RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Uteshev, Aleksei Yur'evich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 10
Scientific articles: 7

Number of views:
This page:362
Abstract pages:1115
Full texts:270
References:28
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person100251
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2019
1. A. Yu. Uteshev, A. V. Marov, “Faulty share detection in Shamir’s secret sharing”, Vestnik S.-Petersburg Univ. Ser. 10. Prikl. Mat. Inform. Prots. Upr., 15:2 (2019),  274–282  mathnet  elib
2016
2. A. Yu. Uteshev, I. I. Baravy, “Solution of the rational interpolation problem via the Hankel polynomial construction”, Vestnik S.-Petersburg Univ. Ser. 10. Prikl. Mat. Inform. Prots. Upr., 2016, 4,  31–43  mathnet  elib
3. A. V. Marov, A. Yu. Uteshev, “Matrix formalism of the Reed–Solomon codes”, Vestnik S.-Petersburg Univ. Ser. 10. Prikl. Mat. Inform. Prots. Upr., 2016, 4,  4–17  mathnet  elib
1996
4. A. Yu. Uteshev, T. M. Cherkasov, “Localization of solutions of systems of algebraic equations and inequalities. The Hermite method”, Dokl. Akad. Nauk, 347:4 (1996),  451–453  mathnet  mathscinet  zmath
1991
5. A. Yu. Uteshev, “Calculation of the Kronecker–Poincaré index of algebraic curves with respect to algebraic fields on the plane”, Differ. Uravn., 27:12 (1991),  2181–2183  mathnet  mathscinet  zmath
1989
6. A. Yu. Uteshev, “On the existence of a polynomial Lyapunov function”, Differ. Uravn., 25:11 (1989),  2010–2013  mathnet  mathscinet  zmath
1987
7. A. Yu. Uteshev, S. G. Shulak, “A criterion for the asymptotic stability of a system of two differential equations with homogeneous right-hand sides”, Differ. Uravn., 23:6 (1987),  1009–1014  mathnet  mathscinet  zmath

2019
8. A. Yu. Aleksandrov, L. A. Antoshkina, E. V. Afinogentova, A. S. Andreev, I. G. Bashmakov, P. A. Vel'misov, V. Z. Grines, E. V. Desyaev, O. V. Druzhinina, D. K. Egorova, A. P. Zhabko, R. V. Zhalnin, E. A. Lizina, A. M. Kamachkin, A. A. Kosov, O. G. Kostrov, E. B. Kuznetsov, T. Ph. Mamedova, S. I. Martynov, S. M. Muryumin, V. I. Nikonov, S. I. Peregudin, E. E. Peskova, I. P. Ryazantseva, P. V. Senin, G. A. Smolkin, A. G. Smolyanov, L. A. Sukharev, A. O. Syromyasov, V. F. Tishkin, A. Yu. Uteshev, S. E. Kholodova, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, A. V. Shchennikov, E. V. Shchennikova, O. S. Yazovtseva, “In memory of Vladimir Nikolaevich Shchennikov”, Zhurnal SVMO, 21:2 (2019),  269–273  mathnet
2015
9. L. A. Petrosyan, S. A. Kutuzov, A. Y. Uteshev, I. I. Nikiforov, V. N. Starkov, “Leonid Petrovich Osipkov (1945–2015)”, Vestnik S.-Petersburg Univ. Ser. 10. Prikl. Mat. Inform. Prots. Upr., 2015, 4,  113–114  mathnet
2014
10. V. N. Igolkin, V. V. Karelin, S. K. Myshkov, L. N. Polyakova, G. Sh. Tamasyan, L. A. Petrosyan, E. I. Veremey, Yu. M. Dahl, O. I. Drivotin, V. Yu. Dobrynin, N. V. Egorov, A. P. Zhabko, A. M. Kamachkin, G. A. Leonov, V. S. Novoselov, D. A. Ovsyannikov, A. N. Terekhov, S. V. Chistyakov, V. L. Kharitonov, V. M. Bure, A. Yu. Aleksandrov, S. N. Andrianov, A. O. Bochkarev, V. V. Evstafieva, V. S. Ermolin, V. V. Zakharov, I. V. Olemskoy, Yu. G. Pronina, S. L. Sergeev, A. Yu. Uteshev, O. N. Chizhova, “V. F. Demianov”, Vestnik S.-Petersburg Univ. Ser. 10. Prikl. Mat. Inform. Prots. Upr., 2014, 2,  154–156  mathnet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021