RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Selivanov, Boris Ivanovich

Total publications: 55 (49)
in MathSciNet: 28 (28)
in zbMATH: 18 (18)
in Web of Science: 7 (7)
in Scopus: 14 (14)
Cited articles: 11
Citations in Math-Net.Ru: 15
Citations in MathSciNet: 11
Citations in Web of Science: 2
Citations in Scopus: 23

Number of views:
This page:1130
Abstract pages:4513
Full texts:1298
References:207
Candidate of physico-mathematical sciences (1973)
Speciality: 01.01.05 (Probability theory and mathematical statistics)
Birth date: 2.12.1934
Phone: +7 (499) 135 15 19
E-mail:
Keywords: hypertree, test of statistical hypotheses, enumeration, limit theorem, random arragements, statisic of chi-square type.
UDC: 519.1, 519.2, 519.3, 519.4, 519.6, 519.24

Subject:

Theory of probability, mathematical statistic, combinatorial analysis.

   
Main publications:
  • O tsiklovom indekse eksponentsiatsii grupp. - V sb. "Kombinatornyi analiz", M.: MGU, 1971, # 1, s. 79–90.
  • Perechislitelnye zadachi dlya prostykh gipergrafov, I. II. - V sb. "Kombinatornyi analiz", M.: MGU, 1974, # 3, s. 57–67, 1976, # 4, s. 88–95 (sovmestno s V. N. Lyaminym).
  • Kombinatornoe dokazatelstvo teoremy perechisleniya dlya eksponentsiatsii grupp. - "Matemat. zametki", 1982, t. 32, # 6, s. 809–816.
  • Ob odnom klasse statistik tipa khi-kvadrat. - "Obozrenie prikladnoi i promyshlennoi matem.", 1995, t. 2, # 6, s. 226–266.
  • O kombinatornykh funktsiyakh, svyazannykh s ryadom Byurmana–Lagranzha. - "Diskretnaya matem.", 1998, t. 10, # 1, s. 127–140.
  • Ob odnom obobschenii klassicheskoi zadachi o drobinkakh. - "Teoriya veroyatnostei i ee prmen.", 1998, t. 43, # 2, s. 315–330.
  • Semeistvo mnogomernykh statistik khi-kvadrat. - "Diskretnaya matem.", 2002, t. 14, # 3, s. 130–142.

http://www.mathnet.ru/eng/person17985
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:selivanov.b-i
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/210566
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=14018
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6602239694

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |


1. B. I. Selivanov, V. P. Chistyakov, Diskr. Mat.  mathnet  crossref
2. B. I. Selivanov, V. P. Chistyakov, “Limit theorems for the number of successes in random binary sequences with random embeddings”, Discrete Math. Appl., 26:6 (2016), 355–367  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
3. A. M. Zubkov, B. I. Selivanov, “On a statistic for testing the homogeneity of polynomial samples”, Discrete Math. Appl., 25:2 (2015), 109–120  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
4. A. M. Zubkov, B. I. Selivanov, “Ob odnoi statistike dlya proverki odnorodnosti polinomialnykh vyborok”, Mezhdunarodnyi kongress po informatike. Informatsionnye sistemy i tekhnologii (g. Minsk, 31 oktyabrya–3 noyabrya 2011 g.), ch. 1, BGU, Minsk, 2011, 74–76
5. B. I. Selivanov, “On a class of statistics of polynomial samples”, Discrete Math. Appl., 19:3 (2009), 309–320  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  elib  scopus (cited: 1)
6. A. M. Zubkov, B. I. Selivanov, “Novaya statistika dlya proverki odnorodnosti polinomialnykh vyborok”, Tezisy doklada, VII mezhdunarodnaya konferentsiya “Veroyatnostnye metody v diskretnoi matematike” (g. Petrozavodsk, 1–6 iyunya 2008 g.), OPPM, 16, no. 1, 2009, 78–79
7. B. I. Selivanov, “Limit Distributions of the $\chi^2$ Statistic of K. Pearson in a Sequence of Independent Trials”, Math. Notes, 83:6 (2008), 821–832  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
8. B. I. Selivanov, “O nekotorykh statistikakh v skheme sluchainykh tablichnykh razmeschenii”, Tezisy doklada, IX Vserossiiskii simpozium po prikladnoi i promyshlennoi matematike (g. Kislovodsk, 1–8 maya 2008 g.), OPPM, 15, no. 6, 2008, 1131–1132
9. B. I. Selivanov, “Redutsirovannaya statistika khi-kvadrat Pirsona”, Tezisy doklada, XIII Vserossiiskaya shkola-kollokvium po stokhasticheskim metodam (g. Ioshkar-Ola, 16–22 dekabrya 2006), OPPM, 14, no. 2, 2007, 251–252
10. B. I. Selivanov, “On calculation of exact distributions of decomposable statistics in the multinomial scheme”, Discrete Math. Appl., 16:4 (2006), 359–369  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)
11. B. I. Selivanov, “O vychislenii tochnykh raspredelenii mnogomernykh razdelimykh statistik”, Tezisy doklada, VII Vserossiiskii simpozium po prikladnoi i promyshlennoi matematike (g. Kislovodsk, 2–8 maya 2006 g.), OPPM, 13, no. 2, 2006, 351–353
12. B. I. Selivanov, “O statistike khi-kvadrat dlya proverki odnorodnosti polinomialnykh vyborok”, Tezisy doklada, VII Vserossiiskii simpozium po prikladnoi i promyshlennoi matematike (g. Kislovodsk, 2–8 maya 2006 g.), OPPM, 13, no. 3, 2006, 542–543
13. B. I. Selivanov, “Ob odnom semeistve statistik polinomialnoi skhemy”, Tezisy doklada, XII Vserossiiskaya shkola-kollokvium po stokhasticheskim metodam (g. Sochi-Dagomys, 1–7 oktyabrya 2005 g.), OPPM, 12, no. 4, 2005, 871–872
14. B. I. Selivanov, “O statistikakh – differentsiruemykh funktsiyakh chastot iskhodov M polinomialnykh vyborok”, Tezisy doklada, XII Vserossiiskaya shkola-koollokvium po stokhasticheskim metodam (g. Sochi-Dagomys, 1–7 oktyabrya 2005 g.), OPPM, 12, no. 4, 2005, 872–873
15. B. I. Selivanov, “A family of multivariate $\chi^2$-statistics”, Discrete Math. Appl., 14:5 (2004), 527–533  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  scopus
16. B. I. Selivanov, “Byurmana-Lagranzha formula dlya formalnykh stepennykh ryadov”, Diskretnaya matematika. Entsiklopediya, Nauchnoe izdatelstvo “Bolshaya Rossiiskaya entsiklopediya”, M., 2004, 44
17. B. I. Selivanov, “Gipergrafy”, Diskretnaya matematika. Entsiklopediya, Nauchnoe izdatelstvo “Bolshaya Rossiiskaya entsiklopediya”, M., 2004, 55–57
18. B. I. Selivanov, “Ob odnom vremeni ozhidaniya, svyazannom so sluchainymi razmescheniyami v dvumernoi tablitse”, Tezisy doklada, VI mezhdunarodnaya konferentsiya "Veroyatnostnye metody v diskretnoi matematike (g. Petrozavodsk, 10–16 iyunya 2004 g.), OPPM, 11, no. 2, 2004, 251
19. B. I. Selivanov, “A family of multivariate chi-square statistics”, Discrete Math. Appl., 12:4 (2002), 401–413  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
20. V. G. Mikhailov, B. I. Selivanov, “On some statistics in a scheme of particles allocation in cells of a two-dimensional table”, Tr. Diskr. Mat., 4, Fizmatlit, Moscow, 2001, 169–176  mathnet
21. B. I. Selivanov, “Ob odnom klasse uslovnykh raspredelenii, svyazannykh so sluchainymi tablichnymi razmescheniyami”, Tezisy doklada, VIII Vserossiiskaya shkola- kollokvium po stokhasticheskim metodam (g. Ioshkar-Ola, 1–6 dekabrya 2001 g.), OPPM, 8, no. 2, 2001, 800–801
22. B. I. Selivanov, V. P. Chistyakov, “Two remarks on the multidimensional $\chi^2$ statistic”, Discrete Math. Appl., 9:6 (1999), 645–651  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
23. B. I. Selivanov, “On a generalization of the classical allocation problem”, Theory Probab. Appl., 43:2 (1999), 256–268  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
24. B. I. Selivanov, V. P. Chistyakov, “Multivariate chi-square distribution for a nonhomogeneous multinomial scheme”, Discrete Math. Appl., 8:3 (1998), 263–273  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
25. B. I. Selivanov, “On combinatorial functions related to the Bürman–Lagrange series. Quasi-orthogonality relations”, Discrete Math. Appl., 8:1 (1998), 127–140  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
26. B. I. Selivanov, V. P. Chistyakov, “The sequential chi-square test based on $s$-tuples of states of a Markov chain”, Discrete Math. Appl., 7:5 (1997), 523–532  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 5)
27. B. I. Selivanov, “On the waiting time in a scheme for the random allocation of colored particles”, Discrete Math. Appl., 5:1 (1995), 73–82  mathnet  mathscinet  zmath  scopus (cited: 13)
28. B. I. Selivanov, “One class of statistics type chi-square”, Surveys in Applied and Industrial Mathematics, 2:6 (1995), 226–266
29. B. I. Selivanov, “Dimensions of branches of random $m$-trees”, Discrete Math. Appl., 1:1 (1991), 97–103  mathnet  mathscinet  zmath
30. B. I. Selivanov, “On the number of edges in the branches of random m-trees”, Probabilistic Methods in Discrete Mathematics, Abstrackts of reports (Petrozavodsk, 1988, 05.24 - 05.26), 2, The Karelian branch of the USSR Academy of Sciences, Petrozavodsk, 1988, 92
31. B. I. Selivanov, “Statistics type chi-square in the scheme of independent trials”, Probabilistic Methods in Discrete Mathematics, Abstrackts of reports (Petrozavodsk, 1988, 05.24 - 05.26), 2, The Karelian branch of the USSR Academy of Sciences, Petrozavodsk, 1988, 93–94
32. B. I. Selivanov, “On the limit distributions for $\chi^2$ statistic”, Theory Probab. Appl., 29:1 (1985), 133–134  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)
33. B. I. Selivanov, “One class of statistics for polynomial samples”, Probabilistic methods in discrete mathematics, Abstrackts of reports (Petrozavodsk, 1983.05.31-06.02), The Karelian branch of the USSR Academy of Sciences, Petrozavodsk, 1983, 84–85
34. A. F. Ronžin, B. I. Selivanov, “Limit theorems for a stopping time in a disorder problem”, Theory Probab. Appl., 27:3 (1983), 615–619  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
35. B. I. Selivanov, “A combinatorial proof of the enumeration theorem for exponentiation of groups”, Math. Notes, 32:6 (1982), 890–894  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
36. G. P. Gavrilov, V. A. Liskovets, P. P. Permyakov, B. I. Selivanov, “Some trends in the theory of enumeration”, Enumerative Problems in Combinatorial Analysis, eds. G. P. Gavrilov, Mir, M., 1979, 336–362
37. V. N. Lyamin, B. I. Selivanov, “Asymptotic normality of the number of edges of a given size in a random hypertree”, Problems of Cybernetics, Combinatorial Analysis and Graph Theory, 26, AS USSR, Scientific Council on the complex Problem “Cybernetics”, 1978, 26–37
38. B. I. Selivanov., “A combinatorial approach to the Burman-Lagrange inversion formula”, Combinatorial and Asymptotic. Analysis, 2, Krasnojarsk. Gos. Univ., Krasnojarsk, 1977, 153–169  mathscinet
39. V. N. Lyamin, B. I. Selivanov, “Enumeration problems for simple hypergraphs. II”, Kombinatornyĭ Analysis (M.: Mos. Gos. Univ.), 1976, no. 4, 88–95  mathscinet
40. B. I. Selivanov, A. F. Ronžin, “Partition of colored sets”, Asymptotic and enumeration problems of combinatorial analysis, Irkutsk. and Krasnojarsk. Gos. Univ., Irkutsk, Krasnojarsk, 1976, 77-88  mathscinet
41. B. I. Selivanov, “Additional remarks on homogeneous hypertrees and hyperforest”, Combinatorial and Asymptotic Analysis, Krasnojarsk. Gos. Univ., Krasnojarsk, 1975, 137–146
42. V. N. Lyamin, B. I. Selivanov, “Enumeration problems for simple hypergraphs”, Kombinatornyĭ Analysis, 1974, no. 3, 57–67  mathscinet
43. V. N. Lyamin, B. I. Selivanov, “Hypertrees with a given number of end vertices and edges”, Kombinatornyĭ Analysis, 1974, no. 3, 68–71  mathscinet
44. V. N. Lyamin, B. I. Selivanov, “Random hypertrees and hyperforests”, Math. Notes, 15:4 (1974), 380–385  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
45. B. I. Selivanov., “Enumeration of homogeneous hypergraphs with a simple cycle structure”, Kombinatornyi Analysis, 1972, no. 2, 60–67  mathscinet
46. B. I. Selivanov, “The generating function of a certain statistic in a multinomial scheme with a countable number of outcomes”, Kombinatornyi Analysis, 1972, no. 2, 11–16  mathscinet
47. B. I. Selivanov, “Generalization of the problem of the number of partitions of a finite set”, Math. Notes, 10:3 (1971), 639–642  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
48. B. I. Selivanov., “The cycle index of the exponehtiation group”, Kombinatornyi Analysis, 1971, no. 1, 79–90  mathscinet  zmath
49. B. I. Selivanov, “Some explicit formulas in the theory of branching stochastic processes with discrete time and one-type particles”, Theory Probab. Appl., 14:2 (1969), 336–342  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
50. B. I. Selivanov, “Retsenziya na knigu:Ch. J. Colbourn «The combinatotorics of network reliability» – N. Y., Oxford: Oxford University Press, 1987, XI+160 p.”, Novye knigi za rubezhom, 1989, ser. A, no. 5, 30–32
51. B. I. Selivanov, “Retsenziya na knigu: B. Bollobas «Extremal graph theory with emphasis on probabilistic methods» – Providence (Rh. I.): AMS, 1986, VI+64 p.”, Novye knigi za rubezhom, 1987, ser. A, no. 5, 37–38
52. B. I. Selivanov, “Retsenziya na knigu: J. L. Jaech «Statistical analysis of measurement errors» – N. Y. etc.:J. Wiley and Sons, 1985, XXIII+293 p.”, Novye knigi za rubezhoi, 1987, ser. A, no. 6, 32–33
53. B. I. Selivanov, “Retsenziya na knigu: L. Vuleto «Metode ekstremizacije na grafovina» – Beograd: Naucna Knijg, 1985, XVI+395 c.”, Novye knigi za rubezhom, 1987, ser. A, no. 10, 35–36
54. B. I. Selivanov, “Retsenziya na knigu: W. Lipski, W. Marek «Analiza kombinatoryczna» – Warszawa: Panst Wowe Wayawnictwo Naukowe, 1986, 464 s.”, Novye knigi za rubezhom, 1987, ser. A, no. 11, 27–29
55. A. N. Kopylova, Yu. N. Makarov, M. V. Menshikov, A. M. Revyakin, B. I. Selivanov, B. S. Stechkin, Kombinatornyi analiz. Zadachi i uprazhneniya, eds. K. A. Rybnikov, MGU im. M. V. Lomonosova, mekh.-mat. f-t, M., 1979 , 170 pp.

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019