RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Kashin Boris Sergeevich

Total publications: 108
Scientific articles: 77
in MathSciNet: 89
in zbMATH: 79
in Web of Science: 58
in Scopus: 34
Cited articles: 62
Citations in Math-Net.Ru: 597
Citations in MathSciNet: 641
Citations in Web of Science: 411
Citations in Scopus: 115
Presentations: 11

Number of views:
This page:10085
Abstract pages:23489
Full texts:5757
References:1302
Kashin Boris Sergeevich
Member of the Russian Academy of Sciences
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1977)
Speciality: 01.01.01 (Real analysis, complex analysis, and functional analysis)
E-mail:
Website: http://www.mi.ras.ru/~kashin

http://www.mathnet.ru/eng/person18031
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:kashin.boris-s
http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?return=viewitems&mrauthid=191976
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=4710
http://www.researcherid.com/rid/Q-4032-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6505846199
https://www.researchgate.net/profile/Boris_Kashin

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited | scientific publications | common list |   2017
1. B. S. Kashin, A. V. Meleshkina, “Letter to the Editor”, Math. Notes, 101:4 (2017), 751  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2016
2. B. I. Golubov, B. S. Kashin, L. Yu. Kossovich, S. P. Sidorov, A. P. Khromov, A. N. Chumachenko, “18th International Saratov Winter School “Contemporary Problems of Function Theory and Their Applications””, Izv. Saratov Univ. (N.S.), Ser. Math. Mech. Inform., 16:4 (2016), 485–487  mathnet
3. B. S. Kashin, “Dyadic analogues of Hilbert matrices”, Russian Math. Surveys, 71:6 (2016), 1135–1136  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
4. B. I. Golubov, B. S. Kashin, T. P. Lukashenko, M. G. Plotnikov, M. A. Skopina, A. P. Solodov, A. M. Stepin, N. N. Kholshchevnikova, “Valentin Anatol'evich Skvortsov (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 175–177  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
5. B. Kashin, P. Nevai, S. Suetin, V. Totik, “Special Issue Dedicated to the memory of Andrei Aleksandrovich Gonchar and Herbert Stahl”, J. Approx. Theory, 206, Special Issue (2016), IV  crossref  isi

   2015
6. B. S. Kashin, “Lunin's method for selecting large submatrices with small norm”, Sb. Math., 206:7 (2015), 980–987  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
7. B. I. Golubov, B. S. Kashin, L. Yu. Kossovich, S. P. Sidorov, A. P. Khromov, “XVII International Saratov Winter School «Contemporary Problems of the Function Theory and its Applications». Dedicated to the 150th Anniversary of V.  A. Steklov”, Izv. Saratov Univ. (N.S.), Ser. Math. Mech. Inform., 15:3 (2015), 357–359  mathnet  elib
8. V. M. Buchstaber, V. N. Dubinin, V. A. Kaliaguine, B. S. Kashin, V. N. Sorokin, S. P. Suetin, D. N. Tulyakov, B. N. Chetverushkin, E. M. Chirka, A. A. Shkalikov, “Alexander Ivanovich Aptekarev (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 70:5 (2015), 965–973  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
9. B. Kashin, P. Nevai, S. Suetin, V. Totik, “Special Issue Dedicated to the memory of Andrei Aleksandrovich Gonchar and Herbert Stahl”, J. Approx. Theory, 190, Special Issue (2015), III  crossref  isi

   2014
10. B. S. Kashin, “On a Special Orthogonal Decomposition of the Space $L^2(0,1)$”, Math. Notes, 95:4 (2014), 570–572  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
11. B. S. Kashin, A. V. Meleshkina, “On $n$-Term Approximations with Respect to Frames Bounded in $L^p(0,1)$, $2<p<\infty$”, Math. Notes, 95:6 (2014), 775–779  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus
12. Funktsionalnye prostranstva i smezhnye voprosy analiza, Sbornik statei. K 80-letiyu so dnya rozhdeniya chlena-korrespondenta RAN Olega Vladimirovicha Besova, Tr. MIAN, 284, ed. B. S. Kashin, A. G. Sergeev, MAIK, M., 2014 , 303 pp.  mathnet
13. A. I. Aptekarev, P. A. Borodin, B. S. Kashin, Yu. V. Nesterenko, P. V. Paramonov, A. V. Pokrovskii, A. G. Sergeev, A. T. Fomenko, “Evgenii Prokof'evich Dolzhenko (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:6 (2014), 1143–1148  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2013
14. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, E. A. Volkov, V. A. Il'in, B. S. Kashin, V. V. Kozlov, S. V. Konyagin, N. N. Kudryavtsev, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, S. A. Telyakovskii, “His mathematical century (to the memory of Sergei Mikhailovich Nikol'skii)”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), 591–594  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
15. A. A. Agrachëv, D. V. Anosov, S. M. Aseev, V. M. Buchstaber, A. M. Vershik, Ya. B. Vorobets, V. A. Kaimanovich, B. S. Kashin, I. G. Lysënok, A. Yu. Ol'shanskii, V. N. Remeslennikov, Ya. G. Sinai, S. K. Smirnov, A. M. Stepin, I. A. Taimanov, E. V. Shchepin, “Rostislav Ivanovich Grigorchuk (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 68:5 (2013), 967–971  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib

   2012
16. J. Bourgain, B. S. Kashin, “Uniform approximation of partial sums of a Dirichlet series by shorter sums and $\Phi$-widths”, Sb. Math., 203:12 (2012), 1736–1760  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus
17. F. S. Avdeev, G. I. Arkhipov, S. B. Gashkov, N. M. Dobrovol'skii, B. S. Kashin, I. I. Mel'nikov, M. P. Mineev, Yu. V. Nesterenko, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. P. Platonov, Yu. V. Prokhorov, V. A. Sadovnichii, A. T. Fomenko, V. G. Chirskii, “Vladimir Nikolaevich Chubarikov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 67:1 (2012), 189–193  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
18. B. I. Golubov, B. S. Kashin, L. Yu. Kossovich, S. P. Sidorov, A. P. Khromov, “16 Saratov winter school “Contemporary problems of function theory and its applications””, Izv. Saratov. Univ. Mat. Mekh. Inform., 12:2 (2012), 114–115  mathnet

   2010
19. J. Bourgain, B. S. Kashin, “On the Uniform Approximation of the Partial Sum of the Dirichlet Series by a Shorter Sum”, Math. Notes, 87:2 (2010), 285–286  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus
20. M. S. Agranovich, V. M. Buchstaber, R. S. Ismagilov, B. S. Kashin, B. S. Mityagin, S. P. Novikov, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, Ya. G. Sinai, A. A. Shkalikov, “Anatolii Gordeevich Kostyuchenko (obituary)”, Russian Math. Surveys, 65:4 (2010), 767–780  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib

   2009
21. V. I. Bogachev, V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, B. S. Kashin, A. I. Kirillov, V. V. Kozlov, V. P. Maslov, V. A. Sadovnichii, A. M. Stepin, V. M. Tikhomirov, A. V. Uglanov, A. Yu. Khrennikov, A. M. Chebotarev, E. T. Shavgulidze, “Oleg Georgievich Smolyanov (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 64:1 (2009), 183–185  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2008
22. B. S. Kashin, “Remark on Estimates of Orthomassivity”, Math. Notes, 84:6 (2008), 879–882  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
23. B. I. Golubov, B. S. Kashin, “Introduction”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 2008, no. 5, 3  mathnet
24. B. I. Golubov, A. A. Gonchar, B. S. Kashin, S. M. Nikol'skii, A. M. Olevskii, M. K. Potapov, “On the 80th birthday of Petr Lavrent'evich Ul'yanov”, Russian Math. Surveys, 63:5 (2008), 989–994  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
25. B. S. Kashin, M. K. Potapov, M. I. D'yachenko, “Petr Lavrent'evich Ul'yanov (on the 80th anniversary of his birth, May 3, 1928–November 13, 2006)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Mekh., 2008, no. 3, 3–5  mathscinet  zmath  elib

   2007
26. B. S. Kashin, V. N. Temlyakov, “Ob odnoi norme i approksimatsionnykh kharakteristikakh klassov funktsii mnogikh peremennykh”, Teoriya funktsii, SMFN, 25, RUDN, M., 2007, 58–79  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 3)  zmath; B. S. Kashin, V. N. Temlyakov, “On a Norm and Approximate Characteristics of Classes of Multivariable Functions”, Journal of Mathematical Sciences, 155:1 (2008), 57–80  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
27. B. S. Kashin, V. N. Temlyakov, “A Remark on Compressed Sensing”, Math. Notes, 82:6 (2007), 748–755  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 26)  elib (cited: 28)  elib (cited: 28)  scopus (cited: 30)
28. B. S. Kashin, A. A. Saakyan, Ortogonalnye ryady, Monografiya, perevod na kitaiskii yazyk, Beiging Normal University Press, Beiging, 2007 , 489 pp.
29. S. I. Adyan, O. V. Besov, A. A. Gonchar, M. I. Dyachenko, B. S. Kashin, S. M. Nikolskii, M. K. Potapov, “Petr Lavrentevich Ulyanov”, Teoriya funktsii, SMFN, 25, RUDN, M., 2007, 5–7  mathnet  mathscinet  zmath; S. I. Adian, O. V. Besov, A. A. Gonchar, M. I. Dyachenko, B. S. Kashin, S. M. Nikol'skii, M. K. Potapov, “Petr Lavrent'evich Ul'yanov”, Journal of Mathematical Sciences, 155:1 (2008), 1–4  crossref  mathscinet  zmath  scopus
30. S. I. Adian, O. V. Besov, A. A. Gonchar, M. I. Dyachenko, B. S. Kashin, S. M. Nikol'skii, M. K. Potapov, “Petr Lavrent'evich Ul'yanov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 62:4 (2007), 767–773  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2006
31. B. S. Kashin, “On a Class of Inequalities for Orthonormal Systems”, Math. Notes, 80:2 (2006), 199–203  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  elib (cited: 7)  elib (cited: 7)  scopus
32. B. S. Kashin, “Preface”, Proc. Steklov Inst. Math., 255:1 (2006), 1  mathnet  crossref  scopus
33. Funktsionalnye prostranstva, teoriya priblizhenii, nelineinyi analiz, Sbornik statei, Tr. MIAN, 255, ed. B. S. Kashin, E. F. Mischenko, Nauka, M., 2006 , 288 pp.  mathnet

   2005
34. B. S. Kashin, T. Yu. Kulikova, “On the validity for frames of a result concerning orthogonal systems”, Math. Notes, 77:2 (2005), 280–282  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus

   2003
35. B. S. Kashin, V. N. Temlyakov, “The volume estimates and their applications”, East J. Approx., 9:4 (2003), 469–485  mathscinet  zmath
36. B. S. Kashin, S. J. Szarek, “The Knaster problem and the geometry of high-dimensional cubes”, C. R. Math. Acad. Sci. Paris, 336:11 (2003), 931–936  crossref  mathscinet (cited: 16)  zmath  isi (cited: 12)  elib (cited: 16)  scopus (cited: 17)
37. B. S. Kashin, S. I. Sharek, “On the Gram Matrices of Systems of Uniformly Bounded Functions”, Proc. Steklov Inst. Math., 243 (2003), 227–233  mathnet  mathscinet  zmath

   2002
38. B. S. Kashin, S. V. Pastukhov, “On short-term forecasting at security markets”, Dokl. Math., 66:3 (2002), 468–470  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 1)
39. B. S. Kashin, “On lower estimates for $n$-term approximation in Hilbert spaces”, Approximation theory, A volume dedicated to Blagovest Sendov, eds. B. D. Bojanov, Darba, Sofia, 2002, 241–257  mathscinet (cited: 4)  zmath
40. B. S. Kashin, T. Yu. Kulikova, “A Note on the Description of Frames of General Form”, Math. Notes, 72:6 (2002), 863–867  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 10)  scopus (cited: 4)
41. B. S. Kashin, “Lower Bounds for $n$-Term Approximations of Plane Convex Sets and Related Topics”, Math. Notes, 72:4 (2002), 473–478  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus
42. B. S. Kashin, T. Yu. Kulikova, “A Note on the Approximation Properties of Frames of General Form”, Math. Notes, 72:2 (2002), 281–284  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)

   2001
43. B. S. Kashin, “Lower Bounds for $n$-Term Approximations”, Math. Notes, 70:4 (2001), 574–576  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2000
44. B. S. Kashin, N. P. Korneĭchuk, P. L. Ul'yanov, I. A. Shevchuk, V. A. Andrienko, “A brief survey of the scientific work of È. A. Storozhenko”, Ukrainian Math. J., 52:4 (2000), 531–542  crossref  mathscinet  zmath

   1999
45. B. S. Kashin, A. A. Saakyan, Orthogonal series, 2nd ed., Izd. Nauchno-Issled. Aktuarno-Finans. Tsentra (AFTs), Moscow, 1999 , x+550 pp.  mathscinet  zmath
46. B. S. Kashin, V. N. Temlyakov, “On a norm and approximation characteristics of classes of functions of several variables”, Metric theory of functions and related problems in analysis, eds. S. M. Nikol'skii, Izd. Nauchno-Issled. Aktuarno-Finans. Tsentra (AFTs), Moscow, 1999, 69–99  mathscinet
47. V. I. Ivanov, B. S. Kashin, S. A. Telyakovskii, “International Conference “Approximation Theory and Harmonic Analysis””, Uspekhi Mat. Nauk, 54:2(326) (1999), 205–207  mathnet  crossref

   1998
48. B. S. Kashin, V. N. Temlyakov, “On a certain norm and related applications”, Math. Notes, 64:4 (1998), 551–554  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  scopus
49. B. S. Kashin, A. A. Razborov, “Improved lower bounds on the rigidity of Hadamard matrices”, Math. Notes, 63:4 (1998), 471–475  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 15)  scopus (cited: 17)
50. M. I. D'yachenko, B. S. Kashin, M. K. Potapov, “Petr Lavrent'evich Ul'yanov (on the occasion of his seventieth birthday)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Mekh., 1998, no. 3, 3–6  mathscinet

   1997
51. B. S. Kashin, “On the possibility of generalizing “correction” theorems”, Math. Notes, 62:6 (1997), 784–786  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus

   1996
52. A. Andreev, V. I. Berdyshev, B. Bojanov, B. S. Kashin, S. V. Konyagin, S. M. Nikol'skii, K. I. Oskolkov, P. Petrushev, Bl. Sendov, S. A. Telyakovskii, V. N. Temlyakov, “In memory of Sergei Borisovich Stechkin [1920–1995]”, East J. Approx., 2:2 (1996), 131–133  mathscinet (cited: 2)

   1995
53. B. Kashin, L. Tzafriri, “Lower estimates for the supremum of some random processes. II”, East J. Approx., 1:3 (1995), 373–377  mathscinet (cited: 6)  zmath
54. B. Kashin, L. Tzafriri, “Lower estimates for the supremum of some random processes”, East J. Approx., 1:1 (1995), 125–139  mathscinet (cited: 6)  zmath
55. B. S. Kashin, V. N. Temlyakov, “Estimate of approximate characteristics for classes of functions with bounded mixed derivative”, Math. Notes, 58:6 (1995), 1340–1342  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 8)
56. B. S. Kashin, S. I. Sharek, “Logarithmic growth of the $L^1$-norm of the majorant of partial sums of an orthogonal series”, Math. Notes, 58:2 (1995), 824–832  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
57. B. S. Kashin, L. A. Tzafriri, “Letter to the editor”, Math. Notes, 58:4 (1995), 1124–1125  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
58. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, V. S. Vladimirov, E. A. Volkov, V. K. Dzyadyk, V. A. Il'in, B. S. Kashin, N. P. Korneichuk, L. D. Kudryavtsev, O. A. Oleinik, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, S. B. Stechkin, S. A. Telyakovskii, V. N. Temlyakov, P. L. Ul'yanov, “Sergei Mikhailovich Nikol'skii (on his ninetieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 50:6 (1995), 1321–1327  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1994
59. B. S. Kashin, L. A. Tzafriri, Some remarks on the restriction of operators to coordinate subspaces, Preprint no. 12, Hebrew University of Jerusalem, Institute of Mathematics, Jerusalem (Israel), 1994 , 14 pp. http://www.ma.huji.ac.il/~landau/preprint94.html
60. B. S. Kashin, L. A. Tzafriri, “Lower bound for the maximum of a stochastic process”, Math. Notes, 56:6 (1994), 1306–1308  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
61. B. S. Kashin, V. N. Temlyakov, “On best $m$-term approximations and the entropy of sets in the space $L_1$”, Math. Notes, 56:5 (1994), 1137–1157  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 43)  scopus (cited: 17)

   1993
62. B. S. Kashin, L. A. Tzafriri, “Random sets of uniform convergence”, Math. Notes, 54:1 (1993), 677–687  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)

   1992
63. E. D. Gluskin, B. S. Kashin, On the volume of the set of uniformly bounded polynomials, Preprint, IHES M/92/72, 1992 , 5 pp.

   1991
64. B. S. Kashin, “Algebraic polynomials with integer coefficients deviating little from zero on an interval”, Math. Notes, 50:3 (1991), 921–927  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1990
65. B. S. Kashin, “Teoremy faktorizatsii i ikh prilozheniya”, Doklady po matematike i ee prilozheniyam, 3, no. 1, Izdanie MIAN i Tulskogo politekhn. in-ta, 1990, 393–398

   1989
66. B. S. Kashin, A. A. Saakyan, Orthogonal series, Translations of Mathematical Monographs, 75, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1989 , xii+451 pp.  mathscinet (cited: 112)  zmath
67. B. S. Kashin, “Analogue of Men'shov's theorem ‘on correction’ for discrete orthonormal systems”, Math. Notes, 46:6 (1989), 934–939  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 2)
68. B. S. Kashin, “Parallelepipeds of least volume that contain a convex body”, Mat. Zametki, 45:2 (1989), 134–135  mathnet  mathscinet  zmath

   1988
69. B. S. Kashin, “A group of width problems”, Moscow Univ. Math. Bull., 43:5 (1988), 74–76  mathscinet  zmath  isi
70. B. S. Kashin, G. G. Kosheleva, “An approach to “correction” theorems”, Moscow Univ. Math. Bull., 43:4 (1988), 1–5  mathscinet  zmath  isi
71. B. S. Kashin, M. K. Potapov, “Petr Lavrent'evich Ul'yanov (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Mekh., 1988, no. 4, 3–5  mathscinet  isi
72. B. S. Kashin, “Preface”: A. Brøndsted, An introduction to the theory of convex polytopes, eds. B. S. Kashin, Mir, Moscow, 1988  mathscinet  zmath

   1987
73. B. S. Kashin, “Trigonometric polynomials with coefficients modulo zero or one”, Theory of functions and approximations (Saratow, 1986), Part 1, Saratov. Gos. Univ., Saratov, 1987, 19–30  mathscinet  zmath
74. B. S. Kashin, “O svoistvakh sluchainykh trigonometricheskikh polinomov s koeffitsientami $\pm 1$”, Vestn. MGU. Ser. 1. Matem., mekh., 1987, no. 5, 40–46  mathscinet (cited: 2)  isi (cited: 4)
75. B. S. Kashin, “O trigonometricheskikh polinomakh s koeffitsientami $+1$, $-1$$0$”, Teoriya funktsii i smezhnye voprosy analiza, Trudy konferentsii po teorii funktsii, posvyaschennoi 80-letiyu akademika Sergeya Mikhailovicha NIKOLSKOGO (Dnepropetrovsk, 29 maya–1 iyunya 1985 g.), Tr. MIAN SSSR, 180, Nauka, M., 1987, 131–132  mathnet (cited: 2)  zmath; B. S. Kashin, “On trigonometric polynomials with coefficients $+1$, $-1$$0$”, Proc. Steklov Inst. Math., 180 (1989), 152–154  zmath
76. A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, B. S. Kashin, A. I. Kostrikin, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, P. L. Ul'yanov, L. D. Faddeev, “Evgenii Mikhailovich Nikishin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 42:5 (1987), 153–160  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1985
77. B. S. Kashin, “An isometric operator in $L^2(0,1)$”, C. R. Acad. Bulgare Sci., 38:12 (1985), 1613–1615  mathscinet  isi
78. B. S. Kashin, “Ob approksimatsionnykh svoistvakh polnykh ortonormirovannykh sistem”, Issledovaniya po teorii funktsii mnogikh deistvitelnykh peremennykh i priblizheniyu funktsii, Sbornik statei. Posvyaschaetsya akademiku Sergeyu Mikhailovichu Nikolskomu k ego vosmidesyatiletiyu, Tr. MIAN SSSR, 172, 1985, 187–191  mathnet (cited: 30)  mathscinet (cited: 28)  zmath; B. S. Kashin, “On approximation properties of complete orthonormal systems”, Proc. Steklov Inst. Math., 172 (1987), 207–211  mathscinet  zmath
79. B. S. Kashin, “On the choice of a subsystem of convergence in a given orthonormal system”, Russian Math. Surveys, 40:2 (1985), 215–216  mathnet  crossref  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)
80. B. S. Kashin, “Ob odnorodnykh polinomakh mnogikh peremennykh na kompleksnoi sfere”, Matem. sb., 126(168):3 (1985), 420–425  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 1)  zmath; B. S. Kashin, “On homogeneous polynomials of several variables on the complex sphere”, Math. USSR-Sb., 54:2 (1986), 409–414  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1984
81. B. S. Kashin, “Some results concerning estimates for widths”, Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Warsaw, 1983), Vol. 2, PWN, Warsaw, 1984, 977–985  mathscinet
82. B. S. Kashin, A. A. Saakyan, Orthogonal series, Nauka, Moscow, 1984 , 496 pp.  mathscinet  zmath

   1983
83. B. S. Kashin, “Properties of random sections of an $n$-dimensional cube”, Moscow Univ. Math. Bull., 38:3 (1983), 7–10  mathscinet  zmath  isi

   1981
84. B. S. Kashin, “Widths of Sobolev classes of small-order smoothness”, Moscow Univ. Math. Bull., 36:5 (1981), 62–66  mathscinet  zmath  isi
85. B. S. Kashin, S. V. Konyagin, “O sistemakh vektorov v gilbertovom prostranstve”, Teoriya chisel, matematicheskii analiz i ikh prilozheniya, Sbornik statei. Posvyaschaetsya akademiku Ivanu Matveevichu Vinogradovu k ego devyanostoletiyu, Tr. MIAN SSSR, 157, 1981, 64–67  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 1)  zmath; B. S. Kashin, S. V. Konyagin, “Systems of vectors in Hilbert space”, Proc. Steklov Inst. Math., 157 (1983), 67–70  mathscinet  zmath

   1980
86. B. S. Kašin, “Some properties of matrices of bounded operators from the space $l^n_2$ into $l^m_2$”, Izv. Akad. Nauk Armyan. SSR Ser. Mat., 15:5 (1980), 379–394  mathscinet (cited: 3)  zmath
87. B. S. Kashin, “Properties of random matrices connected with unconditional convergence almost everywhere”, Sov. Math. Dokl., 22 (1980), 584–587  mathscinet  zmath  isi
88. B. S. Kashin, “On estimates of diameters”, Quantitative approximation, Proc. Internat. Sympos. (Bonn, 1979), eds. R. A. DeVore, Academic Press, New York, 1980, 177–184  crossref  mathscinet
89. B. S. Kašin, “A property of bilinear forms”, Soobshch. Akad. Nauk Gruzin. SSR, 97:1 (1980), 29–32  mathscinet  zmath
90. B. S. Kashin, “O nekotorykh svoistvakh prostranstva trigonometricheskikh polinomov s ravnomernoi normoi”, Priblizhenie funktsii polinomami i splainami, Sbornik statei, Tr. MIAN SSSR, 145, 1980, 111–116  mathnet (cited: 24)  mathscinet (cited: 8)  zmath; B. S. Kashin, “Some properties of the space of trigonometric polynomials with a uniform norm”, Proc. Steklov Inst. Math., 145 (1981), 121–127  mathscinet  zmath
91. B. S. Kashin, “O srednem znachenii nekotorykh funktsii, svyazannykh s ortonormirovannymi sistemami”, Sovremennye problemy teorii funktsii, Azerb.GU, Baku, 1980, 30–32  adsnasa

   1979
92. B. S. Kašin, “Some properties of a space of trigonometric polynomials connected with uniform convergence”, Soobshch. Akad. Nauk Gruzin. SSR, 93:2 (1979), 281–284  mathscinet  zmath
93. B. S. Kashin, “General orthonormal systems and certain problems of approximation theory”, Math. Notes, 26:2 (1979), 641–650  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   1978
94. B. S. Kašin, “On the mean value of certain functions connected with the convergence of orthogonal series”, Anal. Math., 4:1 (1978), 27–35  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 6)
95. B. S. Kashin, “Zamechaniya ob otsenke funktsii Lebega ortonormirovannykh sistem”, Matem. sb., 106(148):3(7) (1978), 380–385  mathnet (cited: 11)  mathscinet (cited: 4)  zmath; B. S. Kashin, “Remarks on estimating the Lebesgue functions of an orthonormal system”, Math. USSR-Sb., 35:1 (1979), 57–62  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 10)

   1977
96. B. S. Kashin, “O nekotorykh svoistvakh ortogonalnykh sistem skhodimosti”, Analiticheskaya teoriya chisel, matematicheskii analiz i ikh prilozheniya, Sbornik statei. Posvyaschaetsya akademiku Ivanu Matveevichu Vinogradovu k ego vosmidesyatipyatiletiyu, Tr. MIAN SSSR, 143, 1977, 68–87  mathnet (cited: 8)  mathscinet (cited: 3)  zmath; B. S. Kashin, “Some properties of orthogonal convergence system”, Proc. Steklov Inst. Math., 143 (1980), 73–92  mathscinet  zmath
97. B. S. Kašin, “The coefficients of the expansion of a certain class of functions in complete systems”, Siberian Math. J., 18:1 (1977), 91–99  crossref  mathscinet  zmath  scopus
98. B. S. Kashin, “Diameters of some finite-dimensional sets and classes of smooth functions”, Math. USSR-Izv., 11:2 (1977), 317–333  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 190)
99. B. S. Kashin, “Orders of the widths of certain classes of smooth functions”, Uspekhi Mat. Nauk, 32:1(193) (1977), 191–192  mathnet  mathscinet  zmath

   1976
100. B. S. Kašin, “On Weyl's multipliers for almost everywhere convergence of orthogonal series”, Anal. Math., 2:4 (1976), 249–266  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 12)
101. B. S. Kasin, “On orthogonal systems of convergence”, Sov. Math. Dokl., 17 (1976), 698–699  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
102. B. S. Kashin, “On a complete orthonormal system”, Math. USSR-Sb., 28:3 (1976), 315–324  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 13)

   1975
103. B. S. Kasin, “On Weyl multipliers”, Sov. Math. Dokl., 16 (1975), 722–724  mathscinet  zmath  isi
104. B. S. Kashin, “The diameters of octahedra”, Uspekhi Mat. Nauk, 30:4(184) (1975), 251–252  mathnet  mathscinet  zmath

   1974
105. B. S. Kasin, “On Kolmogorov diameters of octahedra”, Sov. Math. Dokl., 15 (1974), 304–307  mathscinet  zmath
106. B. S. Kashin, “On unconditional convergence in the space $L_1$”, Math. USSR-Sb., 23:4 (1974), 509–519  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1973
107. B. S. Kashin, “Stability of unconditional convergence almost everywhere”, Math. Notes, 14:5 (1973), 930–935  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1972
108. B. S. Kashin, “On a property of functional series”, Math. Notes, 11:5 (1972), 294–299  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

Presentations in Math-Net.Ru
1. Opening
International Conference on Complex Analysis Dedicated to the memory of Andrei Gonchar and Anatoliy Vitushkin
October 10, 2016 09:55   
2. Равномерное приближение полиномов Дирихле короткими суммами и смежные вопросы
International conference on number theory and analysis, dedicated to the 125th anniversary of I. M. Vinogradov
September 28, 2016 11:00   
3. Lunin's method for selecting large submatrices with small norm
Scientific session of the Steklov Mathematical Institute of RAS dedicated to the results of 2015
November 11, 2015 12:00   
4. Открытие конференции
International conference «Selected topics of function theory» dedicated to the 70th anniversary of Eugenie M. Nikishin
September 11, 2015 10:00   
5. Some applications of geometry of finite-dimensional convex bodies
Colloquium of the Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences
March 5, 2015 16:00   
6. Об одном специальном ортогональном разложении пространства $L_2(0,1)$
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
March 20, 2014 11:00
7. Speech
Общее собрание отделения математических наук РАН, посвященное планам Минобрнауки РФ по реорганизации Российской академии наук
July 1, 2013 15:20   
8. Opening ceremony of the conference “Approximation Theory” dedicated to the 90-th anniversary of the birth of S. B. Stechkin
International conference "Approximation Theory" dedicated to the 90-th anniversary of the birth of Sergey Borisovich Stechkin (1920–1995)
August 23, 2010 10:00   
9. Linear codes, correcting errors, and related problems of functional analysis
Steklov Mathematical Institute Seminar
November 16, 2006 16:00   
10. Теоремы об ограничении операторов на координатные подпространства
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
March 16, 2006
11. Some applications of theory of functions in the transfer of images
Steklov Mathematical Institute Seminar
February 19, 2004 16:00   

Books in Math-Net.Ru
  1. Function spaces and related problems of analysis, Collected papers. Dedicated to Oleg Vladimirovich Besov, corresponding member of the Russian Academy of Sciences, on the occasion of his 80th birthday, Tr. Mat. Inst. Steklova, 284, ed. B. S. Kashin, A. G. Sergeev, 2014, 303 с.
    http://mi.mathnet.ru/book1508
  2. Function spaces, approximation theory, and nonlinear analysis, Collected papers, Tr. Mat. Inst. Steklova, 255, ed. B. S. Kashin, E. F. Mishchenko, 2006, 288 с.
    http://mi.mathnet.ru/book268

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2017