RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Жучок Анатолий Владимирович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 27
Научных статей: 21

Статистика просмотров:
Эта страница:2693
Страницы публикаций:4841
Полные тексты:1989
Списки литературы:534
профессор
доктор физико-математических наук
E-mail: , ,

http://www.mathnet.ru/rus/person71543
Список публикаций на Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:zhuchok.anatolii-v
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/703514

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2019
1. A. V. Zhuchok, “Free rectangular $n$-tuple semigroups”, Чебышевский сб., 20:3 (2019),  261–271  mathnet
2018
2. Anatolii V. Zhuchok, Kolja Knauer, “Abelian doppelsemigroups”, Algebra Discrete Math., 26:2 (2018),  290–304  mathnet
3. А. В. Жучок, “Cвободные $n$-кратные полугруппы”, Матем. заметки, 103:5 (2018),  693–701  mathnet  elib; A. V. Zhuchok, “Free $n$-Tuple Semigroups”, Math. Notes, 103:5 (2018), 737–744  isi  scopus
2017
4. O. D. Artemovych, A. Ballester-Bolinches, M. R. Dixon, F. de Giovanni, R. I. Grigorchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, V. S. Monakhov, J. Otal, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, M. V. Pratsiovytyi, A. M. Samoilenko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, E. I. Zelmanov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, “Nicolai N. Semko (dedicated to 60-th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 24:1 (2017),  C–F  mathnet
5. V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  C–F  mathnet
6. Yu. Drozd, V. Kirichenko, A. Petravchuk, V. Petrychkovych, I. Shapochka, B. Zabavskiy, A. Zhuchok, P. Varbanets, “Igor Rostislavovich Shafarevich (03.06.1923 – 19.02.2017)”, Algebra Discrete Math., 23:1 (2017),  194–196  mathnet  isi
2016
7. Anatolii V. Zhuchok, Milan Demko, “Free $n$-dinilpotent doppelsemigroups”, Algebra Discrete Math., 22:2 (2016),  304–316  mathnet  mathscinet  isi
2015
8. A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, “Free commutative $g$-dimonoids”, Чебышевский сб., 16:3 (2015),  276–284  mathnet  elib
9. А. В. Жучок, “Димоноиды и бар-единицы”, Сиб. матем. журн., 56:5 (2015),  1037–1053  mathnet  elib; A. V. Zhuchok, “Dimonoids and bar-units”, Siberian Math. J., 56:5 (2015), 827–840  isi  elib  scopus
2013
10. A. V. Zhuchok, “Free $n$-nilpotent dimonoids”, Algebra Discrete Math., 16:2 (2013),  299–310  mathnet  mathscinet
11. A. V. Zhuchok, “Free $(\ell r, rr)$-dibands”, Algebra Discrete Math., 15:2 (2013),  295–304  mathnet  mathscinet
12. Anatolii V. Zhuchok, “Semilattice decompositions of trioids”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2013, 1,  130–134  mathnet  mathscinet
13. А. В. Жучок, “Cвободные $n$-динильпотентные димоноиды”, ПФМТ, 2013, 4(17),  43–46  mathnet
2012
14. А. В. Жучок, “Некоторые конгруэнции на триоидах”, Фундамент. и прикл. матем., 17:3 (2012),  39–49  mathnet; A. V. Zhuchok, “Some congruences on trioids”, J. Math. Sci., 187:2 (2012), 138–145  scopus
15. А. В. Жучок, “Декомпозиции свободных димоноидов”, Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 154:2 (2012),  93–100  mathnet
2011
16. Anatolii V. Zhuchok, “Free normal dibands”, Algebra Discrete Math., 12:2 (2011),  112–127  mathnet  mathscinet  zmath
17. Anatolii V. Zhuchok, “Free rectangular dibands and free dimonoids”, Algebra Discrete Math., 11:2 (2011),  92–111  mathnet  mathscinet  zmath
18. А. В. Жучок, “Димоноиды”, Алгебра и логика, 50:4 (2011),  471–496  mathnet  mathscinet  zmath; A. V. Zhuchok, “Dimonoids”, Algebra and Logic, 50:4 (2011), 323–340  isi  scopus
19. Anatolii V. Zhuchok, “Semilattices of $r$-archimedean subdimonoids”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2011, 3,  108–112  mathnet  mathscinet  zmath
2010
20. Anatolii V. Zhuchok, “Free commutative dimonoids”, Algebra Discrete Math., 9:1 (2010),  109–119  mathnet  mathscinet  zmath
2009
21. A. V. Zhuchok, “Commutative dimonoids”, Algebra Discrete Math., 2009, 2,  116–127  mathnet  mathscinet  zmath

2017
22. V. Bavula, O. Bezushchak, V. I. Bekkert, V. M. Bondarenko, I. Burban, M. Chernikov, Yu. Drozd, A. Ganyushkin, R. Grigorchuk, V. Futorny, V. Kirichenko, V. Levandovsky, V. Lyubashenko, V. Mazorchuk, A. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Plakhotnyk, V. Sergeichuk, Ya. Sysak, V. Vyshensky, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Sergiy Ovsienko (01.05.1953 – 25.01.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:1 (2017),  C–F  mathnet
2016
23. Yuriy Drozd, Volodymyr Kirichenko, Fedir Lyman, Anatoliy Petravchuk, Vasyl Petrychkovych, Igor Subbotin, Vitaliy Sushchansky, Bogdan Zabavsky, Myhailo Zarichnyi, Anatolii Zhuchok, Yurii Zhuchok, “Mykola Komarnytskyi (25.05.1948 – 21.04.2016)”, Algebra Discrete Math., 21:2 (2016),  C–D  mathnet
2014
24. V. Bondarenko, M. Chernikov, I. Chueshov, M. Dokuchaev, Yu. Drozd, S. Favorov, V. Gordevskiy, V. Kirichenko, M. Komarnitskiy, V. Korobov, I. Kozhukhov, V. Lysytsia, S. Ovsienko, A. Petravchuk, A. Rutkas, V. Sushchansky, Ya. Sysak, A. Yampolskiy, G. Zholtkevich, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Boris Novikov (01.03.1946 – 30.03.2014)”, Algebra Discrete Math., 18:1 (2014),  C–F  mathnet
25. T. Banakh, R. Grigorchuk, I. Guran, V. Kirichenko, V. Nekrashevich, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Sushchansky, M. Zarichnyi, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Igor Volodymyrovych Protasov (dedicated to 60-th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 17:2 (2014),  C–F  mathnet
2013
26. Yu. Drozd, O. Bezushchak, V. Kirichenko, M. Komarnitsky, L. Kurdachenko, Yu. Lavrenyuk, V. Lyubashenko, V. Nekrashevich, B. Novikov, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, I. Subbotin, V. Sushchansky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Rostislav I. Grigorchuk. To the 60th anniversary”, Algebra Discrete Math., 15:1 (2013),  C–F  mathnet
2006
27. V. A. Artamonov, Yu. A. Drozd, Ya. M. Dymarsky, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, A. I. Kashu, V. V. Kirichenko, M. Ya Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, V. V. Lyubashenko, I. A. Mikhailova, B. V. Novikov, A. P. Petravchuk, A. B. Popov, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, A. V. Zhuchok, “V. M. Usenko (1951–2006)”, Algebra Discrete Math., 2006, 2,  G–K  mathnet

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021