RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Alimov, Alexey Rostislavovich

Total publications: 51 (48)
in MathSciNet: 27 (25)
in zbMATH: 23 (21)
in Web of Science: 24 (23)
in Scopus: 24 (24)
Cited articles: 29
Citations in Math-Net.Ru: 192
Citations in MathSciNet: 120
Citations in Web of Science: 107
Citations in Scopus: 95
Presentations: 8

Number of views:
This page:2745
Abstract pages:7641
Full texts:2085
References:971
Head Scientist Researcher
Doctor of physico-mathematical sciences (2015)
Speciality: 01.01.01 (Real analysis, complex analysis, and functional analysis)
Birth date: 31.08.1971
Phone: +7 (495) 939 39 57
Fax: +7 (495) 939 20 90
E-mail: ,
Keywords: best approximation, Chebyshev set, sun, strict sun.
UDC: 517.982.272, 517.982.256, 517.982, 517.982.252
MSC: 41A65, 41A65

Subject:

Theory of approximations in normed linear spaces.

   
Main publications:
  • A. R. Alimov, Sokhranenie approksimativnykh svoistv podmnozhestv chebyshevskikh mnozhestv i solnts v $\ell^\infty(n)$. Izv. RAN. Ser. matem., 2006, 70:5, 3–12.
  • A. R. Alimov, Monotonnaya lineinaya svyaznost chebyshevskikh mnozhestv v prostranstve $C(Q)$. Matem. sb., 2006, 197:9, 3–18.
  • A. R. Alimov, Geometricheskoe stroenie chebyshevskikh mnozhestv v $\ell^\infty(n)$. Funkts. analiz i ego pril., 2005, 39:1, 1–10.
  • A. R. Alimov, Svyaznost solnts v prostranstve $c_0$. Izv. RAN. Ser. matem., 2005, 69:4, 3–18.
  • A. R. Alimov, O strukture dopolneniya k chebyshevskim mnozhestvam. Funkts. analiz i ego pril., 2001, 35:3, 19–27.

http://www.mathnet.ru/eng/person13059
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:alimov.alexey-r
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/602442
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=14681
ISTINA http://istina.msu.ru/workers/3628613
http://orcid.org/0000-0001-8806-1593
http://www.researcherid.com/rid/M-3902-2015
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7007117638
https://www.researchgate.net/profile/A_Alimov

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |


1. A. R. Alimov, I. G. Tsar'kov, Uspekhi Mat. Nauk (to appear)  mathnet

   2019
2. A. R. Alimov, “Continuity of the metric projection and local solar properties of sets”, Set-Valued Var. Anal., 27:1 (2019), 213-222  mathnet  crossref  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
3. A. R. Alimov, E. V. Shchepin, “Convexity of Suns in Tangent Directions”, Journal of Convex Analysis, 4 (2019) (to appear) http://www.heldermann.de/JCA/JCA26/JCA264/jca26058.htm
4. A. R. Alimov, E. V. Shchepin, “Suns are convex in tangent directions”, Dokl. Math., 99:1 (2019), 14–15  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus
5. Alexey R. Alimov, “Solarity of sets in max-approximation problems”, J. Fixed Point Theory Appl., 21:3 (2019), 76 , 11 pp.  mathnet  crossref  isi  scopus

   2018
6. A. R. Alimov, E. V. Shchepin, “Convexity of Chebyshev sets with respect to tangent directions”, Russian Math. Surveys, 73:2 (2018), 366–368  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 4)
7. A. R. Alimov, “Selections of the best and near-best approximation operators and solarity”, Proc. Steklov Inst. Math., 303 (2018), 10–17  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
8. A. R. Alimov, I. G. Tsarkov, Geometricheskaya teoriya priblizhenii. Chast II. Priblizheniya klassami mnozhestv, dalneishee razvitie osnovnykh voprosov geometricheskoi teorii, OntoPrint, Moskva, 2018 , 350 pp.
9. A. R. Alimov, “Vyborki iz operatorov nailuchshego i pochti nailuchshego priblizheniya i solnechnost mnozhestv”, Sovremennye problemy matematiki i ee prilozhenii, Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Dushanbe, 21–22.06.2018), Filial Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta imeni M.V. Lomonosova v gorode Dushanbe, Tadzhikistan, 2018, 14–15
10. A. R. Alimov, “On approximative properties of locally Chebyshev sets”, Proc. of Institute of mathematics and mechanics, 44:1 (2018), 36–42  mathnet  zmath  scopus
11. Alexey R. Alimov, Evgeny E. Bukzhalev, “Iteration method of approximate solution of the Cauchy problem for a singularly perturbed weakly nonlinear differential equation of an arbitrary order”, Turk. J. Math., 42:5 (2018), 2841–2853  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus
12. A. R. Alimov, “Bounded contractibility of strict suns in three-dimensional spaces”, Fundam. Prikl. Mat., 22:1 (2018), 3–11  mathnet

   2017
13. A. R. Alimov, “Selections of the metric projection operator and strict solarity of sets with continuous metric projection”, Sb. Math., 208:7 (2017), 915–928  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 4)
14. A. R. Alimov, “A monotone path-connected set with outer radially lower continuous metric projection is a strict sun”, Siberian Math. J., 58:1 (2017), 11–15  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
15. A. R. Alimov, I. G. Tsarkov, Geometricheskaya teoriya priblizhenii. Chast I. Klassicheskie ponyatiya i konstruktsii priblizheniya mnozhestvami, OntoPrint, Moskva, 2017 , 346 pp.
16. A. R. Alimov, “O sootnoshenii mezhdu klassami solnts v nesimmetrichno normirovannykh prostranstvakh”, Trudy NIISI RAN, 7:1 (2017), 82–84  mathnet  elib

   2016
17. A. R. Alimov, I. G. Tsar'kov, “Connectedness and solarity in problems of best and near-best approximation”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 1–77  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 17)  elib  scopus (cited: 13)
18. A. R. Alimov, “Mazur spaces and 4.3-intersection property of $(BM)$-spaces”, Izv. Saratov Univ. (N.S.), Ser. Math. Mech. Inform., 16:2 (2016), 133–137  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib
19. A. R. Alimov, “$P$-svyaznoe lokalno chebyshëvskoe mnozhestvo yavlyaetsya chebyshëvskim”, Trudy Mezhdunarodnoi letnei matematicheskoi Shkoly-Konferentsii S.B. Stechkina po teorii funktsii (g. Dushanbe, 15–25 avgusta 2016 g.), Poligrafiya OOO “Ofset” Dushanbe, Dushanbe, 2016, 32–35

   2015
20. A. R. Alimov, “On finite-dimensional Banach spaces in which suns are connected”, Eurasian Math. J., 6:4 (2015), 7–18  mathnet  isi (cited: 1)
21. A. R. Alimov, “Svoistva peresecheniya sharov konechnomernykh (BM)-prostranstv”, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii “Teoriya priblizhenii funktsii i rodstvennye zadachi analiza”, posvyaschennaya 100-letiyu so dnya rozhdeniya professora P. P. Korovkina, Teoriya priblizhenii funktsii i rodstvennye zadachi analiza (Kaluga, 09–10 oktyabrya 2015 g.), Izd-vo Kaluzhskogo gos. un-ta imeni K.E. Tsiolkovskogo, 2015, 17  elib
22. A. R. Alimov, E. Berdysheva, P. Butzer, W.zu Castell, W. Dahmen, R. DeVore, F. Filibr, K. Jetter, H. Mhaskar, P. Nevai, T. Sauer, L. Schumaker, M. Sommer, H. Strauss, Hu Yu, “Hubert A. Berens (1936–2015)”, J. Approx. Theory, 198 (2015), iv–xxix  crossref  mathscinet  zmath

   2014
23. A. R. Alimov, “The Rainwater–Simons weak convergence theorem for the Brown associated norm”, Eurasian Math. J., 5:2 (2014), 126–131  mathnet (cited: 2)  elib (cited: 1)

   2016
24. A. R. Alimov, I. G. Tsar'kov, “Connectedness and other geometric properties of suns and Chebyshev sets”, J. Math. Sci., 217:6 (2016), 683–730  mathnet  crossref  mathscinet  elib

   2014
25. A. R. Alimov, “Monotone path-connectedness and solarity of Menger-connected sets in Banach spaces”, Izv. Math., 78:4 (2014), 641–655  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 10)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 7)
26. A. R. Alimov, “Convexity of Bounded Chebyshev Sets in Finite-dimensional Asymmetrically Normed Spaces”, Izv. Saratov Univ. (N.S.), Ser. Math. Mech. Inform., 14:4(2) (2014), 489–497  mathnet

   2012
27. A. R. Alimov, “Monotone path-connectedness of $R$-weakly convex sets in spaces with linear ball embedding”, Eurasian Math. J., 3:2 (2012), 21–30  mathnet (cited: 4)  mathscinet  zmath

   2014
28. A. R. Alimov, “Local solarity of suns in normed linear spaces”, J. Math. Sci., 197:4 (2014), 447–454  mathnet  crossref  elib (cited: 2)  scopus (cited: 5)

   2013
29. A. R. Alimov, V. Yu. Protasov, “Separation of convex sets by extreme hyperplanes”, J. Math. Sci., 191:5 (2013), 599–604  mathnet  crossref  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2012
30. A. R. Alimov, “Monotone path-connectedness of $R$-weakly convex sets in the space $C(Q)$”, J. Math. Sci., 185:3 (2012), 360–366  mathnet  crossref  elib  scopus
31. A. R. Alimov, “A Monotone Path Connected Chebyshev Set Is a Sun”, Math. Notes, 91:2 (2012), 290–292  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 5)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 4)
32. A. R. Alimov, “Ogranichennaya strogaya solnechnost strogikh solnts v prostranstve $C(Q)$”, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 1. Matem., mekh., 2012, no. 6, 16–19  mathnet (cited: 3); A. R. Alimov, “Bounded strict solar property of strict suns in the space $C(Q)$”, Moscow University Mathematics Bulletin, Moscow University Mechanics Bulletin, 68:1 (2013), 14–17  crossref  scopus (cited: 1)

   2008
33. A. R. Alimov, “Sokhranenie approksimativnykh svoistv chebyshëvskikh mnozhestv i solnts na ploskosti”, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 1. Matem., mekh., 63:4 (2008), 46–49  crossref  zmath  elib

   2006
34. A. R. Alimov, “Preservation of approximative properties of subsets of Chebyshev sets and suns in $\ell^\infty (n)$”, Izv. Math., 70:5 (2006), 857–866  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
35. A. R. Alimov, “Monotone path-connectedness of Chebyshev sets in the space $C(Q)$”, Sb. Math., 197:9 (2006), 1259–1272  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 15)  elib (cited: 6)  elib (cited: 6)  scopus (cited: 14)

   2005
36. A. R. Alimov, “The Geometric Structure of Chebyshev Sets in $\ell^\infty(n)$”, Funct. Anal. Appl., 39:1 (2005), 1–8  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 8)  scopus (cited: 8)
37. A. R. Alimov, “Connectedness of suns in the space $c_0$”, Izv. Math., 69:4 (2005), 651–666  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 4)
38. A. R. Alimov, “Convexity of Chebyshev Sets Contained in a Subspace”, Math. Notes, 78:1 (2005), 3–13  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 5)
39. A. R. Alimov, “Geometric construction of Chebyshev sets in the spaces $\ell^\infty(n)$, $c_0$ and $c$”, Russian Math. Surveys, 60:3 (2005), 559–561  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus

   2004
40. A. R. Alimov, “Characterisations of Chebyshev sets in $c_0$”, J. Approx. Theory, 129:2 (2004), 217–229  crossref  mathscinet  zmath

   2003
41. A. R. Alimov, “The Banach–Mazur theorem for spaces with an asymmetric distance”, Russian Math. Surveys, 58:2 (2003), 367–369  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2001
42. A. R. Alimov, “On the Structure of the Complements of Chebyshev Sets”, Funct. Anal. Appl., 35:3 (2001), 176–182  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 17)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 18)
43. A. R. Alimov, “Geometrical Characterization of Strict Suns in $\ell^\infty(n)$”, Math. Notes, 70:1 (2001), 3–10  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 8)  elib
44. A. R. Alimov, M. I. Karlov, “Sets with External Chebyshev Layer”, Math. Notes, 69:2 (2001), 269–273  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib

   1999
45. A. A Alimov, H. Berens, “Examples of Chebyshev sets in matrix spaces”, J. Approx. Theory, 99:1 (1999), 44–53  crossref  mathscinet  zmath  elib

   1998
46. A. R. Alimov, “Solstice property for a system of 2-spaces”, East J. Approx., 4:1 (1998), 25–34  mathscinet  zmath
47. A. R. Alimov, Mat. Pros., 2, MCCME, Moscow, 1998, 155–172  mathnet

   1997
48. A. R. Alimov, “Chebyshev Compact Sets in the Plane”, Proc. Steklov Inst. Math., 219 (1997), 2–19  mathnet  mathscinet  zmath

   1996
49. A. R. Alimov, “Chebyshev set's complement”, East J. Approx., 2:2 (1996), 215–232  mathscinet  zmath

   1995
50. A. R. Alimov, “A number of connected components of sun's complement”, East J. Approx., 1:4 (1995), 419–429  mathscinet  zmath
51. A. R. Alimov, “Letter to the editor”, Math. Notes, 58:3 (1995), 1010  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi

Presentations in Math-Net.Ru
1. Выпуклость чебышёвских множеств и солнц по касательным направлениям
A. R. Alimov
Knots and Representation Theory
March 11, 2019
2. Решение задач о гладких C^1-решений уравнения эйконала, принцип отражения, зеркала
I. G. Tsar'kov, A. R. Alimov
Geometric theory of optimal control
March 14, 2018 18:30
3. Локальные и глобальные аппроксимативно-геометрические свойства множеств
A. R. Alimov
Seminar on Approximation Theory
November 16, 2017 10:30
4. Selections from the best and near-best approximation operator
A. R. Alimov
International Conference "Mathematical Theory of Optimal Control" dedicated to the 90th birthday of Academician R. V. Gamkrelidze
June 2, 2017 16:05
5. Непрерывность метрической проекции, выборки из нее и солнечные свойства множеств
A. R. Alimov

March 21, 2017 17:30
6. Солнечные свойства множеств непрерывной метрической проекции
A. R. Alimov
Seminar on Approximation Theory
April 14, 2016 10:30
7. Связность строгих солнц в конечномерных банаховых пространствах
A. R. Alimov
International conference on Function Spaces and Approximation Theory dedicated to the 110th anniversary of S. M. Nikol'skii
May 25, 2015 14:30
8. Свзяность солнц и чебышёвских множеств в задачах наилучшего приближения
A. R. Alimov
Seminar on Approximation Theory
February 20, 2014 10:30

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019