, Algebra Discrete Math., 27:1 (2019),  C–E  mathnet
2017
10. V. Bavula, O. Bezushchak, V. I. Bekkert, V. M. Bondarenko, I. Burban, M. Chernikov, Yu. Drozd, A. Ganyushkin, R. Grigorchuk, V. Futorny, V. Kirichenko, V. Levandovsky, V. Lyubashenko, V. Mazorchuk, A. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Plakhotnyk, V. Sergeichuk, Ya. Sysak, V. Vyshensky, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Sergiy Ovsienko (01.05.1953 – 25.01.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:1 (2017),  C–F  mathnet
2014
11. V. Bondarenko, M. Chernikov, I. Chueshov, M. Dokuchaev, Yu. Drozd, S. Favorov, V. Gordevskiy, V. Kirichenko, M. Komarnitskiy, V. Korobov, I. Kozhukhov, V. Lysytsia, S. Ovsienko, A. Petravchuk, A. Rutkas, V. Sushchansky, Ya. Sysak, A. Yampolskiy, G. Zholtkevich, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Boris Novikov (01.03.1946 – 30.03.2014)”, Algebra Discrete Math., 18:1 (2014),  C–F  mathnet
2013
12. O. O. Bezushchak, Yu. V. Bodnarchuk, V. M. Bondarenko, Ye. V. Bondarenko, N. S. Chernikov, Yu. A. Drozd, N. S. Golovashchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, Ya. V. Lavrenyuk, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Monakhov, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, S. A. Ovsienko, A. P. Petravchuk, M. V. Selkin, V. N. Semenchuk, M. M. Semko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, V. I. Sushchanskiy, Ya. P. Sysak, A. F. Vasil'ev, N. T. Vorob'ev, “Leonid Aleksandrovich Shemetkov (3.07.1937–24.03.2013)”, Algebra Discrete Math., 15:2 (2013),  C–D  mathnet

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2022