RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
Video Library
Archive
Most viewed videos

Search
RSS
New in collection





You may need the following programs to see the files






International conference on Function Spaces and Approximation Theory dedicated to the 110th anniversary of S. M. Nikol'skii
May 28, 2015 15:45–16:10, Дифференциальные уравнения, Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS
 


Оценка снизу спектра оператора Штурма–Лиувилля в $L^2(\mathbb{R}_+)$ с граничным условием $y'(0)=0$

A. I. Kozko

Lomonosov Moscow State University
Materials:
Adobe PDF 198.5 Kb

Number of views:
This page:123
Materials:31


Materials: abstract.pdf (198.5 Kb)

References
  1. Titchmarsh E. Ch., Razlozhenie po sobstvennym funktsiyam, svyazannye s differentsialnymi uravneniyami vtorogo poryadka, т. 1, Izd-vo inostrannoi literatury, M., 1960
  2. Marchenko V. A., “Otsenka ostatochnogo chlena v asimptoticheskoi formule dlya spektralnoi funktsii operatora Shturma–Liuvillya”, Teoriya funktsii, funktsion. analiz i ikh pril., 56, 1991, 14–29  zmath
  3. Egorov Yu. V., Kondratev V. A., “Ob otsenkakh pervogo sobstvennogo znacheniya v nekotorykh zadachakh Shturma–Liuvillya”, UMN, 51:3 (1996), 73–-144  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  4. Vinokurov V. A., Sadovnichii V. A., “O granitsakh izmeneniya sobstvennogo znacheniya pri izmenenii potentsiala”, Doklady Akademii nauk, 392:5 (2003), 592–597  mathnet  mathscinet  zmath


SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020