RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
Video Library
Archive
Most viewed videos

Search
RSS
New in collection

You may need the following programs to see the files


International conference on Function Spaces and Approximation Theory dedicated to the 110th anniversary of S. M. Nikol'skii
May 27, 2015 16:40–17:05, Дифференциальные уравнения II, Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS
 


Задачи оптимизации коэффициентами полулинейных УМФ эллиптического типа с разрывными данными и их конечномерная аппроксимация

F. V. Lubyshev, A. R. Manapova

Bashkir State University
Materials:
Adobe PDF 163.7 Kb

Number of views:
This page:62
Materials:25


Materials: abstract.pdf (163.7 Kb)

References
  1. F. P. Vasilev, Metody optimizatsii, Faktorial Press, M., 2002
  2. O. A. Ladyzhenskaya, Kraevye zadachi matematicheskoi fiziki, Nauka, M., 1973  mathscinet
  3. A. N. Tikhonov, V. Ya. Arsenin, Metody resheniya nekorrektnykh zadach, Nauka, M., 1986
  4. F. V. Lubyshev, A. R. Manapova, “O nekotorykh zadachakh optimalnogo upravleniya i ikh raznostnykh approksimatsiyakh i regulyarizatsii dlya kvazilineinykh ellipticheskikh uravnenii s upravleniyami v koeffitsietakh”, Zhurnal vychislitelnoi matematiki i matematicheskoi fiziki, 47:3 (2007), 376–396  mathnet  mathscinet  zmath
  5. F. V. Lubyshev, A. R. Manapova, “Raznostnye approksimatsii zadach optimizatsii dlya polulineinykh ellipticheskikh uravnenii v vypukloi oblasti s upravleniyami v koeffitsientakh pri starshikh proizvodnykh”, Zhurnal vychislitelnoi matematiki i matematicheskoi fiziki, 53:1 (2013), 20–46  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  6. F. V. Lubyshev, A. R. Manapova, M. E. Fairuzov, “Approksimatsii zadach optimalnogo upravleniya dlya polulineinykh ellipticheskikh uravnenii s razryvnymi koeffitsientami i resheniyami, s upravleniem v granichnykh usloviyakh sopryazheniya”, Zhurnal vychislitelnoi matematiki i matematicheskoi fiziki, 54:11 (2014), 1767–1792  mathnet  crossref  mathscinet


SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2018