RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Gamkrelidze Revaz Valer'yanovich

Total publications: 84
Scientific articles: 66
in MathSciNet: 79
in zbMATH: 64
in Web of Science: 25
in Scopus: 20
Cited articles: 53
Citations in Math-Net.Ru: 157
Citations in MathSciNet: 727
Citations in Web of Science: 163
Citations in Scopus: 194
Presentations: 8

Number of views:
This page:3990
Abstract pages:13630
Full texts:5136
References:358
Member of the Russian Academy of Sciences
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
Birth date: 04.02.1927
E-mail: , ,

http://www.mathnet.ru/eng/person18956
http://scholar.google.com/citations?user=S-YInwkAAAAJ&hl=en
http://zbmath.org/authors/?q=ai:gamkrelidze.revaz-v
http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?return=viewitems&mrauthid=190428
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1868

Full list of publications:
| by years | by types | scientific publications | common list |   2015
1. R. V. Gamkrelidze, “Dual Formulation of the Pontryagin Maximum Principle in Optimal Control”, Proc. Steklov Inst. Math., 291 (2015), 61–67  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus

   2014
2. R. V. Gamkrelidze, “Differential-geometric and invariance properties of the equations of Maximum Principle (MP)”, Geometric Control Theory and Sub-Riemannian Geometry, Springer INdAM Series, 5, 2014, 167–175  crossref  mathscinet  zmath
3. “Dvoistvennaya formulirovka printsipa maksimuma Pontryagina (PMP)”, Sedmaya mezhdunarodnaya konferentsiya po differentsialnym i funktsionalno-differentsialnym uravneniyam. Mezhdunarodnyi seminar «Prostranstvenno-vremennye dinamicheskie sistemy», Tezisy dokladov (Moskva, 22–29 avgusta 2014 g.), Rossiiskii universitet druzhby narodov, M., 2014, 134–136  elib

   2012
4. D. V. Anosov, S. M. Aseev, R. V. Gamkrelidze, S. P. Konovalov, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, “Evgenii Frolovich Mishchenko (on the 90th anniversary of his birth)”, Russian Math. Surveys, 67:2 (2012), 385–402  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
5. D. V. Anosov, V. A. Vassiliev, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, A. V. Kryazhimskiy, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. M. Filippov, I. R. Shafarevich, “Lev Dmitrievich Kudryavtsev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 67:3 (2012), 569–571  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
6. Matematicheskaya teoriya upravleniya i differentsialnye uravneniya, Sbornik statei. K 90-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Evgeniya Frolovicha Mischenko, Tr. MIAN, 277, ed. R. V. Gamkrelidze, A. G. Sergeev, MAIK, M., 2012 , 287 pp.  mathnet

   2011
7. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “The geometry of maximum principle”, Proc. Steklov Inst. Math., 273 (2011), 1–22  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib

   2010
8. R. V. Gamkrelidze, “The Pontryagin derivative in optimal control”, Proc. Steklov Inst. Math., 268 (2010), 87–92  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus
9. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, L. D. Faddeev, D. V. Anosov, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, S. P. Novikov, S. M. Aseev, A. B. Zhizhchenko, D. V. Treschev, A. A. Agrachev, E. A. Volkov, N. L. Grigorenko, A. A. Davydov, M. I. Zelikin, A. Yu. Kolesov, A. A. Mal'tsev, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, A. G. Sergeev, K. O. Besov, S. P. Konovalov, “In memory of Evgenii Frolovich Mishchenko”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi

   2009
10. R. V. Gamkrelidze, “Hamiltonian form of the maximum principle”, Control Cybernet., 38:4A (2009), 959–971  mathscinet  isi  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
11. D. V. Anosov, F. L. Chernous'ko, S. V. Emel'yanov, R. V. Gamkrelidze, V. A. Il'in, S. K. Korovin, A. B. Kurzhanskii, G. I. Marchuk, V. M. Matrosov, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, V. A. Pliss, “Nikolai Nikolaevich Krasovskii (A tribute in honor of his eighty-fifth birthday)”, Differ. Equ., 45:10 (2009), 1401–1407  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)

   2008
12. R. V. Gamkrelidze, ““The Pontryagin derivative” in optimal control”, Dokl. Math., 77:3 (2008), 329–331  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2006
13. R. V. Gamkrelidze, “Discovery of the maximum principle”, Mathematical events of the twentieth century, Springer-Verlag, Berlin, 2006, 85–99  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath
14. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “The Pontryagin Maximum Principle 50 years later”, Proc. Inst. Math. Mech., 253, suppl. 1 (2006), S4–S12  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus

   2004
15. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Vector fields on $n$-bundles over $2n$-dimensional manifolds”, Geom. Zadachi Teor. Upr., Sovrem. Mat. Prilozh., 21, 2004, 3–18  mathscinet (cited: 3); J. Math. Sci. (N. Y.), 135:4 (2006), 3093–3108  crossref  mathscinet  scopus
16. Differ. Equ., 40:11 (2004), 1517–1532  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)

   2003
17. R. V. Gamkrelidze, “Discovery of the maximum principle in optimal control”, Mathematics and war (Karlskrona, 2002), Birkhäuser, Basel, 2003, 160–173  crossref  mathscinet

   1999
18. R. V. Gamkrelidze, “Discovery of the maximum principle”, J. Dynam. Control Systems, 5:4 (1999), 437–451  crossref  mathscinet (cited: 9)  zmath  elib (cited: 18)  scopus (cited: 18)
19. R. V. Gamkrelidze, “Mathematical Work of L. S. Pontryagin”, Proc. Steklov Inst. Math., 224 (1999), 8–19  mathnet  mathscinet  zmath

   1998
20. A. Agrachev, R. Gamkrelidze, “Symplectic methods for optimization and control”, Geometry of feedback and optimal control, Monogr. Textbooks Pure Appl. Math., 207, Dekker, New York, 1998, 19–77  mathscinet (cited: 18)  zmath
21. R. V. Gamkrelidze, “The mathematical work of L. S. Pontryagin”, Trudy mezhdunarodnoi konferentsii, posvyaschennoi 90-letiyu so dnya rozhdeniya L. S. Pontryagina (Moskva, 31 avgusta – 6 sentyabrya 1998 g.). Tom 1. Optimalnoe upravlenie, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 60, VINITI, M., 1998, 5–23  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 1)  zmath; R. V. Gamkrelidze, “The mathematical work of L. S. Pontryagin”, J. Math. Sci. (New York), 100:5 (2000), 2447–2457  crossref  mathscinet  zmath

   1997
22. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Feedback-invariant optimal control theory and differential geometry. I. Regular extremals”, J. Dynam. Control Systems, 3:3 (1997), 343–389  crossref  mathscinet (cited: 36)  zmath  elib (cited: 41)  scopus (cited: 43)
23. V. I. Arnol'd, A. A. Bolibrukh, R. V. Gamkrelidze, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, L. D. Faddeev, “Dmitrii Viktorovich Anosov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 52:2 (1997), 437–445  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1995
24. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “On the orbits of groups of diffeomorphisms and flows”, Proc. Steklov Inst. Math., 209 (1995), 1–10  mathnet  mathscinet  zmath
25. Optimalnoe upravlenie i differentsialnye uravneniya, Sbornik statei. K semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya akademika Evgeniya Frolovicha Mischenko, Tr. MIAN, 211, ed. E. F. Mischenko, R. V. Gamkrelidze, Nauka, Fizmatlit, M., 1995 , 526 pp.  mathnet  zmath

   1994
26. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “The shuffle product and symmetric groups”, Differential equations, dynamical systems, and control science, Lecture Notes in Pure and Appl. Math., 152, Dekker, New York, 1994, 365–382  mathscinet (cited: 6)  zmath  isi (cited: 59)

   1993
27. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “Local controllability and semigroups of diffeomorphisms”, Acta Appl. Math., 32:1 (1993), 1–57  crossref  mathscinet (cited: 9)  zmath  isi (cited: 14)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 17)
28. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “Local controllability for families of diffeomorphisms”, Systems Control Lett., 20:1 (1993), 67–76  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 6)

   1991
29. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Volterra series and permutation groups”, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. probl. mat. Nov. dostizh., 39, VINITI, M., 1991, 3–40  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath; A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Volterra series and permutation groups”, J. Math. Sci., 71:3 (1994), 2409–2433  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
30. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Symplectic geometry and conditions necessary conditions for optimality”, Matem. sb., 182:1 (1991), 36–54  mathnet (cited: 8)  mathscinet (cited: 4)  zmath  adsnasa; A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Symplectic geometry and conditions necessary conditions for optimality”, Math. USSR-Sb., 72:1 (1992), 29–45  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)
31. Itogi nauki i tekhn. Ser. Algebra. Topol. Geom., 29, ed. R. V. Gamkrelidze, VINITI, M., 1991 , 193 pp.  mathnet
32. Nekotorye voprosy teorii kolebanii i teorii optimalnogo upravleniya, Tr. MIAN SSSR, 197, ed. R. V. Gamkrelidze, E. F. Mischenko, Nauka, M., 1991 , 168 pp.  mathnet  zmath

   1990
33. Soviet Math. Dokl., 41:2 (1990), 227–231 (1991)  mathnet  mathscinet  zmath  isi
34. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “Symplectic geometry for optimal control”, Nonlinear controllability and optimal control, Monogr. Textbooks Pure Appl. Math., 133, Dekker, New York, 1990, 263–277  mathscinet (cited: 15)  zmath  isi (cited: 13)

   1989
35. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, A. V. Sarychev, “Local invariants of smooth control systems”, Acta Appl. Math., 14:3 (1989), 191–237  crossref  mathscinet (cited: 21)  zmath  isi (cited: 35)  elib (cited: 24)  scopus (cited: 50)
36. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Quadratic mappings and smooth vector functions: Euler characteristics of level sets”, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. probl. mat. Nov. dostizh., 35, VINITI, M., 1989, 179–239  mathnet (cited: 8)  mathscinet (cited: 10)  zmath; A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Quadratic mappings and smooth vector functions: Euler characteristics of level sets”, J. Soviet Math., 55:4 (1991), 1892–1928  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 7)
37. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Quasi-extremality for controllable systems”, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. probl. mat. Nov. dostizh., 35, VINITI, M., 1989, 109–134  mathnet (cited: 2)  mathscinet (cited: 1)  zmath; A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Quasi-extremality for controllable systems”, J. Soviet Math., 55:4 (1991), 1849–1864  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
38. R. V. Gamkrelidze, A. A. Agrachev, S. A. Vakhrameev, “Ordinary differential equations on vector bundles, and chronological calculus”, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. probl. mat. Nov. dostizh., 35, VINITI, M., 1989, 3–107  mathnet (cited: 2)  mathscinet (cited: 6)  zmath; R. V. Gamkrelidze, A. A. Agrachev, S. A. Vakhrameev, “Ordinary differential equations on vector bundles, and chronological calculus”, J. Soviet Math., 55:4 (1991), 1777–1848  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)
39. V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. B. Rudyak, “Mikhail Mikhailovich Postnikov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 44:6 (1989), 201–203  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
40. V. I. Vorotnikov, L. N. Zaikov, E. K. Ligachev, A. N. Yakovlev, G. I. Marchuk, V. A. Grigor'ev, G. A. Yagodin, V. A. Kotel'nikov, P. N. Fedoseev, E. P. Velikhov, K. V. Frolov, A. A. Logunov, A. L. Yanshin, I. M. Makarov, N. G. Basov, N. N. Bogolyubov, V. S. Vladimirov, I. M. Gel'fand, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, M. M. Lavrent'ev, V. A. Mel'nikov, Yu. A. Mitropol'skii, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, V. P. Platonov, A. V. Pogorelov, Yu. V. Prokhorov, L. I. Sedov, S. L. Sobolev, A. N. Tikhonov, L. D. Faddeev, R. V. Gamkrelidze, “Academician Lev Semenovich Pontryagin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 44:1 (1989), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)

   1988
41. Soviet Math. Dokl., 37:2 (1988), 297–300  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1986
42. L. S. Pontryagin, V. G. Boltyanskiĭ, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, Selected works, v. 4, Classics of Soviet Mathematics, The mathematical theory of optimal processes, Gordon & Breach Science Publishers, New York, 1986, ISBN: 2-88124-134-4 , xxiv+360 pp.  mathscinet (cited: 16)
43. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “Morse and Maslov indices for the extremals of controllable systems”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 287:3 (1986), 521–524  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)

   1985
44. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “The index of extremality and quasiextremal controls”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 284:4 (1985), 777–781  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 4)  zmath  isi (cited: 3)
45. R. V. Gamkrelidze, “Sliding modes in optimal control theory”, Topologiya, obyknovennye differentsialnye uravneniya, dinamicheskie sistemy, Sbornik obzornykh statei. 2. K 50-letiyu instituta, Tr. MIAN SSSR, 169, 1985, 180–193  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 2)  zmath; R. V. Gamkrelidze, “Sliding modes in optimal control theory”, Proc. Steklov Inst. Math., 169 (1986), 185–198  mathscinet  zmath

   1984
46. D. V. Anosov, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mischenko, M. M. Postnikov, “The mathematical work of L. S. Pontryagin”, Sovremennye problemy matematiki. Differentsialnye uravneniya, matematicheskii analiz i ikh prilozheniya, Sbornik statei. Posvyaschaetsya akademiku Lvu Semenovichu Pontryaginu k ego semidesyatipyatiletiyu, Tr. MIAN SSSR, 166, 1984, 3–17  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)  zmath; D. V. Anosov, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, M. M. Postnikov, “The mathematical work of L. S. Pontryagin”, Proc. Steklov Inst. Math., 166 (1986), 1–15  mathscinet  zmath

   1983
47. L. S. Pontryagin, V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mischenko, Matematicheskaya teoriya optimalnykh protsessov, 4-e izd., Nauka, M., 1983 , 392 pp.  mathscinet (cited: 97)  zmath
48. A. A. Agrachev, S. A. Vakhrameev, R. V. Gamkrelidze, “Differential geometric and group theoretic methods in optimal control theory”, Itogi nauki i tekhn. Ser. Probl. geom., 14, VINITI, M., 1983, 3–56  mathnet (cited: 4)  mathscinet (cited: 1)  zmath; A. A. Agrachev, S. A. Vakhrameev, R. V. Gamkrelidze, “Differential geometric and group theoretic methods in optimal control theory”, J. Soviet Math., 28:2 (1985), 145–182  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1980
49. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Chronological algebras and nonstationary vector fields”, Itogi nauki i tekhn. Ser. Probl. geom., 11, VINITI, M., 1980, 135–176  mathnet (cited: 4)  mathscinet (cited: 21)  zmath; A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Chronological algebras and nonstationary vector fields”, J. Soviet Math., 17:1 (1981), 1650–1675  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 28)

   1979
50. R. V. Gamkrelidze, “Exponential representation of solutions of ordinary differential equations”, Equadiff IV, Proc. Czechoslovak Conf. Differential Equations and their Applications (Prague, 1977), Lecture Notes in Math., 703, Springer, Berlin, 1979, 118–129  crossref  mathscinet (cited: 4)

   1978
51. L. Pontriaguine, V. Boltianski, R. Gamkrélidzé, E. Michtchenko, Théorie mathématique des processus optimaux, Traduit du russe par Djilali Embarek; Unaltered reprint, Mir, Moscow, 1978 , 317 pp.  mathscinet
52. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “The exponential representation of flows and the chronological calculus”, Matem. sb., 107(149):4(12) (1978), 467–532  mathnet (cited: 55)  mathscinet (cited: 23)  zmath; A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “The exponential representation of flows and the chronological calculus”, Math. USSR-Sb., 35:6 (1979), 727–785  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 13)
53. R. V. Gamkrelidze, “L. S. Pontryagin, “The method of coordinates” (a review)”, Uspekhi Mat. Nauk, 33:6(204) (1978), 247–248  mathnet  mathscinet

   1976
54. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “A second order optimality principle for a time-optimal problem”, Math. USSR-Sb., 29:4 (1976), 547–576  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 8)

   1975
55. R. V. Gamkrelidze, Osnovy optimalnogo upravleniya, Izd-vo Tbilisskogo un-ta, Tbilisi, 1975 , 230 pp.  mathscinet (cited: 7); Р. В. Гамкрелидзе, Основы оптимального управления, Изд-во Тбилисского ун-та, Тбилиси, 1977 , 254 с.  mathscinet (цит.: 7)  zmath; R. V. Gamkrelidze, Principles of optimal control theory, Mathematical Concepts and Methods in Science and Engineering, 7, Plenum Press, New York, 1978, ISBN: 0-306-30977-7 , xii+175 pp.  mathscinet (cited: 7)  zmath

   1974
56. R. V. Gamkrelidze, G. L. Kharatishvili, “A differential game of evasion with nonlinear control”, SIAM J. Control, 12 (1974), 332–349  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 11)
57. L. Pontriaguine, V. Boltianski, R. Gamkrelidze, E. Michtchenko, Théorie mathématique des processus optimaux, Mir, Moscow, 1974 , 317 pp.  mathscinet (cited: 11)  zmath

   1971
58. R. V. Gamkrelidze, Kharatishvili G. L., “Conditions nécessaires du premier ordre dans les problèmes d'extremum”, Actes du Congrès International des Mathématiciens (Nice, 1970), Gauthier-Villars, Paris, 1971, 169–176  mathscinet
59. R. V. Gamkrelidze, “Necessary first order conditions, and the axiomatics of extremal problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 112 (1971), 156–186  mathnet  mathscinet  zmath

   1969
60. R. V. Gamkrelidze, G. L. Kharatishvili, “Extremal problems in linear topological spaces”, Math. USSR-Izv., 3:4 (1969), 737–794  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
61. Itogi nauki. Ser. Mat. Algebra. Topol. Geom. 1967, ed. R. V. Gamkrelidze, VINITI, M., 1969 , 228 pp.  mathnet

   1968
62. P. S. Aleksandrov, V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, “Lev Semenovich Pontryagin (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 23:6 (1968), 143–152  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa

   1967
63. Gamkrelidze Revaz V., “Extremal problems in finite-dimensional spaces”, J. Optimization Theory Appl., 1 (1967), 173–193  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)
64. R. V. Gamkrelidze, Kharatishvili G. L., “Extremal problems in linear topological spaces. I”, Math. Systems Theory, 1 (1967), 229–256  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  scopus (cited: 8)
65. R. V. Gamkrelidze, G. L. Haratišvili, “The theory of the first variation in extremal problems”, Sakharth. SSR Mecn. Akad. Moambe, 46 (1967), 27–31  mathscinet  zmath

   1965
66. R. V. Gamkrelidze, “On some extremal problems in the theory of differential equations with applications to the theory of optimal control”, J. Soc. Indust. Appl. Math. Ser. A Control, 3 (1965), 106–128  crossref  mathscinet (cited: 7)  zmath
67. R. V. Gamkrelidze, “On a theory of the first variation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 161 (1965), 23–26  mathscinet  zmath

   1964
68. L. S. Pontryagin, V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, The mathematical theory of optimal processes, A Pergamon Press Book, The Macmillan Co., New York, 1964 , vii+338 pp.  mathscinet (cited: 159)  zmath

   1963
69. L. S. Pontrjagin, V. G. Boltjanskiĭ, R. V. Gamkrelidze, E. F. Miščenko, “The mathematical theory of optimal processes”, Proc. 4th All-Union Math. Congr. (Leningrad, 1961), Izdat. Akad. Nauk SSSR, Leningrad, 1963, 214–218  mathscinet
70. Itogi nauki. Algebra. Topol. 1962, ed. R. V. Gamkrelidze, VINITI, M., 1963 , 224 pp.  mathnet

   1962
71. R. V. Gamkrelidze, “On sliding optimal states”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 143 (1962), 1243–1245  mathscinet (cited: 17)  zmath

   1961
72. V. G. Boltyanski, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, L. S. Pontryagin, “The maximum principle in the theory of optimal processes of control (with discussion)”, Automatic and Remote Control, Proc. First Internat. Congr. Internat. Fed. Automat. Control (Moscow, 1960), Vol. I, Butterworths, London, 1961, 454–459  mathscinet (cited: 14)
73. L. S. Pontryagin, V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mischenko, The mathematical theory of optimal processes, Fizmatlit, M., 1961 , 391 pp.  mathscinet (cited: 35); L. S. Pontryagin, V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, The mathematical theory of optimal processes, ed. L. W. Neustadt, Interscience Publishers John Wiley & Sons, Inc., New York–London, 1962 , viii+360 pp.  mathscinet (cited: 35); L. S. Pontrjagin, V. G. Boltjanskij, R. V. Gamkrelidze, E. F. Miščenko, Mathematische Theorie optimaler Prozesse, R. Oldenbourg, Munich–Vienna, 1964 , 340 pp.  mathscinet (cited: 35)
74. V. G. Boltjanskiĭ, R. V. Gamkrelidze, L. S. Pontryagin, “The theory of optimal processes. I. The maximum principle”, Amer. Math. Soc. Transl. (2), 18 (1961), 341–382  mathscinet (cited: 1)

   1960
75. R. V. Gamkrelidze, “Optimal control processes for bounded phase coordinates”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 24:3 (1960), 315–356  mathnet  mathscinet  zmath
76. V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, L. S. Pontryagin, “Theory of optimal processes. I. The maximum principle”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 24:1 (1960), 3–42  mathnet  mathscinet  zmath

   1959
77. R. V. Gamkrelidze, “Optimum-rate processes with bounded phase coordinates”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 125 (1959), 475–478  mathscinet (cited: 8)  zmath

   1958
78. R. V. Gamkrelidze, “On the general theory of optimal processes”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 123 (1958), 223–226  mathscinet  zmath
79. R. V. Gamkrelidze, “Theory of processes in linear systems which are optimal with respect to rapidity of action”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 22:4 (1958), 449–474  mathnet  mathscinet  zmath

   1957
80. R. V. Gamkrelidze, “On the theory of optimal processes in linear systems”, Dokl. Akad. Nauk SSSR (N.S.), 116 (1957), 9–11  mathscinet (cited: 7)  zmath
81. R. V. Gamkrelidze, “L. S. Pontryagin Seminar on Mathematical Problems of Theory of Oscillations and Automatic Control”, Uspekhi Mat. Nauk, 12:3(75) (1957), 267–272  mathnet

   1956
82. V. G. Boltyanskiĭ, R. V. Gamkrelidze, L. S. Pontryagin, “On the theory of optimal processes”, Dokl. Akad. Nauk SSSR (N.S.), 110 (1956), 7–10  mathscinet (cited: 14)  zmath
83. R. V. Gamkrelidze, “Chern's cycles of complex algebraic manifolds”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 20:5 (1956), 685–706  mathnet  mathscinet  zmath

   1953
84. R. V. Gamkrelidze, “Computation of the Chern cycles of algebraic manifolds”, Doklady Akad. Nauk SSSR (N.S.), 90 (1953), 719–722  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. О двойственной формулировке принципа максимума Понтрягина
Problems of Mathematical Control Theory
October 24, 2014 14:00
2. Dual formulation of the Pontryagin maximum principle (PMP)
The Seventh International Conference on Differential and Functional Differential Equations
August 23, 2014 15:05   
3. Memoirs about L. S. Pontryagin
Conference "Optimal Control and Applications" dedicated to the 105th anniversary of Lev Semenovich Pontryagin
September 24, 2013 18:00   
4. Canonical duality in problems of time optimal control
Conference "Optimal Control and Applications" dedicated to the 105th anniversary of Lev Semenovich Pontryagin
September 24, 2013 10:20   
5. Инвариантное представление принципа максимума
Conference "Differential Equations and Optimal Control", dedicated to the 90th anniversary of E. F. Mishchenko
April 16, 2012 11:05   
6. Первоначальная форма принципа максимума Понтрягина
Seminar of the Department of Differential Equations, Steklov Mathematical Institute of RAS
March 17, 2010 12:00
7. О гамильтоновой форме принципа максимума Понтрягина
Seminar of the Department of Differential Equations, Steklov Mathematical Institute of RAS
February 17, 2010 12:00
8. Hamiltonian format of Pontryagin's maximum principle
International Conference "Differential Equations and Topology" dedicated to the Centennial Anniversary of L. S. Pontryagin
June 18, 2008 10:20   

Books in Math-Net.Ru
 1. Mathematical control theory and differential equations, Collected papers. In commemoration of the 90th anniversary of Academician Evgenii Frolovich Mishchenko, Tr. Mat. Inst. Steklova, 277, ed. R. V. Gamkrelidze, A. G. Sergeev, 2012, 287 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1463
 2. Optimal control and differential equations, Collection of articles. To the seventieth birthday of academician E. F. Mishchenko, Trudy Mat. Inst. Steklov., 211, ed. E. F. Mishchenko, R. V. Gamkrelidze, 1995, 526 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1065
 3. Selected topics in the theory of oscillations and optimal control theory, Trudy Mat. Inst. Steklov., 197, ed. R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, 1991, 168 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1109
 4. Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Algebra. Topol. Geom., 29, ed. R. V. Gamkrelidze, 1991, 193 с.
  http://mi.mathnet.ru/book40
 5. Itogi Nauki. Ser. Mat. Algebra. Topol. Geom. 1967, ed. R. V. Gamkrelidze, 1969, 228 с.
  http://mi.mathnet.ru/book44
 6. Itogi Nauki. Algebra. Topol. 1962, ed. R. V. Gamkrelidze, 1963, 224 с.
  http://mi.mathnet.ru/book19

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2017