RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Aseev Sergey Mironovich

Total publications: 63 (55)
in MathSciNet: 38 (34)
in zbMATH: 29 (28)
in Web of Science: 26 (22)
in Scopus: 23 (23)
Cited articles: 32
Citations in Math-Net.Ru: 93
Citations in MathSciNet (by Sep 2017): 156
Citations in Web of Science: 132
Citations in Scopus: 237
Presentations: 12

Number of views:
This page:5115
Abstract pages:13134
Full texts:3015
References:702
Aseev Sergey Mironovich
Corresponding member of RAS
Doctor of physico-mathematical sciences (1998)
Speciality: 01.01.02 (Differential equations, dynamical systems, and optimal control)
E-mail:
Keywords: optimal control, dynamic systems, differential inclusions, multivalued mappings, mathematical economics.

Subject:

Optimal control, multivalued analysis, differential inclusions.

   
Main publications:
 1. S. M. Aseev, A. V. Kryazhimskii, “The Pontryagin Maximum Principle and Optimal Economic Growth Problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 257 (2007), 1–255  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  scopus
 2. A. V. Arutyunov, S. M. Aseev, “Investigation of the degeneracy phenomenon of the maximum principle for optimal control problems with state constraints”, SIAM J. Control Optim., 35:3 (1997), 930–952  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
 3. S. M. Aseev, “A method of smooth approximation in the theory of necessary optimality conditions for differential inclusions”, Izv. Math., 61:2 (1997), 235–258  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
 4. S. M. Aseev, “Kvazilineinye operatory i ikh primenenie v teorii mnogoznachnykh otobrazhenii”, Sovremennye problemy matematiki. Matematicheskii analiz, algebra, topologiya, Sbornik statei. Posvyaschaetsya akademiku Lvu Semenovichu Pontryaginu k ego semidesyatipyatiletiyu, Tr. MIAN SSSR, 167, Nauka, Moskva, 1985, 25–52  mathnet  mathscinet  zmath; S. M. Aseev, “Quasilinear operators and their application in the theory of multivalued mappings”, Proc. Steklov Inst. Math., 167 (1986), 23–52  mathscinet  zmath
 5. S. M. Aseev, “Priblizhenie polunepreryvnykh mnogoznachnykh otobrazhenii nepreryvnymi”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 46:3 (1982), 460–476  mathnet  mathscinet  zmath; S. M. Aseev, “Approximation of semicontinuous multivalued mappings by continuous ones”, Math. USSR-Izv., 20:3 (1983), 435–448  crossref  mathscinet  zmath  isi

http://www.mathnet.ru/eng/person8838
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:aseev.sergei-m
http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?return=viewitems&mrauthid=222358
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=5885
http://orcid.org/0000-0001-6767-397X
http://www.researcherid.com/rid/Q-4312-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55946822200
https://www.researchgate.net/profile/Sergey_Aseev

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited | scientific publications | common list |


1. A. V. Arutyunov, S. M. Aseev, “Investigation of the degeneracy phenomenon of the maximum principle for optimal control problems with state constraints”, SIAM J. Control Optim., 35:3 (1997), 930–952  crossref  mathscinet (cited: 26)  zmath  isi (cited: 46)  elib (cited: 45)  scopus (cited: 51)
2. S. M. Aseev, A. V. Kryazhimskii, “The Pontryagin Maximum Principle and Optimal Economic Growth Problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 257 (2007), 1–255  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib (cited: 42)  scopus (cited: 47)
3. S. M. Aseev, A. V. Kryazhimskiy, “The Pontryagin maximum principle and transversality conditions for a class of optimal control problems with infinite time horizons”, SIAM J. Control Optim., 43:3 (2004), 1094–1119  crossref  mathscinet (cited: 24)  zmath  scopus (cited: 44)
4. S. M. Aseev, K. O. Besov, A. V. Kryazhimskiy, “Infinite-horizon optimal control problems in economics”, Russian Math. Surveys, 67:2 (2012), 195–253  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 17)  elib (cited: 10)  elib (cited: 10)  scopus (cited: 14)
5. A. V. Arutyunov, S. M. Aseev, “State constraints in optimal control. The degeneracy phenomenon”, Systems Control Lett., 26:4 (1995), 267–273  crossref  mathscinet (cited: 11)  zmath  isi (cited: 17)  elib (cited: 15)  scopus (cited: 18)
6. S. M. Aseev, A. V. Kryazhimskii, A. M. Tarasyev, “The Pontryagin Maximum Principle and Transversality Conditions for an Optimal Control Problem with Infinite Time Interval”, Proc. Steklov Inst. Math., 233 (2001), 64–80  mathnet  mathscinet  zmath
7. A. V. Arutyunov, S. M. Aseev, V. I. Blagodatskikh, “Neobkhodimye usloviya pervogo poryadka v zadache optimalnogo upravleniya differentsialnym vklyucheniem s fazovymi ogranicheniyami”, Matem. sb., 184:6 (1993), 3–32  mathnet (cited: 11)  mathscinet (cited: 4)  zmath; A. V. Arutyunov, S. M. Aseev, V. I. Blagodatskikh, “First-order necessary conditions in the problem of optimal control of a differential inclusion with phase constraints”, Russian Acad. Sci. Sb. Math., 79:1 (1994), 117–139  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 8)
8. S. M. Aseev, “A method of smooth approximation in the theory of necessary optimality conditions for differential inclusions”, Izv. Math., 61:2 (1997), 235–258  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  scopus (cited: 5)
9. S. M. Aseev, V. M. Veliov, “Needle variations in infinite-horizon optimal control”, Variational and Optimal Control Problems on Unbounded Domains, Contemporary Mathematics, 619, eds. G. Wolansky, A. J. Zaslavski, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2014, 1–17 http://orcos.tuwien.ac.at/fileadmin/t/orcos/Research_Reports/2012-04_Ase-VV_rev.pdf  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)
10. S. M. Aseev, A. V. Kryazhimskii, “On a Class of Optimal Control Problems Arising in Mathematical Economics”, Proc. Steklov Inst. Math., 262 (2008), 10–25  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 7)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 7)
11. S. M. Aseev, A. V. Kryazhimskii, “The Pontryagin maximum principle for an optimal control problem with a functional specified by an improper integral”, Dokl. Math., 69:1 (2004), 89–91  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 4)
12. A. V. Arutyunov, S. M. Aseev, “The maximum principle in optimal control problems with phase constraints. Nondegeneracy and stability”, Russian Acad. Sci. Dokl. Math., 49:1 (1994), 38–42  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)
13. S. M. Aseev, V. M. Veliov, “Maximum principle for infinite-horizon optimal control problems under weak regularity assumptions”, Tr. IMM UrO RAN, 20, no. 3, 2014, 41–57 http://orcos.tuwien.ac.at/fileadmin/t/orcos/Research_Reports/2014-06.pdf  mathnet (cited: 4)  mathscinet (cited: 4)  elib (cited: 4); Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 291, suppl. 1 (2015), 22–39  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  scopus (cited: 3)
14. S. M. Aseev, “Extremal Problems for Differential Inclusions with State Constraints”, Proc. Steklov Inst. Math., 233 (2001), 1–63  mathnet  mathscinet  zmath
15. S. M. Aseev, “Methods of regularization in nonsmooth problems of dynamic optimization”, J. Math. Sci. (N. Y.), 94:3 (1999), 1366–1393  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath  scopus (cited: 8)
16. S. Aseev, K. Besov, S. Kaniovski, “The problem of optimal endogenous growth with exhaustible resources revisited”, Green growth and sustainable development, Dyn. Model. Econom. Econ. Finance, 14, eds. J. Crespo Cuaresma, T. Palokangas, A. Tarasyev, Springer, Heidelberg, 2013, 3–30  crossref  mathscinet (cited: 3)
17. S. Aseev, K. Besov, S.-E. Ollus, T. Palokangas, “Optimal Economic Growth with a Random Environmental Shock”, Dynamic Systems, Economic Growth, and the Environment, Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance, 12, Springer, Berlin, 2010, 109–137  crossref  isi (cited: 3)
18. S. M. Aseev, A. V. Kryazhimskiy, “Shadow prices in infinite-horizon optimal control problems with dominating discounts”, Appl. Math. Comput., 204:2 (2008), 519–531  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 3)  scopus
19. S. M. Aseev, “Gladkie approksimatsii differentsialnykh vklyuchenii i zadacha bystrodeistviya”, Teoriya chisel, algebra, matematicheskii analiz i ikh prilozheniya, Sb. st. Posvyaschaetsya 100-letiyu so dnya rozhdeniya Ivana Matveevicha Vinogradova, Tr. MIAN, 200, Nauka, M., 1991, 27–34  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 1)  zmath; S. M. Aseev, “Smooth approximations of differential inclusions and time optimal control problem”, Proc. Steklov Inst. Math., 200 (1993), 27–34  mathscinet  zmath
20. S. M. Aseev, “Kvazilineinye operatory i ikh primenenie v teorii mnogoznachnykh otobrazhenii”, Sovremennye problemy matematiki. Matematicheskii analiz, algebra, topologiya, Sbornik statei. Posvyaschaetsya akademiku Lvu Semenovichu Pontryaginu k ego semidesyatipyatiletiyu, Tr. MIAN SSSR, 167, Nauka, Moskva, 1985, 25–52  mathnet  mathscinet (cited: 3)  zmath; S. M. Aseev, “Quasilinear operators and their application in the theory of multivalued mappings”, Proc. Steklov Inst. Math., 167 (1986), 23–52  mathscinet  zmath
21. S. M. Aseev, “Priblizhenie polunepreryvnykh mnogoznachnykh otobrazhenii nepreryvnymi”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 46:3 (1982), 460–476  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 2)  zmath; S. M. Aseev, “Approximation of semicontinuous multivalued mappings by continuous ones”, Math. USSR-Izv., 20:3 (1983), 435–448  crossref  mathscinet  zmath  isi
22. S. M. Aseev, “Adjoint variables and intertemporal prices in infinite-horizon optimal control problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 290 (2015), 223–237  mathnet  crossref  crossref  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
23. S. M. Aseev, “On the Boundedness of Optimal Controls in Infinite-Horizon Problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 291 (2015), 38–48  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus
24. S.M. Aseev, “O nekotorykh svoistvakh sopryazhennoi peremennoi v sootnosheniyakh printsipa maksimuma Pontryagina dlya zadach optimalnogo ekonomicheskogo rosta”, Tr. IMM UrO RAN, 19, no. 4, 2013, 15–24  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 2)  elib (cited: 1); S. M. Aseev, “On some properties of the adjoint variable in the relations of the Pontryagin maximum principle for optimal economic growth problems”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 287, suppl. 1 (2014), 11–21  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
25. Sergey Aseev, Konstantin Besov, Simon-Erik Ollus, Tapio Palokangas, “Optimal growth in a two-sector economy facing an expected random shock”, Tr. IMM UrO RAN, 17, no. 2, 2011, 271–299  mathnet (cited: 2)  elib (cited: 2); S. Aseev, K. Besov, S.-E. Ollus, T. Palokangas, “Optimal growth in a two-sector economy facing an expected random shock”, Proc. Steklov Inst. Math., 276, Suppl. 1 (2012), S4–S34  crossref  isi (cited: 2)  scopus
26. Aseev Sergei, Hutschenreiter Gernot, Kryazhimskiy Arkady, Lysenko Andrey, “A dynamic model of optimal investment in research and development with international knowledge spillovers”, Math. Comput. Model. Dyn. Syst., 11:2 (2005), 125–133  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi  elib (cited: 2)  scopus
27. S. M. Aseev, A. I. Smirnov, “The Pontryagin maximum principle for the problem of optimally crossing a given domain”, Dokl. Math., 69:2 (2004), 243–245  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus
28. S. M. Aseev, “Zadacha optimalnogo upravleniya dlya differentsialnogo vklyucheniya s fazovym ogranicheniem. Gladkie approksimatsii i neobkhodimye usloviya optimalnosti”, Trudy mezhdunarodnoi konferentsii, posvyaschennoi 90-letiyu so dnya rozhdeniya L. S. Pontryagina (Moskva, 31 avgusta – 6 sentyabrya 1998 g.). Tom 3. Geometricheskaya teoriya upravleniya, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 64, VINITI, M., 1999, 57–81  mathnet (cited: 2)  mathscinet (cited: 1)  zmath; S. M. Aseev, “An optimal control problem for a differential inclusion with a phase constraint. Smooth approximations and necessary optimality conditions”, J. Math. Sci. (New York), 103:6 (2001), 670–685  crossref  mathscinet  zmath  scopus
29. T. Manzoor, S. Aseev, E. Rovenskaya, A. Muhammad, “Optimal control for sustainable consumption of natural resources”, Proceedings of the 19th IFAC World Congress (Capetown, South Africa, 24–29 August 2014), IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 47, no. 3, eds. E. Boje, X. Xia, Elsevier, 2014, 10725–10730  mathnet  crossref  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)
30. S. M. Aseev, V. M. Veliov, “Necessary optimality conditions for improper infinite-horizon control problems”, Operations Research Proceedings 2011, Selected Papers of the International Conference on Operations Research (OR 2011) (August 30–September 2, 2011, Zurich, Switzerland), Operations Research Proceedings, eds. Diethard Klatte, Hans-Jakob Luthi, Karl Schmedders, Springer, Berlin–Heidelberg, 2012, 21–26  crossref  isi (cited: 1)
31. S. M. Aseev, G. Khutchenreiter, A. V. Kryazhimskii, “Dinamicheskaya model optimalnogo investirovaniya v issledovaniya i razrabotki”, Sovrem. matem. i ee pril., 2003, no. 9, 3–43  mathscinet (cited: 1); S. M. Aseev, G. Khutchenreĭter, A. V. Kryazhimskiĭ, “A dynamic model of optimal investment in research and development”, J. Math. Sci. (N. Y.), 126:6 (2005), 1495–1535  crossref  mathscinet  zmath  scopus
32. S. M. Aseev, “An optimal control problem with a risk zone”, Large-Scale Scientific Computing, 11th International Conference, LSSC 2017, Sozopol, Bulgaria, June 5-9, 2017, Revised Selected Papers, Lecture Notes in Computer Science, 10665, eds. I. Lirkov, S. Margenov, Springer, Berlin, Heidelberg, 2018 (to appear)  crossref
33. S. M. Aseev, “Optimization of dynamics of a control system in the presence of risk factors”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 23, no. 1, 2017, 27–42  mathnet  crossref  mathscinet  elib
34. S. M. Aseev, V. M. Veliov, Another view of the maximum principle for infinite-horizon optimal control problems in economics, Research Report 2017-05, ORCOS, Vienna University of Technology, Vienna, Austria, 2017 , 42 pp. http://orcos.tuwien.ac.at/fileadmin/t/orcos/Research_Reports/2017-05.pdf  crossref
35. S. M. Aseev, M. I. Krastanov, V. M. Veliov, “Optimality conditions for discrete-time optimal control on infinite horizon”, Pure Appl. Funct. Anal., 2:3 (2017), 395–409 http://orcos.tuwien.ac.at/fileadmin/t/orcos/Research_Reports/2016-09.pdf  mathnet  mathscinet
36. S. M. Aseev, “The unified maximum principle for a class of infinite-horizon optimal control problems arizing in economics”, Matematicheskaya teoriya optimalnogo upravleniya, Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii, posvyaschennoi 90-letiyu akademika R.V. Gamkrelidze (Moskva, 01–02 iyunya 2017 g.), eds. K. O. Besov, Matematicheskii institut im. V.A. Steklova Rossiiskoi akademii nauk, Moskva, 2017, 26–29 http://www.mathnet.ru/ConfLogos/977/Abstr_book.pdf  elib
37. S. M. Aseev, “Suschestvovanie optimalnogo upravleniya v zadachakh na beskonechnom intervale vremeni s neogranichennym mnozhestvom ogranichenii na upravleniya”, Tr. IMM UrO RAN, 22, no. 2, 2016, 18–27  mathnet  crossref  mathscinet  elib; S. M. Aseev, “Existence of an optimal control in infinite-horizon problems with unbounded set of control constraints”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 297, suppl. 1 (2017), 1–10  crossref  mathscinet  isi  scopus
38. S. Aseev, K. Besov, S. Kaniovski, The optimal use of exhaustible resources under nonconstant returns to scale, WIFO Working Paper, No. 525, Austrian Institute of Economic Research (WIFO), Vienna, 2016 , 48 pp. http://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/59048  crossref
39. S. M. Aseev, “The unified maximum principle for optimal economic growth problems”, VIII Moskovskaya mezhdunarodnaya konferentsiya po issledovaniyu operatsii (ORM2016). Trudy. (Moskva, 17–22 oktyabrya 2016 g.), v. 1, eds. A. A. Vasin, A. F. Izmailov, OOO “MAKS Press”, Moskva, 2016, 86–89  elib
40. S. Aseev, T. Manzoor, Optimal growth, renewable resources and sustainability, http://pure.iiasa.ac.at/14028, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria, 2016 , 29 pp., WP-16-017  crossref
41. S. M. Aseev, S. P. Samsonov, “O primenenii teorii optimalnogo upravleniya k zadacham optimizatsii ekonomicheskogo rosta”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po matematicheskoi teorii upravleniya i mekhanike. Tezisy dokladov (Suzdal, 2–7iyulya 2015 g.), MIAN, Moskva, 2015, 25–26
42. S. M. Aseev, V. M. Veliov, “Maximum principle for infinite-horizon optimal control problems under weak regularity assumptions”, Dinamika sistem i protsessy upravleniya, Tezisy dokladov Mezhdunarodnoi konferentsii, posvyaschennoi 90-letiyu so dnya rozhdeniya akad. N.N. Krasovskogo (Ekaterinburg, Rossiya, 15–20 sentyabrya 2014 g.), IMM UrO RAN, UrFU, Ekaterinburg, 2014, 226–228 http://conf.uran.ru/sdcp2014/_main_no_mail.pdf
43. S. M. Aseev, V. M. Velov, “Printsip maksimuma Pontryagina pri oslablennykh usloviyakh na skhodimost integralnogo funktsionala”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po matematicheskoi teorii upravleniya i mekhanike, Tezisy dokladov (Suzdal, 05–09 iyulya 2013 g.), MIAN, Moskva, 2013, 25–27
44. S. M. Aseev, V. M. Velov, “Printsip maksimuma Pontryagina dlya «obgonyayuschego» optimalnogo upravleniya”, Differentsialnye uravneniya i optimalnoe upravlenie, Tez. dokl. konf., posv. 90-letiyu so dnya rozhdeniya E. F. Mischenko (Moskva, 16–17 aprelya 2012 g.), MIAN, Moskva, 2012, 17–19 http://mishchenko90.mi.ras.ru/abstr_book_double.pdf
45. S. M. Aseev, V. M. Veliov, “Maximum principle for infinite-horizon optimal control problems with dominating discount”, DCDIS: Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, Series B: Applications & Algorithms, 19:1–2 (2012), 43–63 http://orcos.tuwien.ac.at/fileadmin/t/orcos/Research_Reports/2011-06.pdf  mathnet  mathscinet  zmath  scopus (cited: 31)
46. S. Aseev, K. Besov, S. Kaniovski, Optimal endogenous growth with exhaustible resources, Interim Report IR-10-011, IIASA, Laxenburg (Austria), 2010 , 33 pp.
47. S. M. Aseev, Infinite-horizon optimal control with applications in growth theory, MAKS Press, Moscow, 2009 , 148 pp. pdf
48. S. M. Aseev, A. I. Smirnov, “Neobkhodimye usloviya optimalnosti pervogo poryadka dlya zadachi optimalnogo prokhozhdeniya cherez zadannuyu oblast”, Nelineinaya dinamika i upravlenie, 4, Cb. statei, Fizmatlit, M., 2004, 179–204; S. M. Aseev, A. I. Smirnov, “Necessary first-order conditions for optimal crossing of a given region”, Comput. Math. Model., 18:4 (2007), 397–419  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
49. S. M. Aseev, M. Katsumoto, A Dynamic Model of Stochastic Innovation Race: Leader-Follower Case, Interim Report IR-04-035, IIASA, Laxenburg (Austria), 2004 , 24 pp.
50. S. M. Aseev, Problems of Dynamic Optimization under Risky Factors, Working Paper No. 42, Free University of Bolzano, Bolzano, Italy, 2004 , x pp.
51. S. M. Aseev, A. V. Kryazhimskii, The Pontryagin Maximum Principle for Infinite-Horizon Optimal Controls, IIASA Interim Report IR-03-013, IIAsa, Laxenburg (Austria), 2003 , 34 pp.
52. S. M. Aseev, A. V. Kryazhimskii, A. M. Tarasyev, “The Pontryagin maximum principle and transversality conditions for a class of optimal economic growth problems”, Preprints of the 5th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems (4-6 July 2001, St.-Petersburg, Russia), St.-Petersburg, 2001, 64–68
53. S. M. Aseev, “On the theory of necessary conditions for optimality for problems with phase constraints”, Proc. Steklov Inst. Math., 220 (1998), 31–40  mathnet  mathscinet  zmath
54. S. M. Aseev, “Poverkhnostnye funktsii mnozhestv i integrirovanie mnogoznachnykh otobrazhenii”, Optimalnoe upravlenie i differentsialnye igry, Tr. MIAN SSSR, 185, Nauka, Moskva, 1988, 54–59  mathnet  mathscinet  zmath; S. M. Aseev, “Surface set-valued functions and the integration of multivalued mappings”, Proc. Steklov Inst. Math., 185 (1990), 59–64  mathscinet  zmath
55. S. M. Aseev, “Approximation of semicontinuous multivalued mappings”, Differential equations and applications, I, II (Ruse, 1985), Angel Kanchev Tech. Univ., Ruse, 1987, 19–22  mathscinet
56. Sergei M. Aseev, Alexander G. Chentsov, Alexey A. Davydov, Nikolai L. Grigorenko, Vyacheslav I. Maksimov, Elena A. Rovenskaya, Alexander M. Tarasiev, “In memory of Arkady Viktorovich Kryazhimskiy (1949-2014)”, Ural Math. J., 2:2 (2016), 3, 3–15 , 15 pp.  mathnet  crossref  elib
57. S. M. Aseev, V. M. Buchstaber, R. I. Grigorchuk, V. Z. Grines, B. M. Gurevich, A. A. Davydov, A. Yu. Zhirov, E. V. Zhuzhoma, M. I. Zelikin, A. B. Katok, A. V. Klimenko, V. V. Kozlov, V. P. Leksin, M. I. Monastyrskii, A. I. Neishtadt, S. P. Novikov, E. A. Sataev, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, “Dmitrii Viktorovich Anosov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 70:2 (2015), 369–381  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib
58. A. A. Agrachëv, D. V. Anosov, S. M. Aseev, V. M. Buchstaber, A. M. Vershik, Ya. B. Vorobets, V. A. Kaimanovich, B. S. Kashin, I. G. Lysënok, A. Yu. Ol'shanskii, V. N. Remeslennikov, Ya. G. Sinai, S. K. Smirnov, A. M. Stepin, I. A. Taimanov, E. V. Shchepin, “Rostislav Ivanovich Grigorchuk (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 68:5 (2013), 967–971  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib
59. D. V. Anosov, S. M. Aseev, R. V. Gamkrelidze, S. P. Konovalov, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, “Evgenii Frolovich Mishchenko (on the 90th anniversary of his birth)”, Russian Math. Surveys, 67:2 (2012), 385–402  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
60. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, L. D. Faddeev, D. V. Anosov, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, S. P. Novikov, S. M. Aseev, A. B. Zhizhchenko, D. V. Treschev, A. A. Agrachev, E. A. Volkov, N. L. Grigorenko, A. A. Davydov, M. I. Zelikin, A. Yu. Kolesov, A. A. Mal'tsev, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, A. G. Sergeev, K. O. Besov, S. P. Konovalov, “In memory of Evgenii Frolovich Mishchenko”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi
61. Optimalnoe upravlenie, Sbornik statei. K 105-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Lva Semenovicha Pontryagina, Tr. MIAN, 291, ed. S. M. Aseev, A. G. Sergeev, MAIK, M., 2015 , 311 pp.  mathnet
62. Differentsialnye uravneniya i dinamicheskie sistemy, Sbornik statei, Tr. MIAN, 278, ed. S. M. Aseev, A. G. Sergeev, MAIK, M., 2012 , 287 pp.  mathnet
63. Optimalnoe upravlenie, Sbornik statei. K 60-letiyu so dnya rozhdeniya professora Viktora Ivanovicha Blagodatskikh, Tr. MIAN, 262, ed. S. M. Aseev, E. F. Mischenko, MAIK, M., 2008 , 272 pp.  mathnet

Presentations in Math-Net.Ru
1. Maximum principle and optimal control problems in economics
S. M. Aseev
Applied Mathematics Day
September 22, 2017 15:50   
2. Об одной модели оптимального экономического роста с возобновляемым ресурсом и примыкающих вопросах теории оптимального управления для задач на бесконечном интервале времени
S. M. Aseev
Steklov Mathematical Institute Seminar
June 15, 2017 16:00   
3. The unified maximum principle for a class of infinite-horizon optimal control problems arising in economics
S. M. Aseev
International Conference "Mathematical Theory of Optimal Control" dedicated to the 90th birthday of Academician R. V. Gamkrelidze
June 2, 2017 16:05
4. Existence of an optimal control in infinite-horizon problems with unbounded set of control constraints
S. M. Aseev
Scientific session of the Steklov Mathematical Institute of RAS dedicated to the results of 2016
November 16, 2016 11:30   
5. The unified maximum principle for infinite-horizon optimal control problems in economics
S. M. Aseev
International conference "Dynamical Systems: Inverse Problems, Stability and Control Processes" dedicated to the 80th birthday of Yu. S. Osipov
September 22, 2016 15:00   
6. On application of optimal control theory to problems of optimization of economic growth
S. M. Aseev, S. P. Samsonov
International Conference on Mathematical Control Theory and Mechanics
July 7, 2015 09:00
7. Adjoint variables and intertemporal prices in optimal control problems with infinite time horizon
S. M. Aseev
Problems of Mathematical Control Theory
April 10, 2015 15:00
8. Two-sector optimal economic growth problem with a random price jump
S. M. Aseev, K. O. Besov, S.-E. Ollus, T. Palokangas
Conference "Optimal Control and Applications" dedicated to the 105th anniversary of Lev Semenovich Pontryagin
September 25, 2013 18:10   
9. The Pontryagin maximum principle for an optimal control problem with a functional defined by an improper integral
S. M. Aseev
Steklov Mathematical Institute Seminar
February 21, 2013 16:00   
10. Принцип максимума Понтрягина для «обгоняющего» оптимального управления
S. M. Aseev
Seminar of the Department of Differential Equations, Steklov Mathematical Institute of RAS
April 25, 2012 12:00
11. Задачи оптимального управления с бесконечным горизонтом
S. M. Aseev
Seminar of the Department of Differential Equations, Steklov Mathematical Institute of RAS
March 18, 2009 12:00
12. The Pontryagin Maximum Principle for an optimal control problem with a functional determined by improper Riemann integral
S. M. Aseev, A. V. Kryazhimskiy
Steklov Mathematical Institute Seminar
April 15, 2004 16:00   

Books in Math-Net.Ru
 1. Optimal control, Collected papers. In commemoration of the 105th anniversary of Academician Lev Semenovich Pontryagin, Tr. Mat. Inst. Steklova, 291, ed. S. M. Aseev, A. G. Sergeev, 2015, 311 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1601
 2. Differential equations and dynamical systems, Collected papers, Tr. Mat. Inst. Steklova, 278, ed. S. M. Aseev, A. G. Sergeev, 2012, 287 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1464
 3. Optimal control, Collected papers. Dedicated to professor Viktor Ivanovich Blagodatskikh on the occation of his 60th birthday, Tr. Mat. Inst. Steklova, 262, ed. S. M. Aseev, E. F. Mishchenko, 2008, 272 с.
  http://mi.mathnet.ru/book275
 4. S. M. Aseev, A. V. Kryazhimskii, The Pontryagin maximum principle and optimal economic growth problems, Tr. Mat. Inst. Steklova, 257, ed. E. F. Mishchenko, 2007, 272 с.
  http://mi.mathnet.ru/book270

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2017