RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Петричкович В М

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 9
Научных статей: 6

Статистика просмотров:
Эта страница:239
Страницы публикаций:1137
Полные тексты:401
Списки литературы:23
E-mail: ,

http://www.mathnet.ru/rus/person79004
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/203532

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2017
1. Yu. Drozd, V. Kirichenko, A. Petravchuk, V. Petrychkovych, I. Shapochka, B. Zabavskiy, A. Zhuchok, P. Varbanets, “Igor Rostislavovich Shafarevich (03.06.1923 – 19.02.2017)”, Algebra Discrete Math., 23:1 (2017),  194–196  mathnet  isi
2. Vasyl' Petrychkovych, Nataliia Dzhaliuk, “Factorizations in the rings of the block matrices”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2017, 3,  23–33  mathnet
2014
3. Natalija Ladzoryshyn, Vasyl' Petrychkovych, “Equivalence of pairs of matrices with relatively prime determinants over quadratic rings of principal ideals”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2014, 3,  38–48  mathnet
2005
4. Vasyl' M. Petrychkovych, “A note to my paper “Generalized equivalence of collections of matrices and common divisors of matrices””, Algebra Discrete Math., 2005, 2,  94–95  mathnet  mathscinet
2004
5. Vasyl' M. Petrychkovych, “Generalized equivalence of collections of matrices and common divisors of matrices”, Algebra Discrete Math., 2004, 2,  84–91  mathnet  mathscinet  zmath
1985
6. В. М. Петричкович, “Клеточно-треугольная и клеточно-диагональная факторизация клеточно-треугольных и клеточно-диагональных многочленных матриц”, Матем. заметки, 37:6 (1985),  789–796  mathnet  mathscinet  zmath; V. M. Petrichkovich, “Cell-triangular and cell-diagonal factorizations of cell-triangular and cell-diagonal polynomial matrices”, Math. Notes, 37:6 (1985), 431–435  isi

2016
7. Yuriy Drozd, Volodymyr Kirichenko, Fedir Lyman, Anatoliy Petravchuk, Vasyl Petrychkovych, Igor Subbotin, Vitaliy Sushchansky, Bogdan Zabavsky, Myhailo Zarichnyi, Anatolii Zhuchok, Yurii Zhuchok, “Mykola Komarnytskyi (25.05.1948 – 21.04.2016)”, Algebra Discrete Math., 21:2 (2016),  C–D  mathnet
2008
8. V. I. Andriychuk, Yu. A. Drozd, V. V. Kirichenko, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, V. I. Sushchansky, B. V. Zabavsky, M. M. Zarichnyi, “Mykola Komarnytskyi”, Algebra Discrete Math., 2008, 4,  E–I  mathnet
2007
9. V. I. Andriychuk, V. A. Artamonov, V. M. Babych, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, M. F. Gorodniy, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, P. M. Gudivok, A. I. Kashu, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, S. A. Ovsienko, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, A. M. Samoilenko, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, E. I. Zel'manov, V. N. Zhuravlyov, “Vladimir Kirichenko (on his 65th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, 4,  E–H  mathnet

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019