RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Полуэктов А О

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 2
Научных статей: 2

Статистика просмотров:
Эта страница:50
Страницы публикаций:540
Полные тексты:172
Списки литературы:61

http://www.mathnet.ru/rus/person45764
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2007
1. V. V. Anashin, V. M. Aul'chenko, E. M. Baldin, A. K. Barladyan, A. Yu. Barnyakov, M. Yu. Barnyakov, S. E. Baru, I. V. Bedny, O. L. Beloborodova, A. E. Blinov, V. E. Blinov, A. B. Bobrov, V. S. Bobrovnikov, A. V. Bogomyagkov, A. E. Bondar, D. V. Bondarev, A. R. Buzykaev, V. P. Cherepanov, S. I. Eidelman, Yu. M. Glukhovchenko, V. V. Gulevich, S. E. Karnaev, G. V. Karpov, S. V. Karpov, V. A. Kiselev, S. A. Kononov, K. Yu. Kotov, E. A. Kravchenko, E. V. Kremyanskaya, V. F. Kulikov, G. Ya. Kurkin, E. A. Kuper, E. V. Levichev, D. A. Maksimov, V. M. Malyshev, A. L. Maslennikov, A. S. Medvedko, O. I. Meshkov, S. E. Mishnev, I. I. Morozov, N. Yu. Muchnoi, V. V. Neufeld, S. A. Nikitin, I. B. Nikolaev, A. P. Onuchin, S. B. Oreshkin, I. O. Orlov, A. A. Osipov, S. V. Peleganchuk, S. S. Petrosyan, S. G. Pivovarov, P. A. Piminov, V. V. Petrov, A. O. Poluektov, G. E. Pospelov, V. G. Prisekin, A. A. Ruban, V. K. Sandyrev, G. A. Savinov, A. G. Shamov, D. N. Shatilov, E. I. Shubin, B. A. Shvartz, V. A. Sidorov, E. A. Simonov, S. V. Sinyatkin, Yu. I. Skovpen, A. N. Skrinsky, M. V. Struchalin, V. V. Smaluk, A. M. Soukharev, A. A. Talyshev, V. A. Tayurskii, V. I. Telnov, Yu. A. Tikhonov, K. Yu. Todyshev, G. M. Tumaikin, Yu. V. Usov, A. I. Vorobiov, A. N. Yushkov, V. N. Zhilich, A. N. Zhuravlev, “Measurement of the $\tau$ lepton mass at KEDR detector”, Письма в ЖЭТФ, 85:8 (2007),  429–434  mathnet  isi  scopus; JETP Letters, 85:8 (2007), 347–352  isi  scopus
2. А. Е. Бондарь, П. Н. Пахлов, А. О. Полуэктов, “Наблюдение СР-нарушения в распадах В-мезонов”, УФН, 177:7 (2007),  697–720  mathnet; A. E. Bondar, P. N. Pakhlov, A. O. Poluektov, “Observation of CP violation in B-meson decays”, Phys. Usp., 50:7 (2007), 669–690  isi  scopus

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020