Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Marchenko, Valerii Mikhailovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 24
Scientific articles: 22

Number of views:
This page:159
Abstract pages:2725
Full texts:1315
References:51
Head Scientist Researcher
Doctor of physico-mathematical sciences
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person85509
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2013
1. V. M. Marchenko, L. D. Iskhakova, M. I. Studenikin, “Selective emission and luminescence of Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub> under intense laser excitation”, Kvantovaya Elektronika, 43:9 (2013),  859–864  mathnet  elib [Quantum Electron., 43:9 (2013), 859–864  isi  scopus]
2012
2. V. I. Alferov, V. M. Marchenko, “Erbium oxide aerodynamic models in the hypersonic flow”, TVT, 50:4 (2012),  550–554  mathnet  elib; High Temperature, 50:4 (2012), 512–516  isi  elib  scopus
2008
3. A. B. Ignat'ev, S. Yu. Kazantsev, I. G. Kononov, V. M. Marchenko, V. A. Feofilaktov, K. N. Firsov, “On the possibility of controlling the wave front of a wide-aperture HF(DF) laser by the method of Talbot interferometry”, Kvantovaya Elektronika, 38:1 (2008),  69–72  mathnet  elib [Quantum Electron., 38:1 (2008), 69–72  isi  scopus]
2006
4. V. M. Marchenko, “Selective visible and near-IR emission of Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub> excited by a 10.6-μm CO<sub>2</sub> laser”, Kvantovaya Elektronika, 36:8 (2006),  727–730  mathnet  elib [Quantum Electron., 36:8 (2006), 727–730  isi  scopus]
1998
5. S. V. Lavrishchev, V. M. Marchenko, D. I. Murin, “Chemogasdynamic processes during a laser-induced interaction of silica with methane”, Kvantovaya Elektronika, 25:10 (1998),  948–950  mathnet [Quantum Electron., 28:10 (1998), 923–925  isi]
6. S. V. Lavrishchev, V. M. Marchenko, D. I. Murin, “Processes on a laser target during laser-induced interaction of silica with methane”, Kvantovaya Elektronika, 25:10 (1998),  945–947  mathnet [Quantum Electron., 28:10 (1998), 920–922  isi]
7. S. A. Vasil'ev, E. M. Dianov, V. V. Koltashev, V. M. Marchenko, V. M. Mashinsky, O. I. Medvedkov, V. G. Plotnichenko, Yu. N. Pyrkov, O. D. Sazhin, A. A. Frolov, “Photoinduced changes in the Raman spectra of germanosilicate optical fibres”, Kvantovaya Elektronika, 25:4 (1998),  341–344  mathnet [Quantum Electron., 28:4 (1998), 330–333  isi]
1996
8. E. M. Dianov, S. V. Lavrishchev, V. M. Marchenko, V. M. Mashinsky, A. M. Prokhorov, “Synthesis of the SiO$_2$:Cu$^0_n$ nanocomposite by the laser distillation method”, Kvantovaya Elektronika, 23:12 (1996),  1105–1110  mathnet [Quantum Electron., 26:12 (1996), 1075–1080  isi]
9. V. F. Lebedev, V. M. Marchenko, N. N. Mel'nik, V. A. Myzina, “Synthesis of titanosilicate glass in a steady laser plume”, Kvantovaya Elektronika, 23:7 (1996),  633–636  mathnet [Quantum Electron., 26:7 (1996), 617–620  isi]
1994
10. V. F. Lebedev, V. M. Marchenko, A. O. Rybaltovskii, V. A. Tikhomirov, “Oxygen-deficient centres in silica glasses synthesised by a laser distillation method”, Kvantovaya Elektronika, 21:11 (1994),  1097–1100  mathnet [Quantum Electron., 24:11 (1994), 1020–1022  isi]
11. A. S. Koryakovskii, V. F. Lebedev, V. M. Marchenko, V. A. Myzina, A. M. Prokhorov, “Continuously operating laser jet for synthesis of double silicate systems”, Kvantovaya Elektronika, 21:2 (1994),  194–196  mathnet [Quantum Electron., 24:2 (1994), 182–184  isi]
1985
12. A. S. Biriukov, A. S. Boreysho, A. V. Zakharov, N. A. Il'in, V. M. Marchenko, Yu. A. Militsyn, A. M. Prokhorov, G. G. Shelukhin, “Gasdynamic laser based on air gasification of carbon”, Kvantovaya Elektronika, 12:10 (1985),  2158–2160  mathnet [Sov J Quantum Electron, 15:10 (1985), 1421–1422  isi]
13. A. S. Biriukov, V. M. Marchenko, A. M. Prokhorov, “Gasdynamic lasers utilizing carbon gasification”, Kvantovaya Elektronika, 12:4 (1985),  683–688  mathnet [Sov J Quantum Electron, 15:4 (1985), 449–453  isi]
1984
14. M. E. Brodov, A. V. Ivanov, P. I. Ivashkin, A. S. Koryakovskii, V. M. Marchenko, P. P. Pashinin, A. M. Prokhorov, R. V. Serov, E. V. Shashkov, “Emission of aberration-free radiation from lasers with active elements made of neodymium glass plates”, Kvantovaya Elektronika, 11:1 (1984),  173–176  mathnet [Sov J Quantum Electron, 14:1 (1984), 115–117  isi]
1980
15. A. S. Biriukov, V. M. Marchenko, A. M. Prokhorov, “Possibility of utilization of gasdynamic pyrolysis to produce active laser media”, Kvantovaya Elektronika, 7:10 (1980),  2221–2224  mathnet [Sov J Quantum Electron, 10:10 (1980), 1289–1292  isi]
16. A. S. Koryakovskii, V. M. Marchenko, “Interferometry of optical inhomogeneities of laser active media utilizing the Talbot effect”, Kvantovaya Elektronika, 7:5 (1980),  1048–1057  mathnet [Sov J Quantum Electron, 10:5 (1980), 598–603  isi]
1979
17. V. I. Alfyorov, A. S. Biriukov, L. M. Dmitriev, Yu. E. Markachev, V. M. Marchenko, A. M. Prokhorov, “On the possibility of obtaining the inversion of energy level populations in the heterogeneous mixing of chemically reacting flows”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 248:5 (1979),  1093–1096  mathnet
18. V. I. Alfyorov, A. S. Biryukov, E. A. Bozhkova, L. M. Dmitriev, V. M. Marchenko, A. M. Prokhorov, “Investigation of the interaction between a hypersonic air stream and a carbon dioxide aerosol”, Kvantovaya Elektronika, 6:8 (1979),  1746–1755  mathnet [Sov J Quantum Electron, 9:8 (1979), 1028–1033]
1976
19. V. K. Ablekov, V. S. Belyaev, V. M. Marchenko, A. M. Prokhorov, “Diffraction properties of optical resonator periodic modes”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 230:5 (1976),  1066–1068  mathnet
1975
20. I. I. Davletchin, V. M. Marchenko, “Electrical discharge in a supersonic stream of a weakly ionized molecular gas”, Kvantovaya Elektronika, 2:4 (1975),  672–676  mathnet [Sov J Quantum Electron, 5:4 (1975), 372–375]
1974
21. A. S. Biriukov, V. M. Marchenko, L. A. Shelepin, “Gas-dynamic laser with electric excitation of thermally ionized gas”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 217:3 (1974),  540–543  mathnet
1967
22. V. M. Marchenko, A. M. Prokhorov, “Spectrum-time investigations into the oscillation of $\mathrm{CaF}_2:\mathrm{Sm}^{2+}$ crystal upon excitation by a ruby laser”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 177:3 (1967),  557–559  mathnet

2020
23. M. M. Bubnov, I. A. Bufetov, S. V. Garnov, G. M. Zverev, I. B. Kovsh, V. I. Konov, V. K. Konyukhov, I. K. Krasyuk, O. N. Krokhin, P. G. Kryukov, V. M. Marchenko, V. G. Mikhalevich, P. P. Pashinin, S. L. Semenov, V. V. Smirnov, I. A. Shcherbakov, S. Kh. Batygov, M. A. Borik, V. P. Voitsitsky, V. V. Voronov, Yu. K. Danileiko, B. I. Denker, M. E. Doroshenko, E. V. Zharikov, P. G. Zverev, L. I. Ivleva, A. Ya. Karasik, E. E. Lomonova, V. I. Myzina, Yu. V. Orlovskii, P. P. Fedorov, V. B. Tsvetkov, S. A. Shcherbakova, “In memory of Vyacheslav Vasil'evich Osiko”, Kvantovaya Elektronika, 50:1 (2020),  94  mathnet [Quantum Electron., 50:1 (2020), 94  isi]
1990
24. A. M. Prokhorov, N. G. Basov, L. V. Keldysh, V. I. Andryushin, V. V. Apollonov, D. K. Bardin, F. V. Bunkin, E. M. Dianov, V. B. Fedorov, N. A. Irisova, A. I. Isakov, L. M. Kal'chenko, N. V. Karlov, V. I. Konov, V. K. Konyukhov, B. B. Krynetskiĭ, G. P. Kuz'min, A. A. Manenkov, V. M. Marchenko, T. M. Murina, V. V. Osiko, P. P. Pashinin, Yu. N. Petrov, A. V. Prokhindeev, Yu. V. Rogov, V. V. Savranskii, G. P. Shipulo, V. G. Veselago, G. Ya. Zueva, “Aleksandr Ivanovich Barchukov (March 13, 1920–November 10, 1980): on the seventieth anniversary of his birth”, Kvantovaya Elektronika, 17:4 (1990),  528  mathnet [Sov J Quantum Electron, 20:4 (1990), 461  isi]

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021