RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Kardashov, N S

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 7

Number of views:
This page:80
Abstract pages:1286
Full texts:485

http://www.mathnet.ru/eng/person45634
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2006
1. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, M. A. Vasiliev, A. V. Gurevich, V. V. Zheleznyakov, N. S. Kardashov, L. V. Keldysh, Yu. V. Kopaev, E. G. Maksimov, G. A. Mesyats, L. P. Pitaevskii, V. Ya. Fainberg, “Vitalii Lazarevich Ginzburg (on his ninetieth birthday)”, UFN, 176:10 (2006),  1135–1136  mathnet; Phys. Usp., 49:10 (2006), 1107–1109  isi
2. Yu. N. Vavilov, T. I. Galkina, V. L. Ginzburg, A. V. Gurevich, N. S. Kardashov, V. G. Kurt, A. N. Lebedev, G. A. Mesyats, N. M. Nesterova, Yu. I. Stozhkov, N. P. Topchiev, M. I. Fradkin, “In memory of Lidia Vasil'evna Kurnosova”, UFN, 176:9 (2006),  1017–1018  mathnet; Phys. Usp., 49:9 (2006), 991–993  isi
1999
3. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, V. L. Ginzburg, N. S. Kardashov, L. V. Keldysh, A. D. Linde, V. I. Ritus, Yu. A. Romanov, A. N. Skrinsky, S. M. Stishov, M. M. Fiks, G. V. Shpatakovskaya, “In memory of David Abramovich Kirzhnits”, UFN, 169:1 (1999),  107–108  mathnet; Phys. Usp., 42:1 (1999), 99–100  isi
1997
4. M. A. Vasiliev, V. L. Ginzburg, A. V. Gurevich, G. F. Zharkov, N. S. Kardashov, L. V. Keldysh, D. A. Kirzhnits, A. I. Nikishov, M. A. Soloviev, I. V. Tyutin, E. L. Feinberg, I. S. Shapiro, “Vladimir Ivanovich Ritus (on his seventieth birthday)”, UFN, 167:5 (1997),  569–570  mathnet; Phys. Usp., 40:5 (1997), 545–546  isi
5. N. G. Basov, A. M. Bonch-Bruevich, A. A. Boyarchuk, V. L. Ginzburg, N. S. Kardashov, Yu. V. Kopaev, O. N. Krokhin, V. V. Osiko, P. P. Pashinin, A. M. Prokhorov, V. P. Silin, I. A. Shcherbakov, “Igor' Il'ich Sobel'man (on his seventieth birthday)”, UFN, 167:3 (1997),  343–344  mathnet; Phys. Usp., 40:3 (1997), 323–324  isi
1996
6. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, V. L. Ginzburg, G. F. Zharkov, N. S. Kardashov, L. V. Keldysh, A. D. Linde, V. I. Ritus, V. Ya. Fainberg, E. L. Feinberg, E. S. Fradkin, “David Abramovich Kirzhnits (on his seventieth birthday)”, UFN, 166:10 (1996),  1143–1144  mathnet; Phys. Usp., 39:10 (1996), 1081–1082  isi
7. A. F. Andreev, B. M. Bolotovskii, A. V. Gurevich, V. V. Zheleznyakov, N. S. Kardashov, L. V. Keldysh, D. A. Kirzhnits, O. N. Krokhin, V. I. Ritus, V. Ya. Fainberg, E. L. Feinberg, E. S. Fradkin, “Vitalii Lazarevich Ginzburg (on his eightieth birthday)”, UFN, 166:10 (1996),  1141–1142  mathnet; Phys. Usp., 39:10 (1996), 1077–1079  isi
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020