RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Podchukaev Vladimir Anatolyevich

Total publications: 21 (21)
in MathSciNet: 7 (7)
in zbMATH: 6 (6)
Cited articles: 1
Citations in Math-Net.Ru: 1

Number of views:
This page:619
Abstract pages:520
Full texts:252
References:25
Professor
Doctor of technical sciences (1989)
Speciality: 05.13.01 (System analysis, the control and processing of information (separated by fields))
Birth date: 8.12.1946
Phone: +7 (8452) 735 87 6
Fax: +7 (8452) 735 87 6
E-mail:
Keywords: analytical theory of automatical control and its applications.
UDC: 519.71
MSC: 93B25, 93B50

Subject:

Analytical theory of automatical control and its applications.

   
Main publications:
 1. V. A. Podchukaev, “Mathematical model of dynamic chaos”, Izv. Saratov. Univ. Mat. Mekh. Inform., 12:4 (2012), 27–31  mathnet
 2. V. A. Podchukaev, I. M. Svetlov, “An Analytical Method for Composing Hurwitz Interval Polynomials”, Autom. Remote Control, 57:2 (1996), 223–232  mathnet  mathscinet  zmath
 3. V. A. Podchukaev, “Vosstanovlenie lineinykh skorostei absolyutno tverdogo tela po rezultatam izmerenii uglovykh skorostei v usloviyakh zavisimosti momentov sil ot lineinykh skorostei”, Izvestiya RAN. Mekhanika tvërdogo tela, 1994, no. 5, 11–19
 4. S. M. Gerasimov, V. A. Podchukaev, “An algebraic approach to the analysis and design of distributed control systems”, Autom. Remote Control, 52:5 (1991), 639–643  mathnet  mathscinet  zmath
 5. V. A. Podchukaev, “Novyi kriterii ustoichivosti nelineinykh sistem”, Izvestiya AN SSSR. Tekhnicheskaya kibernetika, 1987, no. 6, 154-161  mathscinet
 6. V. A. Podchukaev, “Analiz grubosti svoistva asimptoticheskoi ustoichivosti reguliruemykh sistem”, Izvestiya AN SSSR. Tekhnicheskaya kibernetika, 1985, no. 6, 131–137  mathscinet
 7. V. A. Podchukaev, “Optimal modal control and observation”, Autom. Remote Control, 44:8 (1983), 1006–1010  mathnet  zmath
 8. V. A. Podchukaev, “Metod postroeniya funktsii Lyapunova”, Differentsialnye uravneniya, 1981, no. 5, 933–935  mathnet  mathscinet  zmath
 9. V. A. Podchukaev, “K zadache analiticheskogo konstruirovaniya regulyatorov pri vneshnikh vozdeistviyakh”, Izvestiya AN SSSR. Tekhnicheskaya kibernetika, 1980, no. 4, 215-216
 10. V. A. Podchukaev, “K zadache nepreryvnoi lineinoi filtartsii v postanovke Kalmana-Byusi”, Izvestiya AN SSSR. Tekhnicheskaya kibernetika, 1979, no. 5, 166–171  mathscinet  zmath
 11. V. A. Podchukaev, “On determination of the region of feasible states for a nonstationary linear system”, Autom. Remote Control, 37:7 (1976), 1134–1136  mathnet  mathscinet  zmath

http://www.mathnet.ru/eng/person37369
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
http://elibrary.ru/author_items.asp?spin=6179-0609

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited | scientific publications | common list |   2016
1. V. A. Podchukaev, “Analiz skalyarnykh polei dinamicheskikh sistem”, Izvestiya VUZov. Priborostroenie, 2016, no. 1, 5–24

   2014
2. V. A. Podchukaev, “The geometric properties of free motion the dynamical systems in phase spase”, XII International Conference on Actual Problems of Electronic Instrumen Engineering (APEIE), Vol. 1 (Novosibirsk, October 2–4, 2014), 2014, 35–40

   2013
3. V. A. Podchukaev, «Velikie» problemy fiziki i «fizicheskogo minimuma» (v smysle V.L. Ginzburga) glazami inzhenera ot «iskusstva upravleniya», Izd-vo Sarat. Gos. Yurid. Akad., Saratov, 2013 , 75 pp. http://www.twirpx.com/file/1937329/

   2012
4. V. A. Podchukaev, “Mathematical model of dynamic chaos”, Izv. Saratov. Univ. Mat. Mekh. Inform., 12:4 (2012), 27–31  mathnet
5. V. A. Podchukaev, Avtomaticheskoe proektirovanie informatsionno-upravlyayuschikh sistem. Avtomaticheskii sintez topologii vychislitelnogo yadra vstraivaemykh sistem, LAP LAMBERT Academic Publishing Gmbh & Co KG, Saarbruken (Germany), 2012 , 312 pp. http://www.twirpx.com/file/1935874/

   2008
6. V. A. Podchukaev, “Avtomaticheskoe proektirovanie tekhnicheskoi realizatsii zakonov upravleniya na platforme programmiruemykh analogovykh integralnykh skhem proizvodstva kompanii Anadigm”, Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravlenie, 2008, no. 4, 7–11 http://www.twirpx.com/file/1158323/  elib

   2007
7. V. A. Podchukaev, Teoriya informatsionnykh protsessov i sistem, Gardariki, M., 2007 , 207 pp. http://www.twirpx.com/file/1913929/

   2005
8. V. A. Podchukaev, Teoriya avtomaticheskogo upravleniya (analiticheskie metody), Fizmatlit, M., 2005 , 392 pp. http://www.twirpx.com/file/18331/

   2002
9. V. A. Podchukaev, Analiticheskie metody teorii avtomaticheskogo upravleniya, Fizmatlit, M., 2002 , 256 pp. http://www.twirpx.com/file/34400/

   1996
10. V. A. Podchukaev, I. M. Svetlov, “An Analytical Method for Composing Hurwitz Interval Polynomials”, Autom. Remote Control, 57:2 (1996), 223–232  mathnet  mathscinet  zmath
11. V. A. Podchukaev, Analiticheskaya teoriya avtomaticheskogo upravleniya, Izd. Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, Saratov, 1996, 200 pp.

   1994
12. V. A. Podchukaev, “Vosstanovlenie lineinykh skorostei absolyutno tverdogo tela po rezultatam izmerenii uglovykh skorostei v usloviyakh zavisimosti momentov sil ot lineinykh skorostei”, Izvestiya RAN. Mekhanika tvërdogo tela, 1994, no. 5, 11–19

   1991
13. S. M. Gerasimov, V. A. Podchukaev, “An algebraic approach to the analysis and design of distributed control systems”, Autom. Remote Control, 52:5 (1991), 639–643  mathnet  mathscinet  zmath

   1987
14. V. A. Podchukaev, “Novyi kriterii ustoichivosti nelineinykh sistem”, Izvestiya AN SSSR. Tekhnicheskaya kibernetika, 1987, no. 6, 154-161  mathscinet

   1986
15. V. A. Podchukaev, Bystrye algoritmy analiza i sinteza sistem avtomaticheskogo regulirovaniya na osnove polinomialnykh funktsii ikh parametrov, Izd. Saratovskogo gosudarstvennogo universiteta, Saratov, 1986, 112 pp.

   1985
16. V. A. Podchukaev, “Analiz grubosti svoistva asimptoticheskoi ustoichivosti reguliruemykh sistem”, Izvestiya AN SSSR. Tekhnicheskaya kibernetika, 1985, no. 6, 131–137  mathscinet

   1983
17. V. A. Podchukaev, “Optimal modal control and observation”, Autom. Remote Control, 44:8 (1983), 1006–1010  mathnet  zmath

   1981
18. V. A. Podchukaev, “Metod postroeniya funktsii Lyapunova”, Differentsialnye uravneniya, 1981, no. 5, 933–935  mathnet  mathscinet  zmath

   1980
19. V. A. Podchukaev, “K zadache analiticheskogo konstruirovaniya regulyatorov pri vneshnikh vozdeistviyakh”, Izvestiya AN SSSR. Tekhnicheskaya kibernetika, 1980, no. 4, 215-216

   1979
20. V. A. Podchukaev, “K zadache nepreryvnoi lineinoi filtartsii v postanovke Kalmana-Byusi”, Izvestiya AN SSSR. Tekhnicheskaya kibernetika, 1979, no. 5, 166–171  mathscinet  zmath

   1976
21. V. A. Podchukaev, “On determination of the region of feasible states for a nonstationary linear system”, Autom. Remote Control, 37:7 (1976), 1134–1136  mathnet  mathscinet  zmath

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2018