RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
 
Онучин Алексей Павлович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 5
Научных статей: 2

Статистика просмотров:
Эта страница:69
Страницы публикаций:679
Полные тексты:202
Списки литературы:24

http://www.mathnet.ru/rus/person44918
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
1. Аэрогелевые черенковские детекторы в экспериментах на встречных пучках
А. Ф. Данилюк, С. А. Кононов, Е. А. Кравченко, А. П. Онучин
УФН, 185:5 (2015),  540–548
2. Measurement of the $\tau$ lepton mass at KEDR detector
V. V. Anashin, V. M. Aul'chenko, E. M. Baldin, A. K. Barladyan, A. Yu. Barnyakov, M. Yu. Barnyakov, S. E. Baru, I. V. Bedny, O. L. Beloborodova, A. E. Blinov, V. E. Blinov, A. B. Bobrov, V. S. Bobrovnikov, A. V. Bogomyagkov, A. E. Bondar, D. V. Bondarev, A. R. Buzykaev, V. P. Cherepanov, S. I. Eidelman, Yu. M. Glukhovchenko, V. V. Gulevich, S. E. Karnaev, G. V. Karpov, S. V. Karpov, V. A. Kiselev, S. A. Kononov, K. Yu. Kotov, E. A. Kravchenko, E. V. Kremyanskaya, V. F. Kulikov, G. Ya. Kurkin, E. A. Kuper, E. V. Levichev, D. A. Maksimov, V. M. Malyshev, A. L. Maslennikov, A. S. Medvedko, O. I. Meshkov, S. E. Mishnev, I. I. Morozov, N. Yu. Muchnoi, V. V. Neufeld, S. A. Nikitin, I. B. Nikolaev, A. P. Onuchin, S. B. Oreshkin, I. O. Orlov, A. A. Osipov, S. V. Peleganchuk, S. S. Petrosyan, S. G. Pivovarov, P. A. Piminov, V. V. Petrov, A. O. Poluektov, G. E. Pospelov, V. G. Prisekin, A. A. Ruban, V. K. Sandyrev, G. A. Savinov, A. G. Shamov, D. N. Shatilov, E. I. Shubin, B. A. Shvartz, V. A. Sidorov, E. A. Simonov, S. V. Sinyatkin, Yu. I. Skovpen, A. N. Skrinsky, M. V. Struchalin, V. V. Smaluk, A. M. Soukharev, A. A. Talyshev, V. A. Tayurskii, V. I. Telnov, Yu. A. Tikhonov, K. Yu. Todyshev, G. M. Tumaikin, Yu. V. Usov, A. I. Vorobiov, A. N. Yushkov, V. N. Zhilich, A. N. Zhuravlev
Письма в ЖЭТФ, 85:8 (2007),  429–434

3. Александр Евгеньевич Бондарь (к 60-летию со дня рождения)
Н. А. Винокуров, Н. С. Диканский, Г. Н. Кулипанов, П. В. Логачев, А. П. Онучин, В. В. Пархомчук, В. А. Рубаков, А. Н. Скринский, Ю. А. Тихонов, Ю. М. Шатунов, Б. А. Шварц, С. И. Эйдельман
УФН, 185:5 (2015),  557–558
4. Лев Митрофанович Барков (к 80-летию со дня рождения)
А. Е. Бондарь, Н. С. Диканский, Г. И. Димов, Э. П. Кругляков, Г. Н. Кулипанов, А. П. Онучин, В. В. Пархомчук, С. И. Середняков, А. Н. Скринский, Ю. А. Тихонов, И. Б. Хриплович, Ю. М. Шатунов
УФН, 178:12 (2008),  1367–1368
5. Вениамин Александрович Сидоров (к семидесятилетию со дня рождения)
В. Е. Балакин, Л. М. Барков, Н. С. Диканский, Э. П. Кругляков, Г. Н. Кулипанов, А. П. Онучин, В. В. Пархомчук, А. Н. Скринский, Ю. А. Тихонов, А. Г. Хабахпашев, И. Б. Хриплович, Б. В. Чириков
УФН, 170:11 (2000),  1259–1260

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018