RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Kuznetsov, Vladimir Valer'evich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 12
Scientific articles: 12

Number of views:
This page:210
Abstract pages:664
Full texts:223
References:251
Professor
Doctor of technical sciences (1978)
Speciality: 01.04.11 (Physics of magnetic phenomena)
Birth date: 4.05.1938
E-mail:
Website: http://www.vvkuz.ru
Keywords: model of the hot expanding Earth, geomagnetic field, shock-wave model of an earthquake, model of atmosphere electricity.
UDC: 550.3

Subject:

Earth physics, Sun-Earth physics

Biography

1961 – Novosibirsk Technical University
1961–1971 – Institute of Nuclear Physics SB RAS
1970 – Ph D
1971–1982 – Institute of Applied Physics
1978 – Doctor of technical sciences
1982–2004 – Institute of Geophysics SB RAS
2004 – Institute of Space Physical Research and Radio Wave Propagation FEB RAS

   
Main publications:
  1. Kuznetsov V.V., “Globalnye magnitnye anomalii i fokusy vekovogo khoda kak gidrodinamicheskie vikhri Rossbi.”, DAN, 340:5 (1995), 685–687
  2. Kuznetsov V.V., “Anizotropiya svoistv vnutrennego yadra Zemli.”, UFN, 167:9 (1997), 1001–1012
  3. Kuznetsov V.V., “Prichina uskoreniya dreifa severnogo magnitnogo polyusa: dzherk ili inversiya?”, Geomagnetizm i Aeronomiya, 46:2 (2006), 280–288
  4. Kuznetsov V.V., “Atmosfernoe elektricheskoe pole vo vremya polnogo solnechnogo zatmeniya 2008 g.”, DAN, 435:1 (2010), 102–106
  5. Kuznetsov V.V., Cherneva N.V., Babakhanov I. Yu.., “Eksperimenty po aktivnomu vozdeistviyu strui vodyanogo para na atmosfernoe elektricheskoe pole.”, Fizika atmosfery i okeana, 45:6 (2009), 803–808

http://www.mathnet.ru/eng/person66682
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2018
1. V. V. Kuznetsov, “Письма в редакцию”, Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki, 2018, 2(22),  145  mathnet
2. V. V. Kuznetsov, “New approach to physics of earthquakes and volcanoes”, Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki, 2018, 2(22),  100–111  mathnet  elib
3. V. V. Kuznetsov, “Shock wave model of the crater formation and other causes of explosive methane release”, Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki, 2018, 1(21),  117–130  mathnet  elib
2017
4. V. V. Kuznetsov, “Climate variation as flicker noise”, Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki, 2017, 3(19),  90–99  mathnet  elib
5. V. V. Kuznetsov, “Mechanism of geomagnetic jerks”, Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki, 2017, 3(19),  78–89  mathnet  elib
6. V. V. Kuznetsov, “On the relation between earthquake and atmospheric electricity”, Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki, 2017, 2(18),  99–110  mathnet  elib
2016
7. V. V. Kuznetsov, “High-energy particles flux origin in the clouds, dark lightning”, Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki, 2016, 4(15),  63–73  mathnet  elib
8. V. V. Kuznetsov, “Shock wave in ionosphere during earthquake”, Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki, 2016, 3(14),  64–71  mathnet  elib
2015
9. V. V. Kuznetsov, “Rock bursts - the cause of methane emissions in the coal mine?”, Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki, 2015, 1(10),  34–43  mathnet  elib; Bulletin KRASEC. Phys. & Math. Sci., 10:1 (2015), 30–38
10. V. V. Kuznetsov, “Nonpotential geomagnetic field, Schmidt-Bauer currents and atmospheric electric current”, Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki, 2015, 1(10),  25–33  mathnet  elib; Bulletin KRASEC. Phys. & Math. Sci., 10:1 (2015), 22–29
2014
11. V. V. Kuznetsov, “Location of the source of the geomagnetic field generation”, Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki, 2014, 2(9),  36–43  mathnet  elib; Bulletin KRASEC. Phys. & Math. Sci., 9:2 (2014), 48–55
1980
12. A. G. Gamburtsev, S. I. Aleksandrov, V. V. Kuznetsov, “The use of seismic wave polarization parameters in the study of inhomogeneous media”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 250:5 (1980),  1105–1108  mathnet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020