Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Mamedova, Tat'yana Phanadovna

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 16
Scientific articles: 4

Number of views:
This page:242
Abstract pages:1145
Full texts:463
References:20
Associate professor
Candidate of physico-mathematical sciences
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person37946
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2021
1. E. Yu. Kireicheva, E. A. Veselova, Yu. N. Deryugin, T. Ph. Mamedova, “Numerical modeling of the formation of D-T mixture spherical layer in micro-targets of LTS”, Zhurnal SVMO, 23:4 (2021),  394–411  mathnet
2016
2. O. S. Yazovtseva, T. Ph. Mamedova, I. M. Gubaydullin, “Investigation of the stability of a nontrivial solution of the system of kinetic equations of chemical reaction”, Zhurnal SVMO, 18:4 (2016),  152–158  mathnet  elib
2015
3. T. Ph. Mamedova, D. K. Egorova, E. V. Desyaev, “Stability analysis of a mathematical model of Lucas some of the variables.”, Zhurnal SVMO, 17:3 (2015),  30–36  mathnet  elib
2014
4. T. Ph. Mamedova, D. K. Egorova, E. V. Desyaev, “The optimal stabilization of programmed motion for the absolutely uniform stability solutions”, Zhurnal SVMO, 16:1 (2014),  135–149  mathnet
2013
5. T. Ph. Mamedova, A. A. Lyapina, “Calculation of allowable discharges of pollutants for a multispecies models of Volterra type”, Zhurnal SVMO, 15:4 (2013),  156–163  mathnet
6. T. Ph. Mamedova, D. K. Egorova, “About asymptotic equilibrium of some economic sistem”, Zhurnal SVMO, 15:2 (2013),  55–58  mathnet
2012
7. T. Ph. Mamedova, A. A. Lyapina, “Study of mathematical models of interaction between multi-species communities”, Zhurnal SVMO, 14:4 (2012),  62–69  mathnet
2010
8. Yu. V. Napalkova, T. Ph. Mamedova, “Mathematical model of human resource management company”, Zhurnal SVMO, 12:4 (2010),  167–170  mathnet
9. T. Ph. Mamedova, A. A. Lyapina, “On the investigation of dynamic models of socio-economic systems on the stability of some of the variables”, Zhurnal SVMO, 12:4 (2010),  152–157  mathnet
2009
10. T. Ph. Mamedova, “О задаче стабилизации программных движений по части переменных”, Matem. Mod. Kraev. Zadachi, 2 (2009),  104–106  mathnet
2008
11. T. Ph. Mamedova, D. K. Egorova, “About stabilisation of economic system asymptotic methods”, Trudy SVMO, 10:2 (2008),  243–245  mathnet
12. T. Ph. Mamedova, “Lyapunov's classification of nonlinear differential equations”, Trudy SVMO, 10:1 (2008),  196–202  mathnet
1997
13. T. Ph. Mamedova, “Об асимптотическом равновесии возмущенных уравнений”, Matem. Mod., 9:10 (1997),  15  mathnet  zmath
1995
14. T. Ph. Mamedova, “Stability criterion for solutions of differential equations taking into account only a part of variables”, Matem. Mod., 7:5 (1995),  57  mathnet  zmath

2021
15. O. V. Anashkin, P. M. Akhmet'ev, D. V. Balandin, M. K. Barinova, I. V. Boykov, V. N. Belykh, P. A. Vel'misov, I. Yu. Vlasenko, O. E. Galkin, S. Yu. Galkina, V. K. Gorbunov, S. D. Glyzin, S. V. Gonchenko, A. S. Gorodetski, E. V. Gubina, E. Ya. Gurevich, A. A. Davydov, L. S. Efremova, R. V. Zhalnin, A. Yu. Zhirov, E. V. Zhuzhoma, N. I. Zhukova, S. Kh. Zinina, Yu. S. Ilyashenko, N. V. Isaenkova, A. O. Kazakov, A. V. Klimenko, S. A. Komech, Yu. A. Kordyukov, V. E. Kruglov, E. V. Kruglov, E. B. Kuznetsov, S. K. Lando, Yu. A. Levchenko, L. M. Lerman, M. I. Malkin, D. S. Malyshev, V. K. Mamaev, T. Ph. Mamedova, V. S. Medvedev, T. V. Medvedev, D. I. Mints, T. M. Mitryakova, A. D. Morozov, A. I. Morozov, E. V. Nozdrinova, E. N. Pelinovsky, Ya. B. Pesin, A. S. Pikovsky, S. Yu. Pilyugin, G. M. Polotovsky, O. V. Pochinka, I. D. Remizov, P. E. Ryabov, A. S. Skripchenko, A. V. Slunyaev, S. V. Sokolov, L. A. Sukharev, E. A. Talanova, V. A. Timorin, S. B. Tikhomirov, V. F. Tishkin, D. V. Treschev, D. V. Turaev, N. G. Chebochko, E. E. Chilina, P. A. Shamanaev, D. D. Shubin, E. I. Yakovlev, “To the 75th anniversary of Vyacheslav Zigmundovich Grines”, Zhurnal SVMO, 23:4 (2021),  472–476  mathnet
16. P. A. Vel'misov, V. Z. Grines, R. V. Zhalnin, E. B. Kuznetsov, T. Ph. Mamedova, P. V. Senin, L. A. Sukharev, V. F. Tishkin, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, O. S. Yazovtseva, “To the 80th anniverssry of Ilya Vladimirovich Boykov”, Zhurnal SVMO, 23:3 (2021),  318–321  mathnet  elib
17. A. S. Andreev, I. V. Boykov, P. A. Vel'misov, V. Z. Grines, E. V. Desyaev, D. K. Egorova, R. V. Zhalnin, E. B. Kuznetsov, I. V. Lutoshkin, A. G. Lvov, T. Ph. Mamedova, S. M. Muryumin, I. P. Ryazantseva, P. V. Senin, D. N. Sidorov, N. A. Sidorov, L. A. Sukharev, V. F. Tishkin, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, “To the 80th anniversary of Vladimir Konstantinovich Gorbunov”, Zhurnal SVMO, 23:2 (2021),  207–210  mathnet
18. V. V. Abramov, D. I. Boyarkin, I. M. Burkin, K. V. Bukhensky, O. V. Druzhinina, D. K. Egorova, R. V. Zhalnin, I. V. Ionova, A. N. Konenkov, A. N. Kulikov, A. G. Kushner, E. Yu. Liskina, S. S. Mamonov, O. N. Masina, A. K. Murtazov, A. Yu. Pavlov, P. M. Simonov, A. O. Harlamova, T. Ph. Mamedova, S. M. Muryumin, V. I. Safonkin, G. A. Smolkin, L. A. Sukharev, V. F. Tishkin, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, “In memory of Terekhin Mihail Tihonovich”, Zhurnal SVMO, 23:1 (2021),  110–111  mathnet  elib
2020
19. I. V. Boykov, P. A. Vel'misov, È. R. Gizzatova, V. K. Gorbunov, V. Z. Grines, I. M. Gubaydullin, Yu. N. Deryugin, E. V. Desyaev, D. K. Egorova, A. P. Zhabko, R. V. Zhalnin, A. S. Ismagilova, V. N. Krizsky, E. B. Kuznetsov, T. Ph. Mamedova, N. D. Morozkin, S. M. Muryumin, S. A. Mustafina, O. V. Pochinka, I. P. Ryazantseva, K. B. Sabitov, L. A. Sukharev, V. F. Tishkin, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, “In memory of Spivak Semen Izrailevich”, Zhurnal SVMO, 22:4 (2020),  463–466  mathnet  elib
2019
20. A. Yu. Aleksandrov, L. A. Antoshkina, E. V. Afinogentova, A. S. Andreev, I. G. Bashmakov, P. A. Vel'misov, V. Z. Grines, E. V. Desyaev, O. V. Druzhinina, D. K. Egorova, A. P. Zhabko, R. V. Zhalnin, E. A. Lizina, A. M. Kamachkin, A. A. Kosov, O. G. Kostrov, E. B. Kuznetsov, T. Ph. Mamedova, S. I. Martynov, S. M. Muryumin, V. I. Nikonov, S. I. Peregudin, E. E. Peskova, I. P. Ryazantseva, P. V. Senin, G. A. Smolkin, A. G. Smolyanov, L. A. Sukharev, A. O. Syromyasov, V. F. Tishkin, A. Yu. Uteshev, S. E. Kholodova, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, A. V. Shchennikov, E. V. Shchennikova, O. S. Yazovtseva, “In memory of Vladimir Nikolaevich Shchennikov”, Zhurnal SVMO, 21:2 (2019),  269–273  mathnet
21. V. V. Abramov, D. I. Boyarkin, I. M. Burkin, K. V. Bukhensky, O. V. Druzhinina, D. K. Egorova, R. V. Zhalnin, I. V. Ionova, A. N. Konenkov, A. N. Kulikov, A. G. Kushner, E. Yu. Liskina, S. S. Mamonov, O. N. Masina, A. K. Murtazov, A. Yu. Pavlov, P. M. Simonov, A. O. Kharlamova, T. Ph. Mamedova, S. M. Muryumin, V. I. Safonkin, G. A. Smolkin, L. A. Sukharev, V. F. Tishkin, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, “To the eighty-fifth anniversary of Mikhail Tikhonovich Terekhin”, Zhurnal SVMO, 21:1 (2019),  114–115  mathnet
22. I. V. Boykov, D. I. Boyarkin, S. M. Vdovin, P. A. Vel'misov, V. Z. Grines, I. M. Gubaydullin, Yu. N. Deryugin, D. K. Egorova, R. V. Zhalnin, V. T. Zhukov, T. Sh. Kal'menov, L. V. Klochkova, M. M. Krasnov, V. N. Krizsky, E. B. Kuznetsov, M. E. Ladonkina, T. Ph. Mamedova, V. F. Masyagin, P. P. Matus, N. D. Morozkin, S. M. Muryumin, O. A. Neklyudova, Yu. N. Orlov, A. Yu. Pavlov, E. E. Peskova, Yu. A. Poveschenko, I. P. Ryazantseva, V. I. Safonkin, P. V. Senin, G. A. Smolkin, S. I. Spivak, D. V. Suzan, L. A. Sukharev, A. O. Syromyasov, O. B. Feodoritova, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, O. S. Yazovtseva, N. G. Yarushkina, “To the seventieth anniversary of Vladimir Fedorovich Tishkin”, Zhurnal SVMO, 21:1 (2019),  111–113  mathnet
2018
23. A. S. Andreev, A. V. Ankilov, T. E. Badokina, D. I. Boyarkin, I. V. Boykov, D. K. Egorova, V. Z. Grines, S. A. Grishina, V. K. Gorbunov, Yu. N. Deryugin, E. V. Desyaev, R. V. Zhalnin, I. V. Konopleva, L. R. Kim-Tyan, V. N. Krizsky, S. I. Martynov, T. Ph. Mamedova, S. M. Muryumin, E. E. Peskova, Yu. V. Pokladova, O. V. Pochinka, V. P. Radchenko, I. P. Ryazantseva, S. I. Spivak, L. A. Sukharev, A. O. Syromyasov, V. F. Tishkin, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, O. S. Yazovtseva, N. G. Yarushkina, A.-V. Ion, “Velmisov Petr Aleksandrovich (on his seventieth birthday)”, Zhurnal SVMO, 20:3 (2018),  338–340  mathnet
24. A. S. Andreev, A. N. Andronov, T. E. Badokina, D. I. Boyarkin, I. V. Boykov, P. A. Vel'misov, V. Z. Grines, S. A. Grishina, V. K. Gorbunov, Yu. N. Deryugin, A. P. Zhabko, R. V. Zhalnin, I. V. Konopleva, L. R. Kim-Tyan, V. N. Krizsky, T. Ph. Mamedova, S. M. Muryumin, O. V. Pochinka, I. P. Ryazantseva, N. V. Savinov, A. R. Sibireva, L. A. Sukharev, V. F. Tishkin, E. V. Foliadova, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, N. G. Yarushkina, “In memory of Boris Vladimirovich Loginov”, Zhurnal SVMO, 20:1 (2018),  103–106  mathnet  elib
2017
25. E. N. Artem'eva, I. V. Boykov, M. A. Borisov, D. I. Boyarkin, P. A. Vel'misov, V. K. Gorbunov, T. A. Gorshunova, V. Z. Grines, Yu. N. Deryugin, E. V. Desyaev, D. K. Egorova, R. V. Zhalnin, O. E. Kaledin, V. N. Krizsky, E. B. Kuznetsov, B. V. Loginov, T. Ph. Mamedova, S. I. Martynov, N. D. Morozkin, S. M. Muryumin, I. P. Nikitin, O. V. Pochinka, D. V. Pashutkin, A. Yu. Pavlov, E. E. Peskova, I. P. Ryazantseva, V. I. Safonkin, G. A. Smolkin, S. I. Spivak, L. A. Sukharev, A. O. Syromyasov, M. T. Terekhin, V. F. Tishkin, S. A. Firsova, E. A. Chernoivanova, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, O. S. Yazovtseva, Z. Ya. Yakupov, “On the 80th anniversary of professor E.V. Voskresensky's birthday”, Zhurnal SVMO, 19:4 (2017),  95–99  mathnet
26. A. A. Kurkin, S. N. Nagornyh, I. P. Ryazantseva, A. N. Moshkova, T. A. Shemyakina, P. A. Shamanaev, L. A. Sukharev, R. V. Zhalnin, T. Ph. Mamedova, S. M. Muryumin, D. I. Boyarkin, D. K. Egorova, “In memory of Alekseenko Sergey Nikolaevich”, Zhurnal SVMO, 19:1 (2017),  140–142  mathnet
2016
27. S. V. Gonchenko, E. V. Zhuzhoma, E. Ya. Gurevich, L. M. Lerman, O. V. Pochinka, V. F. Tishkin, I. I. Chuchaev, L. A. Sukharev, P. A. Shamanaev, R. V. Zhalnin, T. Ph. Mamedova, “Вячеслав Зигмундович Гринес (к семидесятилетию со дня рождения)”, Zhurnal SVMO, 18:4 (2016),  168–171  mathnet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2022