Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Koksharov, Valery Zosimovich


Number of views:
This page:69
Associate professor
Candidate of technical sciences (1985)
Birth date: 13.01.1949
Keywords: Mathematical problems in the theory of wave propagation, effective models of layered media, fracture, acoustic methods, multiwave seismic.

Subject:

Development of technology for the detection of oil and gas deposits in carbonate reservoirs fractured type based on the Poisson ratio, obtained by the data multicomponent seismic

Biography

1971–1989, Institute of Geology and Geophysics of SB as USSR — Scientific researcher
1989–2001, Institute of Geology and Geophysics of the USSR Academy of Sciences — Head of the laboratory of multiwave well geoacoustic
2001–2009, JSC tumenneftegeofizika — Director of the Department of scientific-research works
2009–present, FSUE "SNIIGGiMS" — Head of laboratory of multiwave seismic exploration

   
Main publications:
  1. Koksharov V.Z., “Modelnye issledovaniya rasprostraneniya voln v skvazhinakh ot krutilnykh osesimmetrichnykh istochnikov”, Geologiya i geofizika, 1981, № 7
  2. Koksharov V.Z., “Poperechnye volny ot krutilnykh osesimmetrichnykh istochnikov v obsazhennykh skvazhinakh”, Geologiya i geofizika, 1981, № 3
  3. Koksharov V.Z., “Issledovaniya po mnogovolnovomu akusticheskomu karotazhu i seismomodelirovaniyu”, Volna Lemba i ee svyaz s pronitsaemostyu, Issled. po mnogovoln. akust. karotazhu i seismomodelir, AN SSSR SO In-t geol. i geofiz., Novosibirsk, 1990, 3–12
  4. Koksharov V.Z., Kuryanov Yu.A., Chirkin. I.A., Izucheniya prostranstvennogo raspredeleniya fizicheskikh parametrov geologicheskoi sredy Rogozhnikovskogo mestorozhdeniya, Sbornik trudov kafedry obschei i prikladnoi geofiziki, RAEN, M, 2007, 232 .

http://www.mathnet.ru/eng/person97952
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021