RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Бондаренко Виталий Михайлович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 31
Научных статей: 25

Статистика просмотров:
Эта страница:1073
Страницы публикаций:3279
Полные тексты:1560
Списки литературы:317
E-mail: ,

http://www.mathnet.ru/rus/person23628
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/211726

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
1. On representations of the group of order two over local factorial rings in the weakly modular case
V. Bondarenko, M. Stoika
Algebra Discrete Math., 23:1 (2017),  7–15
2. Indecomposable and irreducible $t$-monomial matrices over commutative rings
Vitaliy M. Bondarenko, Maria Yu. Bortos, Ruslana F. Dinis, Alexander A. Tylyshchak
Algebra Discrete Math., 22:1 (2016),  11–20
3. On classification of pairs of potent linear operators with the simplest annihilation condition
Vitaliy M. Bondarenko, Olena M. Tertychna, Olesya V. Zubaruk
Algebra Discrete Math., 21:1 (2016),  18–23
4. On characteristic properties of semigroups
Vitaliy M. Bondarenko, Yaroslav V. Zaciha
Algebra Discrete Math., 20:1 (2015),  32–39
5. On a deformation diameter of Dynkin diagrams
Vitaliy M. Bondarenko, Vitaliy V. Bondarenko, Viktoria A. Lisykevych, Yulia M. Pereguda
Algebra Discrete Math., 19:1 (2015),  39–43
6. On types of local deformations of quadratic forms
Vitaliy M. Bondarenko
Algebra Discrete Math., 18:2 (2014),  163–170
7. Equivalence of matrices over commutative rings
Vitaliy. M. Bondarenko, Alexander A. Tylyshchak, Myroslav V. Stoika
Algebra Discrete Math., 17:1 (2014),  12–19
8. Reducibility and irreducibility of monomial matrices over commutative rings
V. M. Bondarenko, M. Yu. Bortos, R. F. Dinis, A. A. Tylyshchak
Algebra Discrete Math., 16:2 (2013),  171–187
9. On modular representations of semigroups $S_p\times T_p$
V. M. Bondarenko, E. M. Kostyshyn
Algebra Discrete Math., 16:1 (2013),  16–19
10. On $0$-semisimplicity of linear hulls of generators for semigroups generated by idempotents
Vitaliy M. Bondarenko, O. M. Tertychna
Algebra Discrete Math., 14:2 (2012),  168–173
11. The representation type of elementary abelian $p$-groups with respect to the modules of constant Jordan type
Vitalij M. Bondarenko, Iryna V. Lytvynchuk
Algebra Discrete Math., 14:1 (2012),  29–36
12. Minimax isomorphism algorithm and primitive posets
Vitalij M. Bondarenko
Algebra Discrete Math., 12:2 (2011),  31–37
13. On tame semigroups generated by idempotents with partial null multiplication
Vitaliy M. Bondarenko, Olena M. Tertychna
Algebra Discrete Math., 2008, № 4,  15–22
14. Представления примитивных частично упорядоченных множеств
В. М. Бондаренко, Н. М. Губарени, М. А. Докучаев, В. В. Кириченко, М. А. Хибина
Фундамент. и прикл. матем., 14:6 (2008),  41–74
15. On finite posets of $\pmb{inj}$-finite type and their Tits forms
Vitalij M. Bondarenko, Marina V. Styopochkina
Algebra Discrete Math., 2006, № 2,  17–21
16. On posets of width two with positive Tits form
Vitalij M. Bondarenko, Marina V. Styopochkina
Algebra Discrete Math., 2005, № 2,  20–35
17. On representation type of a pair of posets with involution
Vitalij M. Bondarenko
Algebra Discrete Math., 2005, № 1,  1–7
18. On wildness of idempotent generated algebras associated with extended Dynkin diagrams
Vitalij M. Bondarenko
Algebra Discrete Math., 2004, № 3,  1–11
19. Minimax sums of posets and the quadratic Tits form
Vitalij M. Bondarenko, Andrej M. Polishchuk
Algebra Discrete Math., 2004, № 1,  17–36
20. On dispersing representations of quivers and their connection with representations of bundles of semichains
Vitalij M. Bondarenko
Algebra Discrete Math., 2002, № 1,  19–31
21. Представления связок полуцепных множеств и их приложения
В. М. Бондаренко
Алгебра и анализ, 3:5 (1991),  38–61
22. Ручные частично упорядоченные множества с инволюцией
Л. А. Назарова, В. М. Бондаренко, А. В. Ройтер
Тр. МИАН СССР, 183 (1990),  149–159
23. Представленческий тип конечных групп
В. М. Бондаренко, Ю. А. Дрозд
Зап. научн. сем. ЛОМИ, 71 (1977),  24–41
24. Представления диэдральных групп над полем характеристики 2
В. М. Бондаренко
Матем. сб., 96(138):1 (1975),  63–74
25. Применение модулей над диадой для классификации конечных $p$-групп, обладающих абелевой подгруппой индекса $p$, и пар взаимно аннулирующих операторов
Л. А. Назарова, А. В. Ройтер, В. В. Сергейчук, В. М. Бондаренко
Зап. научн. сем. ЛОМИ, 28 (1972),  69–92

26. Sergiy Ovsienko (01.05.1953 – 25.01.2016)
V. Bavula, O. Bezushchak, V. I. Bekkert, V. M. Bondarenko, I. Burban, M. Chernikov, Yu. Drozd, A. Ganyushkin, R. Grigorchuk, V. Futorny, V. Kirichenko, V. Levandovsky, V. Lyubashenko, V. Mazorchuk, A. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Plakhotnyk, V. Sergeichuk, Ya. Sysak, V. Vyshensky, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok
Algebra Discrete Math., 23:1 (2017),  C–F
27. Boris Novikov (01.03.1946 – 30.03.2014)
V. Bondarenko, M. Chernikov, I. Chueshov, M. Dokuchaev, Yu. Drozd, S. Favorov, V. Gordevskiy, V. Kirichenko, M. Komarnitskiy, V. Korobov, I. Kozhukhov, V. Lysytsia, S. Ovsienko, A. Petravchuk, A. Rutkas, V. Sushchansky, Ya. Sysak, A. Yampolskiy, G. Zholtkevich, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok
Algebra Discrete Math., 18:1 (2014),  C–F
28. Petro Mykhailovych Gudivok
M. Babych, V. M. Bondarenko, Yu. Drozd, V. V. Kirichenko, I. Shapochka
Algebra Discrete Math., 16:2 (2013),  151–159
29. Leonid Aleksandrovich Shemetkov (3.07.1937–24.03.2013)
O. O. Bezushchak, Yu. V. Bodnarchuk, V. M. Bondarenko, Ye. V. Bondarenko, N. S. Chernikov, Yu. A. Drozd, N. S. Golovashchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, Ya. V. Lavrenyuk, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Monakhov, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, S. A. Ovsienko, A. P. Petravchuk, M. V. Selkin, V. N. Semenchuk, M. M. Semko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, V. I. Sushchanskiy, Ya. P. Sysak, A. F. Vasil'ev, N. T. Vorob'ev
Algebra Discrete Math., 15:2 (2013),  C–D
30. Andrei Vladimirovich Roiter. To the 75th anniversary
Yu. Drozd, V. Kirichenko, S. Krugliak, M. Kleiner, V. Bondarenko, S. Ovsienko
Algebra Discrete Math., 14:2 (2012),  C–H
31. Vladimir Kirichenko (on his 65th birthday)
V. I. Andriychuk, V. A. Artamonov, V. M. Babych, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, M. F. Gorodniy, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, P. M. Gudivok, A. I. Kashu, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, S. A. Ovsienko, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, A. M. Samoilenko, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, E. I. Zel'manov, V. N. Zhuravlyov
Algebra Discrete Math., 2007, № 4,  E–H

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018