Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Ikramov, Saidhakim Dododzhanovich

Total publications: 385 (383)
in MathSciNet: 278 (278)
in zbMATH: 268 (268)
in Web of Science: 124 (124)
in Scopus: 181 (181)
Cited articles: 188
Citations in Math-Net.Ru: 430
Citations in Web of Science: 307
Citations in Scopus: 522

Number of views:
This page:18191
Abstract pages:50088
Full texts:20472
References:5582
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1991)
Speciality: 01.01.07 (Computing mathematics)
Birth date: 28.03.1943
E-mail:
Keywords: matrices, eigenvalues, similarity transformations, congruence transformations.

Subject:

Linear algebra, computational linear algebra.


http://www.mathnet.ru/eng/person28610
List of publications on Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:ikramov.kh-d|ikramov.khakim-d
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/189925

Full list of scientific publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |   2021
1. Kh. D. Ikramov, “Kriterii kongruentnosti nevyrozhdennykh matrits s teoretiko-gruppovoi tochki zreniya”, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 15: Vychislitelnaya matematika i kibernetika,, 2021, no. 1, 15–18
2. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “A rational algorithm for checking the congruence of unitoid matrices”, Sib. Zh. Vychisl. Mat., 24:2 (2021), 167–177  mathnet  crossref
3. Kh. D. Ikramov, “On Matrices Having $J_m(1)\oplus J_m(1)$ as the Cosquare”, Math. Notes, 110:1 (2021), 73–80  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi
4. Kh. D. Ikramov, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 61:3 (2021), 369–372  mathnet  crossref  isi  elib
5. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “Symplectic eigenvalues and singular values of symmetric matrices”, Computational methods and algorithms. Part XXXIV, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 504, POMI, St. Petersburg, 2021, 61–69  mathnet
6. Kh. D. Ikramov, “Special congruences of symmetric and Hermitian matrices and their invariants”, Computational methods and algorithms. Part XXXIV, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 504, POMI, St. Petersburg, 2021, 54–60  mathnet
7. Kh. D. Ikramov, “On matrices with pairwise orthogonal rows and columns”, Computational methods and algorithms. Part XXXIV, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 504, POMI, St. Petersburg, 2021, 47–53  mathnet
8. Kh. D. Ikramov, “Spektralnye osobennosti proizvedenii spetsialnykh matrits”, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 15: Vychislitelnaya matematika i kibernetika,, 2021, no. 4, 17–20

   2020
9. Kh. D. Ikramov, “O teplitsevom i polyarnom razlozheniyakh involyutivnoi matritsy”, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 15: Vychislitelnaya matematika i kibernetika, 2020, no. 2, 19–22
10. Kh. D. Ikramov, “Congruences and unitary congruences in matrix theory”, Proceedings of the XVII All-Russian Youth School-Conference «Lobachevsky Readings-2018», November 23-28, 2018, Kazan. Part 1, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Mat. Pril. Temat. Obz., 175, VINITI, Moscow, 2020, 19–26  mathnet  crossref
11. Kh. D. Ikramov, “O razmernosti kongruentnogo tsentralizatora”, DOKLADY ROSSIISKOI AKADEMII NAUK. MATEMATIKA, INFORMATIKA, PROTsESSY UPRAVLENIYa, 493 (2020), 18–20  crossref
12. Kh.D. Ikramov, V.A. Usov, “Algoritm, proveryayuschii kongruentnost kompleksnykh matrits pri nalichii unimodulyarnykh sobstvennykh chisel v spektre kokvadratov”, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 15: Vychislitelnaya matematika i kibernetika, 2020, no. 4, 18–26
13. Kh. D. Ikramov, “Specific features of cosquares of special matrices in indefinite metric spaces”, Computational methods and algorithms. Part XXXIII, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 496, POMI, St. Petersburg, 2020, 101–103  mathnet
14. Kh. D. Ikramov, “The structure of solutions of the matrix equation $J_n(0) Y + Y^{\mathsf{T}} J_n(0) = 0$ for even $n$”, Computational methods and algorithms. Part XXXIII, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 496, POMI, St. Petersburg, 2020, 97–100  mathnet
15. Kh. D. Ikramov, “Congruence of unitary matrices”, Computational methods and algorithms. Part XXXIII, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 496, POMI, St. Petersburg, 2020, 94–96  mathnet
16. Kh. D. Ikramov, “Congruence verification for involutive matrices”, Computational methods and algorithms. Part XXXIII, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 496, POMI, St. Petersburg, 2020, 87–93  mathnet
17. S. D. Ikramov, A. M. Nazari, “A heuristic rational algorithm for checking the congruence of normal matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 60:10 (2020), 1601–1608  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2019
18. Kh. D. Ikramov, “O metode bisektsii dlya normalnykh matrits”, Doklady Akademii nauk, 485:6 (2019), 659–661  crossref  zmath
19. Kh. D. Ikramov, “Kvadratnye korni iz ermitovykh matrits i ratsionalnyi algoritm dlya proverki ikh kongruentnosti”, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 15: Vychislitelnaya matematika i kibernetika,, 2019, no. 3, 11–16  zmath
20. Kh. D. Ikramov, “Certain localization regions for the eigenvalues of a normal matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 59:8 (2019), 1233–1235  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
21. Kh. D. Ikramov, “Congruence criteria for normal and conjugate-normal matrices”, Computational methods and algorithms. Part XXXII, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 482, POMI, St. Petersburg, 2019, 129–134  mathnet
22. Kh. D. Ikramov, “Rationally verifiable necessary conditions for Hermitian congruence of complex matrices”, Computational methods and algorithms. Part XXXII, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 482, POMI, St. Petersburg, 2019, 120–128  mathnet
23. Kh. D. Ikramov, “An attempt of spectral theory for the $*$-congruence transformations”, Computational methods and algorithms. Part XXXII, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 482, POMI, St. Petersburg, 2019, 114–119  mathnet
24. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, “Similarity automorphisms of the space of Hankel matrices”, Computational methods and algorithms. Part XXXII, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 482, POMI, St. Petersburg, 2019, 5–12  mathnet  mathscinet

   2018
25. Kh. D. Ikramov, “O simplekticheskikh sobstvennykh znacheniyakh polozhitelno opredelennykh matrits”, Vestnik Mosk. un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2018, no. 1, 3–6  mathscinet
26. Kh. D. Ikramov, Yu. O. Vorontsov, “Chislennoe reshenie polulineinogo matrichnogo uravneniya tipa Steina v normalnom sluchae”, Vestnik Mosk. un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2018, no. 2, 3–6  mathscinet
27. S. D. Ikramov, “Solving Systems of Linear Equations with Normal Coefficient Matrices and the Degree of the Minimal Polyanalytic Polynomial”, Math. Notes, 104:1 (2018), 48–52  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
28. Ikramov Kh.D., “O vychislenii izotropnogo podprostranstva simmetrichnoi kvaziopredelennoi matritsy”, Vestnik Mosk. un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2018, no. 3, 3–5  mathscinet
29. Kh. D. Ikramov, “On congruent selection of the Jordan blocks from a singular square matrix”, Num. Anal. Appl., 11:3 (2018), 204–207  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  elib  scopus
30. Kh. D. Ikramov, “O parametrakh singulyarnoi chasti regulyarizuyuschego razlozheniya Sergeichuka-Khorna”, Doklady Akademii nauk, 481:1 (2018), 7–9  crossref
31. Kh. D. Ikramov, Yu. O. Vorontsov, “Numerical solution of the discrete BHH-equation in the normal case”, Num. Anal. Appl., 11:4 (2018), 293–297  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  isi  elib  scopus
32. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, “Similarity and consimilarity automorphisms of the space of Toeplitz matrices”, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 472, 2018, 5–16  mathnet
33. Kh. D. Ikramov, “On a finite algorithm for calculating neutral subspaces of skew-symmetric matrices”, Computational methods and algorithms. Part XXXI, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 472, POMI, St. Petersburg, 2018, 98–102  mathnet
34. Kh. D. Ikramov, “Pseudo-orthogonal eigenvalues of skew-symmetric matrices”, Computational methods and algorithms. Part XXXI, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 472, POMI, St. Petersburg, 2018, 92–97  mathnet
35. Kh. D. Ikramov, “A rational criterion for congruence of square matrices”, Computational methods and algorithms. Part XXXI, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 472, POMI, St. Petersburg, 2018, 88–91  mathnet

   2017
36. Kh. D. Ikramov, “Checking the Congruence between Accretive Matrices”, Math. Notes, 101:6 (2017), 969–973  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)
37. Kh. D. Ikramov, “O vychislenii neitralnykh podprostranstv kvadratnoi matritsy”, Vestnik Mosk. un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2017, no. 1, 13–15  zmath
38. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “O klassifikatsii par antiperestanovochnykh teplitsevoi i gankelevoi matrits”, Doklady Akademii nauk, 476:3 (2017), 272–275  crossref  zmath  elib
39. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “A description of pairs of the quasi-commuting Toeplitz and Hankel matrices”, Num. Anal. Appl., 10:4 (2017), 358–361  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
40. Kh. D. Ikramov, Yu. O. Vorontsov, “Chislennoe reshenie matrichnykh uravnenii Silvestra s normalnymi koeffitsientami”, Vestnik Mosk. un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2017, no. 4, 3–6  zmath

   2018
41. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Description of pairs of anti-commuting Toeplitz and Hankel matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 232:6 (2018), 848–891  mathnet  crossref  scopus (cited: 1)
42. Kh. D. Ikramov, “The minimal and characteristic polyanalytic polynomials of a normal matrix”, J. Math. Sci. (N. Y.), 232:6 (2018), 844–847  mathnet  crossref  scopus
43. Kh. D. Ikramov, “The CMV-matrix and the generalized Lanczos process”, J. Math. Sci. (N. Y.), 232:6 (2018), 837–843  mathnet  crossref  scopus
44. Kh. D. Ikramov, “Binormal matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 232:6 (2018), 830–836  mathnet  crossref  scopus

   2016
45. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “A Duality Relation for Unitary Automorphisms in the Spaces of Toeplitz and Hankel Matrices”, Math. Notes, 99:1 (2016), 3–8  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
46. Kh. D. Ikramov, “Non-Hermitian Matrices of Even Order and Neutral Subspaces of Half the Dimension”, Math. Notes, 100:5 (2016), 720–723  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
47. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On conditions for permutability of Toeplitz and Hankel matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 56:3 (2016), 354–357  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
48. Kh. D. Ikramov, “An analysis of the matrix equation $AX+\overline{X}B=C$”, Comput. Math. Math. Phys., 56:9 (2016), 1536–1539  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  elib  scopus
49. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “Classification of real pairs of commuting Toeplitz and Hankel matrices”, Num. Anal. Appl., 9:4 (2016), 359–368  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
50. Kh. D. Ikramov, “O konechnom ratsionalnom algoritme, proveryayuschem kongruentnuyu diagonalizuemost kvadratnoi matritsy”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2016, no. 2, 3–5  mathscinet  zmath

   2017
51. Kh. D. Ikramov, “The congruence centralizer of the Sergeichuk–Horn matrix”, J. Math. Sci. (N. Y.), 224:6 (2017), 883–889  mathnet  crossref  mathscinet  scopus
52. Kh. D. Ikramov, “The congruence centralizer of a block diagonal matrix”, J. Math. Sci. (N. Y.), 224:6 (2017), 877–882  mathnet  crossref  mathscinet  scopus
53. Kh. D. Ikramov, “On the congruent centralizer of the Jordan block”, J. Math. Sci. (N. Y.), 224:6 (2017), 869–876  mathnet  crossref  mathscinet  scopus
54. Kh. D. Ikramov, “Decomposing pseudounitary and centrounitary matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 224:6 (2017), 861–868  mathnet  crossref  mathscinet  scopus

   2015
55. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “Permutability of Toeplitz and Hankel matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 467 (2015), 226–242  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  scopus (cited: 5)
56. Kh. D. Ikramov, “Toeplitz-plus-Hankel circulants are reducible to block diagonal form via unitary congruences”, Linear Multilinear Algebra, 63:4 (2015), 862–867  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
57. A. K. Abdikalykov, V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “Unitary congruence automorphisms of the space of Toeplitz matrices”, Linear Multilinear Algebra, 63:6 (2015), 1195–1203  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)
58. Kh. D. Ikramov, “Usloviya normalnosti lineinykh matrichnykh operatorov tipa Steina”, Doklady Akademii Nauk, 460:3 (2015), 269–271  crossref  zmath  elib (cited: 2)
59. Kh. D. Ikramov, “Normality conditions for the BHH matrix operator”, Linear Multilinear Algebra, 63:9 (2015), 1901–1908  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
60. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “How to characterize $(T+H)$-matrices and $(T+H)$-circulants”, Comput. Math. Math. Phys., 55:2 (2015), 175–178  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
61. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “A complete solution of the permutability problem for Toeplitz and Hankel matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 478 (2015), 53–80  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
62. Kh. D. Ikramov, “O sobstvennykh vektorakh teplitsevykh matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2015, no. 2, 25–28  zmath
63. Kh. D. Ikramov, “Unitary Automorphisms of the Space of Hankel Matrices: II. The Case of Even Order”, Math. Notes, 98:1 (2015), 90–97  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
64. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “O klassifikatsii par perestanovochnykh teplitsevoi i gankelevoi matrits”, Doklady Akademii Nauk, 464:4 (2015), 406–410  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)
65. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Unitarnye avtomorfizmy prostranstva (T+N)-matrits poryadka 4”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2015, no. 4, 3–6  mathscinet  zmath
66. Kh. D. Ikramov, “Normality conditions for semilinear matrix operators of the Stein type”, Num. Anal. Appl., 8:4 (2015), 299–303  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus (cited: 1)
67. A. K. Abdikalykov, V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “Unitary automorphisms of the space of Toeplitz-plus-Hankel matrices”, Special matrices, 3 (2015), 58–68  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
68. Kh. D. Ikramov, “Normality conditions for the matrix operator X —> AX + X*B”, Calcolo, 52:4 (2015), 495–502  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus

   2016
69. Kh. D. Ikramov, “Isolation of the regular part of a singular matrix pencil as a rational algorithm”, J. Math. Sci. (N. Y.), 216:6 (2016), 792–794  mathnet  crossref  mathscinet  scopus
70. Kh. D. Ikramov, “How to check whether given square matrices are congruent?”, J. Math. Sci. (N. Y.), 216:6 (2016), 787–791  mathnet  crossref  mathscinet  scopus
71. Kh. D. Ikramov, “Neutral subspaces of complex matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 216:6 (2016), 783–786  mathnet  crossref  mathscinet  scopus
72. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, “On the eigenvalues of certain classes of normal Toeplitz-plus-Hankel matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 216:6 (2016), 725–729  mathnet  crossref  mathscinet  scopus

   2014
73. Kh. D. Ikramov, “O razreshimosti odnogo klassa polutoralineinykh matrichnykh uravnenii”, Doklady Akademii Nauk, 454:1 (2014), 265–267  crossref  zmath  elib (cited: 1)
74. Yu. O. Vorontsov, Khakim D. Ikramov, “Numerical solution of the matrix equations $AX+X^TB=C$ and $AX+X^*B=C$ in the self-adjoint case”, Comput. Math. Math. Phys., 54:2 (2014), 191–194  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
75. Yu. O. Vorontsov, Kh. D. Ikramov, “Numerical solution of the matrix equation $X-A\overline{X}B=C$ in the self-adjoint case”, Comput. Math. Math. Phys., 54:3 (2014), 379–381  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
76. Kh. D. Ikramov, “O razreshimosti odnogo klassa kvadratichnykh matrichnykh uravnenii”, Doklady Akademii Nauk, 455:2 (2014), 135–137  crossref  zmath  elib (cited: 2)
77. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On eigenvalues of $(T+H)$-circulants and $(T+H)$-skew-circulants”, Num. Anal. Appl., 7:2 (2014), 91–103  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib
78. Kh. D. Ikramov, “Unitarnye avtomorfizmy prostranstva teplitsevykh matrits”, Doklady Akademii Nauk, 456:4 (2014), 389–391  crossref  zmath  elib (cited: 5)
79. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, A. K. Abdikalykov, “O lokalnykh usloviyakh, kharakterizuyuschikh mnozhestvo (T+N)-matrits”, Doklady Akademii nauk, 457:1 (2014), 17–18  crossref  zmath  elib (cited: 2)
80. Yu. O. Vorontsov, Kh. D. Ikramov, “Numerical solution of matrix equations of the Stein type in the self-adjoint case”, Comput. Math. Math. Phys., 54:5 (2014), 745–749  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
81. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Unitarnye kongruentsii i gankelevy matritsy”, Doklady Akademii Nauk, 457:5 (2014), 507–509  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)
82. Yu. O. Vorontsov, Kh. D. Ikramov, “Numerical algorithm for solving sesquilinear matrix equations of a certain class”, Comput. Math. Math. Phys., 54:6 (2014), 915–918  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
83. Kh. D. Ikramov, “Unitary Automorphisms of the Space of Hankel Matrices”, Math. Notes, 96:5 (2014), 678–685  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)
84. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “O vychislenii sobstvennykh znachenii dlya nekotorykh klassov gankelevykh matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2014, no. 1, 5–10  mathscinet  zmath
85. Kh. D. Ikramov, Yu. O. Vorontsov, “Chislennoe reshenie matrichnykh uravnenii Silvestra v samosopryazhennom sluchae”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2014, no. 2, 7–9  mathscinet  zmath
86. Kh. D. Ikramov, “Usloviya normalnosti matrichnykh uravnenii tipa Silvestra”, Doklady Akademii nauk, 459:4 (2014), 403–405  crossref  zmath

   2015
87. Kh. D. Ikramov, A. K. Abdikalykov, V. N. Chugunov, “Unitary automorphisms of the space of $3\times3$ Toeplitz-plus-Hankel matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 207:5 (2015), 756–766  mathnet  crossref  scopus
88. Kh. D. Ikramov, “Spectral decomposition of Hankel matrices of a special class”, J. Math. Sci. (N. Y.), 207:5 (2015), 753–755  mathnet  crossref  scopus

   2014
89. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Some acceleration techniques for calculating the eigenvalues of normal Toeplitz matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 54:12 (2014), 1761–1764  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
90. Yu. O. Vorontsov, Kh. D. Ikramov, “Numerical algorithm for solving quadratic matrix equations of a certain class”, Comput. Math. Math. Phys., 54:11 (2014), 1643–1646  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus

   2013
91. Kh.D. Ikramov, “Gamiltonovy i kosogamiltonovy resheniya matrichnogo uravneniya X\bar X = A”, Doklady RAN, 448:2 (2013), 133–135  crossref  zmath
92. Kh.D. Ikramov, Yu.O. Vorontsov, “Matrichnye uravneniya AX + BX^T = C i AX + BX^* = C”, Doklady RAN, 449:5 (2013), 513–515  crossref  zmath
93. Kh.D. Ikramov, “Lineinye matrichnye uravneniya tipa Silvestra v samosopryazhennom sluchae”, Doklady RAN, 450:2 (2013), 147–149  crossref  zmath
94. Kh.D. Ikramov, “Usloviya samosopryazhennosti polulineinykh matrichnykh uravnenii”, Doklady RAN, 450:5 (2013), 511–513  crossref  zmath
95. Kh.D. Ikramov, “Usloviya samosopryazhennosti matrichnykh uravnenii tipa Steina”, Doklady RAN, 451:5 (2013), 498–500  crossref  zmath
96. Yu. O. Vorontsov, Khakim D. Ikramov, “Numerical algorithms for solving matrix equations $AX+BX^T=C$ and $AX+BX^*=C$”, Comput. Math. Math. Phys., 53:6 (2013), 667–676  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
97. Yu. O. Vorontsov, Khakim D. Ikramov, “Numerical solution of matrix equations of the form $X+AX^{\mathrm T}B=C$”, Comput. Math. Math. Phys., 53:3 (2013), 253–257  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)
98. Kh. D. Ikramov, “Solutions to sesquilinear matrix equations: Conspectral approach”, Textos de Matematica, 44, Departamento de Matematica, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, 2013, 73–79  mathscinet  zmath
99. Kh. D. Ikramov, “Ekonomichnyi algoritm dlya vychisleniya psevdosobstvennykh znachenii kompleksnykh matrits, samosopryazhennykh v simplekticheskoi metrike”, Doklady Akademii Nauk, 453:6 (2013), 603–605  crossref  zmath

   2012
100. Kh. D. Ikramov, A. K. Abdikalykov, “On Unitary Transposable Matrices of Order Three”, Math. Notes, 91:4 (2012), 528–534  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
101. Kh.D. Ikramov, “Ob unitarnoi kongruentnosti vzaimno transponirovannykh matrits”, Doklady RAN, 442:1 (2012), 11–13  mathscinet  zmath
102. Kh.D. Ikramov, Yu.O. Vorontsov, “Matrichnoe uravnenie X + AX^T B: usloviya odnoznachnoi razreshimosti i algoritm chislennogo resheniya”, Doklady RAN, 443:5 (2012), 545–548  zmath
103. Kh.D. Ikramov, “Antilineinye operatory i simplekticheskaya matrichnaya algebra”, Doklady RAN, 444:4 (2012), 356–358  zmath
104. Kh.D. Ikramov, “Uravneniya vida X\bar X = A s kosogamiltonovymi matritsami A”, Doklady RAN, 444:5 (2012), 477–479  zmath
105. Yu. O. Vorontsov, Kh. D. Ikramov, “Conditions for unique solvability of the matrix equation $AX+X^\ast B=C$”, Comput. Math. Math. Phys., 52:5 (2012), 665–673  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 4)
106. Kh. D. Ikramov, “Takagi’s decomposition of a symmetric unitary matrix as a finite algorithm”, Comput. Math. Math. Phys., 52:1 (2012), 1–3  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
107. Kh. D. Ikramov, “Effective Algorithms for Decomplexifying a Matrix by Unitary Similarities or Congruences”, Math. Notes, 92:6 (2012), 792–797  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)

   2013
108. Kh. D. Ikramov, “Unitary congruence to a conjugate-normal matrix”, J. Math. Sci. (N. Y.), 191:1 (2013), 72–74  mathnet  crossref  mathscinet  scopus
109. Kh. D. Ikramov, “Solving systems of linear equations with quasi-Toeplitz coefficient matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 191:1 (2013), 69–71  mathnet  crossref  mathscinet  scopus
110. Kh. D. Ikramov, “Antilinear operators and special matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 191:1 (2013), 65–68  mathnet  crossref  mathscinet  scopus (cited: 1)
111. Y. O. Vorontsov, Kh. D. Ikramov, “Numerical solution of the matrix equations $AX+X^TB=C$ and $X+AX^TB=C$ with rectangular coefficients”, J. Math. Sci. (N. Y.), 191:1 (2013), 28–30  mathnet  crossref  mathscinet  scopus (cited: 1)

   2011
112. Kh. D. Ikramov, “Simultaneous reduction to block triangular form and theorems on pairs of complex idempotents”, Comput. Math. Math. Phys., 51:6 (2011), 915–918  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)
113. Yu. O. Vorontsov, Kh. D. Ikramov, “A numerical algorithm for solving the matrix equation $AX+X^\mathrm TB=C$”, Comput. Math. Math. Phys., 51:5 (2011), 691–698  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 5)  elib (cited: 5)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 6)
114. Kh. D. Ikramov, “On complex matrices with simple spectrum that are unitarily similar to real matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 51:4 (2011), 505–512  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
115. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “Kriterii unitarnoi kongruentnosti matrits”, Dokl. RAN, 437:1 (2011), 7-8  mathscinet  zmath  elib (cited: 5)
116. Kh. D. Ikramov, “O konechnykh algoritmakh dlya proverki unitarnogo podobiya i unitarnoi kongruentnosti pary kompleksnykh matrits”, Dokl. RAN, 437:2 (2011), 151-153  mathscinet  zmath

   2012
117. Kh. D. Ikramov, “Products of orthoprojectors and a theorem of Crimmins”, J. Math. Sci. (N. Y.), 182:6 (2012), 787–792  mathnet  crossref  mathscinet  scopus
118. Kh. D. Ikramov, “On two-isometries in finite-dimensional spaces”, J. Math. Sci. (N. Y.), 182:6 (2012), 785–786  mathnet  crossref  mathscinet  scopus
119. Kh. D. Ikramov, “Products of orthoprojectors and Hermitian matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 182:6 (2012), 782–784  mathnet  crossref  mathscinet  scopus
120. Kh. D. Ikramov, “How to distinguish between the latently real matrices and the block quaternions?”, J. Math. Sci. (N. Y.), 182:6 (2012), 779–781  mathnet  crossref  mathscinet  scopus
121. Yu. A. Al'pin, Kh. D. Ikramov, “A criterion for unitary congruence between complex matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 182:6 (2012), 748–753  mathnet  crossref  mathscinet  scopus
122. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, “Simultaneous decomplexification of a pair of complex matrices via a unitary similarity transformation”, J. Math. Sci. (N. Y.), 182:6 (2012), 745–747  mathnet  crossref  mathscinet  scopus (cited: 1)

   2011
123. Kh.D. Ikramov, Yu.O. Vorontsov, “Ob odnoznachnoi razreshimosti matrichnogo uravneniya AX + X^T B = C v singulyarnom sluchae”, Doklady RAN, 438:5 (2011), 599-602  zmath
124. Kh.D. Ikramov, A.K. Abdikalykov, “Ob odnom chastnom sluchae zadachi odnovremennogo oveschestvleniya pary kompleksnykh matrits posredstvom podobiya”, Doklady RAN, 439:4 (2011), 448-450  zmath
125. Kh.D. Ikramov, “Ob odnovremennom oveschestvlenii pary kompleksnykh matrits posredstvom unitarnoi kongruentsii”, Doklady RAN, 441:1 (2011), 7–9  crossref  zmath
126. Kh. D. Ikramov, “O pochti normalnykh matritsakh”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2011, no. 1, 5–9  zmath

   2010
127. Kh. D. Ikramov, “Criteria for Unitary Congruence of Complex $2\times 2$ Matrices”, Math. Notes, 88:2 (2010), 228–237  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
128. Kh. D. Ikramov, “On Complex Matrices that Are Unitarily Similar to Real Matrices”, Math. Notes, 87:6 (2010), 821–827  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus

   2011
129. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “A characterization of Toeplitz and Hankel circulants”, J. Math. Sci. (N. Y.), 176:1 (2011), 38–43  mathnet  crossref  scopus (cited: 1)
130. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On conjugate-normal $(T+H)$-circulants and skew-circulants”, J. Math. Sci. (N. Y.), 176:1 (2011), 32–37  mathnet  crossref  scopus
131. Kh. D. Ikramov, “Unitary similarity of entrywise conjugate matrices and unitary decomplexification”, J. Math. Sci. (N. Y.), 176:1 (2011), 29–31  mathnet  crossref  scopus
132. Kh. D. Ikramov, “On latently real matrices and block quaternions”, J. Math. Sci. (N. Y.), 176:1 (2011), 25–28  mathnet  crossref  scopus
133. Kh. D. Ikramov, “On sufficient conditions for the existence of a unitary congruence transformation of a given complex matrix into a real one”, J. Math. Sci. (N. Y.), 176:1 (2011), 20–24  mathnet  crossref  scopus

   2010
134. Kh. D. Ikramov, Yu. O. Vorontsov, “On commutative algebras of Toeplitz-plus-Hankel matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 50:5 (2010), 766–777  mathnet  crossref  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
135. Kh. D. Ikramov, “On a constructive procedure for verifying whether a matrix can be made real by a unitary similarity transformation”, Comput. Math. Math. Phys., 50:3 (2010), 383–386  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
136. Kh. D. Ikramov, “Subdirect sums and differences for some classes of matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 50:1 (2010), 7–11  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib  scopus
137. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “A complete solution of the normal Hankel problem”, Linear Algebra and Its Applications, 432 (2010), 3210-3230  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  scopus (cited: 6)
138. Kh. D. Ikramov, “A note on complex matrices that are unitarily congruent to real matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 433 (2010), 838-842  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 3)
139. Kh. D. Ikramov, “O kompleksnykh matritsakh, oveschestvlyaemykh posredstvom unitarnogo podobiya”, Dokl. RAN, 430:1 (2010), 15-17  mathscinet  zmath
140. Kh. D. Ikramov, “Ob usloviyakh odnoznachnoi razreshimosti matrichnogo uravneniya $AX + X^T B = C$”, Dokl. RAN, 430:4 (2010), 444-447  mathscinet  zmath  elib (cited: 7)
141. Kh. D. Ikramov, “Klassy unitarnoi kongruentnosti kompleksnykh $2\times 2$-matrits”, Dokl. RAN, 431:1 (2010), 7-11  crossref  zmath  elib (cited: 1)
142. Kh. D. Ikramov, “O prostom lineino-algebraicheskom obosnovanii teoremy Shpekhta”, Dokl. RAN, 431:6 (2010), 739-740  mathscinet  zmath  elib
143. Kh. D. Ikramov, “O konstruktivnykh dostatochnykh usloviyakh dlya suschestvovaniya unitarnogo podobiya, preobrazuyuschego zadannuyu kompleksnuyu matritsu v veschestvennuyu”, Dokl. RAN, 433:3 (2010), 305-308  mathscinet  zmath  elib
144. Kh. D. Ikramov, “O matrichnom uravnenii $X\bar X = \bar X X$”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2010, no. 2, 7–10  zmath

   2009
145. Kh. D. Ikramov, “Quadratically Normal Matrices of Type 1 and Unitary Similarities between Them”, Math. Notes, 86:3 (2009), 342–348  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
146. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On the Reduction of the Normal Hankel Problem to Two Particular Cases”, Math. Notes, 85:5 (2009), 674–681  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)

   2010
147. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On Toeplitz matrices that are simultaneously normal and conjugate-normal”, J. Math. Sci. (N. Y.), 165:5 (2010), 533–536  mathnet  crossref  scopus
148. Kh. D. Ikramov, H. Fassbender, “Quadratically normal and congruence-normal matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 165:5 (2010), 521–532  mathnet  crossref  scopus (cited: 1)
149. Kh. D. Ikramov, “Improved bounds for the recursion width in congruent type methods for solving systems of linear equations”, J. Math. Sci. (N. Y.), 165:5 (2010), 515–520  mathnet  crossref  scopus
150. Kh. D. Ikramov, “Verifying unitary congruence of coninvolutions, skew-coninvolutions, and connilpotent matrices of index two”, J. Math. Sci. (N. Y.), 165:5 (2010), 511–514  mathnet  crossref  scopus

   2009
151. Kh. D. Ikramov, “On a recursive inverse eigenvalue problem”, Comput. Math. Math. Phys., 49:5 (2009), 743–747  mathnet  crossref  zmath  isi  elib  scopus
152. M. Ghasemi Kamalvand, Kh. D. Ikramov, “Low-rank perturbations of symmetric matrices and their condensed forms under unitary congruences”, Comput. Math. Math. Phys., 49:4 (2009), 573–578  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus
153. M. Ghasemi Kamalvand, Kh. D. Ikramov, “A method of congruent type for linear systems with conjugate-normal coefficient matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 49:2 (2009), 203–216  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
154. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “A contribution to the normal Hankel problem”, Linear Algebra and Its Applications, 430 (2009), 2094-2101  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 8)
155. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “The conjugate-normal Toeplitz matrix”, Linear Algebra and Its Applications, 430 (2009), 2467-2473  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 3)
156. Kh. D. Ikramov, “On the matrix equation $X\overline X=A$”, Dokl. Math., 79:1 (2009), 53–55  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
157. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Classifying normal Hankel matrices”, Dokl. Math., 79:1 (2009), 114–117  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)
158. Kh. D. Ikramov, “O kompleksnykh matritsakh Bentsi-Goluba”, Dokl. RAN, 426:2 (2009), 170-172  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath  elib (cited: 2)
159. Kh. D. Ikramov, Yu. R. Nesterenko, “Teoremy tipa Vilandta-Khoffmana dlya psevdosobstvennykh znachenii kompleksnykh matrits”, Dokl. RAN, 427:4 (2009), 447-451  mathnet  mathscinet  zmath
160. Gasemi Kamalvand M., Kh. D. Ikramov, “Malorangovye vozmuscheniya normalnykh i sopryazhenno-normalnykh matrits i ikh kompaktnye formy otnositelno unitarnykh podobii i kongruentsii”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2009, no. 3, 5–11  mathscinet

   2008
161. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On Normal Hankel Matrices of Low Orders”, Math. Notes, 84:2 (2008), 197–206  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2009
162. Kh. D. Ikramov, H. Fassbender, “On the product of two skew-Hamiltonian matrices or two skew-symmetric matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 157:5 (2009), 697–700  mathnet  crossref  zmath  scopus (cited: 6)
163. Kh. D. Ikramov, “On the ranks of principal submatrices of diagonalizable matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 157:5 (2009), 695–696  mathnet  crossref  zmath  scopus (cited: 1)
164. Kh. D. Ikramov, “Decomplexification of eigenvalue and coneigenvalue problems”, J. Math. Sci. (N. Y.), 157:5 (2009), 692–694  mathnet  crossref  zmath  scopus
165. Kh. D. Ikramov, “Gaussian elimination and the ranks of the components in the Cartesian decomposition of a matrix”, J. Math. Sci. (N. Y.), 157:5 (2009), 689–691  mathnet  crossref  zmath  scopus

   2008
166. M. Van Barel, Kh. D. Ikramov, A. A. Chesnokov, “A continuation method for solving symmetric Toeplitz systems”, Comput. Math. Math. Phys., 48:12 (2008), 2126–2139  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  scopus (cited: 4)
167. M. Ghasemi Kamalvand, Kh. D. Ikramov, “Reachability of condensed forms via unitary congruence transformations”, Comput. Math. Math. Phys., 48:8 (2008), 1261–1265  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
168. H. Fassbender, Kh. D. Ikramov, “A note on an unusual type of polar decomposition”, Linear Algebra and Its Applications, 429:1 (2008), 29-38  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  scopus (cited: 6)
169. H. Fassbender, Kh. D. Ikramov, “Conjugate-normal matrices: A survey”, Linear Algebra and Its Applications, 429:7 (2008), 1425-1441  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 8)  scopus (cited: 16)
170. Kh. D. Ikramov, “Kanonicheskaya forma Shura matritsy s prostymi sobstvennymi znacheniyami”, Dokl. RAN, 420:2 (2008), 160-161  mathnet  mathscinet  zmath  elib (cited: 2)
171. Kh. D. Ikramov, “Ob obuslovlennosti psevdosobstvennykh znachenii sopryazhenno-normalnykh matrits”, Dokl. RAN, 420:3 (2008), 306-308  mathnet  mathscinet  zmath  elib
172. Kh. D. Ikramov, “Ob inertsii komponent dekartova razlozheniya kvadratnoi matritsy”, Dokl. RAN, 421:6 (2008), 738-740  mathnet  mathscinet  zmath
173. M. Gasemi Kamalvand, Kh. D. Ikramov, “O razmernosti mnogoobraziya sopryazhenno-normalnykh matrits”, Dokl. RAN, 423:6 (2008), 727-729  mathnet  mathscinet

   2007
174. Kh. D. Ikramov, “Reducing Complex Matrices to Condensed Forms by Unitary Congruence Transformations”, Math. Notes, 82:4 (2007), 492–500  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2008
175. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On normal Hankel matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 150:2 (2008), 1951–1960  mathnet  crossref  mathscinet  scopus (cited: 2)
176. Kh. D. Ikramov, H. Fassbender, “Simultaneous reduction to block triangular form by a unitary congruence transformation”, J. Math. Sci. (N. Y.), 150:2 (2008), 1943–1950  mathnet  crossref  mathscinet  scopus
177. Kh. D. Ikramov, “On unitarily transposable matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 150:2 (2008), 1937–1942  mathnet  crossref  mathscinet  scopus
178. M. Ghasemi Kamalvand, Kh. D. Ikramov, “Conjugate-normal matrices with conjugate-normal submatrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 150:2 (2008), 1926–1928  mathnet  crossref  mathscinet  scopus

   2007
179. Kh. D. Ikramov, “O spetsialnykh resheniyakh matrichnykh uravnenii $X\bar X=I$ i $X\bar X=-I$”, Zh. vychisl. matem. i matem. fiz., 47:9 (2007), 1460–1466  mathnet  mathscinet  elib
180. Kh. D. Ikramov, “On tridiagonal conjugate-normal matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 47:2 (2007), 173–179  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus
181. Kh. D. Ikramov, “A note on the matrix equation $XA - AX = X^p$”, Linear Algebra and Its Applications, 424 (2007), 390-392  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
182. Kh. D. Ikramov, “On condiagonalizable matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 424 (2007), 454-465  mathscinet
183. Kh. D. Ikramov, “Sopryazhenno-normalnye matritsy i matrichnye uravneniya otnositelno $A, \bar A$ i $A^T$”, Dokl. RAN, 412:3 (2007), 305-307  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)
184. Kh. D. Ikramov, “Unitarnye kongruentsii i teoremy o psevdoperestanovochnykh matritsakh”, Dokl. RAN, 413:6 (2007), 727-729  mathnet  mathscinet  zmath  elib
185. Kh. D. Ikramov, “O konechnom ratsionalnom kriterii neprivodimosti matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2007, no. 3, 16–18  mathscinet  zmath
186. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Ob odnom novom klasse normalnykh gankelevykh matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2007, no. 1, 10–13  zmath

   2006
187. Kh. D. Ikramov, “Equality Conditions for the Singular Values of $3\times 3$ Matrices with One-Point Spectrum”, Math. Notes, 80:2 (2006), 183–187  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2007
188. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Several observations on Toeplitz and Hankel circulants”, J. Math. Sci. (N. Y.), 141:6 (2007), 1639–1642  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)
189. Kh. D. Ikramov, “On the coneigenvalues and singular values of a complex square matrix”, J. Math. Sci. (N. Y.), 141:6 (2007), 1633–1638  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
190. M. Dana, Kh. D. Ikramov, “On rank-one corrections of complex symmetric matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 141:6 (2007), 1614–1617  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
191. M. Dana, Kh. D. Ikramov, “Solving systems of linear equations whose matrices are low-rank perturbations of Hermitian matrices, revisited”, J. Math. Sci. (N. Y.), 141:6 (2007), 1608–1613  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   2006
192. M. Dana, Kh. D. Ikramov, “A numerical comparison of two minimal residual methods for linear polynomials in unitary matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 46:12 (2006), 2040–2050  mathnet  crossref  mathscinet  elib  elib  scopus
193. M. Dana, Kh. D. Ikramov, “A minimal residual method for linear polynomials in unitary matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 46:6 (2006), 930–936  mathnet  crossref  mathscinet  elib  elib  scopus (cited: 1)
194. H. Fassbender, Kh. D. Ikramov, “SYMMLQ-like procedure for $Ax=b$ where $A$ is a special normal matrix”, Calcolo, 43 (2006), 17-37  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 4)
195. Kh. D. Ikramov, “Kriterii unitarnoi kongruentnosti sopryazhenno-normalnykh matrits”, Dokl. RAN, 410:1 (2006), 17-18  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)
196. Kh. D. Ikramov, Zadachnik po lineinoi algebre, 2-e izd., Lan, Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar, 2006 , 320 pp.

   2005
197. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “Justification of a Malyshev-Type Formula in the Nonnormal Case”, Math. Notes, 78:2 (2005), 219–227  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)
198. A. George, Kh. D. Ikramov, “On the Properties of Accretive-Dissipative Matrices”, Math. Notes, 77:6 (2005), 767–776  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 11)  elib (cited: 11)  elib (cited: 11)  scopus (cited: 31)

   2006
199. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “On the 2-norm distance from a normal matrix to the set of matrices with a multiple zero eigenvalue”, J. Math. Sci. (N. Y.), 137:3 (2006), 4789–4793  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
200. Kh. D. Ikramov, “On the principal minors of a matrix with a multiple eigenvalue”, J. Math. Sci. (N. Y.), 137:3 (2006), 4787–4788  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
201. M. Dana, Kh. D. Ikramov, “On the codimension of the variety of symmetric matrices with multiple eigenvalues”, J. Math. Sci. (N. Y.), 137:3 (2006), 4787–4788  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)
202. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “Unitary similarity of algebras generated by pairs of orthoprojectors”, J. Math. Sci. (N. Y.), 137:3 (2006), 4763–4768  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)

   2005
203. M. Dana, A. G. Zykov, Kh. D. Ikramov, “A minimal residual method for a special class of linear systems with normal coefficients matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 45:11 (2005), 1854–1863  mathnet  mathscinet  zmath  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)
204. Kh. D. Ikramov, “On the Euclidean distance to the set of matrices with a multiple zero eigenvalue”, Comput. Math. Math. Phys., 45:4 (2005), 563–567  mathnet  mathscinet  zmath  elib  elib
205. Kh. D. Ikramov, “On the singular values of a special 3-by-3 matrix: sufficient conditions for monotonicity along a ray”, Comput. Math. Math. Phys., 45:3 (2005), 366–373  mathnet  mathscinet  zmath  elib  elib
206. Kh. D. Ikramov, “On the real stability radius of a normal matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 45:2 (2005), 185–188  mathnet  mathscinet  zmath  elib  elib
207. A. S. Buslenko, Kh. D. Ikramov, “On the multiplication of scalar and matrix power series”, Comput. Math. Math. Phys., 45:1 (2005), 1–4  mathnet  mathscinet  zmath  elib  elib
208. H. Fassbender, Kh. D. Ikramov, “Several observations on symplectic, Hamiltonian, and skew-Hamiltonian matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 400 (2005), 15-29  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  scopus (cited: 10)
209. M. Dana, Kh. D. Ikramov, “O reshenii sistem lineinykh uravnenii, matritsy kotorykh yavlyayutsya malorangovymi vozmuscheniyami ermitovykh matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2005, no. 4, 15–22  mathscinet  zmath

   2004
210. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “Normal Matrices and an Extension of Malyshev"s Formula”, Math. Notes, 75:5 (2004), 608–616  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 3)
211. Kh. D. Ikramov, A. A. Chesnokov, “On the Inverses of Brownian and Brownian-Like Matrices”, Math. Notes, 75:1 (2004), 83–92  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   2006
212. Kh. D. Ikramov, M. Matin far, “On the computer-algebra implementation of the least-squares method on the nonnegative orthant”, J. Math. Sci. (N. Y.), 132:2 (2006), 156–159  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)
213. A. George, Kh. D. Ikramov, “A note on the canonical form for a pair of orthoprojectors”, J. Math. Sci. (N. Y.), 132:2 (2006), 153–155  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)

   2004
214. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “On the calculation of the closest matrix with a triple zero eigenvalue”, Comput. Math. Math. Phys., 44:12 (2004), 2011–2016  mathnet  mathscinet  zmath
215. Kh. D. Ikramov, “On complex matrices, which are orthogonally equivalent to diagonal matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 44:11 (2004), 1851–1852  mathnet  mathscinet  zmath
216. Kh. D. Ikramov, M. Matin far, “Updating the minimum-norm solutions to the recursive least squares problem with linear equality constraints”, Comput. Math. Math. Phys., 44:10 (2004), 1640–1648  mathnet  mathscinet  zmath
217. Kh. D. Ikramov, “Canonical forms of projectors with respect to unitary similarity and their applications”, Comput. Math. Math. Phys., 44:9 (2004), 1456–1461  mathnet  mathscinet  zmath
218. M. Dana, Kh. D. Ikramov, “On low rank perturbations of the Hermitian and unitary matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 44:8 (2004), 1259–1273  mathnet  mathscinet  zmath
219. Kh. D. Ikramov, M. Matin far, A. A. Chesnokov, “Computer algebra procedures for the Drazin inversion of a singular matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 44:7 (2004), 1093–1101  mathnet  mathscinet  zmath
220. Kh. D. Ikramov, “On the dimension of the variety of symmetric matrices with multiple eigenvalues”, Comput. Math. Math. Phys., 44:6 (2004), 911–915  mathnet  mathscinet  zmath
221. Kh. D. Ikramov, M. Matin far, “On computer-algebra procedures for linear least squares problems with linear inequality constraints”, Comput. Math. Math. Phys., 44:5 (2004), 727–731  mathnet  mathscinet  zmath
222. Kh. D. Ikramov, M. Matin far, “On computer algebra procedures for a linear least squares problem with linear constraints”, Comput. Math. Math. Phys., 44:2 (2004), 190–196  mathnet  mathscinet  zmath
223. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “Computational aspects of the use of Malyshev's formula”, Comput. Math. Math. Phys., 44:1 (2004), 1–5  mathnet  mathscinet  zmath
224. A. George, Kh. D. Ikramov, “Gaussian elimination is stable for the inverse of a diagonally dominant matrix”, Mathematics of Computation, 73 (246) (2004), 653-657  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 4)  scopus (cited: 7)
225. A. George, Kh. D. Ikramov, “On the growth factor in Gaussian elimination for matrices with sharp angular field of values”, Calcolo, 41:1 (2004), 27-36  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 3)
226. Kh. D. Ikramov, “Ob ortogonalnosti levykh i pravykh singulyarnykh vektorov”, Dokl. RAN, 397:2 (2004), 160-161  mathnet  mathscinet  zmath
227. Kh. D. Ikramov, “Yavnye formuly dlya matritsy s kratnym sobstvennym znacheniem nul, blizhaishei k zadannoi normalnoi matritse”, Dokl. RAN, 398:5 (2004), 599-601  mathnet (cited: 1)  mathscinet

   2003
228. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “On the Unitary Similarity of Matrix Families”, Math. Notes, 74:6 (2003), 772–782  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 5)
229. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “On the Distance to the Closest Matrix with Triple Zero Eigenvalue”, Math. Notes, 73:4 (2003), 511–520  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 6)

   2005
230. A. George, Kh. D. Ikramov, “Block $LU$ factorization is stable for block matrices whose inverses are block diagonally dominant”, J. Math. Sci. (N. Y.), 127:3 (2005), 1962–1968  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   2003
231. Kh. D. Ikramov, M. Matin far, “Updating normal pseudo-solutions under rank-one modification of matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 43:4 (2003), 469–481  mathnet  mathscinet  zmath
232. Kh. D. Ikramov, M. Matin far, “On computer algebra procedures for matrix pseudoinversion”, Comput. Math. Math. Phys., 43:2 (2003), 157–161  mathnet  mathscinet  zmath
233. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “On a metric problem for matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 43:1 (2003), 1–9  mathnet  mathscinet  zmath
234. H. Fassbender, Kh. D. Ikramov, “Computing matrix-vector products with centrosymmetric and centrohermitian matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 364 (2003), 235-241  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 9)
235. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “O blizhaishei matritse s kratnym sobstvennym znacheniem nul”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2003, no. 4, 20–24  zmath
236. Kh. D. Ikramov, “Ob odnom tipe predobuslovlivaniya dlya KKT-matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2003, no. 2, 3–5  mathscinet  zmath

   2002
237. Kh. D. Ikramov, “On a Remarkable Property of a Matrix of Mark Kac”, Math. Notes, 72:3 (2002), 325–330  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 6)
238. Kh. D. Ikramov, “On the Matrix Equation $X^{-1}X^*=A$”, Math. Notes, 71:4 (2002), 500–504  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   2004
239. Kh. D. Ikramov, “Determinantal inequalities for accretive-dissipative matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 121:4 (2004), 2458–2464  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   2002
240. Kh. D. Ikramov, “A linear-time algorithm for verifying the copositivity of an acyclic matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 42:12 (2002), 1701–1703  mathnet  mathscinet  zmath
241. Kh. D. Ikramov, “Reduction to the principal axes by means of pseudo-unitary and symplectic transformations”, Comput. Math. Math. Phys., 42:11 (2002), 1560–1562  mathnet  mathscinet  zmath
242. A. George, Kh. D. Ikramov, “The closeness of certain classes of matrices with respect to pseudo-inversion”, Comput. Math. Math. Phys., 42:9 (2002), 1242–1246  mathnet  mathscinet  zmath
243. Kh. D. Ikramov, “Unitary similarity of normal matrices from the viewpoint of Specht's criterion”, Comput. Math. Math. Phys., 42:8 (2002), 1065–1066  mathnet  mathscinet  zmath
244. Kh. D. Ikramov, “On the condition of matrices that transform Hermitian pairs to diagonal form”, Comput. Math. Math. Phys., 42:5 (2002), 583–586  mathnet  mathscinet  zmath
245. A. George, Kh. D. Ikramov, A. B. Kucherov, “On the growth factor in Gaussian elimination for generalized Higham matrices”, Numer. Linear Algebra Appl., 9:2 (2002), 107-114  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 13)  scopus (cited: 25)
246. A. George, Kh. D. Ikramov, “Unitary similarity of matrices with quadratic minimal polynomials”, Linear Algebra and Its Applications, 349 (2002), 11-16  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 8)  scopus (cited: 10)
247. D. Z. Djokovic, Kh. D. Ikramov, “On the congruence of square real matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 353 (2002), 149-158  crossref  mathscinet  zmath  isi
248. D. Z. Djokovic, Kh. D. Ikramov, “A square matrix is congruent to its transpose”, J. Algebra, 257:1 (2002), 97-105  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 8)
249. Kh. D. Ikramov, “O kongruentnom privedenii matritsy k kvazidiagonalnomu vidu”, Dokl. RAN, 382:5 (2002), 589-592  mathnet  mathscinet  zmath
250. Kh. D. Ikramov, “O nesuschestvovanii kriteriya tipa Shpekhta dlya proverki psevdounitarnogo podobiya”, Dokl. RAN, 383:1 (2002), 10-11  mathnet  mathscinet  zmath
251. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “Ob unitarnom podobii semeistv matrits”, Dokl. RAN, 384:2 (2002), 151-152  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath
252. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Neravenstva tipa Fishera i Adamara dlya akkretivno-dissipativnykh matrits”, Dokl. RAN, 384:5 (2002), 585-586  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath
253. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “Ob odnom zamechatelnom sledstvii formuly Malysheva”, Dokl. RAN, 385:5 (2002), 599-600  mathnet (cited: 5)  mathscinet
254. Kh. D. Ikramov, “Invariantnost verkhnetreugolnogo mnozhitelya matritsy Vandermonda po otnosheniyu k sdvigam uzlov”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2002, no. 3, 9–11
255. Kh. D. Ikramov, “Vektornoe proizvedenie v kompleksnom trekhmernom prostranstve i kompleksnaya trekhmernaya algebra Li”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2002, no. 2, 3–6  mathscinet  zmath
256. Kh. D. Ikramov, “O klassifikatsii akkretivnykh matrits otnositelno ermitovykh kongruentsii”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 1. Matematika. Mekhanika, 2002, no. 4, 23–26  mathnet  mathscinet  zmath

   2001
257. Kh. D. Ikramov, N. V. Savel'eva, “On two approaches to the common invariant subspace problem for a pair of matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 41:4 (2001), 494–501  mathnet  mathscinet  zmath
258. Kh. D. Ikramov, “Hamiltonian square roots of skew-Hamiltonian matrices revisited”, Linear Algebra and Its Applications, 325 (2001), 101-107  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 18)  scopus (cited: 23)
259. Kh. D. Ikramov, “Ob unitarnom podobii vzaimno transponirovannykh matrits”, Dokl. RAN, 378:5 (2001), 592-593  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath
260. Kh. D. Ikramov, “Unitarnaya ekvivalentnost kak sledstvie podobiya i ermitovoi kongruentnosti”, Dokl. RAN, 379:6 (2001), 739-740  mathnet  mathscinet  zmath
261. Kh. D. Ikramov, “O zakone inertsii dlya normalnykh matrits”, Dokl. RAN, 380:1 (2001), 7-8  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  zmath
262. Kh. D. Ikramov, “On a class of generalized orthogonal matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 41:9 (2001), 1239–1245  mathnet  mathscinet  zmath
263. Kh. D. Ikramov, “O sobstvennykh znacheniyakh i vektorakh magicheskikh kvadratov”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2001, 7–11  zmath
264. Kh. D. Ikramov, “O resheniyakh matrichnogo uravneniya AA* + A*A = A + A*”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2001, no. 1, 5–8  zmath

   2000
265. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Matrix completion problems of block type”, Math. Notes, 67:6 (2000), 727–735  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   2003
266. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “Rational procedures in the problem of common invariant subspaces of two matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 114:6 (2003), 1757–1764  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   2000
267. Kh. D. Ikramov, “On rational calculation of the invariant subspaces of a complex matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 40:11 (2000), 1523–1524  mathnet  mathscinet  zmath
268. Kh. D. Ikramov, “On Hermitian eigenvalue problems with additional Hamiltonian or skew-Hamiltonian structure”, Comput. Math. Math. Phys., 40:10 (2000), 1383–1386  mathnet  mathscinet  zmath
269. Kh. D. Ikramov, “The canonical form as a tool for proving the properties of projectors”, Comput. Math. Math. Phys., 40:9 (2000), 1233–1238  mathnet  mathscinet  zmath
270. Kh. D. Ikramov, “The quasidiagonalizability of oblique projectors as a particular case of the noncommutative spectral theorem”, Comput. Math. Math. Phys., 40:8 (2000), 1077–1084  mathnet  mathscinet  zmath
271. A. George, Kh. D. Ikramov, “On the quasidiagonalizability of $3$-selfadjoint matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 40:7 (2000), 923–932  mathnet  mathscinet  zmath
272. Kh. D. Ikramov, “On a quasidiagonalizability criterion for real matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 40:1 (2000), 4–17  mathnet  mathscinet  zmath
273. Kh. D. Ikramov, N.V. Savel'eva, “Conditionally definite matrices”, J. Math. Sci. (New-York), 98:1 (2000), 1-50  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 24)
274. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Inverse matrix eigenvalue problems”, J. Math. Sci. (New-York), 98:1 (2000), 51-136  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 15)
275. Yu. A. Al'pin, L. Elsner, Kh. D. Ikramov, “On condensed forms for partially commuting matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 306 (2000), 165-182  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
276. Yu. A. Al'pin, A. George, Kh. D. Ikramov, “Solving the two-dimensional CIS problem by a rational algorithm”, Linear Algebra and Its Applications, 312 (2000), 115-123  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 8)
277. Yu. A Al'pin, Kh. D. Ikramov, “Reducibility theorems for pairs of matrices as rational criteria”, Linear Algebra and Its Applications, 313 (2000), 155-161  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)  scopus (cited: 11)
278. A. George, Kh. D. Ikramov, “The condition of symmetric quasi-definite matrices”, SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 21:3 (2000), 970-977  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 3)
279. A. George, Kh. D. Ikramov, A. B. Kucherov, “Some properties of symmetric quasi-definite matrices”, SIAM Journal on Matrix Analysis and Its Applications, 21:4 (2000), 1318-1323  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 8)  scopus (cited: 14)
280. Kh. D. Ikramov, A. B. Kucherov, “Bounding the growth factor in Gaussian elimination for Buckley's class of complex symmetric matrices”, Numer. Linear Algebra Appl., 7 (2000), 269-274  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 8)
281. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “O ratsionalnoi protsedure, proveryayuschei nalichie dvumernogo obschego invariantnogo podprostranstva u zadannoi pary matrits”, Dokl. RAN, 371:4 (2000), 439-441  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath
282. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “Summa sobstvennykh podprostranstv matritsy mozhet byt naidena ratsionalnym vychisleniem”, Dokl. RAN, 371:5 (2000), 583-584  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath
283. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “O reshenii obobschennoi zadachi Dzhokovicha”, Dokl. RAN, 372:5 (2000), 583-585  mathnet  mathscinet  zmath
284. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “Teoremy o privodimosti pary matrits kak ratsionalnye kriterii”, Dokl. RAN, 372:4 (2000), 439-441  mathnet  mathscinet  zmath
285. Kh. D. Ikramov, “O vychislenii obschego sobstvennogo vektora dvukh matrits za konechnoe chislo arifmeticheskikh operatsii”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2000, no. 1, 14–16  zmath

   1999
286. A. George, Kh. D. Ikramov, “On quasidefinite matrices with a parameter in the off-diagonal block”, Comput. Math. Math. Phys., 39:10 (1999), 1553–1557  mathnet  mathscinet  zmath
287. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Matrix completion problems with arbitrary locations of prescribed entries”, Comput. Math. Math. Phys., 39:9 (1999), 1367–1383  mathnet  mathscinet  zmath
288. Kh. D. Ikramov, N. V. Savel'eva, “Copositive matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 39:8 (1999), 1205–1227  mathnet  mathscinet  zmath
289. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On computer algebra procedures constructing matrices with prescribed eigenvalues and diagonal entries”, Comput. Math. Math. Phys., 39:6 (1999), 842–847  mathnet  mathscinet  zmath
290. Kh. D. Ikramov, N. V. Savel'eva, “Computer algebra procedures for verifying the definiteness of a matrix on a subspace”, Comput. Math. Math. Phys., 39:3 (1999), 337–349  mathnet  mathscinet  zmath
291. A. George, Kh. D. Ikramov, “Common invariant subspaces of two matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 287 (1999), 171-179  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 11)  scopus (cited: 21)
292. Kh. D. Ikramov, “An algebraic proof of a result by Gonzaga and Lara”, Linear Algebra and Its Applications, 299 (1999), 191-194  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
293. Kh. D. Ikramov, “Shin's formulas for eigenpairs of symmetric tridiagonal 2-Toeplitz matrices”, Bull. Austral. Math. Soc., 59 (1999), 119-120  crossref  mathscinet  zmath  scopus
294. Kh. D. Ikramov, “O matritsakh, spektr kotorykh predskazuemym obrazom reagiruet na perestanovki stolbtsov”, Dokl. RAN, 364:3 (1999), 310-312  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath
295. Kh. D. Ikramov, “O vychislenii sobstvennykh znachenii matrits iz ortogonalnoi i unitarnoi simplekticheskikh grupp”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1999, no. 2, 16–19  zmath
296. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Ob algebrakh, porozhdaemykh parami sopryazhennykh matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1999, no. 1, 49–50  zmath

   1998
297. Kh. D. Ikramov, L. Él'zner, “On matrices that admit unitary reduction to band form”, Math. Notes, 64:6 (1998), 753–760  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 3)
298. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On the skew-symmetric part of the product of Toeplitz matrices”, Math. Notes, 63:1 (1998), 124–127  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  scopus (cited: 4)
299. Kh. D. Ikramov, N. V. Savel'eva, “On certain quasidiagonalizable families of matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 38:7 (1998), 1026–1035  mathnet  mathscinet  zmath
300. Kh. D. Ikramov, “On the pseudounitary $QR$ algorithm for pseudo-Hermitian matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 38:5 (1998), 679–682  mathnet  mathscinet  zmath
301. Kh. D. Ikramov, “On fast computation of a polynomial in the Frobenius matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 38:4 (1998), 536–537  mathnet  mathscinet  zmath
302. Kh. D. Ikramov, “On simultaneous reduction of a pair of oblique projectors to block triangular form”, Comput. Math. Math. Phys., 38:2 (1998), 173–174  mathnet  mathscinet  zmath
303. Kh. D. Ikramov, “The dimension of the variety of normal matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 38:1 (1998), 1–6  mathnet  mathscinet  zmath
304. L. Elsner, Kh. D. Ikramov, “Normal matrices: an update”, Linear Algebra and Its Applications, 285 (1998), 291-303  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 29)  scopus (cited: 46)
305. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Ob obuslovlennosti sobstvennykh znachenii, blizkikh k granitse chislovogo obraza matritsy”, Dokl. RAN, 359:2 (1998), 159-160  mathnet  mathscinet  zmath
306. Kh. D. Ikramov, “O proizvedeniyakh simmetrichnykh, kososimmetrichnykh, ermitovykh i involyutivnykh matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1998, no. 1, 8–11  zmath

   1997
307. Kh. D. Ikramov, “On a description of normal Hankel matrices”, Fundam. Prikl. Mat., 3:3 (1997), 809–819  mathnet  mathscinet  zmath
308. Kh. D. Ikramov, K. Uil'yamson, “On the Hegland–Marti inverse eigenvalue problem”, Math. Notes, 61:1 (1997), 120–124  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
309. Kh. D. Ikramov, “The canonical Schur form of a unitarily quasidiagonalizable matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 37:12 (1997), 1367–1371  mathnet  mathscinet  zmath
310. L. Elsner, Kh. D. Ikramov, “On a condensed form for normal matrices under finite sequences of elementary unitary similarities”, Linear Algebra and Its Applications, 254 (1997), 79-98  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 14)  scopus (cited: 23)
311. Kh. D. Ikramov, M. Yu. Ibragimov, “The Nekrasov property is hereditary for Gaussian elimination”, ZAMM, 77:5 (1997), 394-396  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  scopus (cited: 3)
312. Kh. D. Ikramov, “Evenness of the Jordan structure of block quaternions with real spectra and its computational consequences”, Comput. Math. Math. Phys., 37:9 (1997), 993–997  mathnet  mathscinet  zmath
313. Kh. D. Ikramov, “Normal band matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 37:1 (1997), 1–4  mathnet  mathscinet  zmath
314. Kh. D. Ikramov, “Neravenstvo Shura dlya psevdosobstvennykh znachenii i sopryazhenno-normalnye matritsy”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1997, no. 3, 3–6  mathscinet

   1996
315. Kh. D. Ikramov, “Normal dilatation of triangular matrices”, Math. Notes, 60:6 (1996), 649–657  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
316. Kh. D. Ikramov, “A method of recognizing a regular eigenvalue”, Comput. Math. Math. Phys., 36:8 (1996), 989–990  mathnet  mathscinet  zmath  isi
317. A. Dzhordzh, Kh. D. Ikramov, “On Hankel matrices that commute with tridiagonal matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 36:7 (1996), 825–830  mathnet  mathscinet  zmath  isi
318. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Rational solvability of the inverse Silva problem”, Comput. Math. Math. Phys., 36:6 (1996), 703–708  mathnet  mathscinet  zmath  isi
319. Kh. D. Ikramov, “A canonical form for projectors under unitary similarity”, Comput. Math. Math. Phys., 36:3 (1996), 279–281  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)
320. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “A criterion for the normality of a complex Toeplitz matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 36:2 (1996), 131–137  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 13)
321. A. George, Kh. D. Ikramov, “Is the polar decomposition finitely computable?”, SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 17:2 (1996), 348-354  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 3)
322. A. George, Kh. D. Ikramov, W.-P. Tang, V. N. Chugunov, “On doubly symmetric tridiagonal forms for complex matrices and tridiagonal inverse eigenvalue problems”, SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 17:3 (1996), 680-690  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 8)
323. Kh. D. Ikramov, “O normalnykh dostraivaniyakh treugolnykh matrits”, Dokl. RAN, 351:1 (1996), 11-12  mathnet  mathscinet  zmath

   1995
324. Kh. D. Ikramov, “Classification of normal Toeplitz matrices with real entries”, Math. Notes, 57:5 (1995), 463–469  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 5)

   1998
325. Kh. D. Ikramov, L. Él'zner, “On normal matrices with normal principal submatrices”, J. Math. Sci. (New York), 89:6 (1998), 1631–1651  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 6)

   1995
326. Kh. D. Ikramov, D. A. Kushnereva, “On the features of the programmed realization of the Lanczos method for generalized symmetric matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 35:12 (1995), 1527–1530  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
327. A. Dzhordzh, Kh. D. Ikramov, “Conditionality and expected error for two methods of computing the pseudo-eigenvalues of a complex matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 35:11 (1995), 1403–1408  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
328. A. George, Kh. D. Ikramov, A. N. Krivoshapova, W.-P. Tang, “A finite procedure for the tridiagonalization of a general matrix”, SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 16:2 (1995), 377-387  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
329. A. George, Kh. D. Ikramov, E. V. Matushkina, W.-P. Tang, “On a QR-like algorithm for some structured eigenvalue problems”, SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 16:4 (1995), 1107-1126  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 10)

   1994
330. Kh. D. Ikramov, “Nonsymmetric Toeplitz matrices that commute with tridiagonal matrices”, Math. Notes, 55:5 (1994), 483–490  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
331. Kh. D. Ikramov, “Tridiagonal forms of complex symmetric and persymmetric matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 34:11 (1994), 1463–1467  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
332. M. Yu. Ibragimov, Kh. D. Ikramov, N. V. Savel'eva, V. N. Chugunov, “The stabilizer of the set of asymmetric Toeplitz matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 34:8-9 (1994), 1119–1123  mathnet  mathscinet  zmath
333. Kh. D. Ikramov, “Describing normal Toeplitz matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 34:3 (1994), 399–404  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)
334. Kh. D. Ikramov, “On the unitary similarity of Hermitian Toeplitz matrices to real $(T+H)$- matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 34:2 (1994), 253–256  mathnet  mathscinet  zmath  isi
335. Kh. D. Ikramov, “A simple proof of the generalized Schur inequality”, Linear Algebra and Its Applications, 199 (1994), 143-149  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 5)
336. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On the Teng inverse eigenvalue problem”, Linear Algebra and Its Applications, 208/209 (1994), 397-399  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 4)

   1995
337. Kh. D. Ikramov, “The adjoint matrix of a normal matrix $A$ as a polynomial in $A$”, Dokl. Math., 50:2 (1995), 243–244  mathnet  mathscinet  zmath

   1993
338. Kh. D. Ikramov, “Symmetrization of complex normal matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 33:6 (1993), 837–842  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)
339. Kh. D. Ikramov, “Invariant subspaces of real matrix algebras and Burnside's theorem”, Comput. Math. Math. Phys., 33:5 (1993), 717–720  mathnet  mathscinet  zmath  isi
340. Kh. D. Ikramov, “The monotonicity of the eigenvalues of doubly symmetric matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 33:4 (1993), 561–564  mathnet  mathscinet  zmath  isi
341. Kh. D. Ikramov, “Unitary-triangular factorizations of a normal matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 33:3 (1993), 407–410  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)

   1992
342. Kh. D. Ikramov, “Algebraic properties of classes of concommuting and $H$-selfadjoint matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 32:8 (1992), 1037–1048  mathnet  mathscinet  zmath  isi
343. Kh. D. Ikramov, “Some comments on the generalized Cholesky algorithm”, Comput. Math. Math. Phys., 32:7 (1992), 1007–1011  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
344. Kh. D. Ikramov, “Concommutativity classes generated by matrices with multiple conspectrum”, Comput. Math. Math. Phys., 32:6 (1992), 719–727  mathnet  mathscinet  zmath  isi
345. Kh. D. Ikramov, “Block symmetries in spectral problems for matrix bundles”, Comput. Math. Math. Phys., 32:1 (1992), 128–131  mathnet  mathscinet  zmath  isi
346. Kh. D. Ikramov, “Forma Shura kompleksnoi matritsy otnositelno psevdopodobiya i ee vychislenie”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1992, no. 3, 46–53  zmath

   1993
347. Kh. D. Ikramov, “Matrix pencils—theory, applications, numerical methods”, J. Soviet Math., 64:2 (1993), 783–853  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 19)

   1991
348. Kh. D. Ikramov, “The biorthogonal algorithm as the Lanczos method in a metric with indefinite sign”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 31:12 (1991), 99–101  mathnet  mathscinet  zmath  isi
349. Kh. D. Ikramov, “The conditions for the reducibility and canonical forms of Hamiltonian matrices with pure imaginary eigenvalues”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 31:8 (1991), 1–6  mathnet  mathscinet  zmath  isi
350. Kh. D. Ikramov, “Computing the eigenvalues of skew-symmetric matrices”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 31:6 (1991), 101–103  mathnet  mathscinet  zmath  isi
351. Kh. D. Ikramov, “O svyazi mezhdu biortogonalnym algoritmom i metodom Lantsosha v prostranstve s neznakoopredelennoi metrikoi”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1991, no. 3, 19–23  mathscinet
352. Kh. D. Ikramov, Nesimmetrichnaya problema sobstvennykh znachenii, Nauka, Moskva, 1991 , 240 pp.

   1990
353. Kh. D. Ikramov, “The use of block symmetries to solve algebraic eigenvalue problems”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 30:6 (1990), 9–16  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
354. Kh. D. Ikramov, “Matrichnye uravneniya i problema sobstvennykh znachenii dlya gamiltonovykh i J-simmetrichnykh matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1990, no. 4, 40–44  zmath

   1989
355. Kh. D. Ikramov, “A diagonalization theorem for a type of Hamiltonian using operator theory in spaces with an indefinite metric”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 29:1 (1989), 1–8  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
356. Kh. D. Ikramov, “Ob invariantnosti brauerovskogo diagonalnogo preobladaniya otnositelno gaussova isklyucheniya”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1989, no. 2, 71–73
357. Kh. D. Ikramov, Vychislitelnye metody lineinoi algebry, Znanie, Moskva, 1989 , 44 pp.

   1988
358. Kh. D. Ikramov, “Undecomposable Hamiltonian matrices with pure imaginary spectrum”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 28:6 (1988), 203–207  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
359. Kh. D. Ikramov, “Singular values and polar factorization of an operator in a bilinear metric space”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 28:1 (1988), 85–87  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
360. Kh. D. Ikramov, “Ob obratnykh k matritsam s preobladayuschei blochnoi diagonalyu”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1988, no. 2, 15–18  zmath
361. Kh. D. Ikramov, E. A. Zaikova, “J-singulyarnoe razlozhenie nevyrozhdennykh matrits chetnogo poryadka”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1988, no. 1, 23–27
362. Kh. D. Ikramov, Chislennye metody dlya simmetrichnykh lineinykh sistem, Nauka, Moskva, 1988 , 160 pp.

   1987
363. Kh. D. Ikramov, “O J-singulyarnykh chislakh matritsy”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1987, no. 2, 67–69  mathscinet  zmath
364. Kh. D. Ikramov, Chislennye metody lineinoi algebry, Znanie, Moskva, 1987 , 48 pp.
365. Kh. D. Ikramov, “Sparse linear problems of the method of least squares”, J. Soviet Math., 39:6 (1987), 3148–3189  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1985
366. Kh. D. Ikramov, “On the comparative value of Gaussian growth coefficients for mutually inverse matrices”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 25:1 (1985), 87–89  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1984
367. Kh. D. Ikramov, “Multiplication of a perforated matrix by a vector”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 24:6 (1984), 84–86  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
368. Kh. D. Ikramov, Chislennoe reshenie matrichnykh uravnenii, Nauka, Moskva, 1984 , 190 pp.  mathscinet

   1983
369. Kh. D. Ikramov, “Growth of extradiagonal elements of a matrix in bordering methods”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 23:4 (1983), 138–139  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
370. Kh. D. Ikramov, “Duality relations connected with Gaussian elimination”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 23:1 (1983), 149–151  mathnet  crossref  mathscinet  scopus
371. Kh. D. Ikramov, “O blochnom analoge svoistva diagonalnogo preobladaniya”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1983, no. 4, 52–55  zmath

   1986
372. Kh. D. Ikramov, “Sparse matrices”, J. Soviet Math., 34:3 (1986), 1697–1749  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   1982
373. Kh. D. Ikramov, N. V. Savina, “Appropriateness of uniform scaling of a matrix in the optimal elimination method”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 22:6 (1982), 229–232  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
374. Kh. D. Ikramov, “The analysis of rounding errors for non-orthogonal methods of solving linear algebraic systems”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 22:2 (1982), 1–11  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
375. Kh. D. Ikramov, “Ob ustoichivosti metoda Gaussa dlya matrits so znakoopredelennymi ermitovymi komponentami”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1982, no. 2, 69–71  zmath

   1981
376. Kh. D. Ikramov, “The complexity of some spectral problems for Toeplitz matrices”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 21:4 (1981), 216–221  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
377. Kh. D. Ikramov, “Some methods of using symmetry to reduce the order of linearly-algebraic problems”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 21:3 (1981), 240–245  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1978
378. Kh. D. Ikramov, “The condition of intermediate matrices for Gauss, Jordan and optimal elimination methods”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 18:3 (1978), 1–16  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)

   1975
379. Kh. D. Ikramov, Zadachnik po lineinoi algebre, Nauka, Moskva, 1975 , 320 pp.

   1971
380. Kh. D. Ikramov, “The eigenvalues of principal submatrices of a normal matrix”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 11:6 (1971), 240–245  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
381. Kh. D. Ikramov, “An inclusion theorem for eigenvalues of tridiagonal matrices”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 11:5 (1971), 242–243  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1970
382. Kh. D. Ikramov, “Some estimates for the eigenvalues of a matrix”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 10:1 (1970), 226–233  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   1969
383. Kh. D. Ikramov, “Representations of matrix norms”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 9:6 (1969), 180–188  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
384. Kh. D. Ikramov, N. V. Petri, “Matching of vector and matrix norms”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 9:5 (1969), 1–14  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1968
385. N. V. Petri, Kh. D. Ikramov, “Extremal properties of some matrix norms”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 8:4 (1968), 219–230  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2022