RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Zharinov Victor Victorovich

Total publications: 72 (66)
in MathSciNet: 59 (56)
in zbMATH: 48 (47)
in Web of Science: 36 (33)
in Scopus: 31 (31)
Cited articles: 44
Citations in Math-Net.Ru: 154
Citations in MathSciNet (by Sep 2017): 54
Citations in Web of Science: 59
Citations in Scopus: 68
Presentations: 18

Number of views:
This page:3822
Abstract pages:12708
Full texts:4678
References:1149
Zharinov Victor Victorovich
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1981)
Speciality: 01.01.01 (Real analysis, complex analysis, and functional analysis)
Birth date: 4.01.1942
E-mail:
Keywords: complex analysis, hyperfunctions, integral representations, algebraic and geometric methods in partial differential equations, mathematical methods in quantum theory.

Subject:

algebraic and geometric methods in partial differential equations, mathematical methods in quantum theory.

   
Main publications:
 1. Zharinov V. V., “Distributivnye struktury i ikh prilozheniya v kompleksnom analize”, Trudy MIAN, 162, 1983, 3–81  mathnet  mathscinet  zmath
 2. Zharinov V. V., Lecture notes on geometrical aspects of partial differential equations, World Scientific, Singapore, 1992  mathscinet  zmath
 3. Vladimirov V. S., Zharinov V. V., Uravneniya matematicheskoi fiziki, Nauka, Moskva, 2000
 4. Zharinov V. V., “O kogomologiyakh algebry Geizenberga”, Trudy MIAN, 228, 2000, 61–75  mathnet  mathscinet  zmath
 5. Zharinov V. V., “Kogmologii algebry Li vektornykh polei na pryamoi”, TMF, 128:2 (2001), 147–160  mathnet  mathscinet  zmath

http://www.mathnet.ru/eng/person17604
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:zharinov.victor-v|zarinov.v-v
http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?return=viewitems&mrauthid=200268
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=6234
http://www.researcherid.com/rid/J-6828-2013
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56336327700

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited | scientific publications | common list |   2017
1. V. V. Zharinov, “Lie–Poisson structures over differential algebras”, Theoret. and Math. Phys., 192:3 (2017), 1337–1349  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
2. V. V. Zharinov, “Hamiltonian operators in differential algebras”, Theoret. and Math. Phys., 193:3 (2017), 1725–1736  mathnet  crossref  crossref

   2016
3. V. V. Zharinov, “Bäcklund transformations”, Theoret. and Math. Phys., 189:3 (2016), 1681–1692  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 3)

   2015
4. V. V. Zharinov, “Conservation laws, differential identities, and constraints of partial differential equations”, Theoret. and Math. Phys., 185:2 (2015), 1557–1581  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 3)

   2014
5. V. V. Zharinov, “A model of relativistic dynamics”, Proc. Steklov Inst. Math., 285 (2014), 120–131  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  elib  scopus
6. V. V. Zharinov, “Algebraic aspects of gauge theories”, Theoret. and Math. Phys., 180:2 (2014), 942–957  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)

   2013
7. V. V. Zharinov, “The formal de Rham complex”, Theoret. and Math. Phys., 174:2 (2013), 220–235  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)

   2012
8. V. V. Zharinov, “Cohomologies of spaces of Schwartz test functions”, Theoret. and Math. Phys., 170:3 (2012), 263–273  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
9. V. V. Zharinov, “Cohomologies of spaces of Schwartz distributions”, Theoret. and Math. Phys., 172:1 (2012), 879–884  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2011
10. V. V. Zharinov, “Symmetries and conservation laws of difference equations”, Theoret. and Math. Phys., 168:2 (2011), 1019–1034  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib  elib  scopus

   2010
11. V. V. Zharinov, “Evolution systems with constraints in the form of zero-divergence conditions”, Theoret. and Math. Phys., 163:1 (2010), 401–413  mathnet  crossref  crossref  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
12. V. V. Zharinov, “A differential-difference bicomplex”, Theoret. and Math. Phys., 165:2 (2010), 1401–1420  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2009
13. V. V. Zharinov, “Green's formula for difference operators”, Theoret. and Math. Phys., 161:2 (2009), 1445–1450  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
14. V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zav'yalov, V. A. Il'in, G. I. Marchuk, V. P. Mikhailov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, B. V. Pal'tsev, “Aleksei Alekseevich Dezin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 64:3 (2009), 553–560  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2008
15. V. V. Zharinov, “Operatsionnoe ischislenie v differentsialnykh algebrakh”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po matematicheskoi fizike i ee prilozheniyam, Tezisy dokladov (Samara, 8–13 sentyabrya 2008 g.), 2008, 71–72
16. V. V. Zharinov, “Simmetrii i zakony sokhraneniya evodyutsionnykh sistem na reshetke”, Vtoroe rossiisko-armyanskoe soveschanie po matematicheskoi fizike, kompleksnomu analizu i smezhnym voprosam, Tezisy dokladov (Moskva, MIAN, 5–11 oktyabrya 2008 g.), 2008, 39–40
17. V. V. Zharinov, “Algebraic and geometric foundation of mathematical physics”, Lekts. Kursy NOC, 9, Steklov Math. Inst., RAS, Moscow, 2008, 3–209 , 210 pp.  mathnet  crossref  zmath  elib
18. V. V. Zharinov, “Evolution systems on a lattice”, Theoret. and Math. Phys., 157:3 (2008), 1694–1706  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)

   2006
19. V. V. Zharinov, “Bäcklund correspondences for evolution equations in a multidimensional space”, Theoret. and Math. Phys., 147:1 (2006), 449–459  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)

   2005
20. V. V. Zharinov, “Hochschild Cohomology of the Algebra of Smooth Functions on the Torus”, Theoret. and Math. Phys., 144:3 (2005), 1247–1263  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)

   2004
21. V. V. Zharinov, “Hochschild Cohomologies of the Algebra of Smooth Functions”, Theoret. and Math. Phys., 140:3 (2004), 1195–1204  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)

   2003
22. V. V. Zharinov, “Cohomology of a Poisson Algebra”, Theoret. and Math. Phys., 136:2 (2003), 1049–1065  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 7)

   2001
23. V. V. Zharinov, “Cohomologies of the Lie Algebra of Vector Fields on a Line”, Theoret. and Math. Phys., 128:2 (2001), 957–968  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 4)

   2000
24. V. V. Zharinov, “On the Cohomologies of the Heisenberg Algebras”, Proc. Steklov Inst. Math., 228 (2000), 52–66  mathnet  mathscinet  zmath
25. V. S. Vladimirov, V. V. Zharinov, Uravneniya matematicheskoi fiziki, Fizmatlit, M., 2000 , 61 pp.

   1999
26. V. V. Zharinov, “On derivations of the Heisenberg algebra”, Theoret. and Math. Phys., 118:2 (1999), 129–151  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  scopus

   1998
27. V. V. Zharinov, “Operational calculus in differential algebras”, Integral Transform. Spec. Funct., 7:1-2 (1998), 145–158  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
28. V. V. Zharinov, “Algebraic constructions in generalized functions”, Generalized functions—linear and nonlinear problems (Novi Sad, 1996), Integral Transform. Spec. Funct., 6, no. 1-4, 1998, 347–356  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 4)

   1997
29. V. V. Zharinov, “Secondary operational calculus”, The International Conference on Secondary Calculus and Cohomological Physics (Moscow, 1997), Diffiety Inst. Russ. Acad. Nat. Sci., Pereslavl' Zalesskiy, 1997 , 12 pp. (electronic)  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1996
30. V. V. Zharinov, “On differentiations in differential algebras”, Proceedings of the conference “Different Aspects of Differentiability”, II (Warsaw, 1995), Integral Transform. Spec. Funct., 4, no. 1-2, 1996, 163–180  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1995
31. V. V. Zharinov, “Convolution algebras of sequences”, Different aspects of differentiability (Warsaw, 1993), Dissertationes Math. (Rozprawy Mat.), 340, 1995, 337–342  mathscinet  zmath

   1994
32. V. S. Vladimirov, V. V. Zharinov, A. G. Sergeev, “Bogolyubov's “edge of the wedge” theorem, its development and applications”, Russian Math. Surveys, 49:5 (1994), 51–65  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 4)
33. V. V. Zharinov, “Low-dimensional conservation laws of PDE”, Izbrannye voprosy matematicheskoi fiziki i analiza, Sbornik statei. K semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya akademika Vasiliya Sergeevicha Vladimirova, Tr. MIAN, 203, Nauka, M., 1994, 478–493  mathnet (cited: 3)  mathscinet  zmath; Proc. Steklov Inst. Math., 203 (1995), 391–402  mathscinet  zmath

   1993
34. V. V. Zharinov, “Hyperfunctions and analytic functionals”, CWI Quarterly, 6:4 (1993), 317–333  mathscinet  zmath
35. V. V. Zharinov, “O spektralnykh posledovatelnostyakh evolyutsionnykh sistem so svyazyami”, Matem. sb., 184:5 (1993), 39–54  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath; V. V. Zharinov, “On spectral sequences of evolution systems with constraints”, Russian Acad. Sci. Sb. Math., 79:1 (1994), 33–45  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
36. A. A. Logunov, A. A. Slavnov, O. I. Zavialov, O. A. Khrustalev, V. P. Mikhailov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zavialov, A. G. Sergeev, V. P. Pavlov, I. Ya. Aref'eva, Yu. A. Tserkovnikov, “The 70th birthday of V. S. Vladimirov”, Theoret. and Math. Phys., 94:1 (1993), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
37. I. V. Volovich, A. K. Gushchin, A. A. Dezin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zavyalov, V. A. Il'in, V. M. Millionshchikov, V. N. Mikhailov, A. G. Sergeev, “Vladimirov Vasilii Sergeevich (70-th birthday tribute)”, Differential Equations, 29:2 (1993), 305–313  mathnet  mathscinet  isi

   1992
38. V. V. Zharinov, Lecture notes on geometrical aspects of partial differential equations, Series on Soviet and East European Mathematics, 9, World Scientific Publishing Co. Inc., River Edge, NJ, 1992 , x+360 pp.  mathscinet (cited: 8)  zmath

   1990
39. V. V. Zharinov, “Differentsialnye algebry i zakony sokhraneniya nizshikh razmernostei”, Matem. sb., 181:11 (1990), 1475–1485  mathnet (cited: 4)  mathscinet (cited: 1)  zmath  adsnasa; V. V. Zharinov, “Differential algebras and low-dimensional conservation laws”, Math. USSR-Sb., 71:2 (1992), 319–329  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)

   1989
40. V. V. Zharinov, “Vneshnyaya geometriya differentsialnykh uravnenii i formula Grina”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 53:4 (1989), 708–730  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath; V. V. Zharinov, “Extrinsic geometry of differential equations and Green's formula”, Math. USSR-Izv., 35:1 (1990), 37–60  crossref  mathscinet  zmath
41. V. V. Zharinov, “String symmetries and conservation laws”, Theoret. and Math. Phys., 81:2 (1989), 1125–1133  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
42. S. I. Pokhozhaev, V. V. Zharinov, M. A. Illarionov, V. P. Pikulin, Nelineinyi prikladnoi funktsionalnyi analiz, Ucheb. posobie po krusu vysshaya matematika, Izd-vo MEI, M., 1989 , 77 pp.

   1988
43. V. V. Zharinov, “Intrinsic geometry of differential equations”, Lectures in mathematics and its applications, 2, no. 2, Ross. Akad. Nauk, Inst. Mat. im. Steklova, Moscow; Tul'sk. Politekhn. Inst., Tula, 1988, 3–50  mathscinet
44. V. V. Zharinov, “O sootvetstvii Beklunda”, Matem. sb., 136(178):2(6) (1988), 274–291  mathnet (cited: 3)  mathscinet  zmath; V. V. Zharinov, “On Bäcklund correspondences”, Math. USSR-Sb., 64:1 (1989), 277–293  crossref  mathscinet  zmath

   1987
45. V. V. Zharinov, “Formula Grina dlya nelineinykh sistem uravnenii v chastnykh proizvodnykh”, Dokl. AN SSSR, 296:4 (1987), 785–787  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath; V. V. Zharinov, “Green's formula for nonlinear systems of partial differential equations”, Soviet Math. Dokl., 36:2 (1988), 314–316  mathscinet  zmath
46. B. V. Boyarsky, O. A. Oleinik, A. V. Babin, M. I. Vishik, Yu. S. Ilyashenko, V. M. Millionshchikov, D. Serr, V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, V. V. Zharinov, G. M. Zaslavsky, R. Z. Sagdeev, D. A. Ysikov, A. A. Chernikov, B. A. Malomed, M. I. Tribel'sky, “Sessions of the Petrovskii Seminar on differential equations and mathematical problems of physics”, Uspekhi Mat. Nauk, 42:3(255) (1987), 221–228  mathnet

   1986
47. V. S. Vladimirov, V. V. Zharinov, “Analiticheskie metody v matematicheskoi fizike”, Teoreticheskaya i matematicheskaya fizika, Sbornik obzornykh statei 3. K 50-letiyu instituta, Tr. MIAN SSSR, 175, 1986, 113–133  mathnet (cited: 5)  mathscinet (cited: 1)  zmath; V. S. Vladimirov, V. V. Zharinov, “Analytic methods in mathematical physics”, Proc. Steklov Inst. Math., 175 (1988), 117–138  mathscinet  zmath
48. V. V. Zharinov, N. G. Marchuk, “Green's formulas and bilinear conservation laws”, Math. Notes, 40:4 (1986), 776–780  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
49. O. I. Bogoyavlenskii, V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, A. K. Guschin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, V. P. Mikhailov, “Kraevye zadachi matematicheskoi fiziki”, Teoreticheskaya i matematicheskaya fizika, Sbornik obzornykh statei 3. K 50-letiyu instituta, Tr. MIAN SSSR, 175, 1986, 63–102  mathnet (cited: 13)  mathscinet (cited: 4)  zmath; O. I. Bogoyavlenskii, V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, V. P. Mikhailov, “Boundary value problems of mathematical physics”, Proc. Steklov Inst. Math., 175 (1988), 65–105  mathscinet  zmath
50. V. V. Zharinov, “Conservation laws of evolution systems”, Theoret. and Math. Phys., 68:2 (1986), 745–751  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 9)  scopus (cited: 19)

   1985
51. V. S. Vladimirov, V. Ya. Gutlyanskii, V. V. Zharinov, Yu. E. Hohlov, “All-Union School on complex methods in mathematical physics”, Uspekhi Mat. Nauk, 40:6(246) (1985), 173–177  mathnet

   1984
52. V. V. Zharinov, “Geometriya analiticheskikh dzhetov”, Matem. sb., 125(167):3(11) (1984), 364–383  mathnet  mathscinet  zmath; V. V. Zharinov, “The geometry of analytic jets”, Math. USSR-Sb., 53:2 (1986), 367–383  crossref  mathscinet  zmath

   1983
53. V. V. Zharinov, “Distributivnye struktury i ikh prilozheniya v kompleksnom analize”, Tr. MIAN SSSR, 162, 1983, 3–81 , 81 pp.  mathnet  mathscinet (cited: 4)  zmath; V. V. Zharinov, “Distributive lattices and their applications in complex analysis”, Proc. Steklov Inst. Math., 162 (1985), 1–79  mathscinet  mathscinet  zmath
54. V. V. Zharinov (Ed.), Twistors and gauge fields, Mir, Moscow, 1983 , 366 pp.  mathscinet

   1982
55. V. V. Zharinov, “Conservation laws for linear systems”, Differ. Equations, 18 (1982), 350–356  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1981
56. V. V. Zharinov, “Distributive lattices and the “edge of the wedge” theorem of Bogolyubov”, Generalized functions and their applications in mathematical physics (Moscow, 1980), Akad. Nauk SSSR Vychisl. Tsentr, Moscow, 1981, 237–249  mathscinet
57. V. S. Vladimirov, V. V. Zharinov, “Closed forms associated with linear differential operators”, Generalized functions and their applications in mathematical physics (Moscow, 1980), Akad. Nauk SSSR Vychisl. Tsentr, Moscow, 1981, 135–140
58. V. V. Zharinov, “A generalization of Bogoljubov's “edge of the wedge” theorem”, Sov. Math. Dokl., 24 (1981), 425–429  mathscinet  zmath

   1980
59. V. V. Zharinov, “On an exact sequence of modules and Bogoljubov's “Edge of the wedge” theorem”, Sov. Math. Dokl., 21 (1980), 357–360  mathscinet  zmath
60. V. S. Vladimirov, V. V. Zharinov, “Closed forms associated with linear differential operators”, Differ. Equations, 16 (1980), 534–552  mathnet  mathscinet  zmath
61. V. V. Zharinov, “Fure-ultragiperfunktsii”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 44:3 (1980), 533–570  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa; V. V. Zharinov, “Fourier ultrahyperfunctions”, Math. USSR-Izv., 16:3 (1981), 479–511  crossref  mathscinet  zmath  isi
62. V. V. Zharinov, “Quasiasymptotic behavior of Fourier hyperfunctions”, Theoret. and Math. Phys., 43:1 (1980), 302–306  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1979
63. V. V. Zharinov, “Duality in families of locally convex subspaces”, Sov. Math. Dokl., 20 (1979), 792–794  mathscinet  zmath
64. V. V. Zharinov, “Compact families of locally convex topological vector spaces, Fréchet–Schwartz and dual Fréchet–Schwartz spaces”, Russian Math. Surveys, 34:4 (1979), 105–143  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
65. V. V. Zharinov, “O strukture podprostranstv fure-ultragiperfunktsii”, Matem. sb., 109(151):1(5) (1979), 129–145  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath; V. V. Zharinov, “On the lattice of subspaces of the Fourier ultrahyperfunctions”, Math. USSR-Sb., 37:1 (1980), 118–132  crossref  mathscinet  zmath  isi
66. V. V. Zharinov, “Analiticheskie predstavleniya odnogo klassa ana­liticheskikh funktsionalov, soderzhaschego fure-giperfunktsii”, Matem. sb., 108(150):1 (1979), 62–77  mathnet (cited: 5)  mathscinet  zmath; V. V. Zharinov, “Analytic representations of a class of analytic functionals containing Fourier hyperfunctions”, Math. USSR-Sb., 36:1 (1980), 59–73  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1978
67. V. V. Zharinov, “Laplace transformation of Fourier hyperfunctions and related classes of analytic functionals. II”, Theoret. and Math. Phys., 37:1 (1978), 843–855  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus (cited: 2)

   1977
68. V. V. Zharinov, “Laplace transformation of Fourier hyperfunctions and related classes of analytic functionals”, Theoret. and Math. Phys., 33:3 (1977), 1027–1039  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus (cited: 2)

   1974
69. V. V. Zharinov, “Preobrazovanie Laplasa odnogo klassa obobschennykh funktsii”, prilozhenie II k knige: A. G. Zemanyan, Integralnye preobrazovaniya obobschennykh funktsii, Nauka, M., 1974

   1971
70. V. V. Zharinov, “Integral representation of Wightman functions in two-dimensional space-time”, Theoret. and Math. Phys., 9:2 (1971), 1101–1107  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  scopus (cited: 2)
71. V. V. Zharinov, “On the Nakanishi representation”, Theoret. and Math. Phys., 6:2 (1971), 108–112  mathnet  crossref  zmath  adsnasa  scopus

   1970
72. V. S. Vladimirov, V. V. Zharinov, “On a representation of the Jost–Lehmann–Dyson type”, Theoret. and Math. Phys., 3:3 (1970), 525–536  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus (cited: 1)

Presentations in Math-Net.Ru
1. О представлении типа Йоста–Лемана–Дайсона
V. V. Zharinov
International Conference of Mathematical Physics dedicated to the memory of academician V. S. Vladimirov
November 9, 2017 16:30   
2. Йост-Леман-Дайсон, автомодельность, квазиасимптотика
V. V. Zharinov
Conference on Mathematical Physics dedicated to the 70th anniversary of Boris Ivanovich Zavialov
December 22, 2016 11:40   
3. О преобразовании Беклунда
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 13, 2016 11:00
4. On the Backlund transformation
V. V. Zharinov
The third Russian-Chinese conference on complex analysis, algebra, algebraic geometry and mathematical physics
May 14, 2016 15:50   
5. Когомологический анализ уравнений в частных производных (продолжение)
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
June 4, 2015 11:00
6. Когомологический анализ уравнений в частных производных (продолжение)
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
May 14, 2015 11:00
7. Когомологический анализ уравнений в частных производных
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
April 30, 2015 11:00
8. Об умножении обобщенных функций
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
February 5, 2015 11:00
9. В. С. Владимиров и приложения обобщенных функций в математической физике
V. V. Zharinov
Conference "Mathematical Physics. Vladimirov-90" dedicated to the 90th anniversary of academician V. S. Vladimirov
November 13, 2013 15:00   
10. Когомологии основных и ообобщённых функций Шварца (продолжение)
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
September 29, 2011 11:00
11. Когомологии основных и ообобщённых функций Шварца
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
September 15, 2011 11:00
12. Законы сохранения низших степеней и дифференциальные тождества
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
April 1, 2010 11:00
13. Conservation laws of evolution systems with constraints
V. V. Zharinov
Steklov Mathematical Institute Seminar
February 18, 2010 16:00   
14. Эволюционные системы со связями и законы сохранения низших степеней
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
November 5, 2009 11:00
15. Комплекс де Рама многомерной целочисленной решетки
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 19, 2006
16. Соответствие Беклунда для многомерных эволюционных уравнений (продолжение)
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
January 12, 2006
17. Соответствие Беклунда для многомерных эволюционных уравнений
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 29, 2005
18. Cohomology of a Poisson algebra
V. V. Zharinov
Steklov Mathematical Institute Seminar
January 16, 2003

Books in Math-Net.Ru
 1. V. V. Zharinov, Algebraic and geometric foundation of mathematical physics, Lekts. Kursy NOC, 9, 2008, 210 с.
  http://mi.mathnet.ru/book651
 2. V. V. Zharinov, Distributive structures and their applications in complex analysis, Trudy Mat. Inst. Steklov., 162, 1983, 81 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1177

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2017