Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Shamolin, Maxim Vladimirovich

Total publications: 626 (618)
in MathSciNet: 174 (169)
in zbMATH: 181 (180)
in Web of Science: 81 (80)
in Scopus: 173 (172)
Cited articles: 194
Citations in Math-Net.Ru: 698
Citations in Web of Science: 197
Citations in Scopus: 696
Presentations: 81

Number of views:
This page:76353
Abstract pages:14843
Full texts:5282
References:1414
Shamolin, Maxim Vladimirovich
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
Speciality: 01.02.01 (Theoretical mechanics)
Birth date: 22.10.1966
E-mail: , ,
Website: http://shamolin2.imec.msu.ru
Keywords: dynamical system, many-dimensional phase pattern, cases of integrability, transcendental first integrals, rigid body, nonconservative field force, smooth manifold, optimal orbit, diagnosis space, weak topology, fractal dimensionality
UDC: 512.56, 512.58, 517, 517.925, 531.01, 531.552, 629.7.052
MSC: 34, 37, 53, 57, 58, 70

Subject:

Qualitative theory of differential equations and dynamical systems, classical mechanics, dynamics of a rigid body interacting with a medium, differential geometry and topology, differential and topological diagnostics, fractal theory, mathematical logic and informatics

Biography

Maxim V. Shamolin was born in October 22, 1966 in Noginsk (Bogorodsk) Town, Moscow Region, RSFSR, USSR.

Principal place of work:
Laboratory of Navigation and Control, Research Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University, 1 Michurinskii Ave., 119192, Moscow, Russian Federation: from 1992 (researcher, senior scientist, leading scientist).

Another job:
Department of Mechanics and Mathematics of Lomonosov Moscow State University: from 1994 (senior Lecturer, Full Professor); Department of Mathematics of Moscow Pedagogical State University: from 2009 (Full Professor).

Education:
Student of Department of Mechanics and Mathematics of Lomonosov Moscow State University (1983–1988);
Post Graduate Student of Department of Mechanics and Mathematics of Lomonosov Moscow State University (1988–1991).

Candidate Dissertation (Physical and Mathematical Sciences, i.e., PHD Dissertation) («Qualitative Analysis of a Model Problem of a Rigid Body Motion in a Medium in a Jet Flow», Department of Mechanics and Mathematics of Lomonosov Moscow State University).

Doctor Dissertation (Physical and Mathematical Sciences, i.e., DSCI Dissertation) («Methods of Analysis of Classes of Nonconservative Systems in Dynamics of a Rigid Body Interacting with a Medium», Department of Mechanics and Mathematics of Lomonosov Moscow State University).

Medal of Leonard Euler (for Young Mathematicians, Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik, 1995).

Prime Premium for Young Scientists of Lomonosov Moscow State University (1996).

Winner of Grants of President of Russian Federation for Young Full Doctors (2005, 2006).

Commemorative Medal "300th Anniversary to Mikhail Vasilevich Lomonosov" (2011).

Order Labore et Scientia (European scientific and industrial consortium, 2013).

Medal "Eurorean scientific and industrial consortium – Wilhelm Leibnitz" (2014).

Gold Medal in Honour of V. I. Vernadskii (2014).

Order Alexander The Great (European scientific and industrial consortium, 2015).

Member to editorial staffs of the journals «Fundamental and Applied Mathematics» (Lomonosov Moscow State University), «Applied Mathematics and Mathematical Physics» (Moscow Financial-Legal Academy), «Research Journal of International Studies», and also series «Itogi Nauki i Tekhniki, Seriya Sovremennaya Matematika i Ee Prilozheniya. Tematicheskie Obzory» (VINITI RAS), and International Scientific Journal «Axioms» (MDPI).

From 1999 on the Department of Mechanics and Mathematics of Lomonosov Moscow State University under research advising of D. V. Georgievskii, V. V. Trofimov, and M. V. Shamolin the scientific Workshop "Actual Problems in Geometry and Mechanics" had been worked. From 2003 that Workshop had been named as the Workshop in Honour of Professor V. V. Trofimov under research advising of S. A. Agafonov, D. V. Georgievskii, and M. V. Shamolin.

Member of Moscow Mathematical Society (MMS), Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM), European Society in Mechanics (EUROMECH), Honorary Member of American Biographical Institute (ABI), Member of the National Committee on Theoretical and Applied Mechanics (since August 2019).

Expert of Russian Academy of Sciences (2021).

Prepared 1 doctor of sciences and 6 candidates.

   
Main publications:
  1. M. V. Shamolin, “Low-dimensional and multi-dimensional pendulums in nonconservative fields. Part 1”, J. Math. Sci. (N. Y.), 233:2 (2018), 173–299  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
  2. M. V. Shamolin, “Low-dimensional and multi-dimensional pendulums in nonconservative fields. Part 2”, J. Math. Sci. (N. Y.), 233:3 (2018), 301–397  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
  3. M. V. Shamolin, “Integrable variable dissipation systems on the tangent bundle of a multi-dimensional sphere and some applications”, Journal of Mathematical Sciences, 230:2 (2018), 185–353  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus  scopus
  4. M. V. Shamolin, “Variety of Integrable Cases in Dynamics of Low- and Multi-Dimensional Rigid Bodies in Nonconservative Force Fields”, Journal of Mathematical Sciences, 204:4 (2015), 379–530  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  scopus
  5. V. V. Trofimov, M. V. Shamolin, “Geometric and dynamical invariants of integrable Hamiltonian and dissipative systems”, J. Math. Sci., 180:4 (2012), 365–530  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  elib  scopus  scopus
  6. M. V. Shamolin, “Dynamical systems with variable dissipation: Approaches, methods, and applications”, J. Math. Sci., 162:6 (2009), 741–908  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus

http://www.mathnet.ru/eng/person8978
List of publications on Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:shamolin.m-v
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/263951
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=16091
ISTINA http://istina.msu.ru/workers/225145
http://orcid.org/0000-0002-9534-0213
https://publons.com/researcher/1359332
http://www.researcherid.com/rid/O-1170-2013
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6603897789
https://www.researchgate.net/profile/Maxim_Shamolin

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |


1. M. V. Shamolin, “Integriruemye odnorodnye dinamicheskie sistemy s dissipatsiei na kasatelnom rassloenii k gladkomu mnogoobraziyu”, Sovremennye metody teorii funktsii i smezhnye problemy, Mat. Mezhd. konf. Voronezhskaya zimnyaya matematicheskaya shkola (Voronezh, 28 yanvarya – 2 fevralya 2021 g.), Izdatelskii dom VGU, Voronezh, 2021, 307–309 https://vzmsh.math-vsu.ru/files/vzmsh2021.pdf
2. M. V. Shamolin, “Semeistva portretov mayatnikovykh sistem s dissipatsiei”, IX Polyakhovskie chteniya, Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii po mekhanike (Sankt-Peterburg, 9–12 marta 2021 g.), eds. A. A. Tikhonov, E. V. Kustovaya, M. P. Yushkov, A. V. Orekhov, G. V. Pavilainen, Izdatelstvo VVM, Sankt-Peterburg, 2021, 136–137 https://events.spbu.ru/events/polyakhov-2021  elib
3. M. V. Shamolin, Integriruemye dinamicheskie sistemy s dissipatsiei, v. 2, Zakreplennye mayatniki raznoi razmernosti, LENAND, Moskva, 2021 , 400 pp.
4. M. V. Shamolin, “New Cases of Homogeneous Integrable Systems with Dissipation on Tangent Bundles of Four-Dimensional Manifolds”, Doklady Mathematics, 103:2 (2021), 85–91  crossref  crossref  isi  elib  scopus (cited: 1)
5. M. V. Shamolin, “Odnorodnye integriruemye sistemy vysokogo poryadka s dissipatsiei”, Sovremennye metody teorii kraevykh zadach, Materialy mezhd. konf. Voronezhskaya vesennyaya matem. shk. Pontryaginskie chteniya-XXXII (Voronezh, 3–9 maya 2021 g.), Izdatelskii dom VGU, Voronezh, 2021, 275–276 https://vvmsh.math-vsu.ru/files/vvmsh2021.pdf
6. M. V. Shamolin, “Qualitative and Numerical Research of Body Motion in a Resisting Medium”, WSEAS Transactions on Systems, 20 (2021), 232–243  crossref
7. M. V. Shamolin, “Cases of integrability which correspond to the motion of a pendulum in the three-dimensional space”, WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics, 16 (2021), 73–84  crossref  scopus
8. M. V. Shamolin, “Tensor Invariants of Dynamical Systems with Dissipation”, International Conference Topological Methods in Dynamics and Related Topics-IV, Book of Abstracts (Nizhny Novgorod, Russia, 2–5 August, 2021), Higher School of Economics, Nizhny Novgorod, 2021, 55 https://nnov.hse.ru/bipm/topmethods/2021/
9. M. V. Shamolin, “Sluchai integriruemykh dinamicheskikh sistem proizvolnogo nechetnogo poryadka s dissipatsiei”, Geometriya i mekhanika, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 195, VINITI RAN, Moskva, 2021, 142–156  mathnet  crossref  elib
10. M. V. Shamolin, “Tensor invariants of dissipative systems”, Poryadkovyi analiz i smezhnye voprosy matematicheskogo modelirovaniya. Teoriya operatorov i differentsialnye uravneniya, Tezisy dokladov XVI Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (RSO-Alaniya, g. Vladikavkaz, 21–24 sentyabrya 2021 g.), YuMI VNTs RAN, Vladikavkaz, 2021, 131 http://smath.ru/upload/iblock/005/Sborka_Tez_24.09.2021.pdf
11. M. V. Shamolin, “Invarianty dinamicheskikh sistem s dissipatsiei”, Lomonosovskie chteniya, Tez. dokl. nauchn. konf. Sektsiya mekhaniki (Moskva, 20–26 aprelya 2021 g.), MGU imeni M. V. Lomonosova, Moskva, 2021, 211–212 http://www.imec.msu.ru/content/lom_reading/2021/lomonosov_2021_mech.pdf
12. M. V. Shamolin, “Tenzornye invarianty dissipativnykh sistem na kasatelnom rassloenii gladkogo mnogoobraziya”, XXXII Krymskaya Osennyaya Matematicheskaya Shkola-simpozium po spektralnym evolyutsionnym zadacham (KROMSh-2021), Sbornik materialov mezhdunarodnoi konferentsii (17–26 sentyabrya 2021 g.), eds. V. I. Voititskii, Poliprint, Simferopol, 2021, 57 http://www.kromsh.info
13. M. V. Shamolin, “Integriruemye dinamicheskie sistemy nechetnogo poryadka s dissipatsiei”, Voronezhskaya zimnyaya matematicheskaya shkola S. G. Kreina-2020, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii (Voronezh, 27–30 yanvarya 2020 g.), eds. V. A. Kostin, IPTs "Nauchnaya kniga, Voronezh, 2020, 313–318 https://vzms.kmm-vsu.ru/files/vzms2020.pdf  elib
14. M. V. Shamolin, “Spatial motion of a pendulum in a jet flow: qualitative aspects and integrability”, 91st Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, Book of Abstracts (Kassel, Germany, March 16–20, 2020), Universität Kassel, Kassel, 2020, 94–95 https://hessenbox.uni-kassel.de/getlink/fiTZCeQHUmpqnnXyw37iLpRA/Bookofabstracts_2020.pdf
15. M. V. Shamolin, “New Cases of Integrable Odd-Order Systems with Dissipation”, Doklady Mathematics, 101:2 (2020), 158–164  crossref  crossref  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)
16. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “Zasedaniya seminara mekhaniko-matematicheskogo fakulteta MGU im. M. V. Lomonosova Aktualnye problemy geometrii i mekhaniki im. prof. V. V. Trofimova pod rukovodstvom S. A. Agafonova, D. V. Georgievskogo i M. V. Shamolina”, Geometriya i mekhanika, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 174, VINITI RAN, Moskva, 2020, 3–11  mathnet  crossref  mathscinet  elib
17. N. L. Polyakov, M. V. Shamolin, “Teoremy o reduktsii v teorii kollektivnogo vybora”, Geometriya i mekhanika, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 174, VINITI RAN, Moskva, 2020, 46–51  mathnet  crossref  mathscinet  elib
18. M. V. Shamolin, “Nekotorye integriruemye dinamicheskie sistemy nechetnogo poryadka s dissipatsiei”, Geometriya i mekhanika, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 174, VINITI RAN, Moskva, 2020, 52–69  mathnet  crossref  mathscinet  elib
19. M. V. Shamolin, “Sistemy s dissipatsiei: otnositelnaya grubost, negrubost razlichnykh stepenei i integriruemost”, Geometriya i mekhanika, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 174, VINITI RAN, Moskva, 2020, 70–82  mathnet  crossref  mathscinet  elib
20. M. V. Shamolin, “Dvizhenie tverdogo tela s perednim konusom v soprotivlyayuscheisya srede: kachestvennyi analiz i integriruemost”, Geometriya i mekhanika, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 174, VINITI RAN, Moskva, 2020, 83–108  mathnet  crossref  mathscinet  elib
21. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy s dissipatsiei na kasatelnom rassloenii dvumernogo mnogoobraziya”, Tezisy zasedaniya seminara Aktualnye problemy geometrii i mekhaniki, Geometriya i mekhanika, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 174, VINITI RAN, Moskva, 2020, 3–4  mathnet  crossref
22. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy s dissipatsiei na kasatelnom rassloenii trekhmernogo mnogoobraziya”, Tezisy zasedaniya seminara Aktualnye problemy geometrii i mekhaniki, Geometriya i mekhanika, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 174, VINITI RAN, Moskva, 2020, 6–8  mathnet  crossref
23. M. V. Shamolin, “Pervye integraly sistem nechetnogo poryadka s dissipatsiei”, Ustoichivost i kolebaniya nelineinykh sistem upravleniya, Materialy XV Mezhdunarodnoi konferentsii (Moskva, 3–5 iyunya 2020 g.), eds. V. N. Tkhai, IPU RAN, Moskva, 2020, 506–508 https://stab20.ipu.ru/ru/prcdngs  elib
24. M. V. Shamolin, “Integrable Dissipative Dynamical Systems with Three and Four Degrees of Freedom”, Developments and Novel Approaches in Nonlinear Solid Body Mechanics, Advanced Structured Materials, 130, eds. B. E. Abali and I. Giorgio, Springer Nature Switzerland AG, Switzerland, 2020, 77–91  crossref  elib  scopus
25. M. V. Shamolin, “Integriruemye dinamicheskie sistemy s konechnym chislom stepenei svobody s dissipatsiei”, Teoriya upravleniya i matematicheskoe modelirovanie, Materialy Vserossiiskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyaschennoi pamyati professora N. V. Azbeleva i professora E. L. Tonkova (Izhevsk, Rossiya, 15–19 iyunya 2020 g.), Izdatelskii tsentr Udmurtskii universitet, Izhevsk, 2020, 143–146 https://yadi.sk/i/LTf_ryvVAPqZSg  elib
26. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy vysokogo poryadka s dissipatsiei”, Sovremennye metody teorii kraevykh zadach, Materialy mezhd. konf. Voronezhskaya vesennyaya matem. shk. Pontryaginskie chteniya-XXXI (Voronezh, 3–9 maya 2020 g.), Izdatelskii dom VGU, Voronezh, 2020, 246–247 https://vvmsh.math-vsu.ru/files/vvmsh2020.pdf  elib
27. M. V. Shamolin, “Integriruemye dinamicheskie sistemy nechetnogo poryadka s dissipatsiei”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po differentsialnym uravneniyam i dinamicheskim sistemam, Tezisy dokladov (Suzdal, 3–7 iyulya 2020 g.), Izd-vo VlGU, Vladimir, 2020, 124–125 https://cloud.mail.ru/public/Q3T1/3yCyVPkYR
28. M. V. Shamolin, “Integrable Homogeneous Dissipative Dynamical Systems of an Arbitrary Odd Order”, Journal of Mathematical Sciences, 251:5 (2020), 760–771  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
29. M. V. Shamolin, “New Cases of Homogeneous Integrable Systems with Dissipation on Tangent Bundles of Two-Dimensional Manifolds”, Doklady Mathematics, 102:2 (2020), 443–448  crossref  crossref  isi  elib  elib  scopus
30. M. V. Shamolin, “New Cases of Homogeneous Integrable Systems with Dissipation on Tangent Bundles of Three-Dimensional Manifolds”, Doklady Mathematics, 102:3 (2020), 518–523  crossref  crossref  isi  elib  scopus
31. M. V. Shamolin, “Systems with Dynamical Symmetries: Qualitative Analysis, Integrability, and Applications”, XLVIII International Summer School Conference Advanced Problems in Mechanics (APM Live 2020), Abstracts (St. Petersburg, Russia, November 09–13, 2020), II, Polytech–IPME RAS, St. Petersburg, 2020, 28 http://apm-conf.spb.ru/images/book2_of_abstracts_2020_small.pdf
32. M. V. Shamolin, “Classes of integrable systems with dissipation on the tangent bundles of four-dimensional manifolds”, International Conference Topological Methods in Dynamics and Related Topics. Shilnikov Workshop, Book of Abstracts (Nizhny Novgorod, Russia, 12–13 December, 2020), Higher School of Economics, Nizhny Novgorod, 2020, 70 https://nnov.hse.ru/mirror/pubs/share/424699101.pdf
33. M. V. Shamolin, “Families of Portraits of Some Pendulum-Like Systems in Dynamics”, Journal of Applied and Industrial Mathematics, 14:4 (2020), 769–778  mathnet  crossref  crossref  elib  elib  scopus
34. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy s dissipatsiei”, Lomonosovskie chteniya, Tez. dokl. nauchn. konf. Sektsiya mekhaniki (Moskva, oktyabr 2020 g.), MGU imeni M. V. Lomonosova, Moskva, 2020, 205 http://www.imec.msu.ru/content/lom_reading/2020/lomonosov_2020_mech.pdf
35. M. V. Shamolin, “Zadachi differentsialnoi i topologicheskoi diagnostiki. Chast 4. Zadacha diagnostirovaniya (sluchai tochnykh traektornykh izmerenii)”, Vestnik SamU. Estestvennonauchnaya seriya, 26:1 (2020), 52–68  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib
36. M. V. Shamolin, “Spatial motion of a pendulum in a jet flow: qualitative aspects and integrability”, PAMM, 20:1 (2020), e202000094  crossref
37. M. V. Shamolin, “Integrability of Differential Equations of Motion of an $n$-Dimensional Rigid Body in Nonconservative Fields for $n=5$ and $n=6$”, WSEAS Transactions on Systems, 19 (2020), 271–283 https://wseas.org/multimedia/journals/systems/2020/a625102-044.pdf  crossref
38. M. V. Shamolin, “Limit sets of differential equations near singular critical points”, Geometry and Mechanics, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Mat. Pril. Temat. Obz., 187, VINITI, Moscow, 2020, 119–128  mathnet  crossref  elib
39. M. V. Shamolin, “Examples of integrable equations of motion of a five-dimensional rigid body in the presence of internal and external force fields”, Geometry and Mechanics, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Mat. Pril. Temat. Obz., 187, VINITI, Moscow, 2020, 82–118  mathnet  crossref  elib
40. M. V. Shamolin, “Examples of nine-order integrable dynamical systems with dissipation”, Geometry and Mechanics, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Mat. Pril. Temat. Obz., 187, VINITI, Moscow, 2020, 68–81  mathnet  crossref  elib
41. M. V. Shamolin, “Topographic Poincaré systems and comparison systems of small and high orders”, Geometry and Mechanics, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Mat. Pril. Temat. Obz., 187, VINITI, Moscow, 2020, 50–67  mathnet  crossref  elib
42. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “Zasedaniya seminara mekhaniko-matematicheskogo fakulteta MGU im. M. V. Lomonosova Aktualnye problemy geometrii i mekhaniki im. prof. V. V. Trofimova pod rukovodstvom S. A. Agafonova, D. V. Georgievskogo i M. V. Shamolina”, Geometriya i mekhanika, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 187, VINITI RAN, Moskva, 2020, 3–11  mathnet  crossref  elib
43. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy s dissipatsiei na kasatelnom rassloenii chetyrekhmernogo mnogoobraziya”, Tezisy zasedaniya seminara Aktualnye problemy geometrii i mekhaniki, Geometriya i mekhanika, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 187, VINITI RAN, Moskva, 2020, 4–5  mathnet  crossref
44. M. V. Shamolin, “Sluchai integriruemykh sistem s dissipatsiei na kasatelnom rassloenii mnogomernogo mnogoobraziya”, Tezisy zasedaniya seminara Aktualnye problemy geometrii i mekhaniki, Geometriya i mekhanika, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 187, VINITI RAN, Moskva, 2020, 7  mathnet  crossref
45. M. V. Shamolin, “Sistemy s dissipatsiei: analiz i integriruemost”, Tezisy zasedaniya seminara Aktualnye problemy geometrii i mekhaniki, Geometriya i mekhanika, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 187, VINITI RAN, Moskva, 2020, 8  mathnet  crossref
46. M. V. Shamolin, “Novye sluchai integriruemykh sistem pyatogo poryadka s dissipatsiei”, Tezisy zasedaniya seminara Aktualnye problemy geometrii i mekhaniki, Geometriya i mekhanika, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 187, VINITI RAN, Moskva, 2020, 10  mathnet  crossref
47. M. V. Shamolin, “Zadachi differentsialnoi i topologicheskoi diagnostiki. Chast 5. Zadacha diagnostirovaniya (sluchai traektornykh izmerenii s oshibkoi)”, Vestnik SamU. Estestvennonauchnaya seriya, 26:3 (2020), 30–39  crossref  elib
48. M. V. Shamolin, “Integrable Dissipative Dynamical Systems”, International Conference “Topological Methods in Dynamics and Related Topics”, Book of Abstracts (Nizhny Novgorod, January 3–6, 2019), Higher School of Economics, Nizhny Novgorod, 2019, 50–51 https://nnov.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/231100463
49. M. V. Shamolin, “Integriruemye dissipativnye sistemy so mnogim chislom stepenei svobody”, Sovremennye metody teorii funktsii i smezhnye problemy, Mat. Mezhd. konf. Voronezhskaya zimnyaya matematicheskaya shkola (Voronezh, 28 yanvarya – 2 fevralya 2019 g.), Izdatelskii dom VGU, Voronezh, 2019, 293–294 https://vzmsh.math-vsu.ru/files/vzmsh2019.pdf  elib
50. M. V. Shamolin, “Family of Phase Portraits in the Spatial Dynamics of a Rigid Body Interacting with a Resisting Medium”, Journal of Applied and Industrial Mathematics, 13:2 (2019), 327–339  mathnet  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus
51. N. L. Polyakov, M. V. Shamolin, “On Dynamic Aggregation Systems”, Journal of Mathematical Sciences, 244:2 (2020), 278–293  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
52. M. V. Shamolin, “Integrable Dynamical Systems with Dissipation on Tangent Bundles of 2D and 3D Manifolds”, Journal of Mathematical Sciences, 244:2 (2020), 335–355  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
53. M. V. Shamolin, “Integrable Third and Fifth Order Dynamical Systems with Dissipation”, Journal of Mathematical Sciences, 239:3 (2019), 412–423  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 2)
54. M. V. Shamolin, “Relative Structural Stability and Instability of Different Degrees in Systems with Dissipation”, Journal of Mathematical Sciences, 239:3 (2019), 424–435  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
55. M. V. Shamolin, “New Cases of Integrable Fifth-Order Systems with Dissipation”, Doklady Physics, 64:4 (2019), 189–192  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
56. M. V. Shamolin, “Integriruemye dinamicheskie sistemy nechetnogo poryadka s dissipatsiei”, Sovremennye metody teorii kraevykh zadach, Materialy mezhd. konf. Voronezhskaya vesennyaya matem. shk. Pontryaginskie chteniya-XXX (Voronezh, 3–9 maya 2019 g.), Izdatelskii dom VGU, Voronezh, 2019, 314–315 https://vvmsh.math-vsu.ru/files/vvmsh2019.pdf  elib
57. M. V. Shamolin, “Integriruemye dinamicheskie sistemy s dissipatsiei so mnogim chislom stepenei svobody”, Sovremennye problemy matematiki i mekhaniki, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii, posvyaschennoi 80-letiyu akademika RAN V. A. Sadovnichego, 1, MAKS Press, Moskva, 2019, 387–390 http://sadovnichii80.msu.ru/volum1.pdf  crossref  mathscinet  elib
58. M. V. Shamolin, E. P. Krugova, “Diagnostic Problem for a Model of a Gyrostabilized Platform”, Journal of Mathematical Sciences, 257:1 (2021), 138–142  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
59. M. V. Shamolin, “Integriruemye dinamicheskie sistemy pyatogo poryadka s dissipatsiei”, XIX Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya po differentsialnym uravneniyam (Eruginskie chteniya-2019), Materialy (Mogilev, 14–17 maya 2019 g.), 1, eds. A. K. Demenchuk, S. G. Krasovskii, E. K. Makarov, Institut matematiki NAN Belarusi, Minsk, 2019, 100–101 http://erugin.bru.by/wp-content/uploads/2019/06/0_sbornik_1.pdf  elib
60. M. V. Shamolin, “Transcendental First Integrals of Dissipative Systems with Many Degrees of Freedom”, APM 2019, XLVII International Conference "Advanced Problems in Mechanics, Book of Abstracts (St. Petersburg, June 24–29, 2019), Polytech–IPME RAS, St. Petersburg, 2019, 106–107 http://apm-conf.spb.ru/images/apm2019_abstracts-small.pdf
61. M. V. Shamolin, Integriruemye dinamicheskie sistemy s dissipatsiei, v. 1, Tverdoe telo v nekonservativnom pole, LENAND, Moskva, 2019 , 456 pp.
62. M. V. Shamolin, “Mathematical Modeling of Spatial Action of a Medium on a Body of Conical Form”, 9th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2019), Program and Abstracts Book (Valencia, Spane, July 15–19, 2019), Valencia, 2019, 195 https://iciam2019.org/images/site/news/ICIAM2019_PROGRAM_ABSTRACTS_BOOK.pdf
63. M. V. Shamolin, “Dinamicheskie sistemy s dissipatsiei: analiz i integriruemost”, Matematika v prilozheniyakh. Mezhd. konf. v chest 90-letiya S. K. Godunova, Tez. dokl. (Novosibirsk, 4–10 avgusta 2019 g.), eds. G. V. Demidenko, In-t matematiki SO RAN, Novosibirsk, 2019, 235 http://www.math.nsc.ru/conference/gsk/90/Book-Abstracts.pdf
64. M. V. Shamolin, “New Cases of Integrable Seventh-Order Systems with Dissipation”, Doklady Physics, 64:8 (2019), 330–334  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
65. M. V. Shamolin, “Integriruemye mekhanicheskie sistemy s peremennoi dissipatsiei”, XII Vserossiiskii s'ezd po fundamentalnym problemam teoreticheskoi i prikladnoi mekhaniki, Sbornik trudov v 4-kh tomakh. T. 1: Obschaya i prikladnaya mekhanika (Ufa, 19–24 avgusta 2019 g.), RITs BashGU, Ufa, 2019, 153–154 http://ruscongrmech2019.bashedu.ru/ru/trudy-sezda  crossref  elib
66. M. V. Shamolin, “Zadachi differentsialnoi i topologicheskoi diagnostiki. Chast 1. Uravneniya dvizheniya i klassifikatsiya neispravnostei”, Vestnik SamU. Estestvennonauchnaya seriya, 25:1 (2019), 32–43  mathnet (cited: 3)  crossref  mathscinet  zmath  elib
67. M. V. Shamolin, “Integrable dynamical systems with dissipation”, XXXIX Dynamics Days Europe, International Confence on Dynamics, Book of Abstracts (Rostock, Germany, September 2–6, 2019), Rostock, Rostock, 2019, 104 https://dyndays.uni-rostock.de/fileadmin/uni-rostock/Tagungen/DynDays/Program/DynDays2019_abstracts_WWW_v2.pdf
68. M. V. Shamolin, “Integrable Dissipative Dynamical Systems: Approach and Applications”, 2nd International Conference on Mathematical Modelling in Applied Sciences (ICMMAS 2019), Book of Abstracts (Belgorod, Russia, August 20–24, 2019), eds. Amar Debbouche, BSU Belgorod-Russia & Alpha-Publishing, Belgorod, 2019, 209–210 http://icmmas19.alpha-publishing.net/abstract-book  elib
69. M. V. Shamolin, “Nekotorye integriruemye dinamicheskie sistemy nechetnogo poryadka s dissipatsiei”, XXX Krymskaya Osennyaya Matematicheskaya Shkola-simpozium po spektralnym evolyutsionnym zadacham (KROMSh-2019), Sbornik materialov mezhdunarodnoi konferentsii (Laspi–Batiliman, 17–29 sentyabrya 2019 g.), eds. V. I. Voititskii, Poliprint, Simferopol, 2019, 131–134 http://www.kromsh.info  elib
70. M. V. Shamolin, “Avtokolebaniya pri prostranstvennom modelirovanii vozdeistviya sredy na tverdoe telo s perednei chastyu v vide konusa”, Sovremennye metody prikladnoi matematiki, teorii upravleniya i kompyuternykh tekhnologii, Sbornik trudov XII mezhdunarodnoi konferentsii PMTUKT-2019 (Voronezh, 25–28 sentyabrya 2019 g.), eds. A. P. Zhabko, I. L. Bataronov, D. S. Saiko, VGUIT, Voronezh, 2019, 343–345 http://old.vsuet.ru/science/conference2019/mat_25-28_09-2019.pdf
71. M. V. Shamolin, “Modelirovanie prostranstvennogo dvizheniya tverdogo tela v srede”, Mezhdunarodnaya konferentsiya Analiticheskie i chislennye metody resheniya zadach gidrodinamiki, matematicheskoi fiziki i biologii, posvyaschennnaya 100-letiyu K. I. Babenko, Tezisy dokladov (g. Puschino, 26–29 avgusta 2019 g.), IPM im. M. V. Keldysha RAN, Moskva, 2019, 134–135 https://yadi.sk/i/mblN_GPicmgeDQ  elib
72. M. V. Shamolin, “Dissipative Dynamical Systems: Backgrounds, Methods, and Applications”, International Conference "Modern Problems of Mathematics and Mechanics devoted to 60th Anniversary of Institute of Mathematics and Mechanics, Proceedings (Baku, Azerbaijan, October 23–25, 2019), ANAS, Baku, 2019, 463–465 https://imm60.imm.az/abstract-book/
73. M. V. Shamolin, “Integrable Systems with Many Degrees of Freedom and with Dissipation”, Moscow University Mechanics Bulletin, 74:6 (2019), 137–146  mathnet  mathnet  crossref  zmath  isi  elib  elib  scopus
74. M. V. Shamolin, “Integrable Seventh and Ninth Order Dynamic Systems with Dissipation”, Journal of Mathematical Sciences, 244:4 (2020), 686–702  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)
75. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy s dissipatsiei so mnogimi stepenyami svobody”, Differentsialnye uravneniya i ikh prilozheniya v matematicheskom modelirovanii, Materialy XIV Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Saransk, 9–12 iyulya 2019 g.), SVMO, Saransk, 2019, 160–172 http://conf.svmo.ru/files/2019/papers/paper42.pdf  elib
76. M. V. Shamolin, “Transcendental First Integrals of Dynamical Systems”, Topological Methods in Dynamics and Related Topics. Shilnikov Workshop, International Conference, Book of Abstracts (Nizhny Novgorod, December 9–13, 2019), HSE and Lobachevsky State University, Nizhny Novgorod, 2019, 114–115 https://nnov.hse.ru/mirror/pubs/share/322612028
77. M. V. Shamolin, “Integrable dissipative dynamical systems: backgrounds, methods, and applications”, 15th Conference on Dynamical Systems: Theory and Applications (DSTA 2019), Abstracts (Lodz, December 2–5, 2019), eds. J. Awrejcewicz, M. Kazmierczak, J. Mrozowski, P. Olejnik, Lodz University of Technology, Lodz, 2019, 363  mathscinet
78. M. V. Shamolin, “New Cases of Integrable Ninth-Order Systems with Dissipation”, Doklady Physics, 64:12 (2019), 487–493  crossref  crossref  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
79. M. V. Shamolin, “Zadachi differentsialnoi i topologicheskoi diagnostiki. Chast 2. Zadacha differentsialnoi diagnostiki”, Vestnik SamU. Estestvennonauchnaya seriya, 25:3 (2019), 22–31  mathnet (cited: 2)  crossref  mathscinet  zmath  elib
80. M. V. Shamolin, “Zadachi differentsialnoi i topologicheskoi diagnostiki. Chast 3. Zadacha kontrolya”, Vestnik SamU. Estestvennonauchnaya seriya, 25:4 (2019), 36–47  mathnet (cited: 1)  crossref  zmath  elib
81. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy pyatogo poryadka s dissipatsiei”, Lomonosovskie chteniya, Tez. dokl. nauchn. konf. Sektsiya mekhaniki (Moskva, 15–25 aprelya 2019 g.), MGU imeni M. V. Lomonosova, Moskva, 2019, 212–213 http://www.imec.msu.ru/content/lom_reading/2019/lomonosov_2019_mech.pdf
82. M. V. Shamolin, “The case of integrable systems with dissipation on the tangent bundle of a multidimensional sphere”, Journal of Mathematical Sciences, 228:6 (2018), 723–730  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  scopus (cited: 4)
83. M. V. Shamolin, “Integriruemye dinamicheskie sistemy s dissipatsiei”, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii “Voronezhskaya zimnyaya matematicheskaya shkola S. G. Kreina–2018”, eds. V. A. Kostin, IPTs “Nauchnaya kniga”, Voronezh, 2018, 361–364 https://vzms2018.ru/digest/  elib
84. M. V. Shamolin, “Negladkie pervye integraly v dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Vosmye Polyakhovskie chteniya, Tez. dokl. Mezhd. nauchn. konf. po mekhanike (Sankt-Peterburg, 30 yanvarya – 2 fevralya 2018 g.), SPbGU, Sankt-Peterburg, 2018, 54–55 https://events.spbu.ru/eventsContent/events/2018/polyakhov/sbornik.pdf
85. M. V. Shamolin, “New Cases of Integrable Systems with Dissipation on Tangent Bundles of Four-Dimensional Manifolds”, Doklady Physics, 63:3 (2018), 132–137  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 3)  elib  elib  scopus (cited: 5)
86. M. V. Shamolin, “Simulation of the Spatial Action of a Medium on a Body of Conical Form”, Journal of Applied and Industrial Mathematics, 12:2 (2018), 347–354  mathnet  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus
87. M. V. Shamolin, “Mathematical Modeling of the Action of a Medium on a Conical Body”, 89th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM) (Munich, Germany, March 19–23, 2018), Book of Abstracts, Technische Universitat Munchen, Munchen, 2018, 82–83 http://jahrestagung.gamm-ev.de/images/2018/book_of_abstracts.pdf
88. M. V. Shamolin, “Integrable Systems with Dissipation on the Tangent Bundles of 2- and 3-Dimensional Spheres”, Journal of Mathematical Sciences, 245:4 (2020), 498–507  mathnet  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus
89. M. V. Shamolin, “Lokalnaya razreshimost nekotoroi odnofaznoi zadachi so svobodnoi granitsei”, Sovremennye metody teorii kraevykh zadach, Mat. mezhd. konf., posvyasch. 90-letiyu V. A. Ilina (Moskva, 2–6 maya 2018 g.), Pontryaginskie chteniya – XXIX, MAKS-Press, Moskva, 2018, 239–240 https://ilin90.math-vsu.ru/  elib
90. M. V. Shamolin, “A New Case of an Integrable System with Dissipation on the Tangent Bundle of a Multidimensional Sphere”, Moscow University Mechanics Bulletin, 73:3 (2018), 51–59  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  zmath  isi  elib  elib  scopus
91. M. V. Shamolin, “Sluchai integriruemosti sistem s dissipatsiei na kasatelnom rassloenii k mnogomernomu mnogoobraziyu”, XVIII Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya po differentsialnym uravneniyam (Eruginskie chteniya-2018), Materialy (Grodno, 15–18 maya 2018 g.), 1, eds. A. K. Demenchuk, S. G. Krasovskii, E. K. Makarov, In-t matematiki NAN Belarusi, Minsk, 2018, 99–101
92. M. V. Shamolin, “Pervye integraly sistem s tremya stepenyami svobody s dissipatsiei”, Ustoichivost i kolebaniya nelineinykh sistem upravleniya, Materialy XIV Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Moskva, 30 maya – 1 iyunya 2018 g.), eds. V. N. Tkhai, IPU RAN, Moskva, 2018, 482–485 http://stab18.ipu.ru/ru  elib
93. M. V. Shamolin, “Transcendental first integrals of some classes of dynamical systems”, Proc. Inst. Math. Mech., National Academy of Sciences of Azerbaijan, 44:1 (2018), 19–35 http://www.proc.imm.az/volumes/44-1/44-01-02.pdf  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
94. D. V. Georgievsky, M. V. Shamolin, “Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov”, Journal of Mathematical Sciences, 250:6 (2020), 859–880  mathnet  crossref  zmath  elib  elib  scopus
95. M. V. Shamolin, “Examples of Integrable Systems with Dissipation on the Tangent Bundles of Multidimensional Spheres”, Journal of Mathematical Sciences, 250:6 (2020), 932–941  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus
96. M. V. Shamolin, “Solution of the Diagnostic Problem in the Cases of Precise and Inaccurate Trajectory Measurements”, Journal of Mathematical Sciences, 250:6 (2020), 942–963  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus
97. M. V. Shamolin, “Examples of Integrable Systems with Dissipation on the Tangent Bundles of Three-Dimensional Manifolds”, Journal of Mathematical Sciences, 250:6 (2020), 964–972  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus
98. M. V. Shamolin, “Examples of Integrable Systems with Dissipation on the Tangent Bundles of Four-Dimensional Manifolds”, Journal of Mathematical Sciences, 250:6 (2020), 973–983  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus
99. M. V. Shamolin, “Problems of Qualitative Analysis in the Spatial Dynamics of Rigid Bodies Interacting with Media”, Journal of Mathematical Sciences, 250:6 (2020), 984–996  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus
100. M. V. Shamolin, “Mechanical and topological analogies in multidimensional dynamics”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, "Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 250:6 (2020), 859–860  mathnet  crossref  scopus
101. M. V. Shamolin, “A survey of integrable examples in the multidimensional dynamics of nonconservative systems”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, "Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 250:6 (2020), 862  mathnet  crossref  scopus
102. M. V. Shamolin, “Multiparameter systems of pendulum type”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, "Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 250:6 (2020), 863–865  mathnet  crossref  scopus
103. M. V. Shamolin, “On the integrability of dynamical systems in elementary functions”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, "Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 250:6 (2020), 866–868  mathnet  crossref  scopus
104. M. V. Shamolin, “New examples of integrable systems with dissipation on tangent bundles of two-dimensional and three-dimensional sphreres”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, "Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 250:6 (2020), 869–873  mathnet  crossref  scopus
105. M. V. Shamolin, “New examples of integrable systems with variable dissipation on the tangent bundle of the multidimensional sphere”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, "Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 250:6 (2020), 877–879  mathnet  crossref  scopus
106. M. V. Shamolin, “First Integrals of Systems with Three Degrees of Freedom and Dissipation”, 2018 International Conference Stability and Oscillations of Nonlinear Control Systems (Pyatnitskiys Conference) (Moscow, 30 May – 1 June 2018), IEEE, 2018, 1–4 https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8408400/  crossref  elib  scopus
107. M. V. Shamolin, “Non-Smooth First Integrals of Dissipative Systems with Four Degrees of Freedom”, APM 2018, Proceedings of XLVI Summer School-Conf. "Advanced Problems in Mechanics (St. Petersburg, June 25–30, 2018), Polytech-IPME RAS, St. Petersburg, 2018, 251–260 http://www.ipme.ru/ipme/conf/APM2018/2018-PDF/251-260.pdf
108. M. V. Shamolin, “Integriruemye dinamicheskie sistemy s dissipatsiei na kasatelnom rassloenii trekhmernogo mnogoobraziya”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po differentsialnym uravneniyam i dinamicheskim sistemam, Tezisy dokladov (Suzdal, 6–11 iyulya 2018 g.), OOO “Arkaim”, Vladimir, 2018, 221–222
109. M. V. Shamolin, “Integrable Dissipative Dynamic Systems: Theory and Applications”, International Conference “Mathematical Analysis, Differential Equations and Applications” (MADEA-8), Abstracts (Issyk-Kul, Kyrgyz Rep., June 17–23, 2018), KTMU, Bishkek, 2018, 114–115
110. M. V. Shamolin, “Integrable Systems with Dissipation and Two and Three Degrees of Freedom”, Journal of Mathematical Sciences, 235:2 (2018), 220–242  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 3)
111. M. V. Shamolin, “Integrable Dynamic Systems with Dissipation and Finitely Many Degrees of Freedom”, Journal of Mathematical Sciences, 235:3 (2018), 334–359  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 2)
112. S. K. Godunov, M. V. Shamolin, S. V. Fortova, V. V. Shepelev, “Chislennoe issledovanie raznostnykh modelei gazovoi dinamiki s udarnymi volnami”, XXII Vserossiiskaya konferentsiya "Teoreticheskie osnovy i konstruirovaniya chislennykh algoritmov resheniya zadach matematicheskoi fiziki, posvyaschennaya pamyati K. I. Babenko, Tezisy dokladov (Dyurso, 3–8 sentyabrya 2018 g.), IPM im. M. V. Keldysha, Moskva, 2018, 40–41 http://www.kiam.ru/babenko/proceedings/Babenko_2018_issn.pdf  elib
113. M. V. Shamolin, “Modelirovanie prostranstvennogo tormozheniya tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Sovremennye metody prikladnoi matematiki, teorii upravleniya i kompyuternykh tekhnologii, Sbornik trudov XI mezhdunarodnoi konferentsii "PMTUKT-2018 (Voronezh, 18–24 sentyabrya 2018 g.), eds. A. P. Zhabko, I. L. Bataronov, V. V. Provotorov, Nauchnaya kniga, Voronezh, 2018, 300–303  elib
114. M. V. Shamolin, “New Cases of Integrable Systems with Dissipation on the Tangent Bundle of a Multidimensional Manifold”, Doklady Physics, 63:10 (2018), 424–429  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 7)  elib  elib  scopus (cited: 8)
115. M. V. Shamolin, “Sluchai integriruemykh sistem s dissipatsiei so mnogimi stepenyami svobody”, Mezhd. konf. "Dinamicheskie sistemy v nauke i tekhnologiyakh (DSST-2018), Tezisy dokladov (Alushta, 17–21 sentyabrya 2018 g.), eds. O. V. Anashkin, IP Kornienko A.A., Simferopol, 2018, 56–58 http://dsst.su/theses  elib
116. M. V. Shamolin, “Integriruemye dinamicheskie sistemy so mnogim chislom stepenei svobody s dissipatsiei”, "XXIX Krymskaya Osennyaya Matematicheskaya Shkola-simpozium po spektralnym evolyutsionnym zadacham (KROMSh-2018), Sbornik materialov mezhdunarodnoi konferentsii. Sektsii 1–3 (Laspi–Batiliman, 17–29 sentyabrya 2018 g.), Poliprint, Simferopol, 2018, 134–136 http://www.kromsh.info  elib
117. M. V. Shamolin, “Strukturnaya ustoichivost dinamicheskikh sistem s peremennoi dissipatsiei v dinamike tverdogo tela”, Dinamicheskie sistemy: ustoichivost, upravlenie, optimizatsiya, Materialy Mezhd. nauch. konf., posvyaschennoi 100-letiyu so dnya rozhdeniya akad. E. A. Barbashina (Minsk, 24–29 sentyabrya 2018 g.), eds. F. M. Kirillova (gl. red.), BGU, Minsk, 2018, 227–229  elib
118. M. V. Shamolin, “Integrable Dynamical Systems with Dissipation”, Integriruemye sistemy i nelineinaya dinamika, Tezisy dokl. Mezhd. nauch. konf. (Yaroslavl, 1–5 oktyabrya 2018 g.), YarGU, Yaroslavl, 2018, 77–78 https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5122/
119. M. V. Shamolin, “Oscillations During Rigid Body Deceleration in a Resisting Medium”, 9th Annual International Meeting of the Georgian Mechanical Union, Book of Abstracts (Kutaisi, October 11–13, 2018), Kutaisi, 2018, 42–43
120. M. V. Shamolin, “Negladkie pervye integraly sistem s tremya stepenyami svobody s dissipatsiei”, Lomonosovskie chteniya, Tez. dokl. nauchn. konf. Sektsiya mekhaniki (Moskva, 16–27 aprelya 2018 g.), MGU imeni M. V. Lomonosova, Moskva, 2018, 195–196 http://www.imec.msu.ru/content/lom_reading/2018/lomonosov_2018_mech.pdf
121. M. V. Shamolin, Sovremennye razdely matematiki v dostupnom izlozhenii. Chast I, Lambert Academic Publishing, 2018 , 351 pp.
122. M. V. Shamolin, “O dvizhenii mayatnika v mnogomernom prostranstve. Chast 3. Zavisimost polya sil ot tenzora uglovoi skorosti”, Vestnik SamU. Estestvennonauchnaya seriya, 24:2 (2018), 33–54  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib
123. M. V. Shamolin, “Oscillations During Spatial Deceleration of a Rigid Body in a Resisting Medium”, International Scientific Conference “Related Problems of Continuum Mechanics”, Proceedings (Kutaisi, October 12–13, 2018), eds. M. Nikabadze and H. Matevossian, Tsereteli State University, Kutaisi, 2018, 114–121
124. M. V. Shamolin, “Integriruemye dinamicheskie sistemy s peremennoi dissipatsiei”, Optimalnoe upravlenie i differentsialnye igry, Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii, posvyaschennoi 110-letiyu so dnya rozhdeniya L. S. Pontryagina (Moskva, 12–14 dekabrya 2018 g.), eds. K. O. Besov, MAKS Press, Moskva, 2018, 254–257  elib
125. M. V. Shamolin, “Integriruemye dinamicheskie sistemy s dissipatsiei”, Sobolevskie chteniya. Mezhd. shk.-konf., posvyasch. 110-letiyu so dnya rozhd. S. L. Soboleva, Tez. dokladov (Novosibirsk, 1216 dekabrya 2018 g.), eds. G. V. Demidenko, In-t matematiki SO RAN, Novosibirsk, 2018, 192 http://www.math.nsc.ru/conference/sobolev/readings/2018/Book-Abstracts.pdf  mathscinet
126. M. V. Shamolin, “Novye sluchai integriruemosti sistem s dissipatsiei na kasatelnykh rassloeniyakh k dvumernym mnogoobraziyam”, Sovremennye metody teorii funktsii i smezhnye problemy, Materialy Mezhd. konf. “Voronezhskaya zimnyaya matematicheskaya shkola” (Voronezh, 26 yanvarya – 1 fevralya 2017 g.), Voronezhskii gos. un-t, Izdatelskii dom VGU, Voronezh, 2017, 218–219
127. M. V. Shamolin, “New Cases of Integrable Systems with Dissipation on a Tangent Bundle of a Multidimensional Sphere”, Doklady Physics, 62:5 (2017), 262–265  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 5)  elib  elib  scopus (cited: 9)
128. M. V. Shamolin, “Low-dimensional and multi-dimensional pendulums in nonconservative fields. Part 1”, J. Math. Sci. (N. Y.), 233:2 (2018), 173–299  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 2)
129. M. V. Shamolin, “Low-dimensional and multi-dimensional pendulums in nonconservative fields. Part 2”, J. Math. Sci. (N. Y.), 233:3 (2018), 301–397  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
130. M. V. Shamolin, “Phase portraits of dynamical equations of motion of a rigid body in a resistive medium”, J. Math. Sci. (N. Y.), 233:3 (2018), 398–425  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)
131. M. V. Shamolin, “New Examples of Integrable Systems with Dissipation on the Tangent Bundles of Multidimensional Spheres”, Journal of Mathematical Sciences, 236:6 (2019), 687–701  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
132. M. V. Shamolin, “Transtsendentnye pervye integraly dinamicheskikh sistem s dissipatsiei na kasatelnom rassloenii dvumernogo mnogoobraziya”, Voronezhskaya vesennyaya matem. shk. “Pontryaginskie chteniya-XXVIII”, Materialy mezhd. konf. (Voronezh, 3–9 maya 2017 g.), Sovremennye metody teorii kraevykh zadach, Izdatelskii dom VGU, Voronezh, 2017, 178
133. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy so znakoperemennoi dissipatsiei na kasatelnom rassloenii dvumernogo mnogoobraziya”, XVII Mezhd. nauchn. konf. po differents. uravn. (Eruginskie chteniya-2017), Tezisy dokladov (Minsk, 16–20 maya 2017 g.), 1, eds. V. V. Amelkin i dr., Institut matematiki NAN Belarusi, Minsk, 2017, 63–64
134. M. V. Shamolin, “Integrable systems with dissipation on the tangent bundle of two-dimensional manifold”, Int. Sci. Conf. “Algebraic and geometric methods of analysis”, Book of abstracts (Odessa, Ukraine, May 31 – June 5, 2017), Odessa, 2017, 119–120 http://www.imath.kiev.ua/~topology/conf/agma2017/agma2017_abstracts.pdf
135. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy s peremennoi dissipatsiei na kasatelnom rassloenii dvumernogo mnogoobraziya”, Matematicheskaya teoriya optimalnogo upravleniya, Materialy mezhd. konf., posvyasch. 90-letiyu akad. R. V. Gamkrelidze (Moskva, 1–2 iyunya 2017 g.), Matem. in-t im. V. A. Steklova RAN, Moskva, 2017, 124–127 http://www.mathnet.ru:8080/PresentFiles/17508/abstract.pdf  elib
136. M. V. Shamolin, “Variety of Integrable Cases in Dynamics of Nonconservative Variable Dissipation Systems”, XXXVII Dynamics Days Europe, Abstracts (Szeged, Hungary, June 5–9, 2017), IOP Publishing, Szeged, 2017, 134–135 http://static.akcongress.com/downloads/ddays/dynamics-days2017-book-of-abstracts.pdf
137. M. V. Shamolin, “K zadache o svobodnom tormozhenii tverdogo tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Analiticheskaya mekhanika, ustoichivost i upravlenie, Tr. XI Mezhd. Chetaevskoi konf. Sektsiya 1. Analiticheskaya mekhanika (Kazan, 13–17 iyunya 2017 g.), 1, Izd-vo KNITU-KAI, Kazan, 2017, 366–375  elib
138. M. V. Shamolin, “Integrable Systems With Dissipation on the Tangent Bundle of Two-Dimensional Manifold”, The Intern. Sci. Workshop “Recent Advances in Hamiltonian and Nonholonomic Dynamics”, Book of Abstracts (Dolgoprudny, Russia, June 15–18, 2017), Publishing Center “Institute of Computer Science”, Moscow–Izhevsk, 2017, 74–76
139. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy s dissipatsiei na kasatelnom rassloenii dvumernogo mnogoobraziya”, XXVIII Int. Conf. “Dynamical System Modelling and Stability Investigation”, Abstracts of Conference Reports (Kiev, Ukraine, May 24–26, 2017), Shevchenko KNU, Kiev, 2017, 71 http://www.dsmsi.univ.kiev.ua/downloads/book_DSMSI-2017.pdf
140. M. V. Shamolin, “Data preparation for execution of experiments on rigid body motion in a resisting medium”, ENOC 2017, Conference Papers (Budapest, Hungary, June 25–30, 2017), ISBN 978-963-12-9168-1, Budapest, 2017, 93–94 http://www.congressline.hu/enoc2017/abstracts/48.pdf
141. M. V. Shamolin, “Cases of integrability corresponding to the motion of a pendulum in the four-dimensional space”, APM 2017, Proceedings of XLV Summer School–Conf. “Advanced Problems in Mechanics” (St. Petersburg, Russia, June 22–27, 2017), Polytech–IPME RAS, St. Petersburg, 2017, 401–413 http://www.ipme.ru/ipme/conf/APM2017/2017-PDF/399____APM2017.pdf
142. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy s peremennoi dissipatsiei na kasatelnom rassloenii k dvumernomu mnogoobraziyu”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po matematicheskoi teorii upravleniya i mekhanike, Tezisy dokladov (Suzdal, 7–11 iyulya 2017 g.), OOO “Arkaim”, Vladimir, 2017, 142–143
143. M. V. Shamolin, “New Cases of Integrable Systems with Dissipation on a Tangent Bundle of a Two-Dimensional Manifold”, Doklady Physics, 62:8 (2017), 392–396  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 5)  elib  elib  scopus (cited: 7)
144. M. V. Shamolin, “Integrability in terms of elementary functions of variable dissipation dynamical systems”, Int. Conf. “Mathematical Modelling in Applied Sciences”, Abstract Book (Saint-Petersburg, Russia, July 24–28, 2017), eds. Amar Debbouche, SPbPU, Saint-Petersburg, 2017, 61–62 http://icmmas.alpha-publishing.net/index.php?page=abstract-book
145. M. V. Shamolin, “Integrable System with Dissipation on Tangent Bundle of Two-Dimensional Manifold”, 8th International Conference on Differential and Functional Differential Equations (Moscow, August 13–20, 2017), Abstracts, RUDN, Moskva, 2017, 161–162 http://dfde2017.mi.ras.ru/files/abstracts.pdf  elib
146. M. V. Shamolin, “Auto-Oscilllations During Deceleration of a Rigid Body in a Resisting Medium”, Journal of Applied and Industrial Mathematics, 11:4 (2017), 572–583  mathnet  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  elib  scopus (cited: 1)
147. M. V. Shamolin, “Sluchai integriruemosti, sootvetstvuyuschie dvizheniyu mayatnika v chetyrekhmernom prostranstve”, Vestnik SamU. Estestvennonauchnaya seriya, 23:1 (2017), 41–58  mathnet  mathscinet  zmath  elib
148. M. V. Shamolin, “Prostranstvennaya model vzaimodeistviya so sredoi tverdogo tela s perednei chastyu v vide konusa”, Sovremennye metody prikladnoi matematiki, teorii upravleniya i kompyuternykh tekhnologii, Cb. tr. X mezhdunar. konf. “PMTUKT-2017” (Voronezh, 18–24 sentyabrya 2017 g.), eds. I. L. Bataronov, A. P. Zhabko, V. V. Provotorov, Nauchnaya kniga, Voronezh, 2017, 367–371  elib
149. M. V. Shamolin, “Novye sluchai integriruemykh sistem s dissipatsiei na kasatelnom rassloenii dvumernogo mnogoobraziya i prilozheniya”, Matematika v sovremennom mire. Mezhd. konf., posvyasch. 60-letiyu In-ta matematiki im. S. L. Soboleva, Tezisy dokladov (Novosibirsk, 14–19 avg. 2017 g.), eds. G. V. Demidenko, Izd-vo In-ta matematiki, Novosibirsk, 2017, 268  elib
150. M. V. Shamolin, “Integriruemye dinamicheskie sistemy s dissipatsiei na kasatelnom rassloenii dvumernogo mnogoobraziya”, Sb. mater. mezhd. konf. “XXVIII Krymskaya Osennyaya Matematicheskaya Shkola-simpozium po spektralnym evolyutsionnym zadacham” (KROMSh-2017) (Laspi, 17–29 sentyabrya 2017 g.), DIAIPI, Simferopol, 2017, 79–81  elib
151. M. V. Shamolin, “Variable dissipation dynamical systems: integrability and analysis”, 6th International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences (Pafos, Cyprus, August 28–31, 2017), CD Progr. and Submissions, Pafos, 2017, 1 p. http://www.icmsquare.net/index.php/program/submissions
152. M. V. Shamolin, “Negladkie pervye integraly v sistemakh s dissipatsiei”, Lomonosovskie chteniya, Tez. dokl. nauchn. konf. Sektsiya mekhaniki (Moskva, 17–26 aprelya 2017 g.), MGU imeni M. V. Lomonosova, Moskva, 2017, 194–195 http://www.imec.msu.ru/content/lom_reading/2017/lomonosov_2017_mech.pdf
153. M. V. Shamolin, “New Cases of Integrable Systems with Dissipation on the Tangent Bundle of a Three-Dimensional Manifold”, Doklady Physics, 62:11 (2017), 517–521  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 4)  elib  elib  scopus (cited: 7)
154. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy s dissipatsiei na kasatelnom rassloenii dvumernogo mnogoobraziya”, Differentsialnye uravneniya i ikh prilozheniya v matematicheskom modelirovanii, Materialy XIII Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Saransk, 12–16 iyulya 2017 g.), SVMO, Saransk, 2017, 10–21 http://conf.svmo.ru/files/deamm2017/papers/paper02.pdf  elib
155. M. V. Shamolin, “Negladkie pervye integraly sistem s dissipatsiei v dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Mezhd. nauchn. konf. “Fundamentalnye i prikladnye zadachi mekhaniki”, Tezisy dokladov (Moskva, 24–27 oktyabrya 2017 g.), Izd-vo MGTU im. N. E. Baumana, Moskva, 2017, 29–30
156. M. V. Shamolin, “Cases of integrability corresponding to the motion of a pendulum in the three-dimensional space”, PHYSCON 2017 (Florence, Italy, July 17–19, 2017), IPACS Electronic library, 2017, 13 pp. http://lib.physcon.ru/doc?id=4f9732200cd8  mathscinet
157. M. V. Shamolin, “Negladkie pervye integraly v dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego s soprotivlyayuscheisya sredoi”, Vseros. konf. “Sovremennye problemy mekhaniki sploshnoi sredy”, posvyasch. pamyati akad. L. I. Sedova v svyazi so 110-letiem so dnya rozhd., Tezisy dokladov (Moskva, 13–15 noyabrya 2017 g.), MIAN, Moskva, 2017, 213–216 http://www.mathnet.ru:8080/PresentFiles/18677/18677.pdf
158. M. V. Shamolin, “Cases of integrability corresponding to the motion of a pendulum on the two-dimensional plane”, WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics, 12 (2017), 123–135 http://www.wseas.org/multimedia/journals/mechanics/2017/a325811-065.pdf  elib  scopus
159. M. V. Shamolin, “Pervye integraly dinamicheskikh sistem s dissipatsiei na kasatelnom rassloenii trekhmernogo mnogoobraziya”, Mezhdunarodnaya konferentsiya, posvyaschennaya 100-letiyu so dnya rozhdeniya S. G. Kreina, Sbornik materialov (Voronezh, 13–19 noyabrya 2017 g.), Izdatelskii dom VGU, Voronezh, 2017, 202–203  elib
160. M. V. Shamolin, “Integrable Systems with Dissipation in Dynamics”, Modern Problems of Mathematics and Mechanics, Proc. Int. conf. devoted to the 80-th anniversary of acad. A. Gadjiev (Baku, December 6–8, 2017), National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, 2017, 204
161. M. V. Shamolin, “Mathematical modeling of the action of a medium on a conical body”, Mathematical and Numerical Aspects of Dynamical System Analysis, 14th Conference on Dynamical Systems: Theory and Applications (DSTA 2017) (Lodz, December 11–14, 2017), eds. J. Awrejcewicz, M. Kazmierczak, J. Mrozowski, P. Olejnik, Lodz University, Lodz, 2017, 491–500  mathscinet
162. M. V. Shamolin, “Non-smooth first integrals of dynamical systems with dissipation”, 14th Conference on Dynamical Systems: Theory and Applications (DSTA 2017), Abstracts (Lodz, December 11–14, 2017), eds. J. Awrejcewicz, M. Kazmierczak, J. Mrozowski, P. Olejnik, Lodz University, Lodz, 2017, 358  mathscinet
163. M. V. Shamolin, “O dvizhenii mayatnika v mnogomernom prostranstve. Chast 1. Dinamicheskie sistemy”, Vestnik SamU. Estestvennonauchnaya seriya, 23:3 (2017), 41–64  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib
164. M. V. Shamolin, “O dvizhenii mayatnika v mnogomernom prostranstve. Chast 2. Nezavisimost polya sil ot tenzora uglovoi skorosti”, Vestnik SamU. Estestvennonauchnaya seriya, 23:4 (2017), 40–67  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib
165. M. V. Shamolin, “Chetyrekhmernoe tverdoe telo-mayatnik v nekonservativnom pole”, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii “Voronezhskaya zimnyaya matematicheskaya shkola S. G. Kreina–2016”, eds. V. A. Kostin, Izdatelsko-poligraficheskii tsentr “Nauchnaya kniga”, Voronezh, 2016, 433–436  elib
166. M. V. Shamolin, “Integrable Systems in the Dynamics on the Tangent Bundle of a Two-Dimensional Sphere”, Moscow University Mechanics Bulletin, 71:2 (2016), 27–32  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi  elib  elib  elib  scopus
167. M. V. Shamolin, “Integrability in Elementary Functions of Certain Classes of Nonconservative Systems”, Advances in Mathematics and Computer Science and their Applications, Proc. of 7th European Conference on Applied Mathematics and Informatics (AMATHI16) (Venice, Italy, January 29–31, 2016), Mathematics and Computers in Science and Engineering Series, 57, eds. Imre J. Rudas, WSEAS Press, 2016, 50–58 http://www.wseas.us/e-library/conferences/2016/venice/MAMUA/MAMUA-07.pdf
168. M. V. Shamolin, “Transtsendentnye pervye integraly dinamicheskikh sistem s dissipatsiei”, Sovremennye metody teorii kraevykh zadach. Pontryaginskie chteniya-XXVII, Materialy Voronezhskoi vesennei matem. shk. (Voronezh, 3–9 maya 2016 g.), Izdatelskii dom VGU, Voronezh, 2016, 292–294
169. Yu. M. Okunev, V. A. Samsonov, B. Ya. Lokshin, A. P. Golub, M. Z. Dosaev, Yu. D. Selyutskii, O. G. Privalova, L. A. Klimina, S. V. Tsyptsyn, M. V. Shamolin, Problemy upravleniya dvizheniem tel, vzaimodeistvuyuschikh so sredoi, Nauchnyi otchet In-ta mekhaniki MGU im. M. V. Lomonosova № 5307, In-t mekhaniki MGU, Moskva, 2016 , 44 pp.
170. M. V. Shamolin, “Integrable Nonconservative Dynamical Systems on the Tangent Bundle of the Multidimensional Sphere”, Differential Equations, 52:6 (2016), 722–738  crossref  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi  elib  elib  scopus
171. M. V. Shamolin, “Pervye integraly dinamicheskikh sistem s peremennoi dissipatsiei v dinamike tverdogo tela”, Ustoichivost i kolebaniya nelineinykh sistem upravleniya, Mater. XIII Mezhd. konf. (Moskva, 1–3 iyunya 2016 g.), eds. V. N. Tkhai, IPU RAN, Moskva, 2016, 421–423  elib
172. M. V. Shamolin, “On integrability of dynamic equations of spatial pendulum motion in a nonconservative force field”, 11th HSTAM International Congress on Mechanics, Abstracts (Athens, Greese, May 27–30, 2016), HSTAM, Athens, 2016, 1 p. http://11hstam.ntua.gr/proceedings/assets/papers/abs/3.pdf
173. M. V. Shamolin, “Pervye integraly dinamicheskikh sistem s dissipatsiei na kasatelnom rassloenii konechnomernoi sfery”, Geometricheskii analiz i ego prilozheniya, Materialy III Mezhdunarodnoi shkoly-konf. (Volgograd, 30 maya – 3 iyunya 2016 g.), VolGU, Volgograd, 2016, 217–222  elib
174. M. V. Shamolin, “On spatial pendulum in a nonconservative force field”, 5th International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences (Athens, Greece, May 23–26, 2016), CD Progr. and Submissions, Athens, 2016, 1 p. http://www.icmsquare.net/index.php/about/history
175. M. V. Shamolin, “Cases of integrability corresponding to the motion of a pendulum in the three-dimensional space”, XLIV Summer School-Conference "Advanced Problems in Mechanics, Dedicated to the 30th Anniversary of IPME RAS, Proceedings (St. Petersburg, June 27–July 2, 2016), IPME RAS, St. Petersburg, 2016, 375–387 http://www.ipme.ru/ipme/conf/APM2016/2016-PDF/374__APM16.pdf
176. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy so znakoperemennoi dissipatsiei na kasatelnom rassloenii k mnogomernoi sfere”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po differentsialnym uravneniyam i dinamicheskim sistemam, Tezisy dokladov (Suzdal, 08–12 iyulya 2016 g.), Kollektiv avtorov, Suzdal, 2016, 233–234
177. M. V. Shamolin, “Cases of integrability corresponding to the motion of a pendulum in the three-dimensional space”, Global Conference on Applied Physics and Mathematics, Electronic Extended Abstracts (Rome, Italy, July 25–27, 2016), Rome, 2016, 3 p. http://www.scienceknowconferences.com/files/extended_abstracts/gcapm2016
178. M. V. Shamolin, “First Integrals of Variable Dissipation Dynamical Systems in Rigid Body Dynamics”, 2016 International Conference Stability and Oscillations of Nonlinear Control Systems (Pyatnitskiys Conference) (Moscow, June 1–3, 2016), IEEE, 2016, 1–4 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7532297  crossref  isi  elib  scopus (cited: 1)
179. M. V. Shamolin, “On the problem of free deceleration of a rigid body in a resisting medium”, Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 57:4 (2016), 611–622  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
180. M. V. Shamolin, “On the Problem of a Free Drag of a Rigid Body with a Tapered Front in a Resisting Medium”, Mathematical Models and Computer Simulations, 9:2 (2017), 232–247  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  elib  scopus (cited: 1)
181. M. V. Shamolin, “A Multidimensional Pendulum in a Nonconservative Force Field under the Presence of Linear Damping”, Doklady Physics, 61:9 (2016), 476–480  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 5)
182. M. V. Shamolin, “Integrable Systems with Variable Dissipation on the Tangent Bundle of a Sphere”, Journal of Mathematical Sciences, 219:2 (2016), 321–335  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  scopus (cited: 4)
183. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy s dissipatsiei na kasatelnykh rassloeniyakh dvumernykh mnogoobrazii”, Mezhd. nauchn. konf. XXVII Krymskaya Osennyaya Matematicheskaya Shkola-simpozium po spektralnym i evolyutsionnym zadacham (KROMSh-2016), Tez. dokl. (Batiliman (Laspi), Rossiiskaya Federatsiya, 17–29 sentyabrya 2016 g.), Krymskii federalnyi universitet im. V. I. Vernadskogo, Simferopol, 2016, 34
184. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy s dissipatsiei na kasatelnom rassloenii k mnogomernoi sfere”, Ufimskaya mezhd. matem. konf., Sbornik tezisov (Ufa, 27–30 sentyabrya 2016 g.), eds. R. N. Garifullin, RITs BashGU, Ufa, 2016, 187–189
185. M. V. Shamolin, “Transtsendentnye pervye integraly dinamicheskikh sistem s peremennoi dissipatsiei”, Mezhd. konf. “Metod funktsii Lyapunova i ego prilozheniya”, Tez. dokl. (Alushta, 15–18 sentyabrya 2016 g.), eds. O. V. Anashkin, Krymskii federalnyi un-t imeni V. I. Vernadskogo, Simferopol, 2016, 32–33
186. M. V. Shamolin, “Avtokolebaniya pri modelirovanii vozdeistviya sredy na tverdoe telo”, Sovremennye metody prikladnoi matematiki, teorii upravleniya i kompyuternykh tekhnologii, Cb. tr. IX mezhdunar. konf. “PMTUKT-2016” (Voronezh, 20–26 sentyabrya 2016 g.), eds. I. L. Bataronov, A. P. Zhabko, V. V. Provotorov, Nauchnaya kniga, Voronezh, 2016, 398–401  elib
187. M. V. Shamolin, “Modelirovanie dvizheniya tela v soprotivlyayuscheisya srede i gidrodinamicheskie analogii”, X Vserossiiskaya nauchnaya konferentsiya “Nelineinye kolebaniya mekhanicheskikh sistem”, Trudy (Nizhnii Novgorod, 26–29 sentyabrya 2016 g.), eds. D. V. Balandin, V. I. Erofeev, I. S. Pavlov, Izdatelskii dom “Nash dom”, Nizhnii Novgorod, 2016, 820–830 http://www.itmm.unn.ru/files/2016/06/X-Vseross.-nauch.-konf.-po-nelinejnym-kolebaniyam.pdf
188. M. V. Shamolin, “Dynamics of systems on bundles of multidimensional spheres”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, “Urgent problems of geometry and mechanics” named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 227:4 (2017), 387  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
189. S. A. Agafonov, D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “History and the “mathematical formula” of the Onegin stanza”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, “Urgent problems of geometry and mechanics” named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 227:4 (2017), 389  mathnet  mathnet  crossref  zmath  scopus
190. M. V. Shamolin, “Multidimensional pendulum in a nonconservative field”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, “Urgent problems of geometry and mechanics” named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 227:4 (2017), 390  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
191. M. V. Shamolin, “On the problem of the motion of a conical-shaped body in resistant media”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, “Urgent problems of geometry and mechanics” named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 227:4 (2017), 393  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
192. M. V. Shamolin, “New Cases of Integrable Systems with Dissipation on Tangent Bundles of Two- and Three-Dimensional Spheres”, Doklady Physics, 61:12 (2016), 625–629  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 5)  elib  elib  scopus (cited: 9)
193. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy s dissipatsiei na rassloenii konechnomernoi sfery”, International Conference on Nonlinear Analysis and its Applications, Abstracts (Samarkand, Uzbekistan, September 19–21, 2016), Samarkand State University, Samarkand, 2016, 100
194. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy s peremennoi dissipatsiei na kasatelnom rassloenii mnogomernoi sfery”, Mezhd. konf. “Sistemy Anosova i sovremennaya dinamika”, posvyaschennaya 80-letiyu so dnya rozhdeniya D. V. Anosova, Tezisy dokladov (Moskva, 19–23 dekabrya 2016 g.), Matem. inst. RAN im. V. A. Steklova, Moskva, 2016, 107–111 http://www.mathnet.ru:8080/PresentFiles/16014/abstract.pdf
195. M. V. Shamolin, “Sluchai integriruemosti, sootvetstvuyuschie dvizheniyu mayatnika v trekhmernom prostranstve”, Vestnik SamGU. Estestvennonauchnaya seriya, 2016, no. 3–4, 75–97  mathnet (cited: 5)  zmath  elib
196. M. V. Shamolin, “Ratsionalnye pervye integraly v dinamike”, Lomonosovskie chteniya, Tez. dokl. nauchn. konf. Sektsiya mekhaniki (Moskva, 18–27 aprelya 2016 g.), MGU imeni M. V. Lomonosova, Moskva, 2016, 172–173 http://www.imec.msu.ru/content/lom_reading/2016/lomonosov_2016_mech.pdf
197. M. V. Shamolin, “Novye sluchai integriruemykh sistem s dissipatsiei na kasatelnom rassloenii mnogomernoi sfery”, Sobolevskie chteniya, Mezhdunarodnaya shkola–konferentsiya (Novosibirsk, 18–22 dekabrya 2016 g.), Tezisy dokladov, eds. V. L. Vaskevich, G. V. Demidenko, IPTs NGU, Novosibirsk, 2016, 162
198. M. V. Shamolin, “Integrable Systems on the Tangent Bundle of a Multi-Dimensional Sphere”, Journal of Mathematical Sciences, 234:4 (2018), 548–590  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
199. R. R. Aidagulov, M. V. Shamolin, “Nonlocal hydrodynamics and some its applications”, Contemporary Mathematics and Its Applications, 100 (2016), 145–169  mathnet
200. B. Ya. Lokshin, V. A. Samsonov, M. V. Shamolin, “Pendulum systems with dynamical symmetry”, Journal of Mathematical Sciences, 227:4 (2017), 461–519  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  scopus (cited: 2)
201. M. V. Shamolin, “Transcendental first integrals of dynamical systems on the tangent bundle to the sphere”, Journal of Mathematical Sciences, 227:4 (2017), 442–460  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  scopus (cited: 1)
202. M. V. Shamolin, “Integrable motions of a pendulum in a two-dimensional plane”, Journal of Mathematical Sciences, 227:4 (2017), 419–441  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)
203. R. R. Aidagulov, M. V. Shamolin, “Fast matrix multiplication by using color algebras”, Journal of Mathematical Sciences, 227:4 (2017), 402–406  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  scopus
204. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “Sessions of the Workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, "Urgent Problems of Geometry and Mechanics named after V. V. Trofimov”, Journal of Mathematical Sciences, 227:4 (2017), 387–394  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 2)
205. M. V. Shamolin, “A Multidimensional Pendulum in a Nonconservative Force Field”, Doklady Physics, 60:1 (2015), 34–38  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 5)
206. R. R. Aidagulov, M. V. Shamolin, “Polynumbers, Norms, Metrics, and Polyingles”, Journal of Mathematical Sciences, 204:6 (2015), 742–759  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  scopus (cited: 2)
207. R. R. Aidagulov, M. V. Shamolin, “Finsler Spaces, Bingles, Polyingles, and Their Symmetry Groups”, Journal of Mathematical Sciences, 204:6 (2015), 732–741  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  scopus (cited: 2)
208. R. R. Aidagulov, M. V. Shamolin, “Topology on Polynumbers and Fractals”, Journal of Mathematical Sciences, 204:6 (2015), 760–771  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  scopus (cited: 2)
209. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “Sessions of the Workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent Problems of Geometry and Mechanics Named After V. V. Trofimov”, Journal of Mathematical Sciences, 204:6 (2015), 715–731  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  scopus (cited: 5)
210. Yu. M. Okunev, M. V. Shamolin, “On the Construction of the General Solution of a Class of Complex Nonautonomous Equations”, Journal of Mathematical Sciences, 204:6 (2015), 787–799  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  scopus (cited: 2)
211. M. V. Shamolin, “Classification of Integrable Cases in the Dynamics of a Four-Dimensional Rigid Body in a Nonconservative Field in the Presence of a Tracking Force”, Journal of Mathematical Sciences, 204:6 (2015), 808–870  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  scopus (cited: 4)
212. M. V. Shamolin, “Survey of integrable cases in the dynamics of a four-dimensional rigid body in a nonconservative field”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 204:6 (2015), 719–720  crossref  mathscinet  scopus (cited: 4)
213. M. V. Shamolin, “Comparison of completely integrable cases in the dynamics of $2D$, $3D$, and $4D$ rigid bodies in nonconservative fields”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 204:6 (2015), 724  crossref  mathscinet  scopus (cited: 4)
214. M. V. Shamolin, “Systems of variable dissipation: approaches, methods, and applications”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 204:6 (2015), 725  crossref  mathscinet  scopus (cited: 4)
215. M. V. Shamolin, “On the problem of a pendulum in a nonconservative case”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 204:6 (2015), 727  crossref  mathscinet  scopus (cited: 4)
216. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “Urgent problems of geometry and mechanics: foundations, problems, methods, and applications”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 204:6 (2015), 730  crossref  scopus
217. M. V. Shamolin, “Integrable cases in the dynamics of a multi-dimensional rigid body in a nonconservative field”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 204:6 (2015), 731  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 4)
218. M. V. Shamolin, “Simulation of Rigid Body Motion in a Resisting Medium and Analogies with Vortex Streets”, Mathematical Models and Computer Simulations, 7:4 (2015), 389–400  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)
219. M. V. Shamolin, “K zadache o dvizhenii tela konicheskoi formy v srede”, Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya po mekhanike Sedmye Polyakhovskie chteniya, Tezisy dokladov (Sankt-Peterburg, 2–6 fevralya 2015 g.), Izdatel I. V. Balabanov, Moskva, 2015, 46
220. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy na kasatelnom rassloenii konechnomernoi sfery”, Sovremennye metody teorii funktsii i smezhnye problemy, Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii Voronezhskaya zimnyaya matematicheskaya shkola (Voronezh, 27 yanvarya – 2 fevralya 2015 g.), Izdatelskii dom VGU, Voronezh, 2015, 152–153
221. M. V. Shamolin, “Complete List of First Integrals of Dynamic Equations for a Multidimensional Solid in a Nonconservative Field”, Doklady Physics, 60:4 (2015), 183–187  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 4)
222. M. V. Shamolin, “Rigid body motion in a medium: data preparation for execution of experiments”, 86th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM 2015), CD Book of Abstracts (Lecce, Italy, March 23–27, 2015), Universita Del Salento, Lecce, 2015, 143 http://conference.unisalento.it/ocs/public/conferences/1/download/scientific_program/S01.pdf  crossref
223. M. V. Shamolin, “New Case of Complete Integrability of Dynamics Equations on a Tangent Fibering to a 3D Sphere”, Moscow University Mathematics Bulletin, 70:3 (2015), 111–114  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi  elib  elib  scopus
224. M. V. Shamolin, “Certain Integrable Cases in Dynamics of a Multi-Dimensional Rigid Body in a Nonconservative Field”, New Developments in Pure and Applied Mathematics, Proceedings of International Conference on Pure Mathematics–Applied Mathematics (PM–AM'15) (Vienna, Austria, March 15–17, 2015), Mathematics and Computers in Science and Engineering Series, 42, Vienna, Vienna, 2015, 328–342 http://inase.org/library/2015/vienna/bypaper/MAPUR/MAPUR-53.pdf
225. M. V. Shamolin, “Integriruemye dinamicheskie sistemy s peremennoi dissipatsiei na kasatelnom rassloenii k konechnomernoi sfere”, Teoriya upravleniya i matematicheskoe modelirovanie, Tezisy dokladov Vserossiiskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyaschennoi pamyati professora N. V. Azbeleva i professora E. L. Tonkova (Izhevsk, 9–11 iyunya 2015 g.), Udmurtskii universitet, Izhevsk, 2015, 143–144  mathscinet  elib
226. M. V. Shamolin, “Multidimensional pendulum in a nonconservative force field”, XLIII Summer School-Conference “Advanced Problems in Mechanics” (APM 2015), Proceedings (St. Petersburg, June 22–27, 2015), SPBSPU and IPME RAS, St. Petersburg, 2015, 322–332 http://www.ipme.ru/ipme/conf/APM2015/2015-PDF/2015-401.pdf  elib
227. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy s peremennoi dissipatsiei na kasatelnom rassloenii k dvumernoi sfere”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po matematicheskoi teorii upravleniya i mekhanike, Tezisy dokladov (Suzdal, 3–7 iyulya 2015 g.), Kollektiv avtorov, Suzdal, 2015, 149–150
228. M. V. Shamolin, “Integrable variable dissipation dynamical systems and some applications”, 8th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2015), Program and Abstracts (Beijing, China, August 10–14, 2015), Beijing, Beijing, 2015, 219
229. M. V. Shamolin, “Rigid Body Motion in a Resisting Medium: Data Preparation for Execution of Experiments”, 9th European Solid Mechanics Conference (ESMC 2015), CD Abstracts (Madrid, July 6–10, 2015), Madrid, 2015, abstractID 38 http://www.esmc2015.org/_contxt/_medien/_upload/_abstracts/38_abstract.pdf
230. M. V. Shamolin, “Trajectories that have points at infinity as limit sets for dynamical systems on the plane”, Proc. Inst. Math. Mech., National Academy of Sciences of Azerbaijan, 41:1 (2015), 88–93 http://www.proc.imm.az/volumes/41-1/41-01-09.pdf  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
231. M. V. Shamolin, “Semeistva fazovykh portretov v prostranstve kvaziskorostei v zadache o dvizhenii tverdogo tela v soprotivlyayuscheisya srede”, XI Vserossiiskii s'ezd po fundamentalnym problemam teoreticheskoi i prikladnoi mekhaniki, Sbornik trudov (Kazan, 20–24 avgusta 2015 g.), Kazanskii (Privolzhskii) federalnyi universitet, Kazan, 2015, 4169–4170  elib
232. M. V. Shamolin, “Integrable variable dissipation dynamical systems: methods and some applications”, 4th International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences, CD Program and Submissions (Mykonos, Greece, June 5–8, 2015), Mykonos, 2015, No. 187 http://www.icmsquare.net/index.php/about/history
233. M. V. Shamolin, “Complete List of the First Integrals of Dynamic Equations of a Multidimensional Solid in a Nonconservative Field under the Assumption of Linear Damping”, Doklady Physics, 60:10 (2015), 471–475  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 3)  elib  elib  scopus (cited: 8)
234. M. V. Shamolin, “Obzor sluchaev integriruemosti v mnogomernoi dinamike nekonservativnykh sistem”, Modelirovanie i issledovanie ustoichivosti sistem (Dynamical System Modelling and Stability Investigation). XVII International Conference, Abstracts of Conference Reports (Kiev, May 27–29, 2015), Kiev, 2015, 57 http://www.dsmsi.univ.kiev.ua/downloads/book_DSMSI-2015.pdf
235. M. V. Shamolin, “Modelirovanie vozdeistviya sredy na tverdoe telo s perednei chastyu v vide konusa”, Sovremennye metody prikladnoi matematiki, teorii upravleniya i kompyuternykh tekhnologii (PMTUKT-2015), Sb. trudov VIII mezhdunarodnoi konferentsii (Voronezh, 21–26 sentyabrya 2015 g.), eds. I. L. Bataronov, A. P. Zhabko, V. V. Provotorov, Nauchnaya kniga, Voronezh, 2015, 388–390  elib
236. M. V. Shamolin, “Sluchai integriruemosti v zadache o dvizhenii tverdogo tela v nekonservativnom pole pod deistviem sledyaschei sily”, Ustoichivost i protsessy upravleniya, Materialy III mezhdunarodnoi konferentsii (Sankt-Peterburg, 5–9 oktyabrya 2015 g.), eds. A. P. Zhabko, L. A. Petrosyan, Izdatelskii Dom Fedorovoi G.V., Sankt-Peterburg, 2015, 157–158  elib
237. A. V. Andreev, M. V. Shamolin, “Simulation of the action of a medium on a conical body and the family of phase portraits in the space of quasivelocities”, Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 56:4 (2015), 612–617  crossref  crossref  mathscinet  zmath  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
238. M. V. Shamolin, “Dinamicheskie sistemy na kasatelnom rassloenii mnogomernoi sfery, integriruemye v transtsendentnykh funktsiyakh”, Teoriya priblizhenii funktsii i rodstvennye zadachi analiza, Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Kollektivnaya monografiya), posvyaschennoi pamyati professora P. P. Korovkina (Kaluga, oktyabr 2015 g.), Izdatelstvo KGU im. K. E. Tsiolkovskogo, Kaluga, 2015, 85–86  elib
239. M. V. Shamolin, “Dynamical Systems With Variable Dissipation: Methods and Applications”, Recent Advances on Computational Science and Applications, Proc. of 4th Intern. Conf. on Applied and Computational Math. (ICACM'15) (Seoul, South Korea, September 5–7, 2015), Mathematics and Computers in Science and Engineering Series, 52, eds. Imre J. Rudas, WSEAS Press, 2015, 81–90 http://www.wseas.us/e-library/conferences/2015/Seoul/ACME/ACME-12.pdf
240. M. V. Shamolin, “On the motion of a multidimensional rigid body (pendulum) in a nonconservative field”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 221:2 (2017), 156  crossref  mathscinet  scopus
241. M. V. Shamolin, “Review of integrable cases in the dynamics of a multidimensional rigid body in a nonconservative force field”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 221:2 (2017), 157  crossref  mathscinet  scopus
242. N. V. Pokhodnya, M. V. Shamolin, “On an integrable case in the dynamics of a multidimensional body”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 221:2 (2017), 158  crossref  scopus
243. M. V. Shamolin, “A new integrable case in the dynamics of a multidimensional rigid body in a nonconservative field”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 221:2 (2017), 159  crossref  mathscinet  scopus
244. M. V. Shamolin, “Cases of integrability in transcendental functions in multidimensional dynamics”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 221:2 (2017), 160  crossref  mathscinet  zmath  scopus
245. M. V. Shamolin, “Transtsendentnye pervye integraly klassov dinamicheskikh sistem s simmetriyami”, Matematicheskaya fizika i rodstvennye problemy sovremennogo analiza, Materialy Resp. nauchn. konf. (Bukhara, 26–27 noyabrya 2015 g.), Bukharskii gos. un–t, Bukhara, 2015, 292–293
246. M. V. Shamolin, “On lower- and multi-dimensional pendulum in a nonconservative force fields”, Dynamical Systems. Mathematical and Numerical Approaches, eds. J. Awrejcewicz, M. Kazmierczak, J. Mrozowski, P. Olejnik, Lodz University of Technology, Lodz, 2015, 449–460
247. M. V. Shamolin, “Sluchai integriruemosti, sootvetstvuyuschie dvizheniyu mayatnika na ploskosti”, Vestnik SamGU. Estestvennonauchnaya seriya, 2015, no. 10(132), 91–113  mathnet (cited: 5)  elib
248. M. V. Shamolin, “Integrable variable dissipation systems on the tangent bundle of a multi-dimensional sphere and some applications”, Journal of Mathematical Sciences, 230:2 (2018), 185–353  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus (cited: 1)  scopus (cited: 1)
249. M. V. Shamolin, “Some problems of qualitative analysis in the modeling of the motion of rigid bodies in resistive media”, Journal of Mathematical Sciences, 221:2 (2017), 260–296  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)
250. M. V. Shamolin, “New cases of integrability of equations of motion of a rigid body in the $n$-dimensional space”, Journal of Mathematical Sciences, 221:2 (2017), 205–259  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
251. A. V. Andreev, M. V. Shamolin, “Methods of mathematical modeling of the action of a medium on a conical body”, Journal of Mathematical Sciences, 221:2 (2017), 161–168  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
252. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “Sessions of the Workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent Problems of Geometry and Mechanics named after V. V. Trofimov”, Journal of Mathematical Sciences, 221:2 (2017), 155–160  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)
253. M. V. Shamolin, “Obzor sluchaev integriruemosti uravnenii dvizheniya mnogomernogo tverdogo tela v nekonservativnom pole”, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii Voronezhskaya zimnyaya matematicheskaya shkola S. G. Kreina-2014 (Voronezh, yanvar 2014 g.), eds. V. A. Kostin, Izdatelsko-poligraficheskii tsentr Nauchnaya kniga, Voronezh, 2014, 404–408
254. M. V. Shamolin, “On stability of certain key types of rigid body motion in a nonconservative field”, 85th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, GAMM 2014, CD Book of Abstracts (Erlangen, Germany, March 10–14, 2014), FAU, Erlangen, 2014, 237
255. N. L. Polyakov, M. V. Shamolin, “On a Generalization of Arrows Impossibility Theorem”, Doklady Mathematics, 89:3 (2014), 290–292  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)
256. M. V. Shamolin, “Review of Cases of Integrability in Dynamics of Lower- and Multidimensional Rigid Body in a Nonconservative Field of Forces”, Recent Advances in Mathematics, Statistics and Economics, Proceedings of 2014 International Conference on Pure Mathematics–Applied Mathematics (PM–AM'14) (Venice, Italy, March 15–17, 2014), EUROPMENT, Venice, Venice, 2014, 86–102 http://www.europment.org/library/2014/venice/bypaper/FIMATH/FIMATH-13.pdf
257. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy na kasatelnom rassloenii mnogomernoi sfery”, Materialy Voronezhskoi vesennei matem. shk. Sovremennye metody teorii kraevykh zadach. Pontryaginskie chteniya-XXV (Voronezh, mai 2014 g.), IPTs Nauchnaya kniga, Voronezh, 2014, 196–197
258. M. V. Shamolin, “Mnogoobrazie sluchaev integriruemosti v dinamike tverdogo tela v nekonservativnom pole sil”, XVI Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya po differentsialnym uravneniyam (Eruginskie chteniya-2014), Tezisy dokladov (Novopolotsk, Belarus, 20–22 maya 2014 g.), Chast 2, Institut matematiki NAN Belarusi, Minsk, 2014, 77–78
259. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy s peremennoi dissipatsiei na kasatelnom rassloenii k konechnomernoi sfere”, Geometricheskii analiz i ego prilozheniya, Materialy II Mezhdunarodnoi konferentsii (Volgograd, 26–30 maya 2014 g.), VolGU, Volgograd, 2014, 143–145
260. M. V. Shamolin, “Zadacha o dvizhenii tela v soprotivlyayuscheisya srede pod deistviem sledyaschei sily: kachestvennyi analiz i integriruemost”, XII Vserossiiskoe soveschanie po problemam upravleniya (VSPU-2014), Trudy. [Elektronnyi resurs] (Moskva, 16–19 iyunya 2014 g.), IPU RAN, Moskva, 2014, 1813–1824  elib
261. M. V. Shamolin, “A New Case of Integrability in the Dynamics of a Multidimensional Solid in a Nonconservative Field under the Assumption of Linear Damping”, Doklady Physics, 59:8 (2014), 375–378  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 4)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 4)
262. M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy s peremennoi dissipatsiei na kasatelnom rassloenii k mnogomernoi sfere”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po differentsialnym uravneniyam i dinamicheskim sistemam, Tezisy dokladov (Suzdal, 4–9 iyulya 2014 g.), Kollektiv avtorov, Suzdal, 2014, 182–183
263. N. Yu. Selivanova, M. V. Shamolin, “Diagnostika nekotoroi sistemy pryamogo upravleniya iz teorii letatelnykh apparatov”, Mezhdunarodnaya konferentsiya Oblasti primeneniya i novye tekhnologii prepodavaniya matematiki i IKT ("Mathematics and ICT application sphere. New training technologies") (Gyandzha, Azerbaidzhan, 5–6 iyunya 2014 g.), I, Gyandzha, 2014, 18–22
264. M. V. Shamolin, “New cases of integrability in multidimensional dynamics in a nonconservative field”, XLII Summer School-Conference “Advanced Problems in Mechanics” (APM 2014), CD Proceedings (St. Petersburg (Repino), Russia, June 30–July 5, 2014), St. Petersburg, 2014, 435–446 http://www.ipme.ru/ipme/conf/APM2014/2014-PDF/2014-435.pdf
265. M. V. Shamolin, “Review of cases of integrability in dynamics of a rigid body in a nonconservative field”, XXXIV Dynamics Days Europe, 8–12 September 2014, University of Bayreuth, Germany, Book of Abstracts (Bayreuth, Germany, September 8–12, 2014), Universitat Bayreuth, 2014, 186
266. M. V. Shamolin, “On Stability of Certain Key Types of Rigid Body Motion in a Nonconservative Field”, 2014 International Simposium on Nonlinear Theory and its Applications, Proceedings of NOLTA 2014 (Luzern, Switzerland, September 14–18, 2014), Luzern, 2014, 36–39
267. A. V. Andreev, M. V. Shamolin, “Semeistva fazovykh portretov v zadache o dvizhenii tverdogo tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Mezhdunarodnaya konferentsiya Metod funktsii Lyapunova i ego prilozheniya (MFL-2014), Tezisy dokladov (Krym, Alushta, 15–20 sentyabrya 2014 g.), eds. O. V. Anashkin, Tavrich. natsion. un-t, Simferopol, 2014, 51–53
268. M. V. Shamolin, “Sistemy na kasatelnom rassloenii mnogomernoi sfery, integriruemye v transtsendentnykh funktsiyakh”, Mezhdunarodnaya konferentsiya Metod funktsii Lyapunova i ego prilozheniya (MFL-2014), Tezisy dokladov (Krym, Alushta, 15–20 sentyabrya 2014 g.), eds. O. V. Anashkin, Tavrich. natsion. un-t, Simferopol, 2014, 53–54
269. M. V. Shamolin, “Matematicheskoe modelirovanie vozdeistviya sredy na tverdoe telo v usloviyakh kvazistatsionarnosti”, Sovremennye metody prikladnoi matematiki, teorii upravleniya i kompyuternykh tekhnologii (PMTUKT-2014), Sbornik trudov VII mezhdunarodnoi konferentsii (Voronezh, 14–21 sentyabrya 2014 g.), Nauchnaya kniga, Voronezh, 2014, 395–397  elib
270. N. V. Pokhodnya, M. V. Shamolin, “Integriruemye sistemy na kasatelnom rassloenii k mnogomernoi sfere”, Vestnik SamGU. Estestvennonauchnaya seriya, 2014, no. 7(118), 60–69  mathnet (cited: 1)  zmath  elib
271. M. V. Shamolin, “Dynamical Pendulum-Like Nonconservative Systems”, Applied Non-Linear Dynamical Systems, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, 93, eds. Jan Awrejcewicz, Springer International Publishing, Switzerland, 2014, 503–525  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus (cited: 3)
272. M. V. Shamolin, “Some Classes of Integrable Problems in Spatial Dynamics of a Rigid Body in a Nonconservative Force Field”, Journal of Mathematical Sciences, 210:3 (2015), 292–330  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  scopus (cited: 2)
273. M. V. Shamolin, “On stability of certain key types of rigid body motion in a nonconservative field”, PAMM, 14:1 (2014), 311–312  crossref
274. M. V. Shamolin, “Integriruemost sistem s peremennoi dissipatsiei na rassloenii k dvumernoi sfere”, Tez. dokl. nauchn. konf. Lomonosovskie chteniya-2014, Sektsiya mekhaniki (Moskva, 14–23 aprelya 2014 g.), MGU, Moskva, 2014, 143–144 http://www.imec.msu.ru/content/lom_reading/2014/lomonosov_2014_mech.pdf
275. A. V. Andreev, M. V. Shamolin, “Matematicheskoe modelirovanie vozdeistviya sredy na tverdoe telo i novoe dvukhparametricheskoe semeistvo fazovykh portretov”, Vestnik SamGU. Estestvennonauchnaya seriya, 2014, no. 10(121), 109–115  mathnet (cited: 1)  zmath  elib
276. M. V. Shamolin, “Integrable Cases in the Dynamics of a Multi-dimensional Rigid Body in a Nonconservative Force Field in the Presence of a Tracking Force”, Journal of Mathematical Sciences, 214:6 (2016), 865–891  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  scopus  scopus
277. M. V. Shamolin, “On stability of certain types of rigid body motion in a resisting medium”, ICNPAA 2014 Congress, Presentations and Authors (Narvik, Norway, July 15–18, 2014), Narvik University, Narvik, 2014, Poster № 952 http://http://icnpaa.com/index.php/icnpaa/2014/paper/view/952
278. M. V. Shamolin, “Obzor sluchaev integriruemosti v dinamike mnogomernogo tverdogo tela v nekonservativnom pole”, Sovremennye metody teorii funktsii i smezhnye problemy, Materialy Voronezhskoi zimnei matematicheskoi shkoly (Voronezh, 27 yanvarya – 2 fevralya 2013 g.), Izd.-poligr. tsentr Voronezhskogo gos. un-ta, Voronezh, 2013, 279
279. M. V. Shamolin, “Complete List of First Integrals of Dynamic Equations of Motion of a 4D Rigid Body in a Nonconservative Field under the Assumption of Linear Damping”, Doklady Physics, 58:4 (2013), 143–146  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
280. M. V. Shamolin, “Obzor sluchaev integriruemosti v mnogomernoi dinamike tverdogo tela v nekonservativnom pole”, Funktsionalnye prostranstva. Differentsialnye operatory. Obschaya topologiya. Problemy matematicheskogo obrazovaniya, Tezisy dokladov Chetvertoi Mezhdunarodnoi konf., posvyasch. 90-letiyu so dnya rozhd. L. D. Kudryavtseva (Moskva, 25–29 marta 2013 g.), RUDN, Moskva, 2013, 258–259
281. M. V. Shamolin, “Qualitative Aspects of a Rigid Body Motion in a Resistant Medium”, GAMM 2013, CD Book of Abstracts (Novi Sad, Serbia, March, 18–22, 2013), Novi Sad, Novi Sad, 2013, 112
282. M. V. Shamolin, “Obzor sluchaev integriruemosti v dinamike mnogomernogo tverdogo tela v nekonservativnom pole”, Modelirovanie i issledovanie ustoichivosti sistem (Dynamical System Modelling and Stability Investigation), Tezisy dokladov, XVI Intern. Conf. (Kiev, Ukraina, 29–31 maya 2013 g.), Kiev, Kiev, 2013, 146 http://www.dsmsi.univ.kiev.ua/downloads/book_DSMSI-2013.pdf
283. M. V. Shamolin, “Review of cases of integrability in dynamics of low- and multidimensional rigid body in a nonconservative field”, XXXIII International Conference Dynamics Days Europe 2013, Book of Abstracts (Madrid, Spain, June 3–7, 2013), CTB UPM, Madrid, Spane, 2013, 157 http://www.dynamics-days-europe-2013.org/DDEXXXIII-AbstractsBook.pdf
284. M. V. Shamolin, “Nekotorye sluchai integriruemosti v dinamike na kasatelnom rassloenii k trekhmernoi sfere”, Sovremennye metody teorii kraevykh zadach. “Pontryaginskie chteniya-XXIV”, Materialy Voronezhskoi vesennei matematicheskoi shk. (Voronezh, mai 2013 g.), Voronezhskii gos. un-t, Voronezh, 2013, 222–223
285. M. V. Shamolin, “Prostranstvennoe dvizhenie tverdogo tela s perednim kruglym tortsom v soprotivlyayuscheisya srede”, Mezhdunarodnaya konf. Vosmye Okunevskie chteniya, Materialy dokladov (Sankt-Peterburg, 25–28 iyunya 2013 g.), Baltiiskii gos. un-t, Sankt-Peterburg, 2013, 439–440
286. M. V. Shamolin, “Cases of integrability in transcendental functions in 3D Dynamics of a rigid body interacting with a medium”, ECCOMAS Multibody Dynamics 2013, CD Proceedings (Zagreb, Croatia, July 1–4, 2013), University of Zagreb, Zagreb, 2013, 903–912  elib  scopus (cited: 4)
287. M. V. Shamolin, “Variety of the cases of integrability in Dynamics of a symmetric 2D-, 3D- and 4D-rigid body in a nonconservative field”, Intern. J. Structural Stability and Dynamics, 13:7 (2013), 1340011 , 14 pp.  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 4)
288. M. V. Shamolin, “A New Case of Integrability in Transcendental Functions in the Dynamics of Solid Body Interacting with the Environment”, Automation and Remote Control, 74:8 (2013), 1378–1392  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus
289. M. V. Shamolin, “Obzor sluchaev integriruemosti uravnenii dvizheniya chetyrekhmernogo tverdogo tela v nekonservativnom pole sil”, Differentsialnye uravneniya. Funktsionalnye prostranstva. Teoriya priblizhenii. Mezhdun. konf., posvyasch. 105-letiyu S. L. Soboleva, Tezisy dokladov (Novosibirsk, 18–24 avgusta 2013 g.), In-t matematiki SO RAN, Novosibirsk, 2013, 296 http://www.math.nsc.ru/conference/sobolev/105/Book-Abstracts.pdf#page=297
290. M. V. Shamolin, “Review of integrable cases in dynamics of small- and multidimensional rigid body in a nonconservative field”, Advanced Problems in Mechanics: book of abstracts of International Summer School-Conference (Saint Petersburg, Russia, July 1–6, 2013), Polytechnical University Publishing House, Saint Petersburg, 2013, 99
291. M. V. Shamolin, “Obzor sluchaev integriruemosti uravnenii dvizheniya chetyrekhmernogo tverdogo tela v nekonservativnom pole”, International mathematical conference “Bogolyubov readings DIF-2013. Differential equations, theory of functions and their applications” on the occasion of the 75th anniversary of academisian A. M. Samoilenko, Abstracts (Sevastopol, June 28-30, 2013), Institute of Mathamatics of NAS of Ukraine, Kyiv, 2013, 308
292. M. V. Shamolin, “Novyi sluchai integriruemosti v dinamike mnogomernogo tverdogo tela v nekonservativnom pole sil”, Differentsialnye uravneniya i ikh prilozheniya (SamDif-2013), Tezisy dokladov (Samara, 1–3 iyulya 2013 g.), Vserossiiskaya nauchnaya konferentsiya, Samarskii universitet, Samara, 2013, 96–97
293. M. V. Shamolin, “New Case of Integrability in the Dynamics of a Multidimensional Solid in a Nonconservative Field”, Doklady Physics, 58:11 (2013), 496–499  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 8)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 11)
294. N. L. Polyakov, M. V. Shamolin, “O zamknutykh simmetrichnykh klassakh funktsii, sokhranyayuschikh lyuboi odnomestnyi predikat”, Vestnik SamGU. Estestvennonauchnaya seriya, 2013, no. 6(107), 61–73  mathnet (cited: 3)  elib
295. M. V. Shamolin, “New case of integrability of dynamic equations on the tangent bundle of a 3-sphere”, Russian Math. Surveys, 68:5 (2013), 963–965  mathnet  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
296. M. V. Shamolin, “Sluchai integriruemosti v prostranstvennoi dinamike tverdogo tela v nekonservativnom pole”, Tez. dokl. nauchn. konf. Lomonosovskie chteniya-2013, Sektsiya mekhaniki (Moskva, aprel 2013 g.), MGU, Moskva, 2013, 142 http://www.imec.msu.ru/content/lom_reading/2013/lomonosov_2013_mech.pdf
297. M. V. Shamolin, “Turbulentnost po Kolmogorovu i dinamika tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya Turbulentnost i volnovye protsessy, posvyaschennaya 100-letiyu so dnya rozhdeniya akad. M. D. Millionschikova, Sbornik tezisov (Moskva, 26–28 noyabrya 2013 g.), OOO Intuit.ru, Moskva, 2013, 182–183
298. M. V. Shamolin, “On integrability in dynamic problems for a rigid body interacting with a medium”, Int. Appl. Mech., 49:6 (2013), 665–674  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
299. M. V. Shamolin, “Dynamical pendulum-like nonconservative systems”, 12th Conference on Dynamical Systems: Theory and Applications (DSTA 2013), Abstracts (Lodz, Poland, December 2–5, 2013), Lodz University of Technology, 2013, 160
300. M. V. Shamolin, “Variety of Integrable Cases in Dynamics of Low- and Multi-Dimensional Rigid Bodies in Nonconservative Force Fields”, Journal of Mathematical Sciences, 204:4 (2015), 379–530  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  scopus (cited: 15)
301. N. V. Pokhodnya, M. V. Shamolin, “Nekotorye usloviya integriruemosti dinamicheskikh sistem v transtsendentnykh funktsiyakh”, Vestnik SamGU. Estestvennonauchnaya seriya, 2013, no. 9/1(110), 35–41  mathnet (cited: 8)  zmath  elib (cited: 1)
302. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “Levi–Civita symbols, generalized vector products, and new integrable cases in Mechanics of multidimensional bodies”, Journal of Mathematical Sciences, 187:3 (2012), 280–299  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 5)  scopus (cited: 8)
303. M. V. Shamolin, “Comparison of complete integrability cases in Dynamics of a two-, three-, and four-dimensional rigid body in a nonconservative field”, Journal of Mathematical Sciences, 187:3 (2012), 346–359  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 2)  scopus (cited: 7)
304. S. A. Agafonov, D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “On the role of women in the development of modern mechanics”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 187:3 (2012), 269  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus (cited: 7)
305. M. V. Shamolin, “Systems with variable dissipation: Methods, approaches, and applications”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 187:3 (2012), 270  crossref  mathscinet
306. M. V. Shamolin, “Cases of complete integrability in terms of transcendental functions in dynamics of a rigid body interacting with a medium”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 187:3 (2012), 270  crossref  mathscinet
307. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “Levi–Civita symbols, generalized vector products, and new integrability cases in manydimensional body mechanics”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 187:3 (2012), 271  mathscinet  zmath
308. M. V. Shamolin, “Sluchai integriruemosti v dinamike chetyrekhmernogo tverdogo tela v nekonservativnom pole”, Voronezhskaya zimn. matem. shk. S. G. Kreina, 2012, Materialy mezhd. konf. (Voronezh, 25–30 yanvarya 2012 g.), VGU, Voronezh, 2012, 213–215
309. M. V. Shamolin, “A New Case of Integrability in Spatial Dynamics of a Rigid Solid Interacting with a Medium under Assumption of Linear Damping”, Doklady Physics, 57:2 (2012), 78–80  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 7)  elib (cited: 7)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 9)
310. M. V. Shamolin, “Sluchai integriruemosti v prostranstvennoi dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi pri struinom obtekanii”, VI Polyakhovskie chteniya, Tez. dokl. Mezhd. nauchn. konf. po mekhan. (Sankt-Peterburg, 31 yanvarya – 3 fevralya 2012 g.), Izdatel I. V. Balabanov, Sankt-Peterburg, 2012, 75
311. M. V. Shamolin, “A new case of integrability in the dynamics of a 4D-rigid body in a nonconservative field under the assumption of linear damping”, Doklady Physics, 57:6 (2012), 250–253  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 5)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 6)
312. M. V. Shamolin, “Novye sluchai integriruemosti v transtsendentnykh funktsiyakh v dinamike tverdogo tela v nekonservativnom pole”, Sovremennye metody teorii kraevykh zadach, Mat. Voronezhskoi vesennei matem. shk. “Pontryaginskie chteniya-XXIII” (Voronezh, 3–9 maya 2012 g.), Voronezhskii gos. un-t, Voronezh, 2012, 200
313. M. V. Shamolin, “Novyi sluchai integriruemosti v transtsendentnykh funktsiyakh v dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Ustoichivost i kolebaniya nelineinykh sistem upravleniya, XII Mezhd. konf. (konf. Pyatnitskogo). Tezisy dokladov (Moskva, 5–8 iyunya 2012 g.), IPU RAN, Moskva, 2012, 339–341
314. M. V. Shamolin, “Sluchai integriruemosti v prostranstvennoi dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi, pri uchete lineinogo dempfirovaniya”, “Analiticheskaya mekhanika, ustoichivost i upravlenie”. Tr. X Mezhdunarodnoi Chetaevskoi konferentsii, Sektsiya 1. Analiticheskaya mekhanika (Kazan, 12–16 iyunya 2012 g.), 1, Kazan. gos. tekhn. un-t, Kazan, 2012, 508–514 http://old.kai.ru/science/konf/chetaev/Tom_1_Analiticheskaya_mehanika.pdf
315. N. Yu. Selivanova, M. V. Shamolin, “Local solvability of a one-phase problem with free boundary”, Journal of Mathematical Sciences, 189:2 (2013), 274–283  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
316. N. Yu. Selivanova, M. V. Shamolin, “Studying the interphase zone in a certain singular-limit problem”, Journal of Mathematical Sciences, 189:2 (2013), 284–293  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib  scopus
317. N. Yu. Selivanova, M. V. Shamolin, “Local solvability of the Capillary problem”, Journal of Mathematical Sciences, 189:2 (2013), 294–300  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
318. N. Yu. Selivanova, M. V. Shamolin, “Quasi-stationary Stefan problem with values on the front depending on its geometry”, Journal of Mathematical Sciences, 189:2 (2013), 301–310  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
319. M. V. Shamolin, “Some questions of qualitative theory in dynamics of systems with the variable dissipation”, Journal of Mathematical Sciences, 189:2 (2013), 314–323  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib (cited: 2)  scopus (cited: 6)
320. M. V. Shamolin, “Complete list of first integrals for dynamic equations of motion of a solid body in a resisting medium with consideration of linear damping”, Moscow University Mechanics Bulletin, 67:4 (2012), 92–95  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi  elib  elib  scopus
321. M. V. Shamolin, “Cases of integrability in dynamics of a rigid body interacting with a resistant medium”, 23th International Congress of Theoretitical and Applied Mechanics, CD-Proceedings (Beijing, China, August 19–24, 2012), China Science Literature Publishing House, Beijing, 2012, 2 p.  mathscinet
322. M. V. Shamolin, “Obzor sluchaev integriruemosti v dinamike malomernogo i mnogomernogo tverdogo tela v nekonservativnom pole”, Mezhd. konf. po diff. uravneniyam i din. sistemam, Tezisy dokladov (Suzdal, 29 iyunya – 4 iyulya 2012 g.), Kollektiv avtorov, Suzdal, 2012, 179–180
323. M. V. Shamolin, “Variety of the cases of integrability in dynamics of a 2D-, and 3D-rigid body interacting with a medium”, 8th ESMC 2012, CD-Materials (Graz, Austria, July 9–13, 2012), Graz, Graz, Austria, 2012, 2 p.
324. M. V. Shamolin, “Mnogoobrazie sluchaev integriruemosti v dinamike tverdogo tela v nekonservativnom pole”, Tez. dokl. nauchn. konf. “Lomonosovskie chteniya-2012”, Sektsiya mekhaniki (Moskva, aprel 2012 g.), MGU, Moskva, 2012, 156 http://www.imec.msu.ru/content/lom_reading/2012/lomonosov_2012_mech.pdf
325. M. V. Shamolin, “Zadacha o dvizhenii tela v soprotivlyayuscheisya srede s uchetom zavisimosti momenta sily soprotivleniya ot uglovoi skorosti”, Matem. modelirovanie, 24:10 (2012), 109–132  mathnet (cited: 5)  mathscinet  zmath  elib (cited: 3)
326. M. V. Shamolin, “Cases of Complete Integrability in Transcendental Functions in Dynamics and Certain Invariant Indices”, PAMM, 12:1 (2012), 43–44  crossref
327. M. V. Shamolin, “Obzor sluchaev integriruemosti v dinamike chetyrekhmernogo tverdogo tela v nekonsevativnom pole”, Mezhdunarodnaya konf. “Analiz i osobennosti”, posvyaschennaya 75-letiyu V. I. Arnolda, Tezisy dokladov (Moskva, 17–21 dekabrya 2012 g.), MIAN, Kollektiv avtorov, Moskva, 2012, 112–113
328. N. V. Pokhodnya, M. V. Shamolin, “New case of integrability in dynamics of multi-dimensional body”, Vestnik SamGU, 2012, no. 9, 136–150  mathnet  zmath  elib
329. M. V. Shamolin, “Cases of Complete Integrability in Transcendental Functions in Dynamics and Certain Invariant Indices”, 83th Annual Scientific Conference of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM), Book of Abstracts, Technische Universitat Darmstadt (Darmstadt, Germany, March 26–30, 2012), TU-Darmstadt, Darmstadt, 2012, 48
330. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov”, Journal of Mathematical Sciences, 187:3 (2012), 269–271  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 2)  scopus (cited: 7)
331. M. V. Shamolin, “A New Case of Integrability in Dynamics of a 4D-Solid in a Nonconservative Field”, Doklady Physics, 56:3 (2011), 186–189  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 2)
332. Yu. G. Vyshkvarko, M. V. Shamolin, “Nekotorye voprosy kachestvennoi teorii v dinamike tverdogo tela”, Materialy Vseros. konf., posvyasch. 110-letiyu matem. f-ta MPGU “Matematika, informatika i metodika ikh prepodavaniya” (Moskva, 14–16 marta 2011 g.), MPGU, Moskva, 2011, 40–41
333. A. V. Mokeev, M. V. Shamolin, “Nekotorye zadachi differentsialnoi diagnostiki”, Materialy Vseros. konf., posvyasch. 110-letiyu matem. f-ta MPGU “Matematika, informatika i metodika ikh prepodavaniya” (Moskva, 14–16 marta 2011 g.), MPGU, Moskva, 2011, 72–74
334. N. V. Pokhodnya, M. V. Shamolin, “Nekotorye prilozheniya teorii fraktalov v dinamike”, Materialy Vseros. konf., posvyasch. 110-letiyu matem. f-ta MPGU “Matematika, informatika i metodika ikh prepodavaniya” (Moskva, 14–16 marta 2011 g.), MPGU, Moskva, 2011, 81–82
335. N. Yu. Selivanova, M. V. Shamolin, “Lokalnaya razreshimost odnoi odnofaznoi zadachi so svobodnoi granitsei”, Mat. Voronezhskoi zimnei matem. shk. “Sovremennye metody teorii funktsii i smezhnye problemy” (Voronezh, 26 yanvarya – 1 fevralya 2011 g.), Voronezhskii gos. un-t, Voronezh, 2011, 307
336. N. Yu. Selivanova, M. V. Shamolin, “Issledovanie mezhfaznoi zony v nekotoroi singulyarno predelnoi zadache”, Mat. Voronezhskoi vesennei matem. shk. “Sovremennye metody teorii kraevykh zadachyu "Pontryaginskie chteniya-XXII” (Voronezh, 3–9 maya 2011 g.), Voronezhskii gos. un-t, Voronezh, 2011, 164–165
337. M. V. Shamolin, “Cases of complete integrability in transcendental functions in dynamics and certain invariant indices”, 5th Int. Sci. Conf. on Physics and Control PHYSCON 2011, CD-Proceedings (Leon, Spain, September 5–8, 2011), Leon, Leon, 2011, 5 p.
338. M. V. Shamolin, “Complete List of First Integrals in the Problem on the Motion of a 4D Solid in a Resisting Medium under Assumption of Linear Damping”, Doklady Physics, 56:9 (2011), 498–501  crossref  mathscinet  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
339. M. V. Shamolin, “Diagnostika girostabilizirovannoi platformy, vklyuchennoi v sistemu upravleniya dvizheniem letatelnogo apparata”, Elektronnoe modelirovanie, 33:3 (2011), 121–126 http://www.emodel.org.ua/images/em/all-pdf/11-3.pdf
340. M. V. Shamolin, “Sopostavlenie sluchaev polnoi integriruemosti v dinamike dvumernogo, trekhmernogo i chetyrekhmernogo tverdogo tela v nekonservativnom pole”, Modelirovanie i issledovanie ustoichivosti sistem (Dynamical System Modelling and Stability Investigation). XV Int. Conf., Tezisy dokladov (Kiev, Ukraina, 25–27 maya 2011 g.), Kiev, Kiev, 2011, 139 http://www.dsmsi.univ.kiev.ua/downloads/book_DSMSI-2011.pdf
341. M. V. Shamolin, “Dinamicheskie invarianty integriruemykh dinamicheskikh sistem s peremennoi dissipatsiei”, Vestnik Nizhegorodskogo un-ta im. N. I. Lobachevskogo, 4:2 (2011), 356–357  elib
342. M. V. Shamolin, “Polnye spiski pervykh integralov v dinamike chetyrekhmernogo tverdogo tela v nekonservativnom pole”, Mezhd. konf., posvyasch. 110-i godovschine I. G. Petrovskogo (XXIII sovmestn. zased. MMO i sem. im. I. G. Petrovskogo), Tezisy dokladov (Moskva, 2011 g.), MGU i OOO “Intuit.RU”, 2011, 389–390
343. M. V. Shamolin, “A Multiparameter Family of Phase Portraits in the Dynamics of a Rigid Body Interacting with a Medium”, Moscow University Mechanics Bulletin, 66:3 (2011), 49–55  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)
344. M. V. Shamolin, “Variety of the cases of integrability in dynamics of a 2D-, 3D-, and 4D-rigid body interacting with a medium”, Proc. of 11th Conf. on Dynamical Sestems (Theory and Applications) (DSTA 2011) (Lodz, Poland, December 5–8, 2011), Tech. Univ. Lodz, Lodz, 2011, 11–24
345. M. V. Shamolin, “Novyi sluchai polnoi integriruemosti uravnenii dinamiki na kasatelnom rassloenii k trekhmernoi sfere”, Vestnik SamGU. Estestvennonauchnaya seriya. Miscellaneous, 2011, no. 5(86), 187–189  mathnet (cited: 3)  elib
346. N. Yu. Selivanova, M. V. Shamolin, “Local solvability of some problem with free border”, Vestnik SamGU, 2011, no. 8(89), 86–94  mathnet  mathscinet  elib
347. M. V. Shamolin, “Dvizhenie tverdogo tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Matem. modelirovanie, 23:12 (2011), 79–104  mathnet (cited: 5)  mathscinet  zmath  elib (cited: 6)
348. M. V. Shamolin, “A completely integrable case in the dynamics of a four-dimensional rigid body in a non-conservative field”, Russian Math. Surveys, 65:1 (2010), 183–185  mathnet  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  zmath  adsnasa  isi  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
349. M. V. Shamolin, “New cases of integrability in the spatial dynamics of a rigid body”, Doklady Physics, 55:3 (2010), 155–159  crossref  mathscinet  zmath  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
350. M. V. Shamolin, “Diagnostika odnoi sistemy pryamogo upravleniya dvizheniem letatelnykh apparatov”, Elektronnoe modelirovanie, 32:1 (2010), 45–52 http://www.emodel.org.ua/images/em/all-pdf/10-1.pdf
351. M. V. Shamolin, “Integriruemost i neintegriruemost v transtsendentnykh funktsiyakh dinamicheskikh sistem”, Voronezhskaya zimnyaya matem. shkola S. G. Kreina, Tezisy dokladov (Voronezh, 2010 g.), VorGU, Voronezh, 2010, 159–160
352. M. V. Shamolin, K zadache o dvizhenii tela s perednim ploskim tortsom v soprotivlyayuscheisya srede, Nauchnyi otchet In-ta mekhaniki MGU im. M. V. Lomonosova № 5052, In-t mekhaniki MGU, Moskva, 2010 , 66 pp.  zmath
353. M. V. Shamolin, “Sluchai polnoi integriruemosti uravnenii prostranstvennogo dvizheniya tverdogo tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Tez. dokl. XI Mezhd. konf. “Ustoichivost i kolebaniya nelineinykh sistem upravleniya” (Moskva, 1–4 iyunya 2010 g.), IPU RAN, Moskva, 2010, 429–431
354. M. V. Shamolin, “Sluchai polnoi integriruemosti uravnenii dvizheniya dinamicheski simmetrichnogo chetyrekhmernogo tverdogo tela v nekonservativnom pole”, Tez. dokl. Mezhd. konf. po diff. uravneniyam i din. sistemam (Suzdal, 02–07 iyulya 2010), Vlad. gos. univ., Vladimir, 2010, 195
355. R. R. Aidagulov, M. V. Shamolin, “Integration Formulas of Tenth Order and Higher”, Moscow University Mathematics Bulletin, 65:4 (2010), 135–139  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
356. M. V. Shamolin, “Dynamical systems with various dissipation: background, methods, applications”, Proc. of XXXVIII Summer School-Conf. “Advances Problems in Mechanics” (APM 2010) (Saint-Petersburg (Repino), Russia, July 1–5, 2010), CD-Proceedings, IPME, Saint-Petersburg, 2010, 612–621
357. M. V. Shamolin, “Sluchai polnoi integriruemosti uravnenii prostranstvennoi dinamiki tverdogo tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Tez. dokl. nauchn. konf. “Lomonosovskie chteniya-2010”, Sektsiya mekhaniki (Moskva, aprel 2010 g.), MGU, Moskva, 2010, 172 http://www.imec.msu.ru/content/lom_reading/2010/lomonosov_2010_mech.pdf
358. M. V. Shamolin, “Integrability and nonintegrability in terms of transcendental functions in dynamics of a rigid body”, PAMM, 10:1 (2010), 63–64  crossref
359. M. V. Shamolin, “Spatial Motion of a Rigid Body in a Resisting Medium”, Int. Appl. Mech., 46:7 (2010), 835–846  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib  scopus
360. M. V. Shamolin, “Diagnostika dvizheniya letatelnogo apparata v rezhime planiruyuschego spuska”, Elektronnoe modelirovanie, 32:5 (2010), 31–44 http://www.emodel.org.ua/images/em/all-pdf/10-5.pdf
361. M. V. Shamolin, “Integrability and Nonintegrability in Terms of Transcendental Functions in Dynamics of a Rigid Body”, 81st Annual Meeting of GAMM, CD of Abstracts (Karlsruhe, Germany, March 22–26, 2010), Karlsruhe, Karlsruhe, 2010, 1 p.
362. Yu. M. Okunev, V. A. Samsonov, B. Ya. Lokshin, M. Z. Dosaev, L. A. Klimina, Yu. D. Selyutskii, O. G. Privalova, M. V. Shamolin, A. I. Kobrin, Problemy upravleniya dvizheniem tel v sploshnoi srede, Nauchnyi otchet In-ta mekhaniki MGU im. M. V. Lomonosova № 5103, In-t mekhaniki MGU, Moskva, 2010 , 42 pp.
363. V. V. Trofimov, M. V. Shamolin, “Geometric and dynamical invariants of integrable Hamiltonian and dissipative systems”, J. Math. Sci., 180:4 (2012), 365–530  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 16)  scopus (cited: 16)
364. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov”, Journal of Mathematical Sciences, 161:5 (2009), 603–614  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 3)  scopus (cited: 11)
365. M. V. Shamolin, “On Trajectories Going to Infinity for Dynamical Systems on the Plane”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 161:5 (2009), 606  crossref
366. M. V. Shamolin, “On the Integrability of Certain Classes of Dynamical Systems”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 161:5 (2009), 609–610  crossref
367. M. V. Shamolin, “On Stability of Certain Regimes of Rigid Body Motion in a Resisting Medium”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal ofMathematical Sciences, 161:5 (2009), 610  mathscinet
368. M. V. Shamolin, “Methods for Analyzing Variable Dissipation Dynamical Systems”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 161:5 (2009), 613  crossref
369. R. R. Aidagulov, M. V. Shamolin, “Groups of Colors”, Journal of Mathematical Sciences, 161:5 (2009), 615–627  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
370. M. V. Shamolin, “On Integrability in Elementary Functions of Certain Clases of Nonconservative Dynamical Systems”, Journal of Mathematical Sciences, 161:5 (2009), 734–778  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 3)  scopus (cited: 8)
371. M. V. Shamolin, “Nekotorye sluchai polnoi integriruemosti v prostranstvennoi dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, V Polyakhovskie chteniya, Tr. Mezhd. nauchn. konf. po mekhan. (Sankt-Peterburg, 3–6 fevralya 2009 g.), Spb. un-t, Sankt-Peterburg, 2009, 144–150
372. M. V. Shamolin, “New cases of full integrability in dynamics of a dynamically symmetric four-dimensional solid in a nonconservative field”, Doklady Physics, 54:3 (2009), 155–159  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  adsnasa  isi (cited: 7)  elib (cited: 5)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 7)
373. M. V. Shamolin, “Sluchai integriruemosti uravnenii dvizheniya chetyrekhmernogo tverdogo tela v nekonservativnom pole sil”, “Sovremennye problemy matematiki, mekhaniki i ikh prilozhenii”, Mater. mezhd. konf., posvyasch. 70-letiyu rektora MGU akad. V. A. Sadovnichego (Moskva, 30 marta – 2 aprelya 2009), Universitetskaya kniga, Moskva, 2009, 233
374. M. V. Shamolin, “Rasshirennaya zadacha differentsialnoi diagnostiki i ee vozmozhnoe reshenie”, Elektronnoe modelirovanie, 31:1 (2009), 97–115 http://www.emodel.org.ua/images/em/all-pdf/09-1.pdf
375. M. V. Shamolin, “Sistemy s peremennoi dissipatsiei: metody, podkhody, prilozheniya”, Modelirovanie i issledovanie ustoichivosti sistem (Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation). Intern. Conf., Thes. of. Conf. Rep. (Kiev, Ukraina, 27–29 maya 2009 g.), Kyiv, Kyiv, 2009, 163
376. M. V. Shamolin, “Reshenie zadachi diagnostirovaniya v sluchae tochnykh traektornykh izmerenii s oshibkoi”, Elektronnoe modelirovanie, 31:3 (2009), 73–90 http://www.emodel.org.ua/images/em/all-pdf/09-3.pdf
377. M. V. Shamolin, “Ob integiruemosti v transtsendentnykh funktsiyakh v dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Mat. Voronezhskoi vesennei matem. shk. "Sovremennye metody teorii kraevykh zadach. "Pontryaginskie chteniya-XX (Voronezh, 3–9 maya 2009 g.), Voronezhskii gos. un-t, Voronezh, 2009, 191–192
378. M. V. Shamolin, “Diagnostika neispravnostei v odnoi sisteme nepryamogo upravleniya”, Elektronnoe modelirovanie, 31:4 (2009), 55–66 http://www.emodel.org.ua/images/em/all-pdf/09-4.pdf
379. M. V. Shamolin, “Dynamical systems with variable dissipation: methods and applications”, Proc. of 10th Conf. on Dynamical Systems (Theory and Applications) (DSTA 2009) (Lodz, Poland, December 7–10, 2009), Tech. Univ. Lodz, Lodz, 2009, 91–204
380. M. V. Shamolin, “Novye sluchai polnoi integriruemosti v prostranstvennoi dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Tez. dokl. nauchn. konf. “Lomonosovskie chteniya-2009”, Sektsiya mekhaniki (Moskva, aprel 2009 g.), MGU, Moskva, 2009, 153–154 http://www.imec.msu.ru/content/lom_reading/2009/lomonosov_2009_mech.pdf
381. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “$\Pi$-Theorem of Dimension Theory (Devoted to the 100th Anniversary of Its Proof)”, Sessions of the Workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Topical Problems of Geometry and Mechanics Named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 165:6 (2010), 607  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)
382. M. V. Shamolin, “New Integrability Cases in Four-Dimensional Rigid-Body Dynamics in a Nonconservative Force Field”, Sessions of the Workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Topical Problems of Geometry and Mechanics Named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 165:6 (2010), 610–611  crossref  mathscinet
383. M. V. Shamolin, “Complete Integrability Cases in Dynamics of a Symmetric, Four-Dimensional Rigid Body in a Nonconservative Field”, Sessions of the Workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Topical Problems of Geometry and Mechanics Named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 165:6 (2010), 614  crossref  mathscinet
384. R. R. Aidagulov, M. V. Shamolin, “Pseudodifferential Operators in the Theory of Multiphase, Multi-Rate Flows”, Journal of Mathematical Sciences, 165:6 (2010), 616–636  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
385. R. R. Aidagulov, M. V. Shamolin, “Averaging Operators and Real Equations of Hydromechanics”, Journal of Mathematical Sciences, 165:6 (2010), 637–653  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
386. Yu. M. Okunev, M. V. Shamolin, “On Integrability in Elementary Functions of Certain Classes of Complex Nonautonomous Equations”, Journal of Mathematical Sciences, 165:6 (2010), 732–742  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
387. M. V. Shamolin, “Classification of Complete Integrability Cases in Four-dimensional Symmetric Rigid-body Dynamics in a Nonconservative Field”, Journal of Mathematical Sciences, 165:6 (2010), 743–754  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 2)  scopus (cited: 11)
388. M. V. Shamolin, “Stability of a rigid body translating in a resisting medium”, Int. Appl. Mech., 45:6 (2009), 680–692  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
389. M. V. Shamolin, “The various cases of complete integrability in dynamics of a rigid body interacting with a medium”, Multibody Dynamics, ECCOMAS Thematic Conf., CD-Proceedings (Warsaw, Poland, June 29 – July 2, 2009), Polish Acad. Sci., Warsaw, 2009, 20 p.
390. M. V. Shamolin, “Dynamical systems with variable dissipation: methods, and applications”, Proggramme/Abstract/Participants of XVI International Congress on Mathematical Physics (ICMP09) (Prague, Czech Rep., August 3–8, 2009), Prague, Prague, 2009, 33
391. M. V. Shamolin, “New cases of integrability in dynamics of a rigid body with the cone form of its shape interacting with a medium”, PAMM, 9:1 (2009), 139–140  crossref
392. P. A. Komarov, M. V. Shamolin, “Optimizatsiya razmescheniya neskolkikh kosmicheskikh apparatov na rakete-nositele”, Tr. Shestogo Mezhd. Aerokosm. Kongr. IAC'09 (Moskva, 23–27 avgusta 2009 g.), Moskva, Moskva, 2009, 132–135
393. M. V. Shamolin, Vysshaya matematika, Seriya “Uchebnik dlya vuzov”, Ekzamen, Moskva, 2009 , 912 pp.  elib
394. M. V. Shamolin, “New cases of integrability in dynamics of a rigid body with the cone form of its shape interacting with a medium”, 80th Annual Meeting of GAMM, CD of Abstracts (Danzig, Poland, February 9–13, 2009), Danzig, Poland, Danzig, 2009, 1 p.
395. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “Sessions of the Workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University, Topical Problems of Geometry and Mechanics Named after V. V. Trofimov”, Journal of Mathematical Sciences, 165:6 (2010), 607–615  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)
396. M. V. Shamolin, “Dynamical systems with variable dissipation: Approaches, methods, and applications”, J. Math. Sci., 162:6 (2009), 741–908  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 15)
397. M. V. Shamolin, “Three-parametric family of phase portraits in dynamics of a solid interacting with a medium”, Doklady Physics, 53:1 (2008), 23–28  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)
398. M. V. Shamolin, “Novel integrable cases in the dynamics of a body interacting with a medium taking into account dependence of the moment of the resistance force on the angular velocity”, J. Appl. Math. Mech., 72:2 (2008), 169–179  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus (cited: 3)
399. M. V. Shamolin, “Metody analiza dinamicheskikh sistem s opredelennoi gruppoi simmetrii”, Differentsialnye uravneniya i topologiya, Mezhd. konf. posvyasch. 100-letiyu so dnya rozhd. L. S. Pontryagina. Tez. dokl. (Moskva, 17–22 iyunya 2008 g.), MAKS Press, Moskva, 2008, 208–209
400. M. V. Shamolin, “Kachestvennye metody analiza sistem s peremennoi dissipatsiei v dinamike”, Mezhd. konf. Shestye Okunevskie chteniya, Materialy dokladov (Sankt-Peterburg, 23–27 iyunya 2008 g.), III, Balt. gos. un-t, Sankt-Peterburg, 2008, 34–39
401. M. V. Shamolin, “Integrability of Some Classes of Dynamic Systems in Terms of Elementary Functions”, Moscow University Mechanics Bulletin, 63:3 (2008), 53–59  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)
402. M. V. Shamolin, “Novyi integriruemyi sluchai v dinamike chetyrekhmernogo tverdogo tela v nekonservativnom pole sil”, Mater. Voronezhskoi ves. matem. shk. “Pontryaginskie chteniya-XIX” (Voronezh, mai 2008 g.), Voronezhskii gos. un-t, Voronezh, 2008, 231–232
403. M. V. Shamolin, “Metody analiza dinamicheskikh sistem so znakoperemennoi dissipatsiei”, Tez. dokl. Mezhd. konf. po diff. uravneniyam i din. sistemam (Suzdal, 26 iyunya – 2 iyulya 2008 g.), Vlad. gos. univ., Vladimir, 2008, 259–260
404. M. V. Shamolin, “Methods of analysis of dynamic systems with various dissipation in dynamics of a rigid body”, ENOC-2008, CD-Proceedings (Saint Petersburg, June 30 – July 4, 2008), Saint Petersburg, Saint Petersburg, 2008, 6 p. http://lib.physcon.ru/doc?id=9aefcd2dd313
405. M. V. Shamolin, “Sistemy so znakoperemennoi dissipatsiei v dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Tez. dokl. nauchn. konf. “Lomonosovskie chteniya-2008”, Sektsiya mekhaniki (Moskva, aprel 2008 g.), MGU, Moskva, 2008, 159–160 http://www.imec.msu.ru/content/lom_reading/2008/lomonosov_2008_mech.pdf
406. M. V. Shamolin, “Metody analiza sistem s peremennoi dissipatsiei v dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Tez. dokl IX Krymskoi Mezhdun. Matem. shk. “Metod funktsii Lyapunova i ego prilozheniya” (Alushta, Krym, 15–20 sentyabrya 2008 g.), Tavr. natsion. un-t, Simferopol, 2008, 181–182
407. M. V. Shamolin, “Novye sluchai polnoi integriruemosti v dinamike simmetrichnogo chetyrekhmernogo tverdogo tela v nekonservativnom pole”, Mater. mezhd. nauchn. konf. “Sovremennye problemy matematiki, mekhaniki, informatiki”, posv. 85-letiyu so dnya rozhd. L. A. Tolokonnikova (Tula, 17–21 noyabrya 2008 g.), Grif i K, Tula, 2008, 317–320
408. M. V. Shamolin, “Some methods of analysis of the dynamis systems with various dissipation in dynamics of a rigid body”, PAMM, 8:1 (2008), 10137–10138  crossref  mathscinet  zmath
409. M. V. Shamolin, “Some Methods of Analysis of the Dynamic Systems with the Various Dissipation”, 79th Annual Meeting of GAMM, CD of Abstracts (Bremen, Germany, March 31 – April 4, 2008), University of Bremen, Bremen, 2008, 2 pp.
410. R. R. Aidagulov, M. V. Shamolin, “Manifolds of Continuous Structures”, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 523–538  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
411. R. R. Aidagulov, M. V. Shamolin, “General Spectral Approach to the Dynamics of Continuum”, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 502–522  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
412. R. R. Aidagulov, M. V. Shamolin, “Archimedean Uniform Structures”, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 496–501  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
413. M. V. Shamolin, “A case of complete integrability in the dynamics on the tangent bundle of a two-dimensional sphere”, Russian Math. Surveys, 62:5 (2007), 1009–1011  mathnet  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)
414. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “Valerii Vladimirovich Trofimov”, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 449–461  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 2)  scopus
415. R. R. Aidagoulov, M. V. Shamolin, “Phenomenological Approach to the Determination of Interphase Forces”, Doklady Physics, 52:1 (2007), 29–32  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
416. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov”, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 462–495  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 2)  scopus
417. M. V. Shamolin, “Variety of Types of Phase Portraits in the Dynamics of a Rigid Body Interacting with the Medium”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 463–464  mathscinet
418. D. V. Georgievskii, V. V. Trofimov, M. V. Shamolin, “On Certain Topological Invariants of Flows with Complex Potential”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 465  mathscinet
419. M. V. Shamolin, D. V. Shebarshov, “Certain Problems of Differential Diagnosis”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 465
420. I. T. Borisenok, M. V. Shamolin, “Extended Problem of Differential Diagnosis”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 467
421. M. V. Shamolin, “Integrability of the Problem on the Motion of a Four-Dimensional Rigid Body in a Resisting Medium”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 467–468  mathscinet
422. R. R. Fakhrutdinova, M. V. Shamolin, “On Conservation of the Phase Volume in Dynamical Systems with Variable Dissipation with Zero Mean”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 469
423. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “On the Kinematics of a Rigid Body with a Fixed Point in $\mathbb R^n$”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 471  mathscinet
424. M. V. Shamolin, “On Taking Account of Rotational Derivatives of the Moment of Aerodynamic Forces on the Motion of a Body in a Resisting Medium”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 473  mathscinet
425. M. V. Shamolin, “New Integrable Cases in the Dynamics of a Four-Dimensional Rigid Body Interacting with a Medium”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 474  mathscinet
426. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “Generalized Dynamical Euler Equations for a Rigid Body with a Fixed Point in $\mathbb R^n$”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 478  mathscinet
427. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “First Integrals of Equations of Motion of a Generalized Gyroscope in the n-Dimensional Space”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 478  mathscinet
428. M. V. Shamolin, “On Integrability in Transcendental Functions”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 482
429. S. A. Agafonov, D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “Certain Urgent Problems of Geometry and Mechanics”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 483
430. M. V. Shamolin, “On Integrability of the Motion of a Four-Dimensional Rigid Body-Pendulum Located in the Flow of an Incoming Medium”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 485–486  mathscinet
431. M. V. Shamolin, “Integrability in Elementary Functions of Systems with Variable Dissipation”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 487  mathscinet
432. M. V. Shamolin, “Integrability of Strongly Nonconservative Systems in Trancendental Elementary Functions”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 489  mathscinet
433. M. V. Shamolin, “On the Motion of a Rigid Body in a Resisting Medium with Account Taken of Rotational Derivatives of the Moment of Aerodynamic Forces with respect to the Angular Velocity”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 493  mathscinet
434. M. V. Shamolin, “Influence of Rotational Derivatives of the Moment of Forces of Action of a Medium with respect to the Angular Velocity of a Rigid Body on Its Motion”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 493–494
435. M. V. Shamolin, “On the work of the All-Russia Conference Differential Equations and Their Applications, Samara, June 27 – July 2, 2005”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 494
436. N. Yu. Selivanova, M. V. Shamolin, “Rasshirennaya model Kana–Khillarda i nekotorye ee resheniya”, Mater. Voronezhskoi ves. matem. shk. “Pontryaginskie chteniya-XVIII” (Voronezh, mai 2007 g.), Voronezh. gos. un-t, Voronezh, 2007, 145–146
437. M. V. Shamolin, “Ob integriruemosti v elementarnykh funktsiyakh nekotorykh klassov nekonservativnykh dinamicheskikh sistem”, Modelirovanie i issledovanie ustoichivosti sistem (Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation). Intern. Conf., Thes. of. Conf. Rep. (Kiev, Ukraina, 22–25 maya 2007 g.), Kyiv, Kyiv, 2007, 249
438. M. V. Shamolin, “Sluchai polnoi integriruemosti v dinamike chetyrekhmernogo tverdogo tela v nekonservativnom pole sil”, “Nelineinyi dinamicheskii analiz-2007”, Tez. dokl. mezhdun. kongr. (Sankt-Peterburg, 4–8 iyunya 2007 g.), Sankt-Pet. gos. un-t, Sankt-Peterburg, 2007, 178
439. M. V. Shamolin, “Sluchai polnoi integriruemosti v elementarnykh funktsiyakh nekotorykh klassov nekonservativnykh dinamicheskikh sistem”, Tez. dokl. Mezhdun. konf. “Klassicheskie zadachi dinamiki tverdogo tela” (Donetsk, Ukraina, 9–13 iyunya 2007 g.), In-t prikl. matem. i mekhan. NAN Ukrainy, Donetsk, 2007, 81–82
440. M. V. Shamolin, “4D rigid body and some cases of integrability”, Abstracts of ICIAM07 (Zurich, Switzerland, June 16–20, 2007), ETH Zurich, Zurich, 2007, 311
441. M. V. Shamolin, “The cases of complete integrability in dynamics of a rigid body interacting with a medium”, Book of Abs. of Int. Conf. on the Occasion of the 150th Birthday of A. M. Lyapunov (Kharkiv, Ukraine, June 24–30, 2007), Verkin Inst. Low Temper. Physics Engineer. NASU, Kharkiv, 2007, 147–148
442. M. V. Shamolin, “On the problem of a symmetric body motion in a resisting medium”, Book of Abst. of EMAC-2007 (Hobart, Australia, July 1–4, 2007), Univ. Tasmania, Hobart, 2007, 25
443. M. V. Shamolin, “Complete Integrability of the Equations of Motion of a Spatial Pendulum in a Medium Flow with Rotational Derivatives of the Torque Produced by the Medium Taken into Account”, Mechanics of Solids, 42:3 (2007), 491–496  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib
444. M. V. Shamolin, “Sluchai polnoi integriruemosti v dinamike chetyrekhmernogo tverdogo tela v nekonservativnom pole sil”, Tez. dokl. Mezhdun. konf. “Analiz i osobennosti”, posvyasch. 70-letiyu V. I. Arnolda (Moskva, 20–24 avgusta 2007 g.), MIAN, Moskva, 2007, 110–112
445. M. V. Shamolin, “The cases of integrability in 2D, 3D- and 4D-rigid body”, Abstr. of Short Commun. and Post. of Int. Conf. “Dynamical Methods and Mathematical Modelling” (Valladolid, Spane, September 18–22, 2007), ETSII, Valladolid, 2007, 31
446. M. V. Shamolin, “Sluchai polnoi integriruemosti v dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Tez. dokl. Vseros. konf. “Sovremennye problemy mekhaniki sploshnoi sredy” pamyati L. I. Sedova v svyazi so 100-let. so dnya rozhd. (Moskva, 12–14 noyabrya 2007 g.), MIAN, Moskva, 2007, 166–167
447. M. V. Shamolin, “Ob ustoichivosti odnogo rezhima dvizheniya tverdogo tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Tez. dokl. nauchn. konf. “Lomonosovskie chteniya-2007”, Sektsiya mekhaniki (Moskva, aprel 2007 g.), MGU, Moskva, 2007, 153
448. M. V. Shamolin, “The cases of integrability in terms of transcendental functions in dynamics of a rigid body interacting with a medium”, Proc. of 9th Conf. on Dynamical Systems (Theory and Applications) (DSTA 2007) (Lodz, Poland, December 17–20, 2007), 1, Tech. Univ. Lodz, Lodz, 2007, 415–422
449. M. V. Shamolin, “Some model problems of solid dynamics at its interaction with a medium”, Int. Appl. Mech., 43:10 (2007), 1107–1122  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 5)
450. M. V. Shamolin, Metody analiza dinamicheskikh sistem s peremennoi dissipatsiei v dinamike tverdogo tela, Ekzamen, Moskva, 2007 , 352 pp.  zmath  elib
451. M. V. Shamolin, Nekotorye zadachi differentsialnoi i topologicheskoi diagnostiki, Izdanie 2-e, pererabotannoe i dopolnennoe, Ekzamen, Moskva, 2007 , 320 pp.
452. D. V. Georgievskii, V. V. Trofimov, M. V. Shamolin, “Geometry and mechanics: problems, approaches, and methods”, Sessions of the workshop of the Mathematics and Mechanics Department of Lomonosov Moscow State University Urgent problems of geometry and mechanics named after V. V. Trofimov, Journal of Mathematical Sciences, 154:4 (2008), 462  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
453. M. V. Shamolin, “Sistemy s peremennoi dissipatsiei v dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Chetvertye Polyakhovskie chteniya, Tez. dokl. Mezhd. nauchn. konf. po mekhan. (Sankt-Peterburg, 7–10 fevralya 2006 g.), VVM, Sankt-Peterburg, 2006, 86
454. M. V. Shamolin, “Almost conservative systems in dynamics of a rigid body”, 77th Annual Meeting of GAMM, Book of Abstracts (Berlin, Germany, March 27–31, 2006), Technische Univ. Berlin, Berlin, 2006, 74
455. M. V. Shamolin, Modelnaya zadacha o dvizhenii tela v soprotivlyayuscheisya srede s uchetom zavisimosti momenta sily soprotivleniya ot uglovoi skorosti, Nauchnyi otchet In-ta mekhaniki MGU im. M. V. Lomonosova № 4818, In-t mekhaniki MGU, Moskva, 2006 , 44 pp.
456. M. V. Shamolin, “On the problem of three-dimensional deceleration of a rigid body in a resistant medium”, Mechanics of Solids, 41:3 (2006), 34–44  mathscinet  elib
457. M. V. Shamolin, “O traektoriyakh kharakternykh tochek tverdogo tela, dvizhuschegosya v srede”, Mezhd. konf. “Pyatye Okunevskie chteniya”, Tezisy dokladov (Sankt-Peterburg, 26–30 iyunya 2006 g.), Balt. gos. tekhn. un-t, Sankt-Peterburg, 2006, 34
458. M. V. Shamolin, “O sluchae polnoi integriruemosti v dinamike chetyrekhmernogo tverdogo tela”, Tez. dokl. mezhd. konf. po diff. uravn. i din. sist. (Vladimir, 10–15 iyulya 2006 g.), Vlad. gos. un-t, Vladimir, 2006, 226–228
459. M. V. Shamolin, “K prostranstvennoi zadache vzaimodeistviya tverdogo tela s soprotivlyayuscheisya sredoi”, IX Vseross. s'ezd po teoret. i prikl. mekh., Annotatsii dokladov (Nizhnii Novgorod, 22–28 avgusta 2006 g.), I, Nizhegorodskii gosun-t im. N. I. Lobachevskogo, Nizhnii Novgorod, 2006, 120
460. M. V. Shamolin, “Prostranstvennaya zadacha o dvizhenii tverdogo tela v soprotivlyayuscheisya srede”, VIII Krymskaya mezhd. matem. shkola “Metod funktsii Lyapunova i ego prilozheniya”, Tezisy dokladov (Krym, Alushta, 10–17 sentyabrya 2006 g.), DiAiPi, Simferopol, 2006, 184
461. M. V. Shamolin, “An integrable case of dynamical equations on $so(4)\times\mathbb R^4$”, Russian Math. Surveys, 60:6 (2005), 1245–1246  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
462. M. V. Shamolin, “Mathematical model of interaction of a rigid body with a resisting medium in a jet flow”, 76 Annual Sci. Conf. (GAMM), Abstracts (Luxembourg, March 28 – April 1, 2005), 1, Univ. du Luxembourg, Luxembourg, 2005, 94–95
463. M. V. Shamolin, “O dvizhenii tverdogo tela v soprotivlyayuscheisya srede pri uchete vraschatelnykh proizvodnykh momenta aerodinamicheskikh sil po uglovoi skorosti”, Modelirovanie i issledovanie ustoichivosti sistem (Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation). Nauchn. konf. (Kiev, Ukraina, 23–25 maya 2005 g.), Kyiv, Kyiv, 2005, 351
464. M. V. Shamolin, “Sluchai polnoi integriruemosti v dinamike chetyrekhmernogo tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Tez. dokl. Mezhd. konf. “Funktsionalnye prostranstva, teoriya priblizhenii, nelineinyi analiz”, posv. 100-letiyu S. M. Nikolskogo (Moskva, 23–29 maya 2005 g.), Matem. inst. im. V. A. Steklova RAN, Moskva, 2005, 244
465. R. R. Aǐdagulov, M. V. Shamolin, “A refinement of Conveys algorithm”, Moscow University Mathematics Bulletin, 60:3 (2005), 34–35  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 2)
466. M. V. Shamolin, “Some cases of Integrability in 3D dynamics of a rigid body interacting with a medium”, Book of Abst. IMA Int. Conf. Recent Advances in Nonlinear Mechanics (Aberdeen, Scotland, August 30 – September 1, 2005), IMA, Aberdeen, 2005, 112
467. M. V. Shamolin, “Ob odnom integriruemom sluchae v dinamike na $so(4)\times\mathbb R^4$”, Tez. dokl. Vseross. konf. Differentsialnye uravneniya i ikh prilozheniya (SamDif-2005) (Samara, 27 iyunya – 2 iyulya 2005 g.), Universgrupp, Samara, 2005, 97–98  mathscinet
468. M. V. Shamolin, “The case of complete integrability in three-dimensional dynamics of a rigid body interacting with a medium with the inclusion of rotary derivatives of the force moment with respect to the angular velocity”, Doklady Physics, 50:8 (2005), 414–418  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib  elib  scopus  scopus
469. M. V. Shamolin, “Comparison of Jacobi integrable cases of plane and spatial motion of a body in a medium at streamlining”, J. Appl. Math. Mech., 69:6 (2005), 900–906  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus (cited: 3)
470. M. V. Shamolin, “O dvizhenii tela v soprotivlyayuscheisya srede pri uchete vraschatelnykh proizvodnykh momenta aerodinamicheskikh sil po uglovoi skorosti”, Tez. dokl. nauchn. konf. “Lomonosovskie chteniya-2005”, Sektsiya mekhaniki (aprel 2005 g.), MGU, Moskva, 2005, 182
471. M. V. Shamolin, “Dinamicheskie sistemy s peremennoi dissipatsiei v dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Differentsialnye uravneniya i sistemy kompyuternoi algebry (Differential equations and computer algebra systems (DE CAS'2005)), Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii v 2-kh ch. (Brest, Belorussiya, 5–8 oktyabrya 2005 g.), 1, BGPU, Minsk, 2005, 231–233
472. M. V. Shamolin, “Structural stable vector fields in rigid body dynamics”, Proc. of 8th Conf. on Dynamical Systems (Theory and Applications) (DSTA 2005) (Lodz, Poland, December 12–15, 2005), 1, Tech. Univ. Lodz, Lodz, 2005, 429–436
473. M. V. Shamolin, “Integriruemost v transtsendentnykh funktsiyakh v dinamike tverdogo tela”, Mat. konf. “Sovremennnye problemy prikladnoi matematiki i matematicheskogo modelirovaniya” (Voronezh, 12–17 dekabrya 2005 g.), Voronezhskaya gos. akademiya, Voronezh, 2005, 240
474. M. V. Shamolin, “Geometric representation of motion in a problem on interaction of a body with a medium”, Int. Appl. Mech., 40:4 (2004), 480–486  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)  scopus (cited: 1)
475. M. V. Shamolin, “Integriruemost nekonservativnykh sistem v transtsendentnykh elementarnykh funktsiyakh”, Materialy konf. “X Mizhd. nauk. konf. im. akad. M. Kravchuka” (Kiev, Ukraina, 13–15 maya 2004 g.), Zadruga, Kiev, 2004, 279
476. M. V. Shamolin, “Some cases of integrability in dynamics of a rigid body interacting with a resisting medium”, Tez. dokl. Mezhd. konf. po diff. uravneniyam i din. sistemam (Suzdal, 5–10 iyulya 2004 g.), Vlad. gos. univ., Vladimir, 2004, 296–298
477. M. V. Shamolin, Metody analiza klassov nekonservativnykh sistem v dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi, Doktorskaya dissertatsiya, MGU, Moskva, 2004 , 329 pp.  elib
478. M. V. Shamolin, Nekotorye zadachi differentsialnoi i topologicheskoi diagnostiki, Ekzamen, Moskva, 2004 , 256 pp.
479. M. V. Shamolin, “Solving the problem of differential diagnostics by the methods of statistical tests”, GAMM 75th Annual Meeting, Book of Abstracts (Dresden, March 21–27, 2004), Technische Univ. Dresden, Dresden, 2004, 197
480. E. I. Suvorova, M. V. Shamolin, “Topograficheskie sistemy Puankare i sistemy sravneniya vysshikh poryadkov”, Materialy konf. “Sovremennye metody teorii funktsii i smezhnye problemy” (Voronezh, 26 yanvarya – 2 fevralya 2003 g.), Voronezhskii gos. un-t, Voronezh, 2003, 251–252
481. M. V. Shamolin, “Ob odnoi prostranstvennoi zadache o dvizhenii tverdogo tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Tez. dokl. mezhd. nauchn. konf. po mekh. “Treti Polyakhovskie chteniya” (Sankt-Peterburg, 4–6 fevralya 2003 g.), NIIKh S.-Pb. un-ta, Sankt-Peterburg, 2003, 170–171
482. M. V. Shamolin, “Integrability and Nonintegrability in Terms of Transcendental Functions”, Book of Abs. of Annual Scient. Conf. GAMM 2003 (Abano Terme-Padua, Italy, March 24–28, 2003), Univ. of Padua, Padua, 2003, 77
483. M. V. Shamolin, “Integriruemost v transtsendentnykh funktsiyakh v dinamike tverdogo tela”, Tez. dokl. nauchn. konf. “Lomonosovskie chteniya-2003”, Sektsiya mekhaniki (Moskva, 17–27 aprelya 2003 g.), MGU, Moskva, 2003, 130
484. M. V. Shamolin, “Ob integriruemosti nekonservativnykh dinamicheskikh sistem v transtsendentnykh funktsiyakh”, Modelirovanie i issledovanie ustoichivosti sistem (Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation), Nauchn. konf. (Kiev, Ukraina, 27–30 maya 2003 g.), Kyiv, Kyiv, 2003, 377  mathscinet
485. M. V. Shamolin, “Global Structural Stability in Dynamics of a Rigid Body Interacting with a Medium”, 5th ICIAM (Sydney, Australia, 7–11 July, 2003), Univ. of. Technology, Sydney, 2003, 306
486. M. V. Shamolin, “Some questions of differential and topological diagnostics”, Book of Abstracts of 5th European Solid Mech. Conf. (ESMC-5) (Thessaloniki, Greece, Aug. 17–22, 2003), Aristotle Univ. Thes. (AUT), European Mech. Sc. (EUROMECH), Thessaloniki, 2003, 301
487. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “First integrals of motion equations of a generalized gyroscope in $\Bbb R^n$”, Moscow University Mathematics Bulletin, 58:5 (2003), 25–29  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath  scopus (cited: 16)
488. M. V. Shamolin, “Integration of certain classes of non-conservative systems”, Russian Math. Surveys, 57:1 (2002), 161–162  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  scopus
489. M. V. Shamolin, “Foundations in diferential and topological diagnostics”, Book of Abs. of Annual Scient. Conf. GAMM 2002 (Augsburg, Germany, March 25–28, 2002), Univ. of Augsburg, Augsburg, 2002, 154
490. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “Generalized Euler's Equations Describing the Motion of a Rigid Body with a Fixed Point in $\mathbb R^n$”, Doklady Physics, 47:4 (2002), 316–318  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib  elib  scopus  scopus
491. M. V. Shamolin, “Novye integriruemye sluchai v dinamike dvukhmernogo, trekhmernogo i chetyrekhmernogo tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Tez. dokl. Mezhd. konf. po diff. uravneniyam i din. sistemam (Suzdal, 1–6 iyulya 2002 g.), Vlad. gos. univ., Vladimir, 2002, 142–144
492. M. V. Shamolin, “Dynamical systems with the variable dissipation in 3D dynamics of a rigid body interacting with a medium”, Book of abstracts of 4th ENOC (Moscow, Russia, August 19–23, 2002), Inst. Probl. Mech. Russ. Acad. Sci., Moscow, 2002, 109
493. M. V. Shamolin, “Methods of Analysis of Dynamics of a 2D- 3D- or 4D-rigid Body With a Medium”, ICM2002, Abst. Short Commun. Post. Sess. (Beijing, China, August 20–28, 2002), Higher Education Press, Beijing, 2002, 268
494. M. V. Shamolin, “Classes of variable dissipation systems with nonzero mean in the dynamics of a rigid body”, J. Math. Sci., 122:1 (2004), 2841–2915  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  elib (cited: 16)
495. M. V. Shamolin, “Stability of motion of a rigid body spun about its longitudal axis in a resisting medium”, Mechanics of Solids, 36:1 (2001), 155–158  mathscinet
496. I. T. Borisënok, M. V. Shamolin, “Solving the problem of differential diagnostics by the method of statistical tests”, Moscow University Mechanics Bulletin, 56:1 (2001), 1–3  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath  scopus (cited: 7)
497. M. V. Shamolin, “Comparison of Some Cases of Integrability in Dynamics of a Rigid Body Interacting with a Medium”, Book of Abs. of Annual Scient. Conf. GAMM 2001 (ETH Zurich, Switzerland, February 12–15, 2001), ETH Zurich, Zurich, 2001, 132
498. D. V. Georgievskii, V. V. Trofimov, M. V. Shamolin, “Geometriya i mekhanika: zadachi, podkhody, metody”, Tez. zased. sem. “Aktualnye problemy geometrii i mekhaniki”, Fundament. i prikl. matem., 7:1 (2001), 301  mathnet (cited: 3)
499. M. V. Shamolin, “Mnogoobrazie tipov fazovykh portretov v dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Tez. zased. sem. “Aktualnye problemy geometrii i mekhaniki”, Fundament. i prikl. matem., 7:1 (2001), 302–303  mathscinet
500. D. V. Georgievskii, V. V. Trofimov, M. V. Shamolin, “O nekotorykh topologicheskikh invariantakh potokov s kompleksnym potentsialom”, Tez. zased. sem. “Aktualnye problemy geometrii i mekhaniki”, Fundament. i prikl. matem., 7:1 (2001), 305
501. M. V. Shamolin, D. V. Shebarshov, “Nekotorye zadachi differentsialnoi diagnostiki”, Tez. zased. sem. “Aktualnye problemy geometrii i mekhaniki”, Fundament. i prikl. matem., 7:1 (2001), 305  mathscinet
502. I. T. Borisenok, M. V. Shamolin, “Rasshirennaya zadacha differentsialnoi diagnostiki”, Tez. zased. sem. “Aktualnye problemy geometrii i mekhaniki”, Fundament. i prikl. matem., 7:1 (2001), 308  mathscinet
503. M. V. Shamolin, “Integriruemost zadachi o dvizhenii chetyrekhmernogo tverdogo tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Tez. zased. sem. “Aktualnye problemy geometrii i mekhaniki”, Fundament. i prikl. matem., 7:1 (2001), 309  mathscinet
504. R. R. Fakhrutdinova, M. V. Shamolin, “O sokhranenii fazovogo ob'ema v dinamicheskikh sistemakh s peremennoi dissipatsiei “s nulevym srednim””, Tez. zased. sem. “Aktualnye problemy geometrii i mekhaniki”, Fundament. i prikl. matem., 7:1 (2001), 311
505. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “O kinematike tverdogo tela s nepodvizhnoi tochkoi v $\mathbb R^n$”, Tez. zased. sem. “Aktualnye problemy geometrii i mekhaniki”, Fundament. i prikl. matem., 7:1 (2001), 315
506. M. V. Shamolin, “Novye integriruemye sluchai v dinamike chetyrekhmernogo tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Modelirovanie i issledovanie ustoichivosti sistem (Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation). Nauchn. konf. (Kiev, Ukraina, 22–25 maya 2001 g.), Kyiv, Kyiv, 2001, 344
507. M. V. Shamolin, “Zadacha diagnostirovaniya kak glavnaya zadacha obschei zadachi differentsialnoi diagnostiki”, Book of Abstracts of the Third Int. Conf. “Tools for Mathematical Modelling” (Saint-Petersburg, Russia, June 18–23, 2001), Saint-Petersburg State Tech. Univ., Saint-Petersburg, 2001, 121  mathscinet
508. M. V. Shamolin, “Integrability cases for equations of the three-dimensional dynamics of a rigid body”, Int. Appl. Mech., 37:6 (2001), 769–777  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)  scopus (cited: 1)
509. M. V. Shamolin, “Novye integriruemye po Yakobi sluchai v dinamike dvumernogo, trekhmernogo i chetyrekhmernogo tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, VIII Vseross. s'ezd po teoret. i prikl. mekhan., Annotatsii dokladov (Perm, 23–29 avgusta 2001 g.), UrO RAN, Ekaterinburg, 2001, 599–600
510. M. V. Shamolin, “Pattern Recognition in the Model of the Interaction of a Rigid Body with a Resisting Medium”, Col. of Abst. of First SIAM-EMS Conf. “Applied Mathematics in our Changing World” (Berlin, Germany, Sept. 2–6, 2001), Springer-Birkhauser, Berlin, 2001, 66
511. D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin, “Kinematics and mass geometry for a solid body with a fixed point in $\mathbb R^n$”, Doklady Physics, 46:9 (2001), 663–666  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)  scopus (cited: 1)
512. M. V. Shamolin, “Complete integrability of equations of motion of a spatial pendulum placed in an incident medium”, Moscow University Mechanics Bulletin, 56:5 (2001), 1–7  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath  scopus (cited: 14)
513. M. V. Shamolin, “New integrable cases and families of portraits in the plane and spatial dynamics of a rigid body interacting with a medium”, J. Math. Sci., 114:1 (2003), 919–975  crossref  mathscinet  zmath
514. M. V. Shamolin, “Foundations of Differential and Topological Diagnostics”, J. Math. Sci., 114:1 (2003), 976–1024  crossref  mathscinet  zmath
515. M. V. Shamolin, “On limit sets of differential equations near singular critical points”, Russian Math. Surveys, 55:3 (2000), 595–596  mathnet  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
516. M. V. Shamolin, “Mathematical modelling of interaction of a rigid body with a medium and new cases of integrability”, ECCOMAS 2000, CD-Proceedings (Barcelona, Spane, September 11–14, 2000), Barcelona, Barcelona, 2000, 11 p.
517. M. V. Shamolin, “A new family of phase patterns in three-dimensional dynamics of a solid body interacting with matter”, Doklady Physics, 45:4 (2000), 171–174  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)  scopus (cited: 1)
518. M. V. Shamolin, “Methods of analysis of dynamics of a rigid body interacting with a medium”, Book of Abstracts of Annual Scient. Conf. GAMM 2000 at the Univ. of Gottingen (Gottingen, Germany, April 2–7, 2000), University of Gottingen, Gottingen, 2000, 144
519. V. V. Trofimov, M. V. Shamolin, “Dissipativnye sistemy s netrivialnymi obobschennymi klassami Arnolda–Maslova”, Tez. dokl. sem. po vekt. i tenz. an. im. P. K. Rashevskogo, Vestnik MGU. Ser. 1. Matematika, mekhanika, 2000, no. 2, 62
520. M. V. Shamolin, “O grubosti dissipativnykh sistem i otnositelnoi grubosti sistem s peremennoi dissipatsiei”, Tez. dokl. sem. po vekt. i tenz. an. im. P. K. Rashevskogo, Vestnik MGU. Ser. 1. Matematika, mekhanika, 2000, no. 2, 63
521. M. V. Shamolin, “Zadacha o dvizhenii chetyrekhmernogo tverdogo tela v soprotivlyayuscheisya srede i odin sluchai integriruemosti”, Book of Abs. Third Int. Conf. “Differential Equations and Applications” (Saint-Petersburg, Russia, June 12–17, 2000), SPbGTU, Sankt-Peterburg, 2000, 198
522. M. V. Shamolin, “Integrability and non-integrability in terms of transcendental functions”, 3rd ECM, CD-abstracts (Poster sessions) (Barselona, Spain, June 10–14, 2000), Barselona, Barselona, 2000, poster no. 36 https://www.math.uni-bielefeld.de/~rehmann/ECM/cdrom/3ecm/pdfs/pant2/2e/0836.pdf
523. M. V. Shamolin, “About interaction of a rigid body with a resisting medium under an assumption of a jet flow”, Book of Abst. II (General sessions) of 4th EUROMECH Solid Mech. Conf. (Metz, France, June 26–30, 2000), Univ. of Metz, Metz, 2000, 703
524. M. V. Shamolin, “Mnogomernye topograficheskie sistemy Puankare i transtsendentnaya integriruemost”, IV Sibirskii Kongress po prikl. i industr. matem. (Novosibirsk, 26 iyunya – 01 iyulya 2000 g.), I, Izd-vo in-ta matem., Novosibirsk, 2000, 25–26
525. M. V. Shamolin, “New families of many-dimensional phase portraits in dynamics of a rigid body interacting with a medium”, 16th IMACS World Congress, CD-Proceedings (Lausanne, Switzerland, August 21–25, 2000), EPFL, Lausanne, 2000, 3 p.
526. M. V. Shamolin, “Integriruemost po Yakobi zadachi o dvizhenii chetyrekhmernogo tverdogo tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Tez. dokl. Mezhd. konf. po diff. uravneniyam i din. sistemam (Suzdal, 21–26 avgusta 2000 g.), Vlad. gos. univ., Vladimir, 2000, 196–197
527. M. V. Shamolin, “Sopostavlenie nekotorykh integriruemykh sluchaev iz dvumernoi, trekhmernoi i chetyrekhmernoi dinamiki tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Tez. dokl. V Krymskoi Mezhd. Mat. shkoly “Metod funktsii Lyapunova i ego prilozheniya” (MFL-2000) (Krym, Alushta, 5–13 sentyabrya 2000 g.), Simferopol, Simferopol, 2000, 169
528. M. V. Shamolin, “Ob odnom sluchae integriruemosti po Yakobi v dinamike chetyrekhmernogo tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Tez. dokl. Mezhd. konf. po differen. i integr. uravneniyam (Odessa, Ukraina, 12–14 sentyabrya 2000 g.), AstroPrint, Odessa, 2000, 294–295
529. M. V. Shamolin, “Integrability according to Jacobi in the Problem of Motion of a Four-Dimensional Solid in a Resistant Medium”, Doklady Physics, 45:11 (2000), 632–634  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 15)  elib (cited: 13)  elib (cited: 13)  scopus (cited: 18)
530. M. V. Shamolin, “Some questions of the qualitative theory of ordinary differential equations and dynamics of a rigid body interacting with a medium”, J. Math. Sci., 110:2 (2002), 2528–2557  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 23)
531. M. V. Shamolin, D. V. Shebarshov, “Nekotorye voprosy geometrii v klassicheskoi mekhanike”, Dep. v VINITI 12.05.99, 1999, 1499-V99 , 19 pp.
532. I. T. Borisenok, M. V. Shamolin, “Resolving a problem of differential diagnostics”, Fundam. Prikl. Mat., 5:3 (1999), 775–790  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath
533. M. V. Shamolin, “Robustness of dissipative systems and relative robustness and non-robustness of systems with variable dissipation”, Russian Math. Surveys, 54:5 (1999), 1042–1043  mathnet  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  scopus
534. M. V. Shamolin, “Metody nelineinogo analiza v dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Mezhdunarodnyi kongress “Nelineinyi analiz i ego prilozheniya”, Elektronnyi resurs (Moskva, 1–5 sentyabrya 1998 g.), Moscow, Moscow, 1999, 497–508
535. M. V. Shamolin, “Integrability in Terms of Transcendental Functions”, Book of Abstracts of GAMM Annual Meeting (Metz, France, April 12–16, 1999), Universite de Metz, Metz, 1999, 144
536. M. V. Shamolin, “Some classes of particular solutions in the dynamics of a rigid body interacting with a medium”, Mechanics of Solids, 34:2 (1999), 151–160  mathscinet
537. M. V. Shamolin, D. V. Shebarshov, “Metody resheniya osnovnoi zadachi differentsialnoi diagnostiki”, Dep. v VINITI 12.05.1999, 1999, 1500-V99 , 21 pp.
538. M. V. Shamolin, “Structural Stability in 3D Dynamics of a Rigid”, WCSMO-3, CD-Proc. (Buffalo, NY, May 17–21, 1999), 2, State Univ. of NY at Buffalo, Buffalo, 1999, 6 p.
539. M. V. Shamolin, “Semeistva dlinnoperiodicheskikh traektorii v prostranstvennoi dinamike tverdogo tela”, Modelirovanie i issledovanie ustoichivosti sistem (Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation). Nauchn. konf., Tezisy dokladov (System Modelling) (Kiev, Ukraina, 25–29 maya 1999 g.), Znanie, Kiev, 1999, 60
540. M. V. Shamolin, D. V. Shebarshov, “Nekotorye zadachi differentsialnoi diagnostiki”, Modelirovanie i issledovanie ustoichivosti sistem (Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation). Nauchn. konf., Tezisy dokladov (System Modelling) (Kiev, Ukraina, 25–29 maya 1999 g.), Znanie, Kiev, 1999, 61
541. M. V. Shamolin, “Properties of Integrability of Systems in Terms of Transcendental Functions”, Final Progr. and Abstracts of Fifth SIAM Conf. on Appl. of Dynamic. Syst. (Snowbird, Utah, USA, May 23–27, 1999), SIAM, Snowbird, 1999, 60
542. M. V. Shamolin, “Nelineinye dinamicheskie effekty pri prostranstvennom tormozhenii tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Tez. dokl. III mezhd. konf. “Chkalovskie chteniya. Inzh.-fiz. probl. aviats. i kosmich. tekhniki” (Egorevsk, 1–4 iyunya 1999 g.), EATK GA, Egorevsk, 1999, 257–258
543. M. V. Shamolin, “New cases integrable according to Jacobi in the dynamics of a solid body placed into fluid flow”, Doklady Physics, 44:2 (1999), 110–113  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 10)  elib (cited: 17)  scopus (cited: 19)  scopus (cited: 19)
544. M. V. Shamolin, “Mathematical Modelling in 3D Dynamics of a Rigid Interacting with a Medium”, Book of Abstracts of the Second Int. Conf. “Tools for Mathematical Modelling” (Saint-Petersburg, Russia, June 14–19, 1999), Saint-Petersburg State Tech. Univ., Saint-Petersburg, 1999, 122–123
545. M. V. Shamolin, “Some properties of transcendental integrable dynamical systems”, Book of Abstracts of EQUADIFF 10 (Berlin, Germany, August 1–7, 1999), Free Univ. of Berlin, Berlin, 1999, 286–287
546. M. V. Shamolin, “Methods of analysis of a deceleration of a rigid in 3D medium”, Contributed abstracts of 3rd ENOC (Copenghagen (Lyngby), Denmark, August 8–12, 1999), Tech. Univ. of Denmark, Copenghagen (Lyngby), 1999, without pages
547. M. V. Shamolin, “Long-Periodic Trajectories in Rigid Body Dynamics”, Sixth Colloquium on the Qualitative Theory of Differential Equations (Szeged, Hungary, August 10–14, 1999), Bolyai Institute, Szeged, 1999, 47
548. M. V. Shamolin, “New Families of the Non-Equivalent Phase Portraits in 3D Rigid Body Dynamics”, Abstracts of Second Congress ISAAC 1999 (Fukuoka, Japan, August 16–21, 1999), Fukuoka Ins. of Tech., Fukuoka, 1999, 205–206
549. I. T. Borisenok, M. V. Shamolin, “Suschestvovanie resheniya obschei zadachi differentsialnoi diagnostiki”, Tez. dokl. Konf., posvyasch. 40-letiyu Instituta mekhaniki MGU (Moskva, 22–26 noyabrya 1999 g.), MGU, Moskva, 1999, 259–260
550. M. V. Shamolin, “On integrability in transcendental functions”, Russian Math. Surveys, 53:3 (1998), 637–638  mathnet  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 13)  scopus (cited: 14)
551. M. V. Shamolin, “Many-dimensional topographical Poincare systems in rigid body dynamics”, Abstracts of GAMM Wissenschaftliche Jahrestangung'98 (Bremen, Germany, April 6–9, 1998), Universitat Bremen, Bremen, 1998, 128
552. I. T. Borisenok, M. V. Shamolin, “Suschestvovanie i edinstvennost resheniya obschei zadachi differentsialnoi diagnostiki”, Tez. dokl. 5 Mezhd. sovesch.-sem. “Inzhenerno-fizicheskie problemy novoi tekhniki” (Moskva, 19–22 maya 1998 g.), MGTU, Moskva, 1998, 6–7
553. M. V. Shamolin, “Kachestvennye i chislennye metody v nekotorykh zadachakh prostranstvennoi dinamiki tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Tez. dokl. 5 Mezhd. sovesch.-sem. “Inzhenerno-fizicheskie problemy novoi tekhniki” (Moskva, 19–22 maya 1998 g.), MGTU, Moskva, 1998, 154–155
554. M. V. Shamolin, “Nekotorye zadachi prostranstvennoi dinamiki tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi v usloviyakh kvazistatsionarnosti”, Tez. dokl. Vseros. nauchn.-tekhn. konf. molodykh uchenykh “Sovremennye problemy aerokosmicheskoi nauki” (g. Zhukovskii, 27–29 maya 1998 g.), TsAGI, Moskva, 1998, 89–90
555. M. V. Shamolin, “Absolyutnaya i otnositelnaya strukturnaya ustoichivost v prostranstvennoi dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Tr. Mezhd. konf. “Matematika v industrii” (ICIM-98) (Taganrog, 29 iyunya – 3 iyulya 1998 g.), TGPI, Taganrog, 1998, 332–333
556. M. V. Shamolin, D. V. Shebarshov, “Lagrange Tori and Equation of Hamilton–Jacobi”, Book of Abstracts of Conference PDE Prague'98, Partial Differential Equations: theory and numerical solutions (Praha, Czech Rep., August 10–16, 1998), Charles University, Praha, 1998, 88
557. M. V. Shamolin, “Semeistva trekhmernykh fazovykh portretov v prostranstvennoi dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, III Mezhdunarodnyi simpozium po klassicheskoi i nebesnoi mekhanike, Tezisy dokladov (Velikie Luki, 23–27 avgusta 1998 g.), VTs RAN, Moskva–Velikie Luki, 1998, 165–167
558. M. V. Shamolin, “New two-parametric families of the phase portraits in three-dimensional rigid body dynamics”, Mezhdunarodnaya konf., posvyaschennaya 90-letiyu so dnya rozhd. L. S. Pontryagina, Tezisy dokladov. Differentsialnye uravneniya (Moskva, 31 avgusta – 6 sentyabrya 1998 g.), MGU, Moskva, 1998, 97–99
559. M. V. Shamolin, “Lyapunov functions method and many-dimensional topographical systems of Poincare in rigid body dynamics”, IV Krymskaya Mezhd. mat. shkola “Metod funktsii Lyapunova i ego prilozheniya”, Tezisy dokladov (Krym, Alushta, 5–12 sentyabrya 1998 g.), Simferopolskii gosuniversitet, Simferopol, 1998, 80
560. M. V. Shamolin, “A family of phase portraits with limit cycles in the planar dynamics of a rigid body interacting with a medium”, Mechanics of Solids, 33:6 (1998), 21–27  mathscinet
561. M. V. Shamolin, “Some Classical Problems in a Three Dimensional Dynamics of a Rigid Body Interacting with a Medium”, ICTACEM'98, CD-Proc. (Kharagpur, India, December 1–5, 1998), Indian Inst. of Technology, Kharagpur, 1998, 11 p.
562. M. V. Shamolin, “Spatial topographical systems of Poincaré and comparison systems”, Russian Math. Surveys, 52:3 (1997), 621–622  mathnet  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)  scopus (cited: 5)
563. M. V. Shamolin, “Three-Dimensional Structural Optimization of Controlled Rigid Motion in a Resisting Medium”, Proceedings of WCSMO-2 (Zakopane, Poland, May 26–30, 1997), Zakopane, Zakopane, 1997, 287–292
564. B. Ya. Lokshin, Yu. M. Okunev, V. A. Samsonov, M. V. Shamolin, “Nekotorye integriruemye sluchai prostranstvennykh kolebanii tverdogo tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Tez. dokl. XXI nauchn. chtenii po kosmonavtike (Moskva, 28–31 yanvarya 1997 g.), IIET RAN, Moskva, 1997, 82–83
565. M. V. Shamolin, “On the integrable case in the 3D dynamics of a solid interacting with a medium”, Mechanics of Solids, 32:2 (1997), 55–58  mathscinet
566. M. V. Shamolin, D. V. Shebarshov, “Proektsii lagranzhevykh torov dlya bigarmonicheskogo ostsillyatora na prostranstvo polozhenii i dinamika tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Modelirovanie i issledovanie ustoichivosti sistem (Modelling and Investigation of System Stability). Nauchn. konf., Tezisy dokladov (Kiev, Ukraina, 19–23 maya 1997 g.), Znanie, Kiev, 1997, 142
567. M. V. Shamolin, “Integriruemost po Yakobi zadachi o prostranstvennom mayatnike, pomeschennom v potok nabegayuschei sredy”, Modelirovanie i issledovanie ustoichivosti sistem (Modelling and Investigation of System Stability). Nauchn. konf., Tezisy dokladov (Kiev, Ukraina, 19–23 maya 1997 g.), Znanie, Kiev, 1997, 143
568. M. V. Shamolin, “Chastichnaya stabilizatsiya vraschatelnykh dvizhenii tela v srede pri svobodnom tormozhenii”, Tez. dokl. Vseros. konf. s mezhdunar. uchastiem “Problemy nebesnoi mekhaniki”, In-t teor. astron.; pod red. A. G. Sokolskogo, A. S. Baranova (Sankt-Peterburg, 3–6 iyunya 1997 g.), ITA RAN, Sankt-Peterburg, 1997, 183–184
569. V. A. Samsonov, M. V. Shamolin, “Ob ustoichivosti vrascheniya tela pri ego tormozhenii v soprotivlyayuscheisya srede”, VII Chetaevskaya konf. “Analiticheskaya mekhanika, ustoichivost i upravlenie dvizheniem”, Tezisy dokladov (Kazan, 10–13 iyunya 1997 g.), KGTU, 1997, 24
570. M. V. Shamolin, “Matematicheskoe modelirovanie dinamiki prostranstvennogo mayatnika, obtekaemogo sredoi”, Tr. VII Mezhd. Simpoziuma "Metody diskretnykh osobennostei v zadachakh matematicheskoi fiziki (Feodosiya, Ukraina, 26–29 iyunya 1997 g.), KhGTU, Kherson, 1997, 153–154
571. M. V. Shamolin, “Classical problem of a three-dimansional motion of a pendulum in a jet flow”, 3rd EUROMECH Solid Mechanics Conference, Book of Abstracts (Stockholm, Sweden, August 18–22, 1997), Royal Inst. of Technology, Stockholm, 1997, 204
572. M. V. Shamolin, “Families of three-dimensional phase portraits in dynamics of a rigid body”, EQUADIFF 9, Abstracts, Enlarged Abstracts (Brno, Czech Rep., August 25–29, 1997), Masaryk Univ., Brno, 1997, 76
573. M. V. Shamolin, “Prostranstvennaya dinamika tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Sem. po mekh. sistem i probl. upravleniya dvizh. i navig., Izvestiya RAN. Mekhanika tverdogo tela, 1997, no. 4, 174
574. M. V. Shamolin, “Kachestvennye metody v dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, YSTM'96: “Molodezh i nauka – trete tysyacheletie”, Tr. mezhd. kongressa (Moskva), (Ser. Professional), 2, NTA “APFN”, Moskva, 1997, I-4
575. M. V. Shamolin, “The definition of relative robustness and a two-parameter family of phase portraits in the dynamics of a rigid body”, Russian Math. Surveys, 51:1 (1996), 165–166  mathnet  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
576. M. V. Shamolin, “Periodic and Poisson stable trajectories of a body moving in a resisting medium”, Mechanics of Solids, 31:2 (1996), 48–55  mathscinet
577. I. T. Borisenok, M. V. Shamolin, “Algoritmy resheniya zadachi differentsialnoi diagnostiki”, Matem. konf. “Eruginskie chteniya III”, Tezisy dokladov (Brest, Belorussiya, 14–16 maya 1996 g.), Brest, Brest, 1996, 102
578. M. V. Shamolin, “Prostranstvennye topograficheskie sistemy Puankare i sistemy sravneniya”, Matem. konf. “Eruginskie chteniya III”, Tezisy dokladov (Brest, Belorussiya, 14–16 maya 1996 g.), Brest, Brest, 1996, 107
579. M. V. Shamolin, “Vvedenie v prostranstvennuyu dinamiku dvizheniya tverdogo tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Materialy mezhd. konf. i Chebyshevskikh chtenii, posv. 175-letiyu so dnya rozhd. P. L. Chebysheva (Moskva, 14–19 maya 1996 g.), 2, MGU, Moskva, 1996, 371–373  mathscinet
580. M. V. Shamolin, “Spisok integralov dinamicheskikh uravnenii v prostranstvennoi zadache o dvizhenii tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Modelirovanie i issledovanie ustoichivosti sistem. Nauchn. konf., Tezisy dokladov (Issledovanie sistem) (Kiev, Ukraina, 20–24 maya 1996 g.), Znanie, Kiev, 1996, 142
581. M. V. Shamolin, “Qualitative methods in interacting with the medium rigid body dynamics”, Abstracts of GAMM Wissenschaftliche Jahrestangung'96 (Prague, Czech Rep., May 27–30, 1996), Karls-Universitat Prag, Prague, 1996, 129–130
582. M. V. Shamolin, “Relative structural stability and relative structural instability of different degrees in Topological Dynamics”, Abstracts of International Topological Conference Dedicated to P. S. Alexandroff's 100th Birthday “Topology and Applications” (Moscow, May 27–31, 1996), Phasys, Moscow, 1996, 207–208
583. M. V. Shamolin, “Variety of phase portraits in the dynamics of a solid interacting with a resistant medium”, Physics – Doklady, 41:7 (1996), 320–324  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)  elib  scopus (cited: 1)  scopus (cited: 1)
584. M. V. Shamolin, “Kachestvennye metody v dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, II Sibirskii Kongress po prikl. i industr. matem., Tezisy dokladov (Novosibirsk, 25–30 iyunya 1996 g.), III, Novosibirsk, Novosibirsk, 1996, 267
585. M. V. Shamolin, “Topographical Poincare systems in many dimensional spaces”, Fifth Colloquium on the Qualitative Theory of Differential Equations (Szeged, Hungary, July 29 – August 2, 1996), Bolyai Institute, Szeged, 1996, 45
586. M. V. Shamolin, “Ob odnom integriruemom sluchae v dinamike prostranstvennogo dvizheniya tela v soprotivlyayuscheisya srede”, II Simpozium po klassicheskoi i nebesnoi mekhanike, Tezisy dokladov (Velikie Luki, 23–28 avgusta 1996 g.), Moskva–Velikie Luki, Moskva–Velikie Luki, 1996, 91–92
587. M. V. Shamolin, “Introduction to problem on braking of a body in a resisting medium and new two-parametric family of phase portraits”, Moscow University Mechanics Bulletin, 51:4 (1996), 1–9  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)
588. M. V. Shamolin, “Qualitative Methods in Interacting with the Medium Rigid Body Dynamics”, Abstracts of XIXth ICTAM (Kyoto, Japan, August 25–31, 1996), Kyoto, Kyoto, 1996, 285
589. V. A. Samsonov, M. V. Shamolin, V. A. Eroshin, V. M. Makarshin, Matematicheskoe modelirovanie v zadache o tormozhenii tela v soprotivlyayuscheisya srede pri struinom obtekanii, Nauchnyi otchet In-ta mekhaniki MGU № 4396, In-t mekhaniki MGU, Moskva, 1995 , 41 pp.
590. M. V. Shamolin, “Novoe dvuparametricheskoe semeistvo fazovykh portretov s predelnymi tsiklami v dinamike tverdogo tela, vzaimodeistvuyuschego so sredoi”, Modelirovanie i issledovanie ustoichivosti sistem. Nauchn. konf., Tezisy dokladov (Issledovanie sistem) (Kiev, Ukraina, 15–19 maya 1995 g.), Znanie, Kiev, 1995, 125
591. M. V. Shamolin, “Structural Optimization of the Controlled Rigid Motion in a Resisting Medium”, WCSMO-1, Extended Abstracts. Posters (Goslar, Germany, May 28 – June 2, 1995), Goslar, Goslar, 1995, 18–19
592. M. V. Shamolin, “Qualitative Methods to the Dynamic Model of an Interaction of a Rigid Body with a Resisting Medium and New Two-Parametric Families of the Phase Portraits”, DynDays'95 (Sixteenth Annual Informal Workshop), Program and Abstracts (Lyon, France, June 28 – July 1, 1995), Lyon, Lyon, 1995, 185
593. M. V. Shamolin, “New Two-Parameter families of the phase patterns on the problem of a body motion in a resisting midium”, ICIAM95, Book of Abstracts (Hamburg, Germany, July 3–7, 1995), Hamburg-Harburg, Hamburg, 1995, 436
594. M. V. Shamolin, “Poisson-stable and dense orbits in rigid body dynamics”, 3rd Experimental Chaos Conference, Advance Program (Edinburg, Scotland, August 21–23, 1995), Edinburg, Edinburg, 1995, 114
595. V. A. Eroshin, V. A. Samsonov, M. V. Shamolin, “A model problem of deceleration of a body in a resisting medium with a jet flow around the body”, Fluid Dynamics, 30:3 (1995), 351–355  crossref  adsnasa  elib  scopus (cited: 2)  scopus (cited: 2)
596. M. V. Shamolin, “Otnositelnaya strukturnaya ustoichivost dinamicheskikh sistem zadachi dvizheniya tela v srede”, Analiticheskie, chislennye i eksperimentalnye metody v mekhanike: Sb. nauch. trudov, eds. B. E. Pobedrya i V. V. Kozlov, MGU, Moskva, 1995, 14–19  mathscinet
597. V. A. Eroshin, V. A. Samsonov, M. V. Shamolin, “Matematicheskoe modelirovanie v zadache o tormozhenii tela v srede pri struinom obtekanii”, Tez. dokl. Chebyshevskikh chtenii, Vestnik MGU. Ser. 1. Matematika, mekhanika, 1995, no. 6, 17  zmath
598. M. V. Shamolin, “Ob otnositelnoi grubosti dinamicheskikh sistem v zadache o dvizhenii tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Tez. dokl. Chebyshevskikh chtenii, Vestnik MGU. Ser. 1. Matematika, mekhanika, 1995, no. 6, 17
599. M. V. Shamolin, “Ob otnositelnoi grubosti dinamicheskikh sistem v zadache o dvizhenii tela v srede pri struinom obtekanii”, Modelirovanie i issledovanie ustoichivosti sistem. Nauchn. konf., Tezisy dokladov (Kiev, Ukraina, 16–20 maya 1994 g.), Znanie, Kiev, 1994, 144–145
600. M. V. Shamolin, “Relative structural stability on the problem of a body motion in a resisting medium”, ICM94, Abstracts of Short Communications (Zurich, Switzerland, August 3–11, 1994), ETH Zurich, Zurich, 1994, 207
601. M. V. Shamolin, “New two-parametric family of phase portraits for a body moving in a medium”, Physics – Doklady, 39:8 (1994), 587–590  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 9)
602. M. V. Shamolin, “Existence and uniqueness of trajectories that have points at infinity as limit sets for dynamical systems on the plane”, Moscow University Mechanics Bulletin, 48:1 (1993), 1–6  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 15)
603. M. V. Shamolin, “Application of the methods of topographic Poincare systems and comparison systems to some particular systems of differential equations”, Moscow University Mechanics Bulletin, 48:2 (1993), 10–15  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)
604. M. V. Shamolin, “Novoe dvuparametricheskoe semeistvo fazovykh portretov zadachi o dvizhenii tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Modelirovanie i issledovanie ustoichivosti sistem. Nauchn. konf., Tezisy dokladov (Kiev, Ukraina, 24–28 maya 1993 g.), 2, Znanie, Kiev, 1993, 62–63
605. M. V. Shamolin, “Global qualitative analysis of the nonlinear systems on the problem of a body motion in a resisting medium”, Fourth Colloquium on the Qualitative Theory of Differential Equations (Szeged, Hungary, August 18–21, 1993), Bolyai Institute, Szeged, 1993, 54
606. M. V. Shamolin, “Phase pattern classification for the problem of the motion of a body in a resisting medium in the presence of a linear damping moment”, J. Appl. Math. Mech., 57:4 (1993), 623–632  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 5)  scopus (cited: 5)
607. M. V. Shamolin, “Otnositelnaya strukturnaya ustoichivost zadachi o dvizhenii tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Mekhanika i ee primeneniya. Nauchn. konf., Tezisy dokladov (Tashkent, Uzbekistan, 9–11 noyabrya 1993 g.), TashGU, Tashkent, 1993, 20–21
608. M. V. Shamolin, S. V. Tsyptsyn, Analiticheskoe i chislennoe issledovanie traektorii dvizheniya tela v soprotivlyayuscheisya srede, Nauchnyi otchet In-ta mekhaniki MGU im. M. V. Lomonosova № 4289, In-t mekhaniki MGU, Moskva, 1993 , 43 pp.
609. M. V. Shamolin, “On the problem of the motion of a body in a resistant medium”, Moscow University Mechanics Bulletin, 47:1 (1992), 4–10  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath  zmath  adsnasa  isi (cited: 11)  scopus (cited: 29)
610. M. V. Shamolin, “Different topological types of trajectories in the problem of body motion in a resisting medium”, Moscow University Mechanics Bulletin, 47:2 (1992), 13–16  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 11)
611. V. E. Ryzhova, M. V. Shamolin, “O nekotorykh analogiyakh v zadache o dvizhenii tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Sedmoi vsesoyuznyi s'ezd po teoreticheskoi i prikladnoi mekhanike, Annotatsii dokladov (Moskva, 19–21 avgusta 1991 g.), MGU, Moskva, 1991, 305
612. V. A. Samsonov, M. V. Shamolin, K zadache o tormozhenii tela v srede pri struinom obtekanii, Nauchnyi otchet In-ta mekhaniki MGU im. M. V. Lomonosova № 4141, In-t mekhaniki MGU, Moskva, 1991 , 48 pp.
613. M. V. Shamolin, Kachestvennyi analiz modelnoi zadachi o dvizhenii tela v srede so struinym obtekaniem, Kandidatskaya dissertatsiya, MGU, Moskva, 1991 , 147 pp.  elib
614. V. A. Samsonov, M. V. Shamolin, Modelnaya zadacha o dvizhenii tela v srede so struinym obtekaniem, Nauchnyi otchet In-ta mekhaniki MGU im. M. V. Lomonosova № 3969, In-t mekhaniki MGU, Moskva, 1990 , 80 pp.  zmath
615. V. A. Samsonov, M. V. Shamolin, “Modelnaya zadacha o dvizhenii tela v srede so struinym obtekaniem”, Nelineinye kolebaniya mekhanicheskikh sistem. Tezisy dokladov II Vsesoyuznoi konferentsii (Gorkii, sentyabr 1990 g.), 2, GGU, Gorkii, 1990, 95–96
616. V. A. Samsonov, M. V. Shamolin, “Body motion in a resisting medium”, Moscow University Mechanics Bulletin, 44:3 (1989), 16–20  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 21)  scopus (cited: 6)
617. V. A. Samsonov, M. V. Shamolin, “O dvizhenii tela v soprotivlyayuscheisya srede”, Sovremennye problemy mekhaniki i tekhnologii mashinostroeniya. Vsesoyuznaya konferentsiya, Tezisy dokladov (Moskva, 16–18 aprelya 1989 g.), VINITI, Moskva, 1989, 128–129
618. V. A. Eroshin, B. A. Samsonov, M. V. Shamolin, “O dvizhenii tela v srede pri struinom obtekanii”, Vsesoyuznaya konferentsiya po ustoichivosti dvizheniya, kolebaniyam mekhanicheskikh sistem i aerodinamike (Moskva, 2–4 fevralya 1988 g.), Dep. v VINITI 22.12.88, №8886-B-88, Mosk. aviats. in-t, Moskva, 1988, 21
619. M. V. Shamolin, I. A. Zhlyabinkova, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii "International Conference on Mathematical Modelling in Applied Sciences, ICMMAS-17 Sankt-Peterburgskii politekhnicheskii universitet, 24–28 iyulya 2017 g., Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 160, eds. M. V. Shamolin, I. A. Zhlyabinkova, VINITI RAN, Moskva, 2019 , 141 pp.  mathnet  mathscinet
620. N. M. Dobrovolsky, T. K. Ikonnikova, E. S. Krupitsin, V. Yu. Matveev, Yu. V. Nesterenko, V. N. Chubarikov, M. V. Shamolin, “Vladimir Grigorievich Chirskij (to the 70th anniversary)”, Chebyshevskii Sb., 20:2 (2019), 583–593  mathnet  mathscinet  zmath  elib
621. M. V. Shamolin, Geometriya i mekhanika, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 145, eds. M. V. Shamolin, VINITI RAN, Moskva, 2018 , 137 pp.  mathnet  mathscinet
622. M. V. Shamolin, E. P. Krugova, Geometriya i mekhanika, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 150, eds. M. V. Shamolin, E. P. Krugova, VINITI RAN, Moskva, 2018 , 142 pp.  mathnet  mathscinet
623. M. B. Shamolin, “Erratum: A New Case of Integrability in Transcendental Functions in the Dynamics of Solid Body Interacting with the Environment [Autom. Remote Control 8, 1378 (2013)]”, Automation and Remote Control, 74:10 (2013), 1771  crossref  mathscinet  isi  scopus
624. V. P. Agapov, Soprotivlenie materialov, Seriya “Kurs lektsii”, Kurs lektsii: uchebnoe posobie dlya vuzov, eds. Pod obsch. red. M. V. Shamolina, Ekzamen, Moskva, 2009 , 288 pp.
625. M. A. Popov, Shpargalki po vysshei matematike dlya studentov tekhnicheskikh vuzov, Uchebnoe posobie, eds. Pod obsch. red. M. V. Shamolina, Ekzamen, Moskva, 2003 , 64 pp.
626. A. V. Morozov, Shpargalki po vysshei matematike dlya studentov ekonomicheskikh i gumanitarnykh spetsialnostei, Uchebnoe posobie, eds. Pod obsch. red. M. V. Shamolina, Ekzamen, Moskva, 2003 , 16 pp.

Presentations in Math-Net.Ru
1.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
February 26, 2021 18:30
2. ,
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
December 25, 2020 18:30
3.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
February 21, 2020 18:30
4.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
December 20, 2019 18:30
5.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
September 20, 2019 18:30
6.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
March 15, 2019 18:30
7.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
December 14, 2018 18:30
8.
M. V. Shamolin

November 13, 2018 17:30
9. :
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
September 28, 2018 18:30
10.
S. K. Godunov, M. V. Shamolin, S. V. Fortova, V. V. Shepelev
XXII « », . . , , 38 2018 .
September 4, 2018
11. First Integrals of the Systems with Three Degrees of Freedom with Dissipation
M. V. Shamolin
XIV « », , 30 – 1 2018 .
June 1, 2018
12.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
May 25, 2018 18:30
13.
M. V. Shamolin
Modern Methods in Boundary Value Problems Theory. Pontryagin Readings XXIX
May 4, 2018 18:40
14.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
March 16, 2018 18:30
15. ,
M. V. Shamolin
All-Russian conference "Modern Problems of Continuum Mechanics" devoted to 110 anniversary of L. I. Sedov
November 14, 2017 18:00
16.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
September 15, 2017 18:30
17. Integrable System with Dissipation on Tangent Bundle of Two-Dimensional Manifold
M. V. Shamolin
8th International Conference on Differential and Functional Differential Equations
August 16, 2017 15:50
18. Integrable variable dissipation systems on the tangent bundle of a two-dimensional manifold
M. V. Shamolin
International Conference "Mathematical Theory of Optimal Control" dedicated to the 90th birthday of Academician R. V. Gamkrelidze
June 2, 2017 16:05
19. ( , 50- . . )
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
February 10, 2017 18:30
20.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
December 22, 2016 18:30
21. Integrable variable dissipation systems on tangent bundle of multi-dimensional sphere
M. V. Shamolin
International Conference Anosov Systems and Modern Dynamics dedicated to the 80th anniversary of Dmitry Anosov
December 22, 2016 17:00
22.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
February 19, 2016 18:30
23.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
October 16, 2015 18:30
24.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
June 26, 2015 18:30
25.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
May 29, 2015 18:30
26.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
March 20, 2015 18:30
27.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
December 26, 2014 18:30
28.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
September 19, 2014 18:30
29. “ ”
S. A. Agafonov, D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
June 6, 2014 18:30
30.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
February 14, 2014 18:30
31.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
December 27, 2013
32.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
September 20, 2013 18:30
33.
N. V. Pokhodnya, M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
June 21, 2013 18:30
34.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
May 31, 2013 18:30
35. -
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
April 19, 2013 18:30
36.
M. V. Shamolin
International conference "Analysis and Singularities" dedicated to the 75th anniversary of Vladimir Igorevich Arnold
December 21, 2012
37.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
December 14, 2012
38. : , , ,
D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
October 19, 2012 18:30
39.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
March 30, 2012 18:30
40. : , ,
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
November 11, 2011 18:30
41.
M. V. Shamolin
June 2, 2011
42. $2D$-, $3D$- $4D$-
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
May 27, 2011 18:30
43. ,
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
October 15, 2010 18:30
44. –,
D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
November 13, 2009 18:30
45. ,
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
October 23, 2009 18:30
46. : ,
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
May 22, 2009 18:30
47.
S. A. Agafonov, D. V. Georgievskii, I. L. Pokrovski, M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
March 6, 2009 18:30
48.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
November 21, 2008 18:30
49.
M. V. Shamolin
International Conference "Differential Equations and Topology" dedicated to the Centennial Anniversary of L. S. Pontryagin
June 21, 2008
50.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
April 4, 2008 18:30
51. $\Pi$- ( 100- ) ( - , , )
D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
February 8, 2008 18:30
52. ,
M. V. Shamolin
All-Russian conference "Modern Problems of Continuum Mechanics" devoted to 100 anniversary of L. I. Sedov
November 14, 2007
53.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
October 26, 2007 18:30
54.
M. V. Shamolin
International conference "Analysis and Singularities" dedicated to 70th anniversary of Vladimir Igorevich Arnold
August 21, 2007
55.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
June 1, 2007 18:30
56.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
May 22, 2007 18:30
57. , ,
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
June 9, 2006 18:30
58. “ ” (-2005), , 27 — 2 2005
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
September 16, 2005 18:30
59.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
June 10, 2005 18:30
60. ,
M. V. Shamolin
International Conference "Function Spaces, Approximation Theory, Nonlinear Analysis" dedicated to the centennial of~Sergei Mikhailovich Nikolskii
May 28, 2005
61.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
May 24, 2005 18:30
62.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
May 14, 2004 18:30
63.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
March 5, 2004 18:30
64. -,
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
June 20, 2003 18:30
65. ,
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
May 28, 2003 18:30
66.
S. A. Agafonov, D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
February 14, 2003 18:30
67.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
December 27, 2002 18:30
68. $n$-
D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
March 22, 2002 18:30
69. $R^n$
D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
February 8, 2002 18:30
70. ,
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
May 25, 2001 18:30
71.
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
April 6, 2001 18:30
72. p $R^n$ (, pp . . (1953–1998))
D. V. Georgievskii, M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
December 8, 2000 18:30
73. p p “ p”
R. R. Fakhrutdinova, M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
May 5, 2000 18:30
74. pp pp p p p
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
February 25, 2000 18:30
75. p p
U. T. Borisenok, M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
December 3, 1999 18:30
76.
D. V. Georgievskii, V. V. Trofimov, M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
May 24, 1999 18:30
77.
M. V. Shamolin, D. V. Shebarshov
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
May 24, 1999 18:30
78. p pp p , p
M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
April 16, 1999 18:30
79. : , ,
D. V. Georgievskii, V. V. Trofimov, M. V. Shamolin
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
March 5, 1999 18:30
80. New two-parametric families of the phase portraits in three-dimensional rigid body dynamics
M. V. Shamolin
September 5, 1998
81. Relative structural stability and relative structural instability of different degrees in Topological Dynamics
M. V. Shamolin
May 29, 1996

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021