RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Stepin, Stanislav Anatol'evich

Total publications: 79 (79)
in MathSciNet: 52 (52)
in zbMATH: 44 (44)
in Web of Science: 34 (34)
in Scopus: 26 (26)
Cited articles: 40
Citations in Math-Net.Ru: 118
Citations in Web of Science: 52
Citations in Scopus: 32
Presentations: 17

Number of views:
This page:3025
Abstract pages:11176
Full texts:3475
References:1322
E-mail: ,

http://www.mathnet.ru/eng/person8492
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/306574

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |   2017
1. S. A. Stepin, V. V. Fufaev, “The phase-integral method in a problem of singular perturbation theory”, Izv. Math., 81:2 (2017), 359–390  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 2)
2. S. A. Stepin, “An estimate for the number of eigenvalues of the Schrödinger operator with a complex potential”, Sb. Math., 208:2 (2017), 269–284  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib  scopus
3. S. A. Stepin, “Splitting Problem for WKB Asymptotics in a Nonresonant Case and the Reduction Method for Linear Systems”, Proc. Steklov Inst. Math., 297 (2017), 264–284  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2015
4. S. A. Stepin, “Complex Potentials: Bound States, Quantum Dynamics and Wave Operators”, Semigroups of Operators – Theory and Applications (Bedlewo, Poland, October 2013), Springer-Verlag, 2015, 287–297  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)
5. S. A. Stepin, V. V. Fufaev, “Phase integral method in the problem of quasiclassical localization of spectra”, Dokl. Math., 91:3 (2015), 318–322  mathnet  crossref  crossref  zmath  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 2)
6. A. A. Shagayda, S. A. Stepin, A. G. Tarasov, “Electron velocity distribution moments for collisional inhomogeneous plasma in crossed electric and magnetic fields”, Russ. J. Math. Phys., 22:4 (2015), 532–545  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)

   2014
7. S. A. Stepin, “Non-integrability by quadratures and formal asymptotic solutions of the Riccati equation”, Russian Math. Surveys, 69:6 (2014), 1123–1125  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
8. S. A. Stepin, “Otsenka chisla sobstvennykh znachenii nesamosopryazhennogo operatora Shredingera”, Dokl. RAN, 89:2 (2014), 202–205  mathscinet  zmath

   2013
9. S. A. Stepin, “On spectral components of the Schrödinger operator with a complex potential”, Russian Math. Surveys, 68:1 (2013), 186–188  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
10. S. A. Stepin, “Short-time Asymptotics for Semigroups of Diffusion Type and Beyond”, Trends in Mathematics, 2013, 415–424  mathscinet

   2012
11. S. A. Stepin, “Asymptotic estimates for the kernel of the semigroup generated by a perturbation of the biharmonic operator by a potential”, Sb. Math., 203:6 (2012), 893–921  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
12. S. A. Stepin, “Interpolyatsiya v asimptoticheskom integrirovanii neostsillyatsionnykh differentsialnykh uravnenii”, Doklady RAN, 443:1 (2012), 1–4

   2011
13. S. A. Stepin, “Kernel estimates and the regularized trace of the semigroup generated by a potential perturbation of the bi-Laplacian”, Russian Math. Surveys, 66:3 (2011), 635–636  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
14. S. A. Stepin, “Asimptotika teplovogo yadra i regulyarizovannyi sled diffuzionnoi polugruppy”, Mezhdunarodnaya konferentsiya “Differential Equations and Related Topics”, posvyaschennaya pamyati I. G. Petrovskogo, Izdatelstvo Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta, Moskva, 2011, 352-353

   2010
15. S. A. Stepin, “Schwartz Kernel Asymptotics and Regularized Traces of Diffusion Semigroups”, Funct. Anal. Appl., 44:1 (2010), 76–80  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
16. S. A. Stepin, “Parametrix, heat kernel asymptotics, and regularized trace of the diffusion semigroup”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 228–245  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
17. S. A. Stepin, “Asimptoticheskoe integrirovanie neostsillyatsionnykh differentsialnykh uravnenii vtorogo poryadka”, Doklady RAN, 434:3 (2010), 315-318  mathscinet  zmath
18. A. I. Reirat, S. A. Stepin, “Heat Kernel short-time expansion within the scope of Feynman-Kac formula”, AIP Conf. Proc., 44:1 (2010), 90–96

   2009
19. S. A. Stepin, A. G. Tarasov, “The resonance spectrum of a Schrödinger operator with a rapidly decaying potential”, Sb. Math., 200:12 (2009), 1847–1880  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus
20. S. A. Stepin, “Fredgolmovy operatornye semeistva v zadache vozmuscheniya rezonansov”, Sovremennye problemy matematiki i mekhaniki, 3, Matematika:1 (2009), 85–91

   2008
21. S. A. Stepin, “Feynman-Kac Formula: Regularized Trace and Short-time Asymptotics of the Heat Kernel”, AIP Conf. Proc., 1079 (2008), 162–173  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
22. S. A. Stepin, “Parametriks, asimptotika yadra i regulyarizovannyi sled diffuzionnoi polugruppy”, Doklady RAN, 420:4 (2008), 459–462  mathnet (cited: 3)  mathscinet  zmath

   2007
23. S. A. Stepin, A. G. Tarasov, “Asymptotic distribution of resonances for one-dimensional Schrödinger operators with compactly supported potential”, Sb. Math., 198:12 (2007), 1787–1804  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 3)
24. S. A. Stepin, V. A. Titov, “O kontsentratsii spektra v modelnoi zadache singulyarnoi teorii vozmuschenii”, Doklady RAN, 413:1 (2007), 27–30  mathnet (cited: 3)  zmath
25. S. A. Stepin, Differentsialnye uravneniya (lektsionnyi kurs), Orbita-M, Moskva, 2007 , 70 pp.
26. S. A. Stepin, K. M. Firsov, “O formulakh Gregori i Eilera-Maklorena”, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii “Diofantovy i analiticheskie problemy teorii chisel”, posvyaschennoi 100-letiyu so dnya rozhdeniya A. O. Gelfonda (MGu, iyun 2007), 2007, 33-34
27. S. A. Stepin, K. M. Firsov, Operatsionnye metody v ischislenii konechnykh raznostei, Izdatelstvo TsPI pri mekhaniko-matematicheskom fakultete MGU, Moskva, 2007 , 23 pp.

   2006
28. S. A. Stepin, “Fredholm analytic operator families and perturbation of resonances”, Journ. of Geom. and Symm. in Physics, 6 (2006), 109–117  mathscinet  zmath
29. S. A. Stepin, V. A. Titov, “Dichotomy of WKB-solutions for discrete SchrÖdinger equation”, JDCS, 12:1 (2006), 135-144  mathscinet  zmath

   2005
30. S. A. Stepin, V. N. Titov, “On perturbation of a multiple eigenvalue”, Russian Math. Surveys, 60:1 (2005), 169–170  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus
31. S. A. Stepin, “Metod VKB i dikhotomiya dlya obyknovennykh differentsialnykh uravnenii”, Dokl. RAN, 404:6 (2005), 749-752  mathnet  mathscinet  zmath
32. A. A. Arzhanov, S. A. Stepin, “WKB-approximation and spectral asymptotics in a problem of singular perturbation theory”, J. Math. Sci., 126:5 (2005), 1467-1484  crossref  mathscinet  zmath

   2004
33. S. A. Stepin, “The Spectrum of Resonances and the Trace Formula in a Potential Scattering Problem”, Funct. Anal. Appl., 38:3 (2004), 224–233  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
34. S. A. Stepin, “Dissipative Schrödinger operator without a singular continuous spectrum”, Sb. Math., 195:6 (2004), 897–915  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 3)
35. S. A. Stepin, “Raspredelenie polyusov matritsy rasseyaniya i ryady Dirikhle”, Dokl. RAN, 399:5 (2004), 605-608  mathnet  mathscinet
36. S. A. Stepin, “Scattering and spectral singularities for dissipative operators of mathematical physics”, JNPM, 11:Suppl. (2004), 194-203  mathscinet

   2003
37. A. A. Arzhanov, S. A. Stepin, “VKB-priblizheniya i spektralnye asimptotiki v odnoi zadache singulyarnoi teorii vozmuschenii”, Sovremennaya matematika i ee prilozheniya, 8 (2003), 108-125  mathnet (cited: 5)

   2002
38. S. A. Stepin, A. A. Arzhanov, “On localization of the spectrum in a problem in singular perturbation theory”, Russian Math. Surveys, 57:3 (2002), 608–610  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
39. S. A. Stepin, “On Jost-Type Solutions to Quasilinear Equations with Power Nonlinearity”, Proc. Steklov Inst. Math., 236 (2002), 319–324  mathnet  mathscinet  zmath

   2001
40. S. A. Stepin, “On the Friedrichs Model in One-Velocity Transport Theory”, Funct. Anal. Appl., 35:2 (2001), 154–157  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 3)
41. S. A. Stepin, “Wave operators for the linearized Boltzmann equation in one-speed transport theory”, Sb. Math., 192:1 (2001), 141–162  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 3)
42. S. A. Stepin, “On point spectrum of a class of transport operators”, International conference “Diff. Equations and Related Topics” dedicated to the Centenary of Ivan G. Petrovskii, Moscow Univ. Press, 2001, 397-398
43. S. A. Stepin, “Printsip Birmana-Shvingera i gipoteza Nelkina v teorii perenosa neitronov”, Doklady RAN, 380:1 (2001), 19-22  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath
44. S. A. Stepin, “On the asymptotic behavior of solutions to second order ordinary differential equations”, Functional-Differentional equations, 8:3-4 (2001), 425-434  mathscinet  zmath
45. A. A. Arzhanov, S. A. Stepin, “Kvaziklassicheskie spektralnye asimptotiki i yavlenie Stoksa dlya uravneniya Vebera”, Dep. v VINITI, #1514-V2100 (2001), 1-37
46. A. A. Arzhanov, S. A. Stepin, “Kvaziklassicheskie spektralnye asimptotiki i yavlenie Stoksa dlya uravneniya Vebera”, Dokl. RAN, 378:1 (2001), 18-21  mathnet (cited: 5)  mathscinet  zmath

   1999
47. S. A. Stepin, “Perturbation of the spectrum and wave operators in linear transport theory”, Russian Math. Surveys, 54:5 (1999), 1049–1050  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
48. S. A. Stepin, “Singular points of second-order differential equations: solutions with logarithmic terms”, Russian Math. Surveys, 54:1 (1999), 266–268  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
49. S. A. Stepin, “VKB-resheniya kvazilineinogo differentsialnogo uravneniya vtorogo poryadka”, Differentsialnye uravneniya, 35:11 (1999), 1572-1573
50. S. A. Stepin, “Functional model in the spectral theory of transport operators”, B. Sz-Nady memorial conf (Szeged, 2-6Aug. 1999), 1999
51. S. A. Stepin, “O chisle obuslovlennosti sistemy sobstvennykh funktsii nelineinoi spektralnoi zadachi”, Dokl. RAN, 364:2 (1999), 170-173  mathnet  mathscinet  zmath
52. S. A. Stepin, “O sobstvennykh znacheniyakh operatorov, obrazuyuschikh golomorfnoe semeistvo”, Izbrannye voprosy matematiki, mekhaniki i ikh prilozhenii, Izdatelstvo Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta, 1999, 277-288

   1998
53. S. A. Stepin, “On the spectral properties of the non-self-conjugate operator $i\varepsilon\dfrac{d^2}{dx^2}+q(x)$”, Russian Math. Surveys, 53:3 (1998), 639–641  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
54. S. A. Stepin, “On eigenvalue multiplicities for Sturm-Liouville operators forming a holomorphic family.”, RMS, 53:4 (1998), 850-851

   1997
55. S. A. Stepin, “On Finiteness Conditions for the Point Spectrum in the Nonself-Adjoint Friedrichs Model”, Funct. Anal. Appl., 31:4 (1997), 292–294  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
56. S. A. Stepin, “A model of transition from discrete spectrum to continuous one in the singular perturbation theory”, Fundam. Prikl. Mat., 3:4 (1997), 1199–1227  mathnet  mathscinet  zmath
57. S. A. Stepin, “Non-selfadjoint singular perturbations and spectral properties of the Orr–Sommerfeld boundary-value problem”, Sb. Math., 188:1 (1997), 137–156  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 1)

   1996
58. S. A. Stepin, “Spectral Properties of the Orr–Sommerfeld Problem in the Vanishing Viscosity Limit”, Funct. Anal. Appl., 30:4 (1996), 292–294  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)
59. S. A. Stepin, “The Rayleigh hydrodynamical problem: a theorem on eigenfunction expansion and the stability of plane-parallel flows”, Izv. Math., 60:6 (1996), 1293–1316  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 1)
60. S. A. Stepin, “On the resonance effect for singularly perturbed operator bundles”, Russian Math. Surveys, 51:5 (1996), 1003–1005  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
61. S. A. Stepin, “Singular perturbation of operator pensils with continuous spectrum and properties of oscillatory regimes in magnetohydrodynamics”, RMS, 51:5 (1996), 927-928  mathscinet
62. S. A. Stepin, “Expansion in continuous spectrum eigenfunctions of Rayleigh equation”, RMS, 24:4 (1996), 90-91  mathscinet

   1995
63. S. A. Stepin, “Nonself-adjoint Friedrichs Model in Hydrodynamic Stability”, Funct. Anal. Appl., 29:2 (1995), 91–101  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)
64. S. A. Stepin, “Non-self-conjugate singular perturbations: a model of transition from a discrete to a continuous spectrum”, Russian Math. Surveys, 50:6 (1995), 1311–1313  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 11)
65. S. A. Stepin, “Non-selfadjoint singular perturbations: a model for the passage from discrete to continuous spectrum.”, RMS, 50:4 (1995), 746-747
66. S. A. Stepin, “Scattering problem for Friedrichs model related to Rayleigh equation”, Spectral and evolutional problems, Proc. of Forth Crimean Math. School-Symposium (Simferopol, 1995), 1995, 45-51

   1994
67. S. A. Stepin, “Kraevaya zadacha dlya uravneniya so spektralnym parametrom pri starshei proizvodnoi: struktura spektra i model rasseyaniya”, Uspekhi matematicheskikh nauk, 49:4 (1994), 89-90  mathnet (cited: 13)  mathscinet

   1993
68. S. A. Stepin, “Continuous Spectrum Eigenfunction Expansions Associated with the Rayleigh Equation”, Funct. Anal. Appl., 27:3 (1993), 219–221  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1994
69. S. A. Stepin, “Spectrum and completeness of natural oscillations of the atmosphere with temperature stratification”, Russian Acad. Sci. Sb. Math., 79:1 (1994), 179–190  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1993
70. S. A. Stepin, “Rayleigh problem and Friedriehs model”, Operator theory, Adv. Appl., Birkhauser, Basel, 1993, 256-265
71. S. A. Stepin, “Ob operatore Laplasa so spektralnym parametrom v granichnom uslovii”, Trudy Krymskoi matematicheskoi shkoly-simpoziuma, vyp.3 (Simferopol, 1993 g.), 1993, 68-69
72. S. A. Stepin, “O zadache rasseyaniya dlya uravneniya Releya”, Uspekhi matematicheskikh nauk, 48:4 (1993)
73. S. A. Stepin, “O normalnykh kolebaniyakh atmosfery s temperaturnoi stratifikatsiei”, Trudy Krymskoi matematicheskoi shkoly-simpoziuma, vyp. 2 (Simferopol, 1993), 1993, 93-94

   1992
74. S. A. Stepin, “On scattering problem for Rayleigh equation”, Mezhdunarodnaya konferentsiya, posvyaschennaya 100-letiyu so dnya rozhdeniya Stefana Banakha (Lvov, 6-8 maya 1992 g.), 1992, 39-40

   1991
75. S. A. Stepin, “Ustoichivost reshenii zadachi Koshi dlya uravneniya Releya”, Uspekhi matematicheskikh nauk, 46:6 (1991), 170-171  mathnet (cited: 9)
76. S. A. Stepin, “Spektr kolebanii kapillyarnoi vyazkoi zhidkosti, zapolnyayuschei koltso i sharovoi sloi”, Chislennye metody v zadachakh mekhaniki, Izdatelstvo Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta, 1991, 80-91  mathscinet
77. S. A. Stepin, “Spectral theory of operator pencils and boundary eigenvalue problems of mathematical physics”, Tagungsbericht “Spectral theory of singular ordinary differential operators”, 3, 1991, 11-12

   1990
78. S. A. Stepin, “Spectral analysis of a singular boundary-value problem modeling the vibrations of the atmosphere”, Funct. Anal. Appl., 24:4 (1990), 340–342  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
79. S. A. Stepin, “The vertical structure of atmospheric vibrations: double completeness of the eigenfunctions of the problem”, Russian Math. Surveys, 45:6 (1990), 166–167  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

Presentations in Math-Net.Ru
1. Дисперсионное соотношение и структура спектра в кинетической модели бесстолкновительной плазмы
S. A. Stepin
Differential operators on singular spaces, algebraically integrable systems and quantization
October 14, 2019 18:35
2. Волновые операторы в несамосопряженной модели Като гладкой теории возмущений
S. A. Stepin
International conference "8th Russian-Armenian Workshop on Mathematical Physics, Complex Analysis and Related Topics"
September 20, 2019 15:50   
3. Метод перевала для преобразования Ганкеля
S. A. Stepin, A. G. Tarasov
Dynamical systems and differential equations
April 1, 2019 18:30
4. Полные волновые операторы в несамосопряженной модели Като гладкой теории возмущений
S. A. Stepin
Differential operators on singular spaces, algebraically integrable systems and quantization
March 19, 2018 18:35
5. Мини-конференция в память Р.А. Минлоса:
V. M. Tikhomirov, A. M. Vershik, V. A. Malyshev, M. L. Blank, G. A. Kabatiansky, S. Shlosman, B. M. Gurevich, E. A. Zhizhina, E. A. Pechersky, A. G. Tarasov, S. A. Stepin
Dobrushin Mathematics Laboratory Seminar
February 27, 2018 15:00
6. On transformation operators in a certain problem of perturbation theory
S. A. Stepin
Complex analysis and mathematical physics
November 28, 2017 16:00
7. Асимптотическое интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка
S. A. Stepin
Dynamical systems and differential equations
October 30, 2017 18:30
8. Interpolation in asymptotic integration of second-order differential equations
S. A. Stepin
Complex analysis and mathematical physics
March 22, 2016 16:00
9. Мини-конференция в честь 85-летия заведующего Добрушинской математической лабораторией ИППИ РАН, доктора физико-математических наук, профессора Роберта Минлоса
V. V. Golyshev, B. M. Gurevich, E. A. Zhizhina, A. M. Stepin, S. A. Stepin, M. L. Blank
Dobrushin Mathematics Laboratory Seminar
March 1, 2016 16:00
10. Асимптотические оценки точности приближений в одной задаче теории возмущений
S. A. Stepin, V. V. Fufaev
International conference on Function Spaces and Approximation Theory dedicated to the 110th anniversary of S. M. Nikol'skii
May 29, 2015 15:20
11. Phase integrals method in the problem of quasiclassical localization of spectrum
S. A. Stepin, Fufaev Vladimir Vladimirovich
Complex analysis and mathematical physics
April 13, 2015 16:00
12. Об одной модельной задаче сингулярной теории возмущений
S. A. Stepin, Fufaev V.
Differential geometry and applications
March 23, 2015 16:45
13. Об одной модельной задаче Штурма–Лиувилля
S. A. Stepin, V. V. Fufaev
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
February 27, 2015 20:30
14. On spectral properties of the Schrodinger operator with a complex potential
S. A. Stepin
Complex analysis and mathematical physics
November 11, 2013 16:00
15. Bound states and scattering for nonselfadjoint Schrцdinger
S. A. Stepin
Complex analysis and mathematical physics
March 25, 2013 16:00
16. On applications of complex analysis in a problem of spectral theory
S. A. Stepin
Seminar on Complex Analysis (Gonchar Seminar)
February 11, 2013 18:00
17. Short-Time Asymptotics of Diffusion and Some Other Semigroups
S. A. Stepin
Dobrushin Mathematics Laboratory Seminar
November 27, 2012 16:00

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020