RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Pavlov, Vladimir Petrovich

Total publications: 50 (45)
in MathSciNet: 25 (24)
in zbMATH: 11 (11)
in Web of Science: 18 (15)
in Scopus: 23 (22)
Cited articles: 21
Citations in Math-Net.Ru: 69
Citations in MathSciNet: 5
Citations in Web of Science: 19
Citations in Scopus: 22
Presentations: 18

Number of views:
This page:5084
Abstract pages:9955
Full texts:3033
References:814
Pavlov, Vladimir Petrovich
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1979)
Speciality: 01.01.03 (Mathematical physics)
Birth date: 11.05.1937
Phone: +7 (495) 938 39 73
E-mail:
Keywords: S-matrix out of the energy surfase, generalyzed optical theorem, crossing property for any reactions, phase spase geometry for nonholonomic systems.
UDC: 530.1, 530.135.1

Subject:

Perturbation theory; Complex analysis in quantum field theory; differential geometric methods in nonholonomic mechanics; geodynamics

   
Main publications:
 • B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, A. D. Sukhanov, "Lagranzhian i matritsa rasseyaniya", TMF, t. VIII, s. 57, 1971.
 • B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, "Metod rasshirennoi S-matritsy v kvantovoi teorii polya", TMF, t. 13, s. 3, 1972.
 • A. A. Logunov, L. M. Muzafarov, B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, A. D. Sukhanov, "Analiticheskaya struktura amplitudy protsessa 3 3 vpered", TMF, t. 40, s. 179, 1979.
 • B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, "Amplituda v kvantovoi teorii polya", EChAYa, t. 20, s. 501, 1989.
 • V. P. Pavlov, "Skobka Diraka", TMF, t. 92, s. 451, 1992.
 • V. P. Pavlov, A. O. Starinets, "Geometriya fazovogo prostranstva dlya sistem so svyazyami", TMF, t. 105, s. 429, 1995.
 • V. P. Pavlov, "Invariantnoe opisanie lokalnykh simmetrii", Trudy MIAN, t. 228, s. 145, 2000.
 • B. V. Levin, V. P. Pavlov, "Vliyanie astronomicheskikh faktorov na napryazhennoe sostoyanie litosfery", Fizika Zemli, # 7, s. 71, 2003.
 • V. P. Pavlov, "Teoretiko-polevoi podkhod k dinamike sploshnoi sredy: teoriya vozmuschenii", TMF, t. 141, s. 113, 2004.

http://www.mathnet.ru/eng/person18141
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:pavlov.v-p
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/206565
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=108250
http://www.researcherid.com/rid/Q-3443-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7402575818

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |


1. V. P. Pavlov, V. M. Sergeev, “Thermodynamics from the differential geometry standpoint”, Theoret. and Math. Phys., 157:1 (2008), 1484–1490  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 4)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 5)
2. V. P. Pavlov, A. O. Starinetz, “Phase space geometry of constrainted systems”, Theoret. and Math. Phys., 105:3 (1995), 1539–1545  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 5)  scopus (cited: 4)
3. B. V. Levin, V. P. Pavlov, “Field Theory Method for Reconstructing the Stress Tensor in the Earth with a Movable Core”, Theoret. and Math. Phys., 128:3 (2001), 1207–1212  mathnet  crossref  crossref  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)
4. V. P. Pavlov, V. M. Sergeev, “Dynamical principle”, Theoret. and Math. Phys., 153:1 (2007), 1364–1372  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
5. V. P. Pavlov, “The Dirac bracket”, Theoret. and Math. Phys., 92:3 (1992), 1020–1023  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)  scopus (cited: 2)
6. A. A. Logunov, B. V. Medvedev, M. A. Mestvirishvili, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, “Dispersion relation for $3\to 3$ forward amplitude and generalized optical theorem”, Theoret. and Math. Phys., 33:2 (1977), 936–952  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  scopus (cited: 2)
7. V. P. Pavlov, V. M. Sergeev, “Fluid dynamics and thermodynamics as a unified field theory”, Proc. Steklov Inst. Math., 294 (2016), 222–232  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 1)
8. V. P. Pavlov, “Field Theory Approach to the Dynamics of a Continuous Medium: A Perturbation Theory”, Theoret. and Math. Phys., 141:1 (2004), 1427–1442  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
9. V. P. Pavlov, “Reduction to the Surface of Second-Class Constraints”, Theoret. and Math. Phys., 132:3 (2002), 1233–1241  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
10. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, “Method of extended $S$-matrix in quantum field theory”, Theoret. and Math. Phys., 13:1 (1972), 939–964  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  scopus (cited: 1)
11. V. P. Pavlov, The Moon turns out to be the perfect object to use thelinear elasticity theory, 2017 , Preprint submitted to Earth and Planetary Science Letters, arXiv: 1706.09296
12. V. P. Pavlov, “Luna – idealnyi ob'ekt dlya primeneniya lineinoi teorii uprugosti”, Sbornik trudov IX Vserossiiskoi konferentsii “Mekhanika deformiruemogo tverdogo tela” (Voronezh, 12–15 sentyabrya 2016 g.), Izd-vo “Nauchno-issledovatelskie publikatsii”, Voronezh, 2016, 130–135 http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/MEKhANIKA.pdf  elib
13. V. P. Pavlov, “Perturbation Theory for the Stress Tensor in the Moon's Body with Tidal Effects Taken into Account”, Proc. Steklov Inst. Math., 289 (2015), 183–193  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  elib  scopus
14. V. P. Pavlov, Negolonomnaya mekhanika Diraka i differentsialnaya geometriya, Lekts. kursy NOTs, 22, MIAN, M., 2014 , 56 pp.  mathnet  mathnet (cited: 1)  crossref  crossref  elib
15. V. P. Pavlov, “Differential-geometric aspects of a nonholonomic Dirac mechanics: Lessons of a model quadratic in velocities”, Theoret. and Math. Phys., 178:3 (2014), 347–358  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
16. V. P. Pavlov, Ocherk teoreticheskoi fiziki dlya geofizikov, IMGiG DVO RAN, IMGiG DVO RAN, Yuzhno-Sakhalinsk, 2013 , 92 pp.
17. B. V. Levin, V. P. Pavlov, “Prilivnye effekty i geodinamika”, Sbornik materialov IV Sakhalinskoi molodezhnoi nauchnoi shkoly, IMGiG DVO RAN, Yuzhno-Sakhalinsk, 2010, 7–11
18. B. V. Levin, V. P. Pavlov, “Prilivnye effekty v vyazkoi srede: postanovka zadachi”, Sbornik materialov IV Sakhalinskoi molodezhnoi nauchnoi shkoly, IMGiG DVO RAN, Yuzhno-Sakhalinsk, 2010, 12–14
19. M. Yu. Zaichenko, B. V. Levin, V. P. Pavlov, V. G. Yakubenko, “Registratsiya effekta okhlazhdeniya deyatelnogo sloya Chernogo morya posle zemletryaseniya”, Izvestiya RAN. Fizika atmosfery i okeana, 38 (2002), 784–790
20. V. P. Pavlov, “Invariant Description of Local Symmetries”, Proc. Steklov Inst. Math., 228 (2000), 135–144  mathnet  mathscinet  zmath
21. B. V. Levin, M. A. Nosov, V. P. Pavlov L. N. Rykunov, “Okhlazhdenie poverkhnosti okeana, vyzyvaemoe podvodnym zemletryaseniem”, DAN, 358:3 (1998), 399–402  mathnet
22. V. P. Pavlov, “Canonical transformations for constrainted systems”, Theoret. and Math. Phys., 104:2 (1995), 1008–1012  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)
23. B. V. Levin, V. P. Pavlov, E. R. Rudtskaya, “O mekhanizme mikronarushenii v peschanikakh posle vzryva”, Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh, 1991, no. 5 , 6 pp.
24. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, “The amplitude of quantum field theory”, Soviet J. Particles and Nuclei, 20:3 (1989), 213–228  mathscinet
25. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, “Analytic properties of many-particle amplitudes in axiomatic quantum field theory”, Mathematical physics and complex analysis, Collection of survey papers 4. On the 50th anniversary of the Institute, Trudy Mat. Inst. Steklov., 176, 1987, 45–55  mathnet  mathscinet
26. E. P. Garsevanishvili, B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, “Interpretation of single-particle singularity in multiple scattering processes”, Theoret. and Math. Phys., 69:3 (1986), 1220–1226  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus
27. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, “Analytic properties of multiparticle production amplitudes”, Theoret. and Math. Phys., 59:2 (1984), 427–440  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus
28. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, “Analytic properties of many-particle amplitudes”, Theoret. and Math. Phys., 52:2 (1982), 723–732  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus
29. A. A. Logunov, B. V. Medvedev, L. M. Muzafarov, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, “Analytic structure of the $3\to3$ forward amplitude”, Theoret. and Math. Phys., 40:2 (1979), 677–687  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus
30. V. P. Pavlov, A. D. Polivanov, “Analytic structure of amplitude $3\rightarrow 3$”, Proceedings of the International Conference on Operator Algebras, Ideals, and their Applications in Theoretical Physics (Leipzig, 1977), Teubner, Leipzig, 1978, 164–176  mathscinet
31. V. P. Pavlov, “Theory of generalized retarded operators”, Theoret. and Math. Phys., 37:2 (1978), 937–949  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  scopus
32. L. M. Muzafarov, V. P. Pavlov, “Analyticity of the $3\to 3$ forward amplitude in the neighborhood of the physical region”, Theoret. and Math. Phys., 35:2 (1978), 376–383  mathnet  crossref  adsnasa  scopus
33. V. P. Pavlov, “Analytic structure of the $3\to 3$ forward amplitude”, Theoret. and Math. Phys., 35:1 (1978), 277–284  mathnet  crossref  adsnasa  scopus
34. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, M. K. Polivanov, A. D. Sukhanov, “The method of the augmented $S$-matrix in quantum field theory”, International Conference on Mathematical Problems of Quantum Field Theory and Quantum Statistics. Part I. Axiomatic quantum field theory, Collection of talks (Moscow, 12–17 December, 1972), Trudy Mat. Inst. Steklov., 135, 1975, 186–197  mathnet  mathscinet
35. V. P. Pavlov, G. A. Tavluev, “Interaction Hamiltonian in quantum field theory”, Theoret. and Math. Phys., 9:1 (1971), 993–996  mathnet  crossref  adsnasa  scopus
36. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, A. D. Sukhanov, “Lagrangian and $S$ matrix”, Theoret. and Math. Phys., 8:2 (1971), 737–742  mathnet  crossref  adsnasa  scopus
37. V. P. Pavlov, S. V. Svechnikov, A. D. Sukhanov, “Scalar electrodynamics and the theory of a neutral vector field in the dispersion approach”, Theoret. and Math. Phys., 3:1 (1971), 341–351  mathnet  crossref  adsnasa  scopus
38. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, A. D. Sukhanov, “Spectral representations in a renormalizable theory of a massive vector field”, Soviet Physics JETP, 30 (1969), 1083–1088  mathscinet  adsnasa
39. V. P. Pavlov, A. D. Sukhanov, “Dinamicheskii apparat dispersionnogo podkhoda dlya kvantovoi elektrodinamiki”, Yadernaya fizika, 7 (1968), 1295–1305
40. B. V. Medvedev, V. P. Pavlov, D. V. Shirkov, “Teoriya kvantovannykh polei”, Razvitie fiziki v SSSR za 50 let, Nauka, Moskva, 1967, 17
41. V. P. Pavlov, “Physical region of the five-point function in terms of five invariants”, Soviet Physics JETP, 18 (1964), 1105–1108  mathscinet; V. P. Pavlov, “Fizicheskaya oblast pyatikhvostki v terminakh pyati invariantov”, ZhETF, 45 (1963), 1606-1611  mathscinet
42. O. I. Zav'yalov, V. P. Pavlov, “Spectral representations for the five-point function in perturbation theory”, Soviet Physics JETP, 17 (1963), 1009–1014  mathscinet
43. V. P. Pavlov, Ob analiticheskikh svoistvakh amplitud neuprugikh protsessov, kandidatskaya dissertatsiya, 1963 , 85 pp.
44. O. I. Zavyalov, V. P. Pavlov, “Matrichnyi element reaktsii pi N - pi pi N pri nizkikh energiyakh”, DAN SSSR, 139 (1961), 79–81  mathnet  zmath
45. A. V. Astakhov, V. P. Pavlov, I. P. Pavlotskii, “Spektralnye predstavleniya mnogochastichnykh funktsii Grina v odnomernom sluchae”, Nauchnye doklady vysshei shkoly, 1960, 3–6
46. V. V. Kozlov, V. P. Pavlov, A. G. Sergeev, “Vladimir Andreevich Steklov (1863–1926)”, Proc. Steklov Inst. Math., 289 (2015), 1–9  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus
47. E. P. Zimin, S. V. Kislyakov, G. S. Monakhtina, V. P. Pavlov (author-status.), Members of the Russian Academy of Sciences of the Steklov Mathematical Institute. To the 75-year anniversary of MIAN, Biographical Dictionary Directory, under the general editorship of acad. V. V. Kozlov, Yanus-K, Moscow, 2009 , 400 pp.
48. V. V. Kozlov, D. V. Treschev, N. N. Andreev, V. P. Pavlov, “Scientific and Educational Centre, Steklov Mathematical Institute”, Uspekhi Mat. Nauk, 60:5(365) (2005), 188–189  mathnet  crossref  elib
49. A. A. Logunov, A. A. Slavnov, O. I. Zavialov, O. A. Khrustalev, V. P. Mikhailov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zavialov, A. G. Sergeev, V. P. Pavlov, I. Ya. Aref'eva, Yu. A. Tserkovnikov, “The 70th birthday of V. S. Vladimirov”, Theoret. and Math. Phys., 94:1 (1993), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
50. N. N. Bogolyubov, V. S. Vladimirov, A. A. Logunov, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, A. N. Tavkhelidze, L. D. Faddeev, A. A. Slavnov, D. V. Shirkov, V. G. Kadyshevskii, V. A. Matveev, V. A. Moskalenko, D. N. Zubarev, B. V. Medvedev, V. Ya. Fainberg, O. A. Khrustalev, I. Ya. Aref'eva, O. I. Zavialov, V. P. Pavlov, A. K. Pogrebkov, S. S. Horuzhy, “Mikhail Konstantinovich Polivanov (1930–1992)”, Theoret. and Math. Phys., 90:2 (1992), 107  mathnet  crossref  isi

Presentations in Math-Net.Ru
1. Transition amplitude of quantum filed theory in Bogolyubov's axiomatic approach (Part III)
V. P. Pavlov
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
February 27, 2019 16:45
2. Transition amplitude of quantum filed theory in Bogolyubov's axiomatic approach (Part II)
V. P. Pavlov
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
November 21, 2018 16:45
3. Transition amplitude of quantum filed theory in Bogolyubov's axiomatic approach (Part I)
V. P. Pavlov
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
November 14, 2018 16:45
4. Результат объединения гидродинамики и термодинамики в единую полевую теорию (критический взгляд на теорию сплошной среды)
V. P. Pavlov
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 2, 2015 14:00
5. Попытка объединения термо- и гидродинамики в единую полевую теорию (продолжение)
V. P. Pavlov
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
June 3, 2015 14:00
6. Попытка объединения гидро- и термодинамики в единую полевую теорию
V. P. Pavlov
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
May 20, 2015 14:00
7. Луна – идеальный объект для использования линейной теории упругости
V. P. Pavlov
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
January 28, 2015 14:00
8. Как устроена теоретическая физика. Лекция 5
V. P. Pavlov
Summer School "Contemporary Mathematics", 2014
July 29, 2014 09:30   
9. Как устроена теоретическая физика. Лекция 4
V. P. Pavlov
Summer School "Contemporary Mathematics", 2014
July 27, 2014 15:30   
10. Как устроена теоретическая физика. Лекция 3
V. P. Pavlov
Summer School "Contemporary Mathematics", 2014
July 25, 2014 11:15
11. Как устроена теоретическая физика. Лекция 2
V. P. Pavlov
Summer School "Contemporary Mathematics", 2014
July 23, 2014 09:30   
12. Как устроена теоретическая физика. Лекция 1
V. P. Pavlov
Summer School "Contemporary Mathematics", 2014
July 20, 2014 15:30   
13. Дифференциально-геометрические аспекты неголономной механики Дирака на примере квадратичной по скоростям модели (продолжение)
V. P. Pavlov
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 30, 2013 14:00
14. Дифференциально-геометрические аспекты неголономной механики Дирака на примере квадратичной по скоростям модели
V. P. Pavlov
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 23, 2013 14:00
15. Лунотрясения и солнечные приливы
V. P. Pavlov
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
February 29, 2012 14:00
16. Равновесная термодинамика с точки зрения дифференциальной геометрии
V. P. Pavlov, V. M. Sergeev
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
February 5, 2009 11:00
17. Термодинамика с точки зрения дифференциальной геометрии
V. P. Pavlov, V. M. Sergeev
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 31, 2007 14:30
18. Dynamical principle (continuation)
V. P. Pavlov, V. M. Sergeev
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
November 2, 2005

Books in Math-Net.Ru
 1. V. P. Pavlov, Nonholonomic mechanics of Dirac and differential geometry, Lekts. Kursy NOC, 22, 2014, 56 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1500

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019