RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Ikramov Saidhakim Dododzhanovich

Total publications: 346 (344)
in MathSciNet: 250 (250)
in zbMATH: 189 (189)
in Web of Science: 116 (116)
in Scopus: 102 (102)
Cited articles: 179
Citations in Math-Net.Ru: 361
Citations in MathSciNet (by Sep 2017): 419
Citations in Web of Science: 302
Citations in Scopus: 84

Number of views:
This page:13404
Abstract pages:27586
Full texts:8389
References:3389
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1991)
Speciality: 01.01.07 (Computing mathematics)
Birth date: 28.03.1943
Phone: +7 (495) 939 55 91
E-mail:
Keywords: matrices, eigenvalues, similarity transformations, congruence transformations.
UDC: 512, 512.643, 519.6, 519.612

Subject:

Linear algebra, computational linear algebra.

   
Main publications:
  1. L. Elsner, Kh.D. Ikramov, “On a condensed form for normal matrices under finite sequences of elementary unitary similarities”, Linear Algebra and Its Applications, 254 (1997), 79–98
  2. Yu.A. Al'pin, A.George, Kh.D. Ikramov, “Solving the two-dimensional CIS problem by a rational algorithm”, Linear Algebra and Its Applications, 312 (2000), 115–123
  3. Yu.A. Alpin, Kh.D. Ikramov, “Ob unitarnom podobii matrichnykh semeistv”, Matematicheskie zametki, 74:6 (2003), 815–826
  4. H. Fassbender, Kh.D. Ikramov, “Conjugate-normal matrices: A survey”, Linear Algebra and Its Applications, 429:7 (2008), 1425–1441
  5. V.N. Chugunov, Kh.D. Ikramov, “A complete solution of the normal Hankel problem”, Linear Algebra and Its Applications, 432:12 (2010), 3210–3230

http://www.mathnet.ru/eng/person28610
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:ikramov.kh-d|ikramov.khakim-d
http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?return=viewitems&mrauthid=189925

Full list of scientific publications:
| by years | by types | by times cited | scientific publications | common list |   2017
1. Kh. D. Ikramov, “Checking the Congruence between Accretive Matrices”, Math. Notes, 101:6 (2017), 969–973  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
2. Kh. D. Ikramov, “O vychislenii neitralnykh podprostranstv kvadratnoi matritsy”, Vestnik Mosk. un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2017, no. 1, 13–15
3. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “O klassifikatsii par antiperestanovochnykh teplitsevoi i gankelevoi matrits”, Doklady Akademii nauk, 476:3 (2017), 272–275  crossref  elib
4. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “Ob opisanii par kvazikommutiruyuschikh teplitsevykh i gankelevykh matrits”, Sibirskii zhurnal vychislitelnoi matematiki, 20:4 (2017), 439–444  mathnet  crossref  elib
5. Kh. D. Ikramov, Yu. O. Vorontsov, “Chislennoe reshenie matrichnykh uravnenii Silvestra s normalnymi koeffitsientami”, Vestnik Mosk. un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2017, no. 4, 3–6

   2016
6. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “A Duality Relation for Unitary Automorphisms in the Spaces of Toeplitz and Hankel Matrices”, Math. Notes, 99:1 (2016), 3–8  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
7. Kh. D. Ikramov, “Non-Hermitian Matrices of Even Order and Neutral Subspaces of Half the Dimension”, Math. Notes, 100:5 (2016), 720–723  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
8. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On conditions for permutability of Toeplitz and Hankel matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 56:3 (2016), 354–357  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
9. Kh. D. Ikramov, “An analysis of the matrix equation $AX+\overline{X}B=C$”, Comput. Math. Math. Phys., 56:9 (2016), 1536–1539  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus
10. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “Classification of real pairs of commuting Toeplitz and Hankel matrices”, Num. Anal. Appl., 9:4 (2016), 359–368  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
11. Kh. D. Ikramov, “O konechnom ratsionalnom algoritme, proveryayuschem kongruentnuyu diagonalizuemost kvadratnoi matritsy”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2016, no. 2, 3–5
12. Kh. D. Ikramov, “Kongruentnyi tsentralizator matritsy Sergeichuka–Khorna”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXIX, Zap. nauchn. sem. POMI, 453, POMI, SPb., 2016, 104–113  mathnet  mathscinet; Kh. D. Ikramov, “The congruence centralizer of the Sergeichuk–Horn matrix”, J. Math. Sci. (N. Y.), 224:6 (2017), 883–889  crossref  mathscinet  scopus
13. Kh. D. Ikramov, “Kongruentnyi tsentralizator blochno-diagonalnoi matritsy”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXIX, Zap. nauchn. sem. POMI, 453, POMI, SPb., 2016, 96–103  mathnet  mathscinet; Kh. D. Ikramov, “The congruence centralizer of a block diagonal matrix”, J. Math. Sci. (N. Y.), 224:6 (2017), 877–882  crossref  mathscinet  scopus
14. Kh. D. Ikramov, “O kongruentnom tsentralizatore zhordanovoi kletki”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXIX, Zap. nauchn. sem. POMI, 453, POMI, SPb., 2016, 85–95  mathnet  mathscinet; Kh. D. Ikramov, “On the congruent centralizer of the Jordan block”, J. Math. Sci. (N. Y.), 224:6 (2017), 869–876  crossref  mathscinet  scopus
15. Kh. D. Ikramov, “O razlozheniyakh psevdounitarnykh i tsentrounitarnykh matrits”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXIX, Zap. nauchn. sem. POMI, 453, POMI, SPb., 2016, 74–84  mathnet  mathscinet; Kh. D. Ikramov, “Decomposing pseudounitary and centrounitary matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 224:6 (2017), 861–868  crossref  mathscinet  scopus

   2015
16. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “Permutability of Toeplitz and Hankel matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 467 (2015), 226–242  crossref  isi (cited: 4)  scopus (cited: 4)
17. Kh. D. Ikramov, “Toeplitz-plus-Hankel circulants are reducible to block diagonal form via unitary congruences”, Linear Multilinear Algebra, 63:4 (2015), 862–867  crossref  isi  elib  scopus
18. A. K. Abdikalykov, V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “Unitary congruence automorphisms of the space of Toeplitz matrices”, Linear Multilinear Algebra, 63:6 (2015), 1195–1203  crossref  isi (cited: 1)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 1)
19. Kh. D. Ikramov, “Usloviya normalnosti lineinykh matrichnykh operatorov tipa Steina”, Doklady Akademii Nauk, 460:3 (2015), 269–271  crossref  elib (cited: 2)
20. Kh. D. Ikramov, “Normality conditions for the BHH matrix operator”, Linear Multilinear Algebra, 63:9 (2015), 1901–1908  crossref  isi  elib  scopus
21. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “How to characterize $(T+H)$-matrices and $(T+H)$-circulants”, Comput. Math. Math. Phys., 55:2 (2015), 175–178  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
22. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “A complete solution of the permutability problem for Toeplitz and Hankel matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 478 (2015), 53–80  crossref  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
23. Kh. D. Ikramov, “O sobstvennykh vektorakh teplitsevykh matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2015, no. 2, 25–28
24. Kh. D. Ikramov, “Unitary Automorphisms of the Space of Hankel Matrices: II. The Case of Even Order”, Math. Notes, 98:1 (2015), 90–97  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
25. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “O klassifikatsii par perestanovochnykh teplitsevoi i gankelevoi matrits”, Doklady Akademii Nauk, 464:4 (2015), 406–410  crossref  elib (cited: 1)
26. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Unitarnye avtomorfizmy prostranstva (T+N)-matrits poryadka 4”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2015, no. 4, 3–6
27. Kh. D. Ikramov, “Normality conditions for semilinear matrix operators of the Stein type”, Num. Anal. Appl., 8:4 (2015), 299–303  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  elib  elib  scopus
28. A. K. Abdikalykov, V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “Unitary automorphisms of the space of Toeplitz-plus-Hankel matrices”, Special matrices, 3 (2015), 58–68  crossref
29. Kh. D. Ikramov, “Normality conditions for the matrix operator X —> AX + X*B”, Calcolo, 52:4 (2015), 495–502  crossref  isi  elib  scopus
30. Kh. D. Ikramov, “Vydelenie regulyarnoi chasti singulyarnogo matrichnogo puchka kak ratsionalnyi algoritm”, Zap. nauchn. sem. POMI, 439 (2015), 107–111  mathnet  mathscinet; Kh. D. Ikramov, “Isolation of the regular part of a singular matrix pencil as a rational algorithm”, J. Math. Sci. (N. Y.), 216:6 (2016), 792–794  crossref  mathscinet  scopus
31. Kh. D. Ikramov, “Kak proverit kongruentnost zadannykh kvadratnykh matrits?”, Zap. nauchn. sem. POMI, 439 (2015), 99–106  mathnet  mathscinet; Kh. D. Ikramov, “How to check whether given square matrices are congruent?”, J. Math. Sci. (N. Y.), 216:6 (2016), 787–791  crossref  mathscinet  scopus
32. Kh. D. Ikramov, “O neitralnykh podprostranstvakh kompleksnykh matrits”, Zap. nauchn. sem. POMI, 439 (2015), 93–98  mathnet  mathscinet; Kh. D. Ikramov, “Neutral subspaces of complex matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 216:6 (2016), 783–786  crossref  mathscinet  scopus
33. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, “O sobstvennykh znacheniyakh nekotorykh klassov normalnykh $(T+H)$-matrits”, Zap. nauchn. sem. POMI, 439 (2015), 5–12  mathnet  mathscinet; A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, “On the eigenvalues of certain classes of normal Toeplitz-plus-Hankel matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 216:6 (2016), 725–729  crossref  mathscinet  scopus

   2014
34. Kh. D. Ikramov, “O razreshimosti odnogo klassa polutoralineinykh matrichnykh uravnenii”, Doklady Akademii Nauk, 454:1 (2014), 265–267  crossref  elib (cited: 1)
35. Yu. O. Vorontsov, Khakim D. Ikramov, “Numerical solution of the matrix equations $AX+X^TB=C$ and $AX+X^*B=C$ in the self-adjoint case”, Comput. Math. Math. Phys., 54:2 (2014), 191–194  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
36. Yu. O. Vorontsov, Kh. D. Ikramov, “Numerical solution of the matrix equation $X-A\overline{X}B=C$ in the self-adjoint case”, Comput. Math. Math. Phys., 54:3 (2014), 379–381  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  elib  scopus
37. Kh. D. Ikramov, “O razreshimosti odnogo klassa kvadratichnykh matrichnykh uravnenii”, Doklady Akademii Nauk, 455:2 (2014), 135–137  crossref  elib (cited: 2)
38. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On eigenvalues of $(T+H)$-circulants and $(T+H)$-skew-circulants”, Num. Anal. Appl., 7:2 (2014), 91–103  mathnet  crossref  mathscinet  elib
39. Kh. D. Ikramov, “Unitarnye avtomorfizmy prostranstva teplitsevykh matrits”, Doklady Akademii Nauk, 456:4 (2014), 389–391  crossref  elib (cited: 5)
40. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, A. K. Abdikalykov, “O lokalnykh usloviyakh, kharakterizuyuschikh mnozhestvo (T+N)-matrits”, Doklady Akademii nauk, 457:1 (2014), 17–18  crossref  elib (cited: 2)
41. Yu. O. Vorontsov, Kh. D. Ikramov, “Numerical solution of matrix equations of the Stein type in the self-adjoint case”, Comput. Math. Math. Phys., 54:5 (2014), 745–749  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
42. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Unitarnye kongruentsii i gankelevy matritsy”, Doklady Akademii Nauk, 457:5 (2014), 507–509  crossref  elib (cited: 1)
43. Yu. O. Vorontsov, Kh. D. Ikramov, “Numerical algorithm for solving sesquilinear matrix equations of a certain class”, Comput. Math. Math. Phys., 54:6 (2014), 915–918  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
44. Kh. D. Ikramov, “Unitary Automorphisms of the Space of Hankel Matrices”, Math. Notes, 96:5 (2014), 678–685  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)
45. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “O vychislenii sobstvennykh znachenii dlya nekotorykh klassov gankelevykh matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2014, no. 1, 5–10
46. Kh. D. Ikramov, Yu. O. Vorontsov, “Chislennoe reshenie matrichnykh uravnenii Silvestra v samosopryazhennom sluchae”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2014, no. 2, 7–9
47. Kh. D. Ikramov, “Usloviya normalnosti matrichnykh uravnenii tipa Silvestra”, Doklady Akademii nauk, 459:4 (2014), 403–405  crossref
48. Kh. D. Ikramov, A. K. Abdikalykov, V. N. Chugunov, “Unitarnye avtomorfizmy prostranstva $(T+H)$-matrits poryadka 3”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXVII, Zap. nauchn. sem. POMI, 428, POMI, SPb., 2014, 137–151  mathnet; Kh. D. Ikramov, A. K. Abdikalykov, V. N. Chugunov, “Unitary automorphisms of the space of $3\times3$ Toeplitz-plus-Hankel matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 207:5 (2015), 756–766  crossref  scopus
49. Kh. D. Ikramov, “O spektralnom razlozhenii gankelevykh matrits odnogo spetsialnogo klassa”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXVII, Zap. nauchn. sem. POMI, 428, POMI, SPb., 2014, 132–136  mathnet; Kh. D. Ikramov, “Spectral decomposition of Hankel matrices of a special class”, J. Math. Sci. (N. Y.), 207:5 (2015), 753–755  crossref  scopus
50. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Some acceleration techniques for calculating the eigenvalues of normal Toeplitz matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 54:12 (2014), 1761–1764  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
51. Yu. O. Vorontsov, Kh. D. Ikramov, “Numerical algorithm for solving quadratic matrix equations of a certain class”, Comput. Math. Math. Phys., 54:11 (2014), 1643–1646  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus

   2013
52. Kh.D. Ikramov, “Gamiltonovy i kosogamiltonovy resheniya matrichnogo uravneniya X\bar X = A”, Doklady RAN, 448:2 (2013), 133–135  crossref
53. Kh.D. Ikramov, Yu.O. Vorontsov, “Matrichnye uravneniya AX + BX^T = C i AX + BX^* = C”, Doklady RAN, 449:5 (2013), 513–515  crossref
54. Kh.D. Ikramov, “Lineinye matrichnye uravneniya tipa Silvestra v samosopryazhennom sluchae”, Doklady RAN, 450:2 (2013), 147–149  crossref
55. Kh.D. Ikramov, “Usloviya samosopryazhennosti polulineinykh matrichnykh uravnenii”, Doklady RAN, 450:5 (2013), 511–513  crossref
56. Kh.D. Ikramov, “Usloviya samosopryazhennosti matrichnykh uravnenii tipa Steina”, Doklady RAN, 451:5 (2013), 498–500  crossref
57. Yu. O. Vorontsov, Khakim D. Ikramov, “Numerical algorithms for solving matrix equations $AX+BX^T=C$ and $AX+BX^*=C$”, Comput. Math. Math. Phys., 53:6 (2013), 667–676  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
58. Yu. O. Vorontsov, Khakim D. Ikramov, “Numerical solution of matrix equations of the form $X+AX^{\mathrm T}B=C$”, Comput. Math. Math. Phys., 53:3 (2013), 253–257  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)
59. Kh. D. Ikramov, “Solutions to sesquilinear matrix equations: Conspectral approach”, Textos de Matematica, 44, Departamento de Matematica, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, 2013, 73–79
60. Kh. D. Ikramov, “Ekonomichnyi algoritm dlya vychisleniya psevdosobstvennykh znachenii kompleksnykh matrits, samosopryazhennykh v simplekticheskoi metrike”, Doklady Akademii Nauk, 453:6 (2013), 603–605  crossref

   2012
61. Kh. D. Ikramov, A. K. Abdikalykov, “On Unitary Transposable Matrices of Order Three”, Math. Notes, 91:4 (2012), 528–534  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
62. Kh.D. Ikramov, “Ob unitarnoi kongruentnosti vzaimno transponirovannykh matrits”, Doklady RAN, 442:1 (2012), 11–13
63. Kh.D. Ikramov, Yu.O. Vorontsov, “Matrichnoe uravnenie X + AX^T B: usloviya odnoznachnoi razreshimosti i algoritm chislennogo resheniya”, Doklady RAN, 443:5 (2012), 545–548
64. Kh.D. Ikramov, “Antilineinye operatory i simplekticheskaya matrichnaya algebra”, Doklady RAN, 444:4 (2012), 356–358
65. Kh.D. Ikramov, “Uravneniya vida X\bar X = A s kosogamiltonovymi matritsami A”, Doklady RAN, 444:5 (2012), 477–479
66. Yu. O. Vorontsov, Kh. D. Ikramov, “Conditions for unique solvability of the matrix equation $AX+X^\ast B=C$”, Comput. Math. Math. Phys., 52:5 (2012), 665–673  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 4)
67. Kh. D. Ikramov, “Takagi’s decomposition of a symmetric unitary matrix as a finite algorithm”, Comput. Math. Math. Phys., 52:1 (2012), 1–3  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
68. Kh. D. Ikramov, “Effective Algorithms for Decomplexifying a Matrix by Unitary Similarities or Congruences”, Math. Notes, 92:6 (2012), 792–797  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
69. Kh. D. Ikramov, “Unitarnaya kongruentnost s sopryazhenno-normalnoi matritsei”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXV, Posvyaschaetsya pamyati Very Nikolaevny KUBLANOVSKOI, Zap. nauchn. sem. POMI, 405, POMI, SPb., 2012, 133–137  mathnet  mathscinet; Kh. D. Ikramov, “Unitary congruence to a conjugate-normal matrix”, J. Math. Sci. (N. Y.), 191:1 (2013), 72–74  crossref  mathscinet  scopus
70. Kh. D. Ikramov, “O reshenii sistem lineinykh uravnenii s kvaziteplitsevymi matritsami koeffitsientov”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXV, Posvyaschaetsya pamyati Very Nikolaevny KUBLANOVSKOI, Zap. nauchn. sem. POMI, 405, POMI, SPb., 2012, 127–132  mathnet  mathscinet; Kh. D. Ikramov, “Solving systems of linear equations with quasi-Toeplitz coefficient matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 191:1 (2013), 69–71  crossref  mathscinet  scopus
71. Kh. D. Ikramov, “Antilineinye operatory i spetsialnye matritsy”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXV, Posvyaschaetsya pamyati Very Nikolaevny KUBLANOVSKOI, Zap. nauchn. sem. POMI, 405, POMI, SPb., 2012, 119–126  mathnet  mathscinet; Kh. D. Ikramov, “Antilinear operators and special matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 191:1 (2013), 65–68  crossref  mathscinet  scopus
72. Yu. O. Vorontsov, Kh. D. Ikramov, “O chislennom reshenii matrichnykh uravnenii $AX+X^TB+C$$X+AX^TB+C$ s pryamougolnymi koeffitsientami $A$$B$”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXV, Posvyaschaetsya pamyati Very Nikolaevny KUBLANOVSKOI, Zap. nauchn. sem. POMI, 405, POMI, SPb., 2012, 54–58  mathnet (cited: 2)  mathscinet; Y. O. Vorontsov, Kh. D. Ikramov, “Numerical solution of the matrix equations $AX+X^TB=C$ and $X+AX^TB=C$ with rectangular coefficients”, J. Math. Sci. (N. Y.), 191:1 (2013), 28–30  crossref  mathscinet  scopus (cited: 1)

   2011
73. Kh. D. Ikramov, “Simultaneous reduction to block triangular form and theorems on pairs of complex idempotents”, Comput. Math. Math. Phys., 51:6 (2011), 915–918  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
74. Yu. O. Vorontsov, Kh. D. Ikramov, “A numerical algorithm for solving the matrix equation $AX+X^\mathrm TB=C$”, Comput. Math. Math. Phys., 51:5 (2011), 691–698  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 5)  elib (cited: 5)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 5)
75. Kh. D. Ikramov, “On complex matrices with simple spectrum that are unitarily similar to real matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 51:4 (2011), 505–512  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
76. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “Kriterii unitarnoi kongruentnosti matrits”, Dokl. RAN, 437:1 (2011), 7-8  mathscinet (cited: 6)  elib (cited: 5)
77. Kh. D. Ikramov, “O konechnykh algoritmakh dlya proverki unitarnogo podobiya i unitarnoi kongruentnosti pary kompleksnykh matrits”, Dokl. RAN, 437:2 (2011), 151-153  mathscinet (cited: 4)
78. Kh. D. Ikramov, “Proizvedeniya ortoproektorov i teorema Krimminsa”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXIV, Zap. nauchn. sem. POMI, 395, POMI, SPb., 2011, 75–85  mathnet  mathscinet; Kh. D. Ikramov, “Products of orthoprojectors and a theorem of Crimmins”, J. Math. Sci. (N. Y.), 182:6 (2012), 787–792  crossref  mathscinet  scopus
79. Kh. D. Ikramov, “O 2-izometriyakh v konechnomernykh prostranstvakh”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXIV, Zap. nauchn. sem. POMI, 395, POMI, SPb., 2011, 71–74  mathnet  mathscinet; Kh. D. Ikramov, “On two-isometries in finite-dimensional spaces”, J. Math. Sci. (N. Y.), 182:6 (2012), 785–786  crossref  mathscinet  scopus
80. Kh. D. Ikramov, “O proizvedeniyakh ortoproektorov i ermitovykh matrits”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXIV, Zap. nauchn. sem. POMI, 395, POMI, SPb., 2011, 67–70  mathnet  mathscinet; Kh. D. Ikramov, “Products of orthoprojectors and Hermitian matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 182:6 (2012), 782–784  crossref  mathscinet  scopus
81. Kh. D. Ikramov, “Kak otlichit latentno-veschestvennye matritsy ot blochnykh kvaternionov?”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXIV, Zap. nauchn. sem. POMI, 395, POMI, SPb., 2011, 61–66  mathnet  mathscinet; Kh. D. Ikramov, “How to distinguish between the latently real matrices and the block quaternions?”, J. Math. Sci. (N. Y.), 182:6 (2012), 779–781  crossref  mathscinet  scopus
82. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “Kriterii unitarnoi kongruentnosti matrits”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXIV, Zap. nauchn. sem. POMI, 395, POMI, SPb., 2011, 9–19  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1); Yu. A. Al'pin, Kh. D. Ikramov, “A criterion for unitary congruence between complex matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 182:6 (2012), 748–753  crossref  mathscinet  scopus
83. A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, “Ob odnovremennom oveschestvlenii pary kompleksnykh matrits posredstvom unitarnogo podobiya”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXIV, Zap. nauchn. sem. POMI, 395, POMI, SPb., 2011, 5–8  mathnet  mathscinet (cited: 1); A. K. Abdikalykov, Kh. D. Ikramov, “Simultaneous decomplexification of a pair of complex matrices via a unitary similarity transformation”, J. Math. Sci. (N. Y.), 182:6 (2012), 745–747  crossref  mathscinet  scopus (cited: 1)
84. Kh.D. Ikramov, Yu.O. Vorontsov, “Ob odnoznachnoi razreshimosti matrichnogo uravneniya AX + X^T B = C v singulyarnom sluchae”, Doklady RAN, 438:5 (2011), 599-602
85. Kh.D. Ikramov, A.K. Abdikalykov, “Ob odnom chastnom sluchae zadachi odnovremennogo oveschestvleniya pary kompleksnykh matrits posredstvom podobiya”, Doklady RAN, 439:4 (2011), 448-450
86. Kh.D. Ikramov, “Ob odnovremennom oveschestvlenii pary kompleksnykh matrits posredstvom unitarnoi kongruentsii”, Doklady RAN, 441:1 (2011), 7–9
87. Kh. D. Ikramov, “O pochti normalnykh matritsakh”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2011, no. 1, 5–9

   2010
88. Kh. D. Ikramov, “Criteria for Unitary Congruence of Complex $2\times 2$ Matrices”, Math. Notes, 88:2 (2010), 228–237  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
89. Kh. D. Ikramov, “On Complex Matrices that Are Unitarily Similar to Real Matrices”, Math. Notes, 87:6 (2010), 821–827  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus
90. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Ob odnoi kharakterizatsii teplitsevykh i gankelevykh tsirkulyantov”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXIII, Zap. nauchn. sem. POMI, 382, POMI, SPb., 2010, 71–81  mathnet; Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “A characterization of Toeplitz and Hankel circulants”, J. Math. Sci. (N. Y.), 176:1 (2011), 38–43  crossref  scopus (cited: 1)
91. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “O sopryazhenno-normalnykh $(T+H)$-tsirkulyantakh i kosykh tsirkulyantakh”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXIII, Zap. nauchn. sem. POMI, 382, POMI, SPb., 2010, 60–70  mathnet; Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On conjugate-normal $(T+H)$-circulants and skew-circulants”, J. Math. Sci. (N. Y.), 176:1 (2011), 32–37  crossref  scopus
92. Kh. D. Ikramov, “Unitarnoe podobie poelementno sopryazhennykh matrits i unitarnaya dekompleksifikatsiya”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXIII, Zap. nauchn. sem. POMI, 382, POMI, SPb., 2010, 55–59  mathnet; Kh. D. Ikramov, “Unitary similarity of entrywise conjugate matrices and unitary decomplexification”, J. Math. Sci. (N. Y.), 176:1 (2011), 29–31  crossref  scopus
93. Kh. D. Ikramov, “O latentno-veschestvennykh matritsakh i blochnykh kvaternionakh”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXIII, Zap. nauchn. sem. POMI, 382, POMI, SPb., 2010, 47–54  mathnet (cited: 2); Kh. D. Ikramov, “On latently real matrices and block quaternions”, J. Math. Sci. (N. Y.), 176:1 (2011), 25–28  crossref  scopus
94. Kh. D. Ikramov, “O dostatochnykh usloviyakh dlya suschestvovaniya unitarnoi kongruentsii, preobrazuyuschei zadannuyu kompleksnuyu matritsu v veschestvennuyu”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXIII, Zap. nauchn. sem. POMI, 382, POMI, SPb., 2010, 38–46  mathnet; Kh. D. Ikramov, “On sufficient conditions for the existence of a unitary congruence transformation of a given complex matrix into a real one”, J. Math. Sci. (N. Y.), 176:1 (2011), 20–24  crossref  scopus
95. Kh. D. Ikramov, Yu. O. Vorontsov, “On commutative algebras of Toeplitz-plus-Hankel matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 50:5 (2010), 766–777  mathnet  crossref  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
96. Kh. D. Ikramov, “On a constructive procedure for verifying whether a matrix can be made real by a unitary similarity transformation”, Comput. Math. Math. Phys., 50:3 (2010), 383–386  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
97. Kh. D. Ikramov, “Subdirect sums and differences for some classes of matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 50:1 (2010), 7–11  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib  scopus
98. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “A complete solution of the normal Hankel problem”, Linear Algebra and Its Applications, 432 (2010), 3210-3230  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)
99. Kh. D. Ikramov, “A note on complex matrices that are unitarily congruent to real matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 433 (2010), 838-842  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 2)
100. Kh. D. Ikramov, “O kompleksnykh matritsakh, oveschestvlyaemykh posredstvom unitarnogo podobiya”, Dokl. RAN, 430:1 (2010), 15-17  mathscinet (cited: 1)  zmath
101. Kh. D. Ikramov, “Ob usloviyakh odnoznachnoi razreshimosti matrichnogo uravneniya $AX + X^T B = C$”, Dokl. RAN, 430:4 (2010), 444-447  mathscinet (cited: 3)  zmath  elib (cited: 7)
102. Kh. D. Ikramov, “Klassy unitarnoi kongruentnosti kompleksnykh $2\times 2$-matrits”, Dokl. RAN, 431:1 (2010), 7-11  zmath  elib (cited: 1)
103. Kh. D. Ikramov, “O prostom lineino-algebraicheskom obosnovanii teoremy Shpekhta”, Dokl. RAN, 431:6 (2010), 739-740  mathscinet  zmath  elib
104. Kh. D. Ikramov, “O konstruktivnykh dostatochnykh usloviyakh dlya suschestvovaniya unitarnogo podobiya, preobrazuyuschego zadannuyu kompleksnuyu matritsu v veschestvennuyu”, Dokl. RAN, 433:3 (2010), 305-308  mathscinet  zmath  elib
105. Kh. D. Ikramov, “O matrichnom uravnenii $X\bar X = \bar X X$”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2010, no. 2, 7–10

   2009
106. Kh. D. Ikramov, “Quadratically Normal Matrices of Type 1 and Unitary Similarities between Them”, Math. Notes, 86:3 (2009), 342–348  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
107. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On the Reduction of the Normal Hankel Problem to Two Particular Cases”, Math. Notes, 85:5 (2009), 674–681  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)
108. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “O teplitsevykh matritsakh, yavlyayuschikhsya odnovremenno normalnymi i sopryazhenno-normalnymi”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXII, Zap. nauchn. sem. POMI, 367, POMI, SPb., 2009, 67–74  mathnet (cited: 1); Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On Toeplitz matrices that are simultaneously normal and conjugate-normal”, J. Math. Sci. (N. Y.), 165:5 (2010), 533–536  crossref  scopus
109. Kh. D. Ikramov, Kh. Fassbender, “Kvadratichno-normalnye i kongruentno-normalnye matritsy”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXII, Zap. nauchn. sem. POMI, 367, POMI, SPb., 2009, 45–66  mathnet (cited: 1); Kh. D. Ikramov, H. Fassbender, “Quadratically normal and congruence-normal matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 165:5 (2010), 521–532  crossref  scopus (cited: 1)
110. Kh. D. Ikramov, “Uluchshennye otsenki shiriny rekursii v metodakh kongruentnogo tipa dlya resheniya sistem lineinykh uravnenii”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXII, Zap. nauchn. sem. POMI, 367, POMI, SPb., 2009, 33–44  mathnet (cited: 1); Kh. D. Ikramov, “Improved bounds for the recursion width in congruent type methods for solving systems of linear equations”, J. Math. Sci. (N. Y.), 165:5 (2010), 515–520  crossref  scopus
111. Kh. D. Ikramov, “O proverke unitarnoi kongruentnosti psevdoinvolyutsii, kosykh psevdoinvolyutsii i psevdonilpotentsii indeksa dva”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXII, Zap. nauchn. sem. POMI, 367, POMI, SPb., 2009, 27–32  mathnet; Kh. D. Ikramov, “Verifying unitary congruence of coninvolutions, skew-coninvolutions, and connilpotent matrices of index two”, J. Math. Sci. (N. Y.), 165:5 (2010), 511–514  crossref  scopus
112. Kh. D. Ikramov, “On a recursive inverse eigenvalue problem”, Comput. Math. Math. Phys., 49:5 (2009), 743–747  mathnet  crossref  zmath  isi  elib  scopus
113. M. Ghasemi Kamalvand, Kh. D. Ikramov, “Low-rank perturbations of symmetric matrices and their condensed forms under unitary congruences”, Comput. Math. Math. Phys., 49:4 (2009), 573–578  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus
114. M. Ghasemi Kamalvand, Kh. D. Ikramov, “A method of congruent type for linear systems with conjugate-normal coefficient matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 49:2 (2009), 203–216  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
115. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “A contribution to the normal Hankel problem”, Linear Algebra and Its Applications, 430 (2009), 2094-2101  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath  isi (cited: 7)
116. V. N. Chugunov, Kh. D. Ikramov, “The conjugate-normal Toeplitz matrix”, Linear Algebra and Its Applications, 430 (2009), 2467-2473  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 1)
117. Kh. D. Ikramov, “On the matrix equation $X\overline X=A$”, Dokl. Math., 79:1 (2009), 53–55  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
118. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Classifying normal Hankel matrices”, Dokl. Math., 79:1 (2009), 114–117  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)
119. Kh. D. Ikramov, “O kompleksnykh matritsakh Bentsi-Goluba”, Dokl. RAN, 426:2 (2009), 170-172  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath  elib (cited: 2)
120. Kh. D. Ikramov, Yu. R. Nesterenko, “Teoremy tipa Vilandta-Khoffmana dlya psevdosobstvennykh znachenii kompleksnykh matrits”, Dokl. RAN, 427:4 (2009), 447-451  mathnet  mathscinet  zmath
121. Gasemi Kamalvand M., Kh. D. Ikramov, “Malorangovye vozmuscheniya normalnykh i sopryazhenno-normalnykh matrits i ikh kompaktnye formy otnositelno unitarnykh podobii i kongruentsii”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2009, no. 3, 5–11

   2008
122. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On Normal Hankel Matrices of Low Orders”, Math. Notes, 84:2 (2008), 197–206  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
123. Kh. D. Ikramov, Kh. Fassbender, “O proizvedenii dvukh kosogamiltonovykh ili dvukh kososimmetrichnykh matrits”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXI, Zap. nauchn. sem. POMI, 359, POMI, SPb., 2008, 45–51  mathnet (cited: 5)  zmath; Kh. D. Ikramov, H. Fassbender, “On the product of two skew-Hamiltonian matrices or two skew-symmetric matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 157:5 (2009), 697–700  crossref  zmath  scopus (cited: 5)
124. Kh. D. Ikramov, “O rangakh glavnykh podmatrits diagonalizuemykh matrits”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXI, Zap. nauchn. sem. POMI, 359, POMI, SPb., 2008, 42–44  mathnet  zmath; Kh. D. Ikramov, “On the ranks of principal submatrices of diagonalizable matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 157:5 (2009), 695–696  crossref  zmath  scopus (cited: 1)
125. Kh. D. Ikramov, “Dekompleksifikatsiya zadach na sobstvennye i psevdosobstvennye znacheniya”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXI, Zap. nauchn. sem. POMI, 359, POMI, SPb., 2008, 36–41  mathnet  zmath; Kh. D. Ikramov, “Decomplexification of eigenvalue and coneigenvalue problems”, J. Math. Sci. (N. Y.), 157:5 (2009), 692–694  crossref  zmath  scopus
126. Kh. D. Ikramov, “Gaussovo isklyuchenie i rangi komponent dekartova razlozheniya matritsy”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XXI, Zap. nauchn. sem. POMI, 359, POMI, SPb., 2008, 31–35  mathnet  zmath; Kh. D. Ikramov, “Gaussian elimination and the ranks of the components in the Cartesian decomposition of a matrix”, J. Math. Sci. (N. Y.), 157:5 (2009), 689–691  crossref  zmath  scopus
127. M. Van Barel, Kh. D. Ikramov, A. A. Chesnokov, “A continuation method for solving symmetric Toeplitz systems”, Comput. Math. Math. Phys., 48:12 (2008), 2126–2139  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  scopus (cited: 4)
128. M. Ghasemi Kamalvand, Kh. D. Ikramov, “Reachability of condensed forms via unitary congruence transformations”, Comput. Math. Math. Phys., 48:8 (2008), 1261–1265  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
129. H. Fassbender, Kh. D. Ikramov, “A note on an unusual type of polar decomposition”, Linear Algebra and Its Applications, 429:1 (2008), 29-38  crossref  mathscinet (cited: 4)  isi (cited: 4)
130. H. Fassbender, Kh. D. Ikramov, “Conjugate-normal matrices: A survey”, Linear Algebra and Its Applications, 429:7 (2008), 1425-1441  crossref  mathscinet (cited: 10)  zmath  isi (cited: 8)
131. Kh. D. Ikramov, “Kanonicheskaya forma Shura matritsy s prostymi sobstvennymi znacheniyami”, Dokl. RAN, 420:2 (2008), 160-161  mathnet  mathscinet  zmath  elib (cited: 2)
132. Kh. D. Ikramov, “Ob obuslovlennosti psevdosobstvennykh znachenii sopryazhenno-normalnykh matrits”, Dokl. RAN, 420:3 (2008), 306-308  mathnet  mathscinet  zmath  elib
133. Kh. D. Ikramov, “Ob inertsii komponent dekartova razlozheniya kvadratnoi matritsy”, Dokl. RAN, 421:6 (2008), 738-740  mathnet  mathscinet  zmath
134. M. Gasemi Kamalvand, Kh. D. Ikramov, “O razmernosti mnogoobraziya sopryazhenno-normalnykh matrits”, Dokl. RAN, 423:6 (2008), 727-729  mathnet  mathscinet

   2007
135. Kh. D. Ikramov, “Reducing Complex Matrices to Condensed Forms by Unitary Congruence Transformations”, Math. Notes, 82:4 (2007), 492–500  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
136. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “O normalnykh gankelevykh matritsakh”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XX, Zap. nauchn. sem. POMI, 346, POMI, SPb., 2007, 63–80  mathnet (cited: 8)  mathscinet (cited: 4); Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On normal Hankel matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 150:2 (2008), 1951–1960  crossref  mathscinet  scopus (cited: 2)
137. Kh. D. Ikramov, Kh. Fassbender, “Odnovremennoe privedenie k blochno-treugolnomu vidu posredstvom unitarnykh kongruentsii”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XX, Zap. nauchn. sem. POMI, 346, POMI, SPb., 2007, 49–62  mathnet (cited: 2)  mathscinet; Kh. D. Ikramov, H. Fassbender, “Simultaneous reduction to block triangular form by a unitary congruence transformation”, J. Math. Sci. (N. Y.), 150:2 (2008), 1943–1950  crossref  mathscinet  scopus
138. Kh. D. Ikramov, “Ob unitarno transponiruemykh matritsakh”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XX, Zap. nauchn. sem. POMI, 346, POMI, SPb., 2007, 39–48  mathnet  mathscinet; Kh. D. Ikramov, “On unitarily transposable matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 150:2 (2008), 1937–1942  crossref  mathscinet  scopus
139. M. Gasemi Kamalvand, Kh. D. Ikramov, “Sopryazhenno-normalnye matritsy s sopryazhenno-normalnymi podmatritsami”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XX, Zap. nauchn. sem. POMI, 346, POMI, SPb., 2007, 21–25  mathnet  mathscinet; M. Ghasemi Kamalvand, Kh. D. Ikramov, “Conjugate-normal matrices with conjugate-normal submatrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 150:2 (2008), 1926–1928  crossref  mathscinet  scopus
140. Kh. D. Ikramov, “O spetsialnykh resheniyakh matrichnykh uravnenii $X\bar X=I$ i $X\bar X=-I$”, Zh. vychisl. matem. i matem. fiz., 47:9 (2007), 1460–1466  mathnet  mathscinet  elib
141. Kh. D. Ikramov, “On tridiagonal conjugate-normal matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 47:2 (2007), 173–179  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus
142. Kh. D. Ikramov, “A note on the matrix equation $XA - AX = X^p$”, Linear Algebra and Its Applications, 424 (2007), 390-392  crossref  mathscinet  zmath  isi
143. Kh. D. Ikramov, “On condiagonalizable matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 424 (2007), 454-465  mathscinet (cited: 2)
144. Kh. D. Ikramov, “Sopryazhenno-normalnye matritsy i matrichnye uravneniya otnositelno $A, \bar A$ i $A^T$”, Dokl. RAN, 412:3 (2007), 305-307  mathnet (cited: 1)  mathscinet  elib (cited: 1)
145. Kh. D. Ikramov, “Unitarnye kongruentsii i teoremy o psevdoperestanovochnykh matritsakh”, Dokl. RAN, 413:6 (2007), 727-729  mathnet  mathscinet  zmath  elib
146. Kh. D. Ikramov, “O konechnom ratsionalnom kriterii neprivodimosti matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2007, no. 3, 16–18
147. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Ob odnom novom klasse normalnykh gankelevykh matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2007, no. 1, 10–13

   2006
148. Kh. D. Ikramov, “Equality Conditions for the Singular Values of $3\times 3$ Matrices with One-Point Spectrum”, Math. Notes, 80:2 (2006), 183–187  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
149. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Neskolko zamechanii o teplitsevykh i gankelevykh tsirkulyantakh”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XIX, Zap. nauchn. sem. POMI, 334, POMI, SPb., 2006, 121–127  mathnet (cited: 2)  mathscinet (cited: 1)  zmath; Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Several observations on Toeplitz and Hankel circulants”, J. Math. Sci. (N. Y.), 141:6 (2007), 1639–1642  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)
150. Kh. D. Ikramov, “O psevdosobstvennykh znacheniyakh i singulyarnykh chislakh kompleksnoi kvadratnoi matritsy”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XIX, Zap. nauchn. sem. POMI, 334, POMI, SPb., 2006, 111–120  mathnet (cited: 5)  mathscinet (cited: 4)  zmath; Kh. D. Ikramov, “On the coneigenvalues and singular values of a complex square matrix”, J. Math. Sci. (N. Y.), 141:6 (2007), 1633–1638  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
151. M. Dana, Kh. D. Ikramov, “Ob odnorangovykh korrektsiyakh kompleksnykh simmetrichnykh matrits”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XIX, Zap. nauchn. sem. POMI, 334, POMI, SPb., 2006, 78–83  mathnet  mathscinet  zmath; M. Dana, Kh. D. Ikramov, “On rank-one corrections of complex symmetric matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 141:6 (2007), 1614–1617  crossref  mathscinet  zmath  scopus
152. M. Dana, Kh. D. Ikramov, “Esche raz o reshenii sistem lineinykh uravnenii, matritsy kotorykh yavlyayutsya malorangovymi vozmuscheniyami ermitovykh matrits”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XIX, Zap. nauchn. sem. POMI, 334, POMI, SPb., 2006, 68–77  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 1)  zmath; M. Dana, Kh. D. Ikramov, “Solving systems of linear equations whose matrices are low-rank perturbations of Hermitian matrices, revisited”, J. Math. Sci. (N. Y.), 141:6 (2007), 1608–1613  crossref  mathscinet  zmath  scopus
153. M. Dana, Kh. D. Ikramov, “A numerical comparison of two minimal residual methods for linear polynomials in unitary matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 46:12 (2006), 2040–2050  mathnet  crossref  mathscinet  elib  elib  scopus
154. M. Dana, Kh. D. Ikramov, “A minimal residual method for linear polynomials in unitary matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 46:6 (2006), 930–936  mathnet  crossref  mathscinet  elib  elib  scopus
155. H. Fassbender, Kh. D. Ikramov, “SYMMLQ-like procedure for $Ax=b$ where $A$ is a special normal matrix”, Calcolo, 43 (2006), 17-37  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 4)
156. Kh. D. Ikramov, “Kriterii unitarnoi kongruentnosti sopryazhenno-normalnykh matrits”, Dokl. RAN, 410:1 (2006), 17-18  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)  zmath  elib (cited: 1)
157. Kh. D. Ikramov, Zadachnik po lineinoi algebre, 2-e izd., Lan, Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar, 2006 , 320 pp.

   2005
158. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “Justification of a Malyshev-Type Formula in the Nonnormal Case”, Math. Notes, 78:2 (2005), 219–227  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
159. A. George, Kh. D. Ikramov, “On the Properties of Accretive-Dissipative Matrices”, Math. Notes, 77:6 (2005), 767–776  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 11)  elib (cited: 11)  elib (cited: 11)  scopus (cited: 13)
160. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “O spektralnom rasstoyanii ot normalnoi matritsy do mnozhestva matrits s kratnym sobstvennym znacheniem nul”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XVIII, Zap. nauchn. sem. POMI, 323, POMI, SPb., 2005, 50–56  mathnet  mathscinet  zmath; Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “On the 2-norm distance from a normal matrix to the set of matrices with a multiple zero eigenvalue”, J. Math. Sci. (N. Y.), 137:3 (2006), 4789–4793  crossref  mathscinet  zmath  scopus
161. Kh. D. Ikramov, “O glavnykh minorakh matritsy s kratnym sobstvennym znacheniem”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XVIII, Zap. nauchn. sem. POMI, 323, POMI, SPb., 2005, 47–49  mathnet  mathscinet  zmath; Kh. D. Ikramov, “On the principal minors of a matrix with a multiple eigenvalue”, J. Math. Sci. (N. Y.), 137:3 (2006), 4787–4788  crossref  mathscinet  zmath  scopus
162. M. Dana, Kh. D. Ikramov, “O korazmernosti mnogoobraziya simmetrichnykh matrits s kratnymi sobstvennymi znacheniyami”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XVIII, Zap. nauchn. sem. POMI, 323, POMI, SPb., 2005, 34–46  mathnet (cited: 2)  mathscinet (cited: 2)  zmath; M. Dana, Kh. D. Ikramov, “On the codimension of the variety of symmetric matrices with multiple eigenvalues”, J. Math. Sci. (N. Y.), 137:3 (2006), 4787–4788  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)
163. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “Ob unitarnom podobii algebr, porozhdaemykh parami ortoproektorov”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XVIII, Zap. nauchn. sem. POMI, 323, POMI, SPb., 2005, 5–14  mathnet (cited: 4)  mathscinet (cited: 3)  zmath; Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “Unitary similarity of algebras generated by pairs of orthoprojectors”, J. Math. Sci. (N. Y.), 137:3 (2006), 4763–4768  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
164. M. Dana, A. G. Zykov, Kh. D. Ikramov, “A minimal residual method for a special class of linear systems with normal coefficients matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 45:11 (2005), 1854–1863  mathnet  mathscinet  zmath  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)
165. Kh. D. Ikramov, “On the Euclidean distance to the set of matrices with a multiple zero eigenvalue”, Comput. Math. Math. Phys., 45:4 (2005), 563–567  mathnet  mathscinet  zmath  elib  elib
166. Kh. D. Ikramov, “On the singular values of a special 3-by-3 matrix: sufficient conditions for monotonicity along a ray”, Comput. Math. Math. Phys., 45:3 (2005), 366–373  mathnet  mathscinet  zmath  elib  elib
167. Kh. D. Ikramov, “On the real stability radius of a normal matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 45:2 (2005), 185–188  mathnet  mathscinet  zmath  elib  elib
168. A. S. Buslenko, Kh. D. Ikramov, “On the multiplication of scalar and matrix power series”, Comput. Math. Math. Phys., 45:1 (2005), 1–4  mathnet  mathscinet  zmath  elib  elib
169. H. Fassbender, Kh. D. Ikramov, “Several observations on symplectic, Hamiltonian, and skew-Hamiltonian matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 400 (2005), 15-29  crossref  mathscinet (cited: 6)  zmath  isi (cited: 6)
170. M. Dana, Kh. D. Ikramov, “O reshenii sistem lineinykh uravnenii, matritsy kotorykh yavlyayutsya malorangovymi vozmuscheniyami ermitovykh matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2005, no. 4, 15–22

   2004
171. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “Normal Matrices and an Extension of Malyshev"s Formula”, Math. Notes, 75:5 (2004), 608–616  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
172. Kh. D. Ikramov, A. A. Chesnokov, “On the Inverses of Brownian and Brownian-Like Matrices”, Math. Notes, 75:1 (2004), 83–92  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
173. Kh. D. Ikramov, M. Matin far, “O kompyuterno-algebraicheskoi realizatsii metoda naimenshikh kvadratov na neotritsatelnom ortante”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XVII, Zap. nauchn. sem. POMI, 309, POMI, SPb., 2004, 23–29  mathnet (cited: 3)  mathscinet  zmath; Kh. D. Ikramov, M. Matin far, “On the computer-algebra implementation of the least-squares method on the nonnegative orthant”, J. Math. Sci. (N. Y.), 132:2 (2006), 156–159  crossref  mathscinet  zmath
174. A. Dzhordzh, Kh. D. Ikramov, “Zamechanie o kanonicheskoi forme pary ortoproektorov”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XVII, Zap. nauchn. sem. POMI, 309, POMI, SPb., 2004, 17–22  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 1)  zmath; A. George, Kh. D. Ikramov, “A note on the canonical form for a pair of orthoprojectors”, J. Math. Sci. (N. Y.), 132:2 (2006), 153–155  crossref  mathscinet  zmath
175. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “On the calculation of the closest matrix with a triple zero eigenvalue”, Comput. Math. Math. Phys., 44:12 (2004), 2011–2016  mathnet  mathscinet  zmath
176. Kh. D. Ikramov, “On complex matrices, which are orthogonally equivalent to diagonal matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 44:11 (2004), 1851–1852  mathnet  mathscinet  zmath
177. Kh. D. Ikramov, M. Matin far, “Updating the minimum-norm solutions to the recursive least squares problem with linear equality constraints”, Comput. Math. Math. Phys., 44:10 (2004), 1640–1648  mathnet  mathscinet  zmath
178. Kh. D. Ikramov, “Canonical forms of projectors with respect to unitary similarity and their applications”, Comput. Math. Math. Phys., 44:9 (2004), 1456–1461  mathnet  mathscinet  zmath
179. M. Dana, Kh. D. Ikramov, “On low rank perturbations of the Hermitian and unitary matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 44:8 (2004), 1259–1273  mathnet  mathscinet  zmath
180. Kh. D. Ikramov, M. Matin far, A. A. Chesnokov, “Computer algebra procedures for the Drazin inversion of a singular matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 44:7 (2004), 1093–1101  mathnet  mathscinet  zmath
181. Kh. D. Ikramov, “On the dimension of the variety of symmetric matrices with multiple eigenvalues”, Comput. Math. Math. Phys., 44:6 (2004), 911–915  mathnet  mathscinet  zmath
182. Kh. D. Ikramov, M. Matin far, “On computer-algebra procedures for linear least squares problems with linear inequality constraints”, Comput. Math. Math. Phys., 44:5 (2004), 727–731  mathnet  mathscinet  zmath
183. Kh. D. Ikramov, M. Matin far, “On computer algebra procedures for a linear least squares problem with linear constraints”, Comput. Math. Math. Phys., 44:2 (2004), 190–196  mathnet  mathscinet  zmath
184. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “Computational aspects of the use of Malyshev's formula”, Comput. Math. Math. Phys., 44:1 (2004), 1–5  mathnet  mathscinet  zmath
185. A. George, Kh. D. Ikramov, “Gaussian elimination is stable for the inverse of a diagonally dominant matrix”, Mathematics of Computation, 73 (246) (2004), 653-657  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath  adsnasa  isi (cited: 4)
186. A. George, Kh. D. Ikramov, “On the growth factor in Gaussian elimination for matrices with sharp angular field of values”, Calcolo, 41:1 (2004), 27-36  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath  isi (cited: 3)
187. Kh. D. Ikramov, “Ob ortogonalnosti levykh i pravykh singulyarnykh vektorov”, Dokl. RAN, 397:2 (2004), 160-161  mathnet  mathscinet
188. Kh. D. Ikramov, “Yavnye formuly dlya matritsy s kratnym sobstvennym znacheniem nul, blizhaishei k zadannoi normalnoi matritse”, Dokl. RAN, 398:5 (2004), 599-601  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)

   2003
189. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “On the Unitary Similarity of Matrix Families”, Math. Notes, 74:6 (2003), 772–782  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)
190. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “On the Distance to the Closest Matrix with Triple Zero Eigenvalue”, Math. Notes, 73:4 (2003), 511–520  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 5)
191. A. Dzhordzh, Kh. D. Ikramov, “Blochnoe $LU$-razlozhenie ustoichivo dlya matrits, obratnykh k matritsam s preobladayuschei blochnoi diagonalyu”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XVI, Zap. nauchn. sem. POMI, 296, POMI, SPb., 2003, 15–26  mathnet  mathscinet  zmath; A. George, Kh. D. Ikramov, “Block $LU$ factorization is stable for block matrices whose inverses are block diagonally dominant”, J. Math. Sci. (N. Y.), 127:3 (2005), 1962–1968  crossref  mathscinet  zmath
192. Kh. D. Ikramov, M. Matin far, “Updating normal pseudo-solutions under rank-one modification of matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 43:4 (2003), 469–481  mathnet  mathscinet  zmath
193. Kh. D. Ikramov, M. Matin far, “On computer algebra procedures for matrix pseudoinversion”, Comput. Math. Math. Phys., 43:2 (2003), 157–161  mathnet  mathscinet  zmath
194. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “On a metric problem for matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 43:1 (2003), 1–9  mathnet  mathscinet  zmath
195. H. Fassbender, Kh. D. Ikramov, “Computing matrix-vector products with centrosymmetric and centrohermitian matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 364 (2003), 235-241  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 7)
196. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “O blizhaishei matritse s kratnym sobstvennym znacheniem nul”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2003, no. 4, 20–24
197. Kh. D. Ikramov, “Ob odnom tipe predobuslovlivaniya dlya KKT-matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2003, no. 2, 3–5

   2002
198. Kh. D. Ikramov, “On a Remarkable Property of a Matrix of Mark Kac”, Math. Notes, 72:3 (2002), 325–330  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
199. Kh. D. Ikramov, “On the Matrix Equation $X^{-1}X^*=A$”, Math. Notes, 71:4 (2002), 500–504  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
200. Kh. D. Ikramov, “Determinantnye neravenstva dlya akkretivno-dissipativnykh matrits”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XV, Zap. nauchn. sem. POMI, 284, POMI, SPb., 2002, 36–47  mathnet  mathscinet (cited: 8)  zmath; Kh. D. Ikramov, “Determinantal inequalities for accretive-dissipative matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 121:4 (2004), 2458–2464  crossref  mathscinet  zmath
201. Kh. D. Ikramov, “A linear-time algorithm for verifying the copositivity of an acyclic matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 42:12 (2002), 1701–1703  mathnet  mathscinet  zmath
202. Kh. D. Ikramov, “Reduction to the principal axes by means of pseudo-unitary and symplectic transformations”, Comput. Math. Math. Phys., 42:11 (2002), 1560–1562  mathnet  mathscinet  zmath
203. A. George, Kh. D. Ikramov, “The closeness of certain classes of matrices with respect to pseudo-inversion”, Comput. Math. Math. Phys., 42:9 (2002), 1242–1246  mathnet  mathscinet  zmath
204. Kh. D. Ikramov, “Unitary similarity of normal matrices from the viewpoint of Specht's criterion”, Comput. Math. Math. Phys., 42:8 (2002), 1065–1066  mathnet  mathscinet  zmath
205. Kh. D. Ikramov, “On the condition of matrices that transform Hermitian pairs to diagonal form”, Comput. Math. Math. Phys., 42:5 (2002), 583–586  mathnet  mathscinet  zmath
206. A. George, Kh. D. Ikramov, A. B. Kucherov, “On the growth factor in Gaussian elimination for generalized Higham matrices”, Numer. Linear Algebra Appl., 9:2 (2002), 107-114  crossref  mathscinet (cited: 12)  zmath  isi (cited: 13)
207. A. George, Kh. D. Ikramov, “Unitary similarity of matrices with quadratic minimal polynomials”, Linear Algebra and Its Applications, 349 (2002), 11-16  crossref  mathscinet (cited: 9)  zmath  isi (cited: 8)
208. D. Z. Djokovic, Kh. D. Ikramov, “On the congruence of square real matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 353 (2002), 149-158  crossref  mathscinet  zmath  isi
209. D. Z. Djokovic, Kh. D. Ikramov, “A square matrix is congruent to its transpose”, J. Algebra, 257:1 (2002), 97-105  crossref  mathscinet (cited: 8)  zmath  isi (cited: 4)
210. Kh. D. Ikramov, “O kongruentnom privedenii matritsy k kvazidiagonalnomu vidu”, Dokl. RAN, 382:5 (2002), 589-592  mathnet  mathscinet  zmath
211. Kh. D. Ikramov, “O nesuschestvovanii kriteriya tipa Shpekhta dlya proverki psevdounitarnogo podobiya”, Dokl. RAN, 383:1 (2002), 10-11  mathnet  mathscinet  zmath
212. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “Ob unitarnom podobii semeistv matrits”, Dokl. RAN, 384:2 (2002), 151-152  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)
213. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Neravenstva tipa Fishera i Adamara dlya akkretivno-dissipativnykh matrits”, Dokl. RAN, 384:5 (2002), 585-586  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 2)  zmath
214. Kh. D. Ikramov, A. M. Nazari, “Ob odnom zamechatelnom sledstvii formuly Malysheva”, Dokl. RAN, 385:5 (2002), 599-600  mathnet (cited: 5)  mathscinet (cited: 4)
215. Kh. D. Ikramov, “Invariantnost verkhnetreugolnogo mnozhitelya matritsy Vandermonda po otnosheniyu k sdvigam uzlov”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2002, no. 3, 9–11
216. Kh. D. Ikramov, “Vektornoe proizvedenie v kompleksnom trekhmernom prostranstve i kompleksnaya trekhmernaya algebra Li”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2002, no. 2, 3–6
217. Kh. D. Ikramov, “O klassifikatsii akkretivnykh matrits otnositelno ermitovykh kongruentsii”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 1. Matematika. Mekhanika, 2002, no. 4, 23–26

   2001
218. Kh. D. Ikramov, N. V. Savel'eva, “On two approaches to the common invariant subspace problem for a pair of matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 41:4 (2001), 494–501  mathnet  mathscinet  zmath
219. Kh. D. Ikramov, “Hamiltonian square roots of skew-Hamiltonian matrices revisited”, Linear Algebra and Its Applications, 325 (2001), 101-107  crossref  mathscinet (cited: 15)  zmath  isi (cited: 18)
220. Kh. D. Ikramov, “Ob unitarnom podobii vzaimno transponirovannykh matrits”, Dokl. RAN, 378:5 (2001), 592-593  mathnet (cited: 2)  mathscinet (cited: 3)  zmath
221. Kh. D. Ikramov, “Unitarnaya ekvivalentnost kak sledstvie podobiya i ermitovoi kongruentnosti”, Dokl. RAN, 379:6 (2001), 739-740  mathnet  mathscinet  zmath
222. Kh. D. Ikramov, “O zakone inertsii dlya normalnykh matrits”, Dokl. RAN, 380:1 (2001), 7-8  mathnet  mathscinet (cited: 3)  zmath
223. Kh. D. Ikramov, “On a class of generalized orthogonal matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 41:9 (2001), 1239–1245  mathnet  mathscinet  zmath
224. Kh. D. Ikramov, “O sobstvennykh znacheniyakh i vektorakh magicheskikh kvadratov”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2001, 7–11
225. Kh. D. Ikramov, “O resheniyakh matrichnogo uravneniya AA* + A*A = A + A*”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2001, no. 1, 5–8

   2000
226. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Matrix completion problems of block type”, Math. Notes, 67:6 (2000), 727–735  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
227. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “Ratsionalnye protsedury v zadache ob obschikh invariantnykh podprostranstvakh dvukh matrits”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XIV, Zap. nauchn. sem. POMI, 268, POMI, SPb., 2000, 9–23  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 2)  zmath; Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “Rational procedures in the problem of common invariant subspaces of two matrices”, J. Math. Sci. (N. Y.), 114:6 (2003), 1757–1764  crossref  mathscinet  zmath
228. Kh. D. Ikramov, “On rational calculation of the invariant subspaces of a complex matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 40:11 (2000), 1523–1524  mathnet  mathscinet  zmath
229. Kh. D. Ikramov, “On Hermitian eigenvalue problems with additional Hamiltonian or skew-Hamiltonian structure”, Comput. Math. Math. Phys., 40:10 (2000), 1383–1386  mathnet  mathscinet  zmath
230. Kh. D. Ikramov, “The canonical form as a tool for proving the properties of projectors”, Comput. Math. Math. Phys., 40:9 (2000), 1233–1238  mathnet  mathscinet  zmath
231. Kh. D. Ikramov, “The quasidiagonalizability of oblique projectors as a particular case of the noncommutative spectral theorem”, Comput. Math. Math. Phys., 40:8 (2000), 1077–1084  mathnet  mathscinet  zmath
232. A. George, Kh. D. Ikramov, “On the quasidiagonalizability of $3$-selfadjoint matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 40:7 (2000), 923–932  mathnet  mathscinet  zmath
233. Kh. D. Ikramov, “On a quasidiagonalizability criterion for real matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 40:1 (2000), 4–17  mathnet  mathscinet  zmath
234. Kh. D. Ikramov, N.V. Savel'eva, “Conditionally definite matrices”, J. Math. Sci. (New-York), 98:1 (2000), 1-50  crossref  mathscinet (cited: 12)  zmath
235. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Inverse matrix eigenvalue problems”, J. Math. Sci. (New-York), 98:1 (2000), 51-136  crossref  mathscinet (cited: 10)  zmath
236. Yu. A. Al'pin, L. Elsner, Kh. D. Ikramov, “On condensed forms for partially commuting matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 306 (2000), 165-182  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)
237. Yu. A. Al'pin, A. George, Kh. D. Ikramov, “Solving the two-dimensional CIS problem by a rational algorithm”, Linear Algebra and Its Applications, 312 (2000), 115-123  crossref  mathscinet (cited: 3)  isi (cited: 4)
238. Yu. A Al'pin, Kh. D. Ikramov, “Reducibility theorems for pairs of matrices as rational criteria”, Linear Algebra and Its Applications, 313 (2000), 155-161  crossref  mathscinet (cited: 4)  adsnasa  isi (cited: 3)
239. A. George, Kh. D. Ikramov, “The condition of symmetric quasi-definite matrices”, SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 21:3 (2000), 970-977  crossref  mathscinet (cited: 3)  zmath  isi (cited: 2)
240. A. George, Kh. D. Ikramov, A. B. Kucherov, “Some properties of symmetric quasi-definite matrices”, SIAM Journal on Matrix Analysis and Its Applications, 21:4 (2000), 1318-1323  crossref  mathscinet (cited: 6)  zmath  isi (cited: 8)
241. Kh. D. Ikramov, A. B. Kucherov, “Bounding the growth factor in Gaussian elimination for Buckley's class of complex symmetric matrices”, Numer. Linear Algebra Appl., 7 (2000), 269-274  crossref  mathscinet (cited: 6)  zmath  isi (cited: 7)
242. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “O ratsionalnoi protsedure, proveryayuschei nalichie dvumernogo obschego invariantnogo podprostranstva u zadannoi pary matrits”, Dokl. RAN, 371:4 (2000), 439-441  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)
243. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “Summa sobstvennykh podprostranstv matritsy mozhet byt naidena ratsionalnym vychisleniem”, Dokl. RAN, 371:5 (2000), 583-584  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)
244. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “O reshenii obobschennoi zadachi Dzhokovicha”, Dokl. RAN, 372:5 (2000), 583-585  mathnet  mathscinet (cited: 1)
245. Yu. A. Alpin, Kh. D. Ikramov, “Teoremy o privodimosti pary matrits kak ratsionalnye kriterii”, Dokl. RAN, 372:4 (2000), 439-441  mathnet  mathscinet
246. Kh. D. Ikramov, “O vychislenii obschego sobstvennogo vektora dvukh matrits za konechnoe chislo arifmeticheskikh operatsii”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 2000, no. 1, 14–16

   1999
247. A. George, Kh. D. Ikramov, “On quasidefinite matrices with a parameter in the off-diagonal block”, Comput. Math. Math. Phys., 39:10 (1999), 1553–1557  mathnet  mathscinet  zmath
248. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Matrix completion problems with arbitrary locations of prescribed entries”, Comput. Math. Math. Phys., 39:9 (1999), 1367–1383  mathnet  mathscinet  zmath
249. Kh. D. Ikramov, N. V. Savel'eva, “Copositive matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 39:8 (1999), 1205–1227  mathnet  mathscinet  zmath
250. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On computer algebra procedures constructing matrices with prescribed eigenvalues and diagonal entries”, Comput. Math. Math. Phys., 39:6 (1999), 842–847  mathnet  mathscinet  zmath
251. Kh. D. Ikramov, N. V. Savel'eva, “Computer algebra procedures for verifying the definiteness of a matrix on a subspace”, Comput. Math. Math. Phys., 39:3 (1999), 337–349  mathnet  mathscinet  zmath
252. A. George, Kh. D. Ikramov, “Common invariant subspaces of two matrices”, Linear Algebra and Its Applications, 287 (1999), 171-179  crossref  mathscinet (cited: 11)  zmath  isi (cited: 11)
253. Kh. D. Ikramov, “An algebraic proof of a result by Gonzaga and Lara”, Linear Algebra and Its Applications, 299 (1999), 191-194  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 1)
254. Kh. D. Ikramov, “Shin's formulas for eigenpairs of symmetric tridiagonal 2-Toeplitz matrices”, Bull. Austral. Math. Soc., 59 (1999), 119-120  crossref  mathscinet  zmath
255. Kh. D. Ikramov, “O matritsakh, spektr kotorykh predskazuemym obrazom reagiruet na perestanovki stolbtsov”, Dokl. RAN, 364:3 (1999), 310-312  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)  zmath
256. Kh. D. Ikramov, “O vychislenii sobstvennykh znachenii matrits iz ortogonalnoi i unitarnoi simplekticheskikh grupp”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1999, no. 2, 16–19
257. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Ob algebrakh, porozhdaemykh parami sopryazhennykh matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1999, no. 1, 49–50

   1998
258. Kh. D. Ikramov, L. Él'zner, “On matrices that admit unitary reduction to band form”, Math. Notes, 64:6 (1998), 753–760  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)
259. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On the skew-symmetric part of the product of Toeplitz matrices”, Math. Notes, 63:1 (1998), 124–127  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)
260. Kh. D. Ikramov, N. V. Savel'eva, “On certain quasidiagonalizable families of matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 38:7 (1998), 1026–1035  mathnet  mathscinet  zmath
261. Kh. D. Ikramov, “On the pseudounitary $QR$ algorithm for pseudo-Hermitian matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 38:5 (1998), 679–682  mathnet  mathscinet  zmath
262. Kh. D. Ikramov, “On fast computation of a polynomial in the Frobenius matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 38:4 (1998), 536–537  mathnet  mathscinet  zmath
263. Kh. D. Ikramov, “On simultaneous reduction of a pair of oblique projectors to block triangular form”, Comput. Math. Math. Phys., 38:2 (1998), 173–174  mathnet  mathscinet  zmath
264. Kh. D. Ikramov, “The dimension of the variety of normal matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 38:1 (1998), 1–6  mathnet  mathscinet  zmath
265. L. Elsner, Kh. D. Ikramov, “Normal matrices: an update”, Linear Algebra and Its Applications, 285 (1998), 291-303  crossref  mathscinet (cited: 28)  zmath  isi (cited: 29)
266. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Ob obuslovlennosti sobstvennykh znachenii, blizkikh k granitse chislovogo obraza matritsy”, Dokl. RAN, 359:2 (1998), 159-160  mathnet  mathscinet  zmath
267. Kh. D. Ikramov, “O proizvedeniyakh simmetrichnykh, kososimmetrichnykh, ermitovykh i involyutivnykh matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1998, no. 1, 8–11

   1997
268. Kh. D. Ikramov, “On a description of normal Hankel matrices”, Fundam. Prikl. Mat., 3:3 (1997), 809–819  mathnet  mathscinet  zmath
269. Kh. D. Ikramov, K. Uil'yamson, “On the Hegland–Marti inverse eigenvalue problem”, Math. Notes, 61:1 (1997), 120–124  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
270. Kh. D. Ikramov, “The canonical Schur form of a unitarily quasidiagonalizable matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 37:12 (1997), 1367–1371  mathnet  mathscinet  zmath
271. L. Elsner, Kh. D. Ikramov, “On a condensed form for normal matrices under finite sequences of elementary unitary similarities”, Linear Algebra and Its Applications, 254 (1997), 79-98  crossref  mathscinet (cited: 12)  zmath  isi (cited: 14)
272. Kh. D. Ikramov, M. Yu. Ibragimov, “The Nekrasov property is hereditary for Gaussian elimination”, ZAMM, 77:5 (1997), 394-396  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)
273. Kh. D. Ikramov, “Evenness of the Jordan structure of block quaternions with real spectra and its computational consequences”, Comput. Math. Math. Phys., 37:9 (1997), 993–997  mathnet  mathscinet  zmath
274. Kh. D. Ikramov, “Normal band matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 37:1 (1997), 1–4  mathnet  mathscinet  zmath
275. Kh. D. Ikramov, “Neravenstvo Shura dlya psevdosobstvennykh znachenii i sopryazhenno-normalnye matritsy”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1997, no. 3, 3–6

   1996
276. Kh. D. Ikramov, “Normal dilatation of triangular matrices”, Math. Notes, 60:6 (1996), 649–657  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
277. Kh. D. Ikramov, “A method of recognizing a regular eigenvalue”, Comput. Math. Math. Phys., 36:8 (1996), 989–990  mathnet  mathscinet  zmath  isi
278. A. Dzhordzh, Kh. D. Ikramov, “On Hankel matrices that commute with tridiagonal matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 36:7 (1996), 825–830  mathnet  mathscinet  zmath  isi
279. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “Rational solvability of the inverse Silva problem”, Comput. Math. Math. Phys., 36:6 (1996), 703–708  mathnet  mathscinet  zmath  isi
280. Kh. D. Ikramov, “A canonical form for projectors under unitary similarity”, Comput. Math. Math. Phys., 36:3 (1996), 279–281  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)
281. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “A criterion for the normality of a complex Toeplitz matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 36:2 (1996), 131–137  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 12)
282. A. George, Kh. D. Ikramov, “Is the polar decomposition finitely computable?”, SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 17:2 (1996), 348-354  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath  isi (cited: 4)
283. A. George, Kh. D. Ikramov, W.-P. Tang, V. N. Chugunov, “On doubly symmetric tridiagonal forms for complex matrices and tridiagonal inverse eigenvalue problems”, SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 17:3 (1996), 680-690  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath  isi (cited: 4)
284. Kh. D. Ikramov, “O normalnykh dostraivaniyakh treugolnykh matrits”, Dokl. RAN, 351:1 (1996), 11-12  mathnet  mathscinet  zmath

   1995
285. Kh. D. Ikramov, “Classification of normal Toeplitz matrices with real entries”, Math. Notes, 57:5 (1995), 463–469  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)
286. Kh. D. Ikramov, L. Elzner, “O normalnykh matritsakh s normalnymi glavnymi podmatritsami”, Chislennye metody i voprosy organizatsii vychislenii. XI, Zap. nauchn. sem. POMI, 229, POMI, SPb., 1995, 63–94  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 7)  zmath; Kh. D. Ikramov, L. Él'zner, “On normal matrices with normal principal submatrices”, J. Math. Sci. (New York), 89:6 (1998), 1631–1651  crossref  mathscinet  zmath
287. Kh. D. Ikramov, D. A. Kushnereva, “On the features of the programmed realization of the Lanczos method for generalized symmetric matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 35:12 (1995), 1527–1530  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
288. A. Dzhordzh, Kh. D. Ikramov, “Conditionality and expected error for two methods of computing the pseudo-eigenvalues of a complex matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 35:11 (1995), 1403–1408  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
289. A. George, Kh. D. Ikramov, A. N. Krivoshapova, W.-P. Tang, “A finite procedure for the tridiagonalization of a general matrix”, SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 16:2 (1995), 377-387  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 1)
290. A. George, Kh. D. Ikramov, E. V. Matushkina, W.-P. Tang, “On a QR-like algorithm for some structured eigenvalue problems”, SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 16:4 (1995), 1107-1126  crossref  mathscinet (cited: 7)  zmath  isi (cited: 10)

   1994
291. Kh. D. Ikramov, “Nonsymmetric Toeplitz matrices that commute with tridiagonal matrices”, Math. Notes, 55:5 (1994), 483–490  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
292. Kh. D. Ikramov, “Tridiagonal forms of complex symmetric and persymmetric matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 34:11 (1994), 1463–1467  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
293. M. Yu. Ibragimov, Kh. D. Ikramov, N. V. Savel'eva, V. N. Chugunov, “The stabilizer of the set of asymmetric Toeplitz matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 34:8-9 (1994), 1119–1123  mathnet  mathscinet  zmath
294. Kh. D. Ikramov, “Describing normal Toeplitz matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 34:3 (1994), 399–404  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)
295. Kh. D. Ikramov, “On the unitary similarity of Hermitian Toeplitz matrices to real $(T+H)$- matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 34:2 (1994), 253–256  mathnet  mathscinet  zmath  isi
296. Kh. D. Ikramov, “A simple proof of the generalized Schur inequality”, Linear Algebra and Its Applications, 199 (1994), 143-149  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 4)
297. Kh. D. Ikramov, V. N. Chugunov, “On the Teng inverse eigenvalue problem”, Linear Algebra and Its Applications, 208/209 (1994), 397-399  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath
298. Kh. D. Ikramov, “Matritsa, sopryazhennaya k normalnoi matritse $A$, kak mnogochlen ot $A$”, Dokl. RAN, 338:3 (1994), 304-305  mathnet (cited: 1)  zmath

   1993
299. Kh. D. Ikramov, “Symmetrization of complex normal matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 33:6 (1993), 837–842  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)
300. Kh. D. Ikramov, “Invariant subspaces of real matrix algebras and Burnside's theorem”, Comput. Math. Math. Phys., 33:5 (1993), 717–720  mathnet  mathscinet  zmath  isi
301. Kh. D. Ikramov, “The monotonicity of the eigenvalues of doubly symmetric matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 33:4 (1993), 561–564  mathnet  mathscinet  zmath  isi
302. Kh. D. Ikramov, “Unitary-triangular factorizations of a normal matrix”, Comput. Math. Math. Phys., 33:3 (1993), 407–410  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)

   1992
303. Kh. D. Ikramov, “Algebraic properties of classes of concommuting and $H$-selfadjoint matrices”, Comput. Math. Math. Phys., 32:8 (1992), 1037–1048  mathnet  mathscinet  zmath  isi
304. Kh. D. Ikramov, “Some comments on the generalized Cholesky algorithm”, Comput. Math. Math. Phys., 32:7 (1992), 1007–1011  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
305. Kh. D. Ikramov, “Concommutativity classes generated by matrices with multiple conspectrum”, Comput. Math. Math. Phys., 32:6 (1992), 719–727  mathnet  mathscinet  zmath  isi
306. Kh. D. Ikramov, “Block symmetries in spectral problems for matrix bundles”, Comput. Math. Math. Phys., 32:1 (1992), 128–131  mathnet  mathscinet  zmath  isi
307. Kh. D. Ikramov, “Forma Shura kompleksnoi matritsy otnositelno psevdopodobiya i ee vychislenie”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1992, no. 3, 46–53

   1991
308. Kh. D. Ikramov, “Matrichnye puchki — teoriya, prilozheniya, chislennye metody”, Itogi nauki i tekhn. Ser. Mat. anal., 29, VINITI, M., 1991, 3–106  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 6)  zmath; Kh. D. Ikramov, “Matrix pencils—theory, applications, numerical methods”, J. Soviet Math., 64:2 (1993), 783–853  crossref  mathscinet  zmath
309. Kh. D. Ikramov, “The biorthogonal algorithm as the Lanczos method in a metric with indefinite sign”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 31:12 (1991), 99–101  mathnet  mathscinet  zmath  isi
310. Kh. D. Ikramov, “The conditions for the reducibility and canonical forms of Hamiltonian matrices with pure imaginary eigenvalues”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 31:8 (1991), 1–6  mathnet  mathscinet  zmath  isi
311. Kh. D. Ikramov, “Computing the eigenvalues of skew-symmetric matrices”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 31:6 (1991), 101–103  mathnet  mathscinet  zmath  isi
312. Kh. D. Ikramov, “O svyazi mezhdu biortogonalnym algoritmom i metodom Lantsosha v prostranstve s neznakoopredelennoi metrikoi”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1991, no. 3, 19–23
313. Kh. D. Ikramov, Nesimmetrichnaya problema sobstvennykh znachenii, Nauka, Moskva, 1991 , 240 pp.

   1990
314. Kh. D. Ikramov, “The use of block symmetries to solve algebraic eigenvalue problems”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 30:6 (1990), 9–16  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
315. Kh. D. Ikramov, “Matrichnye uravneniya i problema sobstvennykh znachenii dlya gamiltonovykh i J-simmetrichnykh matrits”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1990, no. 4, 40–44

   1989
316. Kh. D. Ikramov, “A diagonalization theorem for a type of Hamiltonian using operator theory in spaces with an indefinite metric”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 29:1 (1989), 1–8  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
317. Kh. D. Ikramov, “Ob invariantnosti brauerovskogo diagonalnogo preobladaniya otnositelno gaussova isklyucheniya”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1989, no. 2, 71–73
318. Kh. D. Ikramov, Vychislitelnye metody lineinoi algebry, Znanie, Moskva, 1989 , 44 pp.

   1988
319. Kh. D. Ikramov, “Undecomposable Hamiltonian matrices with pure imaginary spectrum”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 28:6 (1988), 203–207  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
320. Kh. D. Ikramov, “Singular values and polar factorization of an operator in a bilinear metric space”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 28:1 (1988), 85–87  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
321. Kh. D. Ikramov, “Ob obratnykh k matritsam s preobladayuschei blochnoi diagonalyu”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1988, no. 2, 15–18
322. Kh. D. Ikramov, E. A. Zaikova, “J-singulyarnoe razlozhenie nevyrozhdennykh matrits chetnogo poryadka”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1988, no. 1, 23–27
323. Kh. D. Ikramov, Chislennye metody dlya simmetrichnykh lineinykh sistem, Nauka, Moskva, 1988 , 160 pp.

   1987
324. Kh. D. Ikramov, “O J-singulyarnykh chislakh matritsy”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1987, no. 2, 67–69
325. Kh. D. Ikramov, Chislennye metody lineinoi algebry, Znanie, Moskva, 1987 , 48 pp.

   1985
326. Kh. D. Ikramov, “Razrezhennye lineinye zadachi metoda naimenshikh kvadratov”, Itogi nauki i tekhn. Ser. Mat. anal., 23, VINITI, M., 1985, 219–285  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath; Kh. D. Ikramov, “Sparse linear problems of the method of least squares”, J. Soviet Math., 39:6 (1987), 3148–3189  crossref  mathscinet  zmath
327. Kh. D. Ikramov, “On the comparative value of Gaussian growth coefficients for mutually inverse matrices”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 25:1 (1985), 87–89  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1984
328. Kh. D. Ikramov, “Multiplication of a perforated matrix by a vector”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 24:6 (1984), 84–86  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
329. Kh. D. Ikramov, Chislennoe reshenie matrichnykh uravnenii, Nauka, Moskva, 1984 , 190 pp.

   1983
330. Kh. D. Ikramov, “Growth of extradiagonal elements of a matrix in bordering methods”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 23:4 (1983), 138–139  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
331. Kh. D. Ikramov, “Duality relations connected with Gaussian elimination”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 23:1 (1983), 149–151  mathnet  crossref  mathscinet
332. Kh. D. Ikramov, “O blochnom analoge svoistva diagonalnogo preobladaniya”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1983, no. 4, 52–55

   1982
333. Kh. D. Ikramov, “Razrezhennye matritsy”, Itogi nauki i tekhn. Ser. Mat. anal., 20, VINITI, M., 1982, 179–260  mathnet (cited: 4)  mathscinet (cited: 1)  zmath; Kh. D. Ikramov, “Sparse matrices”, J. Soviet Math., 34:3 (1986), 1697–1749  crossref  mathscinet  zmath
334. Kh. D. Ikramov, N. V. Savina, “Appropriateness of uniform scaling of a matrix in the optimal elimination method”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 22:6 (1982), 229–232  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
335. Kh. D. Ikramov, “The analysis of rounding errors for non-orthogonal methods of solving linear algebraic systems”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 22:2 (1982), 1–11  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
336. Kh. D. Ikramov, “Ob ustoichivosti metoda Gaussa dlya matrits so znakoopredelennymi ermitovymi komponentami”, Vestnik Moskovskogo un-ta. Seriya 15. Vychisl. matematika i kibernetika, 1982, no. 2, 69–71

   1981
337. Kh. D. Ikramov, “The complexity of some spectral problems for Toeplitz matrices”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 21:4 (1981), 216–221  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
338. Kh. D. Ikramov, “Some methods of using symmetry to reduce the order of linearly-algebraic problems”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 21:3 (1981), 240–245  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1978
339. Kh. D. Ikramov, “The condition of intermediate matrices for Gauss, Jordan and optimal elimination methods”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 18:3 (1978), 1–16  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1975
340. Kh. D. Ikramov, Zadachnik po lineinoi algebre, Nauka, Moskva, 1975 , 320 pp.

   1971
341. Kh. D. Ikramov, “The eigenvalues of principal submatrices of a normal matrix”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 11:6 (1971), 240–245  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
342. Kh. D. Ikramov, “An inclusion theorem for eigenvalues of tridiagonal matrices”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 11:5 (1971), 242–243  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1970
343. Kh. D. Ikramov, “Some estimates for the eigenvalues of a matrix”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 10:1 (1970), 226–233  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1969
344. Kh. D. Ikramov, “Representations of matrix norms”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 9:6 (1969), 180–188  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
345. Kh. D. Ikramov, N. V. Petri, “Matching of vector and matrix norms”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 9:5 (1969), 1–14  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1968
346. N. V. Petri, Kh. D. Ikramov, “Extremal properties of some matrix norms”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 8:4 (1968), 219–230  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2018