Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Oliynyk Andrey

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 17
Научных статей: 7

Статистика просмотров:
Эта страница:99
Страницы публикаций:1801
Полные тексты:1048
Списки литературы:30
E-mail:
Сайт: http://algebra.kiev.ua/oliynyk/

http://www.mathnet.ru/rus/person78393
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2019
1. V. Bavula, V. Bekkert, O. Bezushchak, V. Bondarenko, Ie. Bondarenko, I. Burban, V. Futorny, R. Grigorchuk, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, V. Lyubashenko, V. Mazorchuk, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Sergeichuk, Ya. Sysak, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Yuriy Drozd (dedicated to 75th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 28:2 (2019),  C–F  mathnet
2. Andriy Oliynyk, Andriy Russyev, “Conjugacy in finite state wreath powers of finite permutation groups”, Algebra Discrete Math., 27:1 (2019),  58–69  mathnet
2017
3. Mariia Fedorova, Andriy Oliynyk, “Finite automaton actions of free products of groups”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  230–236  mathnet  isi
4. V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  C–F  mathnet
2010
5. A. Oliynyk, “Free semigroups in wreath powers of transformation semigroups”, Algebra Discrete Math., 10:2 (2010),  96–106  mathnet  mathscinet  zmath
6. Andriy Oliynyk, “Groups of linear automata”, Algebra Discrete Math., 10:1 (2010),  97–103  mathnet  mathscinet  zmath
2007
7. C. K. Gupta, N. D. Gupta, A. S. Oliynyk, “Free products of finite groups acting on regular rooted trees”, Algebra Discrete Math., 2007, 2,  91–103  mathnet  mathscinet  zmath

2020
8. O. D. Artemovych, V. M. Bondarenko, M. G. Drushlyak, R. I. Grigorchuk, L. A. Kurdachenko, T. D. Lukashova, V. S. Monakhov, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, A. P. Petravchuk, M. V. Pratsiovytyi, A. A. Pypka, N. N. Semko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, Ya. P. Sysak, R. A. Zatorskii, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, “Fedir Mykolayovych Lyman (22.02.1941 – 13.06.2020)”, Algebra Discrete Math., 30:1 (2020),  C–E  mathnet
9. O. D. Artemovych, A. Ballester-Bolinches, V. A. Bovdi, M. R. Dixon, F. de Giovanni, R. I. Grigorchuk, W. Holubowski, F. M. Lyman, P. Longobardi, M. Maj, V. S. Monakhov, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, J. Otal, M. A. Perestyuk, A. P. Petravchuk, M. V. Pratsiovytyi, A. A. Pypka, A. Russo, A. M. Samoilenko, N. N. Semko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, G. Vincenzi, R. A. Zatorskii, E. I. Zel'manov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, “Leonid A. Kurdachenko (dedicated to 70th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 29:1 (2020),  C–H  mathnet
2019
10. V. V. Bavula, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futorny, O. G. Ganyushkin, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, M. F. Horodnii, A. I. Kashu, M. M. Kleiner, L. A. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. S. Monakhov, V. V. Nekrashevych, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, A. Yu. Olshanskii, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, I. V. Protasov, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, I. P. Shestakov, A. N. Skiba, I. Y. Subbotin, Ya. P. Sysak, V. A. Ustimenko, P. D. Varbanets, N. T. Vorob'ev, B. V. Zabavskyi, E. I. Zelmanov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, V. N. Zhuravlev, “Volodymyr Kyrychenko (to the 75th anniversary)”, Algebra Discrete Math., 27:1 (2019),  C–E  mathnet
2017
11. V. Bavula, O. Bezushchak, V. I. Bekkert, V. M. Bondarenko, I. Burban, M. Chernikov, Yu. Drozd, A. Ganyushkin, R. Grigorchuk, V. Futorny, V. Kirichenko, V. Levandovsky, V. Lyubashenko, V. Mazorchuk, A. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Plakhotnyk, V. Sergeichuk, Ya. Sysak, V. Vyshensky, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Sergiy Ovsienko (01.05.1953 – 25.01.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:1 (2017),  C–F  mathnet
2014
12. T. Banakh, R. Grigorchuk, I. Guran, V. Kirichenko, V. Nekrashevich, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Sushchansky, M. Zarichnyi, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Igor Volodymyrovych Protasov (dedicated to 60-th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 17:2 (2014),  C–F  mathnet
2013
13. O. O. Bezushchak, Yu. V. Bodnarchuk, V. M. Bondarenko, Ye. V. Bondarenko, N. S. Chernikov, Yu. A. Drozd, N. S. Golovashchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, Ya. V. Lavrenyuk, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Monakhov, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, S. A. Ovsienko, A. P. Petravchuk, M. V. Selkin, V. N. Semenchuk, M. M. Semko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, V. I. Sushchanskiy, Ya. P. Sysak, A. F. Vasil'ev, N. T. Vorob'ev, “Leonid Aleksandrovich Shemetkov (3.07.1937–24.03.2013)”, Algebra Discrete Math., 15:2 (2013),  C–D  mathnet
14. Yu. Drozd, O. Bezushchak, V. Kirichenko, M. Komarnitsky, L. Kurdachenko, Yu. Lavrenyuk, V. Lyubashenko, V. Nekrashevich, B. Novikov, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, I. Subbotin, V. Sushchansky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Rostislav I. Grigorchuk. To the 60th anniversary”, Algebra Discrete Math., 15:1 (2013),  C–F  mathnet
2007
15. V. I. Andriychuk, V. A. Artamonov, V. M. Babych, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, M. F. Gorodniy, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, P. M. Gudivok, A. I. Kashu, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, S. A. Ovsienko, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, A. M. Samoilenko, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, E. I. Zel'manov, V. N. Zhuravlyov, “Vladimir Kirichenko (on his 65th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, 4,  E–H  mathnet
16. V. A. Artamonov, O. E. Bezushchak, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, A. I. Kashu, V. V. Kirichenko, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, Yu. A. Lavrenyuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, M. O. Perestyuk, M. Sapir, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, E. I. Zel'manov, “Vitaliy Sushchansky (on his 60th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, 2,  E–F  mathnet
2003
17. Yu. A. Drozd, V. V. Kirichenko, M. Ya. Komarnitskyj, L. A. Kurdachenko, V. V. Lyubashenko, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. P. Petravchuk, V. I. Sushchansky, V. M. Usenko, “R. I. Grigorchuk (his 50th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2003, 4,  E–F  mathnet

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2022