Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Lavrenyuk Y V

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 9
Научных статей: 7

Статистика просмотров:
Эта страница:71
Страницы публикаций:868
Полные тексты:498
Списки литературы:17
E-mail:

http://www.mathnet.ru/rus/person78398
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2019
1. V. Bavula, V. Bekkert, O. Bezushchak, V. Bondarenko, Ie. Bondarenko, I. Burban, V. Futorny, R. Grigorchuk, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, V. Lyubashenko, V. Mazorchuk, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Sergeichuk, Ya. Sysak, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Yuriy Drozd (dedicated to 75th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 28:2 (2019),  C–F  mathnet
2017
2. V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  C–F  mathnet
2010
3. Y. V. Lavrenyuk, V. V. Nekrashevych, V. I. Sushchansky, “Diagonal direct limits of finite symmetric and alternating groups”, Algebra Discrete Math., 10:1 (2010),  67–87  mathnet  mathscinet  zmath
2007
4. Yaroslav Lavrenyuk, “Classification of the local isometry groups of rooted tree boundaries”, Algebra Discrete Math., 2007, 2,  104–110  mathnet  mathscinet  zmath
2005
5. Yaroslav V. Lavrenyuk, Vitaly I. Sushchansky, “A note to our paper “Automorphisms of homogeneous symmetric groups and hierarchomorphisms of rooted trees””, Algebra Discrete Math., 2005, 2,  90–93  mathnet  mathscinet  zmath
2003
6. Yaroslav V. Lavrenyuk, Vitalii I. Sushchansky, “Automorphisms of homogeneous symmetric groups and hierarchomorphisms of rooted trees”, Algebra Discrete Math., 2003, 4,  33–49  mathnet  mathscinet  zmath
2002
7. Yaroslav Lavrenyuk, “On the finite state automorphism group of a rooted tree”, Algebra Discrete Math., 2002, 1,  79–87  mathnet  mathscinet  zmath

2019
8. V. V. Bavula, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futorny, O. G. Ganyushkin, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, M. F. Horodnii, A. I. Kashu, M. M. Kleiner, L. A. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. S. Monakhov, V. V. Nekrashevych, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, A. Yu. Olshanskii, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, I. V. Protasov, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, I. P. Shestakov, A. N. Skiba, I. Y. Subbotin, Ya. P. Sysak, V. A. Ustimenko, P. D. Varbanets, N. T. Vorob'ev, B. V. Zabavskyi, E. I. Zelmanov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, V. N. Zhuravlev, “Volodymyr Kyrychenko (to the 75th anniversary)”, Algebra Discrete Math., 27:1 (2019),  C–E  mathnet
2013
9. O. O. Bezushchak, Yu. V. Bodnarchuk, V. M. Bondarenko, Ye. V. Bondarenko, N. S. Chernikov, Yu. A. Drozd, N. S. Golovashchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, Ya. V. Lavrenyuk, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Monakhov, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, S. A. Ovsienko, A. P. Petravchuk, M. V. Selkin, V. N. Semenchuk, M. M. Semko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, V. I. Sushchanskiy, Ya. P. Sysak, A. F. Vasil'ev, N. T. Vorob'ev, “Leonid Aleksandrovich Shemetkov (3.07.1937–24.03.2013)”, Algebra Discrete Math., 15:2 (2013),  C–D  mathnet

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2022