RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Gamkrelidze Revaz Valer'yanovich

Total publications: 87 (67)
in MathSciNet: 84 (72)
in zbMATH: 64 (56)
in Web of Science: 26 (18)
in Scopus: 20 (20)
Cited articles: 54
Citations in Math-Net.Ru: 178
Citations in Web of Science: 177
Citations in Scopus: 224
Presentations: 10

Number of views:
This page:5746
Abstract pages:16864
Full texts:5937
References:464
Member of the Russian Academy of Sciences
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1961)
Speciality: 01.01.00 (Mathematics)
Birth date: 4.02.1927
Phone: 8 499 151 1629
E-mail:
Keywords: Chern characteristic classes and their computation for complex algebraic manifolds, linear optimal control systems, Pontryagin maximum principle, optimal control with phase constraints, sliding optimal states
UDC: 517.938, 517.317, 519.3, 51, (091), 517.977.52, 517.9, 517.977.5, 514.7, 517.977

Subject:

Algebraic topology and characteristic classes, optimal control and calculus of variations

   
Main publications:
 1. R.V. Gamkrelidze, “Tsikly Cherna kompleksnykh algebraicheskikh mnogoobrazii”, Izvestiya AN SSSR seriya matematicheskaya, 20:4 (1956), 685-706
 2. V.G. Boltyanskii, R.V. Gamkrelidze, L.S. Pontryagin, “K teorii optimalnykh protsessov”, DAN SSSR, 110:1 (1956), 7-10
 3. R.V. Gamkrelidze, “Teoriya optimalnykh po bystrodeistviyu protsessov v lineinykh sistemakh”, Izvestiya AN SSSR seriya matematicheskaya, 22 (1958), 449-474
 4. R.V. Gamkrelidze, “Optimalnye protsessy upravleniya pri ogranichennykh fazovykh koordinatakh”, Izvestiya AN SSSR seriya matematicheskaya, 24 (1960), 315-356
 5. R.V. Gamkrelidze, “O skolzyaschikh optimalnykh rezhimakh”, DAN SSSR, 143:6 (1962), 1243-1245

http://www.mathnet.ru/eng/person18956
http://scholar.google.com/citations?user=S-YInwkAAAAJ&hl=en
http://zbmath.org/authors/?q=ai:gamkrelidze.revaz-v
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/190428
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1868
http://www.researcherid.com/rid/T-7015-2017
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6506468968

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |   2019
1. R. V. Gamkrelidze, Tr. Mat. Inst. Steklova, 304, 2019 (to appear)  mathnet
2. Optimalnoe upravlenie i differentsialnye uravneniya, Sbornik statei. K 110-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Lva Semenovicha Pontryagina, Tr. MIAN, 304, ed. R. V. Gamkrelidze, S. M. Aseev, M. S. Nikolskii, MIAN, M., 2019  mathnet

   2017
3. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, E. S. Golod, A. B. Zhizhchenko, Yu. I. Zhuravlev, V. V. Kozlov, A. V. Mikhalev, A. V. Ovchinnikov, N. Kh. Rozov, A. L. Semenov, V. G. Chirskii, V. A. Shamolin, “Anniversary of Professor M. V. Shamolin”, Dynamical systems, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Mat. Pril. Temat. Obz., 134, VINITI, Moscow, 2017, 3–5  mathnet  mathscinet

   2015
4. R. V. Gamkrelidze, “Dual Formulation of the Pontryagin Maximum Principle in Optimal Control”, Proc. Steklov Inst. Math., 291 (2015), 61–67  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus

   2014
5. R. V. Gamkrelidze, “Differential-geometric and invariance properties of the equations of Maximum Principle (MP)”, Geometric Control Theory and Sub-Riemannian Geometry, Springer INdAM Series, 5, Springer, 2014, 167–175  crossref  mathscinet  zmath  isi
6. “Dvoistvennaya formulirovka printsipa maksimuma Pontryagina (PMP)”, Sedmaya mezhdunarodnaya konferentsiya po differentsialnym i funktsionalno-differentsialnym uravneniyam. Mezhdunarodnyi seminar «Prostranstvenno-vremennye dinamicheskie sistemy», Tezisy dokladov (Moskva, 22–29 avgusta 2014 g.), Rossiiskii universitet druzhby narodov, M., 2014, 134–136  elib

   2012
7. D. V. Anosov, S. M. Aseev, R. V. Gamkrelidze, S. P. Konovalov, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, “Evgenii Frolovich Mishchenko (on the 90th anniversary of his birth)”, Russian Math. Surveys, 67:2 (2012), 385–402  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
8. D. V. Anosov, V. A. Vassiliev, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, A. V. Kryazhimskiy, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. M. Filippov, I. R. Shafarevich, “Lev Dmitrievich Kudryavtsev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 67:3 (2012), 569–571  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
9. Matematicheskaya teoriya upravleniya i differentsialnye uravneniya, Sbornik statei. K 90-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Evgeniya Frolovicha Mischenko, Tr. MIAN, 277, ed. R. V. Gamkrelidze, A. G. Sergeev, MAIK «Nauka/Interperiodika», M., 2012 , 287 pp.  mathnet

   2011
10. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “The geometry of maximum principle”, Proc. Steklov Inst. Math., 273 (2011), 1–22  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib

   2010
11. R. V. Gamkrelidze, “The Pontryagin derivative in optimal control”, Proc. Steklov Inst. Math., 268 (2010), 87–92  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus
12. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, L. D. Faddeev, D. V. Anosov, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, S. P. Novikov, S. M. Aseev, A. B. Zhizhchenko, D. V. Treschev, A. A. Agrachev, E. A. Volkov, N. L. Grigorenko, A. A. Davydov, M. I. Zelikin, A. Yu. Kolesov, A. A. Mal'tsev, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, A. G. Sergeev, K. O. Besov, S. P. Konovalov, “In memory of Evgenii Frolovich Mishchenko”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi

   2009
13. R. V. Gamkrelidze, “Hamiltonian form of the maximum principle”, Control Cybernet., 38:4A (2009), 959–971  mathscinet  isi  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
14. D. V. Anosov, F. L. Chernous'ko, S. V. Emel'yanov, R. V. Gamkrelidze, V. A. Il'in, S. K. Korovin, A. B. Kurzhanskii, G. I. Marchuk, V. M. Matrosov, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, V. A. Pliss, “Nikolai Nikolaevich Krasovskii (A tribute in honor of his eighty-fifth birthday)”, Differ. Equ., 45:10 (2009), 1401–1407  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)

   2008
15. R. V. Gamkrelidze, ““The Pontryagin derivative” in optimal control”, Dokl. Math., 77:3 (2008), 329–331  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2006
16. R. V. Gamkrelidze, “Discovery of the maximum principle”, Mathematical events of the twentieth century, Springer-Verlag, Berlin, 2006, 85–99  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath
17. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “The Pontryagin Maximum Principle 50 years later”, Proc. Inst. Math. Mech., 253, suppl. 1 (2006), S4–S12  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
18. J. Math. Sci. (N. Y.), 135:4 (2006), 3093–3108  crossref  mathscinet  scopus

   2004
19. Differ. Equ., 40:11 (2004), 1517–1532  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)

   2003
20. R. V. Gamkrelidze, “Discovery of the maximum principle in optimal control”, Mathematics and war (Karlskrona, 2002), Birkhäuser, Basel, 2003, 160–173  crossref  mathscinet

   1999
21. R. V. Gamkrelidze, “Discovery of the maximum principle”, J. Dynam. Control Systems, 5:4 (1999), 437–451  crossref  mathscinet (cited: 9)  zmath  elib (cited: 18)  scopus (cited: 22)
22. R. V. Gamkrelidze, “Mathematical Work of L. S. Pontryagin”, Proc. Steklov Inst. Math., 224 (1999), 8–19  mathnet  mathscinet  zmath

   1998
23. A. Agrachev, R. Gamkrelidze, “Symplectic methods for optimization and control”, Geometry of feedback and optimal control, Monogr. Textbooks Pure Appl. Math., 207, Dekker, New York, 1998, 19–77  mathscinet (cited: 18)  zmath

   2000
24. R. V. Gamkrelidze, “The mathematical work of L. S. Pontryagin”, J. Math. Sci. (New York), 100:5 (2000), 2447–2457  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1997
25. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Feedback-invariant optimal control theory and differential geometry. I. Regular extremals”, J. Dynam. Control Systems, 3:3 (1997), 343–389  crossref  mathscinet (cited: 36)  zmath  elib (cited: 41)  scopus (cited: 51)
26. V. I. Arnol'd, A. A. Bolibrukh, R. V. Gamkrelidze, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, L. D. Faddeev, “Dmitrii Viktorovich Anosov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 52:2 (1997), 437–445  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1995
27. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “On the orbits of groups of diffeomorphisms and flows”, Proc. Steklov Inst. Math., 209 (1995), 1–10  mathnet  mathscinet  zmath
28. Optimalnoe upravlenie i differentsialnye uravneniya, Sbornik statei. K semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya akademika Evgeniya Frolovicha Mischenko, Tr. MIAN, 211, ed. E. F. Mischenko, R. V. Gamkrelidze, Nauka, Fizmatlit, M., 1995 , 526 pp.  mathnet  zmath

   1994
29. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “The shuffle product and symmetric groups”, Differential equations, dynamical systems, and control science, Lecture Notes in Pure and Appl. Math., 152, Dekker, New York, 1994, 365–382  mathscinet (cited: 6)  zmath  isi (cited: 61)

   1993
30. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “Local controllability and semigroups of diffeomorphisms”, Acta Appl. Math., 32:1 (1993), 1–57  crossref  mathscinet (cited: 9)  zmath  isi (cited: 15)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 18)
31. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “Local controllability for families of diffeomorphisms”, Systems Control Lett., 20:1 (1993), 67–76  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 6)

   1994
32. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Volterra series and permutation groups”, J. Math. Sci., 71:3 (1994), 2409–2433  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   1992
33. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Symplectic geometry and conditions necessary conditions for optimality”, Math. USSR-Sb., 72:1 (1992), 29–45  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)

   1991
34. Itogi nauki i tekhn. Ser. Algebra. Topol. Geom., 29, ed. R. V. Gamkrelidze, VINITI, M., 1991 , 193 pp.  mathnet
35. Nekotorye voprosy teorii kolebanii i teorii optimalnogo upravleniya, Tr. MIAN SSSR, 197, ed. R. V. Gamkrelidze, E. F. Mischenko, Nauka, M., 1991 , 168 pp.  mathnet  zmath

   1990
36. Soviet Math. Dokl., 41:2 (1990), 227–231 (1991)  mathnet  mathscinet  zmath  isi
37. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “Symplectic geometry for optimal control”, Nonlinear controllability and optimal control, Monogr. Textbooks Pure Appl. Math., 133, Dekker, New York, 1990, 263–277  mathscinet (cited: 15)  zmath  isi (cited: 13)

   1989
38. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, A. V. Sarychev, “Local invariants of smooth control systems”, Acta Appl. Math., 14:3 (1989), 191–237  crossref  mathscinet (cited: 21)  zmath  isi (cited: 37)  elib (cited: 24)  scopus (cited: 53)

   1991
39. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Quadratic mappings and smooth vector functions: Euler characteristics of level sets”, J. Soviet Math., 55:4 (1991), 1892–1928  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 10)
40. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Quasi-extremality for controllable systems”, J. Soviet Math., 55:4 (1991), 1849–1864  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 4)
41. R. V. Gamkrelidze, A. A. Agrachev, S. A. Vakhrameev, “Ordinary differential equations on vector bundles, and chronological calculus”, J. Soviet Math., 55:4 (1991), 1777–1848  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)

   1989
42. V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. B. Rudyak, “Mikhail Mikhailovich Postnikov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 44:6 (1989), 201–203  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
43. V. I. Vorotnikov, L. N. Zaikov, E. K. Ligachev, A. N. Yakovlev, G. I. Marchuk, V. A. Grigor'ev, G. A. Yagodin, V. A. Kotel'nikov, P. N. Fedoseev, E. P. Velikhov, K. V. Frolov, A. A. Logunov, A. L. Yanshin, I. M. Makarov, N. G. Basov, N. N. Bogolyubov, V. S. Vladimirov, I. M. Gel'fand, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, M. M. Lavrent'ev, V. A. Mel'nikov, Yu. A. Mitropol'skii, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, V. P. Platonov, A. V. Pogorelov, Yu. V. Prokhorov, L. I. Sedov, S. L. Sobolev, A. N. Tikhonov, L. D. Faddeev, R. V. Gamkrelidze, “Academician Lev Semenovich Pontryagin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 44:1 (1989), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)

   1988
44. Soviet Math. Dokl., 37:2 (1988), 297–300  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1986
45. L. S. Pontryagin, V. G. Boltyanskiĭ, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, Selected works, v. 4, Classics of Soviet Mathematics, The mathematical theory of optimal processes, Gordon & Breach Science Publishers, New York, 1986 , xxiv+360 pp.  mathscinet (cited: 16)
46. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “Morse and Maslov indices for the extremals of controllable systems”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 287:3 (1986), 521–524  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)

   1985
47. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “The index of extremality and quasiextremal controls”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 284:4 (1985), 777–781  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 4)  zmath  isi (cited: 3)

   1986
48. R. V. Gamkrelidze, “Sliding modes in optimal control theory”, Proc. Steklov Inst. Math., 169 (1986), 185–198  mathnet  mathscinet  zmath
49. D. V. Anosov, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, M. M. Postnikov, “The mathematical work of L. S. Pontryagin”, Proc. Steklov Inst. Math., 166 (1986), 1–15  mathnet  mathscinet  zmath

   1983
50. L. S. Pontryagin, V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mischenko, Matematicheskaya teoriya optimalnykh protsessov, 4-e izd., Nauka, M., 1983 , 392 pp.  mathscinet (cited: 99)  zmath

   1985
51. A. A. Agrachev, S. A. Vakhrameev, R. V. Gamkrelidze, “Differential geometric and group theoretic methods in optimal control theory”, J. Soviet Math., 28:2 (1985), 145–182  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1981
52. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Chronological algebras and nonstationary vector fields”, J. Soviet Math., 17:1 (1981), 1650–1675  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 32)

   1979
53. R. V. Gamkrelidze, “Exponential representation of solutions of ordinary differential equations”, Equadiff IV, Proc. Czechoslovak Conf. Differential Equations and their Applications (Prague, 1977), Lecture Notes in Math., 703, Springer, Berlin, 1979, 118–129  crossref  mathscinet (cited: 4)

   1978
54. L. Pontriaguine, V. Boltianski, R. Gamkrélidzé, E. Michtchenko, Théorie mathématique des processus optimaux, Traduit du russe par Djilali Embarek; Unaltered reprint, Mir, Moscow, 1978 , 317 pp.  mathscinet

   1979
55. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “The exponential representation of flows and the chronological calculus”, Math. USSR-Sb., 35:6 (1979), 727–785  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 18)

   1978
56. R. V. Gamkrelidze, “L. S. Pontryagin, “The method of coordinates” (a review)”, Uspekhi Mat. Nauk, 33:6(204) (1978), 247–248  mathnet  mathscinet

   1976
57. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “A second order optimality principle for a time-optimal problem”, Math. USSR-Sb., 29:4 (1976), 547–576  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 10)

   1975
58. R. V. Gamkrelidze, Osnovy optimalnogo upravleniya, Izd-vo Tbilisskogo un-ta, Tbilisi, 1975 , 230 pp.  mathscinet (cited: 7); Р. В. Гамкрелидзе, Основы оптимального управления, Изд-во Тбилисского ун-та, Тбилиси, 1977 , 254 с.  mathscinet (цит.: 7)  zmath; R. V. Gamkrelidze, Principles of optimal control theory, Mathematical Concepts and Methods in Science and Engineering, 7, Plenum Press, New York, 1978 , xii+175 pp.  mathscinet (cited: 7)  zmath

   1974
59. R. V. Gamkrelidze, G. L. Kharatishvili, “A differential game of evasion with nonlinear control”, SIAM J. Control, 12 (1974), 332–349  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 13)
60. L. Pontriaguine, V. Boltianski, R. Gamkrelidze, E. Michtchenko, Théorie mathématique des processus optimaux, Mir, Moscow, 1974 , 317 pp.  mathscinet (cited: 11)  zmath

   1971
61. R. V. Gamkrelidze, Kharatishvili G. L., “Conditions nécessaires du premier ordre dans les problèmes d'extremum”, Actes du Congrès International des Mathématiciens (Nice, 1970), Gauthier-Villars, Paris, 1971, 169–176  mathscinet
62. R. V. Gamkrelidze, “Necessary first order conditions, and the axiomatics of extremal problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 112 (1971), 156–186  mathnet  mathscinet  zmath

   1969
63. R. V. Gamkrelidze, G. L. Kharatishvili, “Extremal problems in linear topological spaces”, Math. USSR-Izv., 3:4 (1969), 737–794  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
64. Itogi nauki. Ser. Mat. Algebra. Topol. Geom. 1967, ed. R. V. Gamkrelidze, VINITI, M., 1969 , 228 pp.  mathnet

   1968
65. P. S. Aleksandrov, V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, “Lev Semenovich Pontryagin (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 23:6 (1968), 143–152  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa

   1967
66. Gamkrelidze Revaz V., “Extremal problems in finite-dimensional spaces”, J. Optimization Theory Appl., 1 (1967), 173–193  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)
67. R. V. Gamkrelidze, Kharatishvili G. L., “Extremal problems in linear topological spaces. I”, Math. Systems Theory, 1 (1967), 229–256  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  scopus (cited: 10)
68. R. V. Gamkrelidze, G. L. Haratišvili, “The theory of the first variation in extremal problems”, Sakharth. SSR Mecn. Akad. Moambe, 46 (1967), 27–31  mathscinet  zmath

   1965
69. R. V. Gamkrelidze, “On some extremal problems in the theory of differential equations with applications to the theory of optimal control”, J. Soc. Indust. Appl. Math. Ser. A Control, 3 (1965), 106–128  crossref  mathscinet (cited: 7)  zmath
70. R. V. Gamkrelidze, “On a theory of the first variation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 161 (1965), 23–26  mathnet (cited: 1)  mathscinet  mathscinet  zmath

   1964
71. L. S. Pontryagin, V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, The mathematical theory of optimal processes, A Pergamon Press Book, The Macmillan Co., New York, 1964 , vii+338 pp.  mathscinet (cited: 159)  zmath

   1963
72. L. S. Pontrjagin, V. G. Boltjanskiĭ, R. V. Gamkrelidze, E. F. Miščenko, “The mathematical theory of optimal processes”, Proc. 4th All-Union Math. Congr. (Leningrad, 1961), Izdat. Akad. Nauk SSSR, Leningrad, 1963, 214–218  mathscinet
73. Itogi nauki. Algebra. Topol. 1962, ed. R. V. Gamkrelidze, VINITI, M., 1963 , 224 pp.  mathnet

   1962
74. R. V. Gamkrelidze, “On sliding optimal states”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 143 (1962), 1243–1245  mathnet (cited: 14)  mathscinet (cited: 17)  mathscinet (cited: 17)  zmath

   1961
75. V. G. Boltyanski, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, L. S. Pontryagin, “The maximum principle in the theory of optimal processes of control (with discussion)”, Automatic and Remote Control, Proc. First Internat. Congr. Internat. Fed. Automat. Control (Moscow, 1960), Vol. I, Butterworths, London, 1961, 454–459  mathscinet (cited: 14)
76. L. S. Pontryagin, V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mischenko, Matematicheskaya teoriya optimalnykh protsessov, Fizmatlit, M., 1961 , 391 pp.  mathscinet (cited: 36); L. S. Pontryagin, V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, The mathematical theory of optimal processes, ed. L. W. Neustadt, Interscience Publishers John Wiley & Sons, Inc., New York–London, 1962 , viii+360 pp.  mathscinet (cited: 36); L. S. Pontrjagin, V. G. Boltjanskij, R. V. Gamkrelidze, E. F. Miščenko, Mathematische Theorie optimaler Prozesse, R. Oldenbourg, Munich–Vienna, 1964 , 340 pp.  mathscinet (cited: 36)
77. V. G. Boltjanskiĭ, R. V. Gamkrelidze, L. S. Pontryagin, “The theory of optimal processes. I. The maximum principle”, Amer. Math. Soc. Transl. (2), 18 (1961), 341–382  mathscinet (cited: 1)

   1960
78. R. V. Gamkrelidze, “Optimal control processes for bounded phase coordinates”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 24:3 (1960), 315–356  mathnet  mathscinet  zmath
79. V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, L. S. Pontryagin, “Theory of optimal processes. I. The maximum principle”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 24:1 (1960), 3–42  mathnet  mathscinet  zmath

   1959
80. R. V. Gamkrelidze, “Optimum-rate processes with bounded phase coordinates”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 125 (1959), 475–478  mathscinet (cited: 8)  zmath

   1958
81. R. V. Gamkrelidze, “On the general theory of optimal processes”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 123 (1958), 223–226  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
82. R. V. Gamkrelidze, “Theory of processes in linear systems which are optimal with respect to rapidity of action”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 22:4 (1958), 449–474  mathnet  mathscinet  zmath

   1957
83. R. V. Gamkrelidze, “On the theory of optimal processes in linear systems”, Dokl. Akad. Nauk SSSR (N.S.), 116 (1957), 9–11  mathnet (cited: 2)  mathscinet (cited: 7)  mathscinet (cited: 7)  zmath
84. R. V. Gamkrelidze, “L. S. Pontryagin Seminar on Mathematical Problems of Theory of Oscillations and Automatic Control”, Uspekhi Mat. Nauk, 12:3(75) (1957), 267–272  mathnet

   1956
85. V. G. Boltyanskiĭ, R. V. Gamkrelidze, L. S. Pontryagin, “On the theory of optimal processes”, Dokl. Akad. Nauk SSSR (N.S.), 110 (1956), 7–10  mathscinet (cited: 14)  zmath
86. R. V. Gamkrelidze, “Chern's cycles of complex algebraic manifolds”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 20:5 (1956), 685–706  mathnet  mathscinet  zmath

   1953
87. R. V. Gamkrelidze, “Computation of the Chern cycles of algebraic manifolds”, Doklady Akad. Nauk SSSR (N.S.), 90 (1953), 719–722  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. History of the discovery of the Pontryagin maximum principle
R. V. Gamkrelidze
International Conference "Optimal Control and Differential Games" dedicated to the 110th anniversary of L. S. Pontryagin
December 12, 2018 09:45   
2. Гамильтонов подход в экстремальных задачах управления
R. V. Gamkrelidze

December 14, 2015
3. О двойственной формулировке принципа максимума Понтрягина
R. V. Gamkrelidze
Problems of Mathematical Control Theory
October 24, 2014 14:00
4. Dual formulation of the Pontryagin maximum principle (PMP)
R. V. Gamkrelidze
The Seventh International Conference on Differential and Functional Differential Equations
August 23, 2014 15:05   
5. Memoirs about L. S. Pontryagin
Yu. S. Ledyaev, R. V. Gamkrelidze
Conference "Optimal Control and Applications" dedicated to the 105th anniversary of Lev Semenovich Pontryagin
September 24, 2013 18:00   
6. Canonical duality in problems of time optimal control
R. V. Gamkrelidze
Conference "Optimal Control and Applications" dedicated to the 105th anniversary of Lev Semenovich Pontryagin
September 24, 2013 10:20   
7. Инвариантное представление принципа максимума
R. V. Gamkrelidze
Conference "Differential Equations and Optimal Control", dedicated to the 90th anniversary of E. F. Mishchenko
April 16, 2012 11:05   
8. Первоначальная форма принципа максимума Понтрягина
R. V. Gamkrelidze
Seminar of the Department of Differential Equations, Steklov Mathematical Institute of RAS
March 17, 2010 12:00
9. О гамильтоновой форме принципа максимума Понтрягина
R. V. Gamkrelidze
Seminar of the Department of Differential Equations, Steklov Mathematical Institute of RAS
February 17, 2010 12:00
10. Hamiltonian format of Pontryagin's maximum principle
R. V. Gamkrelidze
International Conference "Differential Equations and Topology" dedicated to the Centennial Anniversary of L. S. Pontryagin
June 18, 2008 10:20   

Books in Math-Net.Ru
 1. Optimal control and differential equations, Collected papers. On the occasion of the 110th anniversary of the birth of Academician Lev Semenovich Pontryagin, Tr. Mat. Inst. Steklova, 304, ed. R. V. Gamkrelidze, S. M. Aseev, M. S. Nikol'skii, 2019
  http://mi.mathnet.ru/book1743
 2. Mathematical control theory and differential equations, Collected papers. In commemoration of the 90th anniversary of Academician Evgenii Frolovich Mishchenko, Tr. Mat. Inst. Steklova, 277, ed. R. V. Gamkrelidze, A. G. Sergeev, 2012, 287 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1463
 3. Optimal control and differential equations, Collection of articles. To the seventieth birthday of academician E. F. Mishchenko, Trudy Mat. Inst. Steklov., 211, ed. E. F. Mishchenko, R. V. Gamkrelidze, 1995, 526 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1065
 4. Selected topics in the theory of oscillations and optimal control theory, Trudy Mat. Inst. Steklov., 197, ed. R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, 1991, 168 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1109
 5. Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Algebra. Topol. Geom., 29, ed. R. V. Gamkrelidze, 1991, 193 с.
  http://mi.mathnet.ru/book40
 6. Itogi Nauki. Ser. Mat. Algebra. Topol. Geom. 1967, ed. R. V. Gamkrelidze, 1969, 228 с.
  http://mi.mathnet.ru/book44
 7. Itogi Nauki. Algebra. Topol. 1962, ed. R. V. Gamkrelidze, 1963, 224 с.
  http://mi.mathnet.ru/book19

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019