RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Жучок Анатолий Владимирович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 21
Научных статей: 16

Статистика просмотров:
Эта страница:1392
Страницы публикаций:2334
Полные тексты:976
Списки литературы:337
профессор
доктор физико-математических наук
E-mail: , ,

http://www.mathnet.ru/rus/person71543
Список публикаций на Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:zhuchok.anatolii-v
http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?return=viewitems&mrauthid=703514

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
1. Cвободные $n$-кратные полугруппы
А. В. Жучок
Матем. заметки, 103:5 (2018),  693–701
2. Free $n$-dinilpotent doppelsemigroups
Anatolii V. Zhuchok, Milan Demko
Algebra Discrete Math., 22:2 (2016),  304–316
3. Free commutative $g$-dimonoids
A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok
Чебышевский сб., 16:3 (2015),  276–284
4. Димоноиды и бар-единицы
А. В. Жучок
Сиб. матем. журн., 56:5 (2015),  1037–1053
5. Free $n$-nilpotent dimonoids
A. V. Zhuchok
Algebra Discrete Math., 16:2 (2013),  299–310
6. Free $(\ell r, rr)$-dibands
A. V. Zhuchok
Algebra Discrete Math., 15:2 (2013),  295–304
7. Semilattice decompositions of trioids
Anatolii V. Zhuchok
Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2013, № 1,  130–134
8. Cвободные $n$-динильпотентные димоноиды
А. В. Жучок
ПФМТ, 2013, № 4(17),  43–46
9. Некоторые конгруэнции на триоидах
А. В. Жучок
Фундамент. и прикл. матем., 17:3 (2012),  39–49
10. Декомпозиции свободных димоноидов
А. В. Жучок
Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 154:2 (2012),  93–100
11. Free normal dibands
Anatolii V. Zhuchok
Algebra Discrete Math., 12:2 (2011),  112–127
12. Free rectangular dibands and free dimonoids
Anatolii V. Zhuchok
Algebra Discrete Math., 11:2 (2011),  92–111
13. Димоноиды
А. В. Жучок
Алгебра и логика, 50:4 (2011),  471–496
14. Semilattices of $r$-archimedean subdimonoids
Anatolii V. Zhuchok
Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2011, № 3,  108–112
15. Free commutative dimonoids
Anatolii V. Zhuchok
Algebra Discrete Math., 9:1 (2010),  109–119
16. Commutative dimonoids
A. V. Zhuchok
Algebra Discrete Math., 2009, № 2,  116–127

17. Mykola Komarnytskyi (25.05.1948 – 21.04.2016)
Yuriy Drozd, Volodymyr Kirichenko, Fedir Lyman, Anatoliy Petravchuk, Vasyl Petrychkovych, Igor Subbotin, Vitaliy Sushchansky, Bogdan Zabavsky, Myhailo Zarichnyi, Anatolii Zhuchok, Yurii Zhuchok
Algebra Discrete Math., 21:2 (2016),  C–D
18. Boris Novikov (01.03.1946 – 30.03.2014)
V. Bondarenko, M. Chernikov, I. Chueshov, M. Dokuchaev, Yu. Drozd, S. Favorov, V. Gordevskiy, V. Kirichenko, M. Komarnitskiy, V. Korobov, I. Kozhukhov, V. Lysytsia, S. Ovsienko, A. Petravchuk, A. Rutkas, V. Sushchansky, Ya. Sysak, A. Yampolskiy, G. Zholtkevich, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok
Algebra Discrete Math., 18:1 (2014),  C–F
19. Igor Volodymyrovych Protasov (dedicated to 60-th Birthday)
T. Banakh, R. Grigorchuk, I. Guran, V. Kirichenko, V. Nekrashevich, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Sushchansky, M. Zarichnyi, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok
Algebra Discrete Math., 17:2 (2014),  C–F
20. Rostislav I. Grigorchuk. To the 60th anniversary
Yu. Drozd, O. Bezushchak, V. Kirichenko, M. Komarnitsky, L. Kurdachenko, Yu. Lavrenyuk, V. Lyubashenko, V. Nekrashevich, B. Novikov, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, I. Subbotin, V. Sushchansky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok
Algebra Discrete Math., 15:1 (2013),  C–F
21. V. M. Usenko (1951–2006)
V. A. Artamonov, Yu. A. Drozd, Ya. M. Dymarsky, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, A. I. Kashu, V. V. Kirichenko, M. Ya Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, V. V. Lyubashenko, I. A. Mikhailova, B. V. Novikov, A. P. Petravchuk, A. B. Popov, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, A. V. Zhuchok
Algebra Discrete Math., 2006, № 2,  G–K

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018